Køkken- og rengøringsmedhjælper til Bo- og aktivitetstilbuddet Grevenlund og Bostedet Lindegården

Bo- og aktivitetstilbuddet Grevenlund og bostedet Lindegården, som er to af Odense Kommunes specialiserede særforanstaltningstilbud, for voksne borgere med medfødt hjerneskade, søger en medarbejder, som vil varetage det daglige indkøb af madvarer og andre artikler, opgaver i køkkenet, sørge for rengøringen af fælleslokalerne og i nogle beboerlejligheder samt sikre at egenkontrol i forhold til madvarerne er foretaget.

Stillingen er 32 timer ugentlig med tiltrædelse 1. august 2019.
 
Om os
Grevenlund er et 4 år gammelt tilbud, beliggende naturskønt i det sydøstlige Odense. Her bor der pt. 17 borgere, som alle er kendetegnet af at have massive behov for støtte og miljøtilrettelæggelse. Borgergruppen er uhomogen i forhold til funktionsniveau og specifikke behov for specielpædagogik eller anden indsats. Nogle borgere er anbragt på baggrund af en dom, hvilket medfører særlige regler og forbehold. Andre modtager tilbuddet grundet de særlige forudsætninger, som er etableret på Grevenlund, herunder arkitektonisk indretning, specialviden eller personalenormering. 

Lindegården er et botilbud, svarende til Grevenlund, her bor 13 beboere.

Om jobbet
På Grevenlund er vi ca. 42 fastansatte kollegaer og på Lindegården er vi 25 medarbejdere, der er sammensat i mindre tværfaglige teams (socialpædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sundhedsfaglige medarbejdere). Vi samarbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren, med dennes individuelt tilrettelagte målsætninger og indsatser, er i fokus.
 
Udgangspunktet er den basale støtte til ”det gode liv”, i samarbejde med nogle fantastiske borgere, men på Grevenlund/Lindegården vil man herunder også støde på begreber såsom: problemskabende adfærd, vold som udtryksform, selvskade, autisme, psykiatriske diagnoser, domsanbringelse, seksualitet og misbrug.
 
For at understøtte ”det gode liv” er maden en vigtig faktor, samt at der er rent og pænt.
På Grevenlund er det serviceområderne i bodelen som skal rengøres, på Lindegården er det både rengøring i servicedelen og hos enkelte beboere.
 
Arbejdet er tilrettelagt, at man 3 gange om ugen møder ind på Grevenlund og 2 gange om ugen møder ind på Lindegården.
 
Om dig
Du skal kunne lide at have ansvaret og overblikket i et køkken og vil sætte en ære i, at der er pænt rent på institutionen, da dette er dine primære opgaver.

Vi ser også gerne, at du kan genkende nedenstående:
 • Har flair for HK-arbejde, så du kan bevare overblikket i bestilling af varer og kontoplaner.
 • Har overblikket i køkkenet i forhold til modtagelse fra byens køkken og tilberedning af morgen- og frokost.
 • Kan se, hvor der trænger til at blive gjort rent og selv kan strukturere rengøringen, så du når rundt i hele huset.
 • Har hygiejnekursus (ikke obligatorisk, da det kan erhverves senere).
 • Du tager ansvar for din kommunikation, som er professionel, når du er på arbejde.
 • Du besidder en evne til at bevare roen og ”holde hovedet koldt”.
 • Du løser udfordringer i stedet for at ”tale dem op”.
 • Du kan glæde dig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles- og egen udvikling.
 • Du har kørekort.
 • Du er indstillet på at samarbejde med borgere, som kan udvise problemskabende og voldsom adfærd.
 • Du er indstillet på at udvikle dig fagligt i fællesskab med andre.
 • Du er i stand til at arbejde metodisk og loyalt på andres faglige anvisninger og beslutninger
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere spørgsmål kan du kontakte rehabiliteringsleder Ulla Leth på 2949 9319 eller assisterende rehabiliteringsleder Jesper Møller Nielsen 2462 9279.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 13. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 24. juni 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Køkken og Ernæring, Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
Ansøgningsfrist
14-06-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Jesper Møller Nielsen
24629279
Ulla Leth
29499319