Tidsbegrænset fysiklærerstilling til Camp10 ved UngOdense

Stillingen vil som udgangspunkt omfatte undervisning af to fysikhold på 10. klasse niveau, gerne i kombination med undervisning af et matematikhold og andre undervisningsopgaver.

Stillingen er i udgangspunktet en tidsbegrænset fuldtidsstilling. Vi kan imidlertid være fleksible, hvis der er ønske om at justere på stillingens ugentlige timetal og fagkombination. Muligheden for en eventuel forlængelse af ansættelsen vil blive afklaret i starten af juni måned.

Om os
UngOdense er den Kommunale Ungdomsskole i Odense, som varetager drift, udvikling og koordinering af forskellige skoletilbud, ungdomscentre, temabaserede aktivitetssteder, fritidsundervisning, events og aktiviteter lokalt og på byplan målrettet børn og unge mellem 11-18 år i Odense Kommune.

UngOdense Dagundervisning varetager skoletilbud i dagtimerne - omfattende undervisning af ca. 430 elever på forskellige lokationer i byen, hvoraf hovedparten går i 10. klasse. Heraf går ca. 65 elever i vores almene 10. klasse på Camp10 med studieretningen Global, som er et undervisningsmiljø, hvor der er fokus på at give eleverne mulighed for:
 • At udvikle sig fagligt, personligt og socialt
 • At få et oplevelsesrigt skoleår i et trygt og positivt fællesskab med jævnaldrende
 • At blive vejledt og afklaret i det rette valg af ungdomsuddannelse.

Om dig
Vi søger en underviser, som:
 • Kan undervise i fysik og er klar til at føre elever til eksamen i fysik. Erfaring med at føre til eksamen i fysik er en fordel, men ikke en forudsætning
 • Eventuelt kan undervise i matematik og føre elever til eksamen i matematik. Erfaring med at føre til eksamen i matematik er en fordel, men ikke en forudsætning
 • Eventuelt kan undervise i andre fag, som f.eks. valgfagene Outdoor-Adventure, Design eller Event
 • Har lyst til at engagere sig i et givende teamsamarbejde med erfarne kolleger
 • Er nysgerrige på 10. klasse-målgruppen og kan lide at motivere og udfordre elever på deres individuelle niveau
 • Favner klasserumsledelse som et naturligt element i et levende og differentieret læringsmiljø

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde dig:
 • At du bliver en vigtig del af et energisk og erfarent lærerteam på Camp10, hvor faglighed, samarbejde og fleksibilitet er kerneelementer i en dynamisk hverdag
 • At du vil indgå i et større netværk af kolleger i UngOdenses dagundervisningsafdeling

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Bo
Rotbøl på 4048 6000 / bopro@odense.dk.

Du kan læse mere om Camp10 på hjemmesiden

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 24. februar 2019. Vi forventer, at afholde samtaler den 26. februar 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
24-02-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. april 2019

Kontaktperson

Bo Pilgaard Rotbøl
4048 6000