Ergoterapeut - klinisk underviser til Genoptræning Syd, Genoptræningscenter Hollufgård

Genoptræning Syd søger en klinisk underviser for ergoterapeutstuderende til et barselsvikariat til Genoptræningscenter Hollufgård. Stillingen er 37 timer ugentlig og tiltrædelse 1. marts 2019. 

Om os
I Genoptræning Syd er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af ergo-, fysioterapeuter og træningsassistenter. Vi arbejder med rehabilitering, som metode, til at støtte borgeren i at nå dennes mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for hovedsageligt ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau - primært efter indlæggelse på sygehus. De ergoterapeutiske opgaver vil primært ligge indenfor neuro-, lunge- og håndområdet.

Genoptræningen foregår hovedsageligt i træningssal, men også i borgers eget hjem/nærmiljø ved behov.

Om jobbet
Arbejdsområdet:
 • Ansvar for de studerende og den læring, der skal finde sted i de kliniske praktikker, der er i tilknytning til ergoterapeutuddannelsen
 • Tæt samarbejde med ergoterapeutuddannelsen/UCL
 • Planlægning og faglig sparring med de øvrige kliniske undervisere, både ergo- og fysioterapeuter
 • Driftsopgaver: Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86.1
 • Besøg og udredning i borgers eget hjem ved behov. Udredning, planlægning, udførelse og evaluering i forhold til borgernes rehabiliteringsplan
 • Faglig og tværfaglig sparring med kolleger
 • Tværfagligt samarbejde i øvrigt
Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er ergoterapeut og konsolideret i din ergoterapeutiske rolle og har et bredt erfaringsgrundlag
 • Har erfaring med og/eller interesse for at arbejde med funktion som klinisk underviser
 • Har uddannelse som klinisk vejleder eller anden relevant uddannelse
 • Har lysten til at lære og lære fra dig, og har en pædagogisk tilgang til arbejdet med de studerende
 • Kan arbejde monofagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang
 • Kan have flere bolde i luften og samtidig være bindeled mellem de studerende og resten af teamet
 • Har overblik og er god til at tilrettelægge dit og dine studerendes arbejde
 • Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker
 • Har lyst og vilje til udvikling og til at finde nye løsninger
 • Har en reflekterende og ansvarstagende tilgang
 • Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt
Vi tilbyder
 • Et afvekslende, udfordrende og krævende job
 • Et godt og robust kollegialt arbejdsklima
 • Gode vilkår for faglig og gensidig sparring
 • En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere
 • En arbejdsplads, der vægter at have studerende
 • En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse
 • Et park- og naturområde med gode muligheder for udetræning
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til jobfunktionen, arbejdsstedet eller driften kan du kontakte klinisk underviser Heidi Neumann på 5115 7039 eller rehabiliteringsleder Line Sjodsholm på 3094 2759.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er fredag, den 18. januar 2019. Vi forventer at afholde samtaler mandag, den 28. januar 2019. Der vil indgå en opgave i forbindelse med samtalen.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
18-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Line Sjodsholm
3094 2759
Heidi Neumann
51157039