Erfaren konsulent til IT & Data

Er du konsulenten, der mestrer projektledelse og kan sikre, at vi har den rette IT-understøttelse inden for særligt beskæftigelses- og socialområdet? En IT-understøttelse der skaber værdi for arbejdet med at bringe borgere i uddannelse og job? Så har vi den rette stilling til dig.

Om os
I IT & Data er vi 18 medarbejdere – 10 gode kolleger på IT og 8 på Data & Ledelsesinformation. I IT understøtter og udvikler vi vores systemer i samarbejde med brugerne. For vores kritiske systemer sker det gennem drift af brugerorganisationer, samt løsning af de driftsopgaver, der knytter sig til IT-systemet. Vi er bindeled mellem IT-leverandøren og brugerne. Vi understøtter ved køb og implementering af systemer og nye løsninger, og sikrer rolleklarhed i forhold til drift af systemerne. Det er vores formål, at vi har de rette IT-systemer og en optimal systemanvendelse, der understøtter, at borgere kommer i uddannelse og job.

Om jobbet
I IT er vi koncentreret om at sikre, at vores IT-understøttelse er et aktiv for forretningen og skaber værdi i samspillet med vores strategier, strukturer, arbejdsgange og ressourcer. Vi arbejder tæt sammen med brugere og ledere i organisationen for løbende at sikre den bedst mulige understøttelse til løsningen af kerneopgaven - at bringe borgere i uddannelse og job. Derudover er vi med til at sikre den fornødne risikostyring, IT-Sikkerhed og regelstyring. Vi er passioneret omkring, at øge den digitale modenhed i forvaltningen, så vi sammen med forvaltningens driftsenheder sikre en effektfuld digitalisering.

Om dig 
Du bidrager til at øge vores digitale modenhed og har forståelse for processer samt IT-arkitektur. Du har kendskab til IT-sikkerhed og GDPR. I projekter med mange interessenter er du robust, viser tydelig faglighed og en skarp projektforståelse. Både i mindre grupper og i større organisatoriske sammenhænge og på flere niveauer er du god til at facilitere samarbejde.
Du genkender dig selv i flere af nedenstående kvalifikationer:
  • Tænker i helheder med inddragelse af forskellige brugerperspektiver
  • Er god til at kommunikere i tale og skrift
  • Kan bevare overblikket i pressede situationer
  • Har lyst til at komme rundt i organisationen og besøge medarbejdere og ledere
  • Er resultatorienteret
Vi forestiller os, at du har erfaring med projektledelse i en større organisation. Det er et plus, hvis du har erfaring med en politisk drevet organisation. Din baggrund kan være mangeartet, eksempelvis proceskonsulent, kontrakt/leverandørstyringskonsulent eller noget helt tredje.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er kvalificeret som konsulent.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen: IT-chef Tinna Madsen via mail: tim@odense.dk eller på 3058 1101, Chefkonsulent Annette Hansen via mail: anh@odense.dk eller på 2936 5571
Specialkonsulent Mads Bach via mail: mbac@odense.dk eller på 2213 7813

Det praktiske  
Ansøgningsfristen er mandag den 31. december 2018. 
Vi afholder 1. samtale mandag den 7. januar og 2. samtale den 17. januar. Går du videre til 2. samtale, vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Data og IT
Ansøgningsfrist
31-12-2018
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Tinna Madsen
3058 1101
Annette Hansen
2936 5571