Socialfaglig medarbejder til Tornhuset

Kompetent socialfaglig medarbejder med mod og lyst til udvikling søges til Tornhuset.
 
Tornhuset Bodelen, Tornbjergvej 1, 5220 Odense SØ søger en medarbejder (ergoterapeut eller pædagog). Stillingen er på 30 timer ugentlig. Ansættelse ønskes fra den 1. december 2018 eller hurtigst muligt derefter. Der er skiftende arbejdstider samt arbejde hver anden weekend.
 
Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme beliggende i Odense og Tommerup.

Om os 
Der bor 12 borgere i Bodelen.
I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv.

Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Ud over handicappet autisme har borgerne varierende grad af udviklingshæmning og flere har desuden en psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.

Om jobbet 
Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal og KRAP.

På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.
 
Tornhuset har stor fokus på opkvalificering af medarbejdernes faglige kompetencer. I 2018 og 2019 er der øget fokus på implementering af neuropædagogik og KRAP.


Om dig
Vi forventer, at du:
 • Har en ergoterapeutisk eller pædagogisk uddannelse.
 • Har kendskab til arbejdet med mennesker med autisme.
 • Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.
 • Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.
 • Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer.
 • Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende.
 • Er en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet. 
 • Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et teamsamarbejde.
 • Er sikker i faglig og skriftlig dokumentation.
 • Er i besiddelse af kørekort. 
Ansøgere med en neuropædagogisk uddannelse samt erfaring og kendskab fra autismeområdet vil blive foretrukket
 
Tornhuset tilbyder
 • Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø.
 • Fokus på neuropædagogik samt KRAP.
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv.
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling.
 • Uddelegering af diverse ansvars- og udviklingsopgaver.
 • Engagerede kollegaer.
 • Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får viden om handicappet autisme, samt de metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch, Low Arousal og neurokompas.
 • Teammøder/personalemøder hver 14. dag
 • Faglig supervision.
 • Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend.
 • Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere. 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere? 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tina Brockdorff på 2949 3861 eller på tinb@odense.dk.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist 21. oktober 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 43 eller 44.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
21-10-2018
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. december 2018

Kontaktperson

Tina Brockdorff
2949 3861