Assisterende rehabiliteringsleder til Gerontopsykiatrisk Center, Rydsåvej

Findes du og er du uddannet pædagog eller sygeplejerske? Har du erfaring med psykiatri/ gerontopsykiatri og personaleledelse? Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder fra den 1. december 2018.

Vi søger en leder der har erfaring dels med ledelse dels med psykiatrispecialet. Du skal i samspil med ledelsesteamet være med til at sætte rammen og retningen for det gode borgerliv og arbejdsmiljøet.

Om Rydsåvej.
Rydsåvej er et botilbud med 43 borgere og en udredningsplads. Botilbuddet opgave er at tilbyde en rehabiliterende indsats til den ældre borgergruppe, 50 + årige, der ud over en sindslidelse ofte også har et plejebehov.
 
Vi har en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, som består af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og ergoterapeuter.
Ledelsen består at en rehabiliteringsleder og med dig så også 2 assisterende rehabiliteringsledere.
 
Rydsåvejs kerneopgave er at tilrettelægge og koordinere individuelle borgerforløb, som understøtter og udvikler borgerens evne til at mestre et hverdagsliv på egne betingelser.
Dette sker i tæt samarbejde mellem borgere, personale, netværk, interne/eksterne samarbejdspartnere og civilsamfundet.
 
Vi forventer, at du 
 • Kan coache og uddelegere til medarbejdere, der har høj grad af selvstændighed og faglighed i forhold til kerneopgaven
 • Har erfaring med psykiatri og rehabilitering
 • Har erfaring med at arbejde med administrative opgaver eks. arbejdsplanlægning, arbejdstidsregler m.m.
 • Kan skabe gode samarbejdsrelationer gennem tydelig og anerkendende kommunikation  
 • Kan motivere og understøtte i den daglige praksis og sikre fælles retning i processer og implementering
 • Kan være med til at styrke den faglige udvikling og holde fast
 • Har erfaring, evne og vilje til at være leder i et aktiv i et lederteam i tæt samarbejde med lederkollegaer i forløb sindslidelse
 • Har kompetencer og erfaring i at kunne koordinere sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver, såvel som daglige driftsopgaver.
 • Kan være medskaber at en god trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø
 • Har en lederuddannelse, eller er parat til at påbegynde en lederuddannelse
 • Vi forventer, du har en grunduddannelse som pædagog eller sygeplejerske
Vi tilbyder 
 • Engagerede medarbejdere
 • Et samarbejde, der anvender en anerkendende tilgang
 • En organisation præget af bevægelse og forandring
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Ledelsesmæssig opbakning, sparring og udvikling
 • Et godt lederteam
 • Ledersupervision
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog tlf.: 2133 8091
 
Du kan læse mere om Rydsåvej her: https://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sindslidelse/botilbud/rydsaavej

Som leder på Rydsåvej arbejder du ud fra Odense Kommunes ledelses- og medarbejdergrundlag. Læs mere her: http://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune.
 
Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen: Læs her.

Det praktiske
Ansøgningsfrist den  3. oktober 2018, kl. 12.00. Vi forventer at holde 1. samtaler mandag den 8. oktober 2018, og 2. samtaler mandag den 15. oktober 2018. 

Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
03-10-2018
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. december 2018

Kontaktperson

Ulla Bebe Krog
2133 8091