Spring til indhold

Endelig røgfri

Lone, Ulla, Nanni og Lone er blandt de deltagere, som har haft succes med at blive røgfrie efter et STOP-forløb.

Tidligere deltagere på et af vores STOP-forløb. Fra venstre: Ulla, Lone, Lone og Nanni.

De er alle enige om, at en af de ting, der har gjort forløbet til en succes, er, at det foregår i grupper.

”Det har været nemmere, fordi man har været en del af den her gruppe, der er med til at holde én fast, og man hører, hvad andre gør, når det har været svært. Det er svært at gøre alene, fordi man så er alene om at holde stopdatoen. I gruppen holder man hinanden op på stoppet,” fortæller Lone.

Fællesskabet er en stor del af den succes, deltagerne oplever på forløbene. De bakker hinanden op i deres stop og kan samtidig dele deres frustrationer og mulige løsninger:
”Det hjælper så meget, at man finder ud af, at det ikke kun er mig, der sidder med den her følelse af, at jeg savner den cigaret. Der er andre ved bordet, som har samme følelse eller konflikt med sig selv”, fortæller Nanni og tilføjer: ”Man finder jo ud af, hvad det er, man falder i ved. Om det er ”den sociale smøg”, ”pause-smøgen”, ”ego-smøgen”, ”velvære-smøgen” eller en helt anden. Forløbet har gjort mig bevidst om, hvilken smøg der er den hårdeste for mig at undvære – så jeg bedre kan håndtere de situationer”.

Ulla har været særligt glad for samspillet mellem konsulentens og gruppens input: ”Den her vekselvirkning mellem faktuelle ting, teori, viden og så hvordan man kan omsætte det i løbet af ugen, er rigtig god. Alt det man gik og spekulerede på, det fik man ligesom svar på og kunne samtidig vende i gruppen,” siger hun.

Tilmeld dig et STOP-forløb her