Spring til indhold

Uddannelsessteder

Røgfrit Odense hjælper med at fremme røg-og nikotinfrie miljøer på byens uddannelsessteder

Tal fra Odense Kommunes ungeprofil og ungdomsuddannelsernes egne undersøgelser viser, at andelen af unge, der ryger, stiger i begyndelsen af de unges tid på en ungdomsuddannelse. Derfor er det vigtigt at gøre en aktiv indsats på alle byens uddannelsesinstitutioner og vise handling.

Røgfri Skoletid – Hvorfor?

I 2020 vedtog Regeringen en lov om røgfri skoletid på alle uddannelsesinstitutioner, der optager elever under 18 år. Dette kan i læse mere om her.

Røgfri Skoletid handler faktisk ikke kun om røg. Det omhandler brugen af alle nikotinholdige produkter, der ikke er godkendte lægemidler. Det kan blandt andet være produkter som snus og vapes, der er særligt nemme at skjule brugen af.

Ved at sætte fokus på Røgfri Skoletid og gøre en aktiv indsats for at overholde den, vil I, som uddannelsessted, være gode rollemodeller for de elever, der er tilknyttet jeres skole. Samtidig sender det et signal om, at I er med i visionen om at gøre Odense til en røgfri by.
Et uddannelsessted uden røg og nikotin, vil kunne styrke fællesskabet og skabe en mere ens kultur blandt eleverne og de studerende. Det er lige meget. om det er et gymnasium, en erhvervsskole eller en videregående uddannelse. Med kreativitet og ad nye veje er det derved muligt at skabe fællesskaber, hvor rygning og andre nikotinprodukter ikke er en del af det sociale samvær.

 

Hvis I vil i gang

Røgfrit Odenses vision er at bidrage til beslutningen om, at Odense skal være en røgfri by i 2030. Derfor hjælper vi gerne uddannelsesstederne med at udarbejde en tobaks- og nikotinpolitik. Derved kan I markere at jeres skole er røg- og nikotinfri.
Derudover er det muligt at afholde særligt tilrettelagte STOP-Café eller forløb på jeres uddannelsessted, både for studerende og ansatte.

 

STOP-Café og STOP-Forløb

En STOP-Café kan afholdes lokalt på jeres uddannelsessted. STOP-Café er en uformel måde, hvor eleverne kan komme forbi en konsulent fra Røgfrit Odense og få gode råd ift. rygning, snus, vapes og andre nikotinprodukter.
Vi fortæller lidt om nikotin, og guider dem i, hvordan de kommer godt igennem en røgfri skoledag. STOP-caféen er også god til at få et overblik over, hvor mange elever, der er interesseret i et reelt nikotinstop. Caféen afholdes samme ugedage og tidsrum.

Det er også muligt at oprette et STOP-forløb på jeres skole. Et STOP-forløb består af 6 mødegange med dialog, erfaringsudveksling og værktøjer til at blive røg- og nikotinfri. Mellem 2. og 3. mødegang er en fælles stop-dato. De to første mødegange forberedes stoppet, og herefter er fokus på strategier ift. at vedligeholde. Et hold består af 10-12 deltagere. Vi anbefaler, at holdet lægges i skoletiden eller i forlængelse heraf. Derudover skal skolen vise opbakning til deltagelse på holdet, ved f.eks. ikke at lave fraværsregistrering for de timer eleverne potentielt misser ved at deltage i et STOP-Forløb.

Hvis I som uddannelsessted selv har idéer til eller konkrete ønsker i forhold til røg- og nikotinfrihed, er I velkomne til at kontakte os. Det kan i gøre på telefon: 24 43 45 05 eller på mail rygestop@odense.dk. I vil efterfølgende blive kontaktet inden for 2 arbejdsdage.

 

Bliv partner