Spring til indhold

Røgfri udearealer i Odense

Med røgfrie udearealer i Odense ønsker vi at beskytte børn og unge mod synligheden af cigaretter, snus, vapes og andre nikotinprodukter.

Når vi i Røgfrit Odense bruger begrebet ”røgfri”, inkluderer det alle former for tobak og nikotin. Vi ønsker derfor, at røgfri udearealer er fri for både cigaretter, snus, vapes og alle andre former for nikotinprodukter.

Tiltagene retter sig primært mod børn og unge med det formål at forebygge nikotinstart. Synlig brug af blandt andet cigaretter, snus og vapes er medvirkende årsag til, at flere unge begynder at anvende disse produkter.

Det er en balancegang at skabe udearealer, som er fri for nikotin. At bruge nikotinprodukter er i vid udstrækning en privatsag for voksne, men rygning og vaping kan udsætte andre – herunder børn og unge – for passiv-rygning og passiv e-rygning.

Med de røg- og nikotinfrie udearealer håber vi også at kunne mindske tobaks- og nikotinaffald i naturen, så det ikke forurener planeten – eller ender som mad for dyr eller børn.

Vi tror på, at langt de fleste nikotinbrugere er hensynsfulde og gerne vil være rollemodeller for børn og unge. Dette er udgangspunktet for, at vi kan lykkes med røgfri udearealer.
Gennem venlige opfordringer og henstillinger – og uden løftede pegefingre – ønsker vi at skabe røg- og nikotinfrie miljøer i Odense.