Spring til indhold

Vandpibe

Mange tror fejlagtigt, at det er harmløst at ryge vandpibe, men den rummer både nikotin og et højt indhold af kulilte.

Vandpiben bliver ofte brugt i sociale sammenhænge og kan derfor skabe en socialafhængighed. Samtidig indeholder vandpiben nikotin, som skaber en fysisk afhængighed – ligesom cigaretter, snus og vapes gør.

Unge oplever vandpiben som mildere end cigaretter, fordi røgen bliver kølet ned af vandet. I virkeligheden kan kulilteindholdet blive rigtig højt, når man ryger vandpibe – dels fordi man har tendens til at ryge vandpibe i længere tid end cigaretter og dels, fordi der bliver afbrændt kul, som afgiver kulilte.

Det er derfor fuldt ud lige så skadeligt at ryge vandpibe, som det er at ryge cigaretter.

 

Læs mere om nikotins konsekvenser