Spring til indhold

Vores arbejde

Visionen er, at Odense er røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025.

I Røgfrit Odense bliver relationen til den enkelte borger vægtet højt. Vi arbejder ud fra en opdateret, evidensbaseret viden og bestræber os på at nå bredt ud med vores tilbud og favne alle borgere.

Odense Byråd har en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025. Det betyder, at ingen børn og unge ryger i 2025.

Der er sket meget i forhold til nikotin(produkter), siden visionen blev besluttet. Vi arbejder i Røgfrit Odense derfor med forebyggelse af rygning, men på samme tid også med forebyggelse i forhold til andre nikotinprodukter. Det er fx snus, tyggetobak, nikotinposer og vapes/e-cigaretter.

Vi har en bred vifte af tilbud til skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, arbejdspladser, virksomheder og foreninger. De enkelte indsatser er en hjælp til at forebygge brug af nikotinprodukter blandt børn og unge samt støtte rygere og andre nikotinbrugere i at stoppe.

Vi ved, at jo tidligere man begynder at ryge eller bruge andre former for nikotin, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig. Samtidig er det sværere at stoppe igen. Derfor er børn og unge i Odense en vigtig målgruppe for at indfri visionen.

Gennem partnerskaber med byens virksomheder, uddannelsesinstitutioner, aktører i sundhedsvæsenet, boligforeninger, detailhandlen og foreninger søger vi i fællesskab at indfri visionen.

 

Røgfrit Odenses Pixibog