Spring til indhold

Foreninger

Røgfrit Odense hjælper gerne foreninger i Odense med at udarbejde en tobaks- og nikotinpolitik og indføre røg- og nikotinfrie udendørsarealer.

Hvorfor?

Selvom undersøgelser viser, at rygning er skadeligt for helbredet og medfører større risiko for kræft og tidlig død, er der stadig mange unge, der begynder at ryge. Potentialet for at gøre en forskel på rygeområdet blandt unge er derfor stort i foreningslivet, hvor mange børn og unge færdes.

Når rygning er synligt, bidrager det til opfattelsen af, at der er flere, der ryger, end hvad der er det reelle tilfælde. Ud fra forskning vides det, at synlig rygning er en af de medvirkende årsager til, at unge begynder at ryge. Indførelsen af røgfrie udendørs boldbanearealer og fritidsarealer vurderes at have en positiv indflydelse på forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Derved kan det hjælpe på opnåelse af visionen om et røgfrit Odense.

Ydermere ved vi, at nikotin i sig selv har en negativ indvirkning på kroppen og den unge hjerne. Derfor dækker Røgfrit Odenses tobaks- og nikotinpolitikker også snus, vapes og andre nikotinprodukter.

 

Hvad kan I gøre som forening?

Odense Kommune har i samarbejde med Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) og DBU Fyn besluttet, at Odense Kommune skal have retningslinjer for rygning og brug af andre nikotinprodukter på kommunens udendørs boldbanearealer og fritidsarealer.

Retningslinjerne indeholder følgende hovedpunkter:

  • Foreningerne udarbejder en tobaks- og nikotinpolitik. Det er vigtigt, at foreningens bestyrelse og ledelse er bevidste om, hvorfor de vælger at indføre (nye) nikotinregler. Erfaringer viser, at det gør det nemmere at acceptere forandringen, hvis begrundelsen er tydelig.
  • Der henstilles til, at der ikke bruges nikotinprodukter på boldbanearealer og fritidsarealer i Odense Kommune.
  • Det anbefales, at rygning og brug af andre nikotinprodukter udenfor klubhuset og haller begrænses og afgrænses. Derved finder det ikke sted lige uden for dørene.
  • Det anbefales, at der ikke er salg af tobak og nikotin i cafeteriaer eller kiosker, der ligger i forbindelse med idrætsfaciliteten.

 

Hvad kan Røgfrit Odense hjælpe jer med?

Vi har samlet en kort guide til, hvordan man som forening kan udarbejde en tobaks- og nikotinpolitik og følge retningslinjerne i praksis.

 Guide til foreningen     

Derudover tilbyder vi også gratis STOP-forløb til alle i jeres forening, der har et ønske om at blive fri for nikotinen. Hvis der er enkelte personer, der ønsker at deltage på et forløb, kan tilmelding ske her. Er der nok i foreningen (10-14 personer), der ønsker at deltage på et forløb? Så kan vi oprette et forløb ude i jeres forening. 

Røgfrit Odense har også mange andre indsatser, som du kan læse mere om her.  

 

Ønsker du mere information om tobak?

snusfornuft.dk - info omkring snus og afhængighed 

op-i-roeg.dk - undervisningsmateriale om tobak og rygning

Statens Institut for Folkesundhed - rapporter om rygning og tobak i Danmark

Tobaksfrit idrætsliv i Danmark - DGI