Spring til indhold

Nye kollegaer til Tornhuset Hvedevangen

Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler.

Tornhuset Hvedevangen og støttecenter søger 3 nye kollegaer pr. 15 september 2020 eller snarest derefter.

Stilling 1: Fast stilling på 30 timer.
Stilling 2: Tidsbegrænset stilling på 30 timer med udløb august 2021. 
Stilling 3: Barselsvikariat på 30 timer med udløb maj 2021. 

Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend, samt 3-4 rådighedsvagter på 4 uger.

Om os
Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud beliggende i Odense og Tommerup.
Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low Arousal, LA2 og KRAP.
På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv.

Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk problemstilling. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.

Hvedevangen er et bosted for 8 borgere og derudover, gives der støtte til 6 borgere i eget hjem. Der er døgnbemanding, så vagterne ligger på forskellige tider af døgnet, og der er også døgnvagter, hvor man er sovende nattevagt.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet pædagog, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent
 • Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer
 • Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme, d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.
 • Har kvalifikationer i håndtering af IT-systemer
 • Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt
 • Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende
 • En god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet
 • Kan arbejde selvstændigt samt indgå i teamsamarbejde
 • Er i besiddelse af kørekort
Ansøgere med en neuropædagogisk uddannelse samt erfaring og kendskab fra autismeområdet vil blive foretrukket
 
Vi tilbyder
 • Et spændende og udfordrende arbejde i højt fagligt miljø
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • Engagerede kollegaer
 • Introvagter, hvor du får grundig introduktion i arbejdet.
 • Introdag for nyansatte.
 • Faglig supervision
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Tina Brockdorff på 2949 6861 eller på mail tinb@odense.dk
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 14. august 2020. Samtaler forventes afviklet i uge 35, 2020.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
14-08-2020
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
15. september 2020

Kontaktperson

Tina Brockdorff
2949 3861