Projektleder til Alkoholbehandlingen - barselsvikariat

Brænder du for at arbejde med sundhed? Vil du være projektleder for en fremskudt alkoholindsats i Odense Kommune?

Alkoholbehandlingen søger en projektleder til et barselsvikariat, 37 timer ugentlig, med tiltrædelse 1. august 2019. 

Odense Kommune har i 2017 igangsat en fremskudt alkoholindsats, der skal motivere flere borgere med et selverkendt problematisk alkoholforbrug til at modtage alkoholbehandling og ændre alkoholvaner.     
                  
Odense er i rivende udvikling og ambitionerne for byen og byens borgere er høje ikke mindst på sundhedsområdet. Vi søger derfor en dygtig projektleder, som brænder for sundhed og som kan skabe resultater sammen med relevante aktører både internt og eksternt i Odense Kommune.

En fremskudt alkoholindsats
Den fremskudte alkoholindsats er en del af en større politisk vision om at mindske ulighed i sundhed og der er ligeledes igangsat tidlige indsatser i forhold til tobak og kronisk sygdom. Arbejdet med den fremskudte alkoholindsats sker i et samspil med de projektledere og medarbejdere, som arbejder med de øvrige indsatser. Undersøgelser viser, at borgere med ingen eller kort uddannelse oplever større helbredsmæssige konsekvenser af et stort alkoholforbrug end borgere med videregående uddannelse, så derfor er indsatsen målrettet disse borgere for at mindske ulighed i sundhed.

Om jobbet
Dine arbejdsopgaver:
 • Ansvar for at videreføre og udvikle den fremskudte alkoholindsats
 • Dokumentere og styre indsatsen via styringsværktøjer såsom projektbeskrivelse, årshjul, effektmål, indikatorer og budget for indsatsen
 • Udvikle og gennemføre en kommunikationsplan for indsatsen
 • Synliggøre alkoholbehandlingens gratis tilbud via en opsøgende indsats i arenaer, hvor der er en koncentration af borgere uden for arbejdsmarkedet, borgere som ikke har en uddannelse eller som har en kort uddannelse
 • Engagere både private, frivillige og offentlige samarbejdspartnere til at nå målet med indsatsen om at få flere i målgruppen til at søge behandling og ændre alkoholvaner
 • Samarbejde med alkoholbehandlerne omkring den fremskudte indsats og bringe deres ekspertise i spil i samarbejdet med de interne og eksterne aktører
Om dig
Det forestiller vi os om dig:
 • Du udmærker dig ved at være god til at skabe relationer og samarbejder på tværs og ud af organisationen
 • Du har evt. erfaring med kommunikation
 • Du har erfaring med projektledelse
 • Du er systematisk og har blik for, hvordan den bedst tilgængelige viden omsættes til praksis
 • Du motiveres af at indgå i en politisk ledet organisation
 • Du spiller ind i de strategiske og sundhedspolitiske visioner for forebyggelse
 • Du kender sundhedsområdet, er interesseret i alkoholforebyggelse og kan formidle ændring af alkoholvaner i et livsstilsperspektiv
 • Du skal være motiveret for at lede en indsats, der har politisk bevågenhed. Derfor skal du have forståelse for de politiske beslutningsprocesser og kunne omsætte beslutninger til handling. Det er derfor nødvendigt, at du kan arbejde systematisk og se den fremskudte alkoholindsats i en større strategisk sammenhæng i forhold til de overordnede ambitioner for sundhedsområdet.
Kort fortalt om alkohol i Odense Kommune
Ifølge Region Syddanmarks Sundhedsprofil "Hvordan har du det?" fra 2017 er der ca. 21. 600 borgere i Odense med et problematisk forbrug af alkohol. Cirka 1/4 af denne gruppe i Odense mener selv, at deres forbrug er skadeligt for deres helbred og ønsker at nedsætte deres forbrug. De har dermed et selverkendt problematisk forbrug af alkohol som de ønsker at få hjælp til at ændre. På trods af dette er der årligt kun ca. 500-600 borgere i behandling i Odense Kommunes alkoholbehandling.

Alkoholbehandlingen i Odense Kommune er et offentligt behandlingstilbud til alle, hvis forbrug af alkohol giver anledning til problemer – arbejdsmæssigt, privat, fysisk eller psykisk. Alkoholbehandlingen er en forskningsbaseret, kvalitetsbetonet behandlingsinstitution, der leverer behandling for alkoholmisbrug til flere fynske kommuner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation. 

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte socialchef Henriette Korf Graversen på 2360 1192, hnyk@odense.dk eller leder af Alkoholbehandlingen Elisabeth Jessen på 20379230, ej@odense.dk.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 24. juni 2019. Samtaler forventes afholdt den 27. juni 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Ledelse og Projektledelse
Ansøgningsfrist
24-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Henriette Korf Graversen
2360 1192
Elisabeth Jessen
20379230