Konsulent til Røgfrit Odense

Odense er en by i rivende udvikling, også når det gælder tobaksforebyggelse. Odense byråd har vedtaget en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030. En vision, der også rummer en målsætning om, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2025. Hvis du har lyst til at arbejde med tobaksforebyggelse, er det muligvis dig, vi leder efter som vores nye kollega. 
 
Vi ved, at rygning smitter, og at det kan være svært at stoppe, når man først er begyndt. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og hjælpes ad med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge og hjælper dem, der ønsker at stoppe. Dette gøres ved, at der indføres en flerstrenget indsats i samarbejde med byens grundskoler. Derudover indgår Røgfrit Odense partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kulturinstitutioner og foreninger i Odense. Dine opgaver vil bl.a. bestå i forebyggende aktiviteter i samarbejde med relevante aktører og afholdelse af rygestopforløb.

Tobaksforebyggelse er højt prioriteret på den politiske dagsorden. Der er noget at vinde for både den enkelte, men også for fællesskabet. Tobaksforebyggelse handler om at skabe forandringer – forandringer kan møde modstand. Derfor vægter vi det kommunikative højt og arbejder brugerinddragende. Vi tænker ud af boksen og er i konstant udvikling, hvad angår tilbud, aktiviteter, samarbejdspartnere og den kommunikative strategi.
 
Hvem er vi?
Røgfrit Odense er en afdeling i Odense Kommune, der i øjeblikket består af en projekt- og personaleleder og syv konsulenter. Vi står for en respektfuld kommunikation, hvor det handler om røgen og ikke om rygeren, en kommunikation, der bygger på respekt både for dem, der ryger og dem, der ikke ryger. Vi bestræber os på at nå bredt ud med vores tilbud og har et varieret udbud af rygestophold. Borgeren skal finde os troværdige qua høj faglighed, kort responstid og let tilgængelighed. Vi arbejder målrettet og udviklende og samarbejder på tværs af kommunen samt tværsektorielt i forhold til inddragelse af forskellige kompetencer og sparringspartnere.

Vi er placeret i Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhed og Forebyggelse, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Om dig 
Vi forestiller os at du:
 • Har en relevant sundheds- eller socialfaglig uddannelse
 • Har lyst til at arbejde med tobaksforebyggende opgaver
 • Er uddannet rygestoprådgiver
 • Kan kommunikere motiverende og har erfaring med ”Den motiverende samtale”
 • Kan lide at arbejde med en bred målgruppe og sammen med mange faggrupper
 • Er udviklingsorienteret, reflekterende, idérig og kreativt tænkende
 • Kan se tingene i en større kontekst
 • Er åben og udadvendt samt har let ved at skabe kontakt og relationer på alle niveauer
 • Er god til at formidle både mundtligt og skriftligt
 • Har undervisningserfaring
 • Har et højt serviceniveau og hele tiden er på vej til at imødekomme målgruppens behov  
Om jobbet
Vi tilbyder et:
 • Spændende og udviklende job i et stærkt team
 • Job i konstant udvikling og med stor kontaktflade til borgere, grundskoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige og øvrige netværk
 • Job med masser af udfordringer og med variation både i arbejdsopgaver og i din hverdag
 • Teamsamarbejde, hvor vi hjælper hinanden i et rart og uhøjtideligt miljø, og hvor arbejdsglæde og humor vægtes
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden for stillingen er 37 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset fra 1. august 2019 til 1. august 2020.
 
Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte projekt- og personaleleder Anette Stensgaard på aste@odense.dk30304927. Du kan yderligere besøge vores hjemmeside eller på Facebook: Røgfrit Odense eller KysBedreOdense på Facebook og Instagram.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 10. juni 2019. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt den 19. juni 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Kommunikation og Formidling
Ansøgningsfrist
10-06-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. august 2019

Kontaktperson

Anette Stensgaard
30304927