Social- og sundhedsassistent til Tornhuset - Hus 3

Har du ben i næsen og ønsker arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme i arbejdet med voksne med autisme og udviklingshæmning, så er det lige dig vi mangler.
 
Vi søger en social- og sundhedsassistent snarest muligt til en fast stilling i Tornhuset - Hus 3, som er beliggende på Brunsegårdsvej i Tommerup. Stillingen er på 34 timer ugentlig og indebærer skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

Om os
Hus 3 er en afdeling under Tornhuset, et bo og beskæftigelsestilbud for voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low arousel, LA2 og KRAP.
 
På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv. Alle borgerne har handicappet autisme. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning og desuden har flere en psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.
 
Hus 3 er en særforanstaltning, hvor der bor 4 borgere, som alle har behov for at blive skærmet for stimuli og derved behov for tæt personalestøtte. Selvom arbejdet omkring den enkelte borger oftest er 1:1, er der megen kontakt til kollegaer og dermed gode muligheder for faglig sparring i løbet af en arbejdsdag.
 
I dagtimerne har 2 borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. De to øvrige borgere beskæftiges hjemmefra.
 
Om jobbet
Vi søger en social- og sundhedsassistent med stor viden og interesse inden for det sundhedsfaglige område, og som har et godt overblik i forhold til medicinhåndtering.

Som monofaglig ansat, ønsker vi, at du er stærk i din faglighed og er god til at sætte den i spil i det daglige samarbejde med mono- og tværfaglige kollegaer.

Vi har stort fokus på et godt arbejdsmiljø, hvilket vi prioriterer gennem åbenhed, en anerkendende tilgang og højt engagement.

Vi har en forventning om, at du har IT kompetencer på brugerniveau og kan medvirke til en faglig stærk dokumentationspraksis.

Det vil være nødvendigt at være i besiddelse af kørekort for at kunne arbejde i Hus 3.
 
Din opgave som social og sundhedsassistent vil være:
 • At tage ansvar for den sundhedsfaglige indsats i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen.
 • At varetage medicindosering og medicinbestilling.
 • At indgå i et samarbejde med de øvrige social- og sundhedsassistenter i organisationen.
 • Deltage i møder med psykiater sammen med assisterende rehabiliteringsleder.
 • Sørge for at informere det øvrige personale omkring virkning og bivirkninger af medicin.
 • At du med afsæt i dine monofaglige kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb
 • At deltage i netværksmøder med assistenter fra Tornhuset samt fra ÆHF Nord.
 • Være tovholder omkring sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Derudover deltage i den personlige pleje og det pædagogiske arbejde på lige fod med det pædagogiske personale. 
Vi tilbyder
 • Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø 
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • Engagerede og omsorgsfulde kollegaer
 • Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal
 • Teammøder/personalemøder hver 14. dag
 • Deltagelse i netværk for sundhedsfagligt personale i Forløb Medfødt Hjerneskade Nord
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Ane Marie Kristensen på 2949 3872. Træffes ikke fra den 16. – 23. maj 2019 begge dage incl..
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist den 24. maj 2019. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 4. juni 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
24-05-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. juli 2019 eller snarest muligt derefter

Kontaktperson

Ane Marie Kristensen
2949 3872