Tilkaldevikarer til Børnehjemmet Birkelund

Børnehjemmet Birkelund søger engagerede og fleksible tilkaldevikarer

Birkelund er en afdelingsopdelt døgninstitution, der ligger i Seden. Institutionen har 32 børn i alderen 0-21 år. Fælles for børnene er, at de kommer fra socialt følelsesmæssigt belastede familier, og de har som følge heraf ofte svære sociale og personlighedsmæssige vanskeligheder.

Vi er 2 huse med hhv. 5 og 16 børn – det ene hus er opdelt i 3 afdelinger. Derudover har vi Kompasset, som er et mor/far og baby projekt, og et parcelhus med 4 unge mennesker samt et handicappet barn, der har døgndækning. Der bruges vikarer til alle afdelinger.

Vi forventer, at du:
 • Er robust og har et stabilt fremmøde
 • Byder ind på vagter, også med kort varsel i forbindelse med sygdom og lign.
 • Har lyst til at arbejde med målgruppen
 • Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet
 • Kan tage vagter så hele døgnet dækkes. De ligger primært som dag, aften og nattevagter. Dog kan der forekomme rådighedsvagter
 • Er nysgerrig på arbejdsområdet
 • Har et gyldigt kørekort, hvilket er en ufravigelig forudsætning
 • Har et godt humør, der kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet
 • Engagerede og kompetente kollegaer
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i børnenes hverdag
 • Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne
 • Et spændende arbejdsområde
Du kan læse mere om Birkelund på www.di-birkelund.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenstkomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til forstander Poul Pedersen på 63 75 60 00 eller stedfortræder Anja Høegsberg på 63756000.

Det praktiske
Ansøgningerne vil løbende blive vurderet, og der vil løbende blive indkaldt telefonisk til samtaler. Hvis du ikke har hørt fra os inden 3 uger efter fremsendelse af din ansøgning, må du gå ud fra, at du ikke er kommet i betragtning som tilkaldevikar på Birkelund.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
30-06-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Poul Pedersen
63756000
Anja Høegsberg
63756000