58 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Vi søger to strategiske chefkonsulenter med spidskompetencer inden for politik, strategi, samarbejde og udvikling, der kan matche vores behov for præcis information og facilitering og sparring i det daglige. Du har en stærk fornemmelse for arbejdet på det øverste strategiske niveau i forvaltningen.

  Vi søger to strategiske chefkonsulenter med spidskompetencer inden for politik, strategi, samarbejde og udvikling. Den ene af vores nye kollegaer vil skulle understøtte chefen for Sundhed og Myndighed, mens den anden vil skulle understøtte chefen for område Nord.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense er i forandring, og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet.<br /> <br />For at nå i mål med denne vision har vi brug for rigtig mange fagligheder i vores organisation. Langt de fleste af vores medarbejdere møder borgerne direkte, men vi har også brug for medarbejdere, der kan understøtte den øverste ledelse, og en sådan understøttende konsulent bliver du.<br /> <br />Du bliver en del af afdelingen Politik, Strategi og Udvikling, som blandt andet udøver tværgående, strategisk, ledelsesmæssig og administrativ understøttelse. Det vil sige: <ul> <li>Understøttelse af Rådmand, Direktør og Strategisk Chefforum</li> <li>Betjening af Ældre- og Handicapudvalget</li> <li>Juridisk bistand</li> <li>Varetagelse af kommunikation både internt og eksternt, bl.a. pressehåndtering i samarbejde med vores kommunikationsafdeling</li> <li>Betjening af handicapråd, ældreråd og forvaltningsudvalg </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger kollegaer, der kan matche chefernes behov for præcis information og facilitering og sparring i det daglige. Du er hurtig til at sætte sig ind i nye områder, og du kan skære en sag eller notat til, så det centrale træder tydeligt frem. Du har også en stærk fornemmelse for, hvordan man kan tænke processer ind i arbejdet på det øverste strategiske niveau i forvaltningen.<br /> <br />Du navigerer sikkert ind og ud af alle sammenhænge i en organisation. Derfor er det vigtigt, at du hurtigt udvikler en god organisationsforståelse og er reflekterende, pragmatisk og løsningsorienteret i din tilgang.<br /> <br />Du er stærk til at koordinere, og trives i noget der til tider minder om ”orkanens øje”. Samtidig har du en naturlig sans for, hvordan forskellige og aktuelle sager skal prioriteres. Og ofte vil du også opleve korte deadlines, når fx politiske dagsordener skal udarbejdes.<br /> <br />Som chefkonsulent kommer du til at arbejdet tæt sammen chefen for afdelingen. Dine opgaver kan bl.a. bestå af følgende:  <ul> <li>Forberedelse, afvikling og opfølgning på ledelsesmøder</li> <li>Koordinering og implementering af beslutninger truffet på chefmøder m.v.</li> <li>Udarbejdelse og koordinering af mødeberedskaber og sagsforelæggelser</li> <li>Udarbejdelse af politiske dagsordener</li> <li>Besvarelse af rådmandshenvendelser  </li> <li>Deltagelse i diverse udviklingsprojekter  <em> </em></li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse og erfaring fra en relevant stilling, gerne i en politisk styret organisation. Vi forventer, at du motiveres af Ældre- og Handicapforvaltningens vision og at du:   <ul> <li>er proaktiv og tager initiativ, og at du kan bringe dig selv og din faglighed i spil  </li> <li>har blik for ledelsens behov for betjening </li> <li>hurtigt kan sætte dig ind i forskellige sager, og at du har evnen og lysten til at samarbejde og skabe resultater sammen med andre  </li> <li>er særdeles god til at skrive præcist og klart og har blik for, hvilken målgruppe du skal ramme   </li> <li>kan operationalisere strategiske beslutninger i praksis </li> <li>er ansvars- og kvalitetsbevidst med blik for både konteksten og detaljerne.  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentlig og er til besættelse 1. marts 2019. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte stabschef René Lorenz på 21267908 eller rlo@odense.dk. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 24. januar 2019. Vi forventer at holde samtaler den 28. januar 2019 og 29. januar 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  24-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Er du en dygtig planlægger og god til at opsøge viden og dele den med andre? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!

  <em>Er du fagligt dygtig, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte børn og unge? Er du en dygtig planlægger og god til at opsøge viden og dele den med andre? Trives du i en travl hverdag med mange forskelligartede udfordringer i et stærkt fagligt miljø? Så er du måske en af vores nye kollegaer!</em><br /> <br />Odense Kommune ønsker at sætte yderligere særligt fokus på den gode barndom med udgangspunkt i så tidlig indsats som muligt. Du bliver en del af et fagligt stærk team af socialrådgivere. <br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />I Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune møder vi børn og familier med mange forskellige udfordringer og problemstillinger. Vores opgave er at sikre, at det enkelte barn får præcis den støtte, der er behov for.<br /><br />De mange forskelligartede opgaver gør Børne- og Ungerådgningen til en spændende arbejdsplads, i udvikling og forandring. Ud over et tæt samarbejde med dine kolleger i Børne- og Ungerådgiveningen vægtes det samskabende og tværfaglige samarbejde højt.<br /><br />Børne- og Ungerådgivningen har til huse på Birkeparken 72B, 5240 Odense NØ.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som socialrådgiver i Børne- og Ungerådgivningen bliver du en del af et team med fagligt dygtige og kompetente kollegaer. Du bliver ansvarlig for din egen sagsstamme, og vi vægter faglig sparring og samarbejde højt.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />I en hverdag med mange opgaver og høj kompleksitet er det vigtigt, at du er dygtig til at planlægge aktiviteter og systematisere samt tage hensyn til mulige skiftende omstændigheder.<br /><br />Du skal være stærk på lovgivningen og kan omsætte den til praksis og er opsøgende i forhold til ny lovgivning og anden relevant viden. God til at kommunikere med alle typer mennesker og formår at strukturere informationer, så de er til at forstå, og så de dækker behovet hos borgerne.<br /><br />En del af et større system hvor du har forståelse for, hvordan del og helhed spiller sammen - og faglighed og samarbejde er vigtigt for dig.<br /><strong> </strong><br /><strong>Dine personlige kompetencer</strong><br />Du besidder en høj grad af integritet og mestrer at balancere menneskelige, faglige og<br />økonomiske hensyn.<br /><br />Du er et positivt menneske, der ser muligheder i en hverdag præget af forandringer og med mange forskelligrettede krav.<br /><br />Du er god til at håndtere kritik og er nysgerrig på at lære af de borgere, kolleger og samarbejdspartnere, som du interagerer med.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />En arbejdsplads, hvor vi i den grad glæder os til at tage imod dig, og hvor du får rig  mulighed for at udvikle dig og få styrket dine faglige kompetencer, samtidig med at du får et hav af dygtige kolleger at sparre med.<br /><br />Du bliver tilbudt en grundig introduktion til arbejdet i Børne- og Ungerådgivningen via vores faglige koordinatorer.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br />Der er tiltrædelse i barselsvikariaterne henholdsvis den 1.april 2019 og den 1.maj 2019.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Merete Brandt Hansen på 2942 8423. Du kan<br />læse mere om Børne- og Ungerådgivningen og Familie- og Velfærdsafdelingen <a href="https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/boern-og-ungeforvaltningen/familie-og-velfaerd">her.</a> <br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Ansøgningsfrist den 24. januar 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 20. februar 2019.<br />Vi forventer, at du har sat dig ind i vores opgaver, organisation og vigtigste samarbejdspartnere forud for en eventuel samtale.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  05-02-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du sulten på at arbejde på en fantastisk specialskole? Har du ydmyghed til at gøre andre gode? Er du intelligent i din omgang med andre mennesker? Så har du noget af det vi leder efter.

  <em>Er du sulten på at arbejde på en fantastisk specialskole?<br />Har du ydmyghed til at gøre andre gode?<br />Er du intelligent i din omgang med andre mennesker?<br />Så har du noget af det vi leder efter.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Nørrebjergskolen er en specialskole for elever med særlige behov – vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Elevgruppen er 6-17 år, og en stor del af eleverne har multiple funktionsnedsættelser. Eleverne kommer fra de fynske kommuner.<br /><br />I skoleåret 2018-19 er der indskrevet 140 elever på skolen. Der er ansat 33 lærere, 32 pædagoger og 27 pædagogmedhjælpere. Skoledagen er i tidsrummet 8.30-15.00, og der er pasning på skolen i tidsrummet 7.00-16.00 på skole- og skolefridage. Skolen er i gang med et større udviklingsarbejde med udvikling og implementering af ny elevplan med fokus på elevernes læring og udvikling. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har forventninger om, at du kan: <ul> <li>Planlægge, gennemføre og vurdere understøttende læreprocesser for skolens elevgruppe</li> <li>Arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>Skabe læring og udvikling hos elever med multiple funktionsnedsættelser</li> <li>Skabe læring hos elever med et meget lavt kognitivt niveau</li> <li>Arbejde tværfagligt</li> <li>Arbejde på grundlag af lavaffektive metoder, som Low Arousal</li> </ul> <br />Forventninger til faglige kompetencer: <ul> <li>Krav om uddannelse som pædagog</li> <li>Gerne med PD, neuropsykologi, specialundervisning</li> <li>Kan etablere præcise pædagogiske strategier for elever på tidlige udviklingstrin ift. læringsmål og elevplaner</li> <li>Mestrer specialpædagogiske metoder</li> <li>Kan håndtere elever med udadreagerende adfærd</li> <li>Har dokumenteret specialpædagogisk erfaring</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et specialfagligt miljø, hvor elevens læring og trivsel er i centrum for skolens medarbejdere</li> <li>En engageret medarbejdergruppe bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter og psykolog, sygeplejerske m.fl.</li> <li>En flot skole med nogle fantastiske rammer for 140 elever</li> <li>Nørrebjergskolen er VISO leverandør af specialydelser til de øvrige kommuner i Danmark</li> <li>Deltagelse i målrettet udviklingsarbejde, hvor skolen blandt andet udvikler og implementerer ny elevplan</li> <li>Samarbejde med andre faggrupper, forældre og øvrige interessenter</li> <li>Sætte læringsmål for de kognitivt svagest fungerende elever</li> <li>Arbejde med høj faglighed og kompleksitet</li> </ul>  ​​​<br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Inge Vester på 2168 3946 eller skoleleder Simon Bay Andersen på 6375 1800.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. januar 2019. <br />Skolen udvælger ansøgere til besøg på skolen efter ansøgningsfristens udløb og inden der inviteres til ansættelsessamtale, som forventes at blive afholdt den 25. februar 2019.<br /><br />Vi forventer at ansøgere vedlægger relevante bilag som eksamensdokumenter for pædagoguddannelse, udtalelser og andre relevante data.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du sulten på at arbejde på en fantastisk specialskole? Har du ydmyghed til at gøre andre gode? Er du intelligent i din omgang med andre mennesker? Så har du noget af det vi leder efter.

  <em>Er du sulten på at arbejde på en fantastisk specialskole?<br />Har du ydmyghed til at gøre andre gode?<br />Er du intelligent i din omgang med andre mennesker?<br />Så har du noget af det vi leder efter.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Nørrebjergskolen er en specialskole for elever med særlige behov – vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Elevgruppen er 6-17 år, og en stor del af eleverne har multiple funktionsnedsættelser. Eleverne kommer fra de fynske kommuner.<br /><br />I skoleåret 2018-19 er der indskrevet 140 elever på skolen. Der er ansat 33 lærere, 32 pædagoger og 27 pædagogmedhjælpere. Skoledagen er i tidsrummet 8.30-15.00, og der er pasning på skolen i tidsrummet 7.00-16.00 på skole- og skolefridage.<br />Skolen er i gang med et større udviklingsarbejde med udvikling og implementering af ny elevplan med fokus på elevernes læring og udvikling. <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har forventninger om, at du kan: <ul> <li>Planlægge, gennemføre og vurdere læreprocesser for skolens elevgruppe med udgangspunkt i Folkeskoleloven</li> <li>Arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>Afdække elevernes kognitive/kommunikative profil og på baggrund heraf opstille lærings- og udviklingsmål</li> <li>Skabe læring hos elever med multiple funktionsnedsættelser</li> <li>Skabe læring hos elever med et meget lavt kognitivt niveau</li> <li>Arbejde tværfagligt</li> <li>Arbejde på grundlag af lavaffektive metoder, som Low Arousal</li> <li>Samarbejde med andre faggrupper, forældre og øvrige interessenter</li> <li>Sætte læringsmål for de kognitivt svagest fungerende elever</li> <li>Arbejde med høj faglighed og kompleksitet</li> </ul> <br />Forventninger til faglige kompetencer: <ul> <li>Krav om uddannelse som folkeskolelærer</li> <li>Gerne med PD, neuropsykologi, specialundervisning</li> <li>Kan etablere præcise læreprocesser for elever på tidlige udviklingstrin i forhold til læringsmål og elevplaner</li> <li>Mestrer specialpædagogiske metoder</li> <li>Kan håndtere elever med udadreagerende adfærd</li> <li>Har dokumenteret specialpædagogisk erfaring</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et specialfagligt miljø, hvor elevens læring og trivsel er i centrum for skolens medarbejdere</li> <li>En engageret medarbejdergruppe bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter og psykolog, sygeplejerske m.fl.</li> <li>En flot skole med nogle fantastiske rammer for 140 elever</li> <li>Nørrebjergskolen er VISO leverandør af specialydelser til de øvrige kommuner i Danmark</li> <li>Deltagelse i målrettet udviklingsarbejde, hvor skolen blandt andet udvikler og implementerer ny elevplan</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Det er en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Mads Møller eller skoleleder Simon Bay Andersen på 6375 1800.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. januar 2019. <br />Skolen udvælger ansøgere til besøg på skolen efter ansøgningsfristens udløb og inden der inviteres til ansættelsessamtale, som forventes at blive afholdt den 25. februar 2019.<br /><br />Vi forventer at ansøgere vedlægger relevante bilag som eksamensdokumenter for læreruddannelse, udtalelser og andre relevante data.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejerslykkeskolen

  Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.

  <em>Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Rengøring er en selvstændig afdeling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.<br />Vi er en afdeling, der varetager rengøringsopgaverne i Odense Kommunes ejendomme.<br />I vores afdeling arbejder vi på at følge den teknologiske udvikling i branchen, og bruger blandt andet smartphones som arbejdsredskab i vores dagligdag.<br /><br />Vi er samlet set ca. 415 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og rengøringsledere, samt administrative medarbejdere. Vi har en gruppe medarbejdere, der er tillidsvalgte, som indgår i et tæt samarbejde med ledelsen om at skabe gode arbejdsvilkår.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i det distrikt som du bliver ansat i.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Er engageret og positiv</li> <li>Vil være med til at gøre en positiv forskel i samarbejde med vores brugere</li> <li>Selvstændigt kan løse rengøringsopgaverne for dit område</li> <li>Bidrager til den gode dialog og det gode samarbejde<br /> </li> </ul> Vi vil i jobansøgningen lægge vægt på:  <ul> <li>Din erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Din motivation for at søge jobbet</li> <li>Om du har AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>God ledelse</li> <li>Godt arbejdsmiljø</li> <li>Medarbejderarrangement<br />Som medarbejder i Rengøring blive man inviteret til et årlige medarbejderarrangement, hvor man kan deltage i et socialt arrangement med andre kolleger.</li> <li>Sundhedsordning<br />I Odense Kommune ønsker vi at have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Derfor arbejder vi strategisk med sundhedsfremme i hele kommunen. Derfor har vi en række tilbud der har til formål at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med sundhedsforbedringer, øget trivsel og socialt fællesskab til følge.</li> <li>LogBuy fordelskort<br />Som ansat i Odense Kommune kan du få rabat i butikker, webshops, motionscentre, på spisesteder, rejser, kulturoplevelser - og meget mere.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for skoleansættelse mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Stillingen er en fast stilling, der ønskes besat pr. 1. marts 2019.<br /><br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig arbejdsuge på 19,00 timer og du kan forvente at skulle ændre arbejdsområde og mødetid.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Helene Svensson på 2168 1810.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 23. januar 2019<em>. </em>Vi forventer, at afholde samtaler den 28. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Agedrup Skoles Børnemiljø

  Vi tilbyder en velfungerende skole, de dejligste børn, engagerede forældre og dygtige og ikke mindst fantastiske kolleger. Hos os vil du blive en del af et storteam, der består af lærere og pædagoger på 3., 4. og 5. årgang, der arbejder som professionelt læringsfællesskab, som du vil være en del af.

  Kan du undervise i engelsk, kulturfag og kreative fag som billedkunst og håndværk/design? Er du uddannet lærer og klar på at blive en vigtig del af en engageret medarbejdergruppe på skolens mellemtrin og en tydelig voksen sammen med børn i 3.-5. klasse i et vikariat med tiltrædelse snarest eller 1. marts?<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Agedrup Skole er en to-sporet folkeskole med ca. 480 elever og en SFO med ca. 160 elever. Skolen er placeret i udkanten af Odense i naturskønne omgivelser ved skov og å og med gode udendørsarealer i umiddelbar tilknytning til skolen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du er uddannet lærer</li> <li>Du er fagligt dygtig</li> <li>Du er kompetent inden for læringsledelse, klasserumsledelse og relationskompetence</li> <li>Du er engageret og har et optimistisk og positivt livssyn</li> <li>Du er dygtig til at skabe inspirerende læringsmiljøer for dine elever</li> <li>Du er udviklingsorienteret i samarbejdet med dit professionelle læringsfællesskab</li> <li>Du vil indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med elever, forældre, kolleger og ledelse</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en velfungerende skole, dejlige børn, engagerede forældre og dygtige kolleger. Hos os vil du blive en del af et storteam, der består af lærere og pædagoger på 3., 4. og 5. årgang, der arbejder som professionelt læringsfællesskab, som du vil være en del af.<br /><br /><strong>Løn- og </strong><strong>ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse snarest og til og med 30. juni 2019<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Mohammed Bibi på 2126 5960 eller afdelingsleder Camilla Bennetsen på 3066 1492. <br /><a href="https://agedrupskole.skoleporten.dk/sp/3638/foreside?pageId=68f5d20b-b66e-4d46-856d-2abc1abc6ed9">Du er også velkommen til at besøge skolens hjemmeside.</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. januar 2019. Vi forventer, at afholde samtaler den 31. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  25-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Klinikassistenter til Børn- og Ungetandplejen i Center for Tandpleje i Odense Kommune

  Klinikassistenter til Børn- og Ungetandplejen samt afdelingen for kirurgi i Center for Tandpleje.<br /> <br />Center for Tandpleje i Odense søger dygtige klinikassistenter til ”flyver ”-stillinger. Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unges tandsundhed i et fagligt spændende miljø, så kan det være dig, vi søger.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Odense er en by i rivende udvikling, og det er Center for Tandpleje også. Center for Tandpleje omfatter både Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen.<br /> <br />Der er investeret stort i børn- og ungetandplejen. Ambitionen er, at børn og unge i Odense by skal have endnu sundere tænder.<br />I den forbindelse har vi behov for, at der indgår klinikassistent-”flyvere” i vores medarbejdergruppe.<br /> <br />Som ”flyver” er du ikke tilknyttet en fast klinik, du skal være indstillet på, at flytte dig efter opgaverne.<br /> <br />Børn- og Ungetandplejen er fordelt på syv klinikker beliggende på skoler i byen, samt kirurgiafdelingen på Grønløkkevej. Vi er 150 dygtige og engagerede medarbejdere ansat i Center for Tandpleje.<br /> <br />Vi har en målsætning om at være et fagligt fyrtårn. Vi tror på, at vejen til målet er faglighed – og har stort fokus på udvikling og læring.<br /> <br /><strong>Derfor lægger vi vægt på:</strong> <ul> <li>Anerkendende kommunikation og medinddragelse i opgaveløsningen</li> <li>Tydelige mål gennem professionel ledelse</li> <li>At du som klinikassistent bidrager aktivt til at gøre målene til virkelighed</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Arbejdsopgaver, som hele tiden vil kunne udfordre dig og tilsvarende løbende<br />kompetenceudvikling af dig</li> <li>Kollegaskab præget af åbenhed, trivsel og med opgaven i centrum</li> <li>Netværk med klinikassistenter i tilsvarende positioner</li> <li>Fagligt fællesskab i et af landets største tandlægecentre</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet klinikassistent og har et fagligt opdateret fundament</li> <li>Du kan arbejde med assisterende opgaver og vil få mulighed for selvstændige<br />kliniske opgaver</li> <li>Du er interesseret i løbende faglig og personlig udvikling og efteruddannelse</li> <li>Du har interesse i og lyst til at udføre delegerede opgaver</li> <li>Du vil arbejde for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø</li> <li>Du er engageret, fleksibel, har situationsfornemmelse, er stabil og loyal</li> <li>Du ønsker at gøre en forskel for børn og unge i Odense</li> <li>Du trives med en omskiftelig hverdag, og mange kollegaer<br /> </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte Drifts- og personaleleder Joan Nørgaard på telefon, 65515564 eller mail, jobin@odense.dk.<br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. januar 2019 og vi forventer og holde samtaler i uge 6.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Kreativ og dygtig pædagog til Sct. Hans Skole

  Vi søger pr. 1. marts 2019 en kreativ og dygtig uddannet pædagog, der tilknyttes teamet på 0. årgang.

  Vi søger pr. 1. marts 2019 en ny kollega, som er uddannet pædagog. Stillingen er på 33 timer pr. uge, og du vil blive tilknyttet vores team på 0. årgang.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Sct. Hans Skole er en stor byskole beliggende i Skibhuskvarteret. Skolen er 3 sporet og har et elevtal på ca. 700, hvoraf 260 også går i SFO/SFO2. Vi arbejder i årgangsteams, og arbejdstiden vil både være i undervisnings- og fritidsdel.<br /><br />Skolens vision er at udvikle livsduelige, kreative og internationalt orienterede børn og unge gennem vores 3 dimensioner: sundhedsdimensionen, den kreative/innovative dimension og den internationale dimension. I SFO’en arbejdes der desuden med de 3 læreplanstemaer: personlighedsudvikling og social kompetence, mødet med natur og kultur og æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet pædagog</li> <li>Er velformuleret i skrift og tale</li> <li>Kan bidrage konstruktivt i både skolen og SFO’en</li> <li>Vægter det gode samarbejde</li> <li>Er fleksibel og ansvarsbevidst</li> <li>Har mod på at planlægge og udføre undervisningsforløb på egen hånd</li> <li>Har erfaring som skolepædagog herunder klasserumsledelse</li> <li>Er kreativ og evt. har erfaring indenfor musik, som kan bruges i hverdagen med børnene</li> <li>Kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder dig at arbejde på en skole, hvor: <ul> <li>Faglighed prioriteres højt og tværfaglighed ses som en styrke</li> <li>Børnemiljøet hele tiden udvikles</li> <li>Arbejdsmiljøet prioriteres højt</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af børnemiljøet Anni Biller Due på 61345139 eller på anbj@odense.dk. <br /><br />Yderligere information om Sct. Hans Skole findes på vores <a href="http://scthans.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningen samt CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal være os i hænde senest den 23. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. januar 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du klar til at gå i gang med en spændende uddannelse? Bliver du motiveret af en dynamisk hverdag fyldt med spændende udfordringer? Er du god til at kommunikere og tænke den enkelte beboer ind i opgaven? Kan du tage initiativ og medansvar for din egen uddannelse? Så er du måske vores nye elev!

  <em>Er du klar til at gå i gang med en spændende uddannelse? Bliver du motiveret af en dynamisk hverdag fyldt med spændende udfordringer?</em> <em>Er du god til at kommunikere og tænke den enkelte beboer ind i opgaven?</em> <em>Kan du tage initiativ og medansvar for din egen uddannelse? Så er du måske vores nye elev!</em><br /><br />Skt. Hans Parken Plejecenter søger en serviceassistentelev med virksomhedsservice med forventet opstart den 1. marts 2019.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Skt. Hans Parken Plejecenter består af 40 lejligheder med beboere i alderen fra 40-100 år. Vores beboere har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og det kan fx være borgere med demens, fysiske handicap og psykiske sygdomme. På Skt. Hans Parken Plejecenter er der mulighed for døgnpleje, og vi støtter beboerne i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst muligt livskvalitet.<br /><br />Hos os er dagene aldrig ens, og derfor søger vi en elev, der trives i en omskiftelig hverdag, hvor arbejdsopgaverne varierer. Vi prioriterer vores arbejdsmiljø højt, hvor både ledelsen og vores dygtige medarbejdere arbejder for at skabe god trivsel hver dag. Ledelsen er centralt placeret i huset, og i det daglige arbejde vil du opleve en synlig og tilstedeværende ledelse. Det betyder bl.a. at du møder en åben-dør-politik, hvor der er mulighed for at komme forbi og drøfte relevante emner.<br /><br />Vi har stort fokus på et tværfagligt samarbejde, og vores dygtige medarbejdere består af egen huslæge, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ernæringsassistenter og serviceassistenter. For os er det vigtigt, at alle nye medarbejdere får en god introduktion, sådan at du føler dig velkommen fra første dag.<br /><br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />Som serviceassistentelev bliver du en del af vores tværfaglige team, og under uddannelsen får du et tæt samarbejde med vores husassistent, der fungerer som din vejleder i det daglige.<br />Med speciale i virksomhedsservice kommer du bl.a. til at stå for rengøring, lettere administrative opgaver, kvalitets- og egenkontrol samt mindre vedligeholdelsesopgaver.<br />Dine opgaver bliver fx: <ul> <li>Rengøring i de enkelte lejligheder og beboerne fællesområder</li> <li>Linnedservice og vasketøj</li> <li>Borddækning og lettere servering</li> <li>Kopiering af madplaner</li> <li>Opdatering af infoskærme i fællesområder</li> <li>Klargøring af mødelokaler inkl. opsætning af PC og projektor </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Det er vigtigt, at du tager initiativ og medansvar undervejs i din uddannelse, ligesom du har øje for de små detaljer i opgaveløsningen. I hverdagen kan planerne hurtigt ændre sig, og derfor skal du være parat til at skifte kurs, når opgaven skal løses.<br />Herudover lægger vi vægt på, at du: <ul> <li>Har et naturligt overblik, så detaljerne ikke bliver glemt</li> <li>Er god til at planlægge din arbejdsdag</li> <li>Er engageret og ikke bange for at spørge</li> <li>Er god til at kommunikere med beboer, kolleger og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Er mødestabil og bidrager til et godt samarbejde</li> </ul> <strong>Adgangskrav</strong><br />Du har mulighed for at indgå uddannelsesaftale på flere måder: <ul> <li>Er du allerede startet på grundforløb 2, kan der indgås en uddannelsesaftale med løn på den resterende del af grundforløbet. Opstart vil være umiddelbart efter, at du har bestået dit grundforløb 2.</li> <li>Har du færdiggjort dit grundforløb 2, er du klar til at starte uddannelse den 1. marts 2019.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Den ugentlige arbejdstid er i gennemsnit 37 timer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan læse mere om serviceassistentuddannelsen i Odense Kommune <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/serviceassistent">her.</a><br /><br />Du kan læse mere om Skt. Hans Parkens Plejecenter på vores <a href="https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/plejecentre/plejecentre/sct-hans-parken-plejecenter">hjemmeside.</a><br /><br />Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Susanne Rask Andersen på tlf. 5150 3908 eller assisterende rehabiliteringsleder Tenna Lindberg Ørgaard på tlf. 6138 4445<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 3. februar 2019, og vi forventer at afholde samtaler den 7. februar 2019 fra morgenstunden.<br /><br />Husk at vedlægge relevante dokumenter, som fx grundforløbsbevis, eventuelle eksamenspapirer og udtalelser. Har du endnu ikke afsluttet dit grundforløb, skal du oplyse, hvornår det forventes afsluttet.<br /><br />Er du fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring/uddannelse, skal du kontakte en erhvervsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), som skal vedlægges din ansøgning.<br /><br />Er du fyldt 25 år har du mulighed for at få voksenelevløn.<br />Bemærk, at alle dokumenter skal være PDF format.<br /><br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  03-02-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Nattevagt til Forsorgshjemmet St. Dannesbo

  Kunne du tænke dig at arbejde med hjemløse mennesker, så er der en vågen nattevagtsstilling ledig på St. Dannesbo boafdelingen.

  <em>Kunne du tænke dig at arbejde med hjemløsehed på Boafdelingen Forsorgshjemet St. Dannesbo? Så er der her en mulighed for at blive en del af en bred tværfaglig medarbejdergruppe.</em><br /><br />Forsorgshjemmet St. Dannesbo søger en tilsynsførende assistent, på 32 timer i nattevagt.<br />Du vil arbejde hver anden uge med 7 dage i træk. Tiltrædelse 1. april 2019 eller gerne snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />St. Dannesbo er et midlertidigt opholdssted, der ejes og drives af Odense Kommune, med plads til 71 beboere af begge køn, som er fyldt 18 år, som ikke kan opholde sig i egen bolig, som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte/omsorg, som ikke kan få hjælp i forhold til anden lovgivning.<br /><br />På forsorgsdelen er der plads til 51 hjemløse borgere.<br /><br />For yderligere oplysninger henvises til <a href="http://www.dannesbo.dk/">www.dannesbo.dk</a><br /><br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Føre dagbog samt journal i beboerregistreringssystemet.</li> <li>Mestringsskemaer og BVC.</li> <li>Indskrivning af nye beboere.</li> <li>Udskrivning af beboere.</li> <li>Rengøring på modtageafdelingen.</li> <li>Arbejde ud fra udstukne rammer med fokus på brugerne.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en aftenvagt, som: <ul> <li>Er robust og afklaret i forhold til at arbejde blandt misbrugere.</li> <li>Kan forholde sig til lovgivning inden for området, Loven om social service § 110.</li> <li>Kan udvise ansvarlighed og overblik selv i pressende situationer.</li> <li>Kan varetage det pædagogiske ansvar i nattevagten samt yde den nødvendige hjælp til brugerne.</li> <li>Kan indgå i sociale relationer.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende og udfordrende job, hvor selvstændighed påskønnes.</li> <li>Relevante kurser, efteruddannelse, temadage mv.</li> <li>Tværfagligt samarbejde i skønne omgivelser.</li> <li>Supervision.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingsleder Pia Nielsen på 6375 9244 mellem 11.00 -12.00 eller TR Søren Lund på 2475 1513 mellem 11.00- 12.00.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 28. januar 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 25. februar 2019.<br />Husk at vedhæfte kopi af evt. uddannelsesbevis, dokumentation for ansættelser og evt. udtalelser.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  28-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Eventkoordinatorelever

  Har du afsluttet eller er du i gang med grundforløbet til eventkoordinator? Har du lyst til at være med i planlægningen af Odenses mange events, musik- og kulturarrangementer? Vil du være en del af en by i udvikling? Så er du måske én af Odense Kommunes to nye eventkoordinatorelever.

  <em>Har du afsluttet eller er du i gang med grundforløbet til eventkoordinator? Har du lyst til at være med i planlægningen af Odenses mange events, musik- og kulturarrangementer? Vil du være en del af en by i udvikling? Så er du måske én af Odense Kommunes to nye eventkoordinatorelever.</em><br /><br />Odense Kommune søger pr. 1. april 2019 to eventkoordinatorelever til et 2-årigt forløb.<br /><br /><strong>Om uddannelsen</strong><br />Oplevelsesområdet er i disse år i kraftig vækst, og udviklingen og gennemførelsen af oplevelser og events går i mange retninger. Målet med uddannelsen til eventkoordinator er, at du som uddannet eventkoordinator kan deltage i kreativ ideudvikling og planlægning samt gennemførelse af oplevelser/events.<br /><br />Odense kommune tilbyder et 2-årigt praktikforløb indeholdende korte skoleophold i sammenlagt 11 uger inklusiv en afsluttende prøve.<br /><br />Du vil som eventkoordinator opnå kompetencer inden for kreativ idéudvikling, planlægning af begivenheder, markedsføring, projektstyring og koordinering, transport- og logistikstyring, booking og kontraktindgåelse, samt økonomi knyttet til kulturbegivenheder.<br /><br />Som elev hos os har du bl.a. mulighed for at indgå i planlægning og afvikling af følgende begivenheder: <ul> <li>Magiske Dage, Odense. Planlægning og afvikling af festivalen. Som eventkoordinator koordinerer du bl.a. de 120 frivilliges opgaver.</li> <li>H.C. Andersen Festivals, som er Odenses store festival, der rummer eventyrlige kulturaktiviteter for alle aldersgrupper.</li> <li>Planlægning og afvikling af arrangementer på Kulturmaskinen.</li> <li>Sommer i Farvergården – er et tilbud målrettet børnefamilier, der tilbydes underholdning og en lang række udfordrende og sjove aktivitetsmuligheder.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Som eventkoordinatorelev i Odense Kommune bliver du en del af to forskellige arbejdspladser – Kulturmaskinen og Odense Hovedbibliotek. Du veksler mellem de to arbejdspladser afhængig af, hvor de mest aktuelle og udfordrende opgaver finder sted, og du vil derfor også opleve, hvordan man arbejder med kultur og events i forskellige sammenhænge.<br /><br /><u>Om Kulturmaskinen</u><br />Kulturmaskinen etablerer kulturelle fællesskaber, hvor alle – børn, unge, voksne og professionelle samarbejdspartnere – har mulighed for at deltage, opleve eller selv skabe unikke kulturoplevelser og arrangementer. På Kulturmaskinen finder man en række kreative værksteder, men mest relevant for denne stilling, er de mange events og koncerter, der bliver afholdt på Kulturmaskinen hver måned. Du vil blive tilknyttet ”På plakaten”, som er et kontor placeret på 4. sal øverst i Kulturmaskinens bygning, hvor der godt nok er skråvægge og lavtloftet, men hvor kulturen bærer præg af ”højt til loftet” og en kreativ og uformel stemning, der bliver repræsenteret af de ildsjæle, som arbejder på Kulturmaskinen.<br /><br /><u>Om Hovedbiblioteket</u><br />Hovedbiblioteket er Odenses største kulturinstitution, og du vil få base i børn- og ungeafdelingen. Ud over almindelig biblioteksdrift arrangerer bibliotekerne mangeartede kulturelle begivenheder og større events bl.a. Magiske Dage. Du vil blive tilknyttet en projektenhed i biblioteket, som består af 5-6 personer, der målrettet arbejder frem mod afvikling af festivalen. Du vil internt skulle arbejde sammen med bibliotekets PR- og kommunikationsafdeling og sekretariat. Eksternt kommer du til at arbejde sammen med de fleste store kulturinstitutioner i Odense og også med private aktører bl.a. Cityforeningen, Brandts, Arkaden og Storms. Du skal også forvente at være med til at redigere festivalens hjemmeside – magiskedageodense.dk.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Når vi skal vælge vores kommende elever, lægger vi vægt på, at du: <ul> <li>Har lyst og energi til selvstændigt at håndtere kulturelle begivenheder</li> <li>Har erfaring med eller stærk interesse for en eller flere kulturformer (musik, teater, etc.)</li> <li>Er dygtig i skriftlig præsentation og personlig fremtræden</li> </ul> <strong>Adgangskrav</strong><br />Der er flere veje til at blive elev hos os: <ul> <li>Du har afsluttet det grundforløb, der giver adgang til eventkoordinatoruddannelsens hovedforløb, og du er dermed klart til at starte hos os den 1. april 2019</li> <li>Du er allerede startet på grundforløb 2 og du kan derfor indgå en uddannelsesaftale med løn på den resterende del af grundforløbet. Opstart vil være umiddelbart efter, at du har bestået dit grundforløb 2.</li> <li>Du er endnu ikke startet på dit grundforløb 2, og du vil derfor kunne indgå uddannelsesaftale med løn under hele grundforløbet. Opstart vil være umiddelbart efter, at du har bestået dit grundforløb 2.</li> </ul> Det forudsættes, at du, som elev hos os, følger det tilhørende skoleforløb CPH West i Taastrup.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Du får løn både på skoleforløb og når du er i praktik. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer ugentligt.<br />Ifm. afvikling af events kan der forekomme aften- og weekendarbejde.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Den 29. januar afholder Tietgen Business en karriedag på Rådhuset, hvor du vil have mulighed for at høre mere om uddannelsen samt møde en af vores nuværende elever. Arrangementet bliver afholdt den 29. januar, og det forgår i Rådhushallen på Odense Rådhus. Arrangementet er for elever på Tietgen Business. Du kan også læse mere om at være eventkoordinatorelev på <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/eventkoordinator" style="color:blue; text-decoration:underline">odense.dk/elev</a>.<br /><br />Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jimmi Mørup Nielsen, funktionsleder Kulturmaskinen, på tlf. 2012 4618 eller Søren Dahl Mortensen, senior projektleder Odense Bibliotekerne, på tlf. 2341 3915.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 17. februar 2019, og vi forventer at afholde samtaler den 25. februar 2019.<br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-02-2019 23:59
  Jobområder:
  Elever||Kultur, Fritid og Design
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejepædagog til Dagplejen Syd

  Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med dagplejerne? Vil du være med til at understøtte udvikling og implementering af pædagogiske tiltag? Er du anerkendende, reflekterende, god til at inspirere, og arbejde systematisk og selvstændig? Så se her.

  <em>Vil du være med til at sikre små børns trivsel, læring og udvikling i samarbejde med dagplejerne? Vil du være med til at understøtte udvikling og implementering af pædagogiske tiltag? Er du anerkendende, reflekterende, god til at inspirere, og arbejde systematisk og selvstændig? Så er du måske dagplejepædagogen, vi søger til Dagplejen Syd i Odense Kommune.</em><br /> <br />I Odense Kommune er dagplejen i en rivende udvikling. <br /><br />Dagplejen Syd søger en dagplejepædagog, der vil være med til at løse kerneopgaven i et tæt samarbejde med dagplejerne, tværfagligt med andre afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen samt med andre eksterne samarbejdspartnere. <br /><br />Da vores kollega efter mange år har fået andet arbejde søger vi en dagplejepædagog til stilling på 37 timer pr. uge. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen er organiseret i 3 geografiske områder Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder og et antal dagplejepædagoger. I Syd er der ansat 7 dagplejepædagoger og 130 dagplejere. Omkring halvdelen af kommunens småbørnspladser findes i Dagplejen.<br /><br />Alle ansatte i Dagplejen Syd har været med til at definere vores fælles kerneopgave og værdigrundlag, som skaber en tydelig retning for alle ansatte.<br /><br />Alle dagplejepædagoger har de to første moduler i ICDP, da vores kultur er at arbejde ud fra et ressourceorienteret blik, som er dialogbaseret for at understøtte og øge kvaliteten i samspillet mellem voksen/voksen og voksen/barn. Derfor ser vi gerne at du har nogle af ICDP-modulerne eller har kendskab til ICDP og/ eller er indstillet på at tage de to første moduler.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får et tæt, tillidsbaseret samarbejde med dagplejerne og andre samarbejdspartnere om at udvikle og sikre den bedst mulige dagpleje. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper med ca. 6 i hver, med tilsammen 24 børn. Som dagplejeplejepædagog er du tilknyttet 2 legestuegrupper, hvor du er med til at sikre højest mulig kvalitet for børnene. Derudover varetager du et formelt tilsyn med den enkelte dagplejer. Som dagplejepædagog skal man nogle gange om året kunne varetage morgenvagter fra kl. 6.00.<br /><br />Du kan læse mere om opgaverne i funktionsbeskrivelsen <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=2d1928bd-fcad-4776-894f-5e8ad6cd26e6">her</a>.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en pædagogisk uddannelse og har pædagogisk erfaring</li> <li>Har lyst til et arbejde med mange forskelligartede opgaver, og i mange forskellige rammer</li> <li>Er god til at formidle både mundtligt og ikke mindst skriftligt</li> <li>Har en positiv og anerkendende tilgang til og i dit arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, struktureret, systematisk og bevare overblikket i en kompleks hverdag</li> <li>Har lyst til at indgå i et udviklende teamsamarbejde</li> <li>Har stærke IT kundskaber og stor interesse for at anvende IT i den pædagogiske praksis</li> </ul> Som dagplejepædagog kommer du ikke altid med et svar, men vil til alle tider bruge din faglighed som refleksionsramme, og du bruger dit team som sparringspartner.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Stillingen er 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. marts 2019. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd Karin Munk Bach på 2459 7647 eller kmba@odense.dk.<br /><br />Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside <a href="https://www.odense.dk/dagtilbud/dagplejen/dagplejen-tilbyder" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 27. januar 2019. Vi holder samtaler tirsdag, den 29. januar 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Myndighed forløb Vedvarende Sygdomsudvikling søger assisterende rehabiliteringsleder med mod på personaleledelse og sagssparring med sigte på samarbejde og trivsel for medarbejdere samt borgernes rehabilitering.

  <em>Har du lyst til at være en del af en omfattende transformation med borgeren som central samarbejdspartner? Vil du arbejde med ledelse i en organisation, hvor der til stadighed arbejdes på at skabe den optimale struktur omkring borgeren og det gode borgermøde?<br />Brænder du også for rehabilitering, samarbejde, motiverende ledelse og ser du borgeren som den vigtigste samarbejdspartner? </em><em>Kan du se dig</em> <em>selv i krydsfeltet mellem ledelse af monofaglighed og ledelse af tværfaglighed i en rehabiliterende kontekst?</em><br /><br />Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder til forløb Vedvarende Sygdomsudvikling.<br /> <br /><strong>Om Myndighed</strong><br />Myndighed er opdelt i 2 chefområder med henholdsvis 3 og 2 ledelsesområder.<br />I det ene chefområde ligger Indgangen, Fysisk Funktionsnedsættelse og Hjælpemiddelservice. I det andet chefområde ligger Vedvarende sygdomsudvikling og Det Specialiserede Område.<br /> <br />I Myndighed er hovedopgaven at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling, så borgere, der har behov for støtte, får det rigtige tilbud enten i kommunalt regi eller i civilsamfundet.<br /> <br />I den videre udvikling af Myndighed ønsker vi høj tilstedeværelse af ledelse hos medarbejderne, med henblik på øget fokus på kvaliteten af myndighedssagsbehandlingen samt at sikre rationel drift af myndighedsområdet.<br /><br /><strong>Om forløb Vedvarende Sygdomsudvikling</strong><br />Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling<strong> </strong>varetager myndighedsopgaven i 1 af forvaltningens 5 forløb – Vedvarende sygdomsudvikling omhandler borgere, der grundet sygdom fysisk og mentalt kan klare mindre og mindre, eksempler herpå kan være den ældre medicinske patient og borger med demens.<br /> <br />Vi er et område under forandring, og der er derfor fokus på implementering af nye arbejdsgange på stort set alle områder. Det vil være et væsentligt fokuspunkt for den assisterende rehabiliteringsleder, som forventes at arbejde tæt på medarbejderne. Desuden vil sparring på sagsbehandling på de forskellige funktioner være en vigtig opgave.<br />  <br />Personalegruppen på 30 medarbejdere er tværfagligt sammensat – sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og HK’ere. Den assisterende rehabiliteringsleder indgår i et tæt partnerskab med rehabiliteringsleder i afdelingen.<br /><br />I forløb Vedvarende Sygdomsudvikling varetager vi myndighedssagsbehandlingen for borgerne inden for følgende områder: Personlig pleje og praktisk bistand efter SEL §83, ansættelse af hjælpere efter SEL §94, Sygepleje efter SUL §138, Hjælpemidler efter SEL §112, 113 og 116, aflastning og afløsning i eget hjem efter SEL §84, plejebolig efter ABL §54 samt anvisning af pladser til plejebolig, ældrevenlige boliger og midlertidigt ophold.<br /><br />Udredning, vurdering og opfølgning på borgersager, råd og vejledning samt henvisning til og samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere er en væsentlig del af opgaven i afdelingen, og det du skal kunne give medarbejderne sparring på.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine væsentligste opgaver vil være at:   <ul> <li>Indgå i et synligt og aktivt samspil med borgere, pårørende, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.  </li> <li>Koordinere daglige driftsopgaver med skarpt øje for optimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer. </li> <li>Arbejde med og facilitere implementeringen af nye arbejdsgange på alle områder.</li> <li>Understøtte medarbejdernes trivsel og udvikling i et tæt samarbejde med rehabiliteringsleder, AMR og TR.</li> <li>Sparre med rehabiliteringslederen om den samlede løsning af områdets opgaver og udfordringer.</li> </ul> Som assisterende rehabiliteringsleder refererer du til rehabiliteringslederen og indgår i lederteam inden for chefområdet, hvor omdrejningspunktet er sparring, erfaringsudveksling og udvikling. Hverdagen byder på mange forskellige ledelsesopgaver, og sammen tager vi ansvar for at skabe et team, hvor der altid er fokus på effektive og effektfulde borgerforløb samt en høj trivsel. Du indgår som øvrige ledere i forskellige kompetenceudviklingstiltag.  <br /><br />Vi tilbyder desuden individuelt introduktionsprogram og gode muligheder for lederuddannelse.  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du har følgende kompetencer:   <ul> <li>Sundheds- eller socialfaglig baggrund, som eksempelvis sygeplejerske, social- og sundshedsassistent, socialrådgiver, fysio- eller ergoterapeut.</li> <li>Erfaring med eller interesse for sagsbehandling og lovgivning inden for ældre- og handicapområdet</li> <li>Erfaring indenfor det sundhedsfaglige område.</li> <li>Erfaring med eller stor interesse for ledelse.</li> </ul> Og at du som person har du følgende egenskaber og ressourcer:<strong> </strong> <ul> <li>Vigtigst er lyst til og mod på ledelse, og at du vil trives med at bidrage til styring og skabelse af udvikling.</li> <li>Fagligt kompetent og kan yde medarbejderne vejledning, støtte og sparring ved komplekse problemstillinger.  </li> <li>Bevidst om dit menneskesyn og kendt for at være en positiv, fleksibel og empatisk leder, der finder det naturligt at kvalificere dine beslutninger ved at spørge ind og lytte til, hvad andre mener.</li> <li>Skaber gode samarbejdsrelationer og motivation og begejstring blandt medarbejderne gennem en anerkendende kommunikation.</li> <li>Handlekraftig og resultatorienteret.</li> <li>Lyst til at sætte sig ind i et område og kunne formidle det til andre. </li> <li>Skarp på, at de bedste resultater opnås ved at lede på et fundament af tillid og gennem dialog.</li> <li>Udtrykker dig præcist, såvel mundtligt som skriftligt.</li> <li>Lyst til at arbejde med administrative og praktiske opgaver som et led i løsningen af ledelsesopgaven.</li> </ul> Svarer ovenstående til din profil, så er du måske den assisterende rehabiliteringsleder, som forløb Vedvarende Sygdomsudvikling har brug for. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br />Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019.<br />Jobbet er fysisk placeret i Egeparken 2a, Odense.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Inge Kuhlmann på 2178 7531, hvis du har spørgsmål i forbindelse med stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 27. januar 2019.<br />Vi indkalder til samtaler med kort varsel, da vi forventer at holde samtaler onsdag den 30. januar 2019.<br /> <br /> <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du lede lægefaglige kolleger i en afdeling, der arbejder på tværs af hele misbrugsbehandlingsfeltet? Kan du se fordelene ved at koordinere misbrugsbehandling med beskæftigelsesrettede tiltag?

  <em>Kan du lede lægefaglige kolleger i en afdeling, der arbejder på tværs af hele misbrugsbehandlingsfeltet?<br />Kan du se fordelene ved at koordinere misbrugsbehandling med beskæftigelsesrettede tiltag?<br />Kan du se meningen med at understøtte øvrige tiltag, der motiverer vore borgere hele vejen fra påbegyndelse af en forandring og helt ind i (gen)indtræden i uddannelse eller job? </em><br /><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en fagligt stærk leder (overlægestilling) til lægeteamet i behandlingscenter Odense.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Behandlingscenter Odense arbejder med behandling og rehabilitering af misbrugere. Vi løfter lægefaglige opgaver i afdelingerne Alkoholbehandlingen, Stofophør, Stofreduktion, Heroinklinikken, Modtagelsen og i Unge & Rusmidler, hvor det øvrige personale udgøres af social- & sundhedsfaglige medarbejdere, psykologer samt administrativt personale. Endvidere løftes den lægefaglige misbrugsbehandling også for Svendborg, Nordfyns og Kerteminde kommuner. Som leder af lægeteamet får du til opgave at koordinere alle de lægefaglige indsatser.<br /><br /><strong>I opgaveporteføljen indgår bl.a. følgende:</strong> <ul> <li>Personaleleder for Lægeteamet samt vores studerende og uddannelseslæger i introduktionsstillinger</li> <li>Fagligt ansvar for de eksterne lægekonsulenter</li> <li>Overlæge og behandlingsansvarlig for den lægefaglige og den rådgivningsmæssige del af misbrugsbehandlingen.</li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil således få ansvar for: <ul> <li>Daglig planlægning og personaleledelse, herunder også rekruttering og oplæring</li> <li>Sikring af korrekte procedurer for journaloptagelse, lovpligtige indberetninger og behandlingsplaner, viderehenvisning i det øvrige sundhedssystem m.fl.</li> <li>Samarbejde med bl.a. psykiatrien, Hepatitisklinikken og Styrelsen for Patientsikkerhed</li> <li>Ledelse af vagtfunktion</li> <li>Lægesamtaler (planlagte og akutte, rådgivende og behandlende), herunder medicinordinationer og omregninger, prøvesvar og afrusning</li> <li>Udarbejdelse af årsstatus for centrets borgere</li> <li>Administrative opgaver bl.a. medicingodkendelser, afrapporteringer og attestopgaver</li> <li>Understøttelse af centrets socialfaglige behandling.</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du: <ul> <li>Har minimum 2 års relevant speciallægeerfaring</li> <li>Har erfaring med misbrugsbehandling – både stoffer og alkohol – som vi hos os tilgår med et rehabiliterende og skadesreducerende sigte</li> <li>Kan sikre udarbejdelse og implementering af instrukser iht. Sundhedsstyrelsens krav og vejledninger og i det hele taget sikre, at afdelingen arbejder i overensstemmelse med gældende love, regler og sikkerhedsforskrifter</li> <li>Med interesse og grundighed forebygger og eliminerer utilsigtede hændelser</li> <li>Er struktureret og systematisk og formår at lade dette være gældende for hele afdelingen</li> <li>Har overblik, ansvarlighed og handlekraft</li> <li>Kan kommunikere og samarbejde – også uden for lægefaglige sammenhænge.</li> </ul> Vi ønsker os ledelsesfagligt, at du: <ul> <li>Driver dine opgaver, dit afsnit og dine projekter med sikkerhed og kompetence, så opgaveløsningen i afsnittet fremstår sammenhængende og helhedsorienteret</li> <li>Formår at udvikle og vedligeholde en effektkultur, hvor kerneopgaven er fast, men metoder og tiltag skiftes ud, når de ikke længere er produktive. Du opretholder en sikker og solid drift uden at miste blik for udviklingsperspektiver</li> <li>Har forståelse for sammenhængen mellem borgere, politikere & lovgivning og den offentlige organisation</li> <li>Kan mobilisere medarbejdernes ressourcer og således sørge for at have de rette kompetencer i Lægeteamet. Du kan derfor også selektere og vurdere nye medarbejdere i rekrutteringsprocesser</li> <li>Har en anerkendende, rehabiliterende og skadesreducerende helhedstilgang og understøtter således målet om, at borgeren har én plan til hvilken der bidrages gennem flere afdelingers samarbejde på tværs</li> <li>Har skarpt blik for kerneopgaven. Du understøtter de tiltag, der fremmer dens løsning og frasorterer dem, der ikke gør</li> <li>Har et nationalt netværk indenfor specialet og anvender dette i sit arbejde</li> <li>Forpligter dig på at udøve misbrugsbehandling sammen med centrets ledergruppe og øvrige medarbejdere og har et skarpt blik for, at samarbejdet bliver smidigt og helhedsorienteret</li> <li>Har gennemslagskraft og er indstillet på at udvikle sit personlige lederskab i samspil med sine lederkolleger og chef</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte jobrehabiliteringschef Henriette Korf Graversen på 2360 1192 eller leder Mette Marensgaard Pedersen på 2041 5679 for yderligere information om stillingen.<br /><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner">odense.dk</a>. Her kan du også læse meget mere om vores <a href="http://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/udvalgspolitikker/beskaeftigelsespolitik">beskæftigelsespolitik</a>, <a href="https://www.joomag.com/magazine/strategier/0910166001485426058?short">Strategi for mødet med borgeren</a>, vores <a href="https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/tvaergaaende-politikker/uddannelsespolitik">uddannelsespolitik</a> og vores <a href="https://www.joomag.com/magazine/strategier/0661955001485500654?short">uddannelsesstrategi</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist på stillingen den mandag den 28. januar 2019.<br /><br />Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde fredag den 1. februar 2019 og en evt. 2. samtalerunde onsdag den 20 februar 2019.<br /><br />Bemærk: Kandidater, som inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i løbet af uge 7.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  28-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver til Job & Sygdom

  Brænder du for at spille en central rolle i arbejdet med at fastholde sygemeldte borgere i deres job eller til igen at stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi, med effekt, løfter vores kerneopgave: "Job og Uddannelse til alle"?

  <em>Brænder du for at spille en central rolle i arbejdet med at fastholde sygemeldte borgere i deres job eller til igen at stå til rådighed for arbejdsmarkedet? </em><em>Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, med effekt, løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”?</em><br /><em>Kan </em><em>du kommunikere med mennesker, også når de står i udfordrende situationer og samtidig bevarer et struktureret overblik ? Er du god til at motivere og inddrage borgerne i egen sag og proces? Så</em><em> er det måske dig, vi leder efter!</em><br /><br />Vi søger en ny kollega til en fast stilling som myndighedsjobrådgiver med socialfaglig erfaring. Der er tale om en stilling på 37 timer ugentligt til besættelse 1. marts 2019.<br /><br /><strong>Bliv en del af afdelingen Job og Sygdom 1</strong><br />Vi er et dynamisk, innovativt og fagligt stærkt team, der arbejder fokuseret og målrettet med sygemeldte borgere, der er i job. Vi har stor fokus på at gøre det, der virker og arbejder tæt sammen med borgere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere Det er for os vigtigt, at de mennesker vi er i kontakt med oplever en helhedsorienteret indsats, samt at der er kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet..<br /><br />Job & Sygdom 1 er en del af jobområdet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Sygedagpengeområdet har ca. 80 medarbejdere, organiseret i 5 afdelinger, med hver vores kerneydelse og ansvarsområde, der bidrager ind i den fælles kerneopgave. Vi brænder alle for det, vi laver, og betragter det som et fælles ansvar at bidrage positivt til kerneopgaven. Vi er i løbende udvikling og arbejder kontinuerligt med den faglige kvalitet. Der er højt til loftet, rummelighed og en åben kultur i afdelingen.<br /><br />Vi har til huse på Tolderlundsvej 2 centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til offentlig transport.<br /><br />Vi tror på, at tidlig og personlig kontakt er grundstenen til et individuelt tilpasset sygedagpengeforløb. Ingen ønsker at blive ramt af sygdom, men når det sker, er det vigtigt, at man føler sig inddraget ved en sygemelding. Hos Job & Sygdom 1 giver vi sygemeldte en tidlig og beskæftigelsesrettet indsats, der understøtter, at de sygemeldte kan fastholde deres arbejde, samt bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder tværfagligt i tæt samarbejde med vores sundhedsteam, bestående af læge, psykolog og fysioterapeut samt koordinerer således at sygedagpengeindsatsen sker i tæt samarbejde og dialog med virksomheder, a-kasser og praktiserende læger, så den sygemeldte bringes hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.<br /><br />Vi har fokus på at fastholde den sygemeldte i jobbet. Vi samarbejder med den sygemeldte og arbejdsgiveren, hvor vi giver råd og vejledning i forhold til hvordan den sygemeldte kan forblive i sit job, samt er medvirkende til, at den sygemeldte støttes og vejledes i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, såfremt fastholdelse ikke er muligt.<br /><br />Ligeledes arbejder vi på at bevare arbejdsidentiteten hos den sygemeldte. Vi tror på, at dem der kan, skal blive i deres job på trods af sygdom. Det gør vi fordi, evidensen fortæller os, at man bliver hurtigere rask, hvis man kan forsætte sit aktive liv - herunder i job.<br /><br />Vores rolle består også i at motivere, råde og vejlede i forhold til det brede arbejdsmarked, og vi hjælper med at gøre nye og andre jobmuligheder synlige, samtidig med, at vi tager udgangspunkt i den sygemeldtes situation. Vores råd og vejledning tager afsæt i ressourcer og kompetencer på trods af sygdom. Vi tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet på trods af sygdom, og vi lægger stor vægt på at hjælpe dem, der har behov, med at se muligheder i stedet for barrierer.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som medarbejder i Job & Sygdom skal du: <ul> <li>Holde dialog med den sygemeldte borger og dennes arbejdsgiver som myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent</li> <li>Fremme fastholdelse og tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at iværksætte relevante indsatser</li> <li>Koordinere indsatserne, som den sygemeldte borger deltager i</li> <li>Afklare borgerens fremtidige arbejdsmarkedstilknytning</li> <li>Kunne navigere selvstændigt i en travl hverdag med mange deadlines</li> <li>Skabe resultater, der fremmer tilknytning til arbejdsmarkedet for den sygemeldte borger ud fra rammer, der er lovgivningsmæssigt styret</li> <li>Samarbejde med læger, psykologer og specialister i sundhedsvæsenet og andre relevante samarbejdspartnere som fx a-kasserne</li> <li>Fokusere på det brede samarbejde for at lykkes med kerneopgaven: uddannelse og job til alle</li> <li>Vægte tværfaglighed, koordinering og helhedsorientering</li> <li>Finde energi i at arbejde med jobrettede samtaler</li> <li>Have hyppig kontakt til den sygemeldte borger, arbejdsgiver, a-kasser, etc.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du:<strong> </strong> <ul> <li>Har relevant socialfaglig baggrund og gerne solidt kendskab og erfaring med sygedagpengeområdet</li> <li>Har fokus på, at det vi gør, giver borgerværdi</li> <li>Mestrer den gode jobrettede samtale med borgeren, hvor du med relevant arbejdsmarkedsviden og samtaleteknik kan understøtte borgeren i selv at tage ansvar i egen sag og proces</li> <li>Har en naturlig autoritet og er beslutningsstærk</li> <li>Er struktureret og omstillingsparat</li> <li>Kan lide at samarbejde og altid er engageret i dit arbejde</li> <li>Er er innovativ, løsningsfokuseret og tænker ofte "hvad kan jeg bidrage med?</li> <li>Har gode kommunikative evner og fokuserer på den åbne dialog med respekt og tillid</li> <li>Er modig, og kan agere på egen hånd, men søger sparring og støtte, når det er nødvendigt</li> <li>Har en systematisk tilgang til opgaverne</li> <li>Har humor og kan arbejde team orienteret samt kan sætte "vi" før "jeg"</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Spændende job inden for et sygedagpengeområde med fokus på fastholdelse af job og arbejdsidentitet via dialog med sygemeldte borgere, virksomheder, a-kasser og andre aktører</li> <li>Et godt fagligt miljø, hvor vi udvikler os og tænker nyt</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer respekt, tillid og samarbejde</li> <li>Afdelinger, hvor vi værdsætter humor i hverdagen, selvom vi har travlt</li> <li>Afdelinger, hvor vi gerne arbejder med komplekse sager</li> <li>Engagerede og ambitiøse kolleger med et godt socialt fællesskab</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Mentoroplæring og ledelsesmæssig faglig støtte og interesse i den enkelte medarbejders trivsel</li> <li>Gratis kaffe- og sundhedsordning</li> <li>Flextid</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte afdelingsleder Lisbeth Krag Petersen på 29108697 eller jobrådgiver Marie Frost Mortensen på 63756569 for yderligere information om stillingen. <br /><br />Du kan læse mere om os her: <a href="https://joom.ag/LMTW" style="color:blue; text-decoration:underline">Vil du vide mere om Odense kommunes sygedagpengeindsats?</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK´s overenskomst eller grundløn 31 + 2.000,-  i socialrådgivernes overenskomst.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 27. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag, den 30. januar 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Nord, område Seden

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til område Seden med ansættelse 1. marts 2019. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - område Seden. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 28. januar 2019. <br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  28-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Børnebiblioteket i Dalum og i Bolbro trænger til en kærlig hånd og børnefamilierne har brug for en engageret børnebibliotekar med fokus på læselyst. Vil du være med til, at give børnebibliotekerne nyt liv?

  <em>Børnebiblioteket i Dalum og i Bolbro trænger til en kærlig hånd og børnefamilierne har brug for en engageret børnebibliotekar med fokus på læselyst. Vil du være med til, at give børnebibliotekerne nyt liv? Brænder du for formidling både personligt og i biblioteksrummet? Vil du samarbejde tæt med de lokale skoler og børnehaver? Så er det måske lige dig, vi står og mangler.</em><br /> <br />Team Dalum/Bolbro søger snarest muligt en børnebibliotekar på fuld tid, som er uddannet bibliotekar DB, cand. scient. bibl. eller tilsvarende uddannelse. Du får base på Dalum Bibliotek og får én ugentlig vagt på Bolbro Bibliotek.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dalum Bibliotek er et af Odenses største lokalbiblioteker. Biblioteket er et smukt hus i flere etager, som ligger midt i et ressourcestærkt område med krævende brugere. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere og er synlige i mange lokale sammenhænge.<br /><br />Bolbro Bibliotek er et lille, åbent bibliotek, som ligger i en bydel med mange unge mennesker og store sociale udfordringer. Biblioteket er bemandet 10 timer om ugen fordelt på 3 dage.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet, at: <ul> <li>Indgå i et tæt samarbejde med de lokale skoler og børnehaver om at styrke læselysten</li> <li>Understøtte den kommende nationale læsestrategi for biblioteker</li> <li>Være tovholder på arrangementer og aktiviteter i børnebiblioteket og udvikle nye typer af arrangementer</li> <li>Formidle materialer til børn og forældre i biblioteksrummet, på hjemmesiden og på de sociale medier</li> <li>Undervise børn og unge i digital dannelse og kildekritik</li> <li>Have driftsopgaver som f.eks. materialepleje, fremfinding og opfølgning på reserveringer og klargøring af udlån</li> <li>Have vagter både i børne- og voksenbiblioteket samt i skranken</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du: <ul> <li>Er fleksibel og ser stort på faggrænser og giver en hånd med, når det er nødvendigt</li> <li>Er udadvendt, har et åbent sind og er venlig og imødekommende overfor brugerne</li> <li>Kan og vil samarbejde med kollegerne i teamet</li> <li>Har let til smil og har humor</li> </ul>   <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>At blive en del af et stærkt og velfungerende team med uhøjtidelige og dygtige kolleger</li> <li>En travl og afvekslende hverdag med stor mulighed for indflydelse på opgaverne</li> <li>En organisation med mulighed for faglig og personlig udvikling</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Arbejdstiden er på 37 timer om ugen, og du vil få 1-2 ugentlige lukkevagter til kl.18, enkelte aftenarrangementer samt vagt hver 3. lørdag.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du meget velkommen til at kontakte teamleder Karen Korntved på 3012 0736 mail kmko@odense.dk eller lokalbibliotekschef Anne Lauridsen på 5148 2359 mail ala@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 27. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 7. februar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Er du pædagogisk assistent, der skaber gode relationer og vil du være med til at skabe en god start for de nye børn på Risingskolen? Risingskolen søger en pædagogisk assistent på 37 timer ugentligt til skolens forårs-SFO i perioden 27. februar til 5. juli 2019.

  <em>Er du pædagogisk assistent, der skaber gode relationer og vil du være med til at skabe en god start for de nye børn på Risingskolen?</em><br /> <br />Risingskolen søger en pædagogisk assistent på 37 timer ugentligt til skolens forårs-SFO i perioden 27. februar til 5. juli 2019.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />Skolen har 800 elever fordelt på en stor almen del, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt to klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br />På skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling. Til at varetage skolens opgaver har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br /><br />Risingskolen får ca. 70 elever i forårs-SFO fordelt på tre hold.<br />Arbejdet er tilrettelagt således, at teamet i forårs-SFO selv planlægger ugerne og aktiviteterne.<br /><br />Risingskolens SFO er opdelt i to afdelinger, hvor 0. og 1. årgang er sammen og hvor 2. og 3. årgang er sammen.<br />Når forårs-SFO eleverne starter 1. marts, kommer de til at gå i egen afdelingen med egne lokaler.<br />  <br />Hovedparten af skolens indskolingselever går i SFO, og vi har derfor en stor SFO med masser af aktiviteter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en robust pædagogisk assistent, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at være en del af skolens forårs-SFO.<br />Vi har brug for et menneske med en tydelig pædagogisk profil, som kan stå for at planlægge og udføre aktiviteter i vores forårs-SFO.<br /><br />Stillingen er på 37 timer ugentligt. Du vil blive tilknyttet et hold i forårs-SFO og arbejde tæt sammen med resten af forårs-SFO-teamet.<br /> <br /><strong>Om dig </strong> <br />Vi ønsker os, at du: <ul> <li>Har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle vores forårs-SFO-tilbud</li> <li>Brænder for din faglighed, og kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre og evaluere forskellige pædagogiske tiltag</li> <li>Er interesseret i, at udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> <li>Kan sætte gang i aktiviteter i SFO og er med til, at skabe glæde og tryghed for børnene</li> </ul> Er du desuden åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag og anderledes måder at gøre tingene på, vil det bestemt være en fordel.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel eller afdelingsleder Mads Søe via skolens kontor på 6375 2300.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 31. januar 2019 <br />Vi forventer at afholde samtaler den 6. februar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at være med til at udvikle behandlingsindsatser og støtte børn og unge med problematisk skolefravær? Så har vi to midlertidige stillinger til besættelse pr. 1. marts 2019.

  <em>Brænder du for at arbejde med udsatte børn og unge og deres familier? Og har du lyst til at være med til at udvikle indsatser til børn og unge med problematisk skolefravær?</em><br /><br />Vi har fået en opnormering på to stillinger i perioden 1. marts 2019 til 31. december 2020 med henblik på at udvikle behandlingsindsatser og støtte børn og unge med skolefraværs problemer. Vi søger derfor to familie- og ungevejledere på fuld tid. Halvdelen af tiden vil du have almindelige kontaktpersonsopgaver for børn og unge i alderen 10-18 år, og i den anden halvdel vil du skulle løse opgaver i skolefraværsprojektet, hvor der vil være øget fokus på dokumentation af effekter i forhold til at nedbringe fravær og øge trivslen hos barnet/den unge. Udover dit daglige team vil du indgå i et fagligt netværk med familiebehandlere, familie- og ungevejledere og psykolog.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Familie og Ungehuset Odense 4-18 år er et af to familiehuse i Odense Kommune. Vi er 28 medarbejdere, en leder og en faglig teamleder, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier i aldersgruppen 4-18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børne- og Ungerådgivningen i Odense Kommune.<br /><br />Indsatserne i huset er forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Vi arbejder med børn og unge og deres familier i et udviklingsfremmende perspektiv. Der tilbydes behandling af det enkelte barn med mulighed for inddragelse af barnets familie, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn.<br /><br />Indsatserne i huset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre, samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.<br /><br />Vores faglige perspektiv i behandlingsarbejdet er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære og det omgivende netværk. Indenfor dette rummer vores hus en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.<br /><br />For hovedparten af personalet gælder, at de er pædagoger, socialrådgivere eller psykologer.<br /><br />Vi bruger i alle behandlingsindsatser et dialog- og effektmålingsredskab, Feedback Informed Treatment (FIT).<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Hovedopgaver for familie- og ungevejleder: <ul> <li>individuel behandling og rådgivning til barnet/den unge</li> <li>rådgivning/behandling til barnets/den unges forældre</li> <li>koordinering af netværksarbejde omkring barnet/den unge</li> <li>i kortere perioder at følge barnet/den unge i skole</li> <li>arbejde med barnet/den unge og deres forældre i grupper</li> <li>justere behandlingsindsatsen ved hjælp af feedback fra barnet/den unge og dennes netværk</li> <li>udvikle behandlingsindsatser til børn og unge med skolefraværs problemer</li> <li>dokumentere effekten af behandlingsindsatserne</li> </ul> Familie- og ungevejlederne sidder i et storrumskontor. <strong>Det skal påregnes, at mindst halvdelen af arbejdstiden ligger uden for normal arbejdstid</strong>.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du skal have: <ul> <li>en uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse på bachelorniveau</li> <li>kendskab til behandlingsarbejde med børn/unge og deres familie</li> <li>lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision</li> <li>kendskab og erfaring med tværfagligt samarbejde</li> <li>kendskab og erfaring med børn/unge med problematisk skolefravær</li> </ul> Desuden forventer vi, at du er: <ul> <li>psykisk robust og har overskud og gå-på-mod</li> <li>en person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv og som kan se muligheder i en forandringstid</li> <li>fleksibel i opgaveløsningen</li> <li>en person, der hviler i din egen faglige identitet og er nysgerrig på andres</li> <li>en person, der kan tilrettelægge og administrere eget arbejde</li> <li>klar til at tage medansvar i at bevare et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor</strong>: <ul> <li>der er en engageret personalegruppe</li> <li>der i en periode er fokus på indføring i arbejdet</li> <li>der er stor social kapital</li> <li>man ikke lades alene om svære opgaver</li> <li>humor er nødvendigt</li> <li>vi bruger feedback fra borgere og samarbejdspartnere til at justere behandlingsindsatser</li> <li>personalet skal deltage i supervision og inddrage FIT i sagsdrøftelser</li> <li>faglig udvikling er en del af den daglige drift</li> <li>der er et højt fagligt niveau</li> <li>det er et krav, at du har kørekort. Huset har to biler til deling blandt familie- og ungevejlederne. </li> </ul> <strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til Familie og Ungehusets leder Henriette Hylgaard på <a href="mailto:hrh@odense.dk">hrh@odense.dk</a>, 24 22 79 85, eller til familie- og ungevejleder Lene Filstrup på <a href="mailto:lfi@odense.dk">lfi@odense.dk</a>, 23 41 40 02.<br /><br /><strong>Løn- og ansættesesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 23. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Studentermedhjælper til Borgernes Hus

  Er du interesseret i at arbejde på en spændende arbejdsplads? Og vil du gerne være en del af et aktivt hus, og yde en god service, hvor borgeren er i centrum?

  <em>Er du interesseret i at arbejde på en spændende arbejdsplads?<br />Og vil du gerne være en del af et aktivt hus, og yde en god service, hvor borgeren er i centrum?</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />I efteråret 2017 genåbnede Odense Hovedbibliotek i det nye Borgernes Hus, hvor vi hjælper borgere/lånere med en bred vifte af opgaver.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil blandt andet være: <ul> <li>Fungere som servicemedarbejder i ubemandet åbningstid og hjælpe borgerne med biblioteks selvbetjeningsudstyr</li> <li>Systematik og alfabetisk ordning samt påplads-sætning af diverse biblioteksmaterialer</li> <li>Revision af biblioteksmaterialer</li> <li>Efter behov aflevering af biblioteksmaterialer i sorteringsanlæg samt opsyn med sorteringsanlægget</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du kan være i gang med gymnasiet, studere på SDU eller andet.<br /><br />Vi forventer, at du <ul> <li>er loyal, serviceminded og fleksibel</li> <li>kan arbejde selvstændigt</li> <li>kan samarbejde med kolleger</li> <li>er stabil</li> <li>kan udvise autoritet og robusthed</li> <li>behersker dansk i skrift og tale</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et godt arbejdsklima</li> <li>En central arbejdsplads på Odense Banegårdscenter</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Beskæftigelsesgraden er gennemsnitligt 7½ time ugentligt fordelt på 2 hverdagsaftener eller hverdagsmorgener samt hver 3. fredag/lørdag og søndag.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Vita Larsen på 6551 4414 / <a href="mailto:vll@odense.dk">vll@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 17. januar 2019.<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 28. januar 2019.<br /><br />For at komme i betragtning til stillingen, er det et krav, at du er studerende og indskrevet på en videregående uddannelse.<br /><br />Følg vores Facebook side – <u>Studerende i Odense Kommune</u> – og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Brænder du for helhedsorienteret sagsbehandling af børn, unge og deres forældre? Har du evnen til skabe motivation og fremdrift hos både børn og voksne? Og er du god til at arbejde systematisk ud fra gældende lovgivning på området? Så er det måske dig, vi søger!

  <em>Brænder du for helhedsorienteret sagsbehandling af børn, unge og deres forældre? Har du evnen til skabe motivation og fremdrift hos både børn og voksne? Og er du god til at arbejde systematisk ud fra gældende lovgivning på området? Så er det måske dig, vi søger!</em><br /> <br />Vi søger en socialrådgiver på børn- og ungeområdet til Familierådgivningen, Center for Familier og Unge (CFU).<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Centrets formål er at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til vores særlige målgruppe.<br /> <br />I CFU varetager vi sagsbehandling og koordinering i forhold til både børn, unge og deres forældre, hvor der er komplekse problemstillinger som fx kriminalitet, banderelationer, manglende selvforsørgelse og lignede.<br />Vi arbejder bydækkende, men en stor del af familierne, der er bosiddende i Vollsmose.<br /> <br />I Familierådgivningen er der ansat børn- og ungerådgivere, case managers og kontaktpersoner. Vi arbejder ud fra Serviceloven og benytter os af case manager-metoden, som løbende udvikles og tilpasses i samarbejde med borgeren, medarbejdere og samarbejdspartnere.<br /><br />I CFU arbejder vi tæt sammen med vores interne beskæftigelsesrådgivere, kontaktpersoner, mentorer, jobkonsulenter, tryghedsskabende gadeplansmedarbejdere, og vi er på en lang række områder én indgang for eksterne samarbejdspartnere. CFU er organisatorisk beliggende i området Uddannelse i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor kerneopgaven består i at alle skal i uddannelse og job.<br /> <br />Stillingen er til besættelse i afdelingen Familierådgivningen, CFU.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Myndighedssagsbehandling på børne- og ungeområdet</li> <li>Med afsæt i servicelovens bestemmelser skal du yde råd og vejledning, træffe afgørelser, udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner, iværksætte foranstaltninger, opfølgning på disse mm.</li> <li>Indgå i et tværfagligt teamsamarbejde omkring de enkelte familier</li> </ul>  <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en dygtig medarbejder, der <ul> <li>Er uddannet socialrådgiver</li> <li>Har erfaring på børne- og unge myndighedsområdet</li> <li>Har et solidt kendskab til Lov om Social Service</li> <li>Vil og kan arbejde teambaseret med andre faggrupper og indgå som en konstruktiv holdspiller</li> <li>Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner</li> <li>Har en systematisk og struktureret tilgang i sagsbehandlingen</li> <li>Er i stand til at koble faglighed med økonomi</li> <li>Kan håndtere at arbejde med familier med komplekse, sociale problemstillinger bl.a. kriminalitet</li> <li>Er psykisk robust</li> <li>Kan inddrage aktuel viden og teori i arbejdet med familierne</li> <li>Kan agere i en travl hverdag og bevare overblikket  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder en arbejdsplads, der</strong> <ul> <li>Lægger vægt på høj faglighed og teamsamarbejde</li> <li>Er bredt sammensat fagligt, kompetencemæssigt samt i forhold til alder og etnicitet</li> <li>Vægter at familierne inddrages i løsningen af deres problemstillinger og understøtter dem i at tage ansvar for eget liv</li> <li>Tilbyder spændende og udfordrende arbejdsopgaver i en uforudsigelig hverdag</li> <li>Drifter mens vi udvikler  </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2019. <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte børn- og ungerådgiver Kis Stentoft på 23393589 eller afdelingsleder Majken Yun Nielsen på 40129586.<br /> <br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="https://www.odense.dk/">odense.dk.</a> Her kan du også læse meget mere om vores <a href="https://view.joomag.com/politikker-besk%C3%A6ftigelsespolitik/0956124001467184857">beskæftigelsespolitik</a>, vores <a href="https://view.joomag.com/strategier-strategi-for-mødet-med-borgeren/0910166001485426058?short">Strategi for mødet med borgeren</a> og vores <a href="https://view.joomag.com/strategier-uddannelsesstrategi/0661955001485500654?short">uddannelsesstrategi</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong> <br />Ansøgningsfrist er den 19. januar 2019. Det forventes at afholde samtaler den 23. januar 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  19-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til weekendvagt

  Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat? Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.

  <em>Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</em><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br /><strong>Hvem er Rengøring?</strong><br />Rengøring er en selvstændig afdeling i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.<br />Vi er en afdeling, der varetager rengøringsopgaverne i Odense Kommunes ejendomme.<br />I vores afdeling arbejder vi på at følge den teknologiske udvikling i branchen, og bruger bl.a. smartphones som arbejdsredskab i vores dagligdag.<br /><br />Vi er samlet set ca. 415 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og rengøringsledere, samt administrative medarbejdere. Vi har en gruppe medarbejdere, der er tillidsvalgte, som indgår i et tæt samarbejde med ledelsen om at skabe gode arbejdsvilkår.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>God ledelse</li> <li>Godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Medarbejderarrangement</strong><br />Som medarbejder i Rengøring blive man inviteret til det årlige medarbejderarrangement, hvor man kan deltage i et socialt arrangement med andre kolleger.<br /> <br /><strong>Sundhedsordning</strong><br />I Odense Kommune ønsker vi at have sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Derfor arbejder vi strategisk med sundhedsfremme i hele kommunen. Derfor har vi en række tilbud der har til formål at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med sundhedsforbedringer, øget trivsel og socialt fællesskab til følge.<br /><br /><strong>LogBuy fordelskort</strong><br />Som ansat i Odense Kommune kan du få rabat i butikker, webshops, motionscentre, på spisesteder, rejser, kulturoplevelser - og meget mere.<br /><strong> </strong><br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen. Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i det distrikt som du bliver ansat i.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Er engageret og positiv</li> <li>Vil være med til at gøre en positiv forskel i samarbejde med vores brugere</li> <li>Selvstændigt kan løse rengøringsopgaverne for dit område</li> <li>Bidrager til den gode dialog og det gode samarbejde  </li> </ul> <strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Din erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Din motivation for at søge jobbet</li> <li>Om du har AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen er en fast stilling, der ønskes besat pr. 1. februar 2019.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 11,50 timers arbejdsuge. Arbejdstiden er placeret i weekender fordelt på 5 forskellige arbejdspladser og du kan forvente at skulle ændre arbejdsområde og mødetid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Linda Frandsen på 40167839.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019. Vi forventer og afholde samtaler i uge 4. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Albanigade Børnehus

  Børneinstitution Munkebjerg, Børnehuset Albanigade søger pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter en pædagog på 32 timer. Vi er et stort integreret børnehus med 24 vuggestuebørn og 42-46 børnehavebørn. Vi søger en pædagog, der skal arbejde på vores børnehavegrupper.

  <em>Børneinstitution Munkebjerg, Børnehuset Albanigade søger pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter en pædagog på 32 timer.</em><br /> <br />Børneinstitution Munkebjerg består af 7 børnehuse, og Albanigade er det ene af børnehusene. Vi er et integreret børnehus med 66 - 70 børn i alderen 0 - 6 år. Huset er stort og beliggende i centrum og består af to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 42-46 børn.<br />Vi søger en pædagog, der skal arbejde på vores to børnehavegrupper.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset har ud over en masse dejlige børn også en velfungerende personalegruppe, som er glade for at gå på arbejde. Spontanitet og humor blander sig dagligt med en seriøs og faglig tilgang til det pædagogiske arbejde. Vi er et hus med traditioner med plads til nytænkning og pædagogiske visioner.<br /><br />Vi arbejder anerkendende og inkluderende i større eller mindre fællesskaber og læringsgrupper. Vores hus er indrettet med forskellige værksteder og læringsmiljøer, som understøtter læreplansarbejdet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog, der: <ul> <li>Med sin faglige dømmekraft kan etablere givende læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og børnefællesskabet</li> <li>Er engageret i den pædagogiske planlægning og som er god til at samarbejde</li> <li>Kan organisere og dokumentere det pædagogiske arbejde</li> <li>Er en aktiv og positiv rollemodel, som understøtter alle børns trivsel og udvikling</li> <li>Er i stand til at bevare roen og overblikket i en travl hverdag</li> <li>Forstår at skabe en rar og varm atmosfære til gavn for børn, forældre og kollegaer</li> <li>Har lyst til primært at arbejde med børnehavebørn</li> <li>Er robust, stabil og fleksibel</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Birgitte Porsmose på 6375 3800.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist søndag den 20. januar 2019.<br />Vi forventer at afholder ansættelsessamtale i uge 5.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en lærer, der kan påtage sig undervisning i 3. og 4. klasse i fagene matematik, natur/teknologi, kristendom, historie og engelsk i 6. kl. Vi forventer, at du er læreruddannet og har gode faglige kompetencer.

  Skt. Klemensskolen søger en lærer til en fast stilling 37 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt efter vinterferien i uge 7.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Skt. Klemensskolen er beliggende i den sydlige del af Odense nær grønne områder ved Odense Å. Skolen har gode faciliteter og er velholdt, har 45 engagerede kollegaer i skoledelen og SFO, 400 glade og velfungerende elever og en medlevende og positiv forældrekreds.<br /> <br />Vi synes, at Skt. Klemensskolen er en god skole med et rart og muntert kollegialt samvær. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, både i forbindelse med den enkelte lærers arbejde i klasserne og samarbejdet i diverse teams og i forhold til forældrekredsen. <strong> </strong><br /><strong> </strong><br />Skt. Klemensskolen er pt. opdelt i storteams. Vi er delt op i 0.-1.-2. klasse, 3.- 4. klasse, 5.- 6. klasse og endelig 7.-8.-9. klasse. Vi er i gang med en justering af denne struktur. Vi har 40 fordybelsesdage, hvor der arbejdes med et fag hele dagen. Desuden huser skolen et Obs-tilbud for elever fra hele Odense Kommune, der visiteres til os gennem SPPR.<br /><br />Skolens vision: Et fællesskab, hvor det hele menneske og faglighed er i fokus.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en lærer, der kan påtage sig undervisning i storteam 34. (3. og 4. klasse) i følgende fag:<br /><strong> </strong><br />Matematik i 3. og 4. klasse<br />N/T i 4. klasse<br />Kristendom i 3. klasse<br />Historie i 4. klasse<br />Engelsk i 6. klasse<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />I øvrigt forventer vi, at du: <ul> <li>er læreruddannet og har gode faglige kompetencer</li> <li>har gode samarbejdsevner og vilje til at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer med kolleger, forældre og generelt</li> <li>er engageret og inspirerende</li> <li>er parat til udfordringer både fagligt og pædagogisk</li> <li>har humoristisk sans</li> <li>et positivt livssyn og et anerkendende menneskesyn</li> <li>en medarbejder, som støtter op og deltager i de sociale arrangementer, som foregår på skolen</li> <li>en lærer, som både er inkluderende og mentaliserende.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder Morten Aaris eller souschef Bente Olsen på 63 75 77 00.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 27. januar 2019. Vi forventer at holde samtaler den 6. februar 2019. <br /><br />Du er velkommen til at aflægge skolen et besøg. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  27-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent i dagvagt på 35 timer ugentlig til et vikariat fra den 1. februar 2019 til den 30. april 2020. Et frit job med ansvar….

  Ældre- og Handicapforvaltningen, Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Øst, Marienlund Plejecenter søger en social- og sundhedsassistent i dagvagt på 35 timer ugentlig til et vikariat fra den 1. februar 2019 til den 30. april 2020.<br />Et frit job med ansvar….<br /><br />Da vi er i den heldige situation at en af vores social- og sundhedshjælpere er optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen har vi brug for en dygtig kollega, som vægter et godt samarbejde og sætter faglige værdier højt, og som gennem vidensdeling medvirker til at udvikle arbejdspladsen.<br /><br /><strong>Hvem er du? </strong><br />Som vores nye kollega, har du dokumenteret erfaring i arbejdet med ældre mennesker. Du har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt væsen. Du er god til at møde nye mennesker og skabe relationer med både beboere og kollegaer. Du mister ikke så let overblikket, og hvis du gør, så finder du det nemt igen.<br /> <br />Vi søger en dynamisk, fagligt velfunderet og hjertevarm social- og sundhedsassistent, der virkelig brænder for at arbejde med ældreomsorg.<br /> <br />Du har gode samarbejdsevner, er inspirerende og visionær, god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt og besidder tålmodighed i din tilgang til ældre mennesker.<br /> <br />Du skal kunne arbejde tværfagligt og se glæden i at dele af din egen viden og selv tage imod.<br /> <br />Du skal have erfaring med plejeopgaver og have interesse for at arbejde med ældre mennesker. Du skal have fokus på livskvalitet med en observerende, støttende og udviklende tilgang. Beboerne skal opleve medinddragelse og selvbestemmelse, og vi skal have et øget fokus på et samarbejde på tværs, at skabe fællesskab mellem beboere, og vedligeholdelse af fysiske og kognitive færdigheder via aktiviteter, med henblik på beboernes mål for et værdig liv - hver dag.<br /> <br />Vi ser gerne, at du har interesse for sang og musik, og at du evt. kan krydre det med guitar- eller klaverspil til husbehov.<br /><br />Den daglige trivsel er i højsædet på arbejdspladsen og er noget, som den daglige ledelse er meget opmærksom på.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />På Marienlund har vi flere beboere med forskellige demenslidelser og det stiller spændende krav til os som personale. Marienlund ønsker at tilføje nye indfaldsvinkler til opgaverne og skubbe til vores vanetænkning, med beboernes mål for øje. Der er mange plejeopgaver, men vi ved, at der kan krydres med en pædagogisk tankegang, så der i højere grad tænkes aktiviteter ind. Aktiviteter som spil, dans, gymnastik, sang & musik, gode samtaler, sansestimulering, deltagelse i huslige sysler m.m.<br /><br />Arbejdet med ældre borgere skal ikke kun være af pleje- og sundhedsfaglig karakter. De ældre har brug for støtte og rammer til sociale, fysiske og udviklende aktiviteter, der giver beboerne nye oplevelser og livsglæde.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Kom og besøg os, så du kan se stedet og samtidig danne dig et indtryk af, om det er noget for dig. Ring til vores assisterende rehabiliteringsleder Pia Vester på 65513130 eller rehabiliteringsleder Charlotte Møllegaard Nielsen på 65513138. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 17. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 4. <br /><br />Hvis du kaldes til samtale bedes du medbringe dit uddannelsesbevis og din autorisation.<br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Mågebakkegruppen

  Er du sygeplejerske, og brænder du for at arbejde med borgere, der er kognitive udfordret? Vi søger en sygeplejerske 32 timer ugentligt med arbejde hver 4. weekend og med tiltædelse 1. marts 2019.

  <em>Er du sygeplejerske, og </em><em>brænder du for at arbejde med borgere, der er kognitive udfordret?</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske 32 timer ugentligt med arbejde hver 4. weekend og med tiltædelse 1. marts 2019. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Mågebakkegruppen er en udekørende gruppe i forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Syd/ Vest. Geografisk kører vi i området Dalum, Sanderum, Bellinge, Fangel, Skt.Klemens og Højby. Vi varetager opgaver hos ca. 180 borgere, der har en vedvarende sygdom, primært demens, parkinson, sclerose og er kognitive udfordret<br /><br />Gruppen er tværfagligt sammensat af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og et tæt samarbejde med rehabiliteringsrådgivere.<br /><br />Vi samarbejder tæt omkring borgernes indsatser, faglige værdier, arbejder rehabiliterende med fokus på hverdagsrehabilitering, således borgerne bevarer deres livskvalitet. <br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du brænder for at arbejde med borgere, der er kognitive udfordret</li> <li>Bevidst arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>Vægter samarbejde med kollegaer og de pårørende højt</li> <li>Du er tålmodig, ansvarlig og kan tage initiativ</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, planlægge din arbejdsdag, og arbejde i en uforudsigelig hverdag</li> <li>Kan arbejde med IT og dokumentation</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>God introduktion til vores arbejdsplads og kerneopgaverne</li> <li>Kollegaer, der vægter samarbejde, trivsel og et godt arbejdsmiljø</li> <li>En spændende arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Inge Moesgaard eller assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Hovmand på 65513642<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningfrist er den 21. januar 2019. Samtaler afholdes den 24. januar 2019. <br /><br />Hvis du kaldes til samtale bedes du medbringe dit uddannelsesbevis og din autorisation. <br /><br /><em>Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet. </em><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børnehus Syd i Odense søger en erfaren socialrådgiver. Du skal have erfaring med kriseintervention og meget gerne også erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb.

  Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen over for børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om voldelige eller seksuelle overgreb<strong> </strong>– så har du muligheden her.<br /><br />På grund af øget antal henvendelser til Børnehus Syd søger vi pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter en socialrådgiver til en fast stilling i Børnehus Syd i Odense. Stillingen er på 32-37 timer ugentligt. Du bedes i din ansøgning angive hvilket timetal, du ønsker.<br /><br /><strong>Lidt om Børnehus Syd</strong><br />Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er Børnehus Syds opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at barnet/den unge modtager den rette støtte og hjælp og får bedre mulighed for at komme videre efter overgrebet eller mistanken herom. Vi arbejder hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor<strong> </strong>barnets perspektiv er i fokus.<br />Samtidigt er vi en udviklingsorienteret organisation, der værdsætter et lærende miljø og arbejdsglæde i hverdagen.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger snarest muligt en erfaren socialrådgiver, som har flair for, lyst til og erfaring med at samarbejde tæt, som er stærk i sin socialfaglighed, og som har lyst til at udvikle en høj faglighed indenfor overgrebsområdet. Du trives med at have ansvar for såvel de daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br /><strong>Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver:</strong> <ul> <li>Koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen</li> <li>Yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>Være sparringspartner ved børnefaglige § 50-undersøgelser</li> <li>Overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>Gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>I samarbejde med børnehusets psykologer at udrede børnenes traume- og belastningsgrad og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>Løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.</li> <li>På sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne – vi er ved at udvikle ydelseskatalog</li> <li>Bidrage til børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter. Endvidere er der et veletableret samarbejde med Socialstyrelsen og mellem landets 5 Børnehuse</li> </ul>  <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt</li> <li>En arbejdsplads som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj kvalitet i opgaveløsningen</li> <li>Mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialistviden inden for feltet</li> <li>Opkvalificering, og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision</li> <li>En arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt</li> <li>At arbejde sammen med imødekommende kolleger i et spændende hus, hvor humor og godt kollegialt sammenhold værdsættes og prioriteres</li> <li>At blive en del af et tværfagligt samarbejde med de 22 kommuner vi servicerer, samt tæt tværsektorielt samarbejde med politi og sygehusvæsen</li> </ul> <strong>Vi forventer af dig, at du</strong> <ul> <li>Har stor viden om børns udvikling</li> <li>Har erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, herunder gerne erfaring med udrednings- og/eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe. Muligvis har du en relevant efteruddannelse</li> <li>Er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere</li> <li>Erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, som har det meget svært</li> <li>Har lyst til tværfagligt samarbejde og trives med rollen som faglig konsulent</li> <li>Har høj grad af samarbejdskompetence og fleksibilitet og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde</li> <li>Er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag</li> <li>Er udviklingsorienteret og ønsker at bidrage til den videre opbygning af en højt specialiseret tværfaglig enhed – og at være børnehusets ansigt udadtil</li> <li>Har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>Formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk</li> </ul> Læs mere om Børnehus Syd her: <a href="http://www.boernehuse.dk/">http://www.boernehuse.dk/</a><br /><br />Endvidere henvises der til Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene: <a href="https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse">https://ast.dk/publikationer/kommunernes-brug-af-de-danske-bornehuse</a><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information får du hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka</a><a href="mailto:dkka@odense.dk">@odense.dk</a>, eller på 2910 4553 eller faglig teamleder Lane Lund, mail <a href="mailto:lalun@odense.dk">lalun</a><a href="mailto:lalun@odense.dk">@odense.dk</a>, eller på 30694497<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 23. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 29. januar 2018.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  23-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Stige Skole

  Brænder du for fagene matematik, natur/teknologi og musik? Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor elevens udvikling er i centrum? Så er du måske vores nye kollega.

  <em>Brænder du for fagene matematik, natur/teknologi og musik? Vil du være en del af en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor elevens udvikling er i centrum? Så er du måske vores nye kollega.</em><br /> <br />På Stige Skole søger vi en dygtig og engageret lærer. Stillingen ønskes besat 1. februar 2019 eller hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Stige Skole er byens folkeskole for 0. – 6. klasse. Den ligger centralt placeret i Stige og indgår i Skolefællesskabet Søhus, Stige og Lumby.<br /><br />På Stige Skole arbejder vi med fleksibel indskoling og aldersintegreret undervisning. Til skolen er der knyttet en OBS afdeling for 0. - 6. klasse for elever med sociale og emotionelle udfordringer. Som skole sætter vi den faglige udvikling og sociale trivsel i fokus. Stige Skole har et meget attraktivt udeareal, som indbyder til masser af aktiviteter på boldbaner og legepladser.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Forventning til faglige kompetencer: <ul> <li>linjefag i matematik</li> <li>linjefag i natur og teknologi</li> <li>Interesse for - og gerne linjefag i musik og engelsk</li> </ul> Desuden forventer vi, at du: <ul> <li>arbejder målrettet, selvstændigt og fleksibelt </li> <li>kan skabe en klar og tydelig struktur i din ledelse af klassen</li> <li>tænker tværfaglighed som en styrke og har lyst til at skabe resultater i samarbejde med andre faggrupper, herunder fælles forberedelse og teamsamarbejde</li> <li>har lyst til pædagogisk udviklingsarbejde</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et tværfagligt arbejdsmiljø </li> <li>et job med mange udfordringer </li> <li>en masse dejlige elever </li> <li>en spændende arbejdsplads med engagerede kolleger </li> <li>en skole med gode faciliteter.  </li> <li>en arbejdsplads som er udviklingsorienteret i det pædagogiske og didaktiske arbejde</li> <li>Mulighed for kompetenceudvikling i musik gennem projekt i Odense Kommune</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte souschef Maggie Aagaard på 2399 1557, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den. 21. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 4, 2019.<br /> <br />Vi glæder os til at modtage din ansøgning!  <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Specialtandlæge til Tandreguleringscenter Fyn

  Er du en dygtig og motiveret specialtandlæge i ortodonti, der vægter faglighed, kvalitet, service og patientsikkerhed højt? Trives du som del af et hold i en travl hverdag, og motiveres du af samarbejdet med børn, unge og deres forældre?

  <em>Er du en dygtig og motiveret specialtandlæge i ortodonti, der vægter faglighed, kvalitet, service og patientsikkerhed højt?<br /><br />Trives du som del af et hold i en travl hverdag, og motiveres du af samarbejdet med børn, unge og deres forældre?</em><br /><br />Center for Tandpleje i Odense søger en kollega til et af Danmarks største og fagligt stærkeste teams inden for tandregulering. Tandreguleringscenter Fyn betjener et børnegrundlag på ca. 66.000 børn og unge, og vi søger en specialtandlæge, der vil bidrage til drift, faglig udvikling og det gode samarbejde i hverdagen.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen - alle bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.<br /><br />Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne.<br />Børn- og Ungetandplejen foregår på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune.<br /><br />Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner.<br /><br />Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune<br />og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling, og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et fast narkoseteam.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet specialtandlæge i ortodonti</li> <li>Dit erfaringsniveau er ikke afgørende for os –vi har kapaciteten til at oplære nyuddannede specialtandlæger</li> <li>Du går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt børn og unge</li> <li>Du motiveres af dygtige medarbejdere og ønsker at bidrage til jeres fælles udvikling som team</li> <li>Du har en anerkendende tilgang til de borgere og kollegaer, du arbejder for og sammen med</li> <li>Du respekterer rammerne for serviceniveauet i en offentlig tandpleje</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>At blive del af holdet bestånde af 42 engagerede medarbejdere fordelt på specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der samarbejder med kæbekirurg og tandteknikere, og hver dag sætter en ære i at gøre deres bedste for børn, unge og deres forældre</li> <li>Dagligt at arbejde med hele det faglige spektrum af ortodontiske behandlinger på børn og unge i samarbejde med dit team bestående af rutineret klinikpersonale og tilrettet efter dine behov</li> <li>At blive udfordret svarende til dit faglige niveau på en rummelig og fleksibel arbejdsplads</li> <li>3 timers ugentlig sparring med de øvrige specialtandlæger, hvor I løbende kalibrerer med hinanden</li> <li>Kurser i ind- og udland</li> <li>Programmerne TMTand til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til intraoral scanning.</li> <li>At arbejde i en tandpleje, der er anerkendt på landsplan for at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling på et fagligt højt niveau</li> <li>En hverdag med fokus på faglighed og trivsel</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på fuld tid og til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte drifts- og personaleleder Joan Nørgaard på 6551 5564 eller specialtandlæge Marianne Koch Nielsen på mkoc@odense.dk. <br /><br /><a href="https://www.odense.dk/borger/familie%20boern%20og%20unge/boernetandplejen">Læs mere om Center for Tandpleje på hjemmesiden</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. februar 2019. Vi forventer, at afholde samtaler kort efter ansøgningsfrist.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-02-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Højby Skoles forårs-SFO

  Højby Skole søger en pædagog på 32 timer til skolens Forårssfo i perioden 26. februar til 30. juni 2019. Vi søger en pædagog, som har lyst til at skabe en god og glidende overgang fra børnehus til skole.

  Højby Skole søger en pædagog på 32 timer til skolens forårs-SFO i perioden 26. februar til 30. juni 2019.<br /><br />Vi søger en pædagog, som har lyst til at skabe en god og glidende overgang fra børnehus til skole.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vores forårs-SFO har egne lokaler i en pavillon, der ligger ud til en stor naturlegeplads og et dejligt bålhus. Legepladsen bruges som et ekstra rum. Vi søger derfor en pædagog, der har særlige evner og vilje til at inddrage naturen i dagligdagen, samt kan bidrage med diverse bevægelsesaktiviteter ude og i hallen.<br /><br />I år består børnegruppen af 22 børn, primært fra 3 børnehuse. Du bliver en del af et fast team på 3 pædagoger og en medhjælper.<br /><br />Da forårs-SFO er et kort og koncentreret forløb, arbejder vi i en fast ramme, hvor mål og værdier på forhånd er fastlagt. Du skal derfor kunne arbejde struktureret med faste daglige aktiviteter ud fra tre læreplanstemaer: Udvikling af sproglige, motoriske og sociale kompetencer.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Kan organisere og deltage i bevægelsesaktiviteter ude og i hallen</li> <li>Kan udvise arbejdsglæde og engagement</li> <li>Kan trives i en travl og til tider hektisk hverdag</li> <li>Kan bevare overblikket og tage ansvar</li> <li>Vægter fagligheden højt og kan reflektere over egen praksis</li> <li>Vægter et godt forældresamarbejde og kan indgå i en åben dialog omkring børnene</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger, kan du kontakte leder af børnemiljøet Connie Marcussen på 4022 3024 eller 6375 0900.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 17. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 5, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Arbejdet består i, i samarbejde med skolens øvrige personale, at støtte, guide og vejlede eleven i undervisnings- og fritidssituationer på skolen, ligesom der skal etableres et tæt samarbejde med elevens forældre.

  Arbejdet består i, i samarbejde med skolens øvrige personale, at støtte, guide og vejlede eleven i undervisnings- og fritidssituationer på skolen, ligesom der skal etableres et tæt samarbejde med elevens forældre.<br /><br />Eleven starter i forårs-SFO den 1. marts 2019.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Munkebjergskolen er en stor byskole, beliggende i et attraktivt boligområde tæt på centrum i Odense. Skolen har 650 elever.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Det forventes at du har et ønske om, eller erfaring med, at arbejde med børn med særlige behov. Du blive tilbudt kurser indenfor særlig pædagogisk støtte til blinde børn, hvis du ikke allerede har gennemført disse. <br /><br />Vi forventer: <ul> <li>At du tager medansvar i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere</li> <li>At du er i stand til at opbygge en tillidsfuld og respektfuld relation til børn</li> <li>At du er i stand til at skabe gode relationer til både børn og forældre</li> <li>At du er fleksibel, ansvarsbevidst og har overblik</li> <li>At du har lyst til/erfaring med at arbejde med børn med særlige behov</li> </ul> Du skal være nærværende i din tilgang til børnene, og kompetent og imødekommende i forhold til forældrene.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En velfungerende skole og SFO </li> <li>En ledelse, som lægger vægt på at skabe høj social kapital</li> <li>En skole med gode kolleger og opbakning fra forældre</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er 25 timer ugentligt med start fra den 22. februar 2019<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte viceskoleleder Steen Grønning på 6575 1700.<br /><br /><a href="http://munkebjergskolen.skoleporten.dk/sp">Du kan læse mere om Munkebjergskolen på hjemmesiden</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 18. januar 2019. Vi forventer, at afholde samtalert i uge 5, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Kunne du tænke dig et udfordrende job, hvor dine faglige og personlige kompetencer kommer i spil? Vi søger en dygtig, erfaren socialrådgiver/socialformidler, som har lyst til at samarbejde tæt med kollegaer i et team, hvor der behandles sager om handicapkompenserende ydelser.

  Kunne du tænke dig et udfordrende job, hvor dine faglige og personlige kompetencer kommer i spil? Vi søger en dygtig, erfaren socialrådgiver/socialformidler, som har lyst til at samarbejde tæt med kollegaer i et team, hvor der behandles sager om handicapkompenserende ydelser på et komplekst, men samtidigt meget spændende område.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du vil blive en del af et fagligt kompetent team, der består af 5 sagsbehandlere. At arbejde sammen med os indebærer en hverdag med mange vekslende opgaver. Behandling af sager efter servicelovens §100 kræver en bred faglig viden inden for hele det sociale område samt løbende opdatering af praksis på området, der hele tiden er i bevægelse. Dette forudsætter en kontinuerlig opdatering på det juridiske område samt tæt faglig sparring kollegaer imellem.<br /> <br />I vores lille team sætter vi fagligheden højt på dagsordenen.<br /> <br />Vi tilbyder en grundig faglig oplæring og støtte med udgangspunkt i aktuel lovgivning og relevante arbejdsgange. Vi lægger meget vægt på faglig sparring undervejs i sagsbehandling, videndeling og kollegial støtte. Vi samarbejder med mange forskellige samarbejdspartnere og kollegaer, som behandler sager efter andre bestemmelser i serviceloven.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne består bl.a. af: <ul> <li>Indhentelse af oplysninger til brug for behandling af sager</li> <li>Udarbejdelse af begrundet bevillings- eller afslagsskrivelser på bevillingsområdet</li> <li>Foretage lovpligtige opfølgninger</li> <li>Borgerkontakt</li> <li>Råd og vejledning for borgere, der søger om hjælp efter servicelovens § 100 samt andre bestemmelser i serviceloven</li> <li>At holde sig ajour med aktuel lovgivning og praksis</li> </ul>  <br />En stor del af sagsbehandlingen består i at foretage faglige vurderinger og skøn. Kontakten med borgerne foregår primært telefonisk eller via digital post. Personlige borgersamtaler afholdes efter behov. Du skal således kunne trives i en hverdag, hvor borgerkontakten ikke er omdrejningspunktet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Det er en fordel, at du: <ul> <li>Har erfaring med myndighedsopgaver inden for den sociale lovgivning</li> <li>Har erfaring med eller kendskab til servicelovens voksenområde, herunder §100</li> <li>Har erfaring med eller kendskab til funktionsevnemetoden</li> <li>Forstår at arbejde struktureret og holde overblik</li> <li>Har erfaring med at anvende jura i det daglige arbejde</li> <li>Trives med at arbejde med komplekse problemstillinger og finde løsninger herpå</li> <li>Er velformuleret i skrift og tale</li> </ul>   <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> </strong><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Kaspar Lauridsen på 30 51 38 63 eller Katja H. Hansen på 21 58 64 96.<br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 22. januar 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 28. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  22-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sommerferieafløsere til Stadiongruppen

  Er du sygeplejerskestuderende, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent? Stadiongruppen søger sommerferie afløser i Juni, juli, august, september 2019, vi søger også afløsere til hver 3 weekend.

  <em>Er du sygeplejerskestuderende, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagogstuderende, eller er du ved at uddanne dig til social- og sundhedsassistent?</em><br /><br />Stadiongruppen søger sommerferieafløsere i Juni, juli, august, september 2019, vi søger også afløsere til hver 3 weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en udekørende gruppe i Odense Vest, som varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, pædagog, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt terapeuter.<br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet, og vægter dette meget højt.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger sommerferieafløsere som: <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen hverdag</li> <li>Har højt humør og smil på læben</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En hverdag der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med humor og højt til loftet</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> <li>Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil fået tæt samarbejde, med sygeplejesker, social- og sundhedshjælpere og terapeuter, pædagog, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdomsudvikling.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 6551 3834 eller assisterende rehabiliteringsleder Helle Sørensen på 6551 3836.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 31. januar 2019. Vi forventer, at afholde samtaler løbende. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  31-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Munkebjergskolen søger pædagogmedhjælpere til forårs-SFO.

  Munkebjergskolen søger tre pædagogmedhjælpere, der har lyst til at arbejde med børn i førskolealderen. Stillingerne er midlertidige stillinger i forårs-SFO i perioden 22. februar -  28. juni 2019.<br /> <br />Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud målrettet førskolebørn, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel, hvilket har betydning for, at børnene får en god start i skolen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Munkebjergskolen er en stor byskole, beliggende i et attraktivt boligområde tæt på centrum i Odense. Skolen har 630 elever. I forårs-SFO vil der være ca. 50 børn.<br /> <br />Du kan læse mere om Munkebjergskolen på www.munkebjergskolen.odense.dk.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer: <ul> <li>Et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i forårs-SFO</li> <li>At du er i stand til at igangsætte aktiviteter både udendørs og indendørs</li> <li>At du er i stand til at skabe gode relationer til både børn og forældre</li> <li>At du er nærværende og engageret i arbejdet</li> <li>At du er fleksibel, ansvarsbevidst og har overblik</li> <li>At du har lyst til at arbejde med børn i førskolealderen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstiden er som udgangspunkt 32 timer pr. uge og vil ligge i tidsrummet 6.30 – 17.00.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte viceskoleleder Steen Grønning på 6375 1700.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 18. januar 2019. Samtaler forventes afholdt den 30. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Munkebjergskolens forårs-SFO

  Munkebjergskolen søger pædagog til midlertidig ansættelse i forårs-SFO.

  På Munkebjergskolen er en midlertidige stilling som pædagog i forårs-SFO ledig til besættelse for perioden 22. februar – 28. juni 2019.<br /> <br />Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud målrettet førskolebørn, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel, hvilket har betydning for, at børnene får en god start i skolen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Munkebjergskolen er en stor byskole, beliggende i et attraktivt boligområde tæt på centrum i Odense. Skolen har 650 elever. I forårs-SFO vil der være ca. 50 børn.<br /> <br />Du kan læse mere om Munkebjergskolen på www.munkebjergskolen.odense.dk.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer: <ul> <li>At du tager medansvar i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i forårs-SFO</li> <li>At du er i stand til at igangsætte og styre aktiviteter både udendørs og indendørs</li> <li>At du er i stand til at skabe gode relationer til både børn og forældre</li> <li>At du er nærværende og engageret i arbejdet</li> <li>At du er fleksibel, ansvarsbevidst og har overblik.</li> <li>At du har lyst til at arbejde med børn i førskolealderen.</li> </ul> Du skal være nærværende i din tilgang til børnene, og kompetent og imødekommende i forhold til forældrene.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne er på fuld tid.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte viceskoleleder Steen Grønning på 6375 1700.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist fredag den 18. januar 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 5, 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til vikariat i Midgård Børnehus

  Vi søger en 32 timers pædagog pr. 1. marts 2019 til et vikariat frem til 30. juni 2019 med mulighed for forlængelse. Stillingen er pt. på børnehavegruppen, men der er en forventning om, at du skal kunne arbejde inden for hele 0-6 års-området.

  Vi søger en 32 timers pædagog pr. 1. marts 2019 til et vikariat frem til 30. juni 2019 med mulighed for forlængelse.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Midgård er et kommunalt dagtilbud under Odense Kommune under Børneinstitution Sanderum-Tingløkke.<br />Vores arbejde har afsæt i overordnede pædagogiske rammer herunder dagtilbudsloven og Odense Kommunes børn- og unge politikker. Vi er normeret til 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.<br /><br />Vi har fokus på høj kvalitet og arbejder med udgangspunkt i en evidensinformeret praksis. Derigennem har vi et særligt fokus på børns sproglige kompetencer, hvor indretningen af læringsmiljøer skal gøre børn nysgerrige på at bruge deres sprog og fantasi.<br /> <br />I vores dagligdag arbejder vi med ICDP og de 8 samspilstemaer, da vi ønsker at styrke børnenes relationskompetence, samt vi har startet konceptet ”Fri for mobberi” op.<br /><br />Vi ser forskellighed både hos voksne og børn som en styrke, hvor vi som fagpersoner er nysgerrige over for mangfoldigheden og mulighederne for at lære af andre. Vi har øje for, at verden er kompleks og der ikke er én sandhed, men at vi sammen kan blive klogere ved at turde at åbne os og undre os.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er pt. på børnehavegruppen, men der er en forventning om, at du skal kunne arbejde inden for hele 0-6 års-området.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Ud over at have et menneskesyn, hvor ligeværdighed og anerkendelse af forskellighed er en grundlæggende værdi for dig, forventer vi også at du: <ul> <li>Har erfaring med at arbejde med læreplaner, evaluering og dokumentation</li> <li>Er teoretisk velfunderet og kan omsætte viden til praksis</li> <li>Kan reflektere over egen praksis</li> <li>Arbejder systematisk og holder fagligt fokus i arbejdet med børnenes læring</li> <li>Er omstillingsparat og kan holde fokus i en foranderlig hverdag</li> <li>Mestrer overblikket og dyrker nærværet</li> <li>Er tydelig i din kommunikation med børn, forældre og kolleger</li> <li>Har interesse i den teknologiske verden og omsætter denne i dit arbejde med børnene</li> <li>Vil bidrage til at trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø</li> <li>Brænder for at arbejde med høj kvalitet i din pædagogiske praksis.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, hvor vi sætter trivsel i fokus både blandt børn og voksne</li> <li>Et børnehus, som du kan være med til at præge og udvikle</li> <li>Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og sparrer med hinanden</li> <li>En arbejdsplads i udvikling med et højt fagligt niveau</li> <li>En engageret forældregruppe, som bakker op om børnehuset både i dagligdagen og ved arrangementer</li> <li>Et børnehus, som ser det enkelte barn som unikt og giver plads til forskellighed</li> <li>Et børnehus med fokus på venskaber og gode relationer</li> <li>Et børnehus med frokostordning og egen kok</li> <li>Et børnehus med et velfungerende tværfagligt samarbejde</li> <li>Et børnehus med høj tilstedeværelse</li> <li>En arbejdsplads med høj social kapital</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Alle ansøgere opfordres til at ringe til daglig leder Anja Albæk Jørgensen for en uddybende dialog på 4010 3869. For yderligere oplysninger om stillingen kan institutionsleder Vivi Rasmussen kontaktes på 2942 9687.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 18. januar 2019<br />Vi forventer, at afholde samtaler den 29. og 30. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Leder til Tandreguleringscenter Fyn

  Center for Tandpleje søger en dygtig og motiveret specialtandlæge i ortodonti med evner for ledelse, der vil være med til at sikre den fortsatte udvikling af Tandreguleringscenter Fyn og samtidig vil bidrage til at sætte retning for Center for Tandpleje som fagligt fyrtårn.

  <em>Center for Tandpleje søger en dygtig og motiveret specialtandlæge i ortodonti med evner for ledelse, der vil være med til at sikre den fortsatte udvikling af Tandreguleringscenter Fyn og samtidig vil bidrage til at sætte retning for Center for Tandpleje som fagligt fyrtårn og Odense Kommunes arbejde med tidlig og rettidig indsats.</em><br /><br />Er du en person med stor faglig integritet? Har du en anerkendende og tillidsvækkende tilgang til ledelse, og har du samtidig modet, overblikket og vedholdenheden til at tage livtag med prioriteringerne i et tandreguleringscenter, der betjener et børnegrundlag på ca. 66.000 børn og unge? Kan du tilmed se det som en givende faglig udfordring, sammen med ledelse og medarbejdere, at planlægge og eksekvere afviklingen af vores venteliste?<br /><br /><strong>Så kan vi tilbyde</strong> <ul> <li>en spændende lederstilling med fokus på samarbejde</li> <li>et højt specialiseret team bestående af 45 medarbejdere fordelt på specialtandlæger, tandplejere og klinikassistenter, der samarbejder med kæbekirurg og tandteknikere, og hver dag sætter en ære i at gøre deres bedste for børn, unge og deres forældre</li> <li>mulighed for at inddrage understøttende funktioner til din ledelsesgerning: Det kan være i form af koordinerende 1. klinikassistenter med delegerede ledelsesopgaver, en personlig assistent eller i en form, som du selv bidrager til at definere</li> <li>programmerne TMTand til journalisering, Romexis til røntgen, Onyx til cephalometri og TRIOS til intraoral scanning</li> <li>en organisation med fokus på et stærkt fagligt miljø og udvikling, bl.a. via ugentlige specialtandlægemøder og kurser i ind- og udland</li> <li>et tæt samarbejde med overtandlægen og den øvrige ledelse om retningen for Center for Tandpleje</li> <li>muligheder for at opnå stor personlig ledelsesudvikling.</li> </ul> <br /><strong>Om os</strong><br />Center for Tandpleje består af Børn- og Ungetandplejen, Tandreguleringscenter Fyn og Voksentandplejen - alle bemandet af dygtige og engagerede teams af specialtandlæger, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Vi er i alt 160 medarbejdere, som samarbejder og udvikler os med hinanden for dermed at sikre den bedste service for borgerne. Børn- og Ungetandplejen foregå på 7 lokalklinikker beliggende på skoler i Odense Kommune. Tandreguleringscenter Fyn varetager alle ortodontiske behandlinger til børn og unge fra fem fynske kommuner. <br /><br />Voksentandplejen behandler omsorgspatienter fra Odense Kommune og specialtandplejepatienter henvist fra hele Fyn. Disse specialer er samlet på Grønløkkevej i Odense. Center for Tandpleje råder desuden over eget dentallaboratorium og egen røntgenafdeling, og har en kirurgisk afdeling tilknyttet et<br />fast narkoseteam.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>er uddannet specialtandlæge i ortodonti og har et grundlæggende erfaringsniveau</li> <li>går på arbejde for at gøre en forskel og skabe resultater for tandsundheden blandt børn og unge</li> <li>trives med at sætte retning for et hold, hvor I er fagligt dygtige, vægter kvalitet, service og patientsikkerhed højt og gå op i jeres opgaver</li> <li>er engageret og evner at spille ind i de strategiske visioner for tandregulering i samarbejde med vores tilslutningskommuner</li> <li>udviser overblik og går foran med et godt eksempel både i ledergerningen og i det daglige arbejde med behandlinger og patientsamtaler.</li> <li>motiveres af dygtige medarbejdere og ønsker at bidrage til jeres fælles udvikling som team.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på fuld tid og til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger vedrørende stillingens rammer og forpligtelser er du velkommen til at kontakte konst. chef for Sundhed og Forebyggelse Anders Linde Seekjær på tlf. 5177 7362.<br />For oplysninger om det daglige arbejde i Tandreguleringscenter Fyn er du velkommen til at kontakte drifts- og personaleleder Joan Nørgaard påtlf. 65 51 55 64.<br /><br />Læs mere om Center for Tandpleje på <a href="http://www.odensetandpleje.dk">www.odensetandpleje.dk</a><br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-02-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Nattevagter til nyoprettet afdeling Tornhus Syd

  Til marts opretter Tornhuset et nyt tilbud til mennesker med autisme i Odense SØ. Vi søger i den anledning 2 social- og sundhedshjælpere/social- og sundhedsassistenter/pædagoger eller anden relevant faggruppe på 28 timer ugentlig med vagt hver 2. weekend.

  Til marts opretter Tornhuset et nyt tilbud til mennesker med autisme i Odense SØ. Vi søger i den anledning 2 social- og sundhedshjælpere/social- og sundhedsassistenter/pædagoger eller anden relevant faggruppe på 28 timer ugentlig med vagt hver 2. weekend. <br /><br />Vi har behov for social- og sundhedshjælpere/social- og sundhedsassistenter/pædagoger med viden og interesse for det sundhedsfaglige arbejde i forhold til arbejdet på specialiseret bosteder.<br /><br /><strong>Om ny afdeling</strong><br />På Tornhus Syd vil der komme til at bo 10 borgere med en forventet fordeling på 7 almindelige pladser, 2 særforanstaltninger og en aflastningsplads. Vi forventer, at ansatte i stillingerne kan tilgå alle borger bosiddende på tilbuddet. <br /> <br />Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde.<br /><br />Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><strong> </strong> <ul> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet, gerne med erfaring indenfor autismeområdet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde, og du er mundtligt velfunderet.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne.</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del </li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til Kommunen</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Mai-Britt Liedtke på 5142 8869 eller malie@odense.dk. <br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 20. januar 2019. Samtaler forventes afholdt den 24. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afløser til Lysningen

  Mangler du et studiejob eller har du lyst til ekstra arbejde, så er det lige DIG vi mangler! Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om Lysningen, så send os en ansøgning.

  <em>Mangler du et studiejob eller har du lyst til ekstra arbejde, så er det lige DIG vi<br />mangler! Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af<br />nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om Lysningen, så send os en<br />ansøgning.</em><br /><br />Vi mangler afløsere til vores faste timelønnet afløserteam og som afløser i ferier.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />På Lysningen er der 64 midlertidige døgnrehabiliteringspladser fordelt på 4 afdelinger<br />med hver sit speciale. Varigheden af borgers ophold vil blive vurderet og tilrettelagt individuelt. Formået med et ophold på Lysningen er at afklare borgers bolig- og plejebehov efter sygehusindlæggelse og blive rehabiliteret til at komme hjem i egen bolig.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>Er udannet Social- og Sundhedshjælper, Social- og Sundhedsassistent eller er sygeplejerske studerende</li> <li>Har erfaring med den basale pleje</li> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Oplæring og evt. enkelte vagter i oplæring</li> <li>Introduktion til Lysningens 4 afdelinger</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdags liv</li> <li>Kollegialt fællesskab – du er altid på job sammen med en eller flere kolleger</li> <li>Indblik i et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>Vikariat i sommerferien</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne og har du lyst til at høre mere, så kontakt endelig<br />assisterende rehabiliteringsleder Else Løvig på 40296852 eller assisterende<br />rehabiliteringslederCamilla Pedersen på 51212198<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra<br />odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-02-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedshjælpere til Natgruppen

  Vi søger engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedshjælpere, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgere om natten.

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye kollega i Natgruppen?</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling, hen i mod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen.<br /><strong> </strong><br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedshjælpere, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper, og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Aktuelt har vi stillinger i de udekørende grupper. For stillingerne gælder, at timetallet er på 28 timer om ugen, og der arbejdes i 7/7 vagter med weekendvagt hver 2. uge.<br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i, og på tværs, af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål.<br /><br />Vi arbejder ud fra de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i Kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2.400 borgere.<strong> </strong><br /><br />Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br /><br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du: <ul> <li>Har en social- og sundhedshjælperuddannelse</li> <li>Kan arbejde alene</li> <li>Kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>Har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>Har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>Har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>Har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde</li> <li>Du er mundtligt velfunderet</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen kan du se frem til: <ul> <li>Nye udfordringer hver dag</li> <li>At bruge din viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Velfærdsteknologi som en muligheds kultur</li> <li>Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital og passer på værdien af denne</li> <li>At få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>En gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>Fællesmøder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del </li> <li>En grundig introduktion til dine opgaver og til Kommunen</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Mai-Britt Liedtke på 5142 8869 / malie@odense.dk. <br /><strong> </strong><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 20.januar 2019. Vi forventer, at afholde samtaler den 24. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger 2 familiebehandlere på fuld tid med en familieterapeutisk efteruddannelse og med erfaring i arbejdet med familiebehandling

  Da 2 af vores familiebehandlere har søgt nye udfordringer, har vi 2 ledige familiebehandlerstillinger til besættelse den 1. marts 2019. Der er tale om faste stillinger på fuld tid.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Familie og Ungehuset Odense 4-18 år er et af to familiehuse i Odense Kommune. Vi er 28 medarbejdere, en leder og en faglig teamleder, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier i aldersgruppen 4-18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børn og Ungerådgivningen.<br /><br />Indsatserne i huset skal være forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Vi arbejder med børn og unge og deres familier i et udviklingsfremmende perspektiv. Der tilbydes behandling af det enkelte barn og barnets familie, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn.<br /><br />Indsatserne i Familiehuset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre, samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.<br /><br />Vores faglige perspektiv i behandlingsarbejdet er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære og det omgivende netværk. Indenfor dette rummer vores hus en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.<br /><br />For hovedparten af personalet gælder, at de er pædagoger, socialrådgivere eller psykologer.<br /><br />Vi bruger i alle behandlingsindsatser et dialog- og effektmålingsredskab, Feedback Informed Treatment (FIT).<br /><br /><strong>Hovedopgaver for familiebehandler:</strong> <ul> <li>Familiebehandling</li> <li>Individuel behandling og rådgivning til barnet/den unge</li> <li>Rådgivning/behandling til barnets/den unges forældre</li> <li>Koordinering af samarbejdet med de professionelle, der er omkring barnet/den unge</li> <li>Praktiske pædagogisk støtte</li> <li>Observationsopgaver</li> <li>Kontaktpersonsopgaver</li> </ul> Medarbejderne er medansvarlige for, at der iværksættes et koordineret tværfagligt samarbejde – via netværksarbejdet – med såvel det private som det professionelle netværk. I Familie og Ungehuset arbejdes der helhedsorienteret med fokus på de relationer, barnet og dets familie indgår i.<br /><br /><strong>Du skal have</strong>: <ul> <li>En uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden uddannelse på bachelorniveau</li> <li>En familieterapeutisk efteruddannelse eller lignende</li> <li>Erfaring i arbejdet med familiebehandling</li> <li>Lyst og engagement i arbejdet med børn, unge og deres familier</li> <li>Lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision</li> <li>Kendskab til og erfaring med tværfagligt samarbejde</li> <li>Kendskab til og erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge</li> </ul> <strong>Du kan også have:</strong> <ul> <li>En efteruddannelse i Theraplay eller en sanse- og kropsterapeutisk tilgang eller lignede</li> <li>Erfaring med flerfamilieterapi</li> <li>Erfaring med børn og unge i grupper</li> <li>Kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med angst</li> <li>Kendskab til neuroaffektive og psykotraumatologiske teoridannelser med særligt fokus på, hvorledes vi kan omsætte disse</li> </ul> <strong>Desuden forventer vi, at du er</strong>: <ul> <li>Psykisk robust og har overskud og gå-på-mod</li> <li>En person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv og som kan se muligheder i en forandringstid</li> <li>Fleksibel i opgaveløsningen</li> <li>En person, der hviler i din egen faglige identitet og er nysgerrig på andres</li> <li>Kan tilrettelægge og administrere eget arbejde</li> <li>Klar til at tage medansvar i at bevare et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor:</strong> <ul> <li>Der er en engageret personalegruppe</li> <li>Der i en periode er fokus på indføring i arbejdet</li> <li>Der er stor social kapital</li> <li>Man ikke lades alene om svære opgaver</li> <li>Humor er nødvendigt</li> <li>Vi bruger feedback fra borgere og samarbejdspartnere til at justere behandlingsindsatser</li> <li>Personalet skal deltage i supervision og inddrage FIT i sagsdrøftelser</li> <li>Faglig udvikling er en del af den daglige drift</li> <li>Der er et højt fagligt niveau.</li> <li>Det er et krav, at du har kørekort. Det er en fordel at have egen bil, men huset har to biler til deling blandt familiebehandlerne</li> </ul> Der vil være skiftende arbejdstider, således at man skal kunne tage møder med forældre efter deres arbejdstid eller tilbyde behandling op til 2 gange om ugen og en sjælden gang på en lørdag.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til TR for pædagogerne Hanne Nørgaard <a href="mailto:hann@odense.dk">hann@odense.dk</a> eller på  20184605 eller til Familie og Ungehusets leder Henriette Hylgaard, <a href="mailto:hrh@odense.dk">hrh</a>@odense.dk eller på 24227985.<br /><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 17. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Børnehuset Tænkehatten søger en pædagog på 30 timer til vores vuggestueafdeling. Børnehuset Tænkehatten er en del af Børneinstitution Sanderum-Tingløkke, der også består af børnehusene Afrodite, Dalum, Dalumgård, Lahns, Dragen, Midgård og Stjernen.

  Børnehuset Tænkehatten søger en pædagog på 30 timer til vores vuggestueafdeling.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Tænkehatten er en del af Børneinstitution Sanderum-Tingløkke, der også består af børnehusene Afrodite, Dalum, Dalumgård, Lahns, Dragen, Midgård og Stjernen.<br />Tænkehatten er normeret til 24 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Vores forældre har tilvalgt frokostordning til deres børn.<br /><br />Vi har særlig fokus på sproget i hverdagen og har gennemført et aktionslæringsforløb med Sprogklar.dk. I det kommende år skal vi til at øge vores fokus på science og teknologi.<br /> <br />Vi prioriterer at skabe inkluderende og meningsfulde fællesskaber for alle børn. Vi arbejder bevidst med hverdagspædagogikken, for at gøre rutinerne i vores børnehus til læringsarenaer for børnene og kigger også her efter læreplanstemaerne. I både vuggestue og børnehave arbejder vi med temabaserede læringsforløb af 6 ugers varighed.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi vil gerne have en pædagog der: <ul> <li>Kan holde barneperspektivet og tage udgangspunkt i barnets intention</li> <li>Kan se sig selv i en struktureret og organiseret hverdag</li> <li>Vægter at samarbejde på tværs af vuggestuegrupperne og vuggestue/børnehave  </li> <li>Fagligt formår både at udfordre og tilføre vores småbørnspædagogik nye perspektiver</li> <li>Magter at se dynamikken i 0-3 års spændet og evner at arbejde differentieret ind i det </li> <li>Værdsætter og arbejder bevidst med den nærværende relation til både børn og voksne</li> <li>Kan arbejde systematisk med dokumentation og evaluering</li> <li>Deltager aktivt i husets professionelle læringsfællesskaber og måske allerede har kendskab til ICDP</li> <li>Kan inddrage og samarbejde med forældrene omkring børnenes udvikling og læring</li> <li>Kan bevare smilet og en positiv tilgang – også når hverdagen bliver presset</li> <li>Eventuelt kan bringe sine musiske kompetencer i spil i småbørnehøjde</li> </ul> Hvis du kan vinge hovedparten af disse bullets af og synes stillingen lyder interessant, vil vi blive glade for at modtage en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Kirsten Busborg på mail kbu@odense.dk. Der vil være rundvisning i børnehuset den 15. januar kl 15.00 til 16.00 – tilmelding pr. mail.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 18. januar 2019 og vi afholder samtaler i uge 5.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for den forebyggende indsats på sygedagpengeområdet? Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, med effekt, løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer?

  <em>Brænder du for den forebyggende indsats på sygedagpengeområdet? Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, med effekt, løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer? Brænder du for en tidlig indsats, og vil du være med til at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet? Så er det måske dig, vi leder efter!</em><br /><br />Vi søger 1 ny kollega til en fast stilling. Der er tale om en stilling på 37 timer ugentligt til besættelse 1. februar 2019.<br />Vi har til huse på Tolderlundsvej, centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til banegård og bus- / rutebilstation.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bliv en del af afdelingen Forebyggelse og Tidlig Kontakt.<br />Vi er et innovativt og fagligt stærkt team, der arbejder fokuseret og målrettet med sygemeldte borgere, og vi har stor fokus på at gøre det, der virker og skaber værdi.<br /><br />Vi arbejder i front og er de første borgere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere taler med, når det handler om sygdom. Det er vigtigt, at de mennesker vi er i kontakt med oplever en helhedsorienteret indsats, samt at der er kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet!<br /><br />Vi brænder alle for det, vi laver, og betragter det som et fælles ansvar at bidrage positivt til kerneopgaven. Vi er i løbende udvikling og arbejder kontinuerligt med den faglige kvalitet.<br /><br />Vi har højt til loftet og et godt arbejdsmiljø står højt på dagsordenen.<br /><br />Sygedagpengeområdet består af ca. 80 medarbejdere, organiseret i 5 afdelinger med<br />hver deres kerneydelser, der bidrager ind i den fælles kerneopgave- job og uddannelse.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hvad laver vi i Forebyggelse og Tidlig Kontakt? <ul> <li>Vi afholder telefoniske screeningssamtaler med borgere tidligt i sygeforløbet</li> <li>Vi visiterer til tidlig indsats i beskæftigelsesrettede projekter</li> <li>Vi giver telefonisk råd og vejledning til arbejdsgivere og samarbejdspartnere, om muligheder for fastholdelse i job og generelt om sygedagpengeforløb</li> <li>Vi arbejder med fastholdelse af borgere i beskæftigelse, der er i risiko for en sygemelding</li> <li>Vi etablerer tidligt samarbejde på tværs i forvaltningen for at lykkes med kerneopgaven ”Job og uddannelse til alle”</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vores nye kollega har: <ul> <li>Relevant solid socialfaglig baggrund, samt kendskab til og erfaring med sygedagpengeområdet</li> <li>Fokus på at alt det, vi gør, giver borgerværdi</li> <li>Evnen til at arbejde team-orienteret og sætte ”vi” før ”jeg”</li> <li>Samarbejde på tværs som ét af nøgleordene i det daglige arbejde</li> <li>Masser af humor</li> <li>Evnen at have mange bolde i luften</li> <li>Evnen til at være innovativ, løsningsfokuseret og ofte tænke: ”Hvad kan jeg bidrage med”</li> <li>Tager ansvar og bidrager aktivt til løsning af kerneopgaven og til det gode arbejdsmiljø</li> <li>Masser af initiativ, kan tænke ”ud af boksen” og bidrage til afdelingens udvikling</li> <li>Gode kommunikative evner og systematisk tilgang til opgaven</li> <li>Mestre den gode samtale</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et spændende job inden for sygedagpengeområdet, med fokus på fastholdelse i - og tilbagevenden til job, via dialog med sygemeldte, virksomheder, a-kasser og andre aktører</li> <li>Et godt fagligt miljø, hvor vi udvikler os og tænker nyt  </li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer respekt, tillid og samarbejde højt  </li> <li>Engagerede kolleger med et godt socialt fællesskab og plads til humor  </li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling  </li> <li>Mentoroplæring og ledelsesmæssig faglig støtte og interesse i den enkelte  medarbejders trivsel</li> <li>Flextid</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK´s overenskomst eller i grundløn 31 i overenskomsten med DS.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Tanja Fich Holmskov på 6375 6646 og få yderligere oplysninger om stillingen, men træffes ikke i perioden 20. december 2018 - 1. januar 2019. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist onsdag den 17. januar 2019. Samtaler forventes afholdt den 23. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  17-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • UngOdense – ungdomsskolen i Odense søger 1 pædagog til en stilling på 35 timer ugentligt til Fritid & Læring Vest - en medarbejder der kan sætte kreative processer i gang og motivere og inspirere unge til at udvikle deres egne projekter og events indenfor kunst, håndværk, design m.m.

  UngOdense – ungdomsskolen i Odense søger 1 pædagog til en stilling på 35 timer<strong> </strong>ugentligt med tiltrædelse 1. ferbuar 2019 eller hurtigst muligt derefter. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />UngOdense er øjeblikket i gang med at skabe en kultur omkring 10 nye ungdomscentre i Odense.<br /><br />Formålet med ungdomcentrene; er at skabe et stærkt og sammenhængende fritidspædagogisk tilbud for Odenses børn og unge (11- 18 år), der bygger på tanken om, at inkluderende fællesskaber, attraktive fritidstilbud og læringsaktiviteter funderet på børn og unges interesser, motivation og engagement fremmer deres trivsel, demokratiforståelse, almene dannelse og sociale og personlige kompetencer.<br /><br />Inddragelse af børn og unge i driften af ungdomscentrene, og løbende understøttelse af de unges egne projekter og ideer, er et centralt element for ungdomsskolen. <div> <div style="margin-left:14.2pt; margin-right:0cm"> </div> </div> <strong>Om jobbet</strong><br />I Fritid & Læring Vest er der 2 ungdomscentre, Spillestedet og Højstrup. Et tredje, Tingløkke, er på tegnebrættet og forventes færdigt august 2019.<br /><br />Stillingen er med primær tilknytning til Ungdomscenter Højstrup, som har aktiviteter i ungdomscenteret på Rismarksvej, samt ude i lokalområderne i Korup og Ubberud.<br /><br />Som UC medarbejder er du en del af et fritids- og forebyggelsesteam, der med base i ungdomscenteret har fritidsvejledning af børn og unge på skolerne, samt har et forebyggende sigte i alle aktiviteter og projekter med fokus på at sunde børn og unge trives bedst.<br /><br />Jobbet indebærer også at du skal agere på flere arenaer i form af samarbejder med skolerne, foreninger, frivillige og andre lokale aktører.<br /><br />Arbejdstiden ligger hovedsageligt i eftermiddags – og aftentimer og det forventes at du kan arbejde 2 – 3 aftener om ugen, samt lejlighedsvis i weekender.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du skal have drivet og drømmen om at kunne gøre en forskel for børn og unge.</li> <li>Du har pædagogisk uddannelse eller erfaring inden for området børn og unge.</li> <li>Du er god til at sætte kreative processer i gang og kan motivere og inspirere unge til at udvikle deres egne projekter og events indenfor kunst, håndværk, design, innovation og iværksætteri.</li> <li>Du har solid erfaring med gennemførelse af projekter og kan lave undervisningsforløb i iværksætteri og projektmageri.</li> <li>Du er god til at involvere lokalmiljø, kulturinstitutioner, professionelle fagfolk og erhvervsliv og finde samarbejdspartnere for at bygge netværk til gavn for børn og unge.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Et spændende job i Odenses ungdomsskole.</li> <li>Muligheden for at være med i udviklingen af et nyt ungdomscenter koncept.</li> <li>Dygtige kollegaer med forskellig pædagogisk baggrund.</li> <li>Mulighed for personlig udvikling og kompetenceløft.</li> <li>En arbejdsplads, der har høj social kapital og hvor det professionelle kollegaskab er i fokus.</li> <li>Et spændende og ansvarsfuldt arbejde med mange udfordringer.</li> <li>En stor samarbejdsarena lokalt, i distriktet og på byplan.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Connie Winther på 2946 4372 eller daglig leder Erling Janum på 2426 3192, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Se mere om UngOdense på hjemmesiden: www.ungodense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist: onsdag den 17. januar 2019. Samtaler forventes afholdt den 23. januar 2019.<br />Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket på jobopslaget.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  17-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til STU Brangstrup - barselsvikariat

  CSV Odense Vestfyn Brangstrup søger en 37 timers lærer til et barselsvikariat med ansættelse 1. marts 2019 eller snarest derefter til vores afdeling STU Brangstrup.

  CSV Odense Vestfyn Brangstrup søger en 37 timers lærer til et barselsvikariat med ansættelse 1. marts 2019 eller snarest derefter til vores afdeling STU Brangstrup. <br /> <br /><strong>Om os </strong><br />STU Brangstrup<strong> </strong>er en kostskole, som er en del af CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup organiseret under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Skolens målgruppe er unge med særlige behov, som er i gang med STU uddannelsen efter lov 564. CSV Brangstrup er beliggende på Volstrupvej 18, 5750 Ringe. <br /> <br />STU uddannelsen<strong> </strong>er et tilbud til unge med særlige behov, der ikke kan modtage anden ungdomsuddannelse. Formålet er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et selvstændigt og aktivt voksenliv. Skolens ca. 26 elever er mellem 16 og 25 år gamle, og er organiseret i 3 - 4  bo-grupper.<br /> <br />På STU Brangstrup er der pt. ansat 4 lærere og 14 pædagoger og en pædagogstuderende. De er er organiseret i et selvstyrende team. Derudover er der ansat rengøringspersonale, en teknisk servicemedarbejder og kontormedarbejder.<br /> <br />Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, med en systemiske tilgang til specialundervisningsområdet, som bl.a indebærer, at vi i samarbejde med den enkelte elev kontinuerligt arbejder for at skabe læring og udvikling for den enkelte elev, ved at tage udgangspunkt i elevens egen motivation.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Undervisningsopgaverne<strong> </strong>tager udgangspunkt i elevernes individuelle mål, som er defineret i elevens uddannelsesplan, og med særlig opmærksomhed på beskæftigelsesundervisning og bo undervisning.<br /><br />Undervisningen er individuelt tilrettelagt og foregår som klasseundervisning og emneundervisning. Derudover er man kontaktperson for en gruppe elever. Kerneopgaven er at bringe den enkelte elev tættere på anden uddannelse eller på arbejdsmarkedet, samt at kvalificere eleverne til at mestre et liv i egen bolig.<br /><br />Du skal bl.a forestå idrætsundervisning, samfundsfagsundervisning, boundervisning, undervisning i brug af digitale medier, sundhed og ernæring samt dansk og regning på et funktionelt niveau. Der vil der være tæt samarbejde med bo-afdelingens pædagoger om at realisere målsætningen for den enkelte elevs ophold på STU Brangstrup.<br /> <br />Du skal evne at samarbejde med forældre, kommunale sagsbehandlere og UU-vejledere omkring den enkelte unge. Der kan forekomme samarbejde med psykologer, læger og andre specialister, hvor dette er relevant.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du  <ul> <li>er uddannet lærer, med praksiserfaring inden for specialundervisningsområdet</li> <li>har kompetencer i forhold til at arbejde med en målgruppe, der rummer unge med ADHD, OCD, ASF, selvskadende adfærd, psykisk sårbare, seksuelt krænkede, tidligt skadede unge, unge med misbrugsproblematikker, og generelle udviklingshæmmede unge.</li> <li>på en anerkendende og konstruktiv måde kan reflektere over egen og andres pædagogiske praksis.</li> <li>er synlig, tydelig, fleksibel og rummelig i forhold til elever og kolleger</li> <li>evner at arbejde i et selvstyrende team bestående af pædagoger og lærere</li> <li>er fysisk og psykisk robust, og kan håndtere en hverdag fyldt med skiftende udfordringer</li> <li>har kørekort til almindelig bil </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et job med engagerede kolleger i en organisation, hvor der tænkes positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Et job, hvor der arbejdes målrettet og udviklingsorienteret i forhold til elevernes personlige, sociale og faglige udvikling</li> <li>Mulighed for i et stort omfang at have medindflydelse på tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen, under hensyntagen til elevens mål, fælles aftaler og politiske beslutninger</li> <li>Et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på trivsel, udvikling og den faglige opgave</li> <li>Faglig sparring og kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlig information om stillingen fås hos leder Birger Aagaard på biaa@odense.dk eller på 29293908.<br /><br />Læs mere om os <a href="https://www.odense.dk/csv" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 23. januar 2019. Samtaler forventes afholdt den 29. januar 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  23-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vuggestuen Spiloppen søger pædagog til barselsvikariat på 35 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2019.  Vuggestuen Spiloppen er en del af Børneinstitution Bolbro – Højstrup. Områdeinstitutionen består af 8 børnehuse af forskelligartet karakter, herunder børnehave, ressourcehus, integrerede børn

  Vuggestuen Spiloppen søger pædagog til barselsvikariat på 35 timer ugentligt med tiltrædelse 1. marts 2019.<br /> <br />Vuggestuen Spiloppen er en del af Børneinstitution Bolbro – Højstrup. Områdeinstitutionen består af 8 børnehuse af forskelligartet karakter, herunder børnehave, ressourcehus, integrerede børnehuse og vuggestue<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Spiloppen er en vuggestue med gennemsnitlig normering på 44 børn fordelt på 3 grupper. Børnehuset huser børn i alderen 0 til 2,10 år samt 15 ansatte. Børnehuset er beliggende i Bolbro, og vores familier kommer med meget forskellige forudsætninger og baggrunde.<br /> <br />På Vippen, hvor barselsvikaren skal ansættes, er der 14 børn, 2 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Grupperne er organiseret således, at børnene gennem det meste af dagen er på egen gruppe. Ydertimerne og enkelte aktiviteter går på tværs af hele huset. <br /> <br />Børnehuset Spiloppen kendes ved en praksis med en høj grad motoriske aktiviteter såvel som udeliv. Spiloppen er et sted, hvor der er plads til at eksperimentere med pædagogikken, så den hele tiden udvikles til at afspejle stedets sammensætning.<br /> <br />Vi er engagerede og lægger stor vægt på at have en imødekommende og positiv atmosfære.<br /> <br />Hvis nedenstående profil lige rammer dig, kan du måske blive en del af vores fællesskab.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan arbejde struktureret</li> <li>Du er aktiv og har lyst til bevægelse.</li> <li>Du er handlekraftig. Godt gjort er bedre end godt sagt</li> <li>Du er god i relationen. Det er i relationen og i nærværet med hinanden, at mennesker udvikles. Det er vigtigt, at du fungerer godt relationelt og er socialt intelligent.</li> <li>Du kan motivere andre. Vores opgave er, at medvirke til børns udvikling og dannelse. Nogle gange skal de hjælpes lidt på vej.</li> <li>Du er tydelig i din kommunikation. En meget stor del af vores arbejde handler om kommunikation. Du skal være i stand til at kommunikere og formidle samt være åben for og nysgerrig på andres perspektiver.</li> </ul> Du skal kunne indgå i et bredt spænd af arbejdsopgaver.<br />Eksempler på disse kan være: <ul> <li>Skabe omsorg og tryghed for mindre børn. Blandt andet gennem nærvær og ved at imødekomme deres behov.</li> <li>Igangsætte aktiviteter. Eksempelvis leg ude og inde, sang, motorik, ture mm.</li> <li>Deltage i de daglige rutiner med alt fra bleskift, putning af sovebørn, klargøring til- og oprydning efter måltider osv.</li> <li>Deltage ved forældresamtaler og møder.</li> <li>Pædagogiske drøftelser med forældre og dine kollegaer, så praksis hele tiden kan udvikles.</li> <li>Kommunikere med forældre om deres barn og det praktiske samarbejde herom i dagligdagen.</li> <li>Koordinere og samarbejde med kollegaer om opgaverne over dagen.</li> <li>Medvirke til at skabe udvikling, læring og trivsel for vores børn.</li> </ul> Det er bestemt ikke en ulempe, hvis du har gjort dig erfaringer med dagtilbudsområdet eller lignende. Børnehuset er beliggende i et område med mange udsatte familier. Der er derfor behov for et tæt samarbejde med familierne, ofte mange samtaler, og du skal derfor turde at bringe din faglighed i spil.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En atmosfære, som er præget af nærvær og opmærksomhed, og hvor den enkelte føler sig mødt.</li> <li>Et sted, hvor små fejl blot ses som et udtryk for handling, og hvor vi sammen bliver bedre.</li> <li>Et børnehus, hvor ambitionen er at være i front på dagtilbudsområdet.</li> <li>Et sted med masser af glæde og humor.</li> <li>Et fællesskab med masser af energi og lyst til arbejdet.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Christian Kliem på 6155 5526<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 18. januar 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 4.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Tornhuset Hus 3

  Brænder du for at arbejde med borgere ud fra den rehabiliterende tankegang, og ønsker du at være en del af et tværfagligt team omkring borgere med autisme, så er det lige dig vi mangler.

  <em>Brænder du for at arbejde med borgere ud fra den rehabiliterende tankegang, og ønsker du at være en del af et tværfagligt team omkring borgere med autisme, så er det lige dig vi mangler.</em><br /> <br />Vi søger en social- og sundhedsassistent pr. 1. marts 2019 til en fast stilling i Tornhuset Hus 3, da vores nuværende assistent rykker med i vores nystartede afdeling, Tornhus Syd.<br />Stillingen er på 34 timer ugentlig og indebærer skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.<br /> <br />Vi søger en social- og sundhedsassistent med stor viden og interesse inden for det sundhedsfaglige område samt et godt overblik i forhold til medicin håndtering. Du vil i det daglige arbejde indgå i et tværfagligt team om at løse alle opgaver.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hus 3 er en afdeling under Tornhuset, et bo og beskæftigelses tilbud for voksne med autisme, derfor er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde. Pædagogikken tager sit udgangspunkt i neuropædagogik, TEEACH, Low arousel, LA2 og KRAP.<br /><br />På Tornhuset arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang, så borgerne i videst muligt omfang er aktører i eget liv. Alle borgerne har handicappet autisme, som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ud over handicappet autisme har borgerne forskellig grad af udviklingshæmning samt flere med psykiatrisk overbygning. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes støttebehov er varierende.<br /> <br />Hus 3 er en særforanstaltning, hvor der bor 4 borgere, som alle har behov for at blive skærmet for stimuli og derved behov for tæt personalestøtte. Selvom arbejdet omkring den enkelte borger oftest er 1:1, er der megen kontakt til kollegaer og dermed gode muligheder for faglig sparring i løbet af en arbejdsdag. <br /><br />I dagtimerne har 2 borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv. De to øvrige borgere beskæftiges hjemmefra.<br /><br />Tornhuset er beliggende på Brunsegårdsvej i Tommerup. <br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Din opgave som social og sundhedsassistent vil være: <ul> <li>At varetage medicindosering og medicinbestilling.</li> <li>At indgå i et samarbejde med de øvrige social- og sundhedsassistenter i organisationen.</li> <li>Deltage i møder med psykiater sammen med assisterende rehabiliteringsleder.</li> <li>Sørge for at informere det øvrige personale omkring virkning og bivirkninger af medicin.</li> <li>Være tovholder omkring sundhedsfaglige problemstillinger.</li> <li>Derudover deltage i den personlige pleje og det pædagogiske arbejde på lige fod med det pædagogiske personale.  </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø  </li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Introvagter, hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag</li> <li>Deltagelse i netværk for sundhedsfagligt personale i Forløb Medfødt Hjerneskade Nord </li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer til gengæld, at du: <ul> <li>Har en god indsigt i medicinhåndtering og håndtering af sundhedsfaglige problemstillinger</li> <li>At du med afsæt i dine monofaglige kompetencer arbejder tværfagligt sammen omkring den enkelte borgers rehabiliteringsforløb</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme d.v.s. opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet</li> <li>Er en god samarbejdspartner, der kan reflektere over egne og kollegaers handlinger, tænke positivt, kreativt og fremadrettet</li> <li>Er sikker i faglig dokumentation</li> <li>Er i besiddelse af kørekort </li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Ane Marie Kristensen på 29 49 38 72. Træffes først den 2. januar 2019. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 20. januar 2019. Samtaler forventes afholdt fredag, den 25. januar 2019.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen - tidsbegrænset

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Så er du måske den nye kollega, vi søger!

  <em>Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Så er du måske den nye kollega, vi søger!</em><br /><br />Tingløkkeskolen søger lærer på fuld tid til tidsbegrænset stilling frem til sommerferien 2019.  <br /><br /><strong>Om os </strong><br />Tingløkkeskolen har 79 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet. Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle.<br /><br />Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet </strong><br />Vi har behov for en lærer, der kan varetage undervisningen i dansk. Der er tale om 2 vikariater i forlængelse af hinanden, så vi sammensætter skemaerne efter aftale. Det vigtigste er, at du kan varetage danskundervisningen på alle niveauer.<br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen. Desuden satser vi meget på brugen af IT i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Funktionstillæg efter gældende overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Annette Jørgensen, souschef Lise Kjems Knattrup eller afdelingsleder Kristine Frandsen på 63753038, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 21. januar 2019, og samtaler forventes afholdt den 30. januar 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en kollega til Kirurgisk afdeling 3 dage om ugen, samt 2 dage om ugen i børn- og ungetandplejen med tiltrædelse snarest muligt efter aftale.

  Vi søger en kollega til Kirurgisk afdeling 3 dage om ugen, samt 2 dage om ugen i børn- og ungetandplejen med tiltrædelse snarest muligt efter aftale.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Teamet består af en tandlæge to dage om ugen og 2 klinikassistenter 3 dage om ugen. Dertil kommer en kæbekirurgstuderende som er tilknyttet ca. en dag om ugen samt en klinikassistent og skiftende klinikassistentelever, som tiltræder ad hoc når der er behov for yderligere assistance.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen omfatter primært assisterende opgaver af tandlæge og kæbekirurg ved visitationer og såvel almindelige som kirurgiske behandlinger i henholdsvis lokalanalgesi og generel anæstesi. Derudover vil stillingen omfatte administrative opgaver svarende til ca. en dag ugentligt.<br /><br />Du vil blive en af to faste klinikassistenter på kirurgisk afdeling, som sammen har ansvar for koordinering af afdelingens opgaver.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Højt fagligt niveau med fokus på læring og udvikling</li> <li>Efter- og videreuddannelse</li> <li>Faglig sparring</li> <li>En professionel og kvalitetsbevidst arbejdsplads</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet klinikassistent med et solidt fagligt fundament.</li> <li>Du har erfaring med kirurgi er en fordel, men det er ikke et krav</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for egne opgaver</li> <li>Du har interesse for faglig og personlig udvikling samt efter- og videreuddannelse</li> <li>Du vil bidrage til et godt arbejdsmiljø, er fleksibel og omstillingsparat</li> <li>Du er anerkendende i din tilgang til både patienter, pårørende og kollegaer</li> <li>Du kan skabe tryghed for patienter og pårørende</li> <li>Du er begejstret og har fokus på faget</li> <li>Du trives i en til tider travl og omskiftelig hverdag</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte drifts- og personaleleder Rikke Grossmann på 4011 9928 fra den 3. januar 2019.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 21. januar 2019.<br />Vi forventer, at afholde samtaler mandag den 28. januar 2019<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  21-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? -  Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger en dagplejer til Skibhus / Risingområdet med ansættelse snarest muligt. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /><br /><strong>Om jobbet og arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer, og ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 – 18.00, f.eks. 6.45 til 16.30.  <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Skibhus / Risingområdet. </strong><br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Dalumgruppen

  Vi har nu mulighed for at ansætte en sygeplejerske i fast stilling, og går du med en drøm som hjemmesygeplejerske, så er dette måske netop en stilling for dig.

  Vi er så heldige at vi kan ansætte en ny kollega. Så derfor søger vi en sygeplejerske til Dalumgruppen, Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Syd til en fast stilling på 32-37 timer ugentligt med weekendarbejd hver 4 uge.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi består af et kompetent team af sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedsassistenter og hjælpere. Vi leverer sygepleje, hjemmepleje og genoptræning til omkring 400 borgere med høj mestringsevne og med midlertidige eller vedvarende fysiske funktionsevnenedsættelser. Der er et stort flow af borgere i gruppen. Vi har base på Dalumvej  i Odense SV og dækker områderne, Dalum, Sanderum, Dyrup, Bellinge, Fangel, Højby og Skt Klemens.<br /> <br />Teamet er fuld af dynamik og alle er ansvarlige, dygtige og engagerende i deres arbejde. Vi er stærke monofagligt og tværfagligt. Vi arbejder målrettet med alle vores borgere med udgangspunkt i deres aktuelle situation og efter den rehabiliterende tankegang. I starten af året implementerede vi en ny teamstruktur. Fremskudt team, som skal medvirke til hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne.<br /> <br />Sygeplejegruppen består af 12 sygeplejersker i aldersgruppen 30 til 60 år, herunder 1 sårsygeplejerske. <br /><br />Vi er organiseret i egne ruter med tilknytning til team, der er tværfaglig sammensat. Vi er opdelt i bil- og cykelområde, og du skal derfor være indstillet på begge muligheder. Vi kører som regel i bil, men du skal være indstillet på at cykle en gang imellem, når vi er mange på arbejde.<br /> <br /><strong>Om jobbet </strong><br />Hos os skal du bl.a. arbejde med: <ul> <li>Kompleks klinisk sygepleje, f.eks sårbehandling, kompression, hjemmeparenteral ernæring, stomipleje, kateter mm.</li> <li>Administration af medicin med udgangspunkt i FMK</li> <li>Palliation i alle faser</li> <li>Vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende tiltag til borgere med nyopdaget sygdom, kronisk sygdom og med livsstilssygdomme</li> <li>Psykisk pleje og omsorg til borgere og pårørende påvirket af sygdom og/eller i krise</li> <li>Monofagligt og tværfagligt samarbejde internt og eksternt</li> <li>Bidrage til at uddanne sygeplejestuderende - vi har kliniske vejledere</li> <li>Dokumentation og planlægning af opgaver</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi drømmer om at få en åben, positiv og engageret kollega som: <ul> <li>Kan bidrage med arbejdsglæde og godt humør</li> <li>Er omsorgsfuld, anerkendende og empatisk overfor borgere, pårørende og kolleger</li> <li>Byder ind med stabilitet og loyalitet over for teamet</li> <li>Evner at samarbejde og er monofagligt stærk</li> <li>Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og indimellem pressede situationer</li> <li>Har mod på nye udfordringer og evner at være novice i en periode</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du nogle fantastiske og hjælpsomme kolleger, der ikke går af vejen for et godt grin sammen, samtidig med at vi lægger stor vægt på høj faglighed. Vi tilbyder individuelt tilrettelagt introduktionsprogram og mentorordning.<br /><br />De fleste af os er erfarne primærsygeplejersker, som er vant til at lære fra os og hjælpe hinanden. Vi er gode til at sparre med hinanden og hos os er ingen spørgsmål dumme.<br />Det du ikke kan, vil vi lære dig.<br /> <br />Vil glæder os til at høre fra dig!<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. marts 2019 eller før. <br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lene Pedersen på 65513666 eller assisterende rehabiliteringsleder Heidi Harbjerg Jensen på 65513630, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den fredag, den 18. januar 2019. Samtaler forventes afholdt torsdag, den 24. januar 2019. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så kig her.

  <em>Er du til frisk luft og spændende udfordringer? Så kig her.</em> <br /><br />Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse, Munkebjerggruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger på 32-37 timer pr. uge i dagvagt med weekendvagt hver 2. uge. Tiltrædelse 1. februar 2019 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et hold på i alt 56 personaler, fordelt på træningspersonale, sygepleje og social- og sundhedspersonale. Vi møder ind på Kragsbjergvej 89, 1. sal, 5230 Odense M. Vi elsker frisk luft, så vi cykler hver dag for at komme ud til ca. 300 borgere i Centrum Syd. <br /><br />Vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og behov, ud fra en rehabiliterende tankegang, og vi arbejder i tværfaglige og monofaglige fællesskaber. Vi får mulighed for faglig sparring og udvikling. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>at du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>at du vil være med os i at udvikle</li> <li>at du vil arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>at du er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis</li> <li>at du vil bidrage til at til at klare den enkelte dags udfordring, med de omstillinger, det kræver, for at få en god arbejdsdag for alle</li> </ul> <strong>Om jobbet </strong><br />Dine primære arbejdsområder: <ul> <li>Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte borger i eget hjem</li> <li>Indgå i et konstruktivt samarbejde med ledere og øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i forhold til pleje, behandling, træning,  indlæggelse/genindlæggelse og udskrivelse fra sygehus</li> <li>Medvirke til, at borgerens retssikkerhed overholdes i henhold til gældende lovgivning</li> <li>Varetage grundlæggende og/eller elementær sygepleje efter sundhedslovens § 138</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Fremme etiske og holdningsmæssige drøftelser i forhold til pleje/sygepleje, samt vejlede og støtte faglige dilemmaer</li> <li>Vurdere behov for forløbsændring</li> <li>Samarbejde med privat leverandør</li> <li>Sikre overgange mellem Lysningen og den udekørende gruppe  </li> </ul> Hvis du har viden om eller interesse for planlægning i KMD Care, er det en fordel.<br /> <br />Vi vil rigtig gerne vise dig rundt og tage dig med ud på cyklen en dag. Så kontakt os endelig, så du kan opleve og få smag for, hvor spændende og alsidig en hverdag vi har.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Susanne Elbrønd Madsen på 51715282 eller assisterende rehabiliteringsleder Henrik Beck Østergaard på 21125830. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi afholder samtaler løbende. <br /><br />Vi forbeholder os ret til at fjerne jobannoncen, når vi har modtaget et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. <br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid, Deltid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Genoptræning Syd søger en klinisk underviser for ergoterapeutstuderende til et barselsvikariat til Genoptræningscenter Hollufgård. Stillingen er 37 timer ugentlig og tiltrædelse 1. marts 2019.

  Genoptræning Syd søger en klinisk underviser for ergoterapeutstuderende til et barselsvikariat til Genoptræningscenter Hollufgård. Stillingen er 37 timer ugentlig og tiltrædelse 1. marts 2019. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Genoptræning Syd er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af ergo-, fysioterapeuter og træningsassistenter. Vi arbejder med rehabilitering, som metode, til at støtte borgeren i at nå dennes mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for hovedsageligt ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau - primært efter indlæggelse på sygehus. De ergoterapeutiske opgaver vil primært ligge indenfor neuro-, lunge- og håndområdet.<br /><br />Genoptræningen foregår hovedsageligt i træningssal, men også i borgers eget hjem/nærmiljø ved behov.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsområdet: <ul> <li>Ansvar for de studerende og den læring, der skal finde sted i de kliniske praktikker, der er i tilknytning til ergoterapeutuddannelsen</li> <li>Tæt samarbejde med ergoterapeutuddannelsen/UCL</li> <li>Planlægning og faglig sparring med de øvrige kliniske undervisere, både ergo- og fysioterapeuter</li> <li>Driftsopgaver: Genoptræning efter sundhedslovens §140 og servicelovens §86.1</li> <li>Besøg og udredning i borgers eget hjem ved behov. Udredning, planlægning, udførelse og evaluering i forhold til borgernes rehabiliteringsplan</li> <li>Faglig og tværfaglig sparring med kolleger</li> <li>Tværfagligt samarbejde i øvrigt</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er ergoterapeut og konsolideret i din ergoterapeutiske rolle og har et bredt erfaringsgrundlag</li> <li>Har erfaring med og/eller interesse for at arbejde med funktion som klinisk underviser</li> <li>Har uddannelse som klinisk vejleder eller anden relevant uddannelse</li> <li>Har lysten til at lære og lære fra dig, og har en pædagogisk tilgang til arbejdet med de studerende</li> <li>Kan arbejde monofagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Kan have flere bolde i luften og samtidig være bindeled mellem de studerende og resten af teamet</li> <li>Har overblik og er god til at tilrettelægge dit og dine studerendes arbejde</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker</li> <li>Har lyst og vilje til udvikling og til at finde nye løsninger</li> <li>Har en reflekterende og ansvarstagende tilgang</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job</li> <li>Et godt og robust kollegialt arbejdsklima</li> <li>Gode vilkår for faglig og gensidig sparring</li> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere</li> <li>En arbejdsplads, der vægter at have studerende</li> <li>En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse</li> <li>Et park- og naturområde med gode muligheder for udetræning</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål til jobfunktionen, arbejdsstedet eller driften kan du kontakte klinisk underviser Heidi Neumann på 5115 7039 eller rehabiliteringsleder Line Sjodsholm på 3094 2759.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 18. januar 2019. Vi forventer at afholde samtaler mandag, den 28. januar 2019. Der vil indgå en opgave i forbindelse med samtalen.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  18-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Sundhedssekretariatet i Odense Kommune understøtter sundhedsarbejdet i kommunen i bred forstand i tæt samspil med ledere og konsulenter i kommunen. Til at understøtte dette arbejde søger vi en dygtig praktikant.

  Sundhedssekretariatet i Odense Kommune understøtter sundhedsarbejdet i kommunen i bred forstand i tæt samspil med ledere og konsulenter i kommunen. Til at understøtte dette arbejde søger vi en dygtig praktikant.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som praktikant i Sundhedssekretariatet vil du primært komme til at arbejde med kvantitative data fra den nationale sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”, som kortlægger befolkningens sundhed, sygdom og trivsel. Læs mere om spørgeskemaundersøgelsen her: <a href="https://www.regionsyddanmark.dk/wm358400">https://www.regionsyddanmark.dk/wm358400</a>. Øvrige opgaver vil være anden databearbejdning, litteratursøgning m.v.<br /><br />Det drejer sig om et ulønnet praktikophold i foråret 2019 for en studerende som læser en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse.<br /><strong> </strong><br /><strong>Om os</strong><br />Sundhedssekretariatet er en strategisk, tværgående funktion, som understøtter Sundhedsudvalget samt forvaltningerne i kommunen. Vores arbejde er både i linjen i alle forvaltninger og på tværs, hvor vi bl.a. indgår med analysekraft i tre tværgående ledergrupper på sundhedsområdet. Vi er meget optaget af at arbejde effektbaseret og med sammenhæng til driften og slutbrugeren. Vi har fokus på høj kvalitet og resultater. Samtidig har vi et uformelt miljø med plads til skæve idéer.<br /> <br />Sundhedssekretariatet er fysisk placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen på Ørbækvej 100.<br /><br />Du bliver en del af et stærkt konsulentteam bestående af generalister og analysemedarbejdere. Vi er en afdeling på otte medarbejdere, en studentermedhjælper og en chef og har ind imellem praktikanter.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du er i gang med en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse og <ul> <li>Til en vis grad kan arbejde selvstændigt, analytisk og struktureret med kvantitative data</li> <li>Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt</li> <li>Kan udarbejde præsentationer i powerpoint</li> <li>Kan lave litteratursøgninger</li> <li>Erfaring med analyser i programmet SAS EG er en fordel, men ikke et krav</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong><strong> </strong> <ul> <li>Spændende opgaver med mulighed for sparring</li> <li>Mulighed for at opnå erfaring med at arbejde med kvantitative data som ledelsesinformation</li> <li>Mulighed for indblik i det kommunale arbejde med sundhed på tværs af Fyns største arbejdsplads</li> </ul> <strong>Vil du vide mere</strong><br />Eventuelle spørgsmål kan rettes til sundhedschef Charlotte Scheppan på 51213164 eller sundhedsøkonom Xenia Brun Bonde på 24899701. Vi holder lukket mellem jul og nytår<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019 kl. 23.59. Vi forventer og holde samtaler den 29. januar 2019.<br /> <br />Angiv gerne i din ansøgning, hvilke forhold der gør sig gældende for din praktik, f.eks. ECTS-point jævnfør din studieordning, praktiktid, praktikperiode, studiejob eller sideløbende studier.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-01-2019 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger dagplejere i Odense M og Odense SØ - Odense SØ - særligt området omkring Blangstedgård - med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Odense M eller Odense SØ - særligt området omkring Blangstedgård. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagpleje Syd og Vest - Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd og Vest søger dagplejere i Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i 5000 Odense C. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647 eller dagplejeleder i Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende. <br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Dagplejen Syd, Skt. Klemens

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Skt. Klemens området med tiltrædelse efter aftale. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Skt. Klemens. </strong><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00, f.eks. kl. 6.45 til kl. 16.30. Arbejdstiden tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi</strong><strong> kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder i Syd, Karin Munk Bach på 24597647.  <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er løbende, og vi indkalder løbende til samtaler.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense SV

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer.

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske vores nye dagplejer. Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Vest søger 2 dagplejere til området Odense SV med ansættelse efter aftale.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år, og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 5 - 6 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du har lyst til arbejdet med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære rum til børnene altid er røgfrie</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, såsom inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Besser Degn på 2372 7013 eller teamleder Kiril Rasmussen på 2363 9433.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.<br />Vi genopslår stillingerne, for at udvide ansøgerfeltet.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer, vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, din ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br/><br/>
  Arbejdstid:
  Fuldtid
  Frist:
  Løbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet