Familiebehandlere til Familie og Ungehuset Odense 4-18 år

Da 2 af vores familiebehandlere har søgt nye udfordringer, har vi 2 ledige familiebehandlerstillinger til besættelse den 1. marts 2019. Der er tale om faste stillinger på fuld tid.

Om os
Familie og Ungehuset Odense 4-18 år er et af to familiehuse i Odense Kommune. Vi er 28 medarbejdere, en leder og en faglig teamleder, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier i aldersgruppen 4-18 år. Organisatorisk hører vi til i Familie og Velfærdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU). Børnene og deres familier henvises fra Børn og Ungerådgivningen.

Indsatserne i huset skal være forebyggende og fleksible og rettes mod børn med særlige behov. Vi arbejder med børn og unge og deres familier i et udviklingsfremmende perspektiv. Der tilbydes behandling af det enkelte barn og barnets familie, jf. SL. § 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet på det enkelte barn.

Indsatserne i Familiehuset skal understøtte udviklingen af bæredygtige relationer til andre, samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet. Vi arbejder med at tænke innovativt i det daglige arbejde og har hele tiden øje for, hvordan vi kan lave faglig udvikling ind i driften.

Vores faglige perspektiv i behandlingsarbejdet er at se barnets/den unges udfordringer i relation til det familienære og det omgivende netværk. Indenfor dette rummer vores hus en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet. Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afsæt i en systemisk, narrativ og mentaliseringsbaseret tænkning.

For hovedparten af personalet gælder, at de er pædagoger, socialrådgivere eller psykologer.

Vi bruger i alle behandlingsindsatser et dialog- og effektmålingsredskab, Feedback Informed Treatment (FIT).

Hovedopgaver for familiebehandler:
 • Familiebehandling
 • Individuel behandling og rådgivning til barnet/den unge
 • Rådgivning/behandling til barnets/den unges forældre
 • Koordinering af samarbejdet med de professionelle, der er omkring barnet/den unge
 • Praktiske pædagogisk støtte
 • Observationsopgaver
 • Kontaktpersonsopgaver
Medarbejderne er medansvarlige for, at der iværksættes et koordineret tværfagligt samarbejde – via netværksarbejdet – med såvel det private som det professionelle netværk. I Familie og Ungehuset arbejdes der helhedsorienteret med fokus på de relationer, barnet og dets familie indgår i.

Du skal have:
 • En uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden uddannelse på bachelorniveau
 • En familieterapeutisk efteruddannelse eller lignende
 • Erfaring i arbejdet med familiebehandling
 • Lyst og engagement i arbejdet med børn, unge og deres familier
 • Lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision
 • Kendskab til og erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Kendskab til og erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge
Du kan også have:
 • En efteruddannelse i Theraplay eller en sanse- og kropsterapeutisk tilgang eller lignede
 • Erfaring med flerfamilieterapi
 • Erfaring med børn og unge i grupper
 • Kendskab til og erfaring med arbejdet med unge med angst
 • Kendskab til neuroaffektive og psykotraumatologiske teoridannelser med særligt fokus på, hvorledes vi kan omsætte disse
Desuden forventer vi, at du er:
 • Psykisk robust og har overskud og gå-på-mod
 • En person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv og som kan se muligheder i en forandringstid
 • Fleksibel i opgaveløsningen
 • En person, der hviler i din egen faglige identitet og er nysgerrig på andres
 • Kan tilrettelægge og administrere eget arbejde
 • Klar til at tage medansvar i at bevare et godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor:
 • Der er en engageret personalegruppe
 • Der i en periode er fokus på indføring i arbejdet
 • Der er stor social kapital
 • Man ikke lades alene om svære opgaver
 • Humor er nødvendigt
 • Vi bruger feedback fra borgere og samarbejdspartnere til at justere behandlingsindsatser
 • Personalet skal deltage i supervision og inddrage FIT i sagsdrøftelser
 • Faglig udvikling er en del af den daglige drift
 • Der er et højt fagligt niveau.
 • Det er et krav, at du har kørekort. Det er en fordel at have egen bil, men huset har to biler til deling blandt familiebehandlerne
Der vil være skiftende arbejdstider, således at man skal kunne tage møder med forældre efter deres arbejdstid eller tilbyde behandling op til 2 gange om ugen og en sjælden gang på en lørdag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til TR for pædagogerne Hanne Nørgaard hann@odense.dk eller på  20184605 eller til Familie og Ungehusets leder Henriette Hylgaard, hrh@odense.dk eller på 24227985.


Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 17. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. januar 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
17-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Henriette Hylgaard
24227985
Hanne Nørgaard
20184605