Lærer til elever med komplekse læringsbehov på Nørrebjergskolen

Er du sulten på at arbejde på en fantastisk specialskole?
Har du ydmyghed til at gøre andre gode?
Er du intelligent i din omgang med andre mennesker?
Så har du noget af det vi leder efter.

 
Om os
Nørrebjergskolen er en specialskole for elever med særlige behov – vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Elevgruppen er 6-17 år, og en stor del af eleverne har multiple funktionsnedsættelser. Eleverne kommer fra de fynske kommuner.

I skoleåret 2018-19 er der indskrevet 140 elever på skolen. Der er ansat 33 lærere, 32 pædagoger og 27 pædagogmedhjælpere. Skoledagen er i tidsrummet 8.30-15.00, og der er pasning på skolen i tidsrummet 7.00-16.00 på skole- og skolefridage.
Skolen er i gang med et større udviklingsarbejde med udvikling og implementering af ny elevplan med fokus på elevernes læring og udvikling. 
 
Om dig
Vi har forventninger om, at du kan:
 • Planlægge, gennemføre og vurdere læreprocesser for skolens elevgruppe med udgangspunkt i Folkeskoleloven
 • Arbejde med alternativ kommunikation
 • Afdække elevernes kognitive/kommunikative profil og på baggrund heraf opstille lærings- og udviklingsmål
 • Skabe læring hos elever med multiple funktionsnedsættelser
 • Skabe læring hos elever med et meget lavt kognitivt niveau
 • Arbejde tværfagligt
 • Arbejde på grundlag af lavaffektive metoder, som Low Arousal
 • Samarbejde med andre faggrupper, forældre og øvrige interessenter
 • Sætte læringsmål for de kognitivt svagest fungerende elever
 • Arbejde med høj faglighed og kompleksitet

Forventninger til faglige kompetencer:
 • Krav om uddannelse som folkeskolelærer
 • Gerne med PD, neuropsykologi, specialundervisning
 • Kan etablere præcise læreprocesser for elever på tidlige udviklingstrin i forhold til læringsmål og elevplaner
 • Mestrer specialpædagogiske metoder
 • Kan håndtere elever med udadreagerende adfærd
 • Har dokumenteret specialpædagogisk erfaring
 
Vi tilbyder
 • Et specialfagligt miljø, hvor elevens læring og trivsel er i centrum for skolens medarbejdere
 • En engageret medarbejdergruppe bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter og psykolog, sygeplejerske m.fl.
 • En flot skole med nogle fantastiske rammer for 140 elever
 • Nørrebjergskolen er VISO leverandør af specialydelser til de øvrige kommuner i Danmark
 • Deltagelse i målrettet udviklingsarbejde, hvor skolen blandt andet udvikler og implementerer ny elevplan
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Det er en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Mads Møller eller skoleleder Simon Bay Andersen på 6375 1800.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 31. januar 2019. 
Skolen udvælger ansøgere til besøg på skolen efter ansøgningsfristens udløb og inden der inviteres til ansættelsessamtale, som forventes at blive afholdt den 25. februar 2019.

Vi forventer at ansøgere vedlægger relevante bilag som eksamensdokumenter for læreruddannelse, udtalelser og andre relevante data.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Sagsnummer - udfyldes af Rekruttering
CATOF
Jobområde
Undervisning - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
31-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1.april 2019

Kontaktperson

Simon Bay Borup Andersen
6375 1800
Mads Møller
6375 1800