Praktikant til Sundhedssekretariatet til at indgå i kvantitativ databearbejdning

Sundhedssekretariatet i Odense Kommune understøtter sundhedsarbejdet i kommunen i bred forstand i tæt samspil med ledere og konsulenter i kommunen. Til at understøtte dette arbejde søger vi en dygtig praktikant.
 
Om jobbet
Som praktikant i Sundhedssekretariatet vil du primært komme til at arbejde med kvantitative data fra den nationale sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”, som kortlægger befolkningens sundhed, sygdom og trivsel. Læs mere om spørgeskemaundersøgelsen her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm358400. Øvrige opgaver vil være anden databearbejdning, litteratursøgning m.v.

Det drejer sig om et ulønnet praktikophold i foråret 2019 for en studerende som læser en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse.
 
Om os
Sundhedssekretariatet er en strategisk, tværgående funktion, som understøtter Sundhedsudvalget samt forvaltningerne i kommunen. Vores arbejde er både i linjen i alle forvaltninger og på tværs, hvor vi bl.a. indgår med analysekraft i tre tværgående ledergrupper på sundhedsområdet. Vi er meget optaget af at arbejde effektbaseret og med sammenhæng til driften og slutbrugeren. Vi har fokus på høj kvalitet og resultater. Samtidig har vi et uformelt miljø med plads til skæve idéer.
 
Sundhedssekretariatet er fysisk placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen på Ørbækvej 100.

Du bliver en del af et stærkt konsulentteam bestående af generalister og analysemedarbejdere. Vi er en afdeling på otte medarbejdere, en studentermedhjælper og en chef og har ind imellem praktikanter.
 
Om dig
Vi forestiller os, at du er i gang med en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse og
  • Til en vis grad kan arbejde selvstændigt, analytisk og struktureret med kvantitative data
  • Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
  • Kan udarbejde præsentationer i powerpoint
  • Kan lave litteratursøgninger
  • Erfaring med analyser i programmet SAS EG er en fordel, men ikke et krav
 
Vi tilbyder dig 
  • Spændende opgaver med mulighed for sparring
  • Mulighed for at opnå erfaring med at arbejde med kvantitative data som ledelsesinformation
  • Mulighed for indblik i det kommunale arbejde med sundhed på tværs af Fyns største arbejdsplads
Vil du vide mere
Eventuelle spørgsmål kan rettes til sundhedschef Charlotte Scheppan på 51213164 eller sundhedsøkonom Xenia Brun Bonde på 24899701. Vi holder lukket mellem jul og nytår
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 20. januar 2019 kl. 23.59. Vi forventer og holde samtaler den 29. januar 2019.
 
Angiv gerne i din ansøgning, hvilke forhold der gør sig gældende for din praktik, f.eks. ECTS-point jævnfør din studieordning, praktiktid, praktikperiode, studiejob eller sideløbende studier.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Studerende
Ansøgningsfrist
20-01-2019
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Praktik
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

Charlotte Scheppan
51213164
Xenia Brun Bonde
24899701