2 økonomiske konsulenter til Socialøkonomi

Om os
I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er kerneopgaven at få borgerne i uddannelse og job. Staben understøtter driftsområderne i løsningen af denne kerneopgaven, og Socialøkonomi er en af 3 økonomiafdelinger i Staben, der tilsammen har driftsansvaret for forvaltningens samlede økonomistyring.

Socialøkonomi er en spændende og dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Afdelingen består af 17 engagerede medarbejdere, som sammen har til opgave at levere økonomistyring på den del af driften, som er omfattet af Serviceloven, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Lov om specialundervisning for voksne.

Afdelingen understøtter sikring af en optimal udnyttelse af forvaltningens ressourcer og gennemsigtighed i økonomistyringen. Vi bidrager med økonomisk viden og prognoser til vores politiske udvalg og den administrative ledelse. Dertil kommer en lang række ad hoc opgaver.

I Socialøkonomi sætter vi pris på god sparring og samarbejde kolleger imellem, og du bliver en del af et godt team både fagligt og socialt. Udover dine kolleger i afdelingen og den øvrige økonomifunktion vil du skulle arbejde tæt sammen med afdelingsledere og budgetansvarlige chefer. Arbejdsdagen kan være præget af travlhed og leverancer med korte deadlines, men der er altid plads til godt humør.
 
Om jobbet
Vi søger 2 økonomiske konsulenter, som skal være med til at understøtte og videreudvikle økonomistyringen på det specialiserede socialområde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Økonomistyringsområderne vil ligge inden for voksenspecialområdet og opgaverne vil spænde over:
 
 • Økonomistyring - herunder økonomisk ledelsesinformation, budgetopfølgning, budgetlægning samt anvisning af bilag og fakturahåndtering
 • Løbende budgetopfølgninger og controlling af lønbudgetter 
 • Understøtte afdelingsledere og budgetansvarlige chefer med økonomisk indsigt på området
 • Konsekvensberegning af nye faglige tilgange
 • Økonomiske beregninger forbundet med effektiviserings- og budgetforslag samt i mindre omfang lovændringer
 • Udvikling af den økonomiske styring og bevægelse op ad økonomistyringstrappen

Den ene stilling vil derudover omfatte ansvaret for institutionsdrift, herunder økonomiske beregninger og opgaver i forbindelse med salg af ydelser som fx sikring af afregning.

Den anden stilling vil især have sit fokus på køb på eksterne institutioner og kvalitetssikring af betalinger samt understøtte implementeringen af ny praksis omkring opkrævning af egenbetaling.

Om dig
 • Du er cand.oecon., cand.polit., cand.merc. eller har anden samfundsvidenskabelig og økonomisk baggrund
 • Du har gerne 3-5 års erfaring fra en lignende stilling
 • Du har erfaring med økonomistyring i kommunale rammer, og gerne indenfor Servicelovens voksenparagraffer
 • Du arbejder struktureret og selvstændigt med en god helhedsforståelse
 • Du har god økonomi- og talforståelse
 • Du er en habil bruger af Excel og erfaren bruger af økonomisystemer
 • Du er serviceminded og har gode samarbejdsevner og vant til at være i dialog med samarbejdspartnere med forskellig faglig baggrund
 • Du formår at formidle økonomiske budskaber overskueligt og letforståeligt
Personlige kompetencer

Du er relationsskabende og formår at kommunikere med faggrupper på flere niveauer i organisationen. Du arbejder struktureret og selvstændigt og trives med selv at være opsøgende i forhold til opgaveløsning. Du er indstillet på, at opgaverne til tider skal løses med relativt korte tidsfrister, og har vilje og gå-på-mod til at løse udfordringerne, når de opstår.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Vores kontor er beliggende centralt i Odense C kun få minutters gang fra stationen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er begge på 37 timer ugentligt.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Brit Sand Andersen på brsa@odense.dk eller på 29 79 07 20.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 6. januar 2019 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag d. 14. januar 2019.
 

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
06-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest eller gerne senest pr. 1. marts 2019

Kontaktperson

Brit Sand Andersen
29790720