Pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter til Enghaveskolen

Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave søger 3 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter. Der er tale om 2 faste stillinger og 1 barselsvikariat. Alle stillinger er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse 14. januar 2019 eller snarest derefter.
 
Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave er en specialinstitution for børn og elever i alderen 3 - 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser; primært med diagnoser inden for det autistiske spektrum.
 
Vi er et heldagsstilbud, hvilket betyder, at lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere arbejder sammen om børn og elever i et ”læringsrum”. Der er meget stor spredning i funktionsniveauet, hvilket betyder, at der stilles store krav til den enkelte medarbejders indfølings- og omstillingsevne.
 
Skolen er opdelt i børneunivers (børnehave, børnehaveklasse og indskoling), mellemtrin og udskoling. Der arbejdes tværfagligt og teambaseret, hvor lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere udgør undervisningspersonalet i den enkelte klasse/i det enkelte børnehaveteam. Skolen har ligeledes tilknyttet fysioterapeuter og ergoterapeut.
 
Dine pædagogiske arbejdsopgaver kan være
 • støtte til elevernes/børnenes personlige pleje; spisetræning, toilettræning og bleskift, af/påklædning, omklædning, personlig hygiejne
 • hente/bringe elever/børn ved taxa/busser
 • hente/bringe elever i forbindelse med kommunikationstræning
 • hente/bringe elever/børn til fysioterapi/ergoterapi o.a.
 • opsyn med en eller flere elever/børn
 • støtte en eller flere elever/børn i dagens aktiviteter
 • deltagelse i ekskursioner
Dine arbejdsopgaver kan i øvrigt være
 • forefaldne opgaver fx kopiering, laminering, videooptagelser, hente/bringe materialer
 • læse elevplaner og elevjournaler
 • ajourføring via PersonaleIntra
 • læse relevant faglitteratur
 • rydde op, rydde af borde, tørre af i køkken, klasser og faglokaler. Klargøring og aftørring i forbindelse med fx spisning
 Øvrige forventninger
 • aktiv deltagelse til svømmeundervisning/svømmeaktiviteter og andre idrætsaktiviteter
 • du er en loyal holdspiller
 • udvise fleksibilitet og situationsfornemmelse
 • udvise modenhed og overblik, og dermed kan handle, i uventede situationer.
 • du skal kunne håndtere at arbejde med børn og unge, der kan være både verbalt og fysisk udadreagerende
 Skolen kan tilbyde
 • en udviklingsorienteret personalegruppe, der, med respekt for hinandens fagområder og kompetencer, arbejder tværfagligt.
 • intern kompetenceudvikling
 • uddannelse i low arousal (forebyggende og løsningsorienteret)
 • et udviklende skolemiljø præget af dygtige kolleger i et tæt tværfagligt samarbejde
 • et job med spændende pædagogiske og menneskelige udviklingsmuligheder
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lars Hejmann på 
6375 3500.
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist 17. december 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 2, 2019.
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Ansøgningsfrist
17-12-2018
Arbejdstid
Deltid
Varighed
Fast, Vikariat
Tiltrædelse
14. januar 2019

Kontaktperson

Lars Hejmann
6375 3500