Ergoterapeut til Flexbostøtten

Vi søger kollega som har erfaring og interesse i, at samarbejde med borgere, med henblik på at skabe et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, i egen bolig.
Borgerne i Flexbostøtten har særlige udfordringer og komplekse problemstillinger.
Flexbostøtten er et bydækkende tilbud og vi cykler rundt til borgerne.

Om os
Flexbostøtten er Odense Kommunes specialiserede tilbud til voksne borgere, som har en svær sindslidelse, med betydelig nedsat funktionsevne og særlige sociale problemstillinger i forhold til at mestre et hverdagsliv.
Vi består af et tværfagligt sammensat team med forskellige uddannelsesbaggrunde og arbejdsmæssige erfaringer inden for psykiatriområdet.

Om jobbet
Samarbejdet med borgerne spænder bredt fra at udvikle personlige færdigheder, opretholde det sociale netværk, støtte til større selvstændighed i hverdagslivet, herunder at motivere, yde hjælp og støtte til at vedligeholde/øge evnen til at mestre et hverdagsliv.  

Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet ergoterapeut og har flere års erfaring fra psykiatrien
 • Har erfaring med rehabilitering og kan støtte borgere, der har en svær sindslidelse og komplekse sociale problemstillinger
 • Kan være medskaber i målrettede udviklingsforløb ud fra borgerens plan og den rehabiliterende referenceramme
 • Kan være koordinator for borgerforløb og mestre at inddrage relevante interne/eksterne samarbejdspartnere
 • Kender og er opmærksom på egne grænser
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde
 • Har kommunikative kompetencer og kan praktisere en coachende og motiverende tilgang til borgerne
 • Kan dokumentere skriftligt og borgernært
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Kan cykle i arbejdstiden

Vi tilbyder
 • Et spændende job i et tværfagligt teamsamarbejde og samarbejde med eksterne aktørerne i borgerens forløb
 • Et arbejdsmiljø præget af faglighed, ansvar og initiativ
 • Daglig sparring med kolleger og systematisk supervision
 • Medskaber i implementering og udvikling af rehabiliteringsforløb
 • Medskaber af udvikling og implementering af tiltag i socialpsykiatrien
 • Vi stiller iPad, smartphone og cykel/elcykel til rådighed

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er på 37 timer ugentligt besat snarest muligt.

Arbejdstiderne er fordelt på dag, aften og søndage, og for tiden er der 1 - 2 aftenvagter om ugen samt hver 7. søndag.
 
Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Kenneth Bramming på 2942 8499 eller rehabiliteringsleder Tina Jakobsen på 6155 4553.

Se mere på vores hjemmeside

Det praktiske
Ansøgningsfristen er søndag den 21. oktober 2018.
Vi forventer, at afholde samtaler onsdag d. 24. oktober 2018.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
21-10-2018
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Tina Jakobsen
6155 4553
Kenneth Bramming
2942 8499