Læge, gerne speciallæge, til offentlig misbrugsbehandling

På grund af opnormering søger Behandlingscenter Odense en afdelingslæge til familievenlig stilling 37 timer ugentlig eller to læger til deltidsstillinger.
 
Arbejdstiden er i dagtimerne på hverdage.
Weekendvagter er frivillige og vel-honorerede, men tilbydes først efter længere tids oplæring.
Tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale.
 
Om os
Behandlingscenter Odense er det offentlige misbrugsbehandlingstilbud som drives af Odense Kommune.
Vi tilbyder misbrugsbehandling på et højt fagligt niveau inden for Ungebehandling,
Alkoholbehandling, Stofmisbrugsbehandling for voksne samt landets største Heroinklinik.
Lægebemandingen udgøres aktuelt af 1 reservelæge i introduktionsstilling, 2 1. reservelæger, 2 afdelingslæger og en behandlingsansvarlig overlæge.
Vi tilbyder et godt og engageret arbejdsmiljø med omsorgsfulde, støttende kollegaer.

Om jobbet
Det lægelige arbejde består af udredning af misbruget, følgetilstande og øvrige helbredsforhold og iværksættelse af evt. medikamentel behandling af misbrugsproblematikken. Det lægelige arbejde koordineres tværfagligt med det
sundhedsfaglige og socialfaglige personale.

Om dig
Dine kvalifikationer:
  • Du har flere års lægelig erfaring, er gerne speciallæge i et klinisk speciale.
  • Du har forståelse for, og er god til, at kommunikere med mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde.
  • Du har interesse for misbrugsbehandling og de helbredsproblemer, der følger heraf.
  • Du har gode samarbejdsevner og har lyst til at deltage i det tværfaglige samarbejde i misbrugsbehandlingen og det socialmedicinske samarbejde.
  • Du har aldrig selv haft et misbrug.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte overlæge Merete Skamling
på 2979 2389 eller på mesk@odense.dk
 
Det praktiske
Ansøgningsfrist 24. oktober 2018. kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 29. oktober 2018.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
Ansøgningsfrist
24-10-2018
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. januar 2019 eller efter aftale

Kontaktperson

Merete Skamling
2979 2389