Chefkonsulenter til Ældre- og Handicapforvaltningen

Vi søger to strategiske chefkonsulenter med spidskompetencer inden for politik, strategi, samarbejde og udvikling. Den ene af vores nye kollegaer vil skulle understøtte chefen for Sundhed og Myndighed, mens den anden vil skulle understøtte chefen for område Nord.

Om os
Odense er i forandring, og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet.
 
For at nå i mål med denne vision har vi brug for rigtig mange fagligheder i vores organisation. Langt de fleste af vores medarbejdere møder borgerne direkte, men vi har også brug for medarbejdere, der kan understøtte den øverste ledelse, og en sådan understøttende konsulent bliver du.
 
Du bliver en del af afdelingen Politik, Strategi og Udvikling, som blandt andet udøver tværgående, strategisk, ledelsesmæssig og administrativ understøttelse. Det vil sige:
 • Understøttelse af Rådmand, Direktør og Strategisk Chefforum
 • Betjening af Ældre- og Handicapudvalget
 • Juridisk bistand
 • Varetagelse af kommunikation både internt og eksternt, bl.a. pressehåndtering i samarbejde med vores kommunikationsafdeling
 • Betjening af handicapråd, ældreråd og forvaltningsudvalg 
Om jobbet
Vi søger kollegaer, der kan matche chefernes behov for præcis information og facilitering og sparring i det daglige. Du er hurtig til at sætte sig ind i nye områder, og du kan skære en sag eller notat til, så det centrale træder tydeligt frem. Du har også en stærk fornemmelse for, hvordan man kan tænke processer ind i arbejdet på det øverste strategiske niveau i forvaltningen.
 
Du navigerer sikkert ind og ud af alle sammenhænge i en organisation. Derfor er det vigtigt, at du hurtigt udvikler en god organisationsforståelse og er reflekterende, pragmatisk og løsningsorienteret i din tilgang.
 
Du er stærk til at koordinere, og trives i noget der til tider minder om ”orkanens øje”. Samtidig har du en naturlig sans for, hvordan forskellige og aktuelle sager skal prioriteres. Og ofte vil du også opleve korte deadlines, når fx politiske dagsordener skal udarbejdes.
 
Som chefkonsulent kommer du til at arbejdet tæt sammen chefen for afdelingen. Dine opgaver kan bl.a. bestå af følgende: 
 • Forberedelse, afvikling og opfølgning på ledelsesmøder
 • Koordinering og implementering af beslutninger truffet på chefmøder m.v.
 • Udarbejdelse og koordinering af mødeberedskaber og sagsforelæggelser
 • Udarbejdelse af politiske dagsordener
 • Besvarelse af rådmandshenvendelser  
 • Deltagelse i diverse udviklingsprojekter   
Om dig
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse og erfaring fra en relevant stilling, gerne i en politisk styret organisation. Vi forventer, at du motiveres af Ældre- og Handicapforvaltningens vision og at du:  
 • er proaktiv og tager initiativ, og at du kan bringe dig selv og din faglighed i spil  
 • har blik for ledelsens behov for betjening 
 • hurtigt kan sætte dig ind i forskellige sager, og at du har evnen og lysten til at samarbejde og skabe resultater sammen med andre  
 • er særdeles god til at skrive præcist og klart og har blik for, hvilken målgruppe du skal ramme   
 • kan operationalisere strategiske beslutninger i praksis 
 • er ansvars- og kvalitetsbevidst med blik for både konteksten og detaljerne.  
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentlig og er til besættelse 1. marts 2019. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte stabschef René Lorenz på 21267908 eller rlo@odense.dk. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er den 24. januar 2019. Vi forventer at holde samtaler den 28. januar 2019 og 29. januar 2019. 
Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura
Ansøgningsfrist
24-01-2019
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. marts 2019

Kontaktperson

René Lorenz
21267908