Pædagog med autismeerfaring til Klub Nova

På grund af øget elevtilgang søger CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup en pædagog på 30 timer om ugen i en tidsbegrænset stilling til vores klubtilbud, Klub Nova, i afdelingen på Rismarksvej. Det er især til gruppen med autismeudfordringer. 

Stillingen er tidsbegrænset til 30. juni 2019 på grund af usikkerhed om næste skoleårs elevantal.
  
Om os
Klub Nova er et fritidstilbud til unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der går på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Odense på Rismarksvej. Klubben er et eftermiddagstilbud til en bred gruppe af unge i alderen 16-25 år med generelle indlæringsvanskeligheder, multiple funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser.
 
Klubben modtager unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med autismespektrumforstyrrelser og unge med multiple funktionsnedsættelser. Klubben har åbent hverdage fra kl. 13.30 - 17.00, torsdage til kl. 18.00 og fredage kl. 11.30 - 16.00. Derudover holder klubben heldagsåbent fra kl. 8.00 til normal lukketid i skolens ferier med undtagelse af to ugers sommerferie.
 
Til de omkring 22 elever i klubben er der tilknyttet fire pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere. Der arbejdes i et tværfagligt, selvstyrende team.
 
Fokuspunkter
Med udgangspunkt i de unges individuelle behov og ønsker tilrettelægges et indholdsrigt tilbud med aktiviteter, alternativ kommunikation, sansestimulering, omsorgsopgaver m.m.
Vi vægter at give de unge oplevelser og rum til udvikling af personlige og sociale kompetencer. Vi ser os som en del af den brobygning, der sætter de unge i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.
Klubben er sammen med ungdomsuddannelsen på CSV Odense en del af det samlede pædagogiske tilbud.
 
Om dig
 • Du er uddannet pædagog
 • Du har erfaring med at arbejde med mennesker i autismespektret
 • Du er åben, anerkendende, fleksibel og en teamspiller
 • Du kan og vil arbejde med omsorgsopgaver i spisesituationer og personlig pleje i forbindelse med toiletbesøg
 • Du kan og vil samarbejde tværfagligt med de øvrige afdelinger på skolen
 • Du kan og vil tage ansvar, være igangsætter og arbejde selvstændigt
 • Du er psykisk robust og kan bevare roen i pressede situationer
 • Du kan og har lyst til at arbejde med skriftlig dokumentation, IT og alternative kommunikationsformer
 • Du kan arbejde struktureret
 • Du har humor og en positiv tilgang til arbejdet
 • Du har kørekort  
Vi kan tilbyde
 • En spændende og engageret personalegruppe, der tænker positivt, anerkendende og kreativt
 • En god mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde i samarbejde med det selvstyrende team
 • Mulighed for at være medskaber af et ungdomsmiljø  
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er 30 timer ugentligt og vil være til besættelse fra 1. oktober 2018.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger fås hos leder Christen Seerup på csee@odense.dk eller 29291488.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er fredag, den 24. august 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag, den 27. august 2018.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Arbejdstid
Heltid
Ansøgningsfrist
24-08-2018 12:00
Varighed
Tidsbegrænset periode
Tiltrædelse
1. oktober 2018

Kontaktperson

Christen Seerup
29291488