Lærer med autismekendskab til STU Rismarksvej - barselsvikariat

Har du kendskab til unge med udfordringer inden for autismespektret? Og brænder du generelt for at være med til at gøre en forskel for unge med særlige behov?
Så har vi det perfekte lærerjob - barselsvikariat - til dig i en skoleverden, hvor vi danner og uddanner unge mennesker!

 
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup søger en lærer til et barselsvikariat på fuld tid til STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på vores afdeling på Rismarksvej 80, 5200 Odense V. Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2018 eller gerne allerede 1. september 2018.
 
Om os og dig
STU en et ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en har til formål at de unge tilegner sig personlige, sociale og faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt ud fra deres forudsætninger.
Som ansat på CSV bliver du en del af skolens samlede STU-tilbud, der er fordelt på fire
matrikler. Derfor skal man som udgangspunkt kunne se sig selv i centerets øvrige
afdelinger.
 
Barselsvikariatet er i skoleåret 2018-19 i STU Struktur 2, hvor eleverne generelt er meget udfordret af autismespektrum-forstyrrelser. Foruden den ledige lærerstilling består teamet af to pædagoger og en pædagogmedhjælper til 12 elever. Som lærer og teammedlem forventes det, at man tager del i planlægning og udførsel af undervisningen og aktiviteterne med respekt for faglighederne.
 
Undervisningen tilrettelægges ud fra et bredt undervisningsbegreb og tager udgangspunkt i hver enkelt elevs behov, interesser og nærmeste udviklingszone. Undervisningen skal blandt andet bestå af brug af tekniske kommunikations-hjælpemidler, som lærer de unge at blive bærere af deres egen struktur. Der er desuden fokus på at opøve og afklare de unges personlige og sociale kompetencer, så de bliver bedst muligt rustet til tilværelsen efter endt STU.
 
Vi forventer
 • at du har en lærerfaglig grunduddannelse; gerne med PD i specialpædagogik eller dele heraf
 • at du har kendskab til og erfaring med autismepædagogik
 • at du kan arbejde selvstændigt og samtidigt tage ansvar for, at I som team lykkes med opgaven
 • at du er bekendt med din egen faglighed og kan arbejde tværfagligt
 • at du kan begå dig i den skriftlige dokumentation, opstilling af delmål og evaluering af disse
 • at du er engageret, fleksibel, omstillingsparat og fagligt nysgerrig
 • at du har en anerkendende tilgang til elever med særlige behov
 • at du er bevidst om og positiv over for at være ansat i en politisk styret organisation
 • at du er fysisk og psykisk robust
 • at du har kørekort  
Om jobbet
Dine opgaver bliver:
 • sammen i et tværfagligt team at varetage undervisningsmæssige opgaver
 • at tage del i skriftlig dokumentation og evaluering
 • at deltage i mødevirksomhed omkring eleverne, i teamet, i afdelingen og i hele centeret
 • at medvirke til en fortsat udvikling af dette særlige undervisningstilbud
 • at være kontaktperson for en gruppe elever og tage ansvar for deres STU-forløb
 • at samarbejde med forældre/pårørende, bosteder, værksteder og andre centrale personer i de unges liv  
Vi tilbyder
 • en personalegruppe, der arbejder selvstændigt og i selvstyrende teams
 • en spændende, engageret og fagligt stærk personalegruppe, der agerer inkluderende
 • en mulighed for at være med til at tilrettelægge eget arbejde
 • kollegial sparring/coaching  
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Christen Seerup på csee@odense.dk eller 29291488, hvis du har brug for flere oplysninger om stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er fredag, den 24. august 2018, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt mandag, den 27. august 2018. Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet, Undervisning - Almen- og specialområdet
Arbejdstid
Heltid
Ansøgningsfrist
24-08-2018 12:00
Varighed
Vikariat
Tiltrædelse
1. oktober 2018 - eller før

Kontaktperson

Christen Seerup
29291488