Projektmedarbejder med bred beredskabsfaglig baggrund (genopslag)

Er du på udkig efter en ansvarsfuld stilling inden for beredskabet, hvor du kan udnytte dit fulde potentiale gennem en varieret opgaveportefølje? Har du mod på at varetage indflydelsesrige opgaver i en afdeling med mulighed for faglig og personlig udvikling? Vil du være med til at understøtte, udarbejde og udvikle beredskabsplaner og projekter? Er du engageret, kommunikativt og beredskabsfagligt stærk, og besidder du gode analytiske evner – så er vi på udkig efter dig!
 
Du får sammen med en analysemedarbejder, studentermedhjælper samt viceberedskabsdirektøren et medansvar for at facilitere, deltage i og videreudvikle det videns- og analysebaserede arbejde i Beredskab Fyns Projekt & Analyseafdeling. Du vil referere direkte til viceberedskabsdirektøren og have en stor kontaktflade til de kommunale ressourcepersoner.

Stillingen
I din dagligdag vil du arbejde med vedligeholdelse af den generelle beredskabsplan for Beredskab Fyns ni fynske ejerkommuner, udarbejde delplaner, planlægge og afholde undervisning, facilitering og koordinering blandt ressourcepersonerne for beredskabsplanlægning i de ni ejerkommuner. Du vil i samarbejde med den anden medarbejder i Projekt og Analyse styre afdelingens projekter i tæt samarbejde med viceberedskabsdirektøren.

Opgaverne
Projekt og analyseafdelingen varetager grundlæggende fem forskellige funktioner:
  • Understøttelse af Beredskab Fyns chefgruppe styringsmæssigt og administrativt
  • Projektarbejde
  • Sekretariat for Beredskabskommissionen
  • Evaluerer den risikobaserede dimensionering
  • Fremstilling af tværgående beredskabsplaner og undervisning af dette
Dine opgaver vil bl.a. omfatte udarbejdelse af materiale af beredskabsmæssig karakter, generel ledelsesbetjening og processtøtte til fagafdelinger i interne og eksterne leverancer af politisk og strategisk betydning.

Vi søger
For at komme i betragtning skal du være:
  • Relevant uddannelse og/eller erfaring med krisestyring eller risikomanagement. Kendskab til beredskabsplanlægning og undervisningserfaring er et stort plus
  • Analytisk stærk med kendskab til opbygningen af det kommunale redningsberedskab, herunder de politiske niveauer
  • En god formidler, såvel mundtligt som skriftligt, med evner til at kommunikere med modtageren for øje
  • Dygtig til at koordinere og samarbejde på tværs af faggrupper, internt såvel som eksternt
  • Klar på at varetage en bred opgaveportefølje, hvor du vil få brug for at bringe mange kompetencer i spil, og hvoraf det blandt andet er vigtigt, at du udviser kvalitetsbevidsthed i udførslen af praktiske og administrative opgaver
Løn og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation med mulighed for forhandling af individuelle tillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Dit arbejdssted bliver Beredskab Fyn med adresse på Åsumvej 35, 5240 Odense NØ.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at godkendelsen kan opretholdes under hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du indenfor normal kontortid velkommen til at kontakte enten konsulent Michael Kristiansen på midk@beredskabfyn.dk eller på 2421 0840, eller viceberedskabsdirektør René Cording Jensen på recj@beredskabfyn.dk eller på 2910 7918. Bemærk at begge personer ikke træffes i uge 30.
 
Fortæl os i din ansøgning, hvordan du med netop dine evner vil kunne bidrage til at fremme afdelingens arbejde.

Det praktiske
Ansøgningsfrist den 15. august 2018. Vi forventer at holde samtaler i uge 34.

Genopslag
Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgereOdense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Teknik, Miljø og Brandvæsen
Arbejdstid
Heltid
Ansøgningsfrist
15-08-2018
Varighed
Fast
Tiltrædelse
Snarest muligt

Kontaktperson

Michael Kristiansen
2421 0840
Rene Cording Jensen
2910 7918