Skoleleder til Sanderumskolen

Vil du være med til at gøre en rigtig god skole endnu bedre?
Er du modig og har faglige og pædagogiske ambitioner?
Er du kommunikativt stærk og kan vise retning i udviklings- og forandringsprocesser?
 
Til Sanderumskolen søger vi en skoleleder med tiltrædelse 1. august 2018.
 
Om os
Sanderumskolen er en kulturbærende og kulturudviklende dannelsesinstitution, hvor den enkelte elev, medarbejder og forælder skal tage ansvar for såvel individet, det nære klassefællesskab og skolen som helhed.
Sanderumskolen har netop i år 60 års fødselsdag og er en folkeskole dybt forankret i lokalområdet, hvilket ses ved samarbejde med lokale virksomheder og foreninger, som understøtter reformbegrebet ”Den åbne skole”.
 
Sanderumskolen har 709 elever fordelt på 3 spor i almendelen. Sanderumskolen har desuden en Heldagsafdeling for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er et tæt samarbejde mellem skolens almendel og Heldagsafdelingen. Vi ser det som værdifuldt, at der er forskellighed blandt eleverne, da det er med til at skabe en mangfoldig skole.
Ledelsesteamet består af skolelederen, souschefen samt 2 afdelingsledere.
Den samlede medarbejderstab er på 90 personer.
 
I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder ca. 6500 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at ruste alle børn og unge fra 0-18 år - uanset deres forskellige forudsætninger - til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.
Der er i Børn- og Ungeforvaltningen 35 folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Forvaltningen er organiseret i seks afdelinger; Familie og Velfærd, Sundhed og Forebyggelse, Skole, Dagtilbud, samt de to stabsenheder, Økonomi og Styring og Politik og Strategi.
Sanderumskolen har gennem de seneste år gennemgået flere fysiske og organisatoriske forandringer.
På det fysiske område har fokus været på at skabe æstetiske læringsmiljøer. Her er vi specielt stolte af vores pædagogiske læringscenter med dertilhørende rammer for faget ’Håndværk & Design’.
Skolens udenomsarealer har også gennemgået store forandringer til elevernes frie leg sideløbende med, at der er tænkt i udendørs læringsmiljøer med stor diversitet.
 
På det organisatoriske plan har skolen gennem de sidste mange år arbejdet målrettet med at kvalificere teamstrukturen med en dertilhørende teamkoordinatorgruppe, som i hverdagen sikrer sammenhængskraften i skolen.
 
Sanderumskolen er partnerskabsskole med Odense Musikskole, hvilket betyder, at musikundervisningen foregår i et samarbejde mellem medarbejdere fra musikskolen og skolens egne musiklærere og pædagoger. Denne undervisning sker på aldersintegrerede hold, som en del af skolens aldersintegrerede profil, idet vi også arbejder ud fra devisen ”børn lærer af børn”.
 
Om dig
Vi har store forventninger til vores nye leder på Sanderumskolen.
Vi ønsker os således, at du:
  • Er modig og har ambitioner - faglige og pædagogiske - for dét at holde skole
  • Har blik for elevernes og medarbejdernes trivsel og udvikling med fokus på elevinvolvering, stolthed og eksperimenterende praksis
  • Er visionær og med udgangspunkt i solid faglighed kan videreudvikle skolen med respekt for den eksisterende kultur
  • Arbejder strategisk og kan vise retning i udviklings- og forandringsprocesser
  • I samarbejde med det øvrige ledelsesteam tager udgangspunkt i skolens teamorganiserede og selvledende kultur, og derved sammen med medarbejderne viderefører skolens værdier
  • Kan balancere at uddelegere beslutninger, træffe beslutninger og sikre løbende opfølgning
  • Har erfaring med skoleledelse og indsigt i de økonomiske og administrative aspekter af ledelsesgerningen
Og at du som person:
  • Har stærke kommunikative kompetencer og baserer din ledelsestilgang på dialog og medinddragelse
  • Udviser empati, rummelighed, integritet og er god til det relationelle
  • Evner at reflektere og videreudvikle eget virke og egen praksis  

Vi tilbyder
Som nyansat får du en grundig introduktion til forvaltningen og til Odense Kommune som arbejdsplads. I Børn- og Ungeforvaltningen understøtter tværgående projekter og udvikling af den enkelte leder. Vi har velfungerende ledernetværk på skoleområdet, hvor ledelseskolleger giver hinanden faglig sparring og du vil deltage i sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse. Herudover vil du få mulighed for at indgå i børn- og ungeledergrupper, hvor du sammen med andre ledere arbejder på tværs af fagligheder på 0-18 års området. Desuden få tilbudt et mentorforløb med en af vores erfarne skoleledere.
Her kan du læse Odense Kommunes ledelsesgrundlag.
  
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018
 
Vil du vide mere?
Læs mere om os på Sanderumskolens hjemmeside.
Vil du høre mere om Sanderumskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 og afdelingsleder Johnnie Fischer på 2928 4460.
Du er velkommen til at aftale besøg på skolen ved henvendelse til sidstnævnte.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er tirsdag den 5. juni 2018.
1. samtalerunde gennemføres den 13. juni 2018, og 2. samtalerunde den 27. juni 2018. Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.

Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere felt af kandidater.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Administration, HR, Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
Arbejdstid
Heltid
Ansøgningsfrist
05-06-2018
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. august 2018

Kontaktperson

Nikolaj Juul Jørgensen
2913 5754
Johnnie Fischer
2928 4460