31 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistentelever 2017

  Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistentelev? Region Syddanmark, Assens Kommune og Odense Kommune samarbejder om at optage elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen på Fyn til August 2017-optaget.

  <br /><img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d1791a04-9371-402c-b762-805d69f81ba3" style="height: 41px; width: 100px;" />                    <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c5235dd0-7a32-4304-8454-76df9dc374c2" style="width: 100px; height: 19px;" />                   <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=509a7baf-9be0-446a-a64b-e9bd77daad07" style="height: 87px; width: 100px;" /><br /><br /><br /><em>Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistentelev?</em><br /> <br />Region Syddanmark, Assens Kommune og Odense Kommune samarbejder om at optage elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen på Fyn til August 2017-optaget. Vi optager elever til alle afdelinger ved Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br /> <br /><strong>Vejledning til ansøgning</strong><br />Læs venligst <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=4be4e968-a105-4b05-b15c-9a2b2e371993">denne vejledning</a>, inden du påbegynder ansøgningen.<br /> <br /><strong>Ny social- og sundhedsassistentuddannelse</strong><br />Social- og sundhedsassistentuddannelsen er fra 1. januar 2017 en helt ny uddannelse.<br />Hovedforløbet varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og / eller har gennemført en sundhedsfaglig uddannelse. Længerevarende relevant erhvervserfaring<strong> kan</strong> også give afkortning.<br /> <br /><strong>Er du i gang med grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne?</strong><br />Skal du vedhæfte din uddannelsesplan, som du kan finde i Elevplan.<br /> <br /><strong>Har du gennemført grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne?</strong><br />Skal du vedhæfte dit uddannelsesbevis og en realkompetencevurdering/uddannelsesplan udarbejdet af en social- og sundhedsskole.<br /> <br /><strong>Har du en anden adgangsgivende uddannelse?</strong><br />Er du uddannet social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejehjemsassistent, pædagogisk assistent eller har gennemført dele af sygeplejeuddannelsen eller dele af social- og sundhedsassistentuddannelsen? Skal du have lavet en realkompetencevurdering, som udarbejdes af en social- og sundhedsskole.<br /> <br /><strong>Realkompetencevurdering, uddannelsesplan og vejledning</strong><br />Social- og Sundhedsskolen Fyn foretager realkompetencevurderinger og udarbejder uddannelsesplaner <a href="http://sosufyn.dk/ansoegning/">http://sosufyn.dk/ansoegning/</a> - under ”Ansøgning om RKV”.<br /> <br />Har du brug for at tale med en uddannelsesvejleder henvises til <a href="mailto:vejledning@sosufyn.dk">vejledning@sosufyn.dk</a> eller tlf. 6310 2779.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du opfylder de formelle krav til uddannelsen</li> <li>Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Du er robust, og kan indgå i relationer med syge og sårbare mennesker</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Tæt samarbejde mellem skole og praktik</li> <li>Samtaler og opfølgning under uddannelsesforløbet</li> <li>Engagerede praktikvejledere og gode læringsmiljøer</li> <li>Garanti for praktikpladser inden for såvel somatik, psykiatri og primær sundhedstjeneste</li> </ul> <strong>Uddannelsesforløbet</strong><br />Du uddannes til selvstændigt at kunne løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borger i eget hjem og patient på sygehuset med fokus på sammenhængende og tværfaglige forløb.<br /><br />Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient.<br /><br />Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.<br /><br />Uddannelsesforløbet rummer mange muligheder, eksempelvis: <ul> <li>Talentspor</li> <li>Enkeltfag på højere niveau</li> <li>Udlandspraktik </li> </ul> Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent kan du arbejde inden for hjemmeplejen/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse, og det psykiatriske område. Du har også mulighed for at læse videre på de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder.<br /> <br />Du kan læse mere om uddannelsen på <a href="http://sosufyn.dk/"><strong>skolens webside</strong></a><strong>.</strong><br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik må påregnes.<br /><br />Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn. <a href="https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?_sp=0b0f0b3ace8eff88.1487687397950&id=46f15237-2469-4879-ae5e-307656b38bb3&cid=198">Ansøgningsskema til voksenelevløn</a>. Skemaet <strong>skal</strong> vedlægges din ansøgning.<br /><br />Forud for ansættelse kan ansættende virksomhed anmode om en straffeattest. Du kan også blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for en praktik.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte:<br /> <br /><strong>Region Syddanmark</strong><br />Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a><br />Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk">bente.brogaard@rsyd.dk</a><br /> <br /><strong>Assens Kommune</strong><br />Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="mailto:lefra@assens.dk">lefra@assens.dk</a><br /> <br /><strong>Odense Kommune</strong><br />Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk">bhfil@odense.dk</a><br />Uddannelseskoordinator Dorte Uth Gydesen - <a href="mailto:lrkl@odense.dk">dugyd@odense.dk</a><br /> <br /><strong>Ansættelsesproces</strong><br />Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra de samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse.<br />Ved ansøgning giver du samtykke til at informationerne deles mellem de tre samarbejdende virksomheder og Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br />Alle oplysninger i ansøgningen afgives på tro og love.<br /> <br /><strong>Ansættelsessamtaler </strong><br />Der afholdes samtaler med de udvalgte kandidater i <strong>uge 17</strong> <strong>2017</strong>.  <br /> <br /><strong><u>Ansøgningsfristen er den 3. april 2017 kl. 12.00</u></strong>,
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-04-2017 12:00
  Jobområder:
  Elever
 • Det selvejende børnehus Chr.Sonnesvej søger snarest en pædagogmedhjælper på 20 timer om ugen. Børnehuset er en børnehave normeret til 32–36 børn og vi har til huse i en gammel villa i kvarteret nær Munkebjerg skolen. Børnene er delt i tre grupper og du vil komme til at arbejde med alle tre grupper.

  Det selvejende børnehus Chr.Sonnesvej søger snarest en pædagogmedhjælper på 20 timer om ugen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Chr.Sonnesvej er en børnehave normeret til 32–36 børn.<br />Vi har til huse i en gammel villa i kvarteret nær Munkebjerg skolen.<br />Chr. Sonnesvej er et selvejende børnehus, der indgår i et forpligtende samarbejde med<br />de 6 andre børnehuse i Institution Munkebjerg.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde:</strong> <ul> <li>glade og nysgerrige børn</li> <li>nærværende og omsorgsfulde voksne</li> <li>et hus med traditioner</li> <li>et hus fyldt med godt humør</li> <li>en hverdag, hvor vi bl. andet prioriterer at bruge uderummet og deltage i diverse kulturellearrangementer i byen </li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Børnene er delt i tre aldersopdelte grupper.</li> <li>Du vil komme til at arbejde med alle tre grupper.</li> <li>Der vil i perioder være mulighed for at supplere stillingen med løse vikartimer.</li> </ul>   <br /><strong>Vi forventer, at du er:</strong> <ul> <li>engageret, ansvarsbevidst og fleksibel</li> <li>villig til at tage din del af det praktiske arbejde i børnehuset</li> <li>fysisk aktiv -ikke bange for at få mudder på tøjet og komme til at lugte af røg fra bålet</li> <li>være med til sammen med det øvrige personale og forældrene at skabe en god og inspirerende hverdag for børnene</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Daglig pædagogisk leder Lone Nielsen på 6375 1746 mellem kl. 10 og 13.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 3. marts 2017 kl. 12.00.<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Chr. Sonnesvej Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Børneborgen Børnehus

  Børnehavegruppen Ridderne søger en pædagogmedhjælper på 35 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.

  Børnehavegruppen Ridderne søger en pædagogmedhjælper på 35 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneborgen er en del af Børeninstitution Munkebjerg, som består af følgende børnehuse: Vandtårnet, Dronningens Asyl, Strikkegården, Chr. Sonnesvej, Albanigade og Niels Bohr.<br /><br />Børneborgen er et børnehus, som rummer 51 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn.<br />Åbningstiden er kl. 6.30-16.45 og fredag til 16.30.<br /> <br />Børneborgen er et spændende hus med mange muligheder for udfoldelse for både børn og personale. Udover fantasifuldt indrettede grupperum har vi f.eks. teatersal, malerværksted og træ- værksted m.m. Samtidig har vi en stor dejlig have med mange gamle træer, hockeybane, buske til gemmelege, sandkasser, blomster og meget meget mere. <br />Se i øvrigt mere om os på <a href="http://www.odense/munkebjerg.dk">www.odense/munkebjerg.dk</a><br /><strong> <br />Vi tilbyder dig et helt hus fyldt med</strong> <ul> <li>Glade, nysgerrige og videbegærlige børn</li> <li>Positive, engagerede, fagligt bevidste og humørfyldte voksne</li> </ul> <strong>Vi forventer af dig, at du indgår i dagligdagen med</strong> <ul> <li>Høj grad af ansvarlighed, omsorgsfuldhed, fleksibilitet, kreativitet og et godt humør.</li> </ul> <strong> </strong>Så har du lyst, energi, overblik, humor og brænder du for at være en del af vores hus, så har du chancen nu!<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Anette Drud Jepsen på 63751710.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er 3. marts 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 11.
  Arbejdssted:
  Børneborgen Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Som afsnitsleder bliver du fagligt og personalemæssigt nærleder for et afsnit, der udgøres af ca. 20 medarbejdere. Personalegruppen sikrer, at sagsbehandlingen i afsnittet sker korrekt ihht. gældende lovgivning og med blik for uddannelsesmarkedet både regionalt og nationalt.

  <em>I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger vi en engageret og fagligt stærk afsnitsleder til myndighedsafsnittet Uddannelsesrådgivningen i området Uddannelse.</em><br /> <br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har som målsætning, at alle skal i uddannelse eller job. Forvaltningen arbejder således ud fra 5 principper: <ul style="list-style-type: circle;"> <li>Uddannelse og job først</li> <li>Hos os er hver dag en træningsdag mod uddannelse eller job</li> <li>Vi bruger vore ressourcer dér, hvor flest kommer i uddannelse eller job</li> <li>Borgerens situation definerer altid det konkrete samarbejde på tværs</li> <li>Den første medarbejder, borgeren møder, har koordineringsansvaret.</li> </ul>  <br />Det betyder i praksis, at forvaltningens fire områder Uddannelse, Job, Jobrehabilitering og Virksomhed & Borgerservice løser kerneopgaven omk. job og uddannelse i samarbejde med hinanden, kommunens virksomheder, institutioner og såvel frivillige som andre organisationer og ikke mindst borgerne selv.<br /><br />I uddannelsesrådgivningen bidrager vi ind i forvaltningens kerneopgave ved at motivere vore borgere til uddannelse med henblik på at understøtte deres vej mod (gen)indtræden i uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål.<br /><br /> <br /><strong>Indfrielse af kerneopgaven betyder, at uddannelsesrådgivningen skal sikre</strong> <ul> <li>at målgruppen (ledige uddannelsesparate, de såkaldte 2.12’ere, og åbenlyst uddannelsesparate unge under 30 år) hurtigt kommer i gang med relevant uddannelse</li> <li>en helhedsorienteret indsats samt at der i mødet er både dynamik, kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet, så den unge oplever relevans og gennemsigtighed i afsnittets tiltag</li> <li>kvalificerede borgersamtaler, korrekt sagsbehandling og, når nødvendigt, iværksættelse af korrekt sanktionering</li> <li>en effektiv sagsbehandling i tråd med forvaltningens 5 principper, gældende lovgivning og den nationale og kommunale politiske udmøntning heraf.</li> </ul>  <br />Som afsnitsleder bliver du såvel fagligt som personalemæssigt <strong>nærleder</strong> for et afsnit, der udgøres af ca. 20 medarbejdere. Personalegruppen består hovedsageligt af socialrådgivere og HK’ere, der i samarbejde sikrer, at sagsbehandlingen i afsnittet sker korrekt ihht. gældende lovgivning og med blik for uddannelsesmarkedet både regionalt og nationalt.<br /> <br />Som leder skal du udøve den daglige nærledelse såvel fagligt som administrativt og personaleledelses-mæssigt. Du skal sørge for den løbende kvalitetsudvikling med vores borgere i centrum. Du vil referere til områdets chef og skal sammen med denne sikre, at de politiske dagsordner og strategiske mål på området operationaliseres og implementeres i afsnittet og at I bidrager ind i forvaltningens kerneopgave: <strong>Uddannelse og job først.</strong><br /><br /> <br /><strong>Vi ønsker os</strong> <ul> <li>at du har en socialfaglig baggrund, solid ledererfaring og erfaring med myndighedsopgaver – gerne i relation til målgruppen og kan sætte borgeren i centrum</li> <li>at du formår at udvikle og vedligeholde en effektkultur, hvor kerneopgaven er fast, men metoder og tiltag skiftes ud, når de ikke længere er produktive</li> <li>at du driver dine opgaver, dit afsnit og dine projekter med sikkerhed og kompetence, så Uddannelsesrådgivningens opgaveløsning fremstår sammenhængende og helhedsorienteret</li> <li>at du har forståelse for sammenhængen mellem borgere, politikere & lovgivning og den offentlige organisation, så du i samarbejde med din chef og i din ledergruppe og dit personale kontinuerligt kan udvikle og effektivisere både opgaveløsning og ’outcome’</li> <li>at du kan give feed back, sparre og coache og således kunne lede den stolte organisation ved bl.a. at mobilisere medarbejdernes ressourcer. Du kan sørge for at have de rette kompetencer i Uddannelsesrådgivningen og kan således også selektere og vurdere nye medarbejdere i rekrutteringsprocesser</li> <li>at du evner at opretholde en solid og sikker drift og samtidig kan sikre udvikling og innovation</li> <li>at du har en anerkendende tilgang og at du kan tænke i helheder og således understøtte målet om, at borgeren har én plan, som der bidrages til gennem flere afdelingers samarbejde på tværs.</li> </ul> <br /><strong>Vi forventer desuden, at du</strong> <ul> <li>har personlig gennemslagskraft og stærke kommunikative kompetencer</li> <li>har flair for personaleledelse –  kan coache, ramme- og retningssætte og har evne til at uddelegere</li> <li>er god til at opbygge professionelle relationer – både til medarbejdere og til såvel interne som eksterne samarbejdspartenere</li> <li>har et skarpt blik for kerneopgaven. Du understøtter de tiltag, der fremmer dens løsning og frasorterer dem, der ikke gør.</li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><br /> <br />Du kan kontakte Uddannelseschef Jacob Lindegaard Knudsen (telf.: 4022 6094) eller afsnitsleder Stefan Grabow Johansen (telf.: 6161 1854) for yderligere information om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Stillingen som afsnitsleder er til besættelse snarest og senest pr. 1. maj 2017<br /><br />Der er ansøgningsfrist på stillingen fredag den 10. marts, kl. 12.00.<br /><br />Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde den 17. marts og 2. samtalerunde den 23. marts. Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en personprofiltest i dagene mellem 1. og 2. samtale.<br /><br /><strong>Stillingen er i genopslag for at tiltrække et bredere ansøgerfelt.</strong>
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælpere til Børneborgen Børnehus

  Børnehavegruppen søger en pædagogmedhjælper, 30 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er med 15 timer på Ridderne og 15 timer på Væbnerne. Vuggestuegruppen Bjørnene søger en pædagogmedhjælper, 30 timer om ugen pr. 1. juni 2017.

  Børnehavegruppen søger en pædagogmedhjælper, 30 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er med 15 timer på Ridderne og 15 timer på Væbnerne.<br /><br />Vuggestuegruppen Bjørnene søger en pædagogmedhjælper, 30 timer om ugen pr. 1. juni 2017.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Børneborgen er en del af Børneinstitution Munkebjerg, som består af følgende børnehuse: Vandtårnet, Dronningens Asyl, Strikkegården, Chr. Sonnesvej, Albanigade og Niels Bohr.<br /><br />Børneborgen er et børnehus, som rummer 51 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn. Åbningstiden er kl. 6.30-16.45 og fredag til 16.30.<br /><br />Børneborgen er et spændende hus med mange muligheder for udfoldelse for både børn og personale. Udover fantasifuldt indrettede grupperum har vi f.eks. teatersal, malerværksted og træ- værksted m.m. Samtidig har vi en stor dejlig have med mange gamle træer, hockeybane, buske til gemmelege, sandkasser, blomster og meget meget mere. <br />Se i øvrigt mere om os på <a href="http://www.odense/munkebjerg.dk">www.odense/munkebjerg.dk</a>.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder dig et helt hus fyldt med</strong> <ul> <li>Glade, nysgerrige og videbegærlige børn</li> <li>Positive, engagerede, fagligt bevidste og humørfyldte voksne</li> </ul> <strong>Vi forventer af dig, at du indgår i dagligdagen med</strong> <ul> <li>Høj grad af ansvarlighed, omsorgsfuldhed, fleksibilitet, kreativitet og et godt humør </li> </ul> Så har du lyst, energi, overblik, humor og brænder du for at være en del af vores hus, så har du chancen nu!<br /> <br /><strong>Husk</strong> at gøre opmærksom på hvilken stilling du søger.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Så er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Anette Drud Jepsen på 63751710.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er 3. marts 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 11.
  Arbejdssted:
  Børneborgen Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du vores nye kollega? Vi søger snarest muligt en ny kollega, som vil gå glad, engageret og positiv på arbejde sammen med os – 37 timer ugentlig.

  <em>Er du vores nye kollega?</em> <br /><br />Vi søger snarest muligt en ny kollega, som vil gå glad, engageret og positiv på arbejde sammen med os – 37 timer ugentlig.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Vi er et team på 4 sygeplejersker, som arbejder på 5 plejecentre i Område Syd med base/kontor på Svovlhatten Plejecenter.<br /> <br />Vi arbejder ud fra den rehabiliterende referenceramme og forståelse for, hvor vigtigt det er, i samarbejde med borgeren at arbejde med hele det personlige og professionelle netværk, der er omkring den enkelte.<br /> <br />Beboere på plejecentre er ofte præget af <ul> <li>Et komplekst sygdomsbillede med store krav til behandling, pleje og medicinering</li> <li>Lav eller ingen evne til egenomsorg – har behov for helhedsindsats</li> <li>Et fysisk og/eller kognitivt skrøbeligt funktionsniveau med behov for rehabilitering</li> <li>Sundhedsfaglige, fysiske, psykiske og sociale problemstillinger</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Vores arbejde består bl.a. i<!-- <ul--> <ul> <li>Opsporing og opfølgning af de komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Udvikle og styrke det faglige niveau, bl.a. gennem undervisning af basispersonale på plejecentrene</li> <li>Vejledning i forhold til den enkelte beboer</li> <li>Sikre pleje og behandling indenfor palliation, demens og andre lidelser </li> <li>Varetage kompleks sygdomsbehandling og medicinering i samarbejde med praktiserende læge og sygehus</li> <li>Medvirke til kvalitetsudvikling</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Det er vigtigt for os, at du brænder for sygepleje til gamle og/eller demensramte, og at du i samspil med beboere og pårørende samt dine kollegaer, både fagligt og tværfagligt, er med til at give beboeren et godt sted at bo.<br /><br />Du skal <ul> <li>Have brede kompetencer - særligt inden for det medicinske ældre område</li> <li>Holde af gerontologi og mennesker med demens</li> <li>Have lyst og evne til at koordinere, formidle og vejlede både kollegaer og studerende. Vi har sygeplejestuderende tilknyttet</li> <li>Være nærværende og empatisk</li> <li>Skal kunne indgå i et team, hvor vi arbejder for den gode hverdag, og har stor fokus på hinanden og vores trivsel.</li> </ul> Har ovenstående vakt din interesse, så ser vi gerne en ansøgning fra dig.  <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte Svovlhatten Plejecenter, rehabiliteringsleder Lene Fonnesbæk Jensen på 65513468, <a href="mailto:lfj@odense.dk">lfj@odense.dk</a>, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 7. marts 2017. Samtaler forventes afholdt den 16. marts 2017.<!-- -->
  Arbejdssted:
  Område Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vores erfarne faglige koordinator på det almene børneterapeutiske område går på efterløn her til foråret. Derfor søger vi nu en ergo- eller fysioterapeut med erfaring indenfor børneområdet og lyst og interesse for at være faglig koordinator for området. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

  Vores erfarne faglige koordinator på det almene børneterapeutiske område går på efterløn her til foråret. Derfor søger vi nu en ergo- eller fysioterapeut med erfaring indenfor børneområdet og lyst og interesse for at være faglig koordinator for området. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Det er en delt stilling, hvor der fortsat vil være afgrænsede opgaver på det almene børneterapeutiske område, samtidig med varetagelse af de koordinerende opgaver, der er berammet til ca. 25 timer ugentligt. Det almene børneterapeutiske område er en del af Sundhed og Forebyggelse i daglig tale SoF.<br />Forventet tiltrædelse 1.april. 2017.<br /> <br />SoF omfatter ud over ergo- og fysioterapeuter, sundhedsplejersker, psykologer, tale/sprogkonsulenter, ekstra sprogstøttepædagoger samt familiebehandlere. SoF har et særligt ansvar for det sundhedsfremmende, forebyggende og inkluderende arbejde i Børn- og Ungeforvaltningen i tæt samspil med dagtilbud og skoler. De ergo- og fysioterapeutiske opgaver er rettet mod børn i hjem eller almene dagtilbud/skoler, og det tværfaglige teamsamarbejde vil tage afsæt i de forskellige faggrupper under SoF.<br />Der er i alt 12 ergo-eller fysioterapeuter i SoF på tværs af byen, inklusiv koordinator-funktionen. Der koordineres og samarbejdes, omkring opgaver og faglig udvikling, mellem terapeuterne i lokalområderne, som tæller 15 områder på tværs af byen.<br /> <br />Den faglige koordinator arbejder tæt sammen med teamlederen med det bydækkende fagfaglige ledelsesansvar på området. Den faglige koordinator indgår i mange samarbejdsflader på tværs i SoF både i forhold til opgaver efter Service- og Sundhedsloven samt de mere projektorienterede opgaver, hvori der også er en stor koordineringsopgave. Derudover er der tæt samarbejde med ledelsen af Børneterapien som dækker det specialiserede børneterapeutiske område.<br /> <br /><strong>Hovedarbejdsopgaverne for ergo- og fysioterapeuterne</strong><br />Ergo- og fysioterapeuternes hovedarbejdsopgave er konsultativ rådgivning og vejledning til forældre og fagpersoner ift. til barnets sansemotoriske ressourcer og behov. I vejledningsforløbet kan indgå observation, undersøgelse eller test som grundlag for udarbejdelse af konkrete mål/handleplaner sammen med barnets omgivelser.<br /> <br />De sundhedsfremmende opgaver omfatter desuden <ul> <li>Ansvarlig for sprog og sansemotoriske forløb i børnehusene i samarbejde med tale-sprogkonsulent</li> <li>Undervise i Sund Start Sammen</li> <li>Afholde konsultationsdag for børn/forældre ved afgrænsede problemstillinger</li> <li>Forebyggende (special) indsats til præmature spædbørn</li> </ul>  <br />Derudover varetager ergo- og fysioterapeuterne <ul> <li>Vejledning, træning og sundhedsfremmende ergoterapi og fysioterapi i ressourcebørnehusene</li> <li>Træningsindsatser individuelt eller på hold via tillægsydelse efter Servicelovens §11.7</li> <li>Genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140</li> </ul>  <br />Der journaliseres ift. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.<br />Hovedvægten for de sundhedsfremmende og forbyggende indsatser gives til børn fra 0 – 7 år.<br />Træning via tillægsydelse og genoptræningsplaner gives til børn og unge fra 0 – 18 år.<br /> <br /> <br /><strong>Vi forventer, at du har</strong> <ul> <li>interesse og erfaring indenfor det børneterapeutiske område som fysioterapeut eller ergoterapeut</li> <li>lyst til og interesse for at arbejde med sundhedsfremmende opgaver for børn i almenområdet</li> <li>evne til at arbejde selvstændigt med en klar ergo- eller fysioterapeutisk profil</li> <li>vilje til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med flere faggrupper og børnenes forældre</li> </ul> <br /><strong>Som koordinator forventes, at du har</strong> <ul> <li>erfaring med eller lyst til ansvaret for den koordinerende opgave i terapeutregi</li> <li>evne til at være faciliterende og understøttende i og af processer i faggruppen</li> <li>lyst til at indgå i det tætte samarbejde med den ansvarlige teamleder i at sikre retningen og oversættelsen af de politiske målsætninger for og ind i det børneterapeutiske område</li> <li>indgå i sparring til og med engagerede, erfarne ergoterapeuter og fysioterapeuter i SoF</li> <li>fleksibilitet og overblik til at prioritere mellem mange opgaver</li> <li>engagement og mod på at være i konstant udvikling, såvel personligt som fagligt</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>mulighed for indflydelse på den fagfaglige udvikling af det almene børneterapeutiske område</li> <li>et stærkt fagligt miljø med samarbejde på tværs</li> <li>mulighed for samarbejde med forskellige ledere og fagpersoner i SoF og på tværs i BUF</li> <li>mulighed for personlig og faglig udvikling</li> <li>et spændende og varieret job på en dynamisk arbejdsplads</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Hvis ovenstående lyder som noget for dig er du meget velkommen til at kontakte Tværfaglig Sundheds- og forebyggelsesleder Trine Bülow Vadum, tlf. 2147 0283, faglig koordinator ergoterapeut Lise Eastgate på tlf. 2124 6211 eller teamleder Mie Villemose på tlf. 2938 6343 for yderligere spørgsmål.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist den 7. marts 2017 kl. 20.00<br /> <br />Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.<br /> 
  Arbejdssted:
  Sundhed og Forebyggelse
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-03-2017 20:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejepædagog til Dagplejen Vest

  Vi søger en dagplejepædagog, 25 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.

  Dagplejen Vest søger en dagplejepædagog, 25 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen Vest har på nuværende tidspunkt 118 dagplejere fordelt på 18 legestuegrupper, 1 dagplejeleder, 1 teamleder og 5 dagplejepædagoger samt en fælles administration med dagplejen i område Nord og Syd.<br /><br />I Dagplejen Vest arbejder vi med afsæt i glæde, tillid og gode relationer, hvor du vil få et afvekslende, selvstændigt og ansvarsfuldt job. Vi har en høj grad af fleksibilitet og frihed under ansvar.<br /><br />Vi er meget optaget af at udvikle vores tilbud. Vi har netop udarbejdet vores egen model for at arbejde med læreplaner, og vi er også langt med at bruge nye digitale redskaber.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får et tæt, tillidsbaseret samarbejde med dagplejerne og andre samarbejdspartnere om at udvikle og sikre den bedst mulige dagpleje. Dagplejerne er organiseret i legestuegrupper med ca. 6 i hver, med tilsammen 24 børn. Som dagplejeplejepædagog er du tilknyttet 2-3 legestuegrupper, hvor du er med til at sikre højest mulig kvalitet for børnene. Derudover varetager du et formelt tilsyn med den enkelte dagplejer.<br /><br />Du tilbydes desuden et job med et bredt tværfagligt samarbejde og ligeværdigt forældresamarbejde.<br /><br />Som dagplejepædagog skal du ca. 1 gang om ugen varetage morgenvagter fra kl. 6.00.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har en pædagogisk uddannelse og pædagogisk erfaring</li> <li>har lyst til et arbejde med mange forskelligartede opgaver og i mange forskellige rammer</li> <li>er god til at formidle både mundtligt og skriftligt</li> <li>har en positiv og anerkendende tilgang til og i dit arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt, struktureret, systematisk og bevare overblikket i en kompleks hverdag</li> <li>har lyst til at indgå i et udviklende teamsamarbejde</li> <li>har gode IT kundskaber og interesse for det digitale </li> </ul> Som dagplejepædagog kommer du ikke altid rejsende med svar, men vil til alle tider bruge din faglighed som refleksionsramme, og du er ikke bange for at gøre brug af dit team.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Svend Degn på 23727013 eller <a href="mailto:svbde@odense.dk">svbde</a>@odense.dk. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 5. marts 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 10.
  Arbejdssted:
  Dagplejen Vest
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger to socialfaglige medarbejdere, gerne pædagog og ergoterapeut i fast stilling på 34 timer ugentlig pr. 1. april 2017 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag og aftenvagt og hver anden weekend.

  Botilbuddet Gerontopsykiatrisk Center, Rydsåvej søger to socialfaglige medarbejdere, gerne pædagog og ergoterapeut i fast stilling på 34 timer ugentlig pr. 1. april 2017 eller snarest derefter. Stillingen omfatter både dag og aftenvagt og hver anden weekend.             <br /> <br /><strong>Gerontopsykiatrisk Center, Rydsåvej</strong><br />Gerontopsykiatrisk Center, Rydsåvej er et gerontopsykiatrisk botilbud for 43 beboere og en udredningsplads. Tilbuddet retter sig mod + 50-årige borgere med svære længerevarende sindslidelser med betydelig nedsat funktionsevne, kombineret med et omfattende støtte- eller plejebehov. De har alle brug for en specialiseret og målrettet socialpsykiatrisk/somatisk indsats ud fra en rehabiliterende referenceramme.<br /><br />Rehabiliteringsforløbene har fokus på at skabe rammer og struktur, der er personaleunderstøttet, og som understøtter borgernes nedsatte funktionsniveau i forhold til at kunne mestre og opleve mest mulig selvstændighed i eget liv og med deltagelse i samfundslivet. Kerneopgaven er at tilrettelægge et individuelt rehabiliteringsforløb, som løbende tilpasses efter beboerens mål.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i beboerens hverdagsliv</li> <li>En arbejdsplads, der er ved at udvikle det tværfaglige samarbejde</li> <li>Supervision med ekstern supervisor</li> <li>Faglig sparring</li> <li>At være med i en organisation, der er i forandring  </li> </ul> <strong>Vi forventer</strong> <ul> <li>Gerne erfaring med psykiatri/socialpsykiatri</li> <li>Har interesse i gerontopsykiatri</li> <li>Ser muligheder i at arbejde målrettet med beboerens hverdagsliv</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med beboer og pårørende</li> <li>Kan indgå i den daglige personlige pleje</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en tværfaglig teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for beboerens værdier og livsform</li> <li>Kan tilpasse støtten og graduere den løbende i forhold til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Er fysisk og psykisk robust, og kender egne grænser</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer  </li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Gitte Sundekilde på 65513892, konstitueret assisterende rehabiliteringsleder Astrid Dalager på 20371854,  eller rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 2. marts 2017, kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler den 8. marts 2017.  
  Arbejdssted:
  Gerontopsykiatrisk Center,
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du klar til en spændende ledelsesmæssig udfordring inden for hjemmeplejen? Har du en sundhedsfaglig baggrund som ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent? Brænder du for tværfagligt samarbejde? Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder.

  <em>Er du klar til en spændende ledelsesmæssig udfordring inden for hjemmeplejen?</em><br /><em>Har du en sundhedsfaglig baggrund som ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent? Brænder du for tværfagligt samarbejde? Hvis ja, så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder til Stadiongruppen.</em><br /> <br /><strong>Stadiongruppen</strong><br />Stadiongruppen er organiseret i Ældre-og Handicapforvaltningen, Ældre og Handicap Nord, Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Nord/Vest, hvor vi er en udekørende gruppe, som pt. varetager opgaver hos 278 borgere, der på grund af sygdom kan klare mindre.<br /><br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgeren støtter så det er muligt at leve et selvstændigt og meningsfuldt et liv og med størst mulig livskvalitet.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter, og -hjælpere samt terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet.<br /><br />Gruppen er nyetableret pr. 5. januar 2017 og består p.t. af 7 sygeplejesker, 2 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut, 40 social- og sundhedshjælpere og 17 -assistenter.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />I denne stilling skal du indgå i et tæt samarbejde med daglig rehabiliteringsleder. Sammen skal vi skabe en hjemmeplejegruppe hvor mottoet er: ”Der er ingen opgaver vi ikke kan løse, vi skal bare være lidt kreative” <ul> <li>En hverdag, der byder på mange forskellige ledelsesopgaver på et område, hvor vi er i konstant udvikling</li> <li>Et individuelt introduktionsprogram og efterfølgende de bedste muligheder for faglig og ledelsesmæssig uddannelse</li> <li>Ansvarlige, dygtige og engagerede medarbejdere</li> <li>En nystartet personalegruppe, hvor der er højt til loftet og godt humør</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en assisterende rehabiliteringsleder, som har erfaring med personaleledelse og som har mod på at arbejde med En Plan, Care og Silkeborgdata.<br /> <br />Vi er på udkig efter en assisterende leder, der har lyst til at udvikle, og som brænder for tværfagligheden og som har lyst og evne til at lede ind i dette <ul> <li>Du kan skabe trivsel og være med til at kompetenceudvikle personalet</li> <li>Du er inspirerende, fleksibel og ser forskellighed som en styrke</li> <li>Du kan motivere og understøtte i det daglige arbejde og sikre fagligheden, udvikling og samtidig holde fokus på rehabilitering</li> <li>Du kan se muligheder i tværfaglighed og skabe fælles retninger hen i mod borgerens mål.</li> <li>Du kan skabe gode samarbejdsrelationer gennem anerkendelse og god kommunikation, såvel både internt og eksternt.</li> <li>Du er en god kommunikator, som kan skabe og bevare relationer, såvel internt som eksternt</li> <li>Har lyst til at arbejde med en god møde- og arbejdskultur, hvor der skabes rum for erfarings-og videndeling</li> <li>Er smilende, imødekommende og let til grin</li> </ul> Kan du svare ja til størstedelen af vores ønsker, så send os din ansøgning.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse 1. maj. 2017.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert Jacobsen på 65513834, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. marts 2017. Samtaler forventes afholdt den 22. marts 2017.
  Arbejdssted:
  Stadiongruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kolleger? Og går du i dialog med de borgere, du møder? Så er du den nye sygeplejerske, vi rigtig gerne vil have ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen.

  <em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kolleger? Og går du i dialog med de borgere, du møder? Så er du den nye sygeplejerske, vi rigtig gerne vil have ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen.</em><br /><br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksen mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet.<br /><br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og at det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter regningen for vores arbejde.<br /><br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Som vores sygeplejerske bliver du en del af de sygeplejerese-team, der er tilknyttet vores plejecentre. Og det skal du ikke være ked af. For livet går langt fra i stå, bare fordi man kommer på plejecenter. Der er masser af opgaver at løse, fællesskaber at indgå i, og drømme, der kan gå i opfyldelse - både for dig og for vores borgere.<br /><br />Som sygeplejerske i teamet skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige abejde i dagligdagen og rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udregning af borgerne, dokumentation, effektmåling og undervisning.<br /><br /><strong>Dine faglige og personlige kompetencer </strong> <ul> <li>Du er uddannet sygeplejerske</li> <li>Du har indsigt i den rehabiliterende tilgang</li> <li>Du har mod og lyst til at sæte rammer og have en koordinerende funktion</li> <li>Du har lyst til udvikling og læing</li> <li>Du kan sætte din faglighed i spil og deler gerne ud af din viden og evt. speciale</li> <li>Du trives med at blive fagligt udfordret og er inkluderende i forhold til andre fagligheder og arbejdskulturer</li> <li>Du udviser rummelighed og har pædagogiske evner</li> <li>Du har godt humør og gode samarbejdsevner</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et kompetent, fagligt rum i et tværfagligt miljø, hvor du ikke er alene om opgaven</li> <li>Mulighed for at udvikle en helt ny position for sygeplejerskerne på plejecentrene</li> <li>Mulighed for at deltage i relevante kurser, efter- og videreuddannelse og udviklingsfora</li> <li>Motiverede kollegaer, som glæder sig til sammen med dig at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for at godt arbejdsfællesskab</li> <li>Grundig introduktionsperiode</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Du kan ringe eller skrive til rehabiliteringsleder Anne Aistrup på 22 49 33 05 eller <a href="mailto:aai@odense.dk">aai@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. marts 2017. Samtaler forventes afholdt den 21. marts 2017.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger to social- og sundhedsassistenter / social- og sundhedshjælpere pr. 1. april 2017 eller snarrest derefter. Stillingerne er til aftenvagt 17½ time pr. uge, med arbejde 5 – 2. Arbejdstiden er kl. 16.00 – 21.00.

  Plejecenter Hvenekilden søger to social- og sundhedsassistenter /social- og sundhedshjælpere pr. 1. april 2017 eller snarrest derefter. Stillingerne er til aftenvagt 17½ time pr. uge, med arbejde 5 – 2. Arbejdstiden er kl. 16.00 – 21.00. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Plejecenter Hvenekilden har 34 boliger, hvoraf de 7 boliger er et demensafsnit. Plejecenter Hvenekilden ligger i Seden Syd.<br /> <br />Vi kan tilbyde <ul> <li>Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer og indflydelse på din hverdag</li> <li>Ggode rammer for opgaveløsningen i hverdagen</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>En fyldestgørende introduktion om Hvenekilden og om at arbejde på et plejecenter</li> <li>En spændende arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse og udvikling </li> </ul> Vi søger to kollegaer, der vil arbejde tværfagligt med helhed i opgaveløsningen, borgeren i centrum samt udvikling, aktiviteter og trivsel på plejecentret.  <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer <ul> <li>At du er motiveret og målrettet til at lære og udvikle dine kompetencer som SSA/SSH fagligt og personligt</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der tilpasser borgernes egne mål og ønsker for fremtiden</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerne på plejecenter Hvenekilden</li> <li>Skal kunne arbejde selvstændigt og indgå i det tværfaglige samarbejde</li> <li>At du er reflekterende og kan forholde dig til konstruktivt til egen praksis og kompetencer</li> <li>At du er kreativ med henblik på aktiviteter for vores beboere på plejecentret</li> <li>At du er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes ved rehabiliteringsleder Gitte Sigersted Hansen på 65 51 33 10 eller assisterende rehabiliteringsleder Rikke Drejer Larsen på 51 46 46 30.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 8. marts 2017. Vi forventer at holde samtaler den 22. marts 2017.
  Arbejdssted:
  Plejecenter Hvenekilden
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tekniker til Odense Idrætspark

  Odense Idrætspark søger snarest muligt en "multihåndværker" med teknisk baggrund til daglig tilsyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg i alle Idrætsparkens afdelinger, og som er i stand til at løse mangeartede opgaver også udenfor dit fagområde. Vi tilbyder afvekslende og spændende arbejdsområder.

  Da en af vores teknikere har valgt at gå på pension søger Odense Idrætspark en tekniker til daglig tilsyn og vedligehold af de tekniske anlæg i Odense Idrætspark til tiltrædelse 1. maj 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Odense Idrætspark er en kommunal institution bestående af 9 idrætsanlæg beliggende Højstrupvej i Odense V samt 5 svømmehaller, 1 friluftsbad og 1 havnebad geografisk spredt i Odense Kommune. Anlæggene anvendes til afholdelse af nationale og internationale idrætsarrangementer samt til daglig træning for bl.a. eliteidrætten i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsområder <ul> <li>Dagligt tilsyn, pasning og vedligeholdelse af de mangeartede tekniske anlæg i alle Idrætsparkens afdelinger, herunder vandbehandlings-, ventilations- og køleanlæg</li> <li>Rådighedsvagtordning sammen med Idrætsparkens 5 øvrige teknikere. P.t. vagt hver 6. uge</li> <li>Skiftende arbejdstider og weekendarbejde ud over rådighedsvagten kan forekomme i forbindelse med arrangementer i Odense Idrætspark</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>er "multihåndværker", der er i stand til at løse mangeartede opgaver - også udenfor dit fagområde</li> <li>har en håndværksmæssig uddannelse gerne indenfor El-området eller en anden teknisk baggrund med en del års praktisk erfaring indenfor disse områder</li> <li>efter en introduktionsperiode selvstændigt kan servicere de tekniske anlæg i Odense Idrætspark</li> <li>har gode indlæringsevner og ser en udfordring i at lære nyt</li> <li>er i stand til at sætte sig ind i betjeningen af diverse tekniske anlæg, herunder CTS anlæg, AV-udstyr m.m.</li> <li>er serviceminded, fleksibel, videbegærlig og god til at prioritere opgaver</li> <li>er selvstændig og ansvarsbevidst</li> <li>er i stand til at holde hovedet koldt under pressede situationer</li> <li>har ordenssans, gode samarbejdsevner og humoristisk sans</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>afvekslende og spændende arbejdsområder med mange udfordringer for en selvstændig person</li> <li>samarbejde med en erfaren og alsidig teknikergruppe</li> <li>ansættelse i en virksomhed med fokus på sundhed og trivsel</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til maskinmester Knud Hansen på 4029 7035 eller idrætsparkleder Søren Damgaard på 6551 5370.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 8. marts 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 22. og 23. marts 2017.
  Arbejdssted:
  Odense Idrætspark
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Albanigade Børnehus

  Børneinstitution Munkebjerg, Albanigade Børnehus, søgersnarest muligt en pædagog 32 timer. Huset er beliggende i centrum og består af to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 42-46 børn. Du skal arbejde både på vuggestuegruppe og på børnehavegruppe.

  Børneinstitution Munkebjerg, Albanigade Børnehus, søger snarest muligt en pædagog på 32 timer/uge.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Munkebjerg består af 7 børnehuse: Albanigade, Børneborgen, Strikkegården, Vandtårnet, Niels Bohr, Chr. Sonnes Vej og Dronningens Asyl.<br />Albanigade Børnehus er et integreret børnehus med 66 - 70 børn i alderen 0 - 6 år. Huset er stort og beliggende i centrum og består af to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 42-46 børn.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en pædagog, der både skal arbejde på vuggestuegruppe og på børnehavegruppe.<br />Børnehuset har ud over en masse dejlige børn også en velfungerende personalegruppe, som er glade for at gå på arbejde. Spontanitet og humor blander sig dagligt med en seriøs og faglig tilgang til det pædagogiske arbejde.<br /><br />Vi er et hus med traditioner med plads til nytænkning og pædagogiske visioner. Vi arbejder anerkendende og inkluderende i større eller mindre fællesskaber og læringsgrupper. Vores hus er indrettet med forskellige værksteder og læringsmiljøer, som understøttet de dynamiske læreplaner.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog, der: <ul> <li>Med sin faglige dømmekraft kan etablere givende læringsmiljøer til gavn for det enkelte barn og børnefællesskabet</li> <li>Har erfaring indenfor 0 - 6 års området</li> <li>Er engageret i den pædagogiske planlægning og god til at samarbejde</li> <li>Kan planlægge, organisere og dokumentere det pædagogiske arbejde</li> <li>Er en aktiv og positiv rollemodel, som understøtte alle børns trivsel og udvikling</li> <li>Er i stand til at bevare roen og overblikket i en travl hverdag</li> <li>Forstår at skabe en rar og varm atmosfære til gavn for børn, forældre og kollegaer</li> <li>Har lyst til både at arbejde med vuggestuebørn og børnehavebørn</li> <li>Er robust, stabil og fleksibel</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.<br />Ansættelse sker på 32 timer/uge og ønskes snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, har du mulighed for at ringe til Daglig leder af Albanigade Børnehus Birgitte Møllerhøj Porsmose på 6375 3800.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist tirsdag den 28. februar 2017.<br />Samtaler forventes afholdt i uge 10.
  Arbejdssted:
  Albanigade Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-02-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Lysningen

  Vi søger en kollega til aftenvagt, 28 timer om ugen med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse er 1. april 2017 eller efter aftale.

  Vi søger en kollega til aftenvagt, 28 timer om ugen med arbejde hver 2. weekend. Tiltrædelse er 1.  april 2017 eller efter aftale.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Lysningen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, hvor vi er i gang med at redefinere det nye velfærdssamfund og udvikle løsninger til det nære sundhedsvæsen. Vi støtter voksne mennesker i at leve et selvstændigt og uafhængigt liv<br /><br />Lysningen har borgere med komplekse problemstillinger i afklarende, midlertidige rehabiliteringsforløb. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejersker, assistenter og terapeuter.<br /><br />Lysningen er en arbejdsplads i konstant udvikling, som udelukkende modtager borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold, primært fra OUH, men også fra eget hjem.<br /><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger, som er specialiseret med primære målgrupper: <ul> <li>Afdeling A modtager borgere med neurologiske og ortopædkirurgiske lidelser</li> <li>Afdeling B modtager borgere med funktionsnedsættelse kombineret med en akut lidelse f eks. dehydrering, delirium eller infektion og borgere med særlige socialmedicinske problemstillinger</li> <li>Afdeling C modtager borgere med cancer og borgere i den terminale fase</li> <li>Afdeling D modtager borgere med akut udvikling i demens og borgere med demens og samtidig akut lidelseDen opslåede stilling er på afdeling B.</li> </ul> På Lysningen arbejdes der med den rehabiliterende tilgang. Vi arbejder tæt sammen med de praktiserende læger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, hjælpemiddel rådgivere, trænende terapeuter, rehabiliteringsrådgivere og flere samarbejdspartnere i kommune og region for at sikre bedst mulig rehabiliteringsindsats.<br /><br />Arbejdsdagen er præget af mange komplekse borgerforløb og korte forløb, høj faglighed, dialog og tværfagligt samarbejde internt og eksternt, højt tempo, dokumentation i Én Plan og mange sygeplejefaglige udfordringer.<br /><br />Vi lægger vægt på kvalitet, engagement, respekt og dialog samt kontinuerlig kompetenceudvikling. Vi har ansat en udviklingssygeplejerske, der understøtter den tværfaglige udvikling og har fokus på kvaliteten i opgaveløsningen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en medarbejder, som <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgerne, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygepleje- og SSA opgaver</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang til travlhed og mestrer korte, komplekse og ind imellem ustabile borgerforløb</li> <li>Er åben, imødekommende, humoristisk og rummelig</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care, Én Plan og FMK</li> <li>Kan samarbejde med hjemmeplejen og øvrige tværfaglige instanser</li> <li>Er indstillet på i tæt samarbejde med øvrige at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Er robust og klar til forandringer, da Lysningen er i konstant udvikling</li> </ul> Hvis stillingen vækker din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte<br />assisterende rehabiliteringsleder Pernille Krongaard på 40296852, mail <a href="mailto:perkk@odense.dk">perkk@odense.dk</a>, eller rehabiliteringsleder Anne Askløf på 40227541, mail <a href="mailto:amas@odense.dk">amas@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 1. marts 2017, kl. 12.00. Der er ansættelsessamtaler i uge 10.
  Arbejdssted:
  Lysningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejersker til Lysningen

  Vil du være en af vores 6 nye sygeplejerskekollegaer?

  <em>Vil du være en af vores 6 nye sygeplejerskekollegaer? </em><br /><br />Vi søger 6 sygeplejersker til henholdsvis 4 faste stillinger og 2 barselsvikariater.<br /><br />Alle stillinger er på 32-37 timer om ugen eller efter aftale. Tiltrædelse er 1. april 2017 eller snarest derefter. Barselsvikariaterne er fra 1. maj 2017. Der arbejdes i gennemsnit hver 3. weekend, og du må påregne 1-2 aftenvagter hver anden måned.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Lysningen er en super spændende arbejdsplads, og du får en grundig introduktion til opgaverne. Vi har borgere med komplekse problemstillinger i afklarende, midlertidige rehabiliteringsforløb. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, SSA m.v. og fys- og ergoterapeuter. Vi uddanner SSA elever og sygeplejerskestuderende.<br /><br />Lysningen er en arbejdsplads i konstant udvikling, som udelukkende modtager borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold – primært fra OUH, men også fra eget hjem.<br /><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger, som er specialiseret med primære målgrupper <ul> <li>Afdeling A modtager borgere med neurologiske og ortopædkirurgiske lidelser</li> <li>Afdeling B modtager borgere med funktionsnedsættelse kombineret med en akut lidelse, f eks. dehydrering, delirium eller infektion og borgere med særlige socialmedicinske problemstillinger</li> <li>Afdeling C modtager borgere med cancer og borgere i den terminale fase</li> <li>Afdeling D modtager borgere med akut udvikling i demens og borgere med demens og samtidig akut lidelse.</li> </ul> De opslåede faste stillinger er på afdeling A, C og D og barselsvikariaterne er på afdeling B og D.<br /><br />På Lysningen arbejder vi med den rehabiliterende tilgang. Lysningen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, hvor vi er i gang med at redefinere det nye velfærdssamfund og udvikle løsninger til det nære sundhedsvæsen.<br /><br />Vi arbejder tæt sammen med de praktiserende læger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, hjælpemiddel rådgivere, trænende terapeuter, rehabiliteringsrådgivere (visitatorer) og flere samarbejdspartnere i kommune og region for at sikre bedst mulig rehabiliteringsindsats.<br /><br />Arbejdsdagen er præget af mange komplekse borgerforløb og korte forløb, høj faglighed, dialog og tværfagligt samarbejde internt og eksternt, højt tempo, dokumentation i KMD Care og mange sygeplejefaglige udfordringer. Lysningen er også præget af stor travlhed. Der bor ca. 960 borgere på Lysningen om året på de 64 pladser.<br /><br />Vi lægger vægt på kvalitet, engagement, respekt og dialog samt kontinuerlig kompetenceudvikling. Vi har ansat en udviklingssygeplejerske, der understøtter den tværfaglige udvikling og har fokus på kvaliteten i opgaveløsningen.<br /><br />Hverdagen på Lysningen er spændende og byder på høj faglighed, dialog, samarbejde og præget af komplekse forløb, højt tempo, tværfaglighed og korte forløb og et godt arbejdsmiljø. Der dokumenteres i CARE og Én Plan.<br /><br /><strong>Vi søger sygeplejersker, som</strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgerne, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang til travlhed og mestrer korte, komplekse og ind imellem ustabile borgerforløb</li> <li>Er åben, imødekommende, humoristisk og rummelig</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer.</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care og Én Plan</li> <li>Kan samarbejde med hjemmeplejen og øvrige tværfaglige instanser</li> <li>Er indstillet på i tæt samarbejde med øvrige at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Er robust og klar til forandringer, da Lysningen er i konstant udvikling.</li> <li>Har lyst til at se helheden som kerneopgaven i rehabiliteringsforløbene</li> <li>Har interesse i tværfaglig tilgang og en del af et tværfagligt arbejdsmiljø</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt, tage ansvar og samtidig være i samarbejde med andre</li> <li>Kan medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et afsnit med hurtige skift i opgavemængde og sammensætning</li> <li>Har forståelse af krisehåndtering i forhold til borgere og pårørende</li> <li>Har en anerkendende tilgang til borgere, pårørende og kollegaer, og bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> </ul> Hvis stillingerne vækker din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Løn- og ansættesesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte<br /><br />Afdeling A<br />Assisterende rehabiliteringsleder Evy Vesterdal  på 61556120, <a href="mailto:eve@odense.dk">eve@odense.dk</a><br /><br />Afdeling B<br />Assisterende rehabiliteringsleder Pernille Krongaard på 40296852, <a href="mailto:perkk@odense.dk">perkk@odense.dk</a>.<br /><br />Afdeling C og D <br />Assisterende rehabiliteringsleder Mette Friis på 51212198, <a href="mailto:metfr@odense.dk">metfr@odense.dk</a>.<br /><br />Endelig kan du også kontakte rehabiliteringsleder Anne Askløf på 40227541, <a href="mailto:amas@odense.dk">amas</a>@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 1. marts 2017, kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 10 og 11.
  Arbejdssted:
  Lysningen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  01-03-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Afdelingslæge til Behandlingscenter Odense

  Har du mod på tværfagligt arbejde, er en stilling som afdelingslæge ved den lægelige misbrugsbehandling i Odense måske noget for dig.

  <em>Har du mod på tværfagligt arbejde, er en stilling som afdelingslæge ved den lægelige misbrugsbehandling i Odense måske noget for dig.</em><br /><br />Vi søger en afdelingslæge eller til en introduktionsstilling i samfundsmedicin.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Behandlingscenter Odense er Odense kommunes behandlingstilbud for alkohol og stofmisbrug. Behandlingsopgaverne løses i specialiserede enheder, som er delt op i alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling af voksne og stofmisbrugsbehandling af unge.<br />Kerneopgaverne er udredning af misbrugstilstanden og medicinsk behandling, herunder afrusning og substitutionsbehandling.<br /><br />Aktuelt er ansat én overlæge og 4,5 afdelingslæge/yngre læger.<br /><br />Lægerne er tilknyttet flere behandlingsenheder. Behandlingscenter Odense er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Kvalifikationer <ul> <li>Interesse for misbrugsbehandling og socialmedicinske problemstillinger</li> <li>Forståelse for forskellige sociale og kulturelle baggrundes betydning for helbredsproblemer</li> <li>Gode kommunikationsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt miljø</li> <li>Engagement og gode samarbejdsevner</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>God løn, gode arbejdstider, et dynamisk, tværfagligt og godt socialt miljø, hvor vi lægger vægt på en god arbejdstone, og respekterer den enkeltes faglighed</li> <li>Deltagelse i det faglige fællesskab, mødeaktviteter, faglig udvikling etc.</li> <li>Grundig introduktion og supervision</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og stillingen ønskes besat pr. 1. april 2017. Du må påregne vagtarbejde i heroinklinikken i dagtiden på hverdage kl. 7.45-17.45.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte socialoverlæge Bjarne Thyssen Jørgensen på 29637605 eller overlæge Inge Birkemose på 29386333.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 15. marts 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 12 eller 13.
  Arbejdssted:
  Behandlingscenter Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplerske til Ejlstrup plejecenter - Vikariat

  Ejlstrup plejecenter søger en sygeplejerske til et vikariat i dagvagt. Stillingen er på 32 timer med vagter hver 2. weekend og til besættelse snarest muligt. Ejlstrup plejecenter er et leve-bo miljø hvor 36 beboere forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje.

  Ejlstrup plejecenter søger en sygeplejerske til et vikariat i dagvagt frem til 31. august 2017.<br />Stillingen er på 32 timer med vagter hver 2. weekend og til besættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Ejlstrup plejecenter er et leve-bo miljø, hvor 36 beboere forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje. Plejecenteret er organiseret i Ældre –og handicap forvaltningen under Rehabiliteringsforløb - Vedvarende sygdomsudvikling,<br /><br />Beboerne kan, på grund af deres sygdom eller de psykiske følger deraf, have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Beboerne er ofte udfordret af flere samtidige sygdomme og høj kompleksitet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi samarbejder på tværs af fagligheder ud fra den rehabiliterende tilgang. Vores kerneopgave er at støtte beboerne i at leve så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med størst mulig livskvalitet.  <br />Vi samarbejder med beboerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed - dette og beboernes aktuelle livssituationer sætter retningen for vores arbejde.. <br /><br />Ud fra borgerens perspektiv er det afgørende, at fagsammensætningen repræsenterer netop de fagligheder, der tilsammen har viden om og kan handle helhedsorienteret på borgerens komplekse problemstillinger.<br /><br />Vi tilbyder: <ul> <li>Mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem en tværfaglig arbejdsplads.</li> <li>En arbejdsplads hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En mangfoldig og udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>Faglige dygtige og engagerende kollegaer der primært er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter.</li> <li>Tværfaglige sparringspartnere: læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, træningsassistenter, pædagoger, diætister mfl.</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en sygeplejerske, der vil indgå i dette tværfaglige samarbejde.<br /> <br />Vi ønsker en kollega, der vil:  <ul> <li>Have et blik på selv de mindste fysiske og psykiske ændringer hos borgeren og derved medvirke til tidlig opsporing i forhold til tab af funktionsevne og livskvalitet</li> <li>Kunne vurdere borgerens helbredstilstand og bidrage til relevant og helhedsorienteret dialog med tværfaglige samarbejdspartner</li> <li>Indgå i daglige pleje-og omsorgsopgaver og være koordinator for rehabiliteringsforløb og derigennem have et klinisk blik på de daglige rutiner</li> <li>Medvirke til refleksion f.eks. i forhold til medicinhåndtering og sygepleje</li> <li>Bidrage til en generel opkvalificering, fordi din observerende og kliniske tilgang har en afsmittende virkning på dine kollegaer - til gavn for beboerne</li> <li>Deltage i understøttelsen af den faglige dokumentation, fordi du har flair for IT og faglig dokumentation</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 32 timer til besættelse snarest muligt og frem til 31. august 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Maj-Britt Skovhøj Hansen på 6551 3240<br />eller Assisterende Rehabiliteringsleder Carina Baagøe Larsen på 2057 3359.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen søndag den 26. februar 2017.<br />Ansættelsessamtaler forventer vi at holde i uge 11.
  Arbejdssted:
  Ejlstrup plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-02-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Lysningen

  Vi søger en fysioterapeut til et barselsvikariat fra 1. april 2017 til 1. november 2017, 32 – 35 timer ugentlig.

  Vi søger en fysioterapeut til et barselsvikariat fra 1. april 2017 til 1. november 2017, 32 – 35 timer ugentlig til Lysningen – Midlertidige pladser. Arbejdstiden tilrettelægges i dagtiden og på hverdage mellem kl. 8-16. Stillingen er til afdeling A. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Lysningen er en del af Ældre-og Handicapforvaltningen, hvor vi er i gang med at redefinere det nye velfærdssamfund og udvikle løsninger til det nære sundhedsvæsen.<br /><br />Lysningen er et døgntilbud med plads til 64 borgere fordelt på 4 afdelinger, som er specialiseret med primære målgrupper: <ul> <li>Afdeling A modtager borgere med neurologiske og ortopædkirurgiske lidelser</li> <li>Afdeling B modtager borgere med kendt funktionsnedsættelse kombineret med en akut lidelse, f.eks. dehydrering, delirium eller infektion og borgere med særlige socialmedicinske problemstillinger</li> <li>Afdeling C modtager borgere med cancer og borgere i den terminale fase</li> <li>Afdeling D modtager borgere med akut udvikling i demens og borgere med demens og samtidig akut lidelse</li> </ul> I afdeling A samarbejder man med en fysioterapeut og en ergoterapeut, og derudover er der et tæt samarbejde med de øvrige terapeuter, som er ansat på Lysningen. Der arbejdes på tværs af afdelingerne i ferieperioder og ved anden fravær i afdelingerne.<br /><br />Hverdagen er spændende og byder på høj faglighed, dialog og samarbejde præget af komplekse forløb, højt tempo, tværfaglighed og korte forløb. Der dokumenteres i CARE og Én Plan.<br /><br />Lysningens borgere kommer med komplekse problemstillinger og kommer til afklarende midlertidige døgnrehabiliteringsophold og forløb. Primært modtages borgere fra OUH, men også fra eget hjem.  <br /><br />Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling. Her arbejdes med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang og med den motiverende samtale. Medarbejdergruppen er tværfaglig, og består af sygeplejersker, assistenter, og terapeuter. Derudover arbejder vi med diverse rehabiliteringsrådgivere, neuro-rehabiliteringen i kommunen/ regionen for at sikre den bedst mulige rehabiliteringsindsats og har et tæt samarbejde med resten af kommunen, hjemmeplejen egen læge samt diverse andre samarbejdspartner. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker en fysioterapeut, der <ul> <li>Har erfaring i eller interesse for neurologi og træning af neurologiske borgere</li> <li>Har erfaring i eller interesse for træning af ortopædiske borgere og deres genoptræningsforløb</li> <li>Har lyst til at se helheden som kerneopgaven i rehabiliteringsforløbene</li> <li>Har lyst til arbejdet med genoptræningsplaner og samarbejdet omkring hjælpemidler</li> <li>Har lyst til balancen mellem forskellige funktioner og borgerkategorier</li> <li>Har interesse i tværfaglig tilgang og en del af et tværfagligt arbejdsmiljø</li> <li>Indstillet på, i et tæt samarbejde med andre at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt, tage ansvar og samtidig være i samarbejde med andre</li> <li>Kan være styrende i processer omkring målsætninger og målopfyldelse af rehabiliteringsforløb i et samarbejde med borgere, pårørende og personale</li> <li>Kan medvirke ved afklaring af færdighedsniveauet og det videre forløb for den enkelte borger</li> <li>Kan medvirke ved afklaring af boligforhold eller ændringer, herunder hjemmebesøg i kommunen</li> <li>Kan arbejde med monofaglige opgaver og varetage koordinerende opgaver</li> <li>Kan samarbejde med hjemmeplejen, tværfaglige instanser og pårørende</li> <li>Kan medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et afsnit med hurtige skift i opgavemængde og sammensætning</li> <li>Har forståelse af krisehåndtering i forhold til borgere og pårørende</li> <li>Har en anerkendende tilgang til borgere, pårørende og kollegaer, og bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Til gengæld tilbyder vi</strong> <ul> <li>Et meget erfarent, imødekommende og engageret personale på en travl arbejdsplads</li> <li>Høj faglighed og mange kompetencer</li> <li>Vægt på kvalitet</li> <li>Personale, der gerne vil lære fra sig</li> <li>Samarbejde, god stemning og arbejdsglæde i hverdagen</li> <li>Dialog og respekt</li> <li>Kontinuerlig kompetenceudvikling</li> </ul> Der er ansat en udviklingssygeplejerske, der understøtter den tværfaglige udvikling og som har fokus på kvaliteten i den daglige opgaveløsning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vi glæder os til at høre fra dig og ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Evy Vesterdal på 61 55 61 20, mail <a href="mailto:eve@odense.dk">eve@odense.dk</a>,  eller rehabiliteringsleder Anne Askløf på 40227541, mail <a href="mailto:amas@odense.dk">amas@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 24. februar 2017, kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 9.<br /> 
  Arbejdssted:
  Lysningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-02-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du stolt af det du kan? Har du lyst til at lede medarbejdere, der også er det? Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder.

  <em>Er du stolt af det du kan? Har du lyst til at lede medarbejdere, der også er det? </em><br /><em>Så er du måske vores nye assisterende rehabiliteringsleder.</em><br /> <br />Vi søger pr. 1. juni 2017 en assisterende rehabiliteringsleder.<br /><br />Vi søger en leder, der har erfaring dels med ledelse dels med psykiatrispecialet. Du skal i samspil med ledelsesteamet være med til at sætte rammen og retningen for det gode borgerliv og arbejdsmiljøet.<br /><br /><strong>Om Rydsåvej</strong><br />Rydsåvej er et botilbud med 44 lejligheder. Botilbuddets opgave er at tilbyde en rehabiliterende indsats til den ældre borgergruppe, 50 + årige, der ud over en sindslidelse ofte også har et plejebehov.<br /> <br />Vi er en tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, der består primært af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og ergoterapeuter. Ledelsen består at en rehabiliteringsleder og 2 assisterende rehabiliteringsledere.<br /> <br />Rydsåvejs kerneopgave er at tilrettelægge og koordinere individuelle borgerforløb, der understøtter og udvikler borgerens evne til at mestre et hverdagsliv på egne betingelser.<br />Dette sker i tæt samarbejde mellem borgere, personale, netværk, interne/eksterne samarbejdspartnere og civilsamfundet. <br /><br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Er åben og tydelig og kan udvise nærvær i ledelsen af medarbejderne</li> <li>Kan coache og uddelegere til medarbejdere, der har høj grad af selvstændighed og faglighed i forhold til kerneopgaven</li> <li>Har erfaring med målgruppen og rehabilitering</li> <li>Har erfaring med og flair for systematisk at arbejde med de administrative opgaver, eks. arbejdsplanlægning, arbejdstidsregler m.m.</li> <li>Kan skabe gode samarbejdsrelationer gennem tydelig og anerkendende kommunikation</li> <li>Kan du motivere og understøtte i den daglige praksis og sikre fælles retning i processer</li> <li>Kan du være med til at styrke den faglige udvikling og rehabiliteringstilgangen</li> <li>Kan arbejde med en kultur, hvor der også skal skabes rum til videndeling</li> <li>Har erfaring, evne og vilje til at være leder for egne teams og være aktiv i et udviklende lederteam i tæt samarbejde med lederkollegaer i forløb sindslidelse i Odense kommune</li> <li>Har kompetencer og erfaring i at kunne koordinere sundhedsfaglige og pædagogiske opgaver, såvel som daglige driftsopgaver</li> <li>Kan være medskaber at en god trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø</li> <li>Har en lederuddannelse, eller er parat til at påbegynde en lederuddannelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En gruppe medarbejdere, der befinder sig i en positiv udviklingsproces</li> <li>Et samarbejde, der anvender en anerkendende tilgang</li> <li>En organisation præget af bevægelse og forandring</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Ledelsesmæssig opbakning, sparring og udvikling</li> <li>Ledersupervision</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Ulla Bebe Krog på 2133 8091.  <br /> <br />Vil du læse mere om <a href="http://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sindslidelse/botilbud/rydsaavej" target="_blank" title="Rydsåvej">Rydsåv</a><a href="http://www.odense.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sindslidelse/botilbud/rydsaavej" target="_blank" title="Rydsåvej">ej</a>.<br /><br />Som leder på Rydsåvej arbejder du ud fra Odense Kommunes ledelses- og medarbejdergrundlag. Læs mere <a href="http://www.odense.dk/job/ansat-i-odense-kommune/leder-i-odense-kommune" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, d. 7. marts 2017, kl. 9.00, og vi forventer at holde samtaler onsdag, den 15. marts 2017.
  Arbejdssted:
  Gerontopsykiatrisk Center, Rydsåvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-03-2017 09:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at få bragt flere ledige i job og uddannelse i tæt samarbejde med ledelsen, driften og det politiske niveau? Har du styr på og erfaring med aktindsigter? Har du særlig interesse for kommunalret? Trives du med servicering af politiske udvalg?

  <em>Vil du være med til at få bragt flere ledige i job og uddannelse i tæt samarbejde med ledelsen, driften og det politiske niveau? Har du styr på og erfaring med aktindsigter? Har du særlig interesse for kommunalret? Trives du med servicering af politiske udvalg? Befinder du dig hjemmevant i den offentlige verden? Så har du nu mulighed for at bringe det hele i spil som jurist i Ledelsessekretariatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.</em><br /><br /><strong>Vi søger en ambitiøs juridisk konsulent, der er hjemme i offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven og styrelsesloven, til Ledelsessekretariatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.</strong><br /><br /> <br /><strong>Bliv en del af vores dygtige jurateam</strong><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har sat sig ambitiøse mål om at få flere borgere i job og uddannelse. For at kunne komme i mål søger vi derfor en dygtig kollega til Ledelsessekretariatet i kontoret for Politik, Jura & Strategi. Ledelsessekretariatet har til opgave at understøtte den politiske og administrative ledelse i forvaltningen.<br /> <br />Du kommer til at være en del af jura-holdet bestående af 7 fagligt dygtige jurister inden for beskæftigelses- og socialområdet. Herudover kommer du til at samarbejde med de andre forvaltninger og i særdeleshed med Borgmesterforvaltningen. Din rolle vil være at sikre faglig solid understøttelse i forhold til vores politiske udvalg, ved aktindsigter og en række andre opgaver, hvor offentlighedslov, forvaltningslov, persondatalov og styrelseslov bringes i spil.<br /><br />Stillingen kræver, at du har juridisk kendskab og knivskarpt kan bruge din viden til at løse en lang række juridiske opgaver. Du kan indsamle og formidle relevante informationer mellem forskellige parter og aktører. Du besidder en skarp koordineringsevne. Du kan formidle komplekse områder så alle kan forstå dem – både i skrift og tale. Samtidig er det væsentligt, at du har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation samt har en høj faglig integritet.<br /><br /><br /><strong>Som jurist vil du få til opgave at</strong> <ul> <li>understøtte i forbindelse med høringer og aktindsigter</li> <li>udarbejde politiske sager og understøtte spørgsmål ifm. udvalgsmøder</li> <li>fortolke og fremstille relevant lovgivning</li> <li>indsamle og analysere inden for nævnte lovgivningsområder</li> <li>understøtte og samarbejde med ledelsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen</li> <li>besvare borgerhenvendelser.</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Du arbejder i dag som juridisk konsulent i et ledelsessekretariat eller stab, hvor du både sidder og arbejder med at fortolke lovgivning og med det strategiske arbejde - og du sidder med et ønske om at arbejde i en forvaltning i udvikling i landets 3. største by. Vi har en forventning om, at du kan agere fortroligt i det politiske og administrative krydsfelt, har en udbredt organisatorisk forståelse og kan begå dig i en stor organisation. Du har solide kommunikative evner både mundtligt, skriftligt - og har en god situationsfornemmelse. Du er selvstændig, kan håndtere situationer, der kræver, at der handles hurtigt og udviser en sikker dømmekraft og sans for deltaljen, mens du bevarer roen over overblikket i opgaven.<br /> <br /><br /><strong>Vi ser gerne, at du</strong> <ul> <li>er skarp i den juridiske disciplin – herunder offentlighedslov, forvaltningslov, persondatalov og styrelseslov</li> <li>kan fortolke og fremstille relevant lovgivning</li> <li>har en forståelse for og interesse i det beskæftigelses- og socialpolitiske område</li> <li>kan arbejde systematisk og analytisk</li> <li>befinder dig vel i embedsmandsrollen</li> <li>kan kommunikere klart på skrift og i tale – både til fagfolk og borgere</li> <li>har arbejdet i en politisk styret organisation</li> <li>har erfaring med udarbejdelse af oplæg, notater og analyser</li> <li>kan sikre grundig opfølgning og er god til at samarbejde på tværs af niveauer</li> <li>er robust og selvstændig – og trives i en travl hverdag med mange bolde i luften</li> <li>er positiv, god til at samarbejde og besidder en høj etik</li> <li>har en relevant uddannelse og ligeledes mindst et par års erhvervserfaring.</li> </ul> <br />Generelt skal du kunne håndtere, at der kan være mange opgaver på én gang i en dagligdag med højt tempo. Det er væsentligt, at du har drive og sætter høje krav til dig selv og dine resultater.<br /><br /><strong>Vi tilbyder en arbejdsdag i et veldrevet og velfungerende ledelsessekretariat</strong><br />Som ansat i Ledelsessekretariatet vil du komme til at arbejde tæt sammen med kolleger og ledere både i forvaltningen og i resten af kommunen. Stillingen indebærer gode udviklingsmuligheder samt muligheder for et spændende karriereforløb tæt på topledelsen.<br /><br />Vi tilbyder et job med en varieret hverdag, hvor du får mulighed for at få indblik i Odense Kommunes forvaltning og organisation, ligesom du har mulighed for personlig udvikling i et spændende og selvstændigt job – på Fyns største arbejdsplads.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er til ansættelse på fuld tid og med start den 1. maj 2017. Stillingen aflønnes efter kompetencer og kvalifikationer – og med mulighed for forhandling af en special- eller chefkonsulentstilling.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Politik, Jura & Strategi Rikke Kær Thaisen på e-mail <a href="mailto:rkt@odense.dk">rkt@odense</a><u>.dk, j</u>uridisk konsulent Maria Schøn Andersen på 5116 5589 (spørgsmål til det juridiske område) eller konsulent Dorte Rose Nielsen på 5115 8428 (spørgsmål til udvalgsarbejdet). Du kan læse mere om Odense Kommune på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 3. marts 2017. Vi forventer at afholde samtaler den 16. marts 2017.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Vi søger pr. 1. april 2017 to social- sundhedsassistenter på henholdsvis 35 og 32 timer ugentligt. Arbejdstiderne er fra kl. 7 -15 og med arbejde hver 2. weekend.

  Vi søger pr. 1. april 2017 to social- sundhedsassistenter på henholdsvis 35 og 32 timer ugentligt. Arbejdstiderne er fra kl. 7 -15 og med arbejde hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Vi er en ny udekørende gruppe i Nord-Øst, som varetager plejeopgaver ved borgere med vedvarende sygdomsudvikling. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat med sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter.<br /><br />Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet.<br /><br />Pr. 5. januar 2017 startede vi en ny gruppe i nye lokaler. Vi vil i den nye gruppe få et tæt samarbejde på tværs af faggrupperne.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger social- og sundhedsassistenter, som <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede plejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Kan planlægge og strukturere egen hverdag</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT</li> <li>Evt. kendskab til KMD Care/ En plan</li> <li>Har en god menneskelig forståelse og er et tålmodigt væsen</li> <li>Vil være med til at forme de nye rehabiliteringsforløb, hvor der er fokus på kerneydelsen</li> <li>Har kørekort/ kan cykle</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En organisation i forandring</li> <li>Gode muligheder for kompetenceudvikling</li> <li>En hverdag, der ikke er forudsigelig</li> <li>Gode kolleger og godt samarbejde</li> <li>En arbejdsplads med humor</li> <li>Introduktion til arbejdspladsen og borgergrundlaget</li> </ul> Vi lægger vægt på et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde, med sygeplejesker, social- og sundhedshjælpere og terapeuter, som brænder for at arbejde med borgere med vedvarende sygdomsudvikling.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Gitte Boslund på 65513161 / 21667110 eller assisterende rehabiliteringsleder Sofia Jørgensen på 65513150 /<br />29659899.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 22. februar 2017. Samtaler afholdes den 27. februar 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Sankt Hans Gruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-02-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Nord, Seden

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Dagpleje Nord søger en dagplejer i Seden med ansættelse 15. april 2017.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i Seden.  </strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du serverer sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. marts 2017.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagpleje Nord, Seden
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Rulkedalen er et integreret, kommunalt børnehus med børn i alderen 0-6 år. Vi er normeret til 64-70 børn fordelt på 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. Børnehuset er stueopdelt, med leg og aktiviteter på tværs. Den ledige stilling er på den ene børnehavegruppe.

  Rulkedalen er et integreret, kommunalt børnehus med børn i alderen 0-6 år. Vi er normeret til 64-70 børn fordelt på 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. Børnehuset er stueopdelt, med leg og aktiviteter på tværs. Den ledige stilling er på den ene børnehavegruppe.<br /> <br />Rulkedalen er en del af Børneinstitution Skt, Klemens-Dalum, som består af 6 børnehuse.<br />I Skt. Klemens-Dalum lægger vi vægt på en anerkendende tilgang til både børn, forældre og kolleger. Det betyder, at vi i vores møde med andre, respekterer flere oplevelser af virkeligheden og kan rumme flere forståelser, sandheder og betydninger.<br />Vi tager udgangspunkt i barneperspektivet og arbejder bevidst på at optimere vores praksis, så alle børn oplever, at de indgår i betydningsfulde fællesskaber.<br /> <br />Vores daglige pædagogiske praksis skal understøtte vores fælles kerneopgave i institutionen.<br />Kerneopgaven har vi defineret således: ”Læring gennem leg skal styrke børns udvikling, så de bliver robuste og i stand til at mestre eget liv. Børn skal opleve sig anerkendte og have adgang til betydningsfulde og forpligtende fællesskaber”.<br /> <br /> <br /><strong>Vi tilbyder:</strong><br />  <ul> <li>Et aktivt hus med mange aktiviteter og traditioner, og plads til nytænkning.</li> <li>Et hus hvor vi vægter respekt for store som små.</li> <li>Et hus der arbejder med børnene sociale relationer, sang/musik, sprog og bevægelse.</li> <li>En fleksibel, stabil, åben, humørfyldt og engageret personalegruppe.</li> <li>Et hus hvor børnene er tilknyttet de enkelte stuer, men hvor vi laver grupper på tværs.</li> <li>Et hus der er ude hver dag, uanset vejret. Vi bruger nærmiljøet til ture og vi ligger tæt ved skoven.</li> <li>Et job med en travl hverdag og mange udfordringer.</li> </ul>  <br /> <br /><strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Er faglig bevidst og kan arbejde struktureret, målrettet og selvstændigt med enkelte børn og med gruppen.</li> <li>Er nærværende, omsorgsfuld, anerkendende og tydelig pædagog.</li> <li>Ser muligheder frem for begrænsninger og kan bevare overblikket i pressede situationer.</li> <li>Arbejder inkluderende, er positiv og nysgerrig i forhold til børn, forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Kan lide at være ude og har interesse i kreative aktiviteter, sprog, sang/musik og bevægelse.</li> <li>Vil bidrage til huset gode arbejdsmiljø.</li> <li>Kan planlægge og udvikle det daglige pædagogiske arbejde – både alene og i samarbejde med dine kolleger.</li> <li>Er fleksibel i forhold til at ændre retning, f.eks. hvis et opsat mål ikke giver mening.</li> <li>Har et godt humør og et positivt menneskesyn.</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Læs evt. mere om os og vores område <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bisktklemensdalum/topmenu/boernehusene/rulkedalen" target="_blank" title="her">her.</a><br />Er du uddannet pædagog og har du lyst til at høre nærmere om vores børnehus, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 63753735, og aftale tid til et besøg. I uge 7 kan vi ikke kontaktes pga ferie.  <br />Daglig pædagogisk leder Ulla Leen Egeager<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Ansøgningsfrist</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 24. februar 2017 kl. 12.00.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Rulkedalen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-02-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Erhvervskontakten

  Vil du være med til at understøtte erhvervslivets udvikling i Odense? Har du flair for kommunikation, og ønsker du at afprøve din teoretiske viden i en politisk organisation? Så er du måske Erhvervskontaktens kommende praktikant.

  <em>Vil du være med til at understøtte erhvervslivets udvikling i Odense Kommune?<br />Har du flair for kommunikation, og ønsker du at afprøve din teoretiske viden i en politisk ledet organisation? Så er du måske Erhvervskontaktens kommende praktikant.</em><br /><br />Vi søger hurtigst muligt en praktikant i Erhvervskontakten. Praktikperioden er 5-6 måneder, 30 timer om ugen og ulønnet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver, som du løser i tæt samarbejde med kollegerne i Erhvervskontakten, vil primært være <ul> <li>Medvirke i den daglige servicering af virksomheder, som ønsker at etablere sig i kommunen, eksisterende, der vil ekspandere eller står over for andre erhvervsmæssige muligheder og udfordringer</li> <li>Besvarelse af e-mails og telefoniske henvendelser om alt fra simple forespørgsler til mere komplekse forhold</li> <li>Indgå i ad hoc opgaver, f.eks. mødeforberedelse, mødebookinger, mødereferater</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er i gang med en videregående uddannelse (overbygning) i kommunikation, medievidenskab, statskundskab eller lignende</li> <li>Er skrap til dansk</li> <li>Er klar til at afprøve teorier fra uddannelsen</li> <li>Er kreativ og vant til at tænke analytisk</li> <li>Er ambitiøs, lærenem, ansvarsfuld, serviceminded og selvkørende</li> </ul> Diversiteten i opgaverne i Erhvervskontakten betyder, at du skal kunne håndtere en hverdag med mange og skiftende opgaver. Hvis du har mod på det, kan du bidrage til koordinering på tværs af myndighedsområder og processtyre erhvervshenvendelser - fra afklaring til afsluttet sagsbehandling. Du er stærk i engelsk i skrift og tale, så du kan også kommunikere med eller forberede informationsmaterialer for udenlandske virksomheder.<br /> <br /><strong>Om os og hvad vi tilbyder</strong><br />Erhvervskontakten er erhvervslivets hovedindgang til det offentlige Odense. Vi understøtter Odenses vækstdagsorden gennem en stærk og personlig kontakt til virksomhederne i Odense. Vi koordinerer virksomhedernes dialog med den eller de offentlige myndigheder og andre erhvervsfremmeaktører, der skal til for at hjælpe virksomhederne videre i deres udvikling.<br /><br />Iværksætteri og koordinering af større kulturevents indgår også i Erhvervskontaktens opgaveportefølge. Her løser vi spændende opgaver, som du også vil blive involveret i.<br /> <br />I Erhvervskontakten arbejder vi struktureret og sætter en ære i at yde Danmarks bedste service til erhvervslivet. Du vil indgå i vores team fra første dag og få ansvar i tæt samarbejde med dine kolleger. Du får mulighed for at arbejde med forskellige opgaver og discipliner, der giver indblik i, hvordan en offentlig organisation fungerer, og hvordan vi samarbejder med og servicerer erhvervslivet.<br /><br />Vi har adresse i Nørregade 36, 5000 Odense C.<br /><br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Praktikken er ulønnet.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til praktikken, er du velkommen til at kontakte teamleder Jane Immerkær på 65512493 eller e-mail: <a href="mailto:jimn@odense.dk">jimn@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Send os din ansøgning</strong><br />Hvis det lyder som noget for dig, vil vi glæde os til at se din ansøgning og dit CV<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 5. marts 2017.<br /><br />Følg vores Facebook-side - <a href="https://www.facebook.com/studerendeiodensekommune?fref=ts">Studerende i Odense Kommune</a> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  By-og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-03-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Kommunikation og Formidling
 • Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere. Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af områderne, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere.<br /><br />Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /> <br /><strong>Om os<br />Aftenområdet</strong> består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. Aften Centrum består til dels af cykelruter.<br /><br /><strong>Natområdet </strong>dækker ligeledes hele Odense Kommune og består udover de udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper</li> </ul> <strong>Aften- og Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Aftenområdet ved Annette Johansen på <a href="mailto:asjo@odense.dk">asjo@odense.dk</a>, 65513610 eller Natområdets ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a>, 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Aften- eller natområdet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til forløb, der understøtter den enkelte? Bolbro Plejecenter søger 1 SSA 24½ time/uge til fast eftermiddags-/aftenarbejde. Tiltrædelse ønskes snarest muligt.

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder?</em><br /><em>Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til forløb, der understøtter den enkelte?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger 1 SSA-uddannet medarbejder 24½ time/uge til fast eftermiddags-/aftenarbejde.<br />Tiltrædelse ønskes snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre.<br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 40 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br />Vi tilbyder: <ul> <li>Grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>En spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>En engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>En personalegruppe som trives og har et godt arbejdsmiljø</li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær den enkelte til at få et godt liv.<br />Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.<br />Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er i centrum<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>Har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>Arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>Tager initiativ til tværfaglige forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte</li> <li>Byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund</li> <li>Brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>Har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>Vil være koordinator for et antal borgere</li> <li>Evner at have nærvær med de ældre</li> <li>Gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>God til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>Har flair for IT</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 – hos Assisterende Rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller Rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen, der er på 24½ t/uge, ønskes besat snarest muligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 22. februar 2017.<br />Vi forventer at holde samtaler i løbet af uge 9.<br /> 
  Arbejdssted:
  Bolbro Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-02-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en ansvarsbevidst og udviklingsorienteret pædagog med lyst til udeliv og med mod på prøvehandlinger og nytænkning. Vores børnehus i Bolbro har plads til 14 vuggestue- og 32 børnehavebørn.

  Vi søger en ansvarsbevidst og udviklingsorienteret pædagog til en fast stilling i Børnehuset Regnbuen, 33 timer ugentlig med start den 1. marts 2017 eller hurtigst muligt derefter.<br /><br />Stillingen er primært i børnehavegruppen, men du skal være indstillet på at arbejde med såvel de store, som med de små børn. Vi arbejder meget på tværs af hele huset og det hænder, at vi rokerer i børnehuset. Du skal derfor brænde for aldersgruppen 0-6 år.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Børneinstitution Åløkke/Provstegård arbejder vi ud fra værdigrundlaget: <ul> <li>Vi vil - vi tør - vi gør.</li> <li>"Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt" - Pippi Langstrømpe</li> </ul> I Børnehuset arbejder vi med refleksionsmøder og PUF (Pædagogisk Udviklings Forum) en gang ugentligt, ligesom vi kører dynamiske læreplanstemaer med særlig vægt på sprog, sociale kompetencer og personlige kompetencer.<br /><br />Vi er i øjeblikket særligt optagede af børns sproglige udvikling, begrebet dannelse relationer og forældresamarbejde.<br /><br />I Regnbuen modtager vi jævnligt børn af anden etnisk oprindelse, som ikke har dansk som førstesprog, og hvor en del ikke taler eller forstår dansk, ligesom nogle af vores børn har særlige udfordringer. Du skal derfor, i samarbejde med husets andre pædagoger, være parat til at tage disse udfordringer op og samarbejde med vores småbørnsteam og andre tværfaglige samarbejdspartnere. Dette kræver, at du er såvel mundtligt som skriftligt velfunderet.<br />Vi er et ud af ti børnehuse i Institution Åløkke/Provstegård. Vi har plads til 14 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. Regnbuen er beliggende i et stort beboelsesområde i Bolbro og vores nærmeste naboer er Vuggestuen Spiloppen og Børnehuset Myretuen.<br /><br />Vi er pt. indrettet med 3 børnegrupper (vuggestue og to børnehavegrupper) og et stort fællesrum. Vi har en stor legeplads med gode aktivitetsmuligheder. Vores børn kommer fra meget forskellige familier og har derfor forskellige forudsætninger og økonomiske baggrunde. Vi arbejder i læringsgrupper på tværs af huset og har ofte fælles aktiviteter.<br /><br />Vi er et hus med yderst engagerede og professionelle kollegaer, med mange forskellige kompetencer og stor vilje til at løse alle de opgaver, som måtte opstå i dagligdagen. Vi synes selv, at vi har en god omgangstone og masser af humor.<br /><br />Har du mod på faglig udvikling og udfordringer, og er du uddannet pædagog, hører vi gerne fra dig.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på:</strong><br />  <ul> <li>Udeliv i så høj grad som muligt, og vi ønsker os derfor en pædagog, som kan byde ind med nogle spændende og pædagogisk velbegrundede aktiviteter.</li> <li>Den inkluderende praksis, og du skal derfor være bevidst om såvel inklusions- som eksklusionsmekanismer og ville arbejde med "Fri for Mobberi".</li> <li>Børneperspektivet - vi forsøger at se tingene med barnets øjne og høre med barnets ører.</li> <li>Sproglig udvikling - vi tager udgangspunkt i barnets udviklingsalder frem for barnets fysiske levealder.</li> </ul> <br /><strong>Vi forventer at:</strong><br />  <ul> <li>Du kan arbejde selvstændigt og loyalt overfor fælles beslutninger, og at du deltager aktivt og engageret i nye tiltag.</li> <li>Du er nytænkende og tør at lave prøvehandlinger.</li> <li>Du tager medansvar for et godt arbejdsmiljø fysisk som psykisk, og at du er indstillet på at arbejde efter Odense Kommunes Børn/Unge politik.</li> </ul> <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om os, før du søger stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder Lonnie Weiglin på 63751986, <a href="mailto:lhw@odense.dk">lhw@odense.dk</a>, eller pædagog Laura Hansen på 63751988 for et besøg.<br /><br />Børnehuset Regnbuens adresse Stadionvej 66 B, 5200 Odense V.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 22. februar 2017, kl. 12.00.
  Arbejdssted:
  Institution Åløkke/Provstegård, Børnehuset Regnbuen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  22-02-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en ny kollega, som vil indgå i vores team og løse miljømyndighedsopgaver på affaldsområdet, da en af vores gode kollegaer har fået nyt arbejde.

  Vi søger en ny kollega, som vil indgå i vores team og løse miljømyndighedsopgaver på affaldsområdet, da en af vores gode kollegaer har fået nyt arbejde.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Du skal indgå i affaldsteamet, som er en del af kontoret, Industri og Klima i By- og Kulturforvaltningen. Kontor for Industri og Klima har i alt 21 engagerede medarbejdere. Vi varetager primært opgaver inden for miljøbeskyttelsesområdet i forhold til virksomheder, affald, spildevand, energi, klima og jord.<br /><br />Vores opgaver er organiseret i selvstændige teams, der har ansvaret for og varetager planlægning og udførelse af det daglige arbejde. Vi har en uformel omgangstone i kontoret, og et godt samarbejde i en hverdag præget af opgaver af stor forskellighed. Vi prioriterer at løfte opgaverne i fællesskab.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver vil blive <ul> <li>Sagsbehandling og tilsyn med affald fra husholdninger og erhverv</li> <li>Behandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald</li> <li>Klagesager inden for affaldsområdet</li> <li>Projektarbejde</li> <li>Sagsbehandling af sager om import og eksport af affald</li> <li>Behandling af ansøgninger om fritagelse for benyttelsespligt for kommunale ordninger for farligt affald</li> <li>Diverse ad hoc opgaver</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har en relevant faglig uddannelse og/eller erfaringer fra affaldsområdet.<br /><br />Derudover vil vi lægge vægt på, at du har kvalifikationer inden for flere af disse punkter: <ul> <li>Kendskab til eller erfaring med affaldsområdet</li> <li>Engagement og humor</li> <li>Gode kommunikationsevner</li> <li>Teamånd og selvstændighed</li> <li>Udadvendt, serviceminded og tålmodighed</li> <li>Lyst til at arbejde efter princippet ”frihed under ansvar” samt ”en for alle og alle for en”</li> </ul> By- og Kulturforvaltningen undergår lige nu en kulturforandringsproces med stor fokus på at styrke det tværgående arbejde. Vi lægger derfor stor vægt på, at du har gode samarbejdsevner og er god til at tænke på tværs, er åben som person og kan favne forskellige fagligheder.<br /> <br />Det er nødvendigt, at du har kørekort til almindelig bil.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og afvekslende job</li> <li>Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde</li> <li>Sparring med fagligt stærke kollegaer</li> <li>Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen med flekstid. Tiltrædelse 1. maj 2017 eller hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte kontorchef Christopher M. Rau på 3012 0724 eller miljøsagsbehandler Claus Peder May på 6551 2488.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er  24. februar 2017. Samtaler forventes afholdt den 7. marts 2017.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Klima
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  24-02-2017 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Din arbejdstid vil ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte  teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Område Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet