39 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Vikariat på Sct. Hans Skole

  Til den innovative linje på Sct. Hans Skole søges en vikar på fuld tid.

  Da en af skolens lærere er sygemeldt på ubestemt tid, søger vi en vikar hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Om stillingen og os</strong><br />Stillingen er på 37 timer og du skal undervise i kristendom og dansk i 8. klasse på den innovative linje. Så det forventes, at du har linjefag i dansk eller anden tilsvarende kompetence. Vi ser også gerne, at du har kompetencer inden for engelsk og DSA.<br /> <br />Sct. Hans Skole er Skibhuskvarterets skole, og vi har i dag ca. 720 glade elever og deres engagerede forældre. Vores vision er at udvikle livsduelige, kreative og internationalt orienterede børn og unge gennem skolens tre dimensioner:<br /> <br /><strong>Sundhedsdimensionen:</strong> Vi vil gerne give eleverne livsduelighed, ud fra en forståelse af at eleverne er med i fællesskaberne på Sct. Hans Skole, hvor de oplever fysisk, psykisk og socialt velbefindende.<br /> <br /><strong>Den kreative dimension</strong>: Sct. Hans Skole ønsker at udvikle børn og unge, der kan være nyskabende, idé rige og innovative.<br /> <br /><strong>Den internationale dimension</strong>: Sct. Hans Skole ønsker at kvalificere børn og unge til at deltage aktivt i en globaliseret verden.<br /> <br />Vi lægger meget vægt på det faglige samarbejde, hvor du vil være tilknyttet et årgangsteam og to fagteams i en fast struktur. Ungemiljøet er opdelt i 3 linjer, der svarer til de tre dimensioner, som eleverne vælger sig ind på, hvilket betyder at meget få elever vælger anden skole.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen besættes i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Lars Eriksen<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 1.11.2016 kl 12:00<br />Samtaler forventes afholdt d. 2. november 2016<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Sct. Hans Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistent til Aftengruppe Syd

  Vi søger til en social- og sundhedsassistent til en fast stilling til vores udekørende aftengruppe. Stillingen er på 28 timer/ugentligt og der arbejdes ud fra en 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend i lige uger og fast mandag og tirsdag. Arbejdstiden er fra 15.30 – 23.30.

  Vi søger til en social- og sundhedsassistent til en fast stilling til vores udekørende aftengruppe. Stillingen er på 28 timer/ugentligt og der arbejdes ud fra en 5/2 modellen, hvor der er weekendvagt hver 2. weekend i lige uger og fast mandag og tirsdag. Arbejdstiden er fra 15.30 – 23.30.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle de borgere, der henvender sig til os. Derfor har vi udviklet 12 rehabiliteringsforløb, der sikrer, at alle borgere mødes med den rehabiliterende tilgang. Som borger tildeles man et rehabiliteringsforløb alt efter hvilken livssituation, man befinder sig i, og alt efter hvilken evne man har til selv at koordinere sit forløb.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændig og meget varieret arbejde i højt tempo.</li> <li>Et godt kollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden.</li> <li>En gruppe med godt humør og socialt fællesskab</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer til gengæld, at du <ul> <li>har erfaring med eller lyst til at lære mere omkring alderdomsforandringer og de støttebehov, der kan følge med</li> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> Du skal påregne alene-arbejde/-kørsel i jobbet.<br /> <br /><strong>L</strong><strong>ø</strong><strong>n- og ans</strong><strong>æ</strong><strong>ttelsesvilk</strong><strong>å</strong><strong>r</strong><br />Tiltrædelse 1. januar 2017.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Annette Johansen på 6551 3610.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 16. november 2016. Samtaler forventes afholdt 28. november 2016.
  Arbejdssted:
  Aftengruppe Syd
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Kan du omsætte viden omkring lovgivning og ledelsestilsyn til konkret handling hos chefer og ledere?

  <em>Kan du omsætte viden omkring lovgivning og ledelsestilsyn til konkret handling hos chefer og ledere?<br />Kan du sikre en gennemsigtig afrapportering op gennem ledelsesniveauerne?<br />Kan du undervise og coache lederne i gennemførelsen af deres ledelsestilsyn? <br />Kan du udfordre såvel chefer, ledere som medarbejdere for at sikre, at ledelsestilsynet altid er af høj faglig kvalitet? </em><br /><br />Vi søger en chefkonsulent til en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse 1. december 2016 eller snarest herefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Beskæftigelses- og socialforvaltningen ønsker via øget fokus på fagligt ledelsestilsyn og andre redskaber at bidrage til, at de ledige i kommunen oplever en effektiv beskæftigelsesindsats. En indsats der samtidig tager højde for øgede krav i lovgivningen. Det skal ske ved at understøtte ledelsens løbende udvikling i kvaliteten i sagsbehandlingen.<br /><br />Stillingen er organisatorisk forankret under økonomichefen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Økonomichefen er en af 4 chefer i staben for forvaltningen. Øvrige chefers ressortområde i staben er IT-Data, Politik-Jura samt HR.<br /><br />Økonomi består af 3 afdelinger: Beskæftigelsesøkonomi, Socialøkonomi samt Regnskab og Intern drift. Vi er til sammen ca. 40 medarbejdere. Vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du har følgende faglige kvalifikationer <ul> <li>Revisionsmæssig baggrund og erfaring</li> <li>Indgående kendskab til lovgivning på beskæftigelsesområdet</li> <li>Kendskab til refusionsmæssige problemstillinger</li> <li>Kendskab til serviceloven</li> <li>Erfaring med implementering af ledelsestilsyn</li> <li>Erfaring med sparring og undervisning af ledere i det offentlige</li> <li>God til at samarbejde på alle niveauer i en politisk organisation</li> </ul> Dine personlig egenskaber kræver, at du skal kunne omsætte din viden omkring lovgivning og ledelsestilsyn til konkret handling hos chefer og ledere. Ansvaret for udarbejdelse af ledelsestilsynet ligger altid hos den enkelte leder, men du skal løbende udfordre såvel chefer, ledere som medarbejdere for at sikre, at ledelsestilsynet altid er af høj faglig kvalitet.<br /><br />Du skal også være klar til en åben dialog i de tilfælde, hvor kvaliteten ikke er god nok. Det er en grundlæggende forudsætning, at du kan kommunikere selvstændigt med andre fagligheder end din egen. Du vil ofte skulle afrapportere status på ledelsestilsyn og lovmedholdelighed for den øverste ledelse i forvaltningen, herunder udpege forslag til fokusområder og prioriteringer.<br /> <br />Du vil blive understøttet i staben i forhold til jura, økonomi, processer samt generel sparring. Du har blot et fokus nemlig understøttelse af god sagskvalitet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte økonomichef Lisbeth Spenner via mail: lws@odense.dk eller på 23 31 77 68, hvis du har spørgsmål til stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 4. november 2016, kl. 10.00. Samtaler forventes afholdt i uge 46.<br />Du modtager automatisk en kvittering for modtagelsen af ansøgningen på den mailadresse, som ansøgningen er afsendt fra. Samme mailadresse anvendes til yderligere kommunikation med dig i resten af processen.<br />                                                                     
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses-og Socialforvaltningen, Staben, Økonomi
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-11-2016 10:00
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Natgruppen

  Har du lyst til at arbejde om natten og har du lyst til at arbejde rehabiliterende i samspil med borgere i forskellige forløb, hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven? - så lad os høre fra dig.

  <em>Har du lyst til at arbejde om natten og har du lyst til at arbejde rehabiliterende i samspil med borgere i forskellige forløb, hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven?<br />- så lad os høre fra dig. </em><br /><br />Natgruppen søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger til nattevagt på psykiatrisk bosted, plejecenter og udegruppe. <br /> <br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense.<br /> <br />Stillingerne, der er til besættelse snarest muligt er på 28 timer/ugentligt, hvor der som hovedregel arbejdes ud fra en 7/7 model.<br /> <br />Der må i forhold til nogle af stillingerne påregnes alene arbejde i jobbet, men dette tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og medarbejdernes sikkerhed/tryghed i arbejdet.<br /><strong> <br />Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring nattens opgaver</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> </ul> <strong>Vi forventer til gengæld, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med eller lyst til at lære mere omkring det område, du søger stilling indenfor</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til <ul> <li>assisterende leder Anne Mygind vedrørende stilling på psykiatrisk bosted</li> <li>assisterende leder Mai-Britt Liedtke eller assisterende leder Sabine Rahbek vedrørende stilling på plejecenter</li> <li>assisterende leder Betina Lohmann vedrørende stilling i udegruppe</li> </ul> <strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 3. november 2016. Samtaler forventes afholdt den 9. november 2016.
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Støtte-kontaktperson til Boligsociale Indsatser

  Har du lyst til og mod på at arbejde med gruppen af de allermest socialt udsatte borgere? Har du god energi, samt ønske om at levere høj faglighed? Kan du møde alle borgere med respekt og anerkendelse? Kan du arbejde selvstændigt og træffe beslutninger under pres? - Så vil vi gerne høre fra dig.

  <em>Har du lyst til og mod på at arbejde med gruppen af de allermest socialt udsatte borgere?<br />Har du god energi, samt ønske om at levere høj faglighed?<br />Kan du møde alle borgere med respekt og anerkendelse?<br />Kan du arbejde selvstændigt og træffe beslutninger under pres?<br />-  Så vil vi gerne høre fra dig.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Boligsociale Indsatser er en del af Jobrehabilitering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og har kontor på Tolderlundsvej 3B. Vi er et team bestående af tre støtte/kontaktpersoner (SKP).<br /><br />Vi løser opgaver i henhold til Servicelovens § 99 til kommunens allermest socialt udsatte borgere. Her er tale om borgere i komplekse livssituationer med udfordringer som alkohol- og/eller stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, etc. Formålet er at styrke og understøtte den enkelte borgers mulighed for et liv på egne præmisser med større personlig og social mestring, og derved støtte borgeren i at komme tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig har vi et udpræget fokus på Housing First.<br /><br />Vi har administrative opgaver, blandt andet når borgeren skal etableres i eget hjem eller søge enkelydelse.<br /><br />Du bliver en del af en større faggruppe i Boligsociale Indsatser med Sociale viceværter, Opsøgende socialrådgivere, Satellitkontor og Bostøtte-medarbejdere.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega med <ul> <li>En mellemlang socialfaglig uddannelse, f.eks. socialrådgiver eller socialpædagog</li> <li>Stærke kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt</li> <li>Udpræget systemisk forståelse</li> <li>Lyst til at indgå i både et internt, men også eksternt samarbejde</li> <li>Gode kontaktetableringsevner</li> <li>Erfaring med målgruppen</li> <li>Faglig som personlig robusthed og gennemslagskraft. Du vil ofte arbejde alene i borgerens hjem eller på gaden i et til tider barskt miljø</li> <li>Professionel tilgang til arbejdet</li> <li>Evne til at prioritere i det daglige arbejde med stor selvstændighed</li> <li>Engagement, lyst og vilje til at gøre en forskel</li> <li>Evnen til selvstændigt og respektfuldt at kunne yde en individuel støtte til borgere i eget hjem, således at borgeren kan mestre egen livssituation</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads med</strong> <ul> <li>Ambitionen om at være på forkant med nye løsninger på det sociale område</li> <li>Understøttelse af tværfagligt samarbejde og netværk</li> <li>Engagerede kolleger</li> <li>Et fagligt fællesskab med supervision</li> <li>En organisation i konstant udvikling</li> <li>Stor grad af frihed til selvstændigt at planlægge din arbejdsdag</li> <li>Fokus på evidensbaseret praksis</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2016 eller snarest derefter. Arbejdstiden er 37 timer om ugen med fleksibel arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 22.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere så kontakt afsnitsleder Jacob Ludvigsen på 40230461.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 4. november 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 10. november 2016.<br /><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er organiseret i fire områder og en stabsfunktion. De fire områder er Uddannelse, Job, Jobrehabilitering og Virksomhed og Borgerservice. Vi sætter ind på mange fronter for at få flere borgere tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet – herunder uddannelsesvejledning, iværksætteri, rådgivning, træning, mentorer, rekruttering, virksomhedsservice, jobrehabilitering, netværk og indsatser. Forvaltningen har til huse på Tolderlundsvej i Odense - centralt i bymidten med fem minutters gang til banegården.
  Arbejdssted:
  Jobrehabilitering, Boligsociale Indsatser
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en rengøringsassistent, 25 timer ugentlig fra 1. december 2016.

  <em>Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br /><br />Vi er samlet set ca. 550 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og tekniske servicemedarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> </ul> <strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er imødekommende og positiv</li> </ul> <strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Selvstændighed</li> <li>AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2016.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 25 timers arbejdsuge og du kan forvente at skulle flytte arbejdsområde.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Gitte Hansen på 21258163.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 31. oktober 2016<em>. </em>Samtaler forventes afholdt den 11. november 2016.
  Arbejdssted:
  Ejendom, Villestofte Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-10-2016 23:59
  Jobområder:
  Rengøring Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Ny skoleleder til Ejerslykkeskolen

  Ejerslykkeskolen er den lokale folkeskole i Odense M med 530 elever. Samarbejdet på skolen er præget af høj faglighed, en udstrakt grad af tværfaglige samarbejdsrelationer mellem skolens forskellige personalegrupper og en generel anerkendelse af, at forskellighed styrker. Genopslag.

  Ejerslykkeskolen søger ny skoleleder, da vores skoleleder gennem mange år har valgt at gå på pension.<br />Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Ejerslykkeskolen er den lokale folkeskole og samfundets mangfoldige forskellighed er rigt repræsenteret blandt skolens 530 elever.<br />Ejerslykkeskolen er en 2-3 sporet skole beliggende i Odense M. Skolen er organiseret i et børnemiljø fra 0. til 6. klasse, herunder en SFO for elever i 0. til 3., et ungemiljø fra 7. til 9. klasse samt en OBS-klasserække.<br /> <br />Samarbejdet på skolen er præget af høj faglighed, en udstrakt grad af tværfaglige samarbejdsrelationer mellem skolens forskellige personalegrupper og en generel anerkendelse af, at forskellighed styrker.<br /> <br />Skolen har etableret flere frugtbare partnerskaber med lokale foreninger og uddannelsesinstitutioner. Disse bidrager til hverdagen med nye muligheder og potentialer for udvikling; bl.a. en valgfagsordning i samarbejde med to naboskoler.<br />Men det er et felt, vi gerne vil udvikle mere, så Ejerslykkeskolen i endnu højere grad bliver lokalområdets skole.<br /> <br />På Ejerslykkeskolen har vi længe været på forkant med faglige og pædagogiske tendenser, og vi arbejder til stadighed med at kvalificere vores faglige og pædagogiske praksis. Det skyldes i høj grad personalets vedholdende engagement og kreativitet i arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling.<br />Den seneste trivselsundersøgelse fra september 2016 viser en personalegruppe i god trivsel.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Skolens ledelsesteam består pt. af skoleleder, souschef og afdelingsleder. Administrationen består desuden af to skolesekretærer, og der er ansat ca. 80 medarbejdere fra forskellige faggrupper. Herunder det tekniske servicepersonale, der holder en høj vedligeholdelsesstandard for skolen og dens omgivelser.<br />Den nye skoleleder på Ejerslykkeskolen vil have mulighed for at sætte sit præg på det nye ledelsesteam. Ydermere vil man som skoleleder i Odense Kommune blive en del af en skolelederkreds på 36 skoleledere.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Din profil, som vi ser den: <ul> <li>Du kan bidrage til fortsat at udfordre og forene personalet.</li> <li>Du kan se muligheder i et konstruktivt samarbejde med medarbejdernes valgte tillidsfolk og MED-udvalget.</li> <li>Du skal være en synlig og nærværende skoleleder både i forhold til medarbejdere, elever og forældre.</li> <li>Du skal have respekt for den etablerede skolekultur i den fortsatte udvikling af skolens praksis.</li> <li>Du skal have en anerkendende ledelsesstil og møde medarbejderne med tillid og opbakning.</li> <li>Du skal være tydelig og troværdig i din kommunikation, beslutninger og handlinger.</li> <li>Du har erfaring med administrativ og økonomisk ledelse.</li> <li>Vi forventer, at du fokuserer på børns læring, trivsel og dannelse i din pædagogiske ledelse af vores professionelle læringsfællesskaber.</li> <li>Vi forventer, at du tænker børnenes perspektiv og søger ordentlige løsninger for børn, forældre og medarbejdere.</li> <li>Vi ønsker, at du fortsat kan udvikle vores samarbejde med organisationer, foreninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.</li> <li>Vi ønsker, at du fortsætter traditionen med det tætte og konstruktive samarbejde med skolebestyrelsen.</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen besættes i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil høre mere om stillingen og forventningerne til den nye skoleleder, er du<br />velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller<br />afdelingsleder Martin Rahr Bøgeskov på 3033 4099.<br />Se flere informationer på skolens hjemmeside: <a href="http://ejerslykkeskolen.skoleporten.dk/sp">http://ejerslykkeskolen.skoleporten.dk/sp</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 20. november 2016.<br />1. samtalerunde gennemføres den 1. december 2016 og 2. samtalerunde forventes gennemført den 14. december 2016.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en<br />personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer.<br /> 
  Arbejdssted:
  Ejerslykkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Socialfaglige medarbejdere til Lindegården

  Vi søger 2 socialfaglige medarbejdere - pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut o.l.. Stillingerne er fordelt på en fast stilling, 32 timer ugentlig og en tidsbegrænset stilling, 34 timer ugentlig med forløb indtil 31 juli 2017.

  Vi søger 2 socialfaglige medarbejdere - pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut o.l. til Lindegården.<br /><br />Stillingerne er fordelt på en fast stilling, 32 timer ugentlig og en tidsbegrænset stilling, 34 timer ugentlig med forløb indtil 31 juli 2017. Begge stillinger er med ansættelse på døgnoverenskomst, da begge ville skulle indgå i weekend- og helligdagsvagter.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Lindegården er et særforanstaltnings døgntilbud for personer med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Størstedelen af beboerne har yderligere en psykiatrisk overbygning og/eller gennemgribende adfærdsforstyrrelse.<br /><br />Stedet er kendetegnende ved, at beboerne hver især skal have individuelle løsninger i deres hverdag. Da beboerne kræver special pædagogik, vil en erfaring fra lignende steder eller fra eksempelvis autisme-, psykiatri- eller domsområdet være en fordel, men ikke en forudsætning. Der er fokus på høj faglighed, som tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og problemstillinger.<br /><br />På Lindegården bor der 12 personer i alderen 21-59 år.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Ud over en høj faglighed, leder vi efter en ret veldefineret medarbejderprofil.<br /><br />Grundsubstansen i denne profil bygger på tre konkrete adfærdsmåder. Disse er: <em>samarbejde</em>, <em>læring</em> og <em>udvikling</em>.<br /><br />Det er et must, at du som en kommende medarbejder kan spejle dig i disse kerneværdier. Til at støtte medarbejderne i deres udvikling er der tilknyttet en ekstern supervisor. Herudover vil der være mulighed for dygtiggørelse gennem kurser, ligesom sidemandsoplæring også er en almindelig anvendt metode.<br /> <br />Har du en profil, der bygger på de ovennævnte kerneværdier, vil følgende kompetencer også være påkrævet <ul> <li>Relevante faglig uddannelse</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Evner teamsamarbejde og er loyal overfor trufne beslutninger</li> <li>Har lyst til at udvikle dig fagligt og personligt og deltage i supervision</li> <li>Kan skabe tillid og tryghed</li> <li>Du er tydelig i din kommunikation – både den verbale såvel som den nonverbale</li> <li>Du kan varetage skriftlige arbejdsopgaver (oplæres i ICF, Én Plan, SF 12 m.m.)</li> <li>Du er i stand til at tage vare på, og rumme udadreagerende beboere</li> <li>Er ansvarlig, fleksibel, loyal og omstillingsparat</li> <li>Har humoristisk sans</li> <li>Har kørekort til bil</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En teambaseret arbejdsplads</li> <li>En arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet er i fokus</li> <li>Indflydelse og ansvar</li> <li>En organisation i stadig udvikling</li> <li>Dynamiske og humørfyldte kolleger</li> <li>Supervision</li> <li>Fagligt kvalificerede kolleger</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse er 1. december 2016 eller snarest derefter.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål kan du kontakte assisterende rehabiliteringsleder Michael Porthouse på 29 49 93 61.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag, den 9. november 2016, og vi forventer at holde samtaler mandag, den 14. november 2016.     <br /> 
  Arbejdssted:
  Lindegården
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Driftsleder til Teknisk Service, Ejendom

  Kan du sikre en ansvarlig drift og lede engagerede medarbejdere med forskellig baggrund? Kan du planlægge aktiviteter og projekter i god tid og samtidig sikre, at de bliver gennemført? Så er det måske dig, som vi søger til Teknisk Service i Ejendom.

  <em>Kan du sikre en ansvarlig drift og lede engagerede medarbejdere med forskellig baggrund?</em><br /><em>Kan du planlægge aktiviteter og projekter i god tid og samtidig sikre, at de bliver gennemført?</em><br /><br />Så er du måske den, som vi søger<em>.</em><br /><br />Til vores driftslederteam i Teknisk Service, Ejendom, der består af fire driftsledere, søger vi en selvstændig og stærk leder, der er udadvendt, tillidsvækkende, samarbejdsorienteret og god til at koordinere.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Teknisk Service er en del af Ejendom i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning. Se vores organisationsdiagram <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c3c4063c-5498-4a8d-bcec-ad93d7fea667" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br />Vi er en udviklings- og Facilities Management-enhed, der i fællesskab med vores samarbejdspartnere skaber rammerne for borgernes gode liv og udvikling i kommunens ejendomme.<br />Vi er i hele Ejendom ca. 600 ansatte inden for rengøring, teknisk service, vedligehold og administration.<br /><br />Vi tilbyder: <ul> <li>Et varieret arbejde med mange personlige kontakter</li> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring og fælles ansvar i teams og med engagerede lederkollegaer</li> <li>En spændende arbejdsplads med høj social kapital</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> <li>Kontor på Odense Slot i byens måske smukkeste omgivelser</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som driftsleder kommer du til at arbejde i en helhedsorienteret kultur, som har fokus på at yde brugerne af vores bygninger en optimal service.<br />Du får ansvaret for de tekniske serviceopgaver i distrikt NV. Her er ca. 200 bygninger og 20 medarbejdere, primært ejedomsserviceteknikere og håndværkere, der fortrinsvis udfører tekniske serviceopgaver på ejendomme og udearealer.<br /><br />Som driftsleder er dine mål at <ul> <li>Være garant for høj faglig kvalitet i den daglige opgaveløsning og for optimal ressourceudnyttelse</li> <li>Opnå resultater gennem ledelse af mennesker med forskellig baggrund</li> <li>Bidrage til at igangsætte nødvendige initiativer inden for både dagligdagsdrift og udvikling</li> <li>Kunne samarbejde bredt med både brugere i kommunens forvaltninger og med eksterne leverandører</li> <li>Have fokus på den brugeroplevede kvalitet; kundens behov og tilfredshed.</li> </ul> <br />Din væsentligste opgave vil være daglig driftsledelse præget af brugerhenvendelser, medarbejderkontakt, teamwork og gensidig sparring.<br />Der vil også være opgaver i tværgående samarbejdsprojekter med kolleger, brugere og samarbejdspartnere, hvor forretningsorientering og -udvikling er i fokus.<br />Du refererer til chef for Teknisk Service Jan Geisle.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Fagligt forventer vi, at du <ul> <li>Kan dokumentere praktisk ledererfaring - gerne på fagområdet teknisk service, AIA installatørvirksomhed eller anden lignende virksomhed</li> <li>Har erfaring med skriftlig og mundtlig formidling</li> <li>Har et generelt godt kendskab til IT – og solid erfaring med Excel.</li> <li>Har kendskab til arbejdsmiljøarbejde</li> <li>Har erfaring med at læse, forstå og følge op på budgetter</li> <li>Har lederuddannelse, grundlæggende lederuddannelse eller tilsvarende</li> </ul> I dit ledelsesteam har du tre sideordnede kolleger med tilsvarende opgaveområder. Du sidder på storrumskontor med kolleger, der varetager andre servicefunktioner (bygningsvedligehold, administration, udlejning og rengøring) for ejendommene i dit distrikt - og her er koordinering og teamwork afgørende i hverdagen.<br /><br />Som leder og kollega forventer vi, at du <ul> <li>Er udadvendt, samarbejdsorienteret og elsker at være sammen med andre mennesker</li> <li>Er et engageret menneske, der vil være med til at gøre en forskel gennem ledelse af andre og kan udvise respekt for forskellige kulturer og værdier jf. Odense Kommunes ledelsesgrundlag</li> <li>Kan arbejde i teams på flere niveauer - og samtidig tage selvstændige beslutninger</li> <li>Er lydhør og tillidsvækkende – og formår at lede dine medarbejdere, som er spredt over mange arbejdspladser</li> <li>Kender dine egne begrænsninger og beder om hjælp, når der er behov for det</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. januar 2017. <br />Som leder i Odense Kommune får du en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med relevant organisation (ramme for stillingen er brutto inkl. pension 39.000 kr./måned).<br /><br /><strong>Yderligere oplysninger</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Teknisk Service Jan Geisle på 5125 3142 eller driftsleder Mette U. Jensen på 5114 7029.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 6. november 2016.<br />1. ansættelsessamtale afholdes den 14. november 2016. Før 2. ansættelsessamtale den 24. november 2016 skal du være indstillet på at gennemføre en personprofiltest samt præsentere referencer.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Ejendom -Teknisk Service
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Rengøring Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Socialfaglige medarbejdere til Grevenlund

  Vi søger 3 socialfaglige medarbejdere - pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter o.l. - samt 2 til barselsvikariater med ansættelse den 1. januar 2017. Stillingerne varierer timemæssigt fra 30–32 timer ugentlig, og med ansættelse på døgnoverenskomst.

  Vi søger 3 socialfaglige medarbejdere - pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter o.l. - samt 2 til barselsvikariater med ansættelse den 1. januar 2017. Stillingerne varierer timemæssigt fra 30–32 timer ugentlig, og  med ansættelse på døgnoverenskomst, da alle ville skulle indgå i weekend- og helligdags vagter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bo- og beskæftigelsesstedet Grevenlund er et nybygget bosted, der ligger i det sydøstlige Odense tæt på skov og natur. Vi har været i gang i 1½ år nu, og skal have flere beboere samt eksterne borger på dagcentret, derfor søger vi dygtige socialfaglige medarbejdere. <br /><br />Grevenlund er Odense Kommunes nyeste bosted for særforanstaltninger. Stedet er kendetegnende ved, at beboerne hver især skal have individuelle løsninger i deres hverdag. Da beboerne kræver special-pædagogik, vil en erfaring fra lignende steder eller fra eksempelvis autisme-, psykiatri- eller domsområdet være en fordel, men ikke en forudsætning. Dog vil erfaring inden for psykiatrien blive vægtet højt, da flere af de nyeste beboere har psykiatriske problemstillinger.<br /><br />Der er fokus på høj faglighed, som tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og problemstillinger.<br /><br />På Grevenlund bor i alt 16 beboer med forskelligartede problematikker. Alle beboerne/brugerne, der bor på Grevenlund, har det til fælles, at de har brug for anerkendelse, struktur, tydelighed og ikke mindst hjælp til selvhjælp. Beboerne er kendetegnet ved at have manglende sociale kompetencer, og de fleste af beboerne har, ud over deres funktionsnedsættelse, en psykiatrisk overbygning. Det kan være en autistisk diagnose, psykiatrisk tillægshandicap eller for nogens vedkommende en behandlings- eller anbringelsesdom. En del beboere vil til tider have en udadreagende adfærd.<br /> <br />Der er i tilknytning til bostedet etableret et Dagcenter med en kapacitet på op til 20 brugere. For en del beboere vil dette blive en integreret del af deres botilbud. For andre vil det blive en mulighed for daglig aktivering. Det er planen, at alle medarbejdere på Grevenlund tager del i alle typer af opgaver. Dette sikres ved et glidende rotationsprincip, så alle på skift får opgaver på såvel aktivitets- som på døgndelen<br />  <br /><strong>Om dig </strong><br />Ud over en høj faglighed leder vi efter en ret veldefineret medarbejderprofil.<br /><br />Grundsubstansen i denne profil bygger på tre konkrete adfærdsmåder. Disse er: <em>samarbejde</em>, <em>læring</em> og <em>udvikling</em>.<br /><br />Det er et must, at du som en kommende medarbejder, kan spejle dig i disse kerneværdier. Til at støtte medarbejderne i deres udvikling er der tilknyttet en ekstern supervisor. Herudover vil der være mulighed for dygtiggørelse gennem kurser, ligesom sidemandsoplæring også er en almindelig anvendt metode. P.t. er vi i gang med at implementere La Sopra modellen, som faglig fundament.<br /> <br />Har du en profil, der bygger på de ovennævnte kerneværdier, vil følgende kompetencer også være påkrævet <ul> <li>Du har lyst til at deltage i udviklingen af et helt nyere bosted med fokus på helhedsløsninger</li> <li>Du er indstillet på at modtage supervision</li> <li>Du er tydelig i din kommunikation – både den verbale såvel som den nonverbale</li> <li>Du kan tage ansvar og arbejde selvstændigt</li> <li>Du er fysisk og psykisk robust</li> <li>Du vil arbejde ud fra en fælles pædagogisk ramme, hvor den enkelte beboers behov er i centrum</li> <li>Du er i stand til at tage vare på, og rumme udadreagerende beboere</li> <li>Du kan varetage skriftlige arbejdsopgaver (oplæres i ICF, Én Plan, SF 12 m.m.)</li> <li>Du er i besiddelse af kørekort</li> <li>Da vi bor lidt ude på landet, søger vi medarbejdere, der gerne vil være med til at bruge vores fantastiske områder, så er der en lille ”bonderøv” gemt i dig, er det alletiders.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål kan du kontakte rehabiliteringsleder Ulla Leth på 29499319, assisterende rehabiliteringsledere Jan Hofmann Pedersen på 2037 5781 eller Michael S. Porthouse på 2949 9361.     <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 11. november 2016. Samtaler forventes afholdt i uge 47.
  Arbejdssted:
  Botilbud medfødt hjerneskade Syd, Grevenlund
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  11-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Beredskabsassistent til Beredskab Fyn

  Beredskab Fyn søger 3 beredskabsassistenter til døgnvagt, gerne uddannede redningsdykkere, med tiltrædelse den 1. januar 2017.

  Vi søger 3 beredskabsassistenter til døgnvagt, gerne uddannede redningsdykkere, med tiltrædelse den 1. januar 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Beredskab Fyn er et nyt beredskab, der blev etableret den 1. januar 2016 som et §60-selskab og ejes af 9 fynske kommuner.<br /> <br />Beredskab Fyn er en moderne udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø med udviklingsmuligheder og attraktive vilkår for medarbejderne.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som beredskabsassistent skal du løse beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med brand, redning, frigørelse og forurening. Dertil kommer opgaver i forbindelse med dykkerberedskabet. Uden for indsats deltager du i de daglige arbejdsopgaver på stationen, i arbejdsgrupper og i udvalg på tværs af organisationen.<br /> <br />Arbejdsstedet vil skifte mellem Station Åsumvej, Odense, og Station Bolbro, Odense, efter vagtskema. Arbejdstiden er pt. 85 døgnvagter pr. år.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har <ul> <li>en håndværksmæssig uddannelse, gerne lastbilmekaniker, elektronikmekaniker/elektronikteknikker eller anden relevant uddannelse</li> <li>grunduddannelse, INDSATS</li> <li>funktionsuddannelse, INDSATS</li> <li>grundkursus i Førstehjælp, 12 timer</li> <li>kørekort til CE</li> </ul> Du er fleksibel og har gode samarbejdsevner, du er en holdspiller, og det er vigtigt, at du er mentalt velafbalanceret. Personlige træk som positiv, åben, tillidsvækkende og ansvarsbevidst vægtes højt.<br /><br />Det er endvidere vigtigt, at du er i god fysisk form, og at du bevidst arbejder på at fastholde den. Beredskab Fyn har obligatorisk motion i arbejdstiden for personel på døgnvagt. Du er en god kollega, der deltager aktivt i det sociale på dit hold og aktivt bidrager til en god stemning på tværs af holdene.<br /> <br /><strong>Til ansættelsesprøven skal du</strong> <ul> <li>kunne svømme 1000 m i svømmehal og efterfølgende gennemføre ABC-prøven for sportsdykkere med tilfredsstillende resultat</li> <li>kunne løbe 2400 m med tilfredsstillende resultat</li> <li>bestå højdeskræk- og klaustrofobiprøve</li> <li>gennemføre BRS’ funktionstest med tilfredsstillende resultat</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /> <br /><strong>Rekrutteringsforløb</strong><br />Din ansøgning med CV skal være os i hænde senest mandag, den 31. oktober 2016, kl. 08.00<br /> <br />Der afholdes 2 samtaler:<br />1. samtale og fysiske tests afholdes søndag, den 13. november 2016 mellem kl. 06.00 og 18.00.<br />2. samtale afholdes mandag, den 21. november 2016 mellem kl. 08.00 og 14.30.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til beredskabsmester/leder af Rode 2 Søren Brodersen på <a href="mailto:sqb@beredskabfyn.dk">sqb@beredskabfyn.dk</a> eller 5128 5569.<br /> <br />Spørgsmål specielt rettet mod de fysiske krav kan fås ved henvendelse til beredskabsmester/leder af Rode 1 Henrik Bavnhøj på <a href="mailto:hbav@beredskabfyn.dk">hbav@beredskabfyn.dk</a> eller 6138 4252.<br /> 
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-10-2016 08:00
  Jobområder:
  Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Til Område Vest, Forløb med medfødt hjerneskade søger vi en assisterende rehabiliteringsleder til bo- og støttetilbud Tarup, støttecentrene Præstegårdshaven og Klostervej samt ledsageordningen. Du får et medansvar for den daglige drift på 3 arbejdspladser, hvor der i alt er 24 medarbejdere.

  Ældre- og Handicapforvaltningen, Område Vest, Forløb med medfødt hjerneskade søger assisterende rehabiliteringsleder til bo- og støttetilbud Tarup, støttecentrene Præstegårdshaven og Klostervej samt ledsageordningen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bo- og støttetilbud og støttecentrene, som er § 85-tilbud, er placeret 3 forskellige steder i Odense, hvor 66 borgere er tilknyttet. Ledsageordningen er et bydækkende tilbud, hvor ca. 450 borgere har bevilling efter § 97 i serviceloven. Målgruppen er voksne borgere med fysisk – psykisk funktionsnedsættelse / udviklingshæmmede.<br /> <br />Vores kerneopgave er at tilrettelægge borgerforløb, der understøtter og udvikler borgernes evne til at mestre deres hverdagsliv. Dette sker i tæt samarbejde mellem borgere, personale, øvrige samarbejdspartnere i Ældre- og Handicapforvaltningen og civilsamfundet.<br /> <br />Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe, der består af pædagoger, pædagogisk assistent, social- og sundhedsassistent samt handicapledsagere i ledsagordningen. Der er tilknyttet pædagogstuderende.<br /> <br />I 2015 blev et stort kompetenceforløb iværksat for alle medarbejdere, hvor indsatser og metoder skal understøtte den rehabiliterende tilgang, der arbejdes ud fra. Der er fokus på implementering af disse kompetencer og nye arbejdsgange, hvor tværfaglighed vægtes meget højt i hverdagen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen som assisterende rehabiliteringsleder er placeret på niveau 5 i organisationen, og du vil i din hverdag dermed være meget tæt på driften.<br /> <br />Du vil danne ledelsesteam med din nærmeste leder på niveau 4. Du får et medansvar for den daglige drift på 3 arbejdspladser, hvor der i alt er 24 medarbejdere. Der vil være en stor opgave i at være tæt på medarbejderne i hverdagen, forstå deres forskellige arbejdspladser, og vi forventer, at du prioriterer din tid ud fra behov og aftale – ud på de 3 arbejdspladser. Du får en stor berøringsflade internt i forvaltningen og vil både have kontakt med borgerne og deltage i samtaler med forældre og pårørende.<br /> <br />Du skal bedrive ledelse tæt på medarbejderne og kende deres hverdag, og i det omfang, der er behov for, give faglig sparring, coaching og opbakning. Medarbejdergruppen er fagligt stærk og vant til at arbejde selvstændigt, så din opgave bliver i høj grad at bakke op om deres praksis og dagligdag og understøtte både medarbejdernes faglige udvikling og forvaltningens fælles målsætninger. Samtidig skal du have fokus på at arbejde kreativt inden for de rammer, der er sat, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.<br /> <br />Som leder i en forvaltning og arbejdsplads i konstant udvikling bliver det en del af din hverdag at skulle sikre implementering af nye tiltag, der kommer såvel centralt som lokalt fra. Din rolle bliver at holde fast i den røde tråd, evaluere og følge op, så projekterne bliver fulgt til dørs.<br /><br />I stillingen ligger også en del administrative opgaver, som forventes løst lokalt af dig. Der er i den forbindelse ledelsesmæssig understøttelse fra centraladministrationen.<br /><br />Vi tilbyder dig: <ul> <li>En organisation, der er præget af åbenhed og har mod på forandringer</li> <li>En medarbejdergruppe, der er kendetegnet ved mange års erfaringer, ansvarlighed og engagement, og som har fokus på kerneopgaven ud fra et positivt og anderkendende samarbejde</li> <li>Et ledelsesteam, der samarbejder og understøtter hinandens opgaveløsning</li> <li>Ledelsesmæssig opbakning og sparring</li> <li>Mulighed for supervision på ledelsesopgaven og deltagelse i ledernetværk</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> </ul>  <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du har: <ul> <li>En relevant socialfaglig grunduddannelse</li> <li>Ledelseserfaring og kan se dig selv arbejde ud fra Odense kommunes ledelsesgrundlag</li> <li>Erfaring med målgruppen og rehabilitering</li> <li>Kendskab til daglige driftsopgaver og administrative opgaver, fx arbejdsplanlægning, arbejdstidsregler, overenskomst mv.</li> <li>Forståelse for at måle og dokumentere effekt</li> </ul> Som leder forventer vi, at du: <ul> <li>Er inspirerende, fleksibel og god til at gå forrest</li> <li>Er robust og har gennemslagskraft</li> <li>Kan både sparre, coache og uddelegere til medarbejderne</li> <li>Er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og holde fokus på at understøtte den fælles opgaveløsning</li> <li>Har en god situationsfornemmelse og et godt overblik</li> <li>Er åben og anerkendende i din tilgang og kan lede genne dialog</li> <li>Er forandringsparat i en foranderlig hverdag og organisation</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Du ansættes pr. 1. januar 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål eller ønsker uddybende information, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Kirsten Bern på 6551 3979.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 6. november 2016.<br />Vi afholder 1. samtalerunde mandag den 14. november 2016 og 2. samtalerunde tirsdag den 22. november 2016. <br />Der indgår en mindre opgave samt en personprofiltest i forløbet.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Område Vest
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Vil du være med til at få bragt flere ledige i job og uddannelse i tæt samarbejde med ledelsen, driften og det politiske niveau? Har du politisk tæft, trives du godt i de politiske beslutningsprocesser og har du et skarpt overblik?

  <em>Vil du være med til at få bragt flere ledige i job og uddannelse i tæt samarbejde med ledelsen, driften og det politiske niveau? Har du politisk tæft, trives du godt i de politiske beslutningsprocesser og har du et skarpt overblik? Og synes du at et arbejde i krydsfeltet mellem politik og administration er en spændende udfordring? Så har du nu mulighed for at søge stillingen som konsulent til Ledelsessekretariatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.</em><br /> <br /><strong>Bliv en del af et fantastisk konsulentteam</strong><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har sat sig ambitiøse mål om at få flere borgere i job og uddannelse. For at kunne komme i mål søger vi derfor en dygtig kollega til Ledelsessekretariatet i kontoret Politik, Jura & Strategi. Som konsulent bliver du en af sparringsparterne for rådmanden, direktøren og koncernledelsen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Derfor skal du kunne navigere i krydsfeltet imellem det administrative og politiske niveau.<br /><br />Stillingen kræver, at du har det strategiske overblik over den politiske opgaveportefølje og kan formidle relevante informationer mellem forskellige parter og aktører. Du skal besidde en skarp koordineringsevne og sikre en fyldestgørende formidling af initiativer og opgaver. Samtidig er det væsentligt, at du besidder en høj grad af politisk forståelse og interesse samt en høj faglig integritet.<br /><br />Som konsulent vil du få til opgave at understøtte ledelsen med faglige og strategiske oplæg, samt understøttelse i interne og eksterne fora, policy- og strategiudvikling, dagsordenssager og implementering af politik/strategi og generel sparring<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du arbejder i dag som akademisk konsulent og har ønske om at komme helt tæt på beslutningerne. Du kan agere fortroligt i det politiske og administrative krydsfelt. Du har en udbredt organisatorisk forståelse og kan begå dig i en stor organisation. Du er god til at bruge solide kommunikative evner, både mundtligt, skriftligt og med en god situationsfornemmelse. Du er selvstændig, kan håndtere situationer, der kræver, at der handles hurtigt og udviser en sikker dømmekraft og sans for detaljen. Det kan du, fordi du kan navigere i kaos og kan bevare roen i pressede situationer.<br /><br /><strong>Vi ser gerne, at du</strong> <ul> <li>har en forståelse af og interesse i det beskæftigelses- og socialpolitiske område</li> <li>har solid erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation - og gerne fra et job tæt på den politiske og administrative topledelse</li> <li>kan sparre med den politiske og administrative topledelse</li> <li>kan arbejde systematisk og analytisk</li> <li>kan kommunikere klart på skrift og i tale – både til fagfolk og borgere</li> <li>har erfaring med udarbejdelse af politiske oplæg, taler, analyser og processtyring</li> <li>kan sikre grundig opfølgning og er god til at samarbejde på tværs af niveauer</li> <li>er robust og selvstændig – og trives i en travl hverdag med mange bolde i luften</li> <li>er positiv, god til at samarbejde og besidder en høj etik</li> <li>har en relevant uddannelse og ligeledes mindst et par års erhvervserfaring</li> </ul> Du skal være indstillet på, at der forventes en høj grad af fleksibilitet i stillingen. Generelt skal du kunne håndtere, at der kan være mange opgaver på én gang i en dagligdag med højt tempo. Det er væsentligt, at du har drive og sætter kvalitetsmæssige høje krav til dig selv og dine resultater. <br /> <br /><strong>Vi tilbyder en arbejdsdag i et veldrevet og velfungerende ledelsessekretariat</strong><br />Som ansat i Ledelsessekretariatet vil du komme til at arbejde tæt sammen med kolleger og ledere både i forvaltningen og resten af kommunen. Stillingen indebærer gode udviklingsmuligheder samt muligheder for et spændende karriereforløb tæt på topledelsen.<br /><br />Vi tilbyder et job med en varieret hverdag, hvor du får mulighed for at få indblik i Odense Kommunes forvaltning og organisation, ligesom du har mulighed for personlig udvikling i et spændende og selvstændigt job – på Fyns største arbejdsplads.<br /><br />Du kan se frem til en alsidig, varieret og udfordrende arbejdsdag. Vores dagligdag er præget af meget skiftende opgaver, hvor nogle lander med meget korte deadlines. Derfor er det en vigtig forudsætning for vores hverdag, at vi kan sparre og supplere hinanden.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er til ansættelse på fuldtid og med start senest 1. januar 2017.<br />Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a>.<br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte leder for Politik, Strategi & Jura Rikke Kær Thaisen på 4022 9938, <a href="mailto:rkt@odense.dk">rkt@odense.dk</a>, Maria Leona Sommer på 3012 1760, <a href="mailto:mlsko@odense.dk">mlsko@odense.dk</a> eller Dorte Aagaard Nielsen på 5133 9105.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 1. november  2016, kl. 12.00.<br /> <br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde i uge 45. Kandidater, som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en online personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Beskræftigelses- og Socialforvaltningen, Ledelsessekretariatet
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura
 • Beredskab Fyn søger viceberedskabsdirektør, der får det overordnede ansvar for den operative del af beredskabet.

  <em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.</em><br /><br />Beredskab Fyn er et offentligt §60-selskab, der ejes af de ni fynske kommuner: Assens, Nordfyn, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Kerteminde, Nyborg og Odense. Beredskab Fyn blev etableret som selskab med virkning fra den 1. januar 2016 på baggrund af en landsdækkende reform med udgangspunkt i en aftale mellem Finansministeriet og KL.<br /> <br />Den politisk vedtagne vision er <strong>”et samarbejde, der giver et fælles fynsk serviceniveau med afsæt i kommunernes forskellige risikoprofiler og med et effektivt og borgernært beredskab.” </strong>Visionen udleves gennem strategien, som bl.a. bygger på den nye fælles risikobaserede dimensionering, der beskriver de overordnede rammer for det operative og forebyggende beredskab.<br /> <br />Stillingen som viceberedskabsdirektør er nyoprettet for at skabe en tættere sammenhæng mellem de strategiske og operative mål for beredskabet. Desuden skal viceberedskabsdirektøren sikre en stor ledelsesmæssig tyngde og sammenhængskraft i forhold til den overordnede drift af selskabet. Du vil få afgørende indflydelse på Beredskab Fyns strategi og sammen med den øvrige ledelse etablere et effektivt og borgernært beredskab. Du vil få ansvaret for hele den operative del af beredskabet, herunder leverandørkontakt til vores samarbejdspartner på området, ligesom du vil fungere som stedfortræder for beredskabsdirektøren. Indtil den rette kandidat er fundet, besættes stillingen af en konstitueret viceberedskabsdirektør.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Opgaveporteføljen vil være fokuseret omkring de operative opgaver, men også betjening af den politiske kommission og ejerkreds. Pt. vil 3 områdeledere referere til dig. Se vores organisation på Beredskab Fyns hjemmeside.<br /> <br />Defineret arbejdsområde vil bl.a. være: <ul> <li>Udvikling og ledelse.</li> <li>Kontraktindgåelse og kontraktopfølgning på brandslukningsområdet.</li> <li>Implementering og konsolidering af den risikobaserede dimensionering.</li> <li>Resultat og målstyring.</li> <li>Alle operative kapaciteter under BF og for indsættelse af beredskabet, herunder fuldtidsberedskabet i Odense, deltidsberedskabet på Ærø og i Odense.</li> <li>Operativt ansvar for Ø-beredskaberne.</li> <li>Ansvar for samtlige frivillige, deltids og fuldtidsansatte i afdelingen.</li> <li>Ansvar for Vagtcentralen inkl. eksterne kunder samt Vægterkorps.</li> <li>Ansvar for køretøjer og materiel.</li> <li>Planlægning og drift af planer vedr. nøgleobjekter f.eks. Storebæltsforbindelse og risikovirksomheder.</li> <li>Kunne indgå i chefvagtsordningen.</li> <li>Budget og lønstyring.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du er som leder troværdig, har passion for mennesker, besidder empati, er teamplayer og vant til at gå forrest. Du skal ikke kun motiveres af personaleledelse, men i lige så høj grad af den faglige ledelse med ansvaret for, at de operative funktioner foregår på et stabilt og professionelt niveau. Du besidder en relevant master eller kandidatgrad og har min. en lederuddannelse på diplomniveau. Du har solid erfaring som leder i beredskabet og praktisk erfaring med driften af et fuldtidsberedskab gennem ledelse af ledere, ligesom du har erfaring med offentlig administration, og så evner du at samarbejde i et politisk præget miljø. Det er derfor vigtigt, at du kan lytte, være afbalanceret, god til at beslutte og tage ansvar. Erfaring med analyser, udviklingsværktøjer og omstillingsprocesser anses som en fordel, ligesom det vil være en fordel, at du tidligere har arbejdet med fusionsprocesser. Altafgørende for succes i jobbet er dog dit overblik og din evne til at tænke i helheder.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Ansættelsen sker i henhold til aftale om aflønning af kommunale chefer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?   </strong><br />Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte direktør for Beredskab Fyn, Mogens Bjerregaard på tlf. 2913 5741, <a href="mailto:mogb@beredskabfyn.dk">mogb@beredskabfyn.dk</a><br /> <br />Din ansøgning skal være modtaget senest tirsdag, den 1. november 2016, kl. 8.00.<br /> <br />Dato for 1. samtale: 14. november 2016 <br />Dato for 2. samtale: 21. november 2016.<br />Dato for samtale med Beredskabsdirektøren: Uge 44/45.
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-11-2016 08:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse, Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Beredskab Fyn søger en vagtassistent til Vagtcentralen med tiltrædelse den 1. januar 2017.

  Vi søger en vagtassistent til Vagtcentralen med tiltrædelse den 1. januar 2017.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Jobbet er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, hvor du skal kunne arbejde i et fastlagt vagtrul på alle tider af døgnet, alle ugens 7 dage. Du skal være indstillet på at kunne fungere i alle vagtskift 365 dage uanset vagtrullet og mødetidspunkter.<br /><br />Arbejdet byder på en spændende og til tider meget travl hverdag med mange forskellige opgaver inden for servicering af vores kunder.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er god til at arbejde selvstændigt, er løsningsorienteret og evner hurtigt at sætte dig ind i arbejdet. Du skal være psykisk robust og god til at overskue de komplekse sammenhænge, der er i den daglige drift ved vagtbordet. Du skal kunne se løsningsmuligheder, som du i samarbejde med kollegaerne i Vagtcentralen, får ført ud i livet hurtigt og effektivt. Du har en meget høj stresstærskel og er tillidsvækkende, troværdig, professionel og samarbejdsorienteret.<br /><br />Du skal kunne medvirke til at afløse i vagten med kort varsel på alle vagtskift, hvis der skulle opstå akut behov for det. Du skal være stærk i din skriftlige og mundtlige formulering og kunne arbejde selvstændigt og løsningsorienteret. Derudover skal du have en meget kundevenlig fremtoning, således at vi altid kan sikre en høj kvalitet i vores leverancer, samt at vi altid lever op til kundernes krav til service og kvalitet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Beredskab Fyn udfører en række serviceopgaver for institutioner og private virksomheder. Det drejer sig bl.a. om overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg, modtagelse af nødkald fra byens ældre borgere samt anden teknisk overvågning.<br /><br />Vagtcentralen fungerer som telefonomstilling for Beredskab Fyn og for Odense Kommunes hovednummer uden for almindelig kontoråbningstid og løser opgaver i forbindelse med Beredskab Fyns udrykninger. Vagtcentralen varetager desuden telefonvagtopgaver for andre offentlige institutioner.<br /><br />Beredskab Fyn er en moderne udviklingsorienteret og røgfri arbejdsplads, der lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø med udviklingsmuligheder og attraktive vilkår for medarbejderne. Vi arbejder målrettet med trivsel på arbejdspladsen, hvor vi lægger vægt på medindflydelse gennem åbenhed og dialog.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeleder René Bondo Hoffmann på 2124 5131.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgning og CV skal være os i hænde senest den 31. oktober 2016, kl. 08.00.<br /><br />1. samtale forventes afholdt den 4. november 2016 og en evt. 2. samtale forventes afholdt den 11. november 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-10-2016 08:00
  Jobområder:
  Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Har du erfaring indenfor vejmyndighedsområdet, herunder erfaring med koordinering og tilladelser inden for "råden over vej", arrangementer og tilsyn? Vi søger to dygtige, energiske og humørfyldte kolleger, som kan lide borgerkontakt og bevare overblikket og god til at prioritere arbejdsopgaverne.

  <em>Har du erfaring indenfor vejmyndighedsområdet, herunder erfaring med koordinering og tilladelser inden for "råden over vej", arrangementer og tilsyn?</em><br /><br />Vores trofaste medarbejdere gennem mere end 40 år i kommunen, har meddelt at De ønsker at påbegynde deres 3. alder. Vi søger derfor to nye kolleger.<br /> <br />Odense Kommune giver en gravetilladelse, når en entreprenør skal grave i ”vores” vej, fortov eller jord. Det kan fx være, der skal installeres et forsyningsskab i fortovet. Eller i den anden ende af skalaen kan det være store kloakledninger, der skal lægges i et større område, eller langs en højt trafikeret vej.  <br /> <br />Alle ansøgninger behandles i Drift og Anlægs myndighedskontor, som kontrollerer alle ansøgninger. Nogle er hurtigt klaret, mens andre kræver større projektorganisering, skilteplaner og tilladelser fra politi og myndigheder. På et år gives der pt. over 2.200 gravetilladelser og samt ca. 1000 tilladelser til stilladser, containere ol.<br /> <br />Arbejdet består i at sikre korrekt myndighedsbehandling, skiltning og afspærring, sikring kvaliteten og dokumentation af gravearbejdet samt at bidrage til god og rettidig kommunikation og information til entreprenører, borgere, erhvervsliv og løbende optimere til den bedst mulige fremkommelighed for trafikanter.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne vil primært bestå i <ul> <li>Myndighedsbehandling ”råden over vej”</li> <li>Tilsyn med afspærringer og gravearbejder</li> <li>Kommunikation i bred forstand</li> <li>Trafikafvikling i forbindelse med løbs- og koncertarrangementer m.v.</li> <li>Administration af Kommunes lystbådepladser</li> <li>Administration af Mobilt Gadesalg og pølsevogne</li> <li>Tilladelse til indretning af bygge- og arbejdspladser på offentlige vejarealer</li> <li>Tilladelse til midlertidige overkørsler</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker en kollega, der <ul> <li>Har dokumenteret erfaring med enten anlægsarbejder eller tilsyn med opgravningsarbejder</li> <li>Har dokumenteret erfaring med afmærkning af vejarbejder</li> <li>Kan samarbejde med entreprenører</li> <li>Er udadvendt og god til at kommunikere med borgere og andre, som er afhængige af dit arbejde</li> <li>Trives med både at løse selvstændige opgaver fra start til slut og til at arbejde i teams, hvor I tager et fælles ansvar</li> <li>Er kreativ, løsningsorienteret og samarbejdsminded</li> <li>Har et godt kendskab til IT på brugerniveau</li> </ul> Det er et krav at du har kørekort. Visse tilsyn kan foregå via cykel eller ”gåben”.<br /><br />Derudover ønsker vi os to dygtige, energiske og humørfyldte kollegaer med et bredt kendskab og erfaring inden for vejområdet. Vi vægter en humoristisk tone og et godt kollegialt sammenhold. Det er vigtigt at du kan lide borgerkontakt og kan bevare overblikket samt prioritere, da der ofte er meget travlt.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Park & Vej er et af 2 kontorer i Drift & Anlæg og en del af By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br />Kontoret består af ca. 60 medarbejdere, som arbejder med drift og vedligehold af de kommunale grønne områder og kirkegårde samt vejarealer herunder myndighedsbehandling inden for vejlovene, Kontoret har blandt andet ansvar for vedligeholdelse af kommunens 950 km veje og 340 km cykelstier.<br /> <br />Park og Vejkontoret er et driftskontor, der har udliciteret alle sine driftsopgaver. Kontoret har stor berøringsflade med kommunens borgere og erhverv. Anlægsaktiviteten er rigtig stor i Odense i de kommende år, hvilket har stor betydning for kontorets opgaveløsning. Kontoret har via sin vejmyndighedsmedarbejdere et tæt samarbejde med og koordinering med disse større og mindre anlægsprojekter.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde en attraktiv stilling inden for vejområdet i Danmarks trediestørste by. Odense er en by i en omfattende og spændende udvikling, som du har mulighed for at blive en del af. Der bliver mulighed for sidemandsoplæring inden for området.<br /><br />Vi arbejder i et godt fagligt og socialt miljø på Odense Slot, som er centralt placeret i Odense.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Den ugentlige arbejdstid er 37 timer incl. frokostpause. Vi forventer ansættelse snarest muligt.<br />Odense Kommunes medarbejdere har adgang til medarbejderfordele som f.eks. sundhedsordning. Dertil kommer frugtordning og kantine.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Jacob Juhl Harberg på 2325 0094.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 1. november 2016, kl 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46.<br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Tilsynsførende til By- og Kulturforvaltningen

  Har du f.eks. dokumenteret erfaring med anlægsarbejde og afmærkning af vejarbejde - så er det måske dig, vi søger. Vi ønsker os en dygtig, energisk og humørfyldt kollega med et bredt kendskab og erfaring inden for vejområdet. Vi vægter en humoristisk tone og et godt kollegialt sammenhold.

  <em>Har du f.eks. dokumenteret erfaring med anlægsarbejde og afmærkning af vejarbejde?<br />- så er det måske dig, vi søger. </em><br /><br />Odense er i gang med at transformere sig til en storby og der er planlagt investeringer for mere end 52 milliarder kroner i de kommende år. Der skal blandt andet anlægges en letbane gennem Odense de kommende 5 år. Det er Odense Kommunes intention, at anlægge letbanen med så få konsekvenser for byens borgere og handelsliv som muligt. Til at understøtte dette søges en dygtig kollega til tilsyn og opfølgning med de mange gravearbejder, der skal gennemføres.<br /> <br />Letbaneprojektet består af en periode med flytning af en lang række ledningsanlæg ved letbanetraceet på den godt 14 km lange strækning. Dette arbejde efterfølges af anlæggelsen af spor, renovering af hele gaderummet og etablering af en række byrum.<br /> <br />Arbejdet består i at sikre korrekt skiltning og afspærring, sikre kvaliteten og dokumentation af gravearbejdet samt at bidrage til god og rettidig kommunikation og information til entreprenør, borgere, erhvervsliv og trafikanter.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i <ul> <li>Tilsyn med afspærringer og gravearbejder</li> <li>Kommunikation med både borgere og entreprenører</li> <li>Koordinering og sparring omkring opgaver på området</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os en kollega, der <ul> <li>Har dokumenteret erfaring med enten anlægsarbejder eller tilsyn med opgravningsarbejder</li> <li>Har dokumenteret erfaring med afmærkning af vejarbejder</li> <li>Dokumentere et godt samarbejde med entreprenører</li> <li>Udadvendt og god til at kommunikere med borgere og andre, som er afhængige af dit arbejde</li> <li>Du trives med både at løse selvstændige opgaver fra start til slut og til at arbejde i teams, hvor I tager et fælles ansvar</li> <li>Er kreativ, løsningsorienteret og samarbejdsminded</li> <li>Har et godt kendskab til IT på brugerniveau</li> </ul> Det er et krav, at du har kørekort. Tilsyn kan også foregå via cykel eller ”gåben”.<br /><br />Derudover ønsker vi en dygtig, energisk og humørfyldt kollega med et bredt kendskab og erfaring inden for vejområdet. Vi vægter en humoristisk tone og et godt kollegialt sammenhold. Det er vigtigt at du kan lide borgerkontakt og kan bevare overblikket samt prioritere, da der ofte er meget travlt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Park & Vej er et af 2 kontorer i Drift & Anlæg og en del af By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br />Kontoret består af ca. 60 medarbejdere, som arbejder med drift og vedligehold af de kommunale grønne områder og kirkegårde samt vejarealer herunder myndighedsbehandling inden for vejlovene, Kontoret har blandt andet ansvar for vedligeholdelse af kommunens 950 km veje og 340 km cykelstier.<br /> <br />Park og Vejkontoret er et driftskontor, der har udliciteret alle sine driftsopgaver. Kontoret har stor berøringsflade med kommunens borgere og erhverv. Anlægsaktiviteten er rigtig stor i Odense i de kommende år, hvilket har stor betydning for kontorets opgaveløsning. Kontoret har via sin vejmyndighedsmedarbejdere et tæt samarbejde med og koordinering med disse større og mindre anlægsprojekter.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi kan tilbyde en attraktiv stilling inden for vejområdet i Danmarks trediestørste by. Odense er en by i en omfattende og spændende udvikling, som du har mulighed for at blive en del af.<br /><br />Vi arbejder i et godt fagligt og socialt miljø på Odense Slot, som er centralt placeret i Odense.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Den ugentlige arbejdstid er 37 timer incl. frokostpause. Vi ønsker ansættelse hurtigst muligt.<br />Odense Kommunes medarbejdere har adgang til medarbejderfordele som f.eks. sundhedsordning. Dertil kommer frugtordning og kantine.<br />Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Jacob Juhl Harberg på telefon 2325 0094.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 1. november 2016, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46.<br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler, der har kendskab til Servicelovens voksenområde og gerne med erfaring fra arbejdet med merudgifter til voksne samt med kendskab til KMD og SBSYS.

  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en sagsbehandler til varetagelse af Servicelovens §100, merudgifter til voksne.<br /><br />Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Afsnittet Ressourceforløb, §100 og FØP er inddelt i mindre teams, hvor §100 er et selvstændigt område.<br /><br />At arbejde sammen med os indebærer en hverdag, hvor der er travlt, og hvor opgaverne kan veksle dagligt. Vores organisation står overfor mange forandringer, der medfører, at vi har behov for at udvikle os på området og kan se nye måder at løse opgaverne på. Vi prioriterer i teamet at have et uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne er blandt andet <ul> <li>At rådgive og vejlede borgere, der ansøger om hjælp efter Servicelovens §100</li> <li>Personlige møder med borgerne</li> <li>Behandle ansøgninger og træffe afgørelser på bevillingsområdet</li> <li>Udarbejdelse af begrundet bevillings- eller afslagsskrivelse til borger</li> <li>Foretage lovpligtige opfølgninger</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler, der har kendskab til Servicelovens voksenområde og gerne med erfaring fra arbejdet med merudgifter til voksne samt med kendskab til KMD og SBSYS.<br /><br />Du skal kunne arbejde selvstændigt, og samtidig er du medansvarlig for at teamet løser opgaverne i fællesskab og når målene. Vi er alle ansvarlige for at skabe udvikling på området. Det er vigtigt at du er robust og kan håndtere, at det er et område, hvor der er mange kvalificerede synspunkter, som skal håndteres i og efter et sagsforløb.<br /><br />Vi lægger vægt på at du <ul> <li>Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler</li> <li>Har erfaring med eller kendskab til §100 og bevillingsområdet</li> <li>Du forstår at arbejde struktureret og holde overblik</li> <li>Kan arbejde selvstændigt men også indgå i et team</li> <li>Har fokus på muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Er relationsskabende og formår at kommunikere på flere forskellige niveauer</li> <li>Du har flair for jura og for at arbejde med tal og beregninger</li> <li>Du har lysten og evnen til et arbejde med borgere med funktionsnedsættelser</li> <li>Du trives med at arbejde med komplekse problemstillinger og finde løsninger herpå</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en organisation i bevægelse, spændende arbejdsopgaver samt gode og dygtige kolleger, både i det nære og på tværs af hele Beskæftigelses- og Socialforvaltningen såvel som resten af Odense Kommune. Vi prioriterer at have et uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes. Vores kontor er beliggende centralt i Odense C kun få minutters gang fra stationen.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Kaspar Lauridsen på 30 51 38 63 eller sagsbehandler Drina Djordjevic på 63 75 83 42.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 31. oktober 2016, kl 12.00. Vi forventer at afholde samtaler den 3. november 2016.<br /><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere. </em><br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen , Ressourceforløb
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-10-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Jura

  Er du nysgerrig på arbejdet som jurist og ønsker du at udvikle dine kompetencer samt udfordre dine teoretiske færdigheder i praksis? Jura i Borgmesterforvaltningen søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i forårssemesteret 2017.

  <em>Er du nysgerrig på arbejdet som jurist og ønsker du at udvikle dine kompetencer samt udfordre dine teoretiske færdigheder i praksis?  <br /> </em><br />Jura i Borgmesterforvaltningen søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i forårssemesteret 2017.<br /><br />Jura er en spændende og dynamisk arbejdsplads med højt fagligt niveau. Under praktikopholdet vil du blive en del af et engageret team af jurister, som vil give dig mulighed for udvikling inden for det juridiske område samt give dig en indsigt i hverdagen på et kommunalt juridisk kontor.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil få lejlighed til at deltage i opgavevaretagelsen af kontorets mange og varierende arbejdsområder, herunder <ul> <li>Juridisk rådgivning i Borgmesterforvaltningen og på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune – primært vedrørende forvaltningsret, kommunalret, erstatningsret, forsikringsret og kontraktret</li> <li>Betjening af Odense Byråd og Økonomiudvalget</li> <li>Varetagelse af Odense Kommunes ejerinteresser i kommunens selskaber</li> <li>Sekretariatsbetjening af Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget)</li> <li>Sekretariatsbetjening af Bevillingsnævnet (alkoholbevillinger)</li> <li>Projektansvar for afholdelse af valg</li> </ul> Arbejdstiden er ca. 30 timer om ugen. Ansættelsesforholdet tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet. Efter aftale kan arbejdstiden således være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du læser cand.jur. og har således afsluttet bachelordelen</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i offentlig ret</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan holde flere bolde i luften på én gang</li> <li>Du er i stand til at arbejde selvstændigt med juridiske problemstillinger</li> <li>Du er i stand til at behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Du har lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis</li> <li>Du har gåpåmod og godt humør</li> </ul> Det forventes yderligere, at du kan arbejde selvstændigt og i dialog med fagpersoner.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Eventuelle spørgsmål kan rettes til juridisk chef Karina Elbrønd på 23 72 87 07.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 6. november 2016.   <br /> 
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltnigen, Jura
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Studerende
 • Konsulentprofil med gode koordineringsevner søges til barselsvikariat ved det internationale mentorprogram i Odense, OHP. Som konsulent i OHP vil du være programmets ansigt udadtil bl.a. arbejde med markedsføring, koordinering, samtaler, opfølgning samt relevante teamopgaver.

  Vi søger konsulentprofil med gode koordineringsevner til barselsvikariat ved det internationale mentorprogram i Odense.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense Host Programme (OHP) er Odense Kommunes mentorprogram for velkvalificerede internationale borgere.<br />Sammen med initiativet International Community Odense (ICO) er programmet med til at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft, der bidrager til Odenses vækst og udvikling.<br /><br />OHP tilbyder frivillige karriere- eller kulturmentorer til byens internationale profiler, der søger job inden for deres felt eller gerne vil lære mere om det samfund, de er blevet en del af ved at flytte til Odense/Danmark.<br />Du kan læse mere om OHP på <a href="http://www.odense.dk/host">www.odense.dk/host</a>.<br /> <br />Som ansat i OHP vil du blive en del af Ledelsessekretariatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor kerneopgaven er uddannelse og job.<br />Vi er en fleksibel arbejdsplads, som både værdsætter den gode præstation og et velfungerende privatliv.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som konsulent i OHP vil du være programmets ansigt udadtil, og dit arbejde vil bl.a. bestå af: <ul> <li>Markedsføring af programmet på skrift og igennem oplæg mm. - herunder vedligeholdelse af det gode samarbejde med byens andre tilbud til internationale</li> <li>Indledende møder med/screening af internationale profiler, der ønsker en mentor</li> <li>Afholdelse af introduktionskurser for nye deltagere i programmet</li> <li>Opfølgning på igangsatte match igennem hele matchperioden</li> <li>Vejledning omkring CV, ansøgning og jobsøgningsstrategier</li> <li>Løbende dialog med Foreningen Nydansker, der hverver mentorerne og laver selve matchet</li> <li>Varetagelse af andre opgaver knyttet til arbejdet i ICO og resten af teamet</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Det vil være en styrke for dig i stillingen, hvis du har: <ul> <li>Erfaring med mentorprogrammer og arbejdet med frivillige</li> <li>Indsigt i internationales udfordringer ved at flytte til, bo og arbejde i Danmark</li> <li>Indsigt i relevant lovgivning omkring internationales muligheder på det danske arbejdsmarked</li> <li>Interkulturel kompetence og et internationalt udsyn</li> <li>Stærke kommunikative evner på skrift og i tale på både dansk og engelsk</li> <li>Et godt blik for markedsføringskanaler, udvikling af hjemmeside, synlighed på sociale medier etc.</li> <li>Erfaring i projektledelse, procesudvikling og/eller koordinerende funktioner i tværfaglige samarbejder</li> <li>Et bredt kendskab til det lokale erhvervsliv og Odenses muligheder og tilbud</li> <li>En relevant akademisk uddannelse</li> </ul>  <br />Det vil desuden være en stor fordel, hvis du har erfaring fra både det kommunale og det private erhvervsliv og selv har arbejdet og boet i udlandet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelsen vil ske i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen, der er på 37 t/uge, ønskes besat snarest og senest fra 1. januar 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte programmets koordinator, konsulent Aleksandra Natalia Jensen på <a href="mailto:alnje@odense.dk">alnje@odense.dk</a> eller 5146 4238 eller leder for team Tværgående Strategi Filip Sand Dalengaard på <a href="mailto:fidal@odense.dk">fidal@odense.dk</a> eller 2443 7902).<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Fristen for at søge stillingen er søndag den 13. november 2016.<br />Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i løbet af uge 46/47.
  Arbejdssted:
  Odense Host programme
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Kommunikation og Formidling, Ledelse og Projektledelse
 • Er du uddannet skolebibliotekar og/eller måske pædagogisk it-vejleder, så har du de kompetencer, vi søger til en stilling som pædagogisk digitaliseringskonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen.

  I Børn- og Ungeforvaltningen har vi høje ambitioner for byens børn og unge. Børn og unges udvikling og læring er en afgørende faktor for, hvordan vores samfund former sig i fremtiden, og derfor er vi optaget af de resultater og den forskel, som vi sammen skaber for børn og unge. I et digitalt perspektiv betyder det, at vi skal være fremsynede og hele tiden udvikle den digitale pædagogiske praksis, så børnene bliver så dygtige som muligt.<br /> <br />Er du uddannet skolebibliotekar og/eller måske pædagogisk it-vejleder, så har du de kompetencer, vi søger til en stilling som pædagogisk digitaliseringskonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen.<br /> <br />I Børn- og Ungeforvaltningen ønsker vi et øget fokus på digital didaktik og anvendelsen af it i leg og læring. Vi tænker, at du i samarbejde med afdelingerne DAGTILBUD og SKOLE, kan være med til at udvikle og koordinere kommunens indsats med anvendelse af digitale teknologier, nye læringsformer og udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer.<br /> <br />I det kommende år skal Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med Odense Bibliotekerne implementere et nyt fælles bibliotekssystem for skole- og folkebibliotekerne. En del af jobbet som pædagogisk digitaliseringskonsulent bliver at sikre en god implementering ved at understøtte skolebibliotekerne og koordinere processen frem mod overgangen til det nye fælles bibliotekssystem - Cicero - i august 2017.<br /> <br /><strong>Dine arbejdsopgaver</strong><br />Som pædagogisk digitaliseringskonsulent vil du indgå i et tæt samarbejde med hele forvaltningen, pædagogiske medarbejdere og skole- og institutionsledere om udvikling af den digitale pædagogik på skolerne og i institutionerne.<br /><br /> <br /><strong>Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være, at</strong> <ul> <li>have fokus på hvor it naturligt understøtter målene for børnenes læring og rammerne for leg og undervisning</li> <li>sætte konkrete mål og udarbejde strategier for anvendelse af digitale læringsteknologier i samarbejde med institutionerne og skolerne</li> <li>identificere, hvilken støtte og vejledning den enkelte institution og skole har behov for i arbejdet med digital didaktisk ledelse</li> <li>at medvirke til implementering af forvaltningens digitaliseringsstrategi samme med DAGTILBUD og SKOLE</li> <li>tovholder på samarbejdet med Odense Bibliotekerne om implementering og udvikling af det fælles bibliotekstilbud i Odense Kommune</li> <li>fungere som forvaltningens superbruger på bibliotekssystemet Cicero</li> <li>planlægge kompetenceudvikling for skolebibliotekarer og facilitere netværksmøder for videndeling og inspiration skolerne imellem.</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>er den person på området, der er de eksterne samarbejdspartneres indgang til BUF, og som koordinerer og videreformidler opgaver og informationer til skolerne</li> <li>kan identificere idéer og behov fra vores institutioner og skoler, og gøre det til fælles indsatser til gavn for hele forvaltningen.</li> </ul>  <br /><strong>Faglig baggrund</strong><br />Du er uddannet lærer og har erfaring med digital didaktik samt med skolebiblioteksarbejde og/eller har skolebibliotekaruddannelsen og <ul> <li>har stærke pædagogiske kvalifikationer</li> <li>har erfaring med bibliotekssystemet DANTEK</li> <li>har evnen til at virke netværksskabende i kommunen og i forhold til organisationer og øvrige samarbejdspartnere</li> <li>arbejder struktureret, selvstændigt og er god til at disponere din tid</li> <li>har forståelse for eller erfaring med arbejdet på det forvaltningsmæssige niveau</li> <li>har politisk forståelse og er motiveret for at arbejde i en politisk styret organisation.</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Kontaktperson Leder af Digitalisering Alan Sørensen, tlf. 7120 5070, mail: <a href="mailto:aps@odense.dk">aps@odense.dk</a>    <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> 
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen, Økonomi og Styring, Digitalisering
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  30-10-2016 23:59
  Jobområder:
  Data og IT, Kommunikation og Formidling, Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Tømrer til praktikværksted i Ung Nord

  Er du uddannet tømrer? Brænder du for at være sammen med unge mennesker? Er du kreativ og udviklingsorienteret? Ser du styrken i tværfagligt samarbejde? Vil du tage ansvar for vores træværksted? Så er du måske vores kommende nye kollega.

  <em>Er du uddannet tømrer?<br />Brænder du for at være sammen med unge mennesker?<br />Er du kreativ og udviklingsorienteret?<br />Ser du styrken i tværfagligt samarbejde?<br />Vil du tage ansvar for vores træværksted?<br />- Så er du måske vores kommende  nye kollega.</em><br /><br />Ung Nord er i færd med at etablere praktikværksteder for vores elever, og i den forbindelse søger vi en tømrer med pædagogisk indsigt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ung Nord er en af de tre ungdomsskoler i Odense. Ungdomsakademiet rummer ungdomsskolens samlede dagundervisningstilbud. Vi har ca. 250 elever mellem 15 og 25 år. De fleste elever kommer fra forskellige lande og med forskellige faglige og personlige forudsætninger, men alle med målet om at skabe sig et liv i Danmark. Derudover har vi unge på vej i job og uddannelse.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du får ansvar for etablering og drift af vores kommende træværksted. Et praktisk værksted/træningsbane for vores elever i alderen 16 til 25 år.<br /><br />Det er primært unge med flygtningebaggrund, unge på vej i job/uddannelse eller unge, der har behov for at kombinere den teoretiske undervisning med praktisk arbejde på et værksted. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du er uddannet håndværker indenfor tømrerfaget. Gerne kombineret med en pædagogisk uddannelse</li> <li>Du har et højt fagligt engagement, en naturlig autoritet og kan træde i karakter, når det er nødvendigt. Du er dygtig til at skabe stærke og værdifulde relationer, får energi af at være sammen med de unge og har lyst til fællesskabet på en skole</li> <li>Du er kreativ og kan undervise unge med vidt forskellige faglige og personlige forudsætninger</li> <li>Du er teamplayer, der løfter i fællesskab og ser styrken i samarbejdet med andre faggrupper</li> <li>Du er selvstændig, ansvarsfuld og kreativ</li> <li>Du er omstillingsparat og fleksibel i en mangfoldig hverdag, hvor der ofte er behov for utraditionelle løsninger</li> </ul> <strong>Du kan forvente en arbejdsplads med</strong> <ul> <li>gode muligheder for kompetenceudvikling, så man kan matche de skiftende opgaver</li> <li>rum til at afprøve nye ideer. Store muligheder for indflydelse - kort vej fra ide til handling</li> <li>kolleger, der gerne vil stå til rådighed med faglig sparring</li> <li>stort nærvær til elever og kolleger</li> <li>stor faglighed</li> <li>forskellige faggrupper, der alle arbejder med unge</li> <li>uformel omgangstone</li> <li>stor variation og alsidighed i hverdagen, aldrig  "endnu en dag på kontoret ".</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Jørgen Nielsen på 40 45 55 17, eller på vores hjemmeside <a href="http://www.ungnord.dk">www.ungnord.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 27. oktober 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 28. eller 31. oktober 2016.
  Arbejdssted:
  Ung Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-10-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du skal arbejde offensivt med at tiltrække og fastholde virksomheder, investeringer og talenter. Som udgangspunkt målrettes indsatsen international, regional og national tiltrækning og styrkelse og udvikling af virksomheder og microklynger inden for Odenses erhvervsmæssige styrkepositioner.

  <em>Der skal sættes massivt ind på at tiltrække nye virksomheder og investorer til Odense.</em><br /><br />Odense er i gang med en transformation fra stor dansk by til dansk storby. Tiltrækning af virksomheder og investorer til byen er et væsentligt element i at få dette til at ske. Og vi er godt på vej. Der tales meget om industri 4.0. I Odense sker det rent faktisk. Med et fokus på robotter, droner og sundhedsteknologi står Odense stærkt, når det handler om fremtidens vækstmuligheder, og det er især inden for disse områder, at Odense skal kunne tiltrække nye virksomheder<br /> <br />Odense er kendetegnet ved at være en moderne industriby. Det er især robotindustrien, som driver væksten i det odenseanske erhvervsliv, men lufthavnens centrale placering som testcenter i regeringens nye dronestrategi og gode testmuligheder inden for sundhedsteknologi støtter også op om den vækststrategi, der er lagt. Der er således et godt fundament at arbejde på. Nu skal der eksekveres. Odense skal markere sig som en ambitiøs og initiativrig by, der tiltrækker og fastholder borgere og virksomheder. De konkrete mål for tiltrækningsindsatsen er 2% årlig vækst i produktiviteten, 10.000 flere private arbejdspladser i Odense og 2% årlig vækst i realindkomsten.<br /> <br /><strong>Chefstilling med ansvar for tiltrækningsområdet</strong><br />Du skal arbejde offensivt og målrettet med at tiltrække og fastholde virksomheder, investeringer og talenter. Som udgangspunkt målrettes indsatsen international, regional og national tiltrækning samt styrkelse og udvikling af virksomheder og microklynger inden for Odenses erhvervsmæssige styrkepositioner. Du skal sikre attraktivitet og awareness i et nationalt og internationalt perspektiv og sikre, at der reageres offensivt og omgående, når virksomheder viser interesse for Odense.<br /> <br /><strong>Din primære opgave </strong>bliver at tage ansvar for den samlede portefølje af tiltrækningsindsatser – både som igangsætter, bestiller og udfører. Du bliver en del af en synlig satsning, og du får en unik mulighed for at sætte dit synlige aftryk på Odenses fremtid. Du skal agere i et multifacetteret ansvarsområde, og du vil komme til at stå i spidsen for store projekter med deltagere fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og andre samarbejdspartnere. Stillingen er udfordrende og indeholder aspekter af porteføljestyring, forretningsudvikling, ledelse, strategi og dét at repræsentere og markedsføre Odense på kompetent og professionel vis både nationalt og internationalt.<br /> <br /><strong>Tiltrækningsindsatsen </strong>er placeret under Odense&Co, hvor den kommende chef får reference til vækstchefen, der er chef for Odense&Co og som har det overordnede ansvar for at igangsætte, koordinere og evaluere udmøntningen af vækstpolitikkens handlingskatalog. Odense&Co er direkte placeret under økonomiudvalget i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Den ideelle kandidat</strong> ved, hvad tiltrækningsindsatsen i Odense&Co kræver for at lykkes. Din erhvervsmæssige baggrund er ikke afgørende, men det forventes, at du har kompetencer og erfaring, der gør dig i stand til sikkert at styre, koordinere og drive tiltrækningsindsatsen i Odense i brændpunktet mellem borgere, politikere og erhvervsliv. Det forventes, at du har solid erfaring med at skabe kommercielle successer og udviser stor forretningsforståelse. Du forstår og behersker strategisk forretningsudvikling og formår at udvikle virksomhedernes evne til at skabe udvikling og god forretning i Odense.<br /> <br />Du har den politiske tæft, der gør dig i stand til at navigere og forhandle i komplekse organisationer. Ligesom du formår at se de strategiske perspektiver og synergier i de enkelte indsatser, evner du også at synliggøre Odenses muligheder for vækst for både nuværende og potentielle virksomheder og investorer. Endelig er det afgørende, at du har et relevant og stærkt netværk både nationalt og internationalt.<br /> <br /><strong>Som person</strong> forstår du, at din evne til at agere relationelt, konstruktivt, opsøgende og ambitiøst på Odenses vegne og mellem Odenses mange interessenter er dit vigtigste arbejdsredskab. Du er autentisk, har gennemslagskraft og er en synlig leder, der gerne går forrest. Du har særdeles stærke samarbejdsevner og formår at skabe langvarige relationer til dine samarbejdspartnere. Du er hurtig til at omstille dig i en travl hverdag, og formår trods travlhed at holde kursen og bevare overblikket, så resultater og fremdrift opnås. Og du er i stand til at motivere og guide dit team Invest in Odense.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål til stillingen kan rettes Vækstchef Bjarke Wolmar på telefon 2910 9040.<br />Forventet tiltrædelse den 1. januar 2017 eller snarest muligt derefter.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation med mulighed for at forhandle tillæg i forhold til kvalifikationer. Arbejdsstedet er Odense.

<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 13. november 2016.<br /><br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 18. november og 2. runde den 25. november 2016. Kandidater som inviteres til 2. samtale vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.
  Arbejdssted:
  Odense Rådhus, Flakhaven 2
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Til forårssemesteret 2017 søger vi en praktikant ca. 25-30 timer om ugen. Bliv del af et lille, seriøst og uhøjtideligt team!

  Vi søger en praktikant til forårssemesteret 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vollsmose Kulturhus ejes og administreres af Odense Kommune, By og Kulturforvaltningen. Vi har skabt et kulturhus, der kan bruges af mange – og til meget forskelligt. Vi er slet ikke færdige endnu med at afprøve kombinationsmuligheder og udvikle nye og uventede partnerskaber på tværs af kulturhusets mange rum og tilbud.<br /> <br />Vi arbejder ud fra begreberne mangfoldighed og fleksibilitet. Her afholdes alt fra koncerter, teater, danseshows og film over foredrag, undervisning og paneldebatter til workshops, højskoledage, foreningsmøder og udstillinger. Og det er både børn, unge, pensionister, bogfreaks, danseglade, hjemmefødninge, rollemodeller, tolke, kendisser, stjernefrø, kosmopolitter og himmelstormere, der deltager i vores aktiviteter.<br /> <br />Nogle gange tager Vollsmose Kulturhus rollen på sig som egentlig kulturproducent og arrangør, mens vi andre gange blot agerer samarbejdspartner og medspiller i andres aktiviteter.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Bliv del af et lille, seriøst og uhøjtideligt team!.<br /><br />Arbejdsområderne har fokus på bl.a. formidling, projektarbejde, eventkoordination og kommunikationsopgaver, og du får mulighed for at præge indhold og opgaver i forhold til dit studium og dine interesser.<br /><br />Som praktikant i Kulturhuset vil du bl.a. få mulighed for at arbejde med <ul> <li>Planlægning og gennemførelse af nye kulturtilbud og events</li> <li>Aktiviteter og tilbud i området mellem kultur og sundhed</li> <li>Markedsføring & kommunikation af kulturhusets tilbud og aktiviteter</li> <li>Gennemførelse af bruger- og effektanalyser</li> <li>Arbejde med hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier</li> <li>Afvikling af kulturelle arrangementer, fx koncerter, filmvisning, foredrag mv.</li> </ul> Du bliver en ligestillet medarbejder, der bliver inddraget i mange forskellige opgaver og får stort ansvar. Vi har et bredt netværk, viden og praktisk erfaring, som vi er klar til at dele med den rigtige ansøger<strong>.</strong><br /><br />Praktikstillingen er på ca. 25-30 timer om ugen. Med hensyn til arbejdstider og eksamen er vi meget fleksible.<br /><br /><strong>Jobbets studierelevans</strong><br />Praktikken er relevant for studerende, der ønsker erfaring med bl.a. formidling, projektledelse, multikulturelle projekter m.m. Derudover vil der være rig mulighed for at samarbejde og netværke med relevante institutioner og øvrige samarbejdsparter i området.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en praktikant, der <ul> <li>er udadvendt, idé- og initiativrig</li> <li>god til at skrive og formidle</li> <li>gerne med erfaring indenfor det flerkulturelle arbejde - dog ikke et krav</li> <li>god til at arbejde selvstændigt</li> </ul> Vi forestiller os, at du er i gang med en relevant videregående uddannelse indenfor f.eks. kommunikation/formidling, kultur, samfundsfag/statskundskab, idræt, sundhed, mellemøststudier, negot eller lignende.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for flere oplysninger kan du kontakte kulturhusleder Peter Ørting på 63 75 08 83 eller mail: <a href="mailto:poer@odense.dk">poer</a><a href="mailto:poer@odense.dk">@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 30. oktober 2016 og samtaler afholdes i uge 45.<br /> 
  Arbejdssted:
  Vollsmose Kulturhus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-10-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling, Kultur Fritid og Design, Studerende
 • Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen over for børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb – så har du her muligheden for at blive vores nye kollega.

  <em>Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen over for børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb – så har du her muligheden for at blive vores nye kollega.</em><br /><br />Vi søger snarest muligt og senest den 1. januar 2017 2 dygtige og erfarne psykologer 35 timer ugentligt til faste stillinger i Børnehus Syd i Esbjerg, som har lyst til og erfaring med at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde, som er stærk i sin psykologfaglighed og som trives med at have ansvar for den psykologfaglige indsats og vurdering.<br /><br />Som psykolog i Børnehus Syd er du en del af et højspecialiseret fagligt fyrtårn, der såvel i regionen som på landsplan skal være medvirkende til et fagligt løft for området af sager med overgreb mod børn. Vi er 6 psykologer og 6 socialrådgivere, administrativ medarbejder, husassistent og 2 ledere, og stillingerne som psykologer er ledige, fordi en af vores psykologer har fået job i Grønland, og den anden stilling er en opnormering.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Det er en spændende stilling, hvor du skal have lyst til at udvikle en høj psykologfaglighed inden for traumatologi og overgrebsområdet med ansvar for det psykologfaglige arbejde i huset, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br />Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver hovedsageligt at <ul> <li>gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>udrede traume- og belastningsgrad og via samtaler, psykologisk screening og legeobservation at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, samt udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>bidrage til Børnehusets funktion som vidensenhed. Der er et veletableret samarbejde mellem Børnehus Syd og Syddansk Universitet. Børnehus Syd indgår i såvel nationale samt internationale forskningsprojekter</li> </ul> Endvidere i et vist omfang <ul> <li>at yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb, samt til Børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>sammen med Børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med Børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>på sigt behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne. Vi er så småt i gang med det</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du <ul> <li>er autoriseret psykolog</li> <li>har erfaring fra området med udsatte børn og familier</li> <li>muligvis allerede har specifik erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, evt. erfaring med udrednings- og eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe</li> <li>har erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, der har det meget svært</li> <li>har høj grad af samarbejdskompetence</li> <li>har erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og at du kan lide at arbejde i en uforudsigelig hverdag, hvor fleksibilitet og tværfaglighed er omdrejningspunktet. Vi har et formaliseret samarbejde med regionenes kommuner, politiet, børnelæger og retsmedicinere</li> <li>evner at bevare ro og overblik i pressede situationer</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>er ”holdspiller” og evner samtidigt at arbejde selvstændigt og tage ansvar, både fagligt og organisatorisk</li> <li>er psykisk robust</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams – socialrådgivere og psykologer – hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen. Vi har fokus på opkvalificering og løbende videreuddannelse og forventer, at du som psykolog videreuddanner dig indenfor såvel det tværfaglige som det monofaglige. Vi tilbyder naturligvis supervision. Du bliver en del af en psykologgruppe og en tværfaglig gruppe, hvor såvel den daglige trivsel som faglige sparring og udvikling vægtes højt.<br /><br /><strong>Om Børnehusene</strong><br />Børnehus Syd er, sammen med landets 4 øvrige Børnehuse, et af initiativerne i Regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Børnehus Syd har placering i henholdsvis Odense og Esbjerg, og det er til huset i Esbjerg, vi søger en psykolog.<br /><br />Formålet med børnehuse er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest nænsomme indsats og hjælp med barnet/den unge i centrum.<br /><br />I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er her Børnehusets opgave i samarbejde med kommunen, og som led i den børnefaglige § 50 undersøgelse, at udrede barnets/den unges behandlingsbehov, samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.<br /><br />Børnehus Syd dækker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at være en del af et højspecialiseret og unikt hus, hvor du vil komme til at indgå i tæt samarbejde med Børnehus Syds socialrådgivere og øvrige psykologer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a>, telefon 2910 4553.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag, den 15. november 2016, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. november 2016.
  Arbejdssted:
  Børnehus Syd, Stormgade 55, 6700 Esbjerg
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent til Ejendom, Sanderumskolen

  Vi søger en rengøringsassistent 31 timer ugentlig med tiltrædelse 15. november 2016.

  <em>Trives du godt med mange opgaver?<br />Er du omstillingsparat?</em><br /><br />Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed.<br /><br />Vi er samlet set ca. 550 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter og tekniske servicemedarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde</li> <li>Relevant efteruddannelse</li> </ul> <strong>Dine opgaver</strong><br />Udfører rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel</li> <li>Kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er imødekommende og positiv</li> <li>Kan arbejde iblandt børn</li> </ul> <strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på</strong> <ul> <li>Fleksibilitet/omstillingsparat</li> <li>Erfaring fra tidligere opgaver</li> <li>Selvstændighed</li> <li>AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul> Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os, og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen ønskes besat pr. 15. november 2016.<br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 31 timers arbejdsuge og du kan forvente at skulle flytte arbejdsområde.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Jette Trolle på 21258346.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 26. oktober 2016<em>. </em>Samtaler forventes afholdt den 7. november 2016.
  Arbejdssted:
  Ejendom, Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-10-2016 23:59
  Jobområder:
  Rengøring Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  SAS-udvikler til Data Warehouse

  Har du erfaring som SAS-udvikler, og vil du arbejde med Data Warehouse-løsninger i samarbejde med ETL-udviklere? Så se her…

  <em>Har du erfaring som SAS-udvikler, og vil du arbejde med Data Warehouse-løsninger i samarbejde med ETL-udviklere? Så se her…</em><br /><br /><strong>SAS-udvikler til Data Warehouse</strong><br />Vi søger en ny kollega til udvikling og drift af Odense Kommunes Data Warehouse (DWH), som er blandt Danmarks mest udbyggede, hvilket giver unikke muligheder for at udnytte data til politiske og forretningsmæssige formål.<br /><br />Du bliver en del af et DWH-team på 7 medarbejdere, som har ansvar for at udvikle, vedligeholde og drifte DWH-løsninger, i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger. Du vil deltage i udviklingsprojekter, yde sparring og besvare konkrete forespørgsler<br /><br />Odense Kommunes IT-miljø består af flere hundrede applikationer, hvoraf en stor del hver nat afleverer data til DWH, som er baseret på SAS (p.t. v. 9.4).<br /><br />DWH-teamets hovedopgave er at indlæse data fra applikationer og andre kilder og lægge dem tilrette i samarbejde med ETL-udviklere og andre, der skal bruge data. DWH-teamet skal sikre driften og håndtere ændringer i snitflader, databaser og datamodeller.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er analytisk og arbejder struktureret og målrettet med komplekse opgaver. Du kan <ul> <li>Både fokusere på kvalitet og afslutte opgaver til tiden</li> <li>Arbejde selvstændigt</li> <li>Samarbejde konstruktivt med kollegaer, brugere og eksterne leverandører</li> </ul> <strong>Fagligt har du</strong> <ul> <li>En IT-uddannelse, der har givet dig en indgående forståelse for data management</li> <li>Erfaring med udvikling af DWH-løsninger, gerne i en stor organisation</li> <li>Erfaring med SAS-teknologier, specielt DIS og base-SAS, men gerne også EG, VA, WRS, Portal</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En fast ansættelse på fuld tid, med løn efter gældende overenskomst</li> <li>Faglige udfordringer på et højt teknisk niveau</li> <li>Arbejde i en funktion med højt humør og uformel omgangstone</li> <li>Et fagligt miljø, hvor gensidig sparring og inspiration er en del af kulturen</li> <li>Deltagelse i kurser, konferencer og netværk</li> </ul> <strong>En del af IT og Digitalisering</strong><br />DWH-teamet er organisatorisk placeret i Digitale Løsninger, IT & Digitalisering, der er en del af Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune. Arbejdsstedet vil være Odense.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er mulighed for god balance mellem arbejde og privatliv i kraft af fleksibel arbejdstid og hjemmearbejdsplads.<br /><br />Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan høre mere om jobbet ved at kontakte teamansvarlig Henrik Thiesson, tlf. 3089 8630, <a href="mailto:hthi@odense.dk">hthi@odense.dk</a> eller chef for Digitale Løsninger Peter Hauge Jensen, tlf. 2913 5883, <a href="mailto:phaj@odense.dk">phaj@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 6. november 2016, og vi forventer at holde samtaler tirsdag, den 15. november 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  IT og Digitalisering
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Data og IT
 • Har du erfaring som IT-arkitekt eller anden it-faglig baggrund og ønsker at arbejde med it-arkitektur? Vil du være med til at sammensætte og bane vejen for fremtidige IT-løsninger, for den lille lokale løsning, til det brede perspektiv i nationale løsninger? Så se her.

  <em>Har du erfaring som IT-arkitekt eller anden it-faglig baggrund og ønsker at arbejde med it-arkitektur? Vil du være med til at sammensætte og bane vejen for fremtidige IT-løsninger, for den lille lokale løsning, til det brede perspektiv i nationale løsninger? Så se her.</em><br /><br /><strong>IT-arkitektteamet</strong><br />Odense Kommunes IT-arkitektteam består p.t. af tre IT-arkitekter, som arbejder på at skabe rammer og værktøjer til løbende at få succes med implementeringer af IT-løsninger for Odense Kommune. Vi er ambitiøse og sætter en ære i at finde og sammensætte de bedste løsninger i tæt samarbejde med vores mange interessenter.<br /> <br />Teamets formål er at rådgive om og stille krav til it-løsninger og sikre, at de medvirker til løsning og effektivisering af Odense Kommunes kerneopgaver. Vi hjælper med til at sikre, at it-løsningerne passer med de krav, forhold og rammer som bl.a. er beskrevet i Odense <a href="http://odense.dk/digitaliseringsgrundlaget">Kommunes digitaliseringsgrundlag og arkitekturprincipper</a>:<br /><a href="http://odense.dk/digitaliseringsgrundlaget">http://odense.dk/digitaliseringsgrundlaget</a><br /><br />Vi arbejder konstant på nye projekter og koncepter i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger. Vi lægger vægt på tæt kollegialt samarbejde, løbende faglig og personlig udvikling af teamet - igennem arbejdsopgaver, gensidig sparring og co-pilot ordning for at sikre vidensdeling, personuafhængighed og fleksibilitet.<br /> <br />IT-arkitekterne i teamet har erfaring inden for projektledelse, programmering, udbud, kontrakter, drift og support, men dette indgår ikke som vores primære arbejde. Ligeledes har vi erfaringer fra både den offentlige og private sektor.<br /> <br />Vi ønsker at arbejde ensartet og tale samme sprog, hvorfor vi har valgt certificering i TOGAF. Ligeledes arbejder vi med fælles værktøjskasse og målbillede.<br /> <br />I det daglige arbejde sætter vi pris på humor, ligefrem tone og hjælp til hinanden.<br /><br /><strong>Din rolle</strong><br />I rollen som IT-arkitekt får du ansvaret for at sikre, at Odense Kommune ved at stille de rigtige krav, får løsninger og IT-implementeringer, der <ul> <li>Opfylder de forretningsmæssige behov og overholder krav til informationssikkerhed.</li> <li>Ikke giver store overraskelser.</li> <li>Ikke er komplekse og omkostningstunge.</li> <li>Er modulære og fleksible.</li> <li>Er langtidsholdbare, driftsstabile og nemme at hoste og supportere.</li> </ul> Din rolle bliver også at medvirke til at sikre overblik over eksisterende arkitektur, snitflader og data, samt medvirke til at videreudvikle principper og retningslinjer for den fremtidige arkitektur.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som IT-arkitekt vil dine arbejdsopgaver være: <ul> <li>Opstilling af krav og målarkitektur til løsninger.</li> <li>Bistå projektleder og konsulenter ved løsninger og udbud.</li> <li>Udarbejde anskaffelsesanbefaling, IT-arkitektur- og sikkerhedsvurdering.</li> <li>Løbende udvikling og vedligeholdelse af IT-arkitekturværktøjer.</li> <li>Indgå i lokale og nationale arbejdsgrupper, projekter og faglige netværk.</li> <li>Evaluere tekniske løsninger og trends.</li> </ul> <strong>Din profil</strong><br />Du har teknisk viden og flere års erfaring med udviklingsorienteret IT, gerne som IT-arkitekt eller IT-konsulent.<br /><br />Din baggrund er måske datalog, ingeniør, datamatiker eller lignende, og du har erfaring med projektarbejdsformen og gængse procesværktøjer. Du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt og kan anskueliggøre koncepter og sammenhænge visuelt.<br /> <br />Ideelt set har du nogle års erhvervserfaring fra en større organisation eller virksomhed og kan arbejde både som specialist og generalist. Du skal indgå i teamarbejde og kunne arbejde selvstændigt. Du skal både kunne fordybe dig og kommunikere aktivt med mange samarbejdspartnere i en stor politisk ledet organisation. Din faglige profil matcher formentlig bedst arkitekturguidens beskrivelse af en forretningsarkitekt eller en applikationsarkitekt:<br /><a href="http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/arkitektroller-og-kompetencer">http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/arkitektroller-og-kompetencer</a>.<br /> <br />Det er en fordel, hvis du har en ITIL- eller TOGAF-certificering eller er vant til at arbejde med principperne herfor samt gerne kendskab til den kommunale rammearkitektur.<br /> <br /><strong>Din personlighed er vigtig</strong><br />Du skal være proaktiv, selvstændig og imødekommende og kunne indgå i samarbejdsrelationer på alle niveauer i organisationen.<br /> <br />Du er god til at skabe dig overblik og arbejde med de strategiske sammenhænge, som dine opgaver indgår i. Du formår at oversætte kompleks teknologi til et sprog, som vores samarbejdspartnere kan forstå. Du evner at gå imod strømmen, når det kræves.<br /> <br />Du prioriterer at være en del af et team, som arbejder tæt sammen, udveksler viden og støtter hinanden i arbejdet. Det betyder, at du både kan gå i dybden og arbejde for den helt rigtige løsning for forretningen, men også at du - via din kommunikationsevne - kan være faciliteterne for brugernes afdækning af behov og beslutninger for projekterne.<br /><br /><strong>Odense Kommunes IT-miljø</strong><br />Odense Kommunes IT-miljø består hovedsagelig af Microsoft-klienter og servere. Applikationsmæssigt er størstedelen fra 3. parts leverandører, men der pågår også en vis egenudvikling og mange datadrevne aktiviteter. Vores 600+ IT-løsninger hostes både on-premise, hybrid og 3.parts hosting. Nogle af vores løsninger gør også brug af forskellige nationale services og komponenter.<br /><br /><strong>En del af IT og Digitalisering</strong><br />Løsningsarkitektur er organisatorisk placeret i Digitale Løsninger, IT & Digitalisering, der en del af Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune. Arbejdsstedet vil være Odense, og du vil i forbindelse med dit arbejde komme meget rundt på kommunens forskellige adresser og lejlighedsvis til andre dele af landet.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er mulighed for god balance mellem arbejde og privatliv i kraft af fleksibel arbejdstid og hjemmearbejdsplads.<br /><br />Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om jobbet hos IT-arkitekt Michael Vang Hjort (<a href="mailto:micvh@odense.dk">micvh@odense.dk</a>, 2910 6433), eller chef for Digitale Løsninger Peter Hauge Jensen (<a href="mailto:phaj@odense.dk">phaj@odense.dk</a>, 2913 5883).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 9. november 2016, og vi forventer at holde samtaler mandag den 21. november 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  IT-arkitektteam
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Udbud & Kontraktstyring

  Har du et højt fagligt niveau og interesse for udbudsret? Og lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis? Vi søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i forårssemestret 2017.

  <em>Har du et højt fagligt niveau og interesse for udbudsret? Og lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis?</em><br /><br />Udbud & Kontraktstyring i Borgmesterforvaltningen søger en praktikant til et ulønnet praktikophold i forårssemestret 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Udbud & Kontraktstyring er en spændende arbejdsplads med en masse forskellige projekter, så dagene ligner aldrig hinanden. Vi har et godt teamwork og sætter stor pris på humor og en uformel tone.<br /><br /><strong>Om dig og jobbet</strong><br />Du vil blive tilknyttet vores udbudsjurist, der har ansvar for afdelingens udbuds- og obligationsretlige problematikker. Du vil også blive inddraget i et eller flere udbudsprojekter med henblik på at forberede og understøtte udbudsprocessen.<br /><br />Stillingen forudsætter ikke, at du har gennemført Udbudsret, men det vil være en fordel. Det forventes yderligere, at du kan arbejde selvstændigt og i dialog med fagpersoner.<br /><br />Arbejdstiden er ca. 25 timer ugentligt. Ansættelsen kan tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet. Din arbejdstid kan efter nærmere aftale være fleksibel, så du har mulighed for at følge et valgfag på universitetet sideløbende.<br /><br />Din profil <ul> <li>Du læser cand.merc.jur. eller cand.jur.</li> <li>Du har et højt fagligt niveau og er interesseret i udbudsret</li> <li>Du har gode formuleringsevner, mundtligt såvel som skriftligt</li> <li>Du er fleksibel, engageret og ansvarsbevidst</li> <li>Du er i stand til at arbejde selvstændigt med forskellige problemstillinger</li> <li>Du er i stand til at behandle oplysninger fortroligt</li> <li>Du har lyst til at afprøve din teoretiske færdigheder i praksis</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til udbudschef Cecilie Førby på 51158964 eller udbudsjurist Charlotte Brønserud Madsen på 60898370.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er senest fredag, den 4. november 2016, kl. 12.00.<br />Samtaler afholdes løbende. Den valgte kandidat får senest besked medio november 2016.<br />Tiltrædelse efter aftale.<br /><br />Følg vores Facebook-side - <a href="https://www.facebook.com/studerendeiodensekommune?fref=ts">Studerende i Odense Kommune</a> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.<br /> 
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen, Udbud & Kontraktstyring
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Korup Skole

  Vi søger til Korup Skole en skoleleder, der med respekt for skolens kultur og traditioner, vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling. Skolens kerneopgave er at skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af. En skole, der både er god at lære i og god at være i!

  Vi søger til Korup Skole en skoleleder, der med respekt for skolens kultur og traditioner, vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Korup Skole er en grundskole/almenskole med ca. 550 elever fordelt på 0.-9. klassetrin i almenskolen og en heldagsafdeling for elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder. Heraf har vi ca. 160 børn i vores SFO.<br />Pt er vi i alt 85 ansatte, og ledelsen består af en skoleleder, en souschef, to afdelingsledere, en administrativ leder samt en teknisk serviceleder.<br /> <br /><strong>Almenskolen</strong> er opdelt i et børnemiljø (0.-5. årgang) og et ungemiljø (6.-9. årgang). Personalet er tilknyttet enten børne- eller ungemiljøet. Hele skolen arbejder efter samme skemastruktur, hvor teamforberedelsestiden er skemalagt. Teamene samarbejder på tværs af to årgange, da vi mener udvikling sker bedst i fællesskab. Fagteamene er fælles om undervisningsplanlægningen, de faglige og sociale årsplaner, kontaktpersonopgaver samt relationsarbejdet på tværs af årgangen.<br /> <br /><strong>Heldagsafdelingen </strong>er et specialundervisningstilbud for elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder. Afdelingen har 60 elever i aldersgruppen 6 – 17 år fordelt i 6 grupper.<br />Heldagsafdelingen er et integreret undervisnings- og fritidstilbud, og personalet består af lærere og pædagoger, der arbejder sammen i selvstyrende team. Eleverne har i meget høj grad brug for struktur og forudsigelighed.<br /> <br />Skolens kerneopgave er at skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af.<br />Når vi arbejder med kerneopgaven: <ul> <li>tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer</li> <li>bygger vi fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter</li> </ul>  <br /><strong>Vi er optaget af:</strong><br />Korup Skole har siden 2007 været LP-skole og har igennem de sidste 4-5 år bl.a. arbejdet med udviklingsprojektet ”Den fleksible skole”, hvor børnene i forbindelse med skolestart indrulles på skolen måneden efter de fylder 6 år. Børnene starter i skole/SFO med andre alderssvarende børn, men kommer samtidig på hold med børn, der allerede går i skolen. Der sker således automatisk en overlevering af ”skolekulturen” mellem børnene. I den fleksible skole arbejder vi med bl.a. aldersintegrerede klasser samt holddeling på årgange.<br />Vi har siden 2014 arbejdet med ”målstyret læring” i samarbejde med UVM’s konsulenter. Arbejdet med læringsmål har været og vil fortsat være et særligt indsatsområde. I børnemiljøet arbejdes med synlige læringsmål i klasserne, og i ungemiljøet arbejdes der med læringsmål i elevernes timeplan på Google Apps. Vi forsøger konstant at have elevernes læring og trivsel som omdrejningspunkt. I samarbejde med forældrene arbejder vi på, at eleverne bliver endnu dygtigere og lærer alt det, de kan – og helst lidt til.<br /> <br />Vi er en LP-skole, og derfor søger vi ikke de ”rigtige” svar; derimod ser vi os selv som en lærende organisation. Vi er sammen nysgerrige på at forstå, tolke og diskutere den kontekst vi og vores kolleger, elever, forældre etc. indgår i. Nøgleordet her er den systemiske tankegang.<br /> <br />Korup Skole er en skole, hvor alle skal have det godt samtidigt med, at vores elever lærer en masse. Altså en skole, der både er god at lære i og god at være i – og det gør vi i tæt samarbejde med forældrene.<br /> <br /><strong>Om os kan vi samlet sige:</strong> <ul> <li>Vi har et tæt og tillidsfuldt ledelsesteam i et uformelt miljø, hvor sparring vægtes højt</li> <li>Vi har engagerede medarbejdere og et godt samarbejde mellem alle faggrupper</li> <li>Vi ser forskelligheder som en styrke</li> <li>Vi har fantastiske rammer i lokalområdet: skaterbane, kulturhus, ny hal, skov, natur, sikker skolevej mm.</li> <li>Vi har et tæt samarbejde med lokale børnehuse og klubben</li> <li>Vi har en engageret skolebestyrelse</li> <li>Vi har en flok forskellige, nysgerrige og glade elever - som glæder sig til at møde dig!</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en skoleleder, der med respekt for skolens kultur og traditioner vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling.<br /> <br />Det betyder for os, at du: <ul> <li>Har gode kommunikative evner og forstår at skabe mening for elever, forældre og medarbejdere</li> <li>Fungerer som en god ambassadør for Korup Skole og som gerne “står frem”</li> <li>Lytter og inddrager personalet i de pædagogiske processer</li> <li>Er optaget af medarbejdernes trivsel og har fokus på den sociale kapital</li> <li>Kan afstemme den økonomiske virkelighed og derigennem skabe de bedste rammer i hverdagen</li> <li>Fremmer det positive samspil mellem almenskolen og heldagsafdelingen, og styrker fællesskabsfølelsen og de fælles værdier på tværs af afdelingerne</li> <li>Er rummelig, empatisk og tæt på skolens hverdag sammen med elever, medarbejdere og forældre</li> <li>Værdsætter det gode samarbejde med de tillidsvalgte, MED-udvalget og skolebestyrelsen</li> <li>Arbejder med professionelle læringsfællesskaber, hvor også tværfagligheden og samarbejdet mellem pædagoger og lærere ses som et fagprofessionelt omdrejningspunkt</li> <li>Har en anerkendende ledelsesstil og møder medarbejderne med tillid og med respekt for de enkeltes kompetencer</li> <li>Sætter en klar retning og tydelige mål for skolen, herunder forankrer den eksisterende udvikling - ”den røde tråd”</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. februar 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil høre mere om Korup Skole og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på tlf. 2913 5754.<br />Du er også velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen på tlf. 51 36 88 26 for yderligere information.<br />Se også <a href="http://korupskole.skoleporten.dk/sp/3770/foreside?pageId=b002ee39-881c-465e-b7c0-eb332ffd0358" target="_blank">Korup Skoles hjemmeside</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 13. november 2016.<br />1. samtalerunde gennemføres onsdag den 23. november 2016 og 2. samtalerunde forventes gennemført onsdag den 7. december 2016.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en profilanalyse, løse en skolepolitisk case samt om at oplyse referencer.
  Arbejdssted:
  Korup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistentelever 2017

  Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistentelev.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d1791a04-9371-402c-b762-805d69f81ba3" style="height: 41px; width: 100px" />       <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c5235dd0-7a32-4304-8454-76df9dc374c2" style="height: 19px; width: 100px" />     <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=509a7baf-9be0-446a-a64b-e9bd77daad07" style="height: 87px; width: 100px" />                                      <img src="file:///C:/Users/diaha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg" /><br /><br /><br /><em>Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistentelev.</em><br /> <br />Region Syddanmark, Assens Kommune og Odense Kommune samarbejder om at optage elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen på Fyn til marts-optaget 2017. Vi optager elever til alle afdelinger ved Social- og Sundhedsskolen Fyn.<br /> <br /><strong>Vejledning til ansøgning</strong><br />Læs venligst denne vejledning <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=71b83fcf-690e-4d6b-a18e-bbd01f76cda0">her</a>, inden du påbegynder ansøgningen.<br /> <br /><strong>Ny social- og sundhedsassistentuddannelse</strong><br />Social- og sundhedsassistentuddannelsen er fra 1. januar 2017 en helt ny uddannelse. Hovedforløbet varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger. Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og / eller har gennemført: <ul> <li>Social- og sundhedshjælperuddannelsen</li> <li>Pædagogisk assistentuddannelsen</li> <li>Plejehjemsassistent-, sygehjælper- eller plejeruddannelsen</li> <li>Dele af sygeplejeuddannelsen</li> <li>Dele af social- og sundhedsassistentuddannelsen</li> </ul> Længerevarende relevant erhvervserfaring kan også give afkortning.<br /> <br /><strong>Forudsætninger</strong><br />Du skal inden uddannelsesstart have bestået et GF2-forløb rettet mod social- og sundhedsuddannelserne (påbegyndt efter 1. august 2015). Såfremt du ikke opfylder dette, skal du have foretaget en kompetencevurdering, som grundlag for udarbejdelse af en personlig uddannelsesplan.<br /><br />Kompetencevurdering og uddannelsesplan udarbejdes af Social- og Sundhedsskolerne. <strong>Ansøgning til kompetencevurdering </strong>på Social- og Sundhedsskolen Fyn finder du <a href="http://sosufyn.dk/ansoegning/">her</a>. (klik herefter på social- og sundhedsassistent).<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Du er robust, og kan indgå i relationer med syge og sårbare mennesker</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Tæt samarbejde mellem skole og praktik</li> <li>Samtaler og opfølgning under uddannelsesforløbet</li> <li>Engagerede praktikvejledere og gode læringsmiljøer</li> <li>Garanti for praktikpladser inden for såvel somatik, psykiatri og primær sundhedstjeneste.</li> </ul> <strong>Uddannelsesforløbet</strong> <ul> <li>Du uddannes til selvstændigt at kunne løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borger i eget hjem og patient på sygehuset med fokus på sammenhængende og tværfaglige forløb.</li> <li>Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient.</li> <li>Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.</li> </ul> Uddannelsesforløbet rummer mange muligheder, eksempelvis: <ul> <li>Talentspor</li> <li>Enkeltfag på højere niveau</li> <li>Udlandspraktik</li> </ul> Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent kan du arbejde inden for hjemmeplejen/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse, og det psykiatriske område. Du har også mulighed for at læse videre på de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder.<br /> <br />Du kan læse mere om uddannelsen på <a href="http://sosufyn.dk/nye-sosu-uddannelser/">skolens webside</a>.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik må påregnes.<br /> <br />Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn. Ansøgningsskema til voksenelevløn finder du <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=2bcabb00-ca26-4eaa-b3be-989427b47687">her</a>. <strong>Skemaet skal vedlægges din ansøgning.</strong><br /> <br />Forud for ansættelse kan ansættende virksomhed anmode om en straffeattest. Du kan også blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for en praktik.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte:<br /> <br /><strong>Region Syddanmark</strong><br />Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a><br />Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk">bente.brogaard@rsyd.dk</a><br /> <br /><strong>Assens Kommune</strong><br />Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="mailto:lefra@assens.dk">lefra@assens.dk</a><br /> <br /><strong>Odense Kommune</strong><br />Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk">bhfil@odense.dk</a><br />Uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf Rasmussen - <a href="mailto:lrkl@odense.dk">lrkl@odense.dk</a>         <br /> <br /><strong>Ansættelsesproces</strong><br />Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra de samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse. Ved ansøgning giver du samtykke til at informationerne deles mellem de tre samarbejdende virksomheder og Social- og Sundhedsskolen Fyn. Alle oplysninger i ansøgningen afgives på tro og love.<br /> <br /><strong>Ansættelsessamtaler </strong><br />Ansøgningsfristen er den 16. november 2016, kl. 12.00, og der afholdes samtaler med de udvalgte kandidater i ugerne 47/48 2016.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • I Børn- og Ungeforvaltningen har vi høje ambitioner for byens børn og unge. Til at hjælpe os med at opfylde vore høje ambitioner har vi behov for en chefkonsulent til Budget og Analyseenheden.

  I Børn- og Ungeforvaltningen har vi høje ambitioner for byens børn og unge. Børn og unges udvikling og læring er en afgørende faktor for hvordan vores samfund former sig i fremtiden, og derfor er vi optaget af de resultater og den forskel, som vi sammen skaber for børn og unge. I et økonomisk perspektiv betyder det, at vi skal være fremsynede og sikre, at vi anvender vores ressourcer på den bedst mulige vis, så vi får de bedste resultater og effekter og dermed mest velfærd for pengene.<br /> <br />Som medarbejder i Økonomi og Styring bliver du en del af en dynamisk og ambitiøs enhed, der understøtter og underbygger den løbende udvikling i forvaltningen, så vi kan tilbyde børn og unge de bedst mulige vilkår i deres opvækst og uddannelse. Økonomi og Styring betjener den politiske og den øverste administrative ledelse og har ansvaret for den overordnede planlægning, styring og koordinering af forvaltningens samlede økonomi. Samtidig arbejder vi hele tiden på at styrke og udvikle økonomistyringen på børne- og ungeområdet. Økonomi og Styring består ud over Budget og Analyse af afdelingerne Regnskab, Løn og Personale og Digitalisering. <br /> <br />Til at hjælpe os med at opfylde vore høje ambitioner har vi behov for en chefkonsulent til Budget og Analyseenheden. Den rette person til jobbet har god økonomisk indsigt, er analytisk stærk og evner at koble disse egenskaber med relevant og vedkommende formidling af budskaber både mundtligt og skriftligt, tilpasset til forskellige organisatoriske niveauer og interessenter.<br /> <br /><strong>Om jobbet<br />Arbejdsopgaver:</strong> <ul> <li>Udarbejde drøftelses- og beslutningsoplæg til det politiske niveau og den strategiske ledelse.</li> <li>Budget og regnskab - tilrettelægge og drive processer i forbindelse hermed.</li> <li>Bidrage til udvikling og implementering af aktivitetsstyring i et planlægnings- og budgetopfølgningsperspektiv.</li> <li>Lede og deltage i økonomiske analyser i tæt samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger.</li> <li>Medvirke i fælles tværgående arbejdsgrupper og eventuelle projekter med kommunens øvrige forvaltninger samt eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Være drivkraften i en række interne processer og initiativer i Børn- og Ungeforvaltningen.</li> <li>Udvikle styringsredskaber på økonomiområdet.</li> <li>Understøttelse af Økonomichefen.</li> </ul> <strong>Hvem er du?</strong><br />Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig uddannelse f.eks. cand.oecon. eller lignende. For den rette ansøger er der mulighed for at prøve kræfter med en bred palet af opgaver indenfor analyser, planlægning, økonomistyring samt understøtte den administrative og politiske ledelse.<br /> <br />Vi ser gerne, at du har erfaring fra en politisk ledet organisation – men det vigtigste er, at du: <ul> <li>Er udviklingsorienteret og evner at omforme ideer til konkrete resultater.</li> <li>Er en god analytiker og kan levere resultater af høj kvalitet.</li> <li>Er metodisk stærk og god til at sætte dig ind i komplekse problemstillinger.</li> <li>Er initiativrig, udadvendt, engageret og evner at bidrage med selvstændige løsningsforslag.</li> <li>Kan forene økonomifaglighed med perspektiver fra andre fagligheder.</li> <li>Har gode kommunikations- og formidlingsevner både mundligt og skriftligt.</li> <li>Har gode samarbejdsevner og er i stand til at styrke processer og projekter hele vejen i mål.</li> <li>Har en uhøjtidelig omgangsform og kan begå dig på tværs af faggrupper og funktionsniveauer.</li> <li>Har erfaring fra arbejde med børne- og ungeområdet eller anden kommunal / offentlig virksomhed.</li> </ul> <strong>Hvem er vi? </strong><br />Stillingen er placeret i Budget og Analyse som er en del af enheden Økonomi og Styring, og med reference til Økonomichefen. Budget og Analyse består af 8 medarbejdere, der varetager forskellige områder indenfor drift, planlægning og udvikling på økonomiområdet samt ledelsesinformation, data og analyser.<br /> <br />Forvaltningen har for nylig gennemgået en omfattende reorganisering og du vil derfor få mulighed for at være med til at præge den fremtidige økonomistyring og bidrage til udviklingen af nye økonomistyringsmodeller.<br /> <br />Besidder du kvalifikationer som beskrevet ovenfor og kunne du tænke dig en dagligdag præget af samarbejde med gode og dygtige kolleger samt en arbejdsplads med en uformel omgangstone - så hører vi gerne fra dig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Kontaktperson chef for Økonomi og Styring Jesper Juel, tlf. 6551 5052, mail: <a href="mailto:jejue@odense.dk">jejue@odense.dk</a> eller chefkonsulent Lotte Finne Thomsen, tlf. 6551 5117, mail: <a href="mailto:lft@odense.dk">lft@odense.dk</a>   <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 13. november 2016. Samtaler forventes afholdt den 23. november 2016.<br /><br /><em>Børn- og Ungeforvaltningen har et samlet budget på godt 2,7 mia. kr. og knap 6.000 medarbejdere. Børn- og Ungeforvaltningen beskæftiger sig med alt fra de helt små børn i sundhedsplejen og dagpasningstilbuddene til skolebørn og de unge i ungdomsskoler og klubber. Derudover varetages tilbuddene på det specialiserede socialområde og handicapområdet også i forvaltningen.</em><br /> 
  Arbejdssted:
  Økonomi og Styring, Børn- og Ungeforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-11-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura
 • Vi søger en afdelingsleder, der vil deltage i at videreudvikle Ubberud Skole til gavn for sko-lens elever. Vi søger en person med en pædagogisk uddannelse, gerne også leder- og/eller special-pædagogisk uddannelse. En som har evne og vilje til at sætte sig i spidsen for skoleudvikling.

  <em>Da vores afdelingsleder er blevet skoleleder, søger Ubberud Skole en pædagogisk afdelingsleder til udskolingen samt leder af skolens læringscenter.</em><br /><br />Ubberud Skole er en tosporet skole med 400 elever beliggende i det vestlige Odense.<br />Vi er en udviklingsorienteret skole med højt til loftet og en rigtig god stemning blandt personalet.  Vi har gode læringsarenaer både udendørs og indendørs.<br />Ubberud Skole er stærkt forankret i lokalområdet, og der er god forældreopbakning.<br /> <br />Skolen er opdelt i 3 afdelinger (indskoling, mellemtrin og udskoling), og lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i årgangs- og afdelingsteams i professionelle læringsfællesskaber.<br /> <br />Vi arbejder i årgange (2 klasser på hver årgang) med udstrakt grad af parallellagte timer, så der er to lærere til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. I alle afdelinger arbejder vi med én ugentlig fordybelsesdag samt strukturerede målsamtaler med eleverne.<br /> <br />Fra foråret 2015 har vi haft stor fokus på udviklingen af skolens læringscenter, som består af læse-, matematik-, inklusions- og IT vejleder samt biblioteksmedarbejdere. Læringscentrets opgaver er bl.a. vejledning af og sparring med kolleger, testplan og særlige indsatser på årgangsniveau.<br /> <br />I udskolingen er der på andet år et tæt valgfagssamarbejde med Pårup og Korup Skole. Skolerne udbyder fælles valgfag på hele skoledage, hvor eleverne møder op på den skole, hvor valgfaget er placeret. <br /> <br />Ledelsesteamet består af skoleleder, indskolingsleder (souschef), udskolings- og læringscenterleder og administrativ leder. I ledelsen har vi udviklet et stærkt teamsamarbejde i løsning af opgaverne.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <br />Vi søger en afdelingsleder, der vil deltage i at videreudvikle Ubberud Skole til gavn for skolens elever.<br /><br /><br /><strong>Vi søger en person, der </strong> <ul> <li>har en pædagogisk uddannelse, gerne også leder- og/eller specialpædagogisk uddannelse</li> <li>evne og vilje til at sætte sig i spidsen for skoleudvikling</li> <li>har gode kommunikations- og samarbejdsevner og en anerkendende og positiv tilgang til ledelse.</li> </ul>  <br />Desuden søger vi en person, der sammen med den øvrige ledelse også vil indgå i diverse administrative og pædagogiske opgaver.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ansøgere er velkomne til at kontakte skolen for et besøg. Henvendelse kan ske til indskolingsleder Pernille Madsen eller skoleleder Jørgen Drost på telefon 63 75 32 00.<br /> <br />Yderligere informationer om skolen kan hentes på skolens hjemmeside <a href="http://www.ubberudskole.odense.dk/">www.ubberudskole.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
  Arbejdssted:
  Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogisk assistent elever til Odense Kommune

  Brænder du for at arbejde med mennesker, og er du god til at indgå i relationer? Er du ansvarlig, robust, og er du en god rollemodel, så er det måske lige dig, vi søger til stillingen som pædagogisk assistent elev.

  <em>Brænder du for at arbejde med mennesker, og er du god til at indgå i relationer?<br />Er du ansvarlig, robust, og er du en god rollemodel, så er det måske lige dig, vi søger til stillingen som pædagogisk assistent elev.</em><br /><br />Odense Kommune søger 13 elever til uddannelsen som pædagogisk assistent pr. 1. marts 2017.<br /><br /><strong>Uddannelsen</strong><br />På uddannelsen vil du udvikle faglige kompetencer sammen med personlige kompetencer, og der vil være fokus på din aktive medvirken i egne læringsprocesser.<br /><br />Uddannelsen er en praktisk orienteret pædagogisk uddannelse og har fire faglige fokusområder <ul> <li>Natur og udeliv</li> <li>Digital kultur</li> <li>Bevægelse og idræt</li> <li>Sundhed i den pædagogiske praksis</li> </ul> Uddannelsens hovedforløb varer som udgangspunkt 2 år og 1½ måned og består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Uddannelsen kan dog være kortere afhængig af din baggrund.<br /><br />Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen FYN i Odense. Praktikkerne tilrettelægges i Odense Kommune inden for vuggestuer, børnehaver, skoler og botilbud for børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap.<br /><br />Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde med børn, unge eller voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.<br /><br />Pædagogisk assistent uddannelse giver mulighed for, at du kan søge ind på pædagogseminariet eller Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik, og med suppleringsfag kan du søge udvalgte uddannelser.<br /><br /><strong>Adgangskrav</strong><br />For at kunne søge denne stilling skal du være i gang med Grundforløb 2 målrettet den pædagogiske assistent uddannelse eller have afsluttet denne efter august 2015. Du skal vedlægge dokumentation for dette i din ansøgning. Du skal desuden vedlægge kompetencebevis og uddannelsesplan (findes i Elevplan på skolen).<br /><br />Du kan være undtaget fra dette krav om grundforløb målrettet den pædagogiske assistentuddannelse, hvis du har flere års erfaring inden for det pædagogiske område inden for de seneste år.  For nærmere afklaring i forhold til adgangskrav kan du finde blanket til vurdering af dette på <a href="http://www.sosufyn.dk/">www.sosufyn.dk</a> under Elevinfo. Denne udfyldes og sendes til skolen, der så udarbejder kompetencebevis og uddannelsesplan.<br /> <br /><strong>Hvad forventer vi af dig?</strong><br />Vi lægger vægt på, at du <ul> <li>Viser interesse og engagement for uddannelsen og arbejdet inden for det pædagogiske område</li> <li>Er interesseret i personlig udvikling og indgår positivt i samarbejdet med respekt, ansvar og hensyn til andre mennesker</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Er du over 25 år og opfylder kriterierne for at være voksenelev, kan du søge om voksenelevløn.  Læs om kriterierne <a href="http://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/paedagogisk-assistent">her</a>. Ansøgningsskema til voksenelevløn klik <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c0de9807-e7b0-4eae-bbca-ff20316b40a4" target="_blank" title="her">her</a>. <strong>Der gives ikke dispensation for kriterierne.</strong><br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om indhold i uddannelsen og adgangskrav på: <a href="http://www.sosufyn.dk/">www.sosufyn.dk</a>.<br /><br />For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Odense Kommunes kontaktperson Maiken Seiferheld på 65 51 11 91 eller Social- og Sundhedsskolens uddannelsesvejledere på 63 10 27 79.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Til brug for vurdering af ansøgningerne kan der ske udveksling af oplysninger mellem Social- og Sundhedsskolen FYN og Odense Kommune.<br /><br />Ansøgningsfristen er 1. november 2016,  kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 12., 14. og 15. december 2017.
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-11-2016 12:00
  Jobområder:
  Elever, Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Rollemodeller Fyn

  Rollemodeller Fyn søger engageret og initiativrig praktikant til forårssemestret 2017.

  <em>Rollemodeller Fyn søger engageret og initiativrig praktikant til forårssemestret 2017.</em><br /> <br />Rollemodeller Fyn søger en praktikant med passion for intern/ekstern kommunikation og strategi, markedsføring, integration og projektudvikling til forårssemesteret 2017.<br />Savner du mulighed for at sammenkoble teori og praksis? Og er du til fællesskab, frivillighed og socialt engagement – så er Rollemodeller Fyn stedet for dig.<br /> <br />I Rollemodeller Fyn arrangerer vi gratis oplæg med frivillige, som har en anden etnisk baggrund end dansk. Målet er, at Rollemodellerne skal inspirere og motivere tilhørerne, og dermed fremme integration og inklusion af alle borgere på Fyn.<br />Vi sætter stort fokus på læringsaspektet og giver dig mulighed for at arbejde med netop dét projekt, du finder interessant og relevant i forhold til dit studie. Projektkoordinator, Marie Lodberg, er uddannet cand.mag. og vil bistå dig som vejleder under hele forløbet, så vi kan sikre, at dit praktikophold bliver en integreret del af dit studie.<br /> <br /><strong>Som praktikant hos Rollemodeller Fyn får du mulighed for</strong> <ul> <li>at markedsføre Rollemodeller Fyns tilbud til forskellige målgrupper samt formidle vores positive udvikling internt og eksternt</li> <li>at arrangere og deltage i oplæg og møder</li> <li>at lave opsøgende arbejde og være med til at hverve, motivere, fastholde og uddanne frivillige</li> <li>at projektudvikle ud fra dine faglige kompetencer, hvor du selv kan være med til at tilrettelægge dine arbejdsopgaver</li> <li>at arbejde i et dynamisk, fleksibelt og internationalt arbejdsmiljø, hvor dit netværk med garanti bliver udvidet</li> <li>at udvikle en bred vifte af dine faglige og personlige kompetencer, som kan skrives direkte på CV’et.</li> </ul> <br /><strong>Vi søger en praktikant, som</strong> <ul> <li>læser på en videregående uddannelse indenfor kommunikation, kultur og medier, religion, sociologi, statskundskab eller lign.</li> <li>er idérig, har gå-på-mod og interesse for integration og kultur</li> <li>er åben og villig til at hjælpe, hvor der er brug for det</li> <li>er selvstændig og initiativrig</li> <li>har gode kommunikations-, formidlings- og formuleringsevner</li> <li>har socialt engagement og er åben for fællesskab og frivillighed</li> <li>vil gøre en forskel i unge menneskers liv</li> <li>kan arbejde minimum 20 timer om ugen på projektet i ét semester, hvor du kan få en masse hands-on erfaring.</li> </ul> <br />Som praktikant hos Rollemodeller Fyn bliver du udfordret på alle dine kompetencer og du skal kunne agere i en travl, alsidig og mangfoldig hverdag – vi har ingen dage, som er ens. Rollemodeller Fyn kan være en platform, hvor du får chancen for at afprøve nogle af de karrieremæssige muligheder, som din uddannelse giver dig.<br /><br /><strong>Yderligere information</strong><br />Arbejdstiden kan tilrettelægges individuelt, så der er mulighed for fx at pendle til praktikstedet. Rollemodeller Fyn har ikke mulighed for at aflønne praktikanter, men som praktikant vil du være omfattet af vores arbejdsskadeforsikring.<br />Praktikforløbet forventes påbegyndt primo februar 2017.<br /> <br /><strong>Har du spørgsmål, kan du kontakte</strong><br />Projektkoordinator Marie Lodberg på tlf. 63 75 08 54 eller <a href="mailto:mbg@odense.dk">mbg@odense.dk</a>, eller nuværende praktikant, Maiken, på <a href="mailto:rollemodellerfyn@ungnord.dk">rollemodellerfyn@ungnord.dk</a>. Du kan også læse mere på <a href="http://www.facebook.com">www.facebook.com</a> /rollemodellerfyn.<br /> <br />Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV senest d. 30.10.2016 pr. mail til <a href="mailto:mbg@odense.dk">mbg@odense.dk</a>.<br />  <div><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Rollemodeller Fyn er et korps af frivillige, hovedsageligt med anden etnisk baggrund end dansk. De tager rundt til uddannelsesinstitutioner, foreninger og andre, der har lyst til at blive inspireret og lære mere om mangfoldighed på Fyn.</div> <div> </div> <div>Rollemodellerne holder unikke og autentiske oplæg med udgangspunkt i deres personlige historier. De står frem og fortæller om uddannelse, arbejde og andre livserfaringer, der kan inspirere og udfordre deres tilhørere til at imødegå egne udfordringer.<br /><br />Du kan læse mere om os <a href="https://ungnord.dk/index.php?open=89">her</a>.</div>
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  30-10-2016 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer i Skt. Klemens

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Vi har derfor brug for én dagplejer i Skt. Klemens for at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Vi har derfor brug for én dagplejer i Skt. Klemens for at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske vores nye dagplejer?. Som dagplejer i Skt. Klemens kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd søger en dagplejer til Skt. Klemens med ansættelse 1. november 2016 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til - Skt. Klemens. </strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>Et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647.<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd, Skt. Klemens
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer i Seden / Agedrup

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br /><br />Region Nord søger en dagplejer i Seden / Agedrup med ansættelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til - Seden / Agedrup. </strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997 eller teamleder Annette Appelgren på 24858065.<br /> <br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Region Nord, Seden / Agedrup
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Region Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997 eller teamleder Annette Appelgren på 24858065.<br /> <br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Region Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje