40 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Erfaren psykolog til Børnehus Syd i Esbjerg

  Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores højspecialiserede og unikke arbejdsplads - Børnehus Syd - beliggende i Esbjerg.

  Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores højspecialiserede og unikke arbejdsplads.<br /><br /><strong>Om stillingen:</strong><br />Vi søger pr. 1. august 2016 en dygtig og erfaren psykolog til vores psykologgruppe i Børnehus Syd i Esbjerg. Du skal have lyst til- og erfaring med at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde, være stærk i din psykologfaglighed og du skal trives med at have ansvar for den psykologfaglige indsats og vurdering. Stillingen er normeret til 33,50 timer pr. uge.<br /><br />Det er en spændende stilling, hvor du skal have lyst til at udvikle en høj psykologfaglighed inden for overgrebsområdet, med ansvar for det psykologfaglige arbejde i huset, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br /><strong>Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver hovedsageligt at:</strong> <ul> <li>Gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner.</li> <li>Overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner.</li> <li>Udrede og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, herunder at udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere.</li> <li>Bidrage til Børnehusets funktion som vidensenhed.</li> </ul> <br /><strong>Endvidere i et vist omfang:</strong> <ul> <li>At yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb, samt til Børnehusets øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Sammen med Børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med Børnehusets øvrige samarbejdspartnere.</li> </ul> <br /><strong>Vi forventer af dig, at du:</strong> <ul> <li>Er uddannet psykolog – gerne med autorisation.</li> <li>Har erfaring fra området med udsatte børn og familier.</li> <li>Muligvis allerede har specifik erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, evt. erfaring med udrednings- og eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe.</li> <li>Har erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, der har det meget svært.</li> <li>Har høj grad af samarbejdskompetence.</li> <li>Har erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og at du kan lide at arbejde i en uforudsigelig hverdag, hvor fleksibilitet og tværfaglighed er omdrejningspunktet.</li> <li>Evner at bevare ro og overblik i pressede situationer.</li> <li>Har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer.</li> <li>Er "holdspiller" og evner samtidigt at arbejde selvstændigt og tage ansvar, både fagligt og organisatorisk.</li> </ul> Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen. Vi har fokus på opkvalificering og løbende videreuddannelse og forventer, at du som psykolog videreuddanner dig indenfor såvel det tværfaglige og tværsektorielle område, som det monofaglige. Vi tilbyder naturligvis supervision.<br /><br /><strong>Om Børnehusene</strong>:<br />Børnehus Syd er, sammen med landets 4 øvrige Børnehuse, et af initiativerne i Regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Børnehus Syd har placering i henholdsvis Odense og Esbjerg med fast bemanding i begge huse, og det er til huset i Esbjerg, vi søger en psykolog.<br /><br />Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest nænsomme indsats og hjælp med barnet/den unge i centrum.<br /><br />I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er her Børnehusets opgave i samarbejde med kommunen - og som led i den børnefaglige § 50 undersøgelse - at udrede barnets/den unges behandlingsbehov, samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.<br /><br />Børnehus Syd dækker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at være en del af et højspecialiseret og unikt hus, hvor du vil komme til at indgå i tæt samarbejde med Børnehus Syds socialrådgivere og øvrige psykologer.<br /><br />Som psykolog i Børnehus Syd får du muligheden for at være med til at skabe et fagligt fyrtårn, der såvel i regionen som på landsplan skal være medvirkende til et fagligt løft for området af sager med overgreb mod børn.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong>:<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem KL og DP.<br /><br />Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a> eller telefon 2910 4553.<br /><br /><strong>Bemærk ansøgningsfrist den 13. juni 2016 kl. 12.00.</strong><br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. juni 2016.
  Arbejdssted:
  Stormgade 55, 6700 Esbjerg
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Daglig leder til Seniorhus Odense

  Har du en oprigtig interesse i at arbejde tæt sammen med frivillige, der er 60+ år? Som daglig leder er du sammen med bestyrelsen ansvarlig for den daglige drift og udviklingen af Seniorhus Odense. Du sikrer, at beslutninger og opgaveløsning bliver bedst muligt koordineret og prioriteret.

  <ul> <li>Har du en oprigtig interesse i at arbejde tæt sammen med frivillige, der er 60+ år?</li> <li>Er du en udadvendt person, som er god til at indgå relationer med mange forskellige typer mennesker?</li> <li>Kan du udover at lede også være facilitator, koordinator og sparringspartner?</li> <li>Har du tæft for at kunne fokusere både på daglig drift, udviklingsprojekter og trivsel?</li> <li>Har du grundlæggende indsigt i økonomistyring?</li> <li>Kan du begå dig i en hverdag, hvor dine planlagte opgaver ofte kolliderer med akutte opgaver?</li> </ul> Kan du svare ja til disse spørgsmål, så er du måske en oplagt kandidat til stillingen som leder af Seniorhus Odense.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seniorhus Odense, der har eksisteret i 5 år, er et kulturhus for seniorer, som ønsker at blive udfordret i hjernen, hænderne, lattermusklerne og benene. Her foregår undervisning, rådgivning, håndarbejde, motion, hyggeligt samvær og meget mere. Til daglig bor 13 foreninger og Ældrerådet i huset.<br />Læs mere om os på <a href="http://www.seniorhusodense.dk/">www.seniorhusodense.dk</a><br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Den daglige leder er i samarbejde med bestyrelsen ansvarlig for den daglige drift og udviklingen af Seniorhus Odense. Den daglige leder kommunikerer og samarbejder derfor tæt med bestyrelsesformanden og forretningsudvalget, så beslutninger og opgaveløsning bliver bedst muligt koordineret og prioriteret.<br />Samtidig skal den daglige leder være indstillet på, at han/hun selv skal opsøge professionelle sparringspartnere udenfor huset, hvis der er brug for sparring med andre ledere.<br /> <br />Lederens opgaver er blandt andet: <ul> <li>Facilitere udvikling og implementering af nye projekter, aktiviteter og servicefunktioner</li> <li>Deltage i bestyrelsesmøder (bl.a. som sparringspartner) og yde sekretariatsbistand i det omfang, bestyrelsen ikke selv har ressourcer til dette</li> <li>Være mediator i forhold til eventuelle konflikter mellem husets brugere</li> <li>Organisere og understøtte den daglige drift af huset – både i forhold til de fysiske rammer og husets aktiviteter</li> <li>Ansvarlig for den daglige regnskabsføring</li> <li>Overordnet økonomistyring i samarbejde med bestyrelsen</li> <li>Personaleledelse af det til driften nødvendige personale</li> <li>Ansvarlig for husets eksterne kommunikation</li> </ul>  <strong>Om dig</strong><br />Den ideelle kandidat har følgende kvalifikationer: <ul> <li>Relevant uddannelsesmæssig baggrund</li> <li>Kendskab til frivilligt arbejde</li> <li>Erfaring med at lede processer og projekter</li> <li>Stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation</li> <li>Gode IT-færdigheder</li> <li>Erfaring med konflikthåndtering</li> <li>Indsigt i økonomistyring af en virksomhed og daglig regnskabsføring</li> <li>Evne til at organisere og uddelegere</li> <li>Erfaring med ledelse</li> <li>Flair for god kontakt til presse og politikere</li> </ul> Herudover har vi brug for en leder, som kan være nærværende, lyttende og hjælpsom i forhold til de mange forskellige brugere af huset.<br /><br />Læs den fulde funktionsbeskrivelse <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=a34c8224-5c45-4349-98d9-0c54a29f796a">her</a>.<br /><strong> <br />Vil du vide mere</strong><br />Vi ser frem til - elektronisk - at modtage din ansøgning, hvori du gør rede for, hvordan du matcher stillingsindholdet samt vedlægger et CV. ​<br />Du kan få yderligere informationer hos Formand for Seniorhus Odense Christine Greisen på mobil 2441 9202​.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse den 1. august 2016.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 25. maj 2016 klokken 12.00.<br />Vi afholder jobsamtaler mandag den 6. juni 2016.
  Arbejdssted:
  Seniorhus Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Pædagogik (almen og specialområdet)
 • Søger du faglig udfordring og godt kollegialt fællesskab, så har vi jobbet til dig!

  Vi søger en fuldtids barselsvikar for en af vores tandlæger i børn- og ungetandplejen pr. 15. august 2016.<br />Derudover søger vi en tandlæge til fastansættelse pr. 15. august 2016 og er desuden interesserede i både deltids- og fuldtidsansøgere.<br /> <br />Vi er en tandpleje med ca. 140 medarbejdere og 8 storklinikker fordelt på skoler i kommunen, samt et tandreguleringscenter, omsorgstandpleje og specialtandpleje.<br /> <br />Du vil arbejde sammen med erfarne kollegaer samt dygtige og engagerede tandplejere og klinikassistenter.<br /> <br /><strong>Vi søger tandlæger, der:</strong> <ul> <li>Har erfaring</li> <li>Er kvalitetsbevidst i forhold til både service og faglighed</li> <li>Har gode samarbejdsevner og fokus på god trivsel</li> <li>Er ansvarsfuld og udviklingsorienterede</li> <li>Er dygtig til at kommunikere</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i løbende udvikling inden for service, kvalitet og arbejdsmiljø</li> <li>God kollegial sparring</li> <li>Gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling</li> <li>Faglige og menneskelige udfordringer</li> </ul>  <br /><strong>Processen:</strong><br />Du skal til ansøgningen vedhæfte eksamensbeviser og autorisationsdokumentation samt tidligere ansættelser som bilag.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes at foregå fredag den 3. juni 2016<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.<br /> 
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  23-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Spændende afløserjob i Natgruppen

  Vi har behov for afløsere, der vil hjælpe os med at dække ind, når vores faste medarbejdere holder ferie.

  Kunne du tænke dig at være afløser i et spændende område, hvor alle dage er forskellige og hvor der hele tiden er nye udfordringer? Og har du lyst til at arbejde rehabiliterende om natten i samspil med borgere i forskellige forløb, og hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven?<br /><br />- så lad os høre fra dig. <br /><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, handicap, psykiatri-, sygepleje-, hjemmepleje- og hjerneskadetilbud i Odense, og vi har behov for afløsere, der vil hjælpe os med at dække ind, når vores faste medarbejdere holder ferie. <br /> <br />Der må påregnes alene arbejde/alene kørsel i jobbet, men dette tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og medarbejdernes sikkerhed/tryghed i arbejdet.<br /> <br /><strong>Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring nattens opgaver</li> <li>Introduktion til området, de relevante arbejdssteder og opgaverne</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for faglig sparring</li> </ul> <strong>Vi forventer til gengæld, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med eller lyst til at lære mere omkring alderdomsforandringer og de støttebehov, der kan følge med</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du brug for yderligere oplysninger om stillingerne så er du velkommen til at skrive en mail til <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a>.<br /><br />Ansøgningsfrist er 20. maj 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Tandklinikassistent til Abildgård/HCA

  Center for tandpleje søger en fuldtidsklinikassistent til Abildgårdskolen og H.C. Andersenskolen pr. 15. august 2016. Stillingen indeholder alle former for klinikassistent opgaver, herunder assistance af tandlæge, samt delegerede selvstændige patientkonsultationer.

  Center for tandpleje søger en fuldtidsklinikassistent til Abildgårdskolen og H.C. Andersenskolen pr. 15. august 2016.<br /><br />Stillingen indeholder alle former for klinikassistent opgaver, herunder assistance af tandlæge, samt delegerede selvstændige patientkonsultationer.<br /><br /><span style="line-height:20.8px"><strong>Om os og profilen:</strong></span><br />Vi tilbyder en arbejdsplads med en spændende hverdag, godt samarbejde med faglig sparring og mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling.<br /><br />Vi forventer du vil fungere i positivt samspil med personalet på klinikken, er stabil og loyal og har en anerkendende tilgang til patienter og deres familier.<br /><br />Endvidere kan det oplyses, at klinikken er base for omsorgstandplejen med daglige patienter på klinikken.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos klinikleder Britta Eriksen tlf. 6551 5533 eller koordinerende 1. klinikassistent Lone T. Jensen tlf. 6551 5537.<br /><br /><strong>Løn og ansættelse:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK.<br /> <br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Internt kan denne stilling også søges af klinikassistent elever, der er færdiguddannet inden for det næste halve år.<br /><br />Vedhæft relevante bilag og dokumentation til ansøgningen.<br /><br />Samtaler forventes afholdt i uge 23.
  Arbejdssted:
  Abildgård tandklinik
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Vejingeniør til Vejdrift

  Odense Kommune foretager investeringer i udbygning/ vedligeholdelse af infrastrukturen i en flerårig periode, hvorfor vi er midt i en spændende tid. Er du motiveret for, at arbejde med daglig drift, planlægning, prioritering, udbud, styring af rådgivere og entreprenører - så er dette jobbet for dig

  Tænder du på komplekse driftsopgaver i en stor organisation – så er du måske den person vi søger som vikar for en af vores fag- og kontraktansvarlige vejingeniører.<br />Vikariatet har en varighed på 10 måneder - fra d. 1. juli 2016 til d. 30. april 2017.<br /><strong> <br />Profil og stilling:</strong><br />Du skal være selvkørende, men med ønske om, at samarbejde med andre om drift og vedligeholdelse af Odense Kommunes trafikarealer – vi har nemlig trafikanlæg for omkring 9 mia. kr., som kræver kompetente medarbejdere der kan sikre en bæredygtig drift.<br /> <br />Park og Vej har fokus på at drive de offentlige trafikarealer mest optimalt inden for de givne rammer. Odense Kommune har besluttet at foretage ekstraordinære investeringer i udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen over en flerårig periode, hvorfor vi er midt i en spændende tid, med mange muligheder og særlig høj aktivitet.<br /> <br />Vi forventer derfor, at du er motiveret for, at arbejde med både store og små opgaver, dvs. opgaver som spænder over daglig drift, planlægning, prioritering, udbud samt styring af rådgivere og entreprenører.<br /> <br />Vikariatet vil indebære spændende tværfagligt samarbejde i og uden for kommunens organisation.<br /> <br />Vi søger dig som evner at motivere dig selv og dine omgivelser, samt skabe resultater gennem samarbejde med andre. Du må gerne brænde for at gøre en positiv forskel.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vejdrift er et team i Park & Vej, i By- og Kulturforvaltningen. Park & Vej varetager kort- og langsigtet drift og vedligeholdelse af de trafikarealer og grønne områder i Odense Kommune, samt myndighedsrollen i forbindelse med de offentlige og private fællesveje.<br /> <br />Kontoret har i alt 45 medarbejdere, overvejende placeret på Odense Slot. Medarbejderne består af ingeniører, konstruktører, maskinmestre, vejinspektører, parkforvaltere og assistenter. Vi har en uformel men respektfuld tilgang til hinanden, og kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.<br /><br /><strong>Arbejdsopgaver:</strong> <ul> <li>Fagansvar: <ul style="list-style-type:circle"> <li>Fulddækkende asfaltbelægninger - Projektering, udbud og udførelse.</li> <li>Vejafvanding.</li> <li>Autoværn, hegn, rækværker og støjskærme.</li> </ul> </li> <li>Kontraktansvar: <ul style="list-style-type:circle"> <li>Asfaltreparationer.</li> <li>Vejtilsyn.</li> <li>Brøndsugning.</li> <li>Pumpestationer.</li> </ul> </li> <li>Backup til fagansvarlig: <ul style="list-style-type:circle"> <li>Vintertjeneste.</li> <li>Vandkunst og springvand.</li> <li>Brolagte arealer.</li> <li>Fulddækkende asfaltbelægninger - Databehandling, prioritering og projektering.</li> <li>Slidlagsretableringer.</li> <li>Private fællesveje.</li> <li>Hovedeftersyn (Veje og fortove).</li> </ul> </li> <li>Backup til kontraktansvarlig: <ul style="list-style-type:circle"> <li>Vinterværksted.</li> <li>Levering af vejsalt.</li> <li>Fortovs- og brøndreparationer.</li> <li>Åbent Land (funktionskontrakt).</li> <li>Kørebaneafmærkning.</li> <li>Hovedeftersyn (Veje og fortove).</li> </ul> </li> </ul>  <br /><strong>Kvalifikationer:</strong> <ul> <li>Relevant teknisk uddannelse som eksempelvis vejingeniør.</li> <li>Erfaring fra lignende job som fag-/projekterings-/projektleder.</li> <li>Erfaring fra planlægning, prioritering og udførelse af drift og vedligeholdelse af trafikarealer.</li> <li>God tværfaglig forståelse.</li> <li>Gode IT- kundskaber.</li> <li>God forretningssans.</li> </ul>  <br /><strong>Personlige egenskaber:</strong> <ul> <li>Er åben og ærlig med humor.</li> <li>Har overblik, og evner at tænke ud af boksen.</li> <li>Er kreativ, løsningsorienteret og samarbejdsminded.</li> <li>Trives med udfordrende opgaver, og til tider en hektisk hverdag.</li> <li>Evner at se sagen fra andre positioner og perspektiver.</li> <li>Forandringsorienteret og selvledende.</li> <li>Trives i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En arbejdsplads som er centralt placeret i Odense, Danmarks mest spændende og grønneste by.</li> <li>Et godt fagligt og socialt miljø, i en selvstændig og ansvarsfuld rolle.</li> <li>En blanding af store og små udfordrende projekter.</li> <li>En ugentlig arbejdstid på 37 timer inkl. frokostpause og med flekstidsordning.</li> <li>Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. massage og motionstilbud. Dertil kommer frugtordning og kantine.</li> <li>Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation, efter principperne om Ny Løn.</li> </ul>  <br /><strong>Yderligere informationer:</strong><br />Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder Poul-Ivan Ikkala på tlf. 21 70 96 12, eller kontorchef Allan Bach Laursen på tlf. 51 48 13 50.<br /> <br />Ansøgningsfrist den 20. maj 2016, kl. 12.00.<br />Ansættelsessamtaler afholdes i uge 21.<br />Tiltrædelse ønskes den 1. juli 2016.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Beredskab Fyn, der er landets 3. største beredskab og betjener 9 kommuner med ca. 450.000 borgere, søger en Vice- eller Beredskabsmester til Uddannelsesafdelingen. Vi ønsker snarlig tiltrædelse og lover udviklingsmuligheder i stillingen.

  Beredskab Fyn, der er landets 3. største beredskab og betjener 9 kommuner med ca. 450.000 borgere, søger en Vice- eller Beredskabsmester til Uddannelsesafdelingen. Vi ønsker snarlig tiltrædelse og lover udviklingsmuligheder i stillingen.<br /> <br /><strong>Dine primære arbejdsopgaver består i</strong> <ul> <li>Undervisning i beredskabsrelaterede fag som røgdykning, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, især på vore uddannelsescentre i Odense og Svendborg. En stor del af aktiviteten er maritime STCW kurser i Svendborg</li> <li>Planlægning og gennemførelse af brandsyn og andet forebyggende arbejde, f.eks. taktisk forebyggelse, 005-kurser m.m. for Myndighedsafdelingen</li> <li>Øvrige beredskabsfaglige opgaver som eksempelvis beredskabsplanlægning, kampagner og foredrag, øvelser m.m.</li> <li>Administrative opgaver, udarbejdelse af fagplaner, kursusmateriale m.v.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du kan tilbyde os følgende faglige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Gerne en håndværksmæssig uddannelse og evt. suppleret med en videregående byggeteknisk uddannelse</li> <li>Beredskabsstyrelsens kurser, der giver kompetence til at varetage røgdykkerinstruktion, førstehjælpsinstruktør, gerne indsatsledelse og brandteknisk byggesagsbehandling</li> <li>Det er en fordel, hvis du har erfaring fra lignende stilling</li> <li>Administrative kompetencer</li> </ul> <strong>Personlige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Du er formidlende, service- og samarbejdsorienteret. Du skal være ærlig, tillidsvækkende og troværdig</li> <li>Du ser værdien i at bidrage aktivt til præge, udvikle og forbedre uddannelsesafdelingen</li> <li>Du har overblik og evne til at prioritere en stor mængde opgaver</li> <li>Du er uformel og har en dialog-og værdibaseret tilgang både i det daglige til kollegaerne og til løsning af opgaverne</li> <li>Du er holdspiller</li> <li>Du har en serviceminded tilgang til både opgaver og dialog med borgere og kursister</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et udfordrende og afvekslende job med en meget høj grad af selvstændighed og ansvar i et fagligt spændende miljø</li> <li>Gode kolleger, der giver dig et godt socialt- og fagligt netværk.</li> <li>Aflønning som Vice- eller Beredskabsmester i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Den gennemsnitlige arbejdstid er på 37 timer ugentligt.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelseschef Knud-Otto Westergaard på 30 33 42 21 eller myndighedschef Gerner Nielsen på 3033 4302.<br /> <br />Ansøgning vedlagt relevant dokumentation herunder referencer skal være os i hænde senest den 19. maj 2016.<br /> <br />Der vil blive afholdt én samtalerunde, som forventes afholdt i uge 22.
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn, Åsumvej 35, 5240 Odense NØ
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  19-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Hjemmevejleder til Neuropædagogisk team

  Vi søger en hjemmevejleder til Neuropædagogisk team til støtte af borgere i eget hjem. Stilling er fast og på 34 timer pr uge.

  <strong><em><strong><em>Neuropædagogisk team</em></strong> søger hjemmevejleder på 34 timer pr. uge, til § 85 støtte af borgere i eget hjem. Teamet er pt. en del af Bjerggårdshaven, Bo- og Rehabiliteringscenter for voksne med erhvervet hjerneskade. Der arbejdes på sigt på at teamet skal knyttes tættere på de tre grupper der tilbyder § 83 støtte i eget hjem.</em></strong><br /> <br /><strong>Om os:</strong><br />Neuropædagogisk team er en del af Ældre- og Handicap Forvaltningen i Odense Kommune, Forløb Øst - Erhvervet Hjerneskade. Vores kontor ligger i Ridehusgade, hvor vi i alt er 11 ansatte og har kontakt til ca. 115 borgernr i hele byen. Borgerene visiteres til midlertidig støtte efter § 85 i serviceloven.<br /><br />Personalet er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedassistenter, ergoterapeuter og en rehabiliteringsleder.<br /><br />Vores kerneopgave er at tilrettelægge borgerforløb, der understøtter og udvikler borgernes evne til at mestre deres hverdagsliv ud fra egne ønsker og drømme - på trods af deres fysiske, kognitive og sociale skader eller problemstillinger, Dette sker i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.<br /><br />Den rehabiliterende tilgang og Hvidbogens definition af Rehabilitering danner grundlag for vores arbejde. I 2015 er iværksat et stort kompetenceforløb for alle medarbejdere i Forvaltningen, hvor arbejdet med mål, plan, indsatser og metoder skal understøttes. Der er tale om fokus på implementering af disse kompetencer, i det tværfaglige samarbejde. Dette fortsætter i 2016 og ind i 2017.<br /> <br /><strong>Om stillingen:</strong><br />Du bliver en del af et team der har bred erfaring inden for det neuropædagogiske arbejdsområde og lang erfaring med § 85 støtte i eget hjem. Arbejdet er meget selvstændigt og man er alene i den direkte kontakt med borgeren. Du bliver ansvarlig for 10 - 12 borgere.<br /><br />Dit arbejde vil bestå i sammen med borgere at tilrettelægge rehabiliteringsforløb, der retter sig imod, at borgeren bliver så selvhjulpen som overhovedet muligt. Dette vil du blive støttet i af teamet og den relationelle koordinering vi laver. <br /><br />Arbejdet foregår primært i dagtimerne.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du har:</strong> <ul> <li>En relevant social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse på mellemlangt niveau.</li> <li>Erfaring i tværfagligt samarbejde.</li> <li>Erfaring og viden om målgruppen og med rehabilitering.</li> <li>Kendskab til neuropædagogik.</li> <li>Erfaring fra arbejde med mennesker der har kognitive vanskeligheder.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt.</li> </ul> <br /><strong>Personen vi leder efter må gerne være:</strong> <ul> <li>Inspirerende, fleksibel og god til at gå forrest.</li> <li>Robust og rummelig.</li> <li>Loyal overfor trufne beslutninger.</li> <li>Med til at skabe et godt arbejdsmiljø.</li> <li>Har situationsfornemmelse og et godt overblik.</li> <li>Er åben og anerkendende i din tilgang i en åben dialog.</li> <li>Er forandringsparat i en foranderlig hverdag og organisation.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder dig:</strong> <ul> <li>En arbejdsplads, hvor mod, handlekraft og fællesskab skaber udvikling for borgere og personale.</li> <li>En medarbejdergruppe, der er kendetegnet ved mange års erfaringer, ansvarlighed og engagement - og som har fokus på kerneopgaven, ud fra et positivt og anerkendende samarbejde.</li> <li>Et team, der samarbejder og understøtter hinandens opgaveløsning.</li> <li>Ledelsesmæssig opbakning og sparring.</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.</li> <li>Et arbejde hvor du har en El-cykler til transport ud til borgeren</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Kan du kontakte Rehabiliteringsleder Peder Sobarnia Dichmann på telefon 28 10 94 67.<br /> <br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Du ansættes pr. 1. juni 2016, eller snarest derefter. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Du søger stillingen elektronisk herunder.<br />Ansøgningsfristen er den 18. maj 2016 kl. 10.<br />Vi forventer at holde samtaler d. 23. maj 2016.<br /><br />Du modtager automatisk en kvittering for modtagelsen af din ansøgning på den mailadresse, som ansøgningen er afsendt fra. Samme mailadresse anvendes til yderligere kommunikation med dig i resten af processen.
  Arbejdssted:
  Neuropædagogisk Team
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  18-05-2016 10:00
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  Odense har brug for 4 nye byplanlæggere!

  Vi søger byplanlæggere til at varetage opgaven med udarbejdelse af de mange lokalplaner og til at arbejde med kommuneplan.

  Danmarks tredjestørste by er på vej til at blive endnu større. Mange store byggerier skyder op, og flere er på vej. Der er fuld gang i planlægningen, og derfor har vi brug for dig.<br /> <br />Odense Kommune byder både på tæt storby og på åbent land og landsbyer - og begge dele kræver kompetente medarbejdere.<br /> <br /><strong>I Byplan søger vi derfor</strong> <ul> <li>2 byplanlæggere til at varetage opgaven med udarbejdelse af de mange lokalplaner</li> <li>2 byplanlæggere til at arbejde med kommuneplan – og som også kan hjælpe med lokalplaner, når det brænder på</li> </ul> Som lokalplanlægger skal du være hjemme i Planloven, have erfaring med bebyggelsesplanlægning og byfortætning samt have fornemmelse for arkitektonisk kvalitet.<br /> <br />Som kommuneplanmedarbejder skal du have et indgående kendskab til planlægning i det åbne land samt planlægning i sammenhængen mellem by og land. Kvalitet i byfortætningen i Odense er et vigtigt parameter i hele planlægningen. Kendskab til relevant planlovgivning og arealregulering er nødvendig, og er du særlig stærk på det område, er det et stort plus.<br /> <br />For de fire stillinger gælder det, at du skal kunne indgå i dialog og forhandling med både interne og eksterne parter. Byplan har en central rolle i planlægningen af Odense.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du </strong> <ul> <li>Har en uddannelse som planlægger, arkitekt, landinspektør, ingeniør eller lignende</li> <li>Er fagligt velfunderet og kan arbejde selvstændigt og i projektgrupper</li> <li>Kan bevare overblikket i hektiske perioder</li> <li>Har forståelse for at arbejde i et politisk styret system</li> <li>Kan formidle dit fagområde, både i skrift og tale samt visuelt</li> </ul> <strong>Hvem er vi?</strong><br />Du vil blive ansat i Byplan, hvor du får 24 engagerede kollegaer fordelt på to teams, lokalplanteamet og kommuneplanteamet. Vi har et miljø med gode faglige diskussioner, hvor vi hjælper hinanden. Mange af vores opgaver løses som projektopgaver på tværs af de to teams.<br /> <br /><strong>I Byplan arbejder vi bl.a. med</strong> <ul> <li>Kommuneplanlægning og VVM</li> <li>Lokalplanlægning</li> <li>Mellemforms- og kvarterplaner</li> <li>Boligudbygningsplaner</li> <li>Bebyggelsesplaner</li> <li>Byfornyelse</li> <li>Støttet byggeri</li> <li>Større tema- og projektopgaver</li> <li>Facaderådgivning</li> <li>Arealanvisning</li> <li>Visualisering og formidling</li> </ul>  <br />Byplan er en del af By- og Kulturforvaltningen med ca. 1.500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til klimahåndtering. Vi samarbejder på tværs af fagkontorer og forvaltninger, og vores fælles mål er at skabe bæredygtige løsninger, der fremmer menneskelig og økonomisk vækst. Vi har hele tiden fokus på, at opgaven skal løses på nye måder til gavn for byen. Planerne er ikke et mål i sig selv, men et middel blandt mange til at skabe gode løsninger.<br /> <br /><strong>Hvad kan vi tilbyde</strong><br />Der er tale om 2 faste stillinger (kommuneplan) og 2 to-årige projektstillinger (lokalplan).<br />Alle stillinger er på 37 timer ugentlig med tiltrædelse den 1. august 2016.<br />Vi tilbyder løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation, herunder kvalifikation og forhandling med din faglige organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne hos teamchef i Byplan, Heidi Hauschild Jensen på 6551 2519.<br /> <br />Ansøgningsfristen er tirsdag, den 17. maj 2016, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 22.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Byudvikling, Byplan
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura, Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Paarup Skole

  Vi søger en lærer til fast fuldtidsstilling i ungemiljøet fra 1. august 2016.

  Har du lyst til at blive en del af en ambitiøs skole karakteriseret ved masser af energi, stort engagement og lyst til udvikling?<br /><br />Vi søger en lærer til vores ungemiljø med linjefag eller tilsvarende kompetencer i fagene matematik, biologi og tysk. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. august 2016.<br /> <br />Paarup Skole er en spændende tresporet skole med 756 elever og 80 dygtige, engagerede og hjælpsomme pædagogiske medarbejdere. Vi har gode faglige resultater, et godt elevgrundlag og en ressourcestærk forældregruppe.<br />  <br /><strong>Vi er en skole, som</strong> <ul> <li>Tør gribe fat i de nye udfordringer og muligheder, der ligger i skolereformen</li> <li>Har en forældregruppe, der er engageret og aktive</li> <li>Har meget hjælpsomme kollegaer</li> <li>Har et godt og ambitiøst læringsmiljø</li> </ul> <strong>Vi søger en lærer, som</strong> <ul> <li>Er fagliglig dygtig, ambitiøs og engageret</li> <li>Er god til klasse- og læringsledelse</li> <li>Er en god teamsamarbejdspartner i planlægningen af elevernes læring og trivsel</li> <li>Er udadvendt og tillidsfuld.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om stillingen. Du kan kontakte skoleleder Tina Skelgaard på 30122040 eller souschef og leder af ungemiljøet Thomas Dollerup Larsen på 23414617.<br /> <br />Ansøgningsfrist er 17. maj 2016, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 20. maj<br /> 
  Arbejdssted:
  Paarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Børneinstitutionen Næsby tilbyder en stilling som daglig pædagogisk leder af Børnehuset Stærekassen. Stillingen er på 37 timer og til besættelse 1. juli 2016.

  Børneinstitutionen Næsby tilbyder en stilling som daglig pædagogisk leder af Børnehuset Stærekassen. Stillingen er på 37 timer og til besættelse 1. juli 2016.<br /><br />Børnehuset rummer 11 vuggestuebørn og 40/44 børnehavebørn. Børneinstitutionen Næsby består af otte børnehuse med hver sin daglige pædagogiske leder. De daglige pædagogiske ledere indgår sammen med institutionslederen i et ledelsesteam, hvor vi samarbejder om udviklingen af den overordnede faglige retning for Børneinstitutionen Næsby og støtter hinanden i kvalificeret pædagogisk ledelse i børnehusene.<br /><br /><strong>Børneinstitutionen Næsby vil kendes på:</strong> <ul> <li>Børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber.</li> <li>Lærings- og deltagelsesmiljøer, som alle børn profiterer af.</li> <li>Et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde.</li> <li>Høj faglighed og motivation til faglig udvikling.</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og ledelse oplever sig som betydningsfulde deltagere i et spændende fagligt fællesskab.</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor der er høj grad af social kapital med fokus på kerneopgaven.</li> </ul> <strong>Børnehuset Stærekassen vil kendes på:</strong> <ul> <li>At børn og forældre oplever, at børnehuset er et godt sted at være, og at de har mulighed for at være med til at sætte deres præg på, hvordan den gode hverdag kan udfolde sig.</li> <li>At medarbejdere i børnehuset opleves at være fagligt kompetente voksne, der sætter mål og rammer for børns trivsel og læring, og med en god portion hjertevarme.</li> <li>At børnehuset har fleksible lærings- og deltagelsesmiljøer, såvel ude som inde, der også følger børnenes ideer og støtter op om relationer.</li> <li>At arbejdet er organiseret med udgangspunkt i et børneperspektiv. De voksne positionerer sig i det pædagogiske arbejde med tydelige og synlige funktioner i forhold til børnegruppen, læringsmiljøer og andet arbejde.</li> <li>At børnehusets dejlige naturlegeplads bliver udforsket af børn og voksne hver eneste dag året rundt.</li> </ul> <strong>Dine kompetencer:</strong> <ul> <li>Du er en visionær pædagogisk leder med nogen ledelseserfaring, som både brænder for ledelse og kan lide at deltage i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.</li> <li>Du har en åben og nysgerrig tilgang til dine opgaver og et anerkendende menneskesyn.</li> <li>Du er udviklingsorienteret og er tydelig i din ledelsesstil. Du har indsigt i, hvem du er, og gjort dig klart, hvordan du ønsker at virke og være som leder.</li> <li>Du har fokus på at sætte den pædagogiske ramme, som - med afsæt i Børneinstitutionen Næsbys overordnede mål og strategier - bedst understøtter børns trivsel og udvikling.</li> <li>Du sætter retning og handler i forhold til at skabe samarbejdskultur, hvor medarbejderne trives og motiveres til at udfolde deres faglighed med fokus på kerneopgaven.</li> <li>Du har en diplomuddannelse i pædagogisk ledelse eller er indforstået med, at denne skal tages sideløbende med dit job.</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan indhente yderligere oplysninger og aftale besøg i børnehuset ved henvendelse til institutionsleder Dorthe Holm, telefon: 40 19 69 47.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem BUPL og KL<br /><br /><strong>Processen:</strong><br />Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag den 30. maj i dagtimerne<br /> 
  Arbejdssted:
  Børneinstitutionen Næsby, Børnehuset Stærekassen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  17-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat på et år, 32 timer ugentlig med arbejde hver anden weekend. Derudover søger vi også afløsere.

  <em>Vil du være en del af Mågebakken 2, der arbejder rehabiliterende i samspil med borgeren, der er i det vedvarende sygdomsforløb?<br />Har du mod på at arbejde med meget forskellige sygdomsforløb, og hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven?<br />- så lad os høre fra dig  </em><br /><br />Mågebakken 2 i Syd søger en social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat på et år, 32 timer ugentlig med arbejde hver anden weekend og vi søger også afløsere. <br /><br />Vi vil gerne, at du kan starte hurtigst muligt,<strong> </strong>og vi vil give dig en grundig oplæring.<br /> <br />Vi er en udekørende gruppe, der er sammensat af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker. Vi går meget op i, at vi arbejder med den rehabiliterende tilgang, og at det er borgerne, der selv sætter sine mål og fagligheden er optimal.<br /> <br />Gruppen er et uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere.<br /> <br /><strong>Vi lægger vægt på følgende værdier</strong> <ul> <li>at du er åben og imødekommende</li> <li>at du gerne vil tilegne dig ny viden, såsom kompetenceudvikling i samspil med dine kollegaer</li> <li>at du er et positiv og loyal</li> <li>at du kan planlægge, strukturere og dokumenterer dine opgaver selvstændig</li> <li>at du er god til og kommunikerer på en anerkendende måde i skrift og tale</li> <li>at du kan lide at have travlt og stadig kan bevare overblikket</li> <li>at du har en stor faglig viden og gerne vil give af den viden til dine kollegaer</li> <li>at du er stabilt og robust</li> <li>at du kan arbejde rehabiliterende</li> <li>at du vil bidrage til et godt arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En god arbejdsplads med energi</li> <li>En kompetent personale gruppe</li> <li>En travl hverdag med udfordringer</li> <li>Kompetenceudvikling på flere planer</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Vi har en åben dialog</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til rehabiliteringsleder Mette Brinkmann på 65 51 32 80 eller assisterende rehabiliteringsleder Sonja Vind på 51 15 77 69.<br /> <br />Ansøgningsfrist er 16. maj 2016. Der vil blive afholdt samtaler i uge 20. <br /><br />Vi genopslår vikariatet for at tiltrække et bredere felt at ansøgere.<br /> 
  Arbejdssted:
  Mågebakken 2
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Trafikplanlægger med fokus på trafiksikkerhed

  Kan du bidrage til Odenses udvikling fra stor dansk by til dansk storby? Kan du holde styr på trafiksikkerheden i en by under forandring? Kan du arbejde som aktiv medspiller på tværs af afdelinger? Vi søger til Byrum og Mobilitet en ny kollega med flair for trafiksikkerhed.

  <em>Kan du bidrage til Odenses udvikling fra stor dansk by til dansk storby?</em><br /><em>Kan du holde styr på trafiksikkerheden i en by under forandring?</em><br /><em>Kan du arbejde som aktiv medspiller på tværs af afdelinger?</em><br /> <br />Vi søger til Byrum og Mobilitet en ny kollega med flair for trafiksikkerhed og lyst til at sikre, at vores store projekter også lykkes trafikalt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Transformationen af Odense medfører store trafikafviklingsprojekter, som er i fuld gang - og flere kommer til.<br />I Byrum og Mobilitet, som er en del af Byudvikling, sørger vi for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling.<br />Vi lægger vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger og ophold i byens rum. Vi har travlt med at understøtte byens ombygningsproces og skabe endnu flere resultater.<br /> <br />Byrum og Mobilitet holder til på Odense Slot midt i byen. Vi er et kontor, der er præget af stor intern og ekstern dialog og vi sætter gerne teamets faglighed i spil for at skabe løsninger. Kontorets medarbejdere er organiseret i teams. Team Trafiksikkerhed håndterer alle forhold vedr. trafikafvikling og trafiksikkerhed i Odense.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong> <br />Du forstår, at trafikafvikling i en by under forandring skal ses i en større sammenhæng med trafiksikkerhed, fremkommelighed, sundhed og udvikling af den gode by.<br />Du forstår at skabe løsninger, sammenhæng og komprosmiser på et område, der er præget af mange projekter, interessenter og af en intens offentlig og politisk debat.<br />Du evner at manøvrere proaktivt og udadvendt med opgaven i fokus og med sans for omsætte tanker til handling til gavn for alle.<br /> <br />Dine arbejdsopgaver vedrører primært: <ul> <li>Trafiksikkerhedsmæssige aspekter i nye anlægsprojekter jf. vejloven - fx Sikker Skolevej</li> <li>Prioritering af opgaver og gennemførelse af tiltagene i <a href="https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsordener/By-_og_Kulturudvalge(2015)/08-12-2015/Dagsorden(ID43)/Bilag/Punkt_13_Bilag_2_Strategi_for_trafiksikkerhed_20152020pdf.pdf">Strategiplanen for trafiksikkerhedhed</a></li> <li>Planlægningsopgaver og myndighedssagsbehandling for større projekter – fx Letbanen</li> <li>Udnyttelsen af et byrum i stadig forandring – herunder løbende dialog med Vejdrift og Anlæg vedr. tværgående opgaver</li> <li>Borger- og vejmyndighedskontakt</li> <li>Dagsordensproduktion til politiske udvalg ifm. anlægsrammen</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du har: <ul> <li>Relevant teknisk uddannelse kombineret med evner for trafiksikkerhed og formidling</li> <li>Flere års erfaring på området – måske kombineret med uddannelse som trafiksikkerhedsrevisor og/eller erfaring med Vejman</li> <li>Flair for områdets opgavebredde – både i overblik og i detaljen – og for komprosmisets kunst</li> <li>Evner for at fordybe sig og arbejde selvstændigt, men også følge op og håndtere en travl hverdag – og med lyst til tværfagligt samarbejde og gensidig sparring – alt sammen for at skabe løsninger</li> <li>Evner for at kommunikere alsidigt skriftligt og mundtligt - både som ekspert og som formidler - til områdets mange forskellige interessenter</li> <li>Økonomisk flair</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Bred portefølje af spændende og udfordrende arbejdsopgaver i en foranderlig hverdag</li> <li>30 fagligt stærke og teamorienterede kolleger</li> <li>Et arbejdsmiljø, hvor man er villig til at sparre, lære fra sig og gøre ting sammen</li> <li>Mulighed for personlig og faglig udvikling både individuelt og i teamsammenhænge</li> <li>Løn efter kvalifikationer</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål eller ønsker du at drøfte din profil i forhold til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef for Byrum og Mobilitet Tine Christiansen på 2979 7970.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br />Læs også mere i <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=ead5cac8-f551-4320-b3b4-e4bbe2182392">Odenses vækstpolitik 2020</a> samt <a href="http://planstrategi2015.odense.dk/afsnit/fra-stor-dansk-by-til-dansk-storby/">Planstrategien for Odenses Byudvikling</a><br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Stillingen er på fuld tid og til besættelse pr. 1. august 2016.<br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag den 16. maj 2016.<br />1. samtalerunde gennemføres den 3. juni 2016 og evt. 2. samtalerunde den 15. juni 2016.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling, Kultur, Fritid og Design, Ledelse og Projektledelse, Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Vi søger en assisterende rehabiliteringsleder, der brænder for at videreudvikle Odense Værkstederne ud fra en rehabiliterende tilgang med borgeren som aktiv deltager i eget liv.

  Vi søger en assisterende rehabiliteringsleder, der brænder for at videreudvikle Odense Værkstederne ud fra en rehabiliterende tilgang med borgeren som aktiv deltager i eget liv.<br /><br />Odense Værkstederne er et dagtilbud efter Lov om Social Service § 103 og § 104, aktivitetstilbud og arbejdsplads for mennesker med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Odense Værkstederne er en organisation, der samler fire meget forskellige værksteder; Kulturhuset, Skovgården, Bregnevej og Camillagården med hver deres kulturer. Visiterede borgere betragtes og omtales som medarbejdere. Vi er tilsammen ca. 440 medarbejdere og 70 personaler.<br /><br />Som assisterende rehabiliteringsleder får du Skovgården og Kulturhuset som dit ansvarsområde.<br /> <br /><strong>Skovgården</strong><br />Er en afdeling hvor medarbejderne indgår i forskellige kreative og udviklende tilbud, som f.eks. Kunst, Musik, Medie eller daglig fremstilling af mad til de andre afdelinger på Odense Værkstederne. Skovgården har også et Samværstilbud, hvor størstedelen af medarbejdergruppen har behov for meget støtte i form af hjælp til kommunikation, aktiviteter samt basale behov, såsom toiletbesøg og spisning i dagligdagen. Skovgården har ca. 120 medarbejdere indskrevet.<br /> <br /><strong>Kulturhuset</strong><br />Er en afdeling, som indeholder forskellige aktivitetstilbud, såsom Væveværkstedet/Prospect Craft, bandet BALI, som laver deres egne musiknumre, og tager ud og spiller koncerter, Prospect Art, som skaber forskellige kunsthåndværker, som udstilles på forskellige gallerier, Mediehuset City, samt der drives caféen, Café Klare. Kulturhuset har ca. 60 medarbejdere indskrevet.<br /> <br />Du kan læse mere om Odense Værkstederne og afdelingerne <a href="http://subsites.odense.dk/subsites3/vaerkstederne" target="_blank" title="her">her</a>.<br /> <br />Rehabilitering er grundlaget for vores samarbejde med medarbejderne. Formålet er at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Udgangspunktet er altid borgeren, som aktiv deltager i eget liv.<br /><br />Odense Værkstederne er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) i Odense Kommune. Som assisterende rehabiliteringsleder har du det lokale ansvar for implementering af den fælles kompetenceudvikling i ÆHF. Læs mere om strategisk kompetenceudvikling i ÆHF <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=e97decd9-e1ae-48b6-b9ea-acd901746652">her</a>.<br /><br /><strong>Din profil</strong> <ul> <li>Du har relevant faglig indsigt og erfaring i arbejdet med rehabiliteringsprocesser</li> <li>Du har enten ledererfaring eller lyst til at blive leder, og du kan inspirere og udvikle og tør være eksperimenterende</li> <li>Du har erfaring med og visioner om at arbejde med en anerkendende dialog, coachende og værdibaseret tilgang</li> <li>Du har erfaring med at agere i en politisk organisation</li> <li>Du omsætter ÆHF´s visioner til strategi og konkrete handlinger</li> <li>Du kan kommunikere dine forventninger på en motiverende og inspirerende måde</li> <li>Du fastholder strategisk og organisatorisk udvikling gennem et tæt samarbejde med medarbejdere, personale, kolleger, ledere og andre samarbejdspartnere</li> <li>Du skaber et trygt og godt samarbejdsklima, og bruger dine kommunikative evner til at få følgeskab for mål og visioner</li> <li>Du har lyst til at være en del af et lederteam, der styrker udviklingen og sammenhængskraften i  hele Odense Værkstederne</li> <li>Du har erfaring med budgetter, har økonomisk indsigt og overblik og kan analysere og styre ud fra dette</li> </ul> <strong>Du bliver en del af</strong> <ul> <li>En rehabiliterende forvaltning, der sætte borgerens mål forrest</li> <li>Et relativt nyt engageret og kvalificeret lederteam</li> <li>Et proaktivt, dynamisk, udfordrende og udviklende fagligt miljø</li> <li>Et godt arbejdsmiljø, der er præget af glæde, humor og høj faglighed</li> <li>Et godt og forpligtende samarbejde med øvrige ledere</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger samt aftale om besøg på Odense Værkstederne fås ved henvendelse til rehabiliteringsleder Rikke Rytter Lindegaard på 63759604.  <br /> <br />Ansøgningsfrist er 16. maj 2016, og vi forventer at afholde samtaler sidst i maj måned 2016 på Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M.<br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Værkstederne
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen - fast stilling

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Så er du måske den nye kollega, vi søger!

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden?<br />Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum?<br />Så er du måske den nye kollega, vi søger!<br /><br /><strong>Om os:</strong><br />Tingløkkeskolen har 75 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br /><br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle. Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br /><strong>Om stillingen:<br /><em>Vi har behov for en lærer, der kan varetage undervisning i dansk, tysk, engelsk og evt. håndværk/design i Børneskolen.</em></strong><br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen.<br />Desuden satser vi meget på brugen af it i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /> <br />Der er tale om fast stilling på fuld tid.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />I henhold til gældende overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Oplysninger om skolen kan indhentes ved at besøge skolens hjemmeside:<br /><a href="http://www.tingloekke.odense.dk">www.tingloekke.odense.dk</a> eller ved at kontakte skoleleder Annette Jørgensen, viceskoleleder Carsten Simonsen eller indskolingsleder Lise Knattrup på tlf. 63 75 30 35.<br /><br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Tingløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Tingløkkeskolen - fast stilling

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum? Så er du måske den nye kollega, vi søger!

  Er du lærer med hjertet på rette sted og begge ben på jorden? Har du lyst til at indgå i et fællesskab, hvor børns læring og udvikling er i centrum?<br />Så er du måske den nye kollega, vi søger!<br /><br /><strong>Om os:</strong><br />Tingløkkeskolen har 75 engagerede lærere og pædagoger og ca. 800 dejlige børn, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br /><br />Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til hinanden, fordi det giver det bedste udgangspunkt for trivsel for alle.<br /><br />Vi værdsætter et godt samarbejde, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge.<br /><br /><strong>Vi har behov for en lærer, der kan varetage undervisning i matematik, biologi og fysik/kemi i Ungeskolen.</strong><br /><br />Vi lægger meget stor vægt på teamsamarbejdet som en bærende kraft i skolen.<br /><br />Desuden satser vi meget på brugen af it i undervisningen, så vi vægter også gode kompetencer inden for dette område.<br /> <br />Der er tale om fast stilling på fuld tid.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />I henhold til gældende overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Oplysninger om skolen kan indhentes ved at besøge skolens hjemmeside:<br /><a href="http://www.tingloekke.odense.dk">www.tingloekke.odense.dk</a> eller ved at kontakte skoleleder Annette Jørgensen eller viceskoleleder Carsten Simonsen på tlf. 63 75 30 35.
  Arbejdssted:
  Tingløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  IT-supporter elev til Service og Infrastruktur

  Har du har bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen? Har du lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt? - så er du måske vores nye elev.

  Odense Kommune, IT Service og Infrastruktur søger IT-supporter elev med tiltrædelse den 1. august 2016.<br /><br />IT Service og Infrastruktur består af Helpdesk, Onsite Support, Backend (server og netværksteams).<br /><br />Som elev bliver du i den første del af uddannelsen tilknyttet Onsite Support og Helpdesk samt Strakssupport. Efter 2. hovedforløb, vil du blive tilknyttet Backend i kortere perioder.<br /> <br /><strong>Hvad vi laver i de enkelte teams</strong><br /><br /><u>Helpdesk</u> <br />Helpdesk er SPOC (Single point of Contact) og brugerne kontakter os pr. telefon. Vi bestræber os på at yde en god service og løse brugernes problemer med det samme.<br />Vi hjælper brugerne med installation/fejlsøgning og support af diverse programmer, print mm., fejlsøgning på IT-udstyr og andre tekniske driftsopgaver, som kan løses pr. telefon eller ved hjælp af fjernsupportprogrammer. Der er tæt samarbejde med Onsite Support, som får overdraget de driftsopgaver, som ikke kan løses herfra.<br /> <br /><u>Onsite Support</u><br />Onsite Support er et team af udekørende teknikere. Vores teknikere får overdraget teknikopgaver fra Helpdesken, som ikke kan løses gennem telefonen eller fjernsupport. Arbejdsopgaverne er bl.a. installation/opsætning/fejlretning af hardware og software, patchning af netværksforbindelser og diverse driftsopgaver. Derudover har vi en Strakssupport, hvor brugerne kan komme ind med tekniske problemer og få dem løst med det samme.<br /><br /><u>Backend</u><br />Backend er ansvarlig for at drifte og vedligeholde netværk, servere, firewalls, kommunikationsforbindelser mm. Vi har ansvaret for ca. 400 servere og ca. 7000 pc’ere. Ud over en del forskellige fagprogrammer anvendes Windows 7, Office 2013 og O365 som post og kalendersystem.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du har bestået grundforløbet til IT-supporteruddannelsen.<br />Som person skal du have lyst til at udvikle dig både personligt og fagligt. Du kan arbejde struktureret og målrettet, og give brugerne en rigtig god service samt bevare overblikket når det går stærkt.<br />Da vi arbejder i teams og har en god team-ånd, skal du kunne arbejde i teams, men også kunne arbejde selvstændigt.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong><br />Du får gode engagerede kolleger med humor og uformel omgangstone. Vi har ordnede arbejdsforhold og flextid.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamansvarlig Stefan Søberg på 6375 7680, mail: ssoeb@odense.dk eller Anette Sørensen på 6551 1540, mail: anns@odense.dk.<br /><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 16. maj 2016 og din ansøgning skal sendes elektronisk.
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen, IT Service og Infrastruktur
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Data og IT, Elever
 • International Community Odense is an initiative aimed at welcoming international employees and their families to Odense. We are looking for a new intern from September 1, 2016.

  International Community Odense is now posting an internship from September 1, 2016, for a period of 5-6 month and 25-30 hours a week.<br /><br /><strong>Who are </strong><strong>we?</strong><strong> </strong><br />International Community Odense is an initiative aimed at welcoming international employees and their families to Odense, helping them settle and introducing them to social networks and activities around the city. We offer a wide range of services, both pre- and post-arrival, and we organize various events for internationals and their accompanying families throughout the year.<br /><br /><strong>The Job</strong><br />We are looking for a new intern, who has strong writing skills as well as a solid understanding of social media.<br />The candidate will also assist with general office tasks as well as other matters related to the Secretariat.<br /><br /><strong>The ideal intern has</strong><br />  <ul> <li>Strong knowledge and understanding of digital communication such as Facebook and Instagram</li> <li>Specific knowledge of working in Sitecore or other CMS systems</li> <li>Experience with graphic layout tasks and programs such as Photoshop and InDesign</li> <li>Knowledge of website and social media optimization is considered a plus</li> <li>Experience in event management</li> </ul>  <br /><strong>Requirements</strong><br />You have to be an active student and be able to get ECTS points for this internship in order to be considered for the position. You must be a proficient user of Microsoft Office. You must be fluent in English and have basic knowledge of Danish.<br /> <br /><strong>Contact information</strong><br />For further information about the position please contact our current Intern, Elvinas Rokas Tamulynas, at <a href="mailto:elvrt@odense.dk">elvrt@odense.dk</a> / +45 3069 3926 or Senior Consultant, Pia Bech, at <a href="mailto:PIASB@odense.dk">PIASB@odense.dk</a> / +45 5116 4696 or Head of Strategy, Filip Dalengaard, at <a href="mailto:FIDAL@odense.dk">FIDAL@odense.dk</a> / +45 2443 7902<br /> <br /><strong>Application deadline</strong><br />May 16 2016 at noon. <br />You application and CV should be send to: <a href="mailto:internationalcommunity@odense.dk">internationalcommunity@odense.dk</a><br /> 
  Arbejdssted:
  Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  16-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura, Kommunikation og Formidling, Kultur, Fritid og Design, Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Hjalleseskolen

  Sunde, glade børn i liv og læring søger ny leder. Hjalleseskolen er en velfungerende og nyrenoveret folkeskole fra 1962 med 570 elever og et godt og udviklende samarbejde med børnehusene i lokalområdet og med fine rammer i forhold til skolereformen.

  <em>Sunde, glade børn i liv og læring søger ny leder</em><br /><br /><strong>Om skolen</strong><br />Hjalleseskolen er en velfungerende folkeskole fra 1962. I efteråret 2015 afsluttedes en renovering og ombygning af skolen, som nu har fine rammer i forhold til skolereformen.<br /> <br />Skolen er en lokal forankret skole placeret i det sydlige Odense. Der er tæt adgang til grønne områder og mange former for foreninger, ungdomsuddannelser og uddannelsesinstitutioner, som ved inddragelse i skolens liv kan understøtte elevernes udvikling. Skolen har et godt og udviklende samarbejde med børnehusene i lokalområdet.<br />Skoledistriktet består af blandet bebyggelse med villaområder og alment boligbyggeri.<br /><br />Hjalleseskolen er en to-tre sporet skole fra 0.-9. klassetrin samt et 10. klasses center med samlet ca. 570 elever. Skolen har SFO fra 0.-3. klassetrin.<br /> <br />Hjalleseskolen er organiseret i teams og er afdelingsopdelt med et Børnemiljø fra 0- 6. kl. og et Ungemiljø fra 7.-10. kl. opdelt  i 3  profilspor (Eliteidræt, Medie og kultur samt Innovation), hvor eleverne på 6. årgang skal vælge profilspor for Ungemiljøet.<br />Skolen har et 10. kl.-center for Odense kommune med 4 klasser (100 elever), hvor idræt er et vigtigt omdrejningspunkt for alle elever.<br />Børnemiljøet er kendetegnet ved at være den lokale skole, hvor specielt samarbejdet med de lokale foreninger tager sit udgangspunkt i at gøre skolens elever foreningsaktive.<br /> <br />Udover skolelederen består ledelsesteamet af en souschef og en afdelingsleder, der også er leder for SFO. Skolens administration varetages af et sekretariat med to ansatte.<br /> <br />Hjalleseskolen har fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som er optaget af at udvikle skolens vision, som er kendetegnet ved et kreativt fysisk lærings- og udviklingsmiljø, hvor alle børn får udviklet deres potentiale, så de udvikler sig mest muligt fagligt og socialt gennem hele deres skolegang. <br /><br />Skolens forældregruppe har høje forventninger til skolen og er aktivt deltagende.<br />Skolebestyrelsen har et positivt og dialogbaseret samarbejde med skoleledelsen om de fælles mål og udvikling af skole.<br /> <br /><strong>Om din profil</strong><br />Vi søger en leder, der: <ul> <li>har en smittende arbejdsglæde og har vedvarende fokus på medarbejdere og børns trivsel og motivation</li> <li>er beslutningsdygtig med stor gennemslagskraft og er i stand til at sætte tydelige rammer og skabe forståelse såvel indadtil som udadtil</li> <li>er optaget af skolereformens muligheder og - med strategisk ledelse - kan sikre en gradvis realisering </li> <li>er ambitiøs og vil understøtte og stimulere skolens udvikling fagligt og pædagogisk samt sikre nytænkning og nyskabelse</li> <li>er empatisk og lydhør over for nye idéer, kan motivere og inspirere samt evner at skabe gode samarbejdsrelationer med skolens mange interessenter</li> <li>er kommunikativt stærk og tydelig og kan på denne måde skabe synergi i skolereformens muligheder og de professionelle medarbejderes egne motiver</li> <li>er synlig og tydelig for forældre, elever og øvrige interessenter</li> <li>er optaget af at arbejde professionelt med elevernes udvikling</li> <li>er karakteriseret ved at kunne holde mange bolde i luften samtidigt med at være fokuseret på prioriterede opgaver</li> <li>har erfaring med skoleledelse, herunder økonomisk og administrativ ledelse</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1 september 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil høre mere om stillingen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller viceskoleinspektør Keld Gantzhorn på 2911 5639.<br />Se også flere informationer på <a href="http://hjalleseskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="skolens hjemmeside">skolens hjemmeside</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 15. maj 2016.<br /> <br />1. samtalerunde gennemføres den 2. juni 2016 og 2. samtalerunde den 16. juni 2016.<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse, løse en skolepolitisk case samt oplyse referencer. <br /> 
  Arbejdssted:
  Hjallelseskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Vi søger to sygeplejersker i faste stillinger på 34 timer om ugen, med tiltrædelse 1. juni 2016 eller snarest derefter. Der arbejdes i gennemsnit hver 3. weekend og må påregnes 1-2 aftenvagter hver anden måned.

  Vi søger to sygeplejersker i faste stillinger på 34 timer om ugen, med tiltrædelse 1. juni 2016 eller snarest derefter. Der arbejdes i gennemsnit hver 3. weekend og må påregnes 1-2 aftenvagter hver anden måned.<br /><br /><strong>Præsentation af arbejdspladsen</strong><br />Lysningen har borgere med komplekse problemstillinger i afklarende, midlertidige rehabiliteringsforløb. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejersker, assistenter m.v. og fys- og ergoterapeuter.<br /><br />Lysningen er en arbejdsplads i konstant udvikling, som udelukkende modtager borgere til midlertidige døgnrehabiliteringsophold – primært fra OUH, men også fra eget hjem.<br /><br />På Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt på 4 afdelinger, som er specialiseret med primære målgrupper <ul> <li>Afdeling A modtager borgere med neurologiske og ortopædkirurgiske lidelser</li> <li>Afdeling B modtager borgere med funktionsnedsættelse kombineret med en akut lidelse, f. eks. dehydrering, delirium eller infektion og borgere med særlige socialmedicinske problemstillinger</li> <li>Afdeling C modtager borgere med cancer og borgere i den terminale fase</li> <li>Afdeling D modtager borgere med akut udvikling i demens og borgere med demens og samtidig akut lidelse</li> </ul> De opslåede stillinger er på afdeling A og B.<br /><br />På Lysningen arbejdes der med den rehabiliterende tilgang. Lysningen er en del af Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, hvor vi er i gang med at redefinere det nye velfærdssamfund og udvikle løsninger til det nære sundhedsvæsen.<br /><br /><strong>Vi søger sygeplejersker, som</strong> <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgerne, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang til travlhed og mestrer korte, komplekse og ind imellem ustabile borgerforløb</li> <li>Er åben, imødekommende, humoristisk og rummelig.</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care</li> <li>Kan samarbejde med hjemmeplejen og øvrige tværfaglige instanser</li> <li>Er indstillet på i tæt samarbejde med øvrige at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Er robust og klar til forandringer, da Lysningen er i konstant udvikling</li> <li>Lyst til at se helheden som kerneopgaven i rehabiliteringsforløbene</li> <li>Interesse i tværfaglig tilgang og en del af et tværfagligt arbejdsmiljø</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, fleksibelt, tage ansvar og samtidig være i samarbejde med andre</li> <li>Kan medvirke til håndtering af en foranderlig og uforudsigelig hverdag i et afsnit med hurtige skift i opgavemængde og sammensætning</li> <li>Har forståelse af krisehåndtering i forhold til borgere og pårørende</li> <li>Har en anerkendende tilgang til borgere, pårørende og kollegaer, og bidrager til et godt arbejdsmiljø</li> </ul> Hverdagen på Lysningen er spændende og byder på høj faglighed, dialog, samarbejde og præget af komplekse forløb, højt tempo, tværfaglighed og korte forløb. Der dokumenteres i CARE og 'en plan.<br /><br />Vi arbejder tæt sammen med de praktiserende læger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, hjælpemiddelrådgivere, trænende terapeuter, rehabiliteringsrådgivere (visitatorer) og flere samarbejdspartnere i kommune og region for at sikre bedst mulig rehabiliteringsindsats.<br /><br />Arbejdsdagen er præget af mange komplekse borgerforløb og korte forløb, høj faglighed, dialog og tværfagligt samarbejde internt og eksternt, højt tempo, dokumentation i KMD Care og mange sygeplejefaglige udfordringer.<br /><br />Vi lægger vægt på kvalitet, engagement, respekt og dialog samt kontinuerlig kompetenceudvikling. Vi har ansat en udviklingssygeplejerske, der understøtter den tværfaglige udvikling og har fokus på kvaliteten i opgaveløsningen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Bodil Lorenzen på 61556120, mail <a href="mailto:blo@odense.dk">blo@odense.dk</a>, eller rehabiliteringsleder Anne Askløf på 40227541, mail, <a href="mailto:amas@odense.dk">amas@odense.dk</a><u>.</u><br /><br />Hvis stillingerne vækker din interesse, glæder vi os til at høre fra dig.<br /><br />Ansøgningsfrist er 15. maj 2016. Samtaler forventes afholdt den 25. maj 2016.
  Arbejdssted:
  Lysningen - Midlertidige pladser
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  15-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Museumsassistent til Odense Bys Museer

  Bevaringen ved Odense Bys Museer søger en museumsassistent til genstandsarbejde på fuld tid fra den 1. september 2016.

  Bevaringen ved Odense Bys Museer søger en museumsassistent til genstandsarbejde på fuld tid fra den 1.september 2016.<br /> <br /><strong>Hovedopgaver</strong><br />Primært rensning, vask og nummerering af fund fra arkæologiske udgravninger som skår, sten og knogler. Pakning af genstandene samt indtastning i database. Desuden vil indgå arbejdsopgaver på museets magasiner i form af håndtering og magasinering af genstande, bl.a. flytteopgaver med truck samt logistikarbejde og rengøring. Der vil også være rengøringsopgaver i alle udstillinger en gang om året – blandt andet klargøring til sæsonåbning i Den Fynske Landsby. Dertil kommer forefaldende bevaringsrelaterede opgaver, såsom kuréropgaver og medhjælp ved opsætning af udstillinger mm.<br /><br />Arbejdsopgaverne vil være fordelt mellem værkstederne på Møntergården i Odense centrum, museets magasiner i Odenses udkant samt museets udstillingssteder.<br /><br /><strong>Kvalifikationer</strong> <ul> <li>Kendskab til museemsarbejde vil være en fordel</li> <li>God ordenssans</li> <li>Velstruktureret i tanke og handling</li> <li>Læselig og fin håndskrift - til nummerering af skår og sten med pen og blæk</li> <li>God tålmodighed, da opgaverne til tider kan være ensartede</li> <li>Kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>Gode samarbejdsevner, men også mod på at arbejde alene en stor del af tiden</li> <li>Almindeligt kørekort</li> <li>Truckkørekort</li> <li>I god fysisk form til (nogle gange) tunge løft og arbejde i et køligt magasin</li> <li>Fleksibilitet i travle perioder</li> </ul> <strong>Organisationen Odense Bys Museer</strong><br />Odense Bys Museer er en moderne museumsorganisation, der arbejder med forskning, bevaring, registrering, kulturarvsforvaltning og formidling inden for arkæologi, historie, litteratur og musik.<br /><br />Odense Bys Museer beskæftiger 150 medarbejdere. Museet består af afdelingerne Kulturarv, Formidling & Satsninger samt Publikum & Turisme. Desuden har museet en enhed for Driftsudvikling.<br /><br />Bevaring er en del af Odense Bys Museers Kulturarvsafdeling, der ud over Bevaring tæller enhederne Historie, Arkæologi og H.C. Andersen. Bevaringens stab består af tre kulturhistoriske konservatorer, én grafisk konservator, samt tre museumsassistenter/håndværkere. Bevaringens konserveringsværksted er beliggende på Møntergården i Odense centrum. Møntergården er et af Odense Bys Museers i alt 9 kulturhistoriske museer.<br /><br />Flere oplysninger om Odense Bys Museer kan findes på <a href="http://www.museum.odense.dk/">www.museum.odense.dk</a><br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den faglige organisation.<br /> <br /><strong>Yderligere oplysninger</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konservator Dorte Gramtorp på 20 90 13 24 eller <a href="mailto:dgr@odense.dk">dgr@odense.dk</a>.<br /> <br />Ansøgningsfrist er 13. maj 2016. Samtaler forventes afholdt i uge 21.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Bys Museer, Bevaring
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Kultur, Fritid og Design, Rengøring,Ejendomsservice og Håndværk
 • Er du en faglig stærk jurist og har du en stor interesse i det socialretlige og forvaltningsretlige område? Ældre- og Handicapforvaltningen søger en skarp jurist til barselsvikariat i afdelingen ”Politik, Strategi og Økonomi”. Stillingen er på foreløbigt 1 år med mulighed for forlængelse.

  <em>Er du en faglig stærk jurist og har du en stor interesse i det </em><em>socialretlige og forvaltningsretlige område?</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen søger en skarp jurist til barselsvikariat i afdelingen ”Politik, Strategi og Økonomi”. Stillingen er på foreløbigt 1 år med mulighed for forlængelse.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du vil blive ansat i afdelingen ”Politik, Strategi og Økonomi”, hvis kerneopgave er ledelsesunderstøttelse inden for en bred palet af områder. Ledelsesunderstøttelsen sker oftest i samarbejde med andre afdelinger og aktører – i og på tværs af Odense Kommune. ”Politik, Strategi og Økonomis” opgaver ligger i det dynamiske felt, mellem på den ene side politik, økonomi og administration samt på den anden side strategiudvikling og virkeliggørelse af strategierne.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en person, der kan <ul> <li>Holde sig ajour med ny lovgivning, retsafgørelser mv. på det socialretlige og forvaltningsretlige område</li> <li>Håndtere og forhandle kontrakter med private leverandører, institutioner mv.</li> <li>Behandle lovgivningsmæssige spørgsmål – heriblandt varetage kontakt med ministerier i forbindelse med ministeriernes udvikling af lovområde – f.eks. planlægge og gennemføre høringer eller proaktivt komme med nye løsningsmuligheder</li> <li>Omsætte ny lovgivning ind i Ældre- og Handicapforvaltningens praksis</li> <li>Rådgive og bistå politikere, ledelsen og driften i Ældre- og Handicapforvaltningen</li> <li>Varetage kontakt til forskellige interessenter – leverandører, organisationer, forvaltninger mv.</li> </ul> Især hvis du også <ul> <li>Er tillidsvækkende og god til at indgå i tætte, professionelle relationer</li> <li>Er teamplayer, som både er god til samarbejdet med kolleger og til at arbejde individuelt som en del af teamet</li> <li>Selvstændigt kan tilrettelægge effektive arbejdsgange, der sikrer en god og hurtig opgaveløsning, og du er god til benhårdt at prioritere dine opgaver</li> <li>Lægger vægt på ordentlighed i opgaveløsning og relationer</li> <li>Er stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation, har en god analytisk sans og forstår komplekse sammenhænge.</li> </ul>  Det er en fordel, hvis du har juridisk indsigt i det socialretlige og det forvaltningsretlige område, men nyuddannede vil også kunne komme i betragtning. Du skal være indstillet på varierende opgaver og en afvekslende hverdag med mange samarbejdsrelationer og flere opdragsgivere.<br /> <br /><strong>I ansøgningen vil vi især lægge vægt på</strong> <ul> <li>Din uddannelsesmæssige baggrund – du skal have en juridisk kandidatuddannelse</li> <li>Dine kompetencer og erfaringsgrundlag på det socialretlige og forvaltningsretlige område</li> <li>Dine faglige kompetencer og erfaringsgrundlag i øvrigt</li> <li>Dine personlige egenskaber</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du ansættes i ”Politik, Strategi og Økonomi” og refererer til chefen for ”Politik, Strategi og Økonomi”. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er din nysgerrighed vakt, så er du meget velkommen til at kontakte juridisk konsulent Berit Pilsmark på 29106132 eller juridisk konsulent Sepideh Bashari på 30513527 for at få mere information om jobbet.<br /><br /><strong>Ansøgningsprocessen</strong><br />Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag, den 13. maj 2016, kl. 12.00<br />Vi forventer at holde samtaler onsdag, den 25. maj 2015 og byde dig velkommen i jobbet den 1. juni 2016 eller snarest derefter.<br /> 
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Politik, Strategi og Økonomi
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura
 • Har du lyst til at forme stillingen som Driftskoordinator for ca. 25+ fleksjob medarbejdere i Teknisk service? Brænder du for at sikre en øget service og vedligeholdelse af Odense Kommunes børnehuse, gennem motivation af medarbejdere ansat i fleksjob? Så er du måske vores nye kollega.

  Har du lyst til at forme stillingen som Driftskoordinator for ca. 25+ fleksjob medarbejdere i Teknisk service? Brænder du for at sikre en øget service og vedligeholdelse af Odense Kommunes børnehuse, gennem motivation af medarbejdere ansat i fleksjob? Og har du lyst til at skabe et endnu bedre nær- og arbejdsmiljø for børn og ansatte i Odense Kommunes børnehuse? Så er du måske vores nye kollega.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din overordnede opgave bliver at støtte ledelsen og medarbejderne med den daglige drift, samt være koordinator og kontaktperson i samarbejdet med Beskæftigelse- og Socialforvaltningen samt Børne- og Ungeforvaltningen omkring det nyopstartede pilotprojekt – minifleksjob.<br /><br />Pilotprojektet involverer tre forvaltninger, Børne- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelse- og Socialforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen. Projektet har til formål at sikre, at de 25 børnehuse opnår en bedre service, samt et bedre nærmiljø for brugerne af faciliteterne samt et bedre arbejdsmiljø. Formålet for de ansatte i minifleksjob er at kommer tættere på arbejdsmarkedet og opnå en større livskvalitet.<br /><br /><strong>Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.</strong> <ul> <li>Koordinering af medarbejdere i forhold til opgaver på børnehusene i Odense Kommune.</li> <li>Vejledning af medarbejderne om opgaveudførelsen.</li> <li>Indkøb af materialer og arbejdstøj for/til medarbejderne.</li> <li>Arbejdstidsplanlægning inkl. fri-og ferieplanlægning.</li> <li>Afholdelse af omsorgssamtaler og MUS.</li> <li>Udarbejdelse af fastholdelsesplan inkl. mulighedserklæringer.</li> </ul> <br /><strong>Din profil</strong><br />Vi forestiller os, at du har erfaring som team-koordinator, formand eller fra en lignende funktion inden for planlægning og naturligvis med erfaring inden for teknisk servicefaget. Det vil være en klar fordel, hvis du tidligere har arbejdet med Fleksjobansatte, men det er ikke et krav. Du skal have et godt kendskab til arbejdsmiljø og til arbejdet med at fastholde medarbejdere i jobbet.<br /><br />Det vigtigt, at du som person har en positiv og vindende personlighed. Du skal være, støttende, motiverende og tålmodig, men samtidig selvstændigt formå at tage ansvar for, at arbejdspladsen fungerer, og at medarbejderne får løst opgaverne inden for den planlagte arbejdstid. Du skal, i en til tider hektisk hverdag, kunne prioritere og planlægge de daglige arbejdsopgaver med medarbejderne, også når der opstår akutte behov. Det er vigtigt, at du formår at reagere og handle, hvis der er ting, der ændrer sig.<br /><br />Du har en analytisk tilgang til dine arbejdsopgaver og motiveres af at ”få koordineringen til at gå op”. Du trives med selvstændigt ansvar og går proaktivt til opgaverne. Udover at være detaljeorienteret, tænker du kreativt og er ikke bleg for at gøre opmærksom på dine idéer og forslag.<br /><br />Som person er du servicemindet og har lyst til, og evner at indgå i et dynamisk samarbejde med ledere og medarbejdere for at nå målene.<br /><br /><strong>Derudover forventer vi, at du:</strong> <ul> <li>Har flair for IT- systemer og har et udvidet kendskab til Excel.</li> <li>Skriver og taler flydende dansk.</li> <li>Har lyst til dagligt at være på ”farten” for at understøtte medarbejderne.</li> <li>Har kendskab til arbejdsmiljøregler.</li> <li>Har gyldigt kørekort.</li> </ul> <br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver en del af Teknisk Service, i Ejendom, By- og Kulturforvaltningen, som er den enhed i Odense Kommune, der varetager alle opgaver omkring Odense Kommunes ejendomme – fra forvaltning til udvikling og drift. Teknisk service består af 4 driftsledere og ca. 100 medarbejdere, der organisatorisk er opdelt i 4 geografiske distrikter.<br /><br />Som Driftskoordinator i Teknisk Service vil du, i tæt samarbejde med de 4 driftsledere få, ansvaret for at koordinere arbejdsopgaverne for de ca. 25+ nyansatte fleksjob medarbejdere.​<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende, varieret og meget selvstændigt arbejde.</li> <li>Stor brugerkontakt og samarbejde med personale på stederne.</li> <li>Teamsamarbejde med kollegaer i området.</li> <li>Opbakning og støtte fra en stor organisation.</li> <li>Mulighed for at tilrettelægge/koordinere egen arbejdsdag.</li> <li>Relevante kurser og efteruddannelse.</li> <li>Sundhedsordning.</li> </ul>  <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation efter principperne i Ny Løn.<br /> <br /><strong>Vil du vide </strong><strong>mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Driftslederne: Jan Geisle tlf. 51 25 31 42, Thomas Pieler tlf. 30 51 40 37, Glenn Andersson tlf. 30 60 07 01, Mette U Jensen, tlf. 51 14 70 29.<br /><br />Ansættelsessamtaler vil blive afholdt hurtigst muligt.<br />Tiltrædelse er hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette.<br /><br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Ejendom, Teknisk service
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Provstegårdskolen søger en kvalificeret fysik- og matematiklærer med mod på udfordringer til fast stilling i udskolingen! Du må meget gerne også have linjefag/linfagskompetence, viden og erfaring indenfor: Idræt og historie.

  Vi søger en kvalificeret fysik- og matematiklærer med mod på udfordringer til fast stilling i udskolingen - meget gerne også med linjefag/ linjefagskompetence, viden og erfaring indenfor idræt og historie.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Provstegårdskolen er en 2-3-sporet skole med ca. 600 elever. Skolefritidsordningen har ca. 225 børn og skolen ligger i et blandet kvarter i udkanten af Odense med dejlige udeområder og kort afstand til såvel idrætsfaciliteter, skov, sø og grønne områder.<br /><br />Vi er en veldrevet skole med en god atmosfære og en klar identitet. Et sted hvor voksne og børn trives, og hvor der ikke er langt fra hensigt til handling. Skolen og vores engagerede personale karakteriseres af en stor faglighed og udviklingsparathed og skolen er et tilvalg for områdets familier.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi kan tilbyde dig en fantastisk mulighed for at være en aktiv fysik- og matematik-lærer på vores skole.<br />Vi kan tilbyde nogle dejlige videbegærlige børn, et attraktivt undervisningsmiljø, dygtige og engagerede kolleger, god forældreopbakning og så forsøger vi i alle henseender at leve op til skolens vision: ”Alle er med!”<br /><br />Desuden arbejder vi med udvikling af profilspor i udskolingen, hvor du vil skulle indgå på sporet for design og funktion og vil få mulighed for at være med til at sætte dit præg på det.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal være robust og dygtig, brænde for arbejdet med børn i al almindelighed og fysik og matematik i særdeleshed - kommr du også med linjefag/ linjefagskompetence, viden og erfaring indenfor idræt og historie, er det et plus.<br />Du skal brænde efter at få alle børn integreret på vores skole, i nærmiljøet og samfundet.<br />Du vil komme til at arbejde tæt sammen med dygtige kolleger i vores udskoling. Vi ønsker, at alle medarbejdere samarbejder og inspirerer hinanden på tværs.<br /><br />Du ser og anvender IT som en naturlig og nødvendig del i dagligdagen med henblik på at understøtte læringen hos eleverne.<br />Erfaring med holddeling vil være en fordel.<br /><br />Fortæl os gerne hvilke andre fag, kompetencer mm., som du kan tilbyde os. Vi glæder os til at høre fra dig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Kontakt souschef Annemette Hovmand Petersen på 6155 8214 eller skoleleder Christian Holm på 2933 5161, hvis du vil høre mere om denne spændende stilling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2016.​<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 13. maj 2016 kl. 12.00.<br />Vi holder samtaler onsdag den 18. maj 2016.
  Arbejdssted:
  Provstegårdsskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Vi søger en medarbejder til en nyoprettet stilling, der skal varetage opgaver i forbindelse med vores IT samt forskellige opgaver på biblioteket.

  Tingløkkeskolen er en kommunal folkeskole med ca. 800 dejlige børn og 75 engagerede lærere og pædagoger, der alle bidrager til en spændende hverdag, hvor der er rum til forskellighed og højt til loftet.<br /><br />Vi søger en medarbejder til en nyoprettet stilling, der skal varetage opgaver i forbindelse med vores IT samt forskellige opgaver på biblioteket<strong>.<br /><br />Vi forestiller os, at opgaverne inden for IT vil være</strong> <ul> <li>Kontakten til central IT-enhed, f.eks. i forbindelse med skolens netværk</li> <li>Klargøring og vedligeholdelse af skolens egne enheder - både computere, Ipads m.m.</li> <li>Klargøring til 9. kl.´s prøverne</li> <li>Vejledning af skolens medarbejdere</li> <li>Vejledning af skolens elever, f.eks. i forbindelse med opsætning af antivirus, printerinstallation, skifte netværk m.m.</li> <li>Kontakt til eksterne - f.eks. firmaer - f.eks. i forbindelse med projektorer/tavler i klasserne</li> <li>Administrere udlån af computere til eleverne</li> <li>Bestilling af diverse udstyr</li> <li>Administrere Uni-login</li> <li>Være administrator på testogprøver.dk - f.eks. give lærerne de rigtige adgange</li> </ul> <strong>Opgaver på biblioteket</strong> <ul> <li>Administrative opgaver</li> <li>Sætte bøger på plads</li> <li>Bestilling af bøger</li> </ul> <strong>Vi søger en medarbejder, der</strong> <ul> <li>har solide IT-færdigheder, overblik og kan fungere i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor akutte opgaver også skal løses samtidig med, at der skal være en holdbar struktur</li> <li>har lyst til at arbejde med børn</li> <li>kan holde sig selv i gang - og vil være med til at udvikle stillingen</li> <li>kan strukturere sin hverdag og overholde deadlines</li> <li>har gode samarbejdsevner og menneskelig forståelse</li> <li>kan håndtere administrative opgaver</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Gennemsnitligt ugentligt timetal er 34 timer, fortrinsvis placeret på skoledage.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Oplysninger om skolen kan indhentes ved at besøge skolens hjemmeside:<br /><a href="http://www.tingloekke.odense.dk">www.tingloekke.odense.dk</a> eller ved at kontakte skoleleder Annette Jørgensen eller viceskoleleder Carsten Simonsen på 63 75 30 35.<br /><br />Ansøgningsfrist er 12. maj 2016.
  Arbejdssted:
  Tingløkkeskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  Hjemmevejleder til Indgang Vest, Demensområdet

  Har du lyst til at medvirke til udvikling af hjemmevejlederfunktionen overfor yngre demensramte borgere i Odense kommune?

  <em>Har du lyst til at medvirke til udvikling af hjemmevejlederfunktionen overfor yngre demensramte borgere i Odense kommune?<br />- så er det dig, der skal søge netop denne stilling.</em><br /><br />Odense kommune har stort fokus på demensområdet, og det er derfor besluttet at oprette denne nye 37 timers stilling, med  fokus på yngre demente borger, der har behov for hjemmevejledning.<br /><br />Stillingen er integreret i det nuværende demensteam, som er bredt fagligt sammensat. Stillingen vil være by-dækkende, og du vil arbejde tæt sammen med kollega, der har opgaver i lignende funktion. <br /><br />Du vil blive ansat i Ældre- og Handicapforvaltningen, Indgang Vest, men den fysiske placering, vil lige nu være i Indgang Syd.<br /> <br /><strong>Stillingen indebærer</strong>: <ul> <li>Støttende og vejledende samtaler med den demente og ægtefælle/pårørende</li> <li>Skabe struktur og overblik hos den enkelte borger</li> <li>Støtte til at komme i gang med fysisk træning eller andre aktiviteter</li> <li>Hjælp til at analysere, udsøge og træne i at bruge teknologiske løsninger/hjælpemidler</li> <li>Støtte til at navigere rundt i de offentlige systemer</li> <li>Sætte mål og følge op i samarbejdet med den enkelte borger</li> <li>Støttende og motiverende i forhold til hjemmets dagligdags gøremål</li> </ul> <strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Er uddannet socialpædagog, sundhedsfaglig eller har en lignende faglig uddannelse</li> <li>Gerne har erfaring med hjemmevejledning, §85</li> <li>Har viden om mennesker med kognitiv nedsættelse og gerne demensfaglig viden</li> <li>Har neuropædagogisk forståelse og viden</li> <li>Har erfaring og interesse med og i teknologiske løsninger</li> <li>Har struktur og overblik til mange kørende processer</li> <li>Er selvstændig, initiativrig og selvkørende</li> <li>Kan navigere i det offentlige system og viden hertil</li> <li>Kan samarbejde på forskellige niveauer</li> <li>Er god til skriftlig dokumentation</li> <li>Er god til at kommunikere</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et udviklende, spændende og alsidigt arbejde</li> <li>Være en del af demensteamet med faglig vidensdeling og sparring</li> <li>En organisation i bevægelse, der målrettet arbejder med at implementere rehabilitering som fælles tilgang i forvaltningen</li> <li>Egen telefon og PC til brug i din hverdag</li> <li>Medvirke til nytænkning og udvikling af området</li> <li>Gode og dygtige kollegaer</li> <li>Dynamisk samarbejde på tværs af fagområderne</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderlig oplysninger fås hos rehabiliteringsleder Inge Thorup på 65513302, <a href="mailto:iet@odense.dk">iet@odense.dk</a> eller demenskoordinator Majken Longhi på 61343463.<br /><br />Ansøgningsfrist er 12  maj 2016, kl. 16.00. Samtaler forventes afholdt i uge 21.
  Arbejdssted:
  Indgang Vest, Demensområdet
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  12-05-2016 16:00
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet), Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut / Ergoterapeut til Lumbygruppen

  Vi søger en fysioterapeut eller ergoterapeut, 30 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt og indtil 31. december 2016.

  Ældre- og Handicapforvaltningen, Lumbygruppen søger en fysioterapeut eller ergoterapeut, 30 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt og indtil 31. december 2016.<br /><br />Lumbygruppen er et udekørende team bestående af terapeuter, sygeplejersker, sosu-hjælper og sosu-assistenter, der yder en rehabiliterende indsats til borgere, der har en fysisk funktionsnedsættelse og kan mestre deres eget rahbiliteringsforløb.<br /><br /><strong>Arbejdsområdet omfatter</strong> <ul> <li>Genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven i borgerens hjem eller nærmiljø</li> <li>Visitation til ydelser efter servicelovens § 86.1 og 86.2</li> <li>Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Udarbejde mål og handleplaner i samarbejde med borger, pårørende og tværfaglige samarbejdepartnere</li> <li>Tidlig indsats besøg hos borgere med genoptræningsplaner efter indlæggelse</li> <li>Samarbejde tværfagligt i forhold til hverdagsrehabilitering/tværfaglige møder i gruppen</li> <li>Undervisning af samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi lægger vægt på, at du</strong> <ul> <li>kan indgå i et samarbejde med borgeren og understøtter borgeren i at skabe et meningsfyldt liv</li> <li>kan arbejde monofagligt, såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>har overblik og er god til at tilrette lægge dit arbejde</li> <li>har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker</li> <li>behersker IT på brugerniveau</li> <li>har lyst til at være med til at udvikle den rehabiliterende tankegang i teamet</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og alsidigt job</li> <li>Et godt kollegialt arbejdsmiljø</li> <li>Gode vilkår for både mono- og tværfaglig sparring</li> <li>Løbende tværfaglig kompetenceudvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rehabiliteringsleder Helle Vest Madsen på 65513881 eller fysioterapeut Elin Bie på 63753577.<br /> <br />Ansøgningsfrist er 12. maj 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 17. maj 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Lumbygruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Teamkoordinator til Odense Idrætspark

  Er du vores nye faglige teamkoordinator, der kan understøtte såvel det faglige arbejde som selve teamtanken blandt vores tekniske servicepersonale? Har du lyst til at være en del af et spændende arbejdsmiljø, hvor servicen af Idrætsparkens brugere og arrangører vægtes højt i det daglige arbejde.

  Er du vores nye faglige teamkoordinator, der kan understøtte såvel det faglige arbejde som selve teamtanken blandt vores tekniske servicepersonale?<br />Har du lyst til at være en del af et spændende og alsidigt arbejdsmiljø, hvor servicen af Idrætsparkens brugere og arrangører vægtes højt i det daglige arbejde?<br />Og brænder du for at inspirere og motivere dine kolleger til at yde en god service, så er du måske vores nye kollega.<br /><br />Odense Idrætspark er en kommunal institution bestående af 9 idrætsanlæg beliggende Højstrupvej i Odense V samt 7 svømmeanlæg geografisk spredt i Odense Kommune. Anlæggene anvendes til afholdelse af nationale og internationale idrætsarrangementer samt til daglig træning for bl.a. eliteidrætten i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Din primære opgave vil bestå i at støtte ledelsen og medarbejderne ved at tage aktiv del i, samt fordele og sikre arbejdet i den daglige drift af idrætsanlæggene Højstrupvej.<br /> <br />Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. <ul> <li>Klargøring og oprydning i forbindelse med arrangementer og træning</li> <li>Medvirke til sikker, effektiv og rationel drift</li> <li>Medvirke til oplæring af nye medarbejdere</li> <li>Sørge for bemanding af vagter ved akut sygdom, afspadsering m.v.</li> <li>Vedligeholdelse af inden- og udendørsfaciliteter</li> <li>Servicering af Idrætsparkens brugere og arrangører</li> </ul> Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 37 timer og du må påregne skiftende arbejdstider samt weekendarbejde.<br /> <br /><strong>Din profil</strong><br />Vi  forestiller os, at du har relevant faglig og praktisk erfaring fra teknisk servicebranchen, gerne med kendskab til LEAN (dog ikke et krav). Det er vigtigt, at du som person har en serviceminded indstilling og forståelse for brugeroplevet kvalitet. Du skal være initiativrig og selvstændigt kunne tage ansvar. Du skal, i en til tider hektisk hverdag, kunne prioritere og planlægge de daglige arbejdsopgaver, samt holde humøret højt og bevare overblikket i pressede situationer. Vi ser gerne, at du har truckcertifikat, men ikke et krav.<br /><br /><strong>Derudover forventer vi, at du</strong> <ul> <li>kan kommunikere klart og tydeligt i både skrift og tale</li> <li>har kendskab til IT på brugerniveau</li> <li>har kendskab til AV-udstyr</li> <li>har gyldigt kørekort til almindelig personbil</li> <li>er fleksibel og struktureret</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>et spændende og alsidigt arbejdsmiljø</li> <li>stor brugerkontakt</li> <li>teamsamarbejde</li> <li>godt kollegialt netværk</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse er snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Idrætspark på <a href="http://odense-idraetspark.dk/">www.odense.dk/idraetsparken</a>.<br />Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Hans Ole Udby på 6551 5371.<br /> <br />Ansøgningsfrist er 11. maj 2016. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag, den 23. maj 2016.  <br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Idrætspark, Højstrupvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  11-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Rengøring,Ejendomsservice og Håndværk
 • Vi søger social- og sundhedsassistenter til nattevagter, 28 timer ugentlig, hvor der som hovedregel arbejds ud fra en 7/7 model.

  Har du lyst til at arbejde om natten og har du lyst til at arbejde rehabiliterende i samspil med borgere i forskellige forløb, hvor borgernes mål er omdrejningspunktet i kerneopgaven?<br /><br />- så lad os høre fra dig <br /> <br />Natområdet, der består af forskellige plejeboligerer, handicap, psykiatri-, sygepleje-, hjemmepleje- og hjerneskadetilbud i Odense.<br /><br />Vi søger social- og sundhedsassistenter til faste stillinger med base i henholdsvis udegruppe eller på plejecenter. Stillingerne, der er til besættelse snarest muligt er på 28 timer/ugentligt, hvor der som hovedregel arbejdes ud fra en 7/7 model.<br /> <br />Der må påregnes alene arbejde/alene kørsel i jobbet, men dette tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov og medarbejdernes sikkerhed/tryghed i arbejdet.<br /> <br /><strong>Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring nattens opgaver</li> <li>En fyldestgørende introduktion både til natområdet og til Plejecentrene</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> </ul> <strong>Vi forventer til gengæld, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring med eller lyst til at lære mere omkring alderdomsforandringer og de støttebehov, der kan følge med</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan rekvireres ved henvendelse til assisterende leder, Betina Pedersen på 51157850.<br /><br />Ansøgningsfrist er 10. maj 2016, kl. 12.00.
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vestre søger daglig pædagogisk leder til Børnehuset Jernbanegade fra den 1. juli på 37 timer.

  <em>Børneinstitution Vestre søger daglig pædagogisk leder til Børnehuset Jernbanegade fra den 1. juli.</em><br /> <br /><strong>Børneinstitution Vestre</strong> består af 5 børnehuse i centrum af Odense: Tusindfryd, Det engelske Pakhus, Solkernen, Munke Mose og Jernbanegade.<br /> <br /><strong>Børnehuset Jernbanegade</strong> har plads til 60 børnehavebørn. Der er ansat 5 pædagoger og 3 medhjælpere.<br />Huset er et gammelt, hyggeligt hus i centrum af Odense. Ud over hovedbygningen er der på grunden også en pavillon. Legepladsen er ikke særlig stor, derfor kører en gruppe børn til Spedsbjerg hver dag.<br />Huset fusionerede 1. januar 2016 med Børnehuset Toppen, som blev nedlagt på grund af Letbanen.<br /><br />Du vil møde en gruppe medarbejdere, som er engagerede og har en høj grad af ambition på såvel børnenes som deres egne vegne i forhold til læring, fællesskab, sundhed og trivsel. Medarbejderne værdsætter en ledelse, der er synlig, tydelig, professionel og ser ledelse som fag.<br /> <br /><strong>Vi glæder os</strong> til at byde dig ind i vores ledelsesteam, som består af 5 daglige pædagogiske ledere og 1 institutionsleder. Vi værdsætter ledelseskraft og arbejder systematisk, innovativt, strategisk og procesorienteret. Der er god plads til at folde kompetencerne ud og forstyrre hinanden i vores ledelsespraksis og give tid til refleksion over egen ledelsespraksis.<br /> <br /><strong>Vi har fokus på</strong> kerneopgaven i læringsmiljøer og er optaget af at få styrket den fælles forståelse af læring. Vi lægger stor vægt på det anerkendende møde med børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere.<br />SMTTE modellen er et af vores vigtigste redskaber i det pædagogiske arbejde med læreplaner, ligesom der samarbejdes om at skabe gode fællesskaber og læringsmiljøer for børnene. I Børneinstitution Vestre arbejder vi ud fra et KKL-skema (kortsigtede konkrete læringsprocesser).<br /> <br /><br /><strong>Som daglig pædagogisk leder i Børnehuset Jernbanegade besidder du følgende kompetencer</strong> <ul> <li>Du formår med med fokus på kerneopgaven, at skabe en ambitiøs fælles samarbejds- og fagkultur for de 2 fusionerede børnehuse, hvor der naturligvis også er fokus på kerneopgaven.</li> <li>Du formår at understøtte medarbejdernes faglige udvikling.</li> <li>Du formår at skabe et fagligt miljø hvor det prioriteres at indhente opdateret viden.</li> <li>Du formår, med afsæt i kerneopgaven, at skabe et samarbejde hvor medarbejderne trives og folder deres fulde potentiale ud.</li> <li>Du formår at indgå i en konstruktiv og kritisk dialog med medarbejderne om læringsmiljøet.</li> <li>Du formår at oversætte børneinstitution Vestres mål og strategier, tilpasse og sætte dem i spil i bønehuset.</li> <li>Du formår at opsætte tydelige mål og vise retning for medarbejderne i arbejdet med kerneopgaven.</li> <li>Du formår, i samarbejde med medarbejderne, at opsætte tydelige mål for det pædagogiske arbejde.</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer, </strong>at du har en pædagogisk uddannelse og har lyst til at være i fortsat udvikling inden for det pædagogiske område. Du har lederuddannelse på diplomniveau, eller du er indstillet på at gennemføre en lederuddannelse. Du har ledelseserfaring.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Henvendelse vedrørende stillingen skal ske til institutionsleder Kirsten Ramsing på<br />tlf. 4019 6995.<br /> <br />Der er ansøgningsfrist fredag den 9. maj 2016.<br /><br />Vi forventer at holde 1. runde af samtaler den 19. maj 2016 og 2. runde den 26. maj 2016.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Vestre
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Medarbejdere til NæsbyHus

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til sommerferievikariat på 32 timer ugentligt. Derudover søger vi tilkaldeafløsere, som enten har erfaring med at arbejde med mennesker, der har erhvervet en hjerneskade, eller er under uddannelse til pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller assistent.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til sommerferievikariat på 32 timer ugentligt. I stillingen arbejdes der med skiftende arbejdstider og weekendarbejde.<br /> <br />Derudover søger vi tilkaldeafløsere, som enten har erfaring med at arbejde med mennesker, der har erhvervet en hjerneskade, eller er under uddannelse til pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller assistent.<br /> <br /><strong>Om NæsbyHus</strong> <br />NæsbyHus har 40 lejligheder til mennesker med erhvervet hjerneskade og pt. bebos nogle af lejlighederne også af ældre plejecenter borgere. På NæsbyHus arbejder vi ud fra den rehabiliterende referenceramme. Opgaven er at støtte borgere til at leve et selvstændigt liv ud fra deres ressourcer, behov og ønsker.<br /><br />Borgerne har en individuel plan, hvor omfanget af støtten gradueres ud fra graden af funktionsnedsættelse. Der arbejdes i team og indsatsen er tværfaglig og tager afsæt i en neuropædagogisk tilgang.<br /> <br />NæsbyHus er et tilbud i udvikling, hvor der arbejdes målrettet med muligheder ud fra den ramme, der er givet. Personalegruppen er engageret, og der er fokus på medindflydelse.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Er fleksibel i forhold til arbejdstider</li> <li>Er psykisk robust og har et godt helbred</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og har evnen til overblik i en travl hverdag</li> <li>Har erfaring eller særlig interesse for hjerneskadeområdet</li> <li>Har fokus på borgernes ressourcer og er anerkendende i dit arbejde</li> <li>Har evner til at skabe struktur og forudsigelighed og kan sætte grænser i arbejdet</li> <li>Med godt humør kan bidrage til et åbent, ærligt og sundt arbejdsmiljø.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En dynamisk arbejdsplads, hvor forandring og udvikling er en naturlig del af arbejdet</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer</li> <li>En spændende og uforudsigelig dag med vekslende arbejdsopgaver og en bredt sammensat beboergruppe</li> <li>Et godt arbejdsmiljø.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte Susanne Eriksen på 51777336 mellem kl. 8 - 10 eller Rikke Bødker på 51464568 mellem kl. 8 - 10.  <br /><br />Ansøgningsfristen er 8. maj 2016. Samtaler afholdes løbende.<br /><br />Vi genopslår stillingerne for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.<br /> 
  Arbejdssted:
  NæsbyHus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Projektleder og -koordinator til Vores Bygninger

  Krav til bygninger, lokaler og indretning ændrer sig løbende i en stor kommune som Odense. Vi arbejder løbende på at skabe bedre og mere effektiv udnyttelse af Vores Bygninger. Det er en omfattende opgave, som By- og Kulturforvaltningen nu søger to nye medarbejdere med projektprofiler til.

  <em>Kan du holde fokus på projektmål og sikre opfyldelse i tæt dialog med interessenter?<br />Har du evner for at lede og drive projekter i en foranderlig hverdag?</em><br /><br />Kravene til bygninger, lokaler og indretning ændrer sig løbende i en stor kommune som Odense.<br />Vi arbejder derfor løbende på at skabe bedre og mere effektiv udnyttelse af vores bygningsmasse.<br />Det er en omfattende opgave, og derfor søger By- og Kulturforvaltningen nu to nye medarbejdere med projektprofiler til ”Vores Bygninger”<br /><br /><strong>Om jobområdet</strong><br />Projektet ”Vores Bygninger” er den overordnede ramme for en række indsatser vedrørende brugen af kommunens ejendomme. I projektet gentænker vi måden, vi udvikler og udnytter vores bygninger og hvordan vi indretter os. Vores fokus er at skabe merværdi.<br />Som medarbejder hos os skal du være med til at sikre fremdrift og kvalitet i projektet.<br />Den primære opgave er at planlægge og koordinere de mange delprojekter, der sammen skal sikre udvikling af kommunens bygninger, så de bruges klogt og effektivt. <br /><br />Det er afgørende for os, at arbejdet sker i dialog med og i respekt for vores brugere og samarbejdspartnere, og at vores løsninger altid understøtter den opgave, der skal løses i bygningen.<br />Vi skal motivere og skabe resultater sammen med og gennem andre, arbejde med at udvikle gennem fælles forståelse for nye muligheder og derigennem skabe innovative og gode løsninger, der understøtter opgaveløsningen og arbejdsmiljøet.<br /><br /><strong>Jobprofilerne</strong><br />Som <strong>projektleder</strong> bliver dine primære opgave at organisere, programsætte og implementere projektet ”Vores Bygninger”<br />Du skal evne at sætte projektmål i fokus og skabe forståelse for det fælles overordnede mål. Du skal kunne håndtere direkte dialog og bygge bro mellem interessenterne i det konkrete projekt.<br />Vi forestiller os, at du har en generalistbaggrund med stor projekterfaring – gerne inden for området – samt evner at håndtere mange interessenter. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for os.<br />Evner du forhandlingens kunst i relation til aftaler og kontrakter, er det et ekstra plus.<br /><br />Som <strong>projektkoordinator</strong> skal du primært sikre, at igangsatte projekter driftes. Du skal være stærk i procesdialog og -styring, kunne konkretisere og organisere opgaver og sikre, at projekterne færdiggøres.<br />Vi forestiller os, at du har en generalistbaggrund med nogen projekterfaring – gerne inden for området.<br />Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for os – du kan være mindre erfaren/nyuddannet – men du skal være indstillet på fortsat læring i samarbejde med erfarne medarbejdere.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Som person ser vi gerne, at du kan nikke til nedenstående punkter: <ul> <li>Kendskab til proces- og projektledelse – gerne inden for ejendoms- og bygningsområdet</li> <li>Dialogorienteret – med gode kommunikationsevner – både mundtligt og skriftligt</li> <li>Analytisk stærk med sans for systematik</li> <li>Evner at bevare integritet under krydspres</li> <li>Erfaring med regnearksprogrammer som Excel og evner at systematisere og gennemskue tal</li> <li>Lyst til at lære mere</li> </ul> <br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Du vil blive ansat i Ejendomsudvikling og Salg, som organisatorisk er en del af Byudvikling i By- og Kulturforvaltningen.<br />I forvaltningen er vi ca. 1500 ansatte, der arbejder med alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning. Vi er derfor mange forskellige typer ansatte: Biologer, violinister, jurister, vejmænd m.m., som arbejder sammen om at skabe de bedste rammer for byen.<br /><br />Vi er en åben, moderne og imødekommende forvaltning, der tænker i helheder – på kryds og tværs – og sætter byens behov i centrum. Vi går efter bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi.<br /><br />I Ejendomsudvikling og Salg arbejder vi udover ”Vores Bygninger” med: <ul> <li>Store byudviklingsprojekter som f.eks. Odeon, Thomas B. Thriges Gade og Letbanen</li> <li>Ekspropriationer</li> <li>Salg af parcelhusgrunde</li> <li>Køb og salg af erhvervsgrunde</li> <li>Køb og salg af kommunale bygninger</li> <li>Bortforpagtning af landbrugsarealer</li> <li>Rådgivning til øvrige forvaltninger</li> </ul> I Ejendomsudvikling og Salg får du 7 kolleger, herunder en erfaren kollega som vil sikre din introduktion og blive din nærmeste sparringspartner. Vi har et særdeles uformelt miljø med gode faglige diskussioner og en parathed til at hjælpe hinanden. Mange af vores opgaver løses som projektopgaver på tværs i forvaltningen og kommunen.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om jobbene ved henvendelse til projektleder Lone Klinkby på 6551 2680 eller kontorchef Pia Bay på 6551 2653.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante, faglige organisation.<br />Stillingerne ønskes besat snarest og senest 1. september 2016.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 8. maj<br />Vi forventer at afholde første samtale den 20. maj og anden samtale den 27. maj 2016.<br />Inden en evt. 2. samtale vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse.<br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Ejendom
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura, Ledelse og Projektledelse, Rengøring,Ejendomsservice og Håndværk
 • Vi søger en faglig stærk og dynamisk social- og sundhedsassistent, der trives i en hektisk hverdag, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og behov. Vi arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor beboernes selvbestemmelse prioriteres højt.

  Vi søger en dynamisk og engageret social- og sundhedsassistent. Stillingen er et barselsvikariat, 33 timer ugentligt og ønskes besat fra den 1. juni 2016 eller snarest muligt. Arbejdstiderne er fordelt på dag/aften og nat.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bostedet Bjørnemosen er beliggende i Hjallese og er et bosted for 27 borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 22 – 68 år. Bostedet er opdelt i 3 selvstændige boenheder med 9 beboere, der hver bor i egen lejlighed. Til hver enhed er tilknyttet fællesstue og fælles køkken.<br /><br />Bjørnemosen er en del af en større organisation, der tillige omfatter Bofællesskabet Æblegrenen, Herluf Trolle Støttecenter og Støttecenteret Niels Bohr Parken. På Bjørnemosen er der tilknyttet et tværfagligt team til hvert hus, der består af pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Der er tillige ansat 1 ergoterapeut.<br /><br />Gennem den tværfaglige sammensætning arbejdes der ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte borger. Bjørnemosen er en organisation, hvor borgerens selvbestemmelse prioriteres højt.<br /><br />Du vil skulle indgå i et team, hvor du skal være med i tilrettelæggelsen af den individuelle indsats på alle borgere. Der er fokus på høj faglighed, med udgangspunkt i borgernes behov, hvor tydelighed og struktur er vigtige elementer.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt</li> <li>Er psykisk robust og kan sætte grænser</li> <li>Er åben og tydelig i din kommunikation – både verbalt og nonverbalt</li> <li>Vil samarbejdet i det tværfaglige team</li> <li>En stærk faglighed, hvor du kan bidrage ind i tværfagligheden ud fra den rehabiliterende tilgang</li> <li>Er indstillet på tværfaglig sparring med dine kollegaer</li> <li>Har kørekort</li> </ul> Du vil endvidere skulle arbejde med medicinhåndtering og dokumentation af det sundhedsfaglige område.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø</li> <li>Engagerede og omsorgsfulde kollegaer</li> <li>Teammøde hver 3. uge samt fælles p–møde hver 6. uge</li> <li>At arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med fokus på faglige tiltag, der understøtter den enkelte borger</li> <li>Gensidig respekt for hinandens fagligheder</li> </ul> Indsatserne på Bjørnemosen tager udgangspunkt i den enkelte borgers liv, med fokus på følgende opgaver <ul> <li>Planlægning af en overskuelig hverdag for den enkelte borger</li> <li>Støtte og vejledning i gøremål, der hører et hverdagsliv til</li> <li>Personlig udvikling af kompetencer og færdigheder, ud fra den enkelte borgers ressourcer, muligheder og ønsker</li> <li>Støtte til den enkelte borger i at skabe relationer</li> <li>Etablering og fastholdelse af borgerens sociale og familiære netværk</li> <li>Forebygge social isolation</li> </ul> Det vil være ind i den tilgang, din faglighed skal bidrage til at udvikle og se nye vinkler for den enkelte borger på Bjørnemosen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Susanne Heibøll på 2949 9321, mail: <a href="mailto:suhl@odense.dk">suhl@odense.dk</a> eller rehabiliteringsleder Birgitte Andersen på 2461 3441, mail: <a href="mailto:bian@odense.dk">bian@odense.dk</a>.<br /> <br />Ansøgningsfrist er 8. maj 2016. Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag, den 13. maj 2016.
  Arbejdssted:
  Bjørnemosen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • I Udbud og Kontraktstyring arbejder vi målrettet på at forblive en af Danmarks bedste udbudsafdelinger og i den forbindelse søger vi to nye kollegaer.

  I Udbud og Kontraktstyring arbejder vi målrettet på at forblive en af Danmarks bedste udbudsafdelinger og i den forbindelse søger vi to nye kollegaer.<br /> <br />I Udbud & Kontraktstyring har vi det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb og er rådgivende for hele kommunen i indkøbs- og udbudsspørgsmål. Vi gennemfører egne udbud, udbud i indkøbsfællesskaber (SKI og KomUdbud) samt yder konsulentbistand i forbindelse med udbud, der gennemføres i de øvrige fagforvaltninger.<br /><br />Vi er ca. 25 medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for udbudsområdet. Afdelingen er opdelt i 4 overordnede udbudsteams; Team Borger, Team Inhouse, Team Terræn og Team IT. Derudover består afdelingen af en stabsenhed samt Kontrolenheden mod Social Dumping.<br /><br />Hvert team er organiseret med en teamkoordinator samt udbudskonsulenter, en controller og en kontraktstyrer.<br /><br />Udbud og Kontraktstyring er organisatorisk placeret under Økonomi og Effekt i Borgmesterforvaltningen.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Udbudsopgaverne er organiseret som selvstændige projekter, hvor du som udbudskonsulent er projektleder og ansvarlig for hele udbudsprocessen i samarbejde med ressourcepersoner på tværs af fagforvaltningerne. Efter kontraktindgåelse overgår ansvaret for kontraktopfølgning til kontraktstyreren i teamet.<br /><br />Du vil blive tilknyttet Team Terræn. I teamet arbejder vi primært sammen med vores By- og Kulturforvaltning. I vores udbudsportefølje ligger bl.a. udbud af affaldshåndtering, udbud af daglig rengøring, udbud af sikringsydelser m.fl.<br /><br />Begge udbudskonsulenter vil have følgende hovedopgaver: <ul> <li>Projektledelse og rådgivning på gennemførsel af udbud.</li> <li>Understøttelse af fagforvaltningerne bl.a. igennem åben dialog og godt samarbejde.</li> <li>Kommunikation med/håndtering af eksterne interessenter.</li> <li>Igangsættelse og deltagelse i udviklingsprojekter på udbudsområdet.</li> <li>Deltagelse i indkøbsfællesskaber som KomUdbud og SKI.</li> </ul> Den ene udbudskonsulent vil ydermere skulle varetage eller bistå med følgende opgaver: <ul> <li>Politisk håndtering og sagsfremstilling</li> <li>Udarbejde juridiske notater</li> <li>Ledelsesunderstøttelse i juridiske og politiske sager</li> </ul> Begge konsulenter refererer til chefen for Udbud & Kontraktstyring.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Har en relevant uddannelse fx cand.merc.(jur.), cand.jur., cand.merc. eller lignende.</li> <li>Vi forventer at du har minimum et par års erfaring fra en lignende/tilsvarende stilling. For den rette kandidat kan nyuddannede også komme i betragtning.</li> <li>Evner at være faglig sparringspartner for både kollegaer og ledelse</li> <li>Kan arbejde struktureret i en travl hverdag</li> <li>Har kendskab til de offentlige udbudsregler og har lyst at tilegne dig ny viden på området</li> <li>Har humor og trives i et uhøjtideligt miljø</li> <li>Har personligt drive og er tillidsskabende</li> <li>Har gennemslagskraft</li> <li>Har interesse for at forene udbudsregler med det gode købmandskab</li> </ul> Som person er du kendetegnet ved at være robust, dynamisk og initiativrig. Du opleves af andre som udadvendt og nysgerrig og har gode samarbejdsevner, understøttet af stærke kommunikative evner.<br /><br />Du evner at følge op på projekter og deadlines, arbejder struktureret og udviklingsorienteret og bevarer overblikket selv i pressede situationer.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om ansættelse i en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse 1. juli eller snarest muligt.<br /><br />Arbejdssted: Odense Rådhus<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br />Henvendelse kan rettes til chef for Udbud og Kontraktstyring Cecilie Schwartz Førby på 5115 8964 eller mail <a href="mailto:cesf@odense.dk">cesf@odense.dk</a> eller teamkoordinator Sofie Lind Jensen på 2331 0939 eller mail <a href="mailto:solj@odense.dk">solj@odense.dk</a>.<br /> <br />Du kan læse mere om Udbud & Kontraktstyring og hvem vi er på www.odense.dk.<br /> <br /><strong>Ansættelsesproces </strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 8. maj 2016, kl. 16.00, og vi forventer at holde samtaler i uge 20 og 21.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Rådhus
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  08-05-2016 16:00
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Social faglig medarbejder til Tornhuset

  Tornhuset søger en socialfaglig medarbejder (pædagog, ergoterapeut) til en fast stilling på 30 timer ugentlig.

  <strong>Socialfaglig medarbejder (pædagog, ergoterapeut) til Tornhuset - 30 timer ugentlig</strong><br /> <br />Tornhuset, Brunsegårdsvej 53 i Tommerup søger en socialfaglig medarbejder på 30 timer om ugen i en fast stilling med start 1. juli 2016. Der er skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.<br /><br />Tornhuset er et bo- og beskæftigelsestilbud for 38 voksne borgere med autisme. Tornhuset består af tre afdelinger beliggende i Odense og i Tommerup. I Tommerup er der 3 boafdelinger, hvor der bor 18 i alt. Stillingen er i Hus 2, hvor der bor 7 borgere.<br /><br />I dagtimerne har borgerne tilbud om beskæftigelse ved Tornhusets aktivitetstilbud, som der er et tæt samarbejde med i forhold til borgerens mål og hverdagsliv.<br /> <br />Alle borgerne har handicappet autisme som er defineret som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser.<br /><br />Handicappet er defineret ved følgende: <ul> <li>Afvigelser i den sociale udvikling.</li> <li>Afvigelser i kommunikationsevnen.</li> <li>Indskrænkede og stereotype adfærdsmønstre.</li> <li>Manglende eller svag forestillingsevne.</li> </ul> <br />Borgernes funktionsniveau er varieret, spændende fra svagt til godt fungerende. Handicappet kommer forskelligt til udtryk, så borgernes behov og interesser er meget forskellige.<br />Da Tornhuset er et specialpædagogisk tilbud til voksne med autisme er struktur, tydelighed, forudsigelighed og visualisering meget vigtige elementer i det daglige arbejde, hvor pædagogikken tager sit udgangspunkt i TEEACH og Low Arousal. På Tornhuset arbejdes der med den rehabiliterende tilgang så borgerne så vidt muligt er aktører i eget liv og der arbejdes mod så høj grad af selvstændighed som mulig.<br /> <br /><strong>Tornhuset Hus 2 tilbyder:</strong> <ul> <li>Et spændende og udfordrende arbejde i et højt fagligt miljø.</li> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv.</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling.</li> <li>Engagerede kollegaer.</li> <li>Introvagter hvor du får en grundig introduktion i arbejdet, samt en kursusdag for nyansatte, hvor du får en indføring i handicappet autisme samt de pædagogiske metoder vi arbejder efter f.eks. Teacch og Low Arousal.</li> <li>Teammøder/personalemøder hver 14. dag.</li> <li>Skiftende arbejdstider med faste vagter hver anden weekend.</li> <li>Tæt samarbejde med beskæftigelsesdelen, pårørende samt eksterne samarbejdsparter</li> </ul> <br /><strong>Vi forventer til gengæld, at du:</strong> <ul> <li>Har en socialfaglig uddannelse (pædagog, ergoterapeut).</li> <li>Har eller tilegner dig kendskab til autisme.</li> <li>Kan opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet.</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag der kan understøtte borgeren.</li> <li>Er tydelig i kommunikation, både verbalt og non verbalt.</li> <li>Er dynamisk, åben, faglig nysgerrig, anerkendende og motiverende.</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamsamarbejde.</li> <li>Kan varetage skriftlige opgaver og dokumentation.</li> <li>Er i besiddelse af kørekort.</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Der kan ved ansættelse indhentes § 22 straffeattest.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til assisterende rehabiliteringsleder Mie Kristensen på tlf: <a href="tel:2949 3872">2949 3872</a> eller på mail: <a href="mailto:amkr@odense.dk">amkr@odense.dk</a><br /> <br />OBS:Der afholdes infomøde på Brunsegårdsvej 53 d. 25. april kl. 15 Tilmelding nødvendig til <a href="mailto:amkr@odense">amkr@odense</a>.
  Arbejdssted:
  Tornhuset - Hus 1 og 2
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  Serviceassistentelev til Sanderum Plejecenter

  Vi søger en engageret serviceassistentelev fra den 1. juni 2016. Du skal kunne lide at gøre rent, være indstillet på at arbejde efter Odense Kommunes værdier og strategier, yde en god service med medinddragelse af hver enkelt beboer i de opgaver, der ligger i uddannelsen.

  <em>Vil du være en del af et dynamisk arbejdssted, der arbejder ud fra den rehabiliterende tænkning, hvor vi i alle opgaver tænker den enkelte beboer ind, så beboerens eget liv bevares bedst muligt?<br />Er du god til at kommunikere med ældre, og er du god til at tænke andre faggrupper ind i det daglige arbejde?<br />Har du lyst til at arbejde i en dagligdag, hvor der er mange udfordringer?<br /> <br />Kan du svare ”ja” til ovenstående så læs videre.</em><br /><br />Sanderum Plejecenter søger en serviceassistentelev med tiltrædelse den 1. juni 2016.<br /><br />Med speciale i virksomhedsservice kommer du til at stå for planlægning og udførelse af serviceopgaver, du skal tilberede lette måltider, yde kontorsupport samt mindre vedligeholdelsesopgaver og du skal bistå med rengøring.<br /><br /><strong>Om os  </strong><br />Plejecentret er delt op i 7 boenheder med enten 8 eller 10 lejligheder i hver.<strong> </strong>Beboerne, der tilknyttes plejecentret, er i forløb vedvarende sygdomsudvikling, hvilket er et bredt område, hvor mange diagnoser kan komme under.<br /><br />Vi lægger vægt på de daglige aktiviteter, som er forbundet med almindelige gøremål. <br /> <br />Vi er ca. 65 medarbejdere, og alle er uddannet inden for pleje og omsorg. Derudover vil der hele året være elever tilknyttet plejecentret, da vi også er en del af uddannelsessystemet.<br /><br />Hvis du bliver vores nye serviceassistentelev får du et tæt samarbejde med vores faste serviceassistent. Du vil blive vejledt af assisterende rehabiliteringsleder Judi Andersen.<br /> <br /><strong>Dine opgaver bliver f.eks</strong> <ul> <li>Rengøring i de enkelte lejligheder</li> <li>Hjælpe i køkkenet</li> <li>Arrangere noget for beboerne, f.eks ud at gå eller andre aktiviteter</li> <li>Tage med borgeren til læge</li> <li>Kontorsupport</li> </ul> <strong> Dine personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du er god til at kommunikere med beboerne, kolleger og øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Du ser muligheder frem for begrænsninger og er glad i samværet på arbejdspladsen.</li> <li>Du er en stabil kollega, der bidrager til det positive samarbejde.</li> </ul> <strong>Uddannelseskrav</strong><br />For at blive serviceassistentelev i Odense Kommune er det en forudsætning, at du har bestået grundforløbet, der kvalificerer dig til serviceassistentuddannelsens hovedforløb.<br />Du kan læse mere om uddannelsen til serviceassistent på <a href="https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/serviceassistent">UddannelsesGuiden</a>.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.<br />Den ugentlige arbejdsuge er i gennemsnit 37 timer.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vi du vide mere </strong><br />Du kan læse mere om Sanderum Plejecenter på vores <a href="http://www.odense.dk/sanderum" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmside</a>.<br />Har du brug for yderligere information er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Judi Andersen på 65513647 eller mail <a href="mailto:judan@odense.dk">judan@odense.dk</a>.<br /><br />Ansøgningsfristen er 4. maj 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt 11. maj 2016.
  Arbejdssted:
  Sanderum Plejecenter
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Elever, Rengøring,Ejendomsservice og Håndværk
 • Vil du være en del af et specialiseret team, som samarbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, der har brug for midlertidigt døgnrehabiliteringsforløb? Brænder du for at samarbejde med borgerne og deres pårørende ud fra en rehabiliterende tankegang?

  Social- og sundhedsassistent / pædagog søges til vikariat i Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering i perioden 1. maj - 31. december 2016, 35 timer ugentlig. Stillingen er tilknyttet Døgnrehabiliteringsafsnittet. Stillingen indebærer skiftende arbejdstider dag, aften og hver 2. weekend.<br /><br />Vil du være en del af et specialiseret team, som samarbejder med borgere med erhvervet hjerneskade, der har brug for midlertidigt døgnrehabiliteringsforløb? Brænder du for at samarbejde med borgerne og deres pårørende ud fra en rehabiliterende tankegang? Ønsker du i udvidet grad at afprøve tværfagligt samarbejde? Hvis ja, så søg endelig dette vikariat! <br /><br />Bjerggådshaven Døgn- og Dagrehabilitering tilbyder målrettet og specialiseret træning og rehabilitering overfor voksne borgere med erhvervet hjerneskade - i moderat til svær grad.<br /><br />Vi er et rehabiliteringscenter under Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune, Forløb Erhvervet Hjerneskade Øst. I Døgnrehabiliteringen er der 6 døgnpladser og i Dagrehabiliteringen er der 14 dagpladser.<br /><br />Som medarbejder vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder med vore<br />borgere omkring deres rehabiliteringsplan. De pårørende inddrages også i denne proces. Det tværfaglige team bestå af ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeuter og neuropsykolog.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Der er tæt samarbejde mellem Døgn- og Dagrehabiliteringen, og i begge funktioner er<br />der fokus på individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade.<br /><br />Medarbejdere tilknyttet Døgnrehabiliteringen har tilsammen ansvar for at skabe et<br />rehabiliterende miljø for borgeren døgnet rundt - alle ugens dage. Du skal varetage opgaver, der tager udgangspunkt i dine faglige kompetencer samt medvirke til, at rehabiliteringen bliver sammenhængende, meningsfuld og målrettet for borgeren.<br /><br /><strong>Du skal bidrage til</strong> <ul> <li>At der skabes individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker, og behov bedst muligt i forhold til såvel mål som træningsstrategier.</li> <li>At det tværfaglige team samarbejder om at yde rehabilitering på højt fagligt niveau.</li> <li>At borgers effekt af rehabiliteringen bliver dokumenteret og videregivet.</li> <li>At relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre optimal overførelse.</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong><br />Stillingen ønskes besat af pædagog eller SSA. Personlige kvalifikationer vil afgøre udfaldet. Der lægges vægt på følgende: <ul> <li>Du har meget gerne erfaring med at arbejde med mennesker, der er ramt af hjerneskade.</li> <li>Du har evner indenfor relationsarbejde og / eller undervisning overfor borgere</li> <li>Du evner at samarbejde tæt med borger og pårørende, og være en god motivator / støtte borger i at træffe valg vedrørende deres rehabiliterings-proces.</li> <li>Du skal kunne fungere som koordinator og som sådan hjælpe borger til, at han eller hun oplever mening og sammenhæng i sit forløb.</li> <li>Du har evne til at indgå konstruktivt og relevant i det tværfaglige samarbejde.</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong><br />Tillidsskabende, formår at skabe en god relation med borgeren og deres pårørende. Du er åben, fleksibel og rummelig, såvel overfor borgere som kollegaer og samarbejdspartnere i relation hertil. Du ser muligheder frem for begrænsninger.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et job med dygtige tværfaglige kollegaer. Gode muligheder for sparring og personlig udvikling. Arbejdsopgaverne vil være alsidige og udfordrende, hvor to dage sjældent er ens.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om jobbet kan du kontakte assisterende rehabiliteringsleder Anne Grethe Krogh på 2895 9864. <br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Ansøgningsfrist er 3. maj 2016. Samtaler forventes afholdt i uge 19.
  Arbejdssted:
  Bjerggårdshaven Døgnrehabilitering
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?<br /><br />Region Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte<br /><br />Region Syd   -  dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647<br />Region Vest  -  dagplejeleder Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Region Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kolleger? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere, du møder? Så er du en af de 13 nye sygeplejersker, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

  <em><strong>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kolleger? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere, du møder?</strong><br /> <br />Så er du en af de 13 nye sygeplejersker, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. </em><br /> <br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og meningsfulde liv med størst mulig livskvalitet.  <br /> <br />At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Lyder det som noget, du også gerne vil? Og har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os, du skal være. Og vi har brug for dig. Vi opnormerer nemlig, fordi den sygeplejefaglige vinkel er en rigtig vigtig del af det tværfaglige samarbejde, der skal sikre de helt rigtige rehabiliteringsforløb til de borgere, der har brug for os.<br /> <br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Som sygeplejerske i Ældre- og Handicapforvaltningen skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i dagligdagen samt rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din sygeplejefaglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, udarbejdelse af plan, løbende evaluering og tilpasning af indsatser. Du vil også skulle dele ud af din sygeplejefaglige viden til andre faggrupper via sidemandoplæring og undervisning.<br /><br /><strong>Læs mere her</strong><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=296dafe4-c7da-49f4-a318-2e2d38866f02">Grundlaget for det faglige arbejde i ÆHF</a><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=a8e1fbec-208f-40d9-b1a0-2aeb3039f71a">Strategisk kompetenceudvikling i ÆHF</a><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=57ce0a44-55e0-4490-bb11-d0e57a0ac5df">Samarbejde om borgerens rehabiliteteringsforløb</a><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=b81c6e5b-07fa-4d56-b8a2-2f0d9275edd4">Geografiske områder i ÆHF</a><br /> <br /><strong>Hvor skal du være?</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /> <br />De fem forløb er<br />  <ul> <li><em>Fysisk funktionsnedsættelse</em>, hvor borgerne har en fysisk funktionsnedsættelse. Den fysiske funktionsnedsættelse kan variere fra enkel til meget sammensat</li> <li><em>Vedvarende sygdomsudvikling</em>, hvor borgerne forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje</li> <li><em>Erhvervet hjerneskade</em>, hvor borgerne har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser</li> <li><em>Sindslidelse</em>, hvor borgerne har en sindslidelse og brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud</li> <li><em>Medfødt hjerneskade</em>, hvor borgerne har en medfødt hjerneskade og modtager støtte til at kunne leve et så uafhængigt voksenliv som muligt</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer</strong><br />For alle stillingerne gælder, at vi søger sygeplejersker, som kan og vil<br />  <ul> <li>Indgå i den udvikling, der er i gang på arbejdspladserne i et tværfagligt samarbejde med forskellige fagligheder</li> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Reflektere, være åbne, fagligt nysgerrige og tage del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Dokumentere gennem IT - evt. allerede ved hvordan man arbejder i KMD Care.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem<br />  <ul> <li>En tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>Høj social kapital</li> </ul> <strong>Vi søger sygeplejersker til tre af vores fem forløb nemlig<br /> </strong><br /><a href="https://odense.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=8401" target="_blank" title="Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse">Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse</a><br />- søger fire sygeplejersker<br /> <br /><a href="https://odense.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=8399" target="_blank" title="Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling">Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling</a><br />- søger seks sygeplejersker<br /> <br /><a href="https://odense.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=8400" target="_blank" title="Udkørende aftengrupper">Udkørende aftengrupper </a>(organiseret i Forløb Erhvervet hjerneskade)<br />- søger tre sygeplejersker<br /> <br />Læs nærmere om stillingerne og søg stilling ved klik på det enkelte forløb.<br /><br />Ansøgningsfrist fremgår at det enkelte stillingsopslag via linkene.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  Se det enkelte stillingsopslag
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <div>Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?<br /><br />Region Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong></div> <div> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997 eller teamleder Annette Appelgren på 24858065.<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.</div>
  Arbejdssted:
  Region Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje