40 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Støttecenter Solfaldsvej søger medarbejdere til 2 faste stillinger på henholdsvis 35 timer ugentligt og 34 timer ugentligt.

  Støttecenter Solfaldsvej søger medarbejdere til 2 faste stillinger på henholdsvis 35 timer ugentligt og 34 timer ugentligt.<br /> <br />Målgruppen er voksne borgere med medfødt hjerneskade og sindslidelse samt sociale udfordringer. Borgerne er visiteret ved lov om social service § 85 og almenboliglov § 105 stk. 2.<br /> <br />Der er tale om en målgruppe som har svag eller manglende erkendelse og sygdomsindsigt, manglende initiativ, nedsat evne til at lære af erfaringer, nedsat evne til at forstå og adskille følelser, nedsat empati, er til tider behovs- og impulsstyret, er i risiko for at isolere sig og har behov for støtte i sociale sammenhænge. Vores væsentligste opgaver i hverdagen er derfor støtte til struktur, støtte til egenomsorg, støtte til aktivitet og til at indgå i fællesskaber.<br /> <br />Samarbejdet med borgeren tager udgangspunkt i en rehabiliterende referenceramme og tager afsæt i borgerens ønsker, udfordringer og ressourcer, hvor borgerens netværk inddrages i det omfang der er muligt.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Har viden og erfaring med målgruppen.</li> <li>Kan mestre at samarbejde og koordinere indsatser med borgere der har dobbeltdiagnose og ofte komplekse problemstillinger.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på samarbejdet med borgeren.</li> <li>Kan samarbejde om målrette opgaver og indsatser både sammen med borger og i teamet.</li> <li>Kan arbejder konstruktivt og er loyal i forhold til beslutninger.</li> <li>Kan dokumentere skriftligt og at du er tydelig i din kommunikation.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder: </strong> <ul> <li>Et lille team på 5 faste medarbejdere samt pædagogstuderende.</li> <li>Et spændende arbejde der har fokus på borgeren og det tværfaglige samarbejde.</li> <li>Et arbejdsmiljø der præges af ansvar, faglighed og initiativ.</li> <li>Daglig sparring med kolleger, ugentligt teammøde og løbende personalemøder og supervision.</li> <li>Deltagelse i implementering og udvikling af rehabiliterende indsatser.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettede organisation.<br /><br />Støttecenteret har åbent imellem 8 – 21 alle dage, og pt. arbejdes 1- 2 aftener om ugen samt hver 5. weekend.<br /><br />Tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. september 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås rehabiliteringsleder Tina Jakobsen tlf. 6155 4553 eller hos assisterende rehabiliteringsleder Kenneth Bramming tlf. 2942 8499.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 6. juli 2017, kl. 12.00, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 11. juli 2017.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Støttecenter Solfaldsvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger to rehabiliteringsmedarbejdere - sygeplejerske, social og sundhedsassistent eller pædagog - til en fast stilling på 30 timer ugentlig i Bostøtte Syd med ansættelse fra 1. september 2017, samt en vikar til Bostøtte Nord, 37 timer ugentlig fra 1. september 2017 til 1. februar 2018.

  Vi søger to rehabiliteringsmedarbejdere -  sygeplejerske, social og sundhedsassistent eller pædagog - til en fast stilling på 30 timer ugentlig i Bostøtte Syd med ansættelse fra 1. september 2017,  samt en vikar til Bostøtte Nord, med samme faglige baggrund, 37 timer ugentlig fra 1. september 2017 til 1. februar 2018.<br /><br />Arbejdstiderne er fordelt på dag-, aften-  og weekendarbejde. For tiden er det 1-2 aftener om ugen og ca. 3 – 4 lørdage om året.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Bostøtte og Samværstilbud Nord og Syd er en del af forløb sindslidelse i Odense kommune,  og målgruppen er voksne borgere med en sindslidelse og / eller komplekse sociale problemstillinger, som bor i egen bolig. Vi arbejder primært ud fra servicelovens §85 med borgerens §141 handleplan og bevilling som retningsgivende for det daglige samarbejde mellem borger og medarbejder.<br /><br />Vi har rehabilitering som vores fælles referenceramme, og det overordnede mål for indsatsen er at fremme borgerens muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabiliteringsforløb tager afsæt i borgerens drømme, udfordringer og ressourcer, og indsatserne udvikles i et samarbejde med borgeren, dennes netværk og relevante fagpersoner.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Medarbejderne samarbejder med borgeren om at sætte meningsskabende og realistiske mål samt støtter til udvikling af individuelle mestringsstrategier.  Opgaverne spænder bredt fra at støtte borgerne i at udvikle personlige færdigheder og opretholde det sociale netværk, til at give støtte til større selvstændighed i hverdagslivet – herunder at motivere, hjælpe og støtte til praktiske gøremål mm.<br /><br />Som medarbejder i Bostøtte og Samværstilbud Nord og Syd indgår du i et tværfagligt sammensat, dynamisk team. Vi har fælles fokus på, at sætte det bedste hold til samarbejdet med borgeren, at kvalitetssikre den faglige indsats, at være innovative, åbne og nysgerrige i forhold til nye indsatser og faglige metoder samt på at støtte hinanden i de opgaver og udfordringer, vi som medarbejdere møder i hverdagen.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er uddannet sygeplejerske, pædagog eller social- og sundhedsassistent, og at du har lysten og interesse for at samarbejde med borgere, der har en sindslidelse og / eller komplekse sociale problemstillinger.</li> <li>Har kendskab og gerne erfaring fra psykiatriområdet.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på at arbejde aktivt for at skabe målrettede udviklingsforløb i forhold til borgerens § 141 handleplan.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust samt opmærksom på egne grænser.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå dynamisk i et teamsamarbejde.</li> <li>Har gode kommunikative evner og praktiserer en coachende og motiverende tilgang til borgerne.</li> <li>Har IT kompetencer på brugerniveau og kan dokumentere skriftligt.</li> <li>Arbejder aktivt, konstruktivt og loyalt i forhold til beslutninger.</li> <li>Kan omstille dig hurtigt til nye opgaver/funktioner.</li> <li>Cykler i arbejdstiden</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job i et tværfagligt teamsamarbejde.</li> <li>Et arbejdsmiljø præget af faglighed, ansvar og initiativ.</li> <li>Daglig sparring med kolleger og løbende supervision.</li> <li>Deltagelse i implementering og udvikling af rehabiliterende indsatser.</li> <li>Vi stiller pc, smartphone og cykel/el-cykel til rådighed.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås hos rehabiliteringsledere Tina Jakobsen på 61 55 45 53, Bostøtte Nord og Birthe Bang Jakobsen på 30 12 71 66, Bostøtte Syd.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 4. juli 2017, kl. 12.00. Samtaler afholdes den 6. juli 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Bostøtte og Samværstilbud Nord og Syd
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  04-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Klinisk underviser / Ergoterapeut - 35 timer

  Odense Kommune, ÆHF, Træning Syd søger klinisk underviser/ergoterapeut for ergoterapeutstuderende. Du har uddannelse som ergoterapeut, bredt erfaringsgrundlag, vejlederuddannelse og gerne erfaring med/interesse for lungerehabilitering. Tiltrædelse ønskes pr. 1. oktober 2017.

  <em>Vi søger til Træningscenter Hollufgård, Træning Syd, Ældre- og Handicapforvaltningen, en ny klinisk underviser (som selv er uddannet ergoterapeut) for ergoterapeutstuderende til ansættelse 35 timer om ugen.</em><br /> <br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. oktober 2017 eller snarest muligt. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Træning Syd, Træningscenter Hollufgård, er vi en tværfagligt sammensat personalegruppe bestående af ergo-, fysioterapeuter og træningsassistenter.<br />Vi arbejder med rehabilitering, som metode til at støtte borgeren i at nå dennes mål. Vi tilbyder udredning og støtte til genoptræning for hovedsageligt ældre borgere, som har et nedsat funktionsniveau - primært efter indlæggelse på sygehus.<br />Genoptræningen foregår hovedsageligt i træningssal, men også i borgers eget hjem/nærmiljø ved behov.   <br /><br />Vi tilbyder: <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job</li> <li>Et godt, robust og kollegialt arbejdsklima</li> <li>Gode vilkår for faglig og gensidig sparring</li> <li>En arbejdsplads med engagerede, positive og fagligt kompetente medarbejdere</li> <li>En arbejdsplads der vægter at have studerende</li> <li>En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse</li> <li>Et park- og naturområde med gode muligheder for udetræning</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Ansvar for de studerende og den læring, der skal finde sted i de kliniske praktikker, der er i tilknytning til ergoterapeutuddannelsen</li> <li>Tæt samarbejde med ergoterapeutuddannelsen/UCL</li> <li>Planlægning og faglig sparring med de øvrige kliniske undervisere, både ergo- og fysioterapeuter</li> <li>Driftsopgaver: Genoptræning efter servicelovens §86.1 og Sundhedslovens §140. Besøg og udredning i borgers eget hjem (tidligt indsatsbesøg og henvendelsesbesøg). Udredning, planlægning, udførelse og evaluering i f.t. borgernes rehabiliteringsplan</li> <li>Faglig og tværfaglig sparring med kolleger</li> <li>Tværfagligt samarbejde i øvrigt</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er uddannet ergoterapeut og konsolideret i din ergoterapeutiske rolle</li> <li>Har et bredt erfaringsgrundlag og dermed kan løse ergoterapeutiske opgaver i et varieret målgruppe</li> <li>Har erfaring med og/eller interesse for lungerehabilitering og kan indgå i et tværfagligt team, der varetager undervisning og genoptræning af borgere med lungesygdomme</li> <li>Har erfaring med og/eller interesse for at arbejde med funktion som klinisk underviser</li> <li>Har uddannelse som klinisk vejleder eller anden relevant uddannelse</li> <li>Har lysten til at lære og lære fra dig og har en pædagogisk tilgang til arbejdet med de studerende</li> <li>Kan arbejde monofagligt såvel som tværfagligt ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Kan have flere bolde i luften og samtidig være bindeled mellem de studerende og resten af teamet</li> <li>Har overblik og er god til at tilrettelægge dit og dine studerendes arbejde</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker</li> <li>Har lyst og vilje til udvikling og til at finde nye løsninger</li> <li>Har en reflekterende og ansvarstagende tilgang</li> <li>Er fleksibel og vant til at arbejde selvstændigt</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål vedrørende jobfunktionen som klinisk underviser bedes du rette til klinisk underviser for ergoterapeutstuderende Birte Voss på 6551 6304.<br />Spørgsmål vedrørende arbejdsstedet og dets drift bedes du rette til rehabiliteringsleder Line Sjodsholm på 3094 2759 alternativt ergoterapeut Anne Mette Drachmann på 5114 6552 eller ergoterapeut Lise Iskov på 5116 6269.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningfristen er onsdag den 9. august 2017.<br />Ansøgning skal som minimum bilægges: Dokumentation for tidligere ansættelser og for uddannelse samt autorisationsbevis.<br /><br />Vi forventer at afholde første samtalerunde onsdag den 16. august 2017 og anden samtalerunde i uge 34.<br />Der vil indgå en case i forbindelse med anden samtalerunde.
  Arbejdssted:
  Genoptræning Syd/ Træningscenter Hollufgård
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Er du lærenem, selvstændig og har gode analytiske evner. Trives du i en faglig dygtig enhed, med mange og afvekslende opgaver. Så er det dig vi leder efter i IT & Data i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

  <em>Er du lærenem, selvstændig og har gode analytiske evner. Trives du i en faglig dygtig enhed, med mange og afvekslende opgaver. Så er det dig vi leder efter i IT & Data i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune. </em><br /><br />I IT & Data leder efter en studentermedhjælper, der kan hjælpe os i vores arbejde med at understøtte organisationen med kerneopgaven, at bringe borgere i uddannelse og job.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Du er i gang med en relevant videregående uddannelse, der har givet dig kompetencer inden for data, statistik og systemunderstøttelse, som for eksempel cand.oecon. eller cand.merc. Du har lyst til og flair for at arbejde med data, statistik og tilhørende it værktøjer og har nogle år tilbage på dit studie.<br /><br />Vi lægger vægt på at: <ul> <li>Du er engageret, åben, lærenem og god til at samarbejde. </li> <li>Du arbejder struktureret, omhyggeligt og har god talforståelse. </li> </ul> Du er vant til at arbejde med Excel, PowerPoint og Word og har let ved at sætte dig ind i nye systemer og værktøjer. Det er en fordel, hvis du har flair for at arbejde med IT eller data.<br /> <br /><strong>Dine opgaver:</strong><br />Opgaverne vil være meget alsidige og spænde fra mange ad hoc og rutineopgaver til sparringspartner i udviklingsprojekter.<br /> <br />Du bliver en del af IT & Data i Staben, hvor vi er knap 20, der sikrer understøttelse af driften og den strategiske ledelse, samt det politiske niveau.<br /> <br />Dine primære opgaver bliver at:  <ul> <li>Teste, validere og kvalitetssikre data</li> <li>Udarbejde tabeller, figurer og PowerPoints </li> <li>Udførelse af rutineprægede opgaver</li> <li>At være en iderig sparringspartner til kreativ løsning af teamets opgaver </li> </ul> <strong>Hvem er vi?</strong><br />I IT & Data er vi 9 konsulenter, der har ansvaret for sikring af den bedst mulige systemunderstøttelse af forvaltningens driftsenheder. Vi er bindeled mellem IT-leverandøren og brugerne. Vi understøtter ved køb og implementering af systemer og nye moduler, og sikrer rolleklarhed i forhold til drift af systemerne. Vores formål er at sikre forvaltningen de rette IT-systemer og en optimal systemanvendelse, der understøtter at borgere kommer i uddannelse og job. I Data & Ledelsesinformation er vi 8 konsulenter. Vi er en videntung enhed, som nyder stor respekt i hele organisationen. Vi er med til at sætte dagsordenen med arbejdet med ledelsesinformation, og barren er sat højt. Vi har en god og humoristisk omgangstone, hvor den interne faglige sparring er vægtet højt.<br /> <br />Vores arbejdsfelt er inden for beskæftigelses- og socialområdet og spænder fra de unge i aldersgruppen 15-18 år til de voksne. Det er områder, der understøttes af mange it-systemer og data.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder </strong><br />Vi tilbyder et alsidigt studenterjob med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor du får bred erfaring og indblik i hverdagen i en understøttende stabsfunktion.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden er gennemsnitligt 10 timer om ugen, som kan tilrettelægges fleksibelt i forhold til din undervisning og eksamener. <br /><br />Tiltrædelse er snarest muligt<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Du kan kontakte konsulent i IT og Data Mie Hansen på 3012 2169. Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist søndag den 2. juli 2017, og vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 4. juli 2017.
  Arbejdssted:
  IT og Data
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-07-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Har du lyst og mod til at samarbejde med unge om at blive herre i eget liv i forhold til uddannelse, job m.m.? Kan du arbejde systematisk, sætte mål og følge op? Vil du være en del af et dynamisk team?

  <em>Har du lyst og mod til at samarbejde med unge om at blive herre i eget liv i forhold til<br />uddannelse, job m.m.? Kan du arbejde systematisk, sætte må og følge op? Vil du<br />være en del af et dynamisk team?</em><br /><br />Uddannelse BSF, Ungerådgivning søger en erfaren socialrådgiver, der brænder for at<br />arbejde motiverende med unge hen imod uddannelse eller job. Der er tale om et<br />barselsvikariat på 37 timer ugentligt med tiltrædelse snarest muligt.<br /><br />At arbejde sammen med os indebærer en hverdag, hvor der er travlt, og hvor<br />opgaverne veksler dagligt. Vores organisation gennemgå mange forandringer, der<br />medfører, at vi løbende har behov for at udvikle os og se nye måder at løse opgaverne<br />på.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ungerådgivningen er en del af Uddannelse, Unge under 30 år, som består af bl.a. Aktivitetsrådgivningen, UUO og Unge og rusmidler. Fælles for alle afsnit er at støtte de unge i at opnå selvstændig forsørgelse via uddannelse/job. I Ungerådgivningen er der ansat 14 socialrådgivere, 3 studentermedhjælpere og 1 leder.<br /><br />Ungerådgivningen er en arbejdsplads med mange forskellige arbejdsopgaver og faglige<br />udfordringer og er beliggende Tolderlundsvej 3B , 5000 Odense C. Afsnittet er en<br />del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /><br />Ungerådgivningens målgruppe er borgere, som har afsluttet folkeskolen og op til 30 år,<br />som har et særligt behov for støtte jf. Serviceloven. Målgruppen omhandler blandt<br />andet psykisk sårbare unge, utilpassede unge, unge med forbrug af rusmidler og<br />kriminalitetstruede.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />De primære arbejdsopgaver er <ul> <li>Rådgivning og vejledning til borgere under 18 år (23 år) og samarbejdspartnere</li> <li>Udarbejdelse af ICS § 50 samt handleplaner, lovpligtige opfølgninger samt afgørelser</li> <li>Formulering af klare mål og målbare mål for indsats i tæt samarbejde med den unge og dennes forældre</li> <li>Koordinering af indsatser omkring den unge med relevante samarbejdspartnere, herunder tværfagligt samarbejde.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega, der <ul> <li>Har en relevant faglig baggrund som enten socialrådgiver eller socialformidler</li> <li>Har konstant fokus på den unges udviklingspotentiale fremfor begrænsningerne</li> <li>Har indgående erfaring i at arbejde med unge</li> <li>Kan arbejde struktureret, systematisk, helhedsorienteret og har sans for at prioritere</li> <li>Har gode kommunikative evner - både i skrift og tale</li> <li>Har en bred viden inden for lovgivningen på området</li> <li>Er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har humor og lyst til at bruge det sammen med dygtige kolleger</li> <li>Kan lide at have travlt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />En spændende arbejdsplads med et godt fagligt miljø og med engagerede og dygtige<br />kollegaer. Vi har en uhøjtidelig omgangstone med respekt for hinandens arbejde. Vi<br />har flekstidsordning og gratis kaffe-/the- og frugtordning.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har lyst til en snak om jobbet, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver<br />Jeanette Fabrin 2447 3026, <a href="mailto:jfa@odense.dk">jfa@odense.dk</a> (Kan ikke kontaktes i uge 26 til uge 30) eller Louise Kyhn 2051 2616, <a href="mailto:lokh@odense.dk">lokh</a>@odense.dk. (Kan ikke kontaktes i uge 27 til uge 30).<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag, den 6. august 2017, og vi forventer at holde samtaler den 17. august 2017.
  Arbejdssted:
  Ungerådgivningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  HSE Manager til Odense Letbane

  Odense Letbane søger en HSE-leder til at indgå i design- og anlægsfasen. Dit overordnede ansvarsområde bliver styring og sikring af, at sikkerheden på arbejdspladserne opretholdes på et højt niveau og at sikkerhedskoordineringen varetages. Du ved, hvad et sådant projekt kræver for at lykkes!

  <em>Odense Letbane P/S søger leder til varetagelse af Arbejdspladssikkerhed og Arbejdsmiljø (HSE)</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Odense Letbane er i fremdrift. I juni 2017 forventer vi at indgå kontrakterne med leverandørerne af henholdsvis transportsystem og rullende materiel. Samtidig starter den første anlægskontrakt op. Medio 2017 begynder design- og anlægsfasen påbegynder derfor. Letbanens tracé skal anlægges, de tilhørende funktioner som eksempelvis drifts- og vedligeholdelsescenter, signalsystemer skal etableres og Letbanetogene produceres.<br /> <br />Endelig skal udbud på O&M (Drift & vedligehold) gennemføres i 2017 og 2018 og letbanen er planlagt til åbning i december 2020.<br /><br />Odense Letbane går målrettet efter at inddrage de bedste kræfter, og Odense Letbanes organisation er sammensat af absolut kompetente profiler, der hver har markeret sig blandt de allerbedste inden for sit felt. Dette indebærer også, at Odense Letbane kun samarbejder med rådgivere, der er førende på verdensplan inden for letbanebyggeri.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Til at indgå i design- og anlægsfasen søger Odense Letbane en HSE-leder, hvis overordnede ansvarsområde er styring og sikring af, at sikkerheden på arbejdspladserne opretholdes på et højt niveau og at sikkerhedskoordineringen bliver varetaget.<br /><br />Det vil blive din opgave at sikre de ønskede resultater inden for dit ansvarsområde.<br />Du bliver en del af et begejstret projektmiljø og du får mulighed for at sætte dit synlige aftryk på transformationen af Odense.<br />Odenses borgere har taget godt imod projektet, og der er alle muligheder for at skabe en varig succes.<br /><br />HSE-lederen skal fungere i tæt samspil med den øvrige organisation og skal virke på tværs af de forskellige opgaveområder. Det er også HSE-lederens opgave at varetage kommunikationen og koordineringen med Arbejdstilsynet og andre relevante myndigheder på området.<br /> <br />For at kunne få succes i stillingen forventes det at den kommende HSE-leder kan: <ul> <li>Give professionel støtte og rådgivning til alle ledende medarbejdere hos Odense Letbane i forbindelse med alle arbejdspladsrelaterede sikkerhedsspørgsmål</li> <li>Udføre auditering og inspektion af entreprenørernes sikkerhedsledelsessystemer samt de faktiske forhold på byggepladsen</li> <li>Assistere og supportere entreprenørerne i forbindelse med overholdelse af alle gældende normer og regelsæt på området.</li> <li>Foretage indrapportering til Odense Letbane om alle relevante forhold på arbjedspladserne i HSE-relaterede spørgsmål, herunder vedligeholdelse af hazard-logs</li> <li>Sikre at Odense Letbane også internt lever op til alle sikkerhedsrelaterede forhold i Odense Letbanes egne kontorer og på byggepladserne</li> <li>Uddanne Odense Letbanes medarbejdere og rådgiveres tilsynsførende på arbejdspladserne (construction managers) i relevante sikkerhedsrelaterede spørgsmål, så disse personer på daglig basis inddrager sikkerhed på arbejdspladserne som et naturligt element i deres daglige tilsyn</li> <li>Udvikle og vedligeholde Odense Letbanes procedurer og instrukser inklusive beredskabsplaner på området</li> </ul> Odense Letbane har et dynamisk og åbent projektsamarbejde, hvor både rådgivere og medarbejdere i Odense Kommune indgår. Dit ansvarsområde er overordnet skitseret, men de konkrete snitflader, arbejdsgange og opgavefordelingen fastlægges dynamisk.<br />Arbejdssproget i Odense Letbane P/S er engelsk.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du ved, hvad et projekt af denne kaliber kræver for at lykkes.<br />Du forstår, at præcis, autentisk og synlig kommunikation er dit vigtigste arbejdsredskab.<br />Du er en lydhør autoritet, der kan sige til og fra, og som kan skabe opbakning til de fælles løsninger. Du er motiveret af at være med til at forme projektet fra starten og være en del af det hold, der bærer projektet fra projektering til drift.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelse sker på attraktive kontraktvilkår og er tidsbegrænset til anlægsfasens overgang til drift, som er planlagt til ultimo 2020.<br />Forventet tiltrædelse er den 1. september 2017, men gerne før.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål til stillingen kan i fortrolighed rettes til Teknisk Direktør for Letbanen Steen Lykke på 3051 3947.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen udløber <strong>torsdag den 6. juli 2017, kl. 10.00</strong>.
  Arbejdssted:
  Odense Letbane
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-07-2017 10:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Leder til bostøtteafdelingen

  Kan du se dig selv som afdelingsleder i en stor forvaltning, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord? Kan du stå i spidsen for et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om sociale problemer?

  <em>Kan du se dig selv som afdelingsleder i en stor forvaltning, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord? Kan du stå i spidsen for et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om sociale problemer? Hvor vi arbejder målrettet på at hjælpe vore borgere til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? </em><br />Kan du se meningen med et samarbejde mellem bostøtte- og beskæftigelsesindsatser? Kan du lede et korps af dedikerede og dygtige bostøttemedarbejdere gennem en nytænkning af området, hvor beskæftigelsesaspektet skal være endnu mere i fokus? Så modtager vi gerne en motiveret ansøgning og et c.v. fra dig.<br /> <br />I <strong>Uddannelsesområdet</strong>, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vores aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job med selvforsørgelse for øje. Vi skal til at gentænke og udvikle vores indsatser i Bostøtteafdelingen og søger en ansvarsbevidst og innovativ leder, der kan drive afdelingen gennem en omstillingsproces uden at tabe vigtig erfaring undervejs.<br /> <br />I <strong>Bostøtteafdelingen</strong> arbejder vi efter Housing First metoden med understøttelse af unge, der har vanskeligheder og derfor skal have støtte til at klare at bo i egen bolig. Bostøtte handler således om at støtte, vejlede og guide unge, der af forskellige årsager har svært ved at håndtere deres liv. De kan have forskellige udfordringer som fx spiseforstyrrelser, Aspergers syndrom eller andre problemstillinger, som gør dem sårbare. Vi yder den unge hjælp til selvhjælp og i samarbejde med både myndighedssagsbehandlingen og den unge selv, holder vi fokus på de mål, der aftales ift. pågældendes vej mod at klare sig selv og klare uddannelse og job.<br /> <br /><strong>Som leder af bostøtteafdelingen</strong> <strong>bliver du</strong> såvel fagligt som personalemæssigt <strong>nærleder</strong> for en afdeling, der består af 11 bostøtter og 3 medarbejdere på et kollegium. Du vil samtidig også skulle være områdets arbejdsmiljøleder og have ansvar for områdets arbejdsmiljøorganisation.<br /> <br /><strong>Som afdelingsleder</strong> <strong>skal du</strong> udøve den daglige nærledelse for dit område. Du skal sørge for den løbende kvalitetsudvikling med vores borgere i centrum og samtidig også indgå i den daglige drift. Du vil referere til områdets chef og skal sammen med denne og det øvrige lederteam i Uddannelse  sikre, at de politiske dagsordner og strategiske mål på området operationaliseres og implementeres. Rammen herfor er kerneopgaven - <em>Alle i uddannelse og job.</em><br /> <br /><br /><strong>Vi forventer af dig, at du</strong> <ul> <li>har ledelseserfaring som direkte personaleleder og at du brænder for at udvikle medarbejderne, så deres kompetencer bringes i spil</li> <li>har erfaring med en medarbejdergruppe, der er selvtilrettelæggende</li> <li>har relevant uddannelse og erfaring med borgergruppen</li> <li>er resultat- og handlingsorienteret og indstillet på at blive målt både individuelt og i dit lederteam</li> <li>kan og vil udvikle i sammenhæng med de øvrige afsnit og afdelinger i Uddannelsesområdet og i forvaltningen som helhed</li> <li>er tydelig og nærværende i lederrollen</li> <li>har erfaring med supervision og faglig sparring.</li> </ul> <br /><strong>Vi lægger også vægt på, at du</strong> <ul> <li>har skabt klare resultater i dit tidligere job</li> <li>besidder gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner</li> <li>kan omsætte lovgivning til konkret sags- og borgerbehandling</li> <li>er vant til at samarbejde med mange og forskelligartede samarbejdspartnere</li> <li>er meget proaktiv og kan drible med både daglig drift og udviklings- og projektopgaver</li> <li>arbejder systematisk med opgaven og ser effektmål som en styrke.</li> <li>kan skabe helhed og trivsel for medarbejderne i form af inddragelse og medejerskab.</li> </ul>  <br /><strong>I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen</strong> har vi som målsætning, at alle skal i uddannelse eller job og forvaltningen arbejder ud fra flg.: 5 principper: <ul> <li>Uddannelse og job først</li> <li>Hos os er hver dag en træningsdag mod uddannelse eller job</li> <li>Vi bruger vore ressourcer dér, hvor flest kommer i uddannelse eller job</li> <li>Borgerens situation definerer altid det konkrete samarbejde på tværs</li> <li>Den første medarbejder, borgeren møder, har koordineringsansvaret </li> </ul> <br />Det betyder i praksis, at forvaltningens fire områder Uddannelse, Job, Jobrehabilitering samt Virksomhed & Borgerservice løser kerneopgaven omkring job og uddannelse i samarbejde med hinanden, kommunens virksomheder, institutioner og organisationer (såvel frivillige som andre) og ikke mindst med borgerne selv.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a><u>, </u><br />Hvor du også kan se bl.a. Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi, Hjemløseplan mv.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan kontakte Uddannelseschef Kirsten Haaning på 2929 4646 for yderligere information om stillingen i ugerne 25,26 og 32.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi forventer at afholde første samtalerunde den 18. august og 2. runde den 25. august. Kandidater, der inviteres til 2. samtale, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem de to samtaler.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Kan du se dig selv som afdelingsleder i en stor forvaltning, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord? Kan du stå i spidsen for et område, hvor vi sætter fokus på job og uddannelse? Kan du lede et korps af dedikerede og dygtige jobkonsulenter? Så hører vi meget gerne fra dig!

  <em>Kan du se dig selv som afdelingsleder i en stor forvaltning, hvor udvikling og samarbejde er nøgleord? Kan du stå i spidsen for et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse samtidig med at vi tager hånd om andre problemer? En afdeling hvor vi arbejder målrettet på at hjælpe vore unge borgere med fx psykiske vanskeligheder til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og arbejdsmarkedet? Kan du se meningen med et tværgående samarbejde mellem beskæftigelses- og andre indsatser? </em><em>Kan du lede et korps af dedikerede og dygtige jobkonsulenter, der gennem virksomhedsrettede aktiviteter øger de unges job- eller uddannelsesmuligheder?</em> <em>Så modtager vi gerne en motiveret ansøgning og et cv. fra dig</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi sagt farvel til skabeloner og standarder og goddag til den individuelle borgerplan. En række aktiveringsindsatser er blevet afløst af den effektive job- og uddannelsesrettede samtale i samspil med vores virksomhedsrettede indsatser. Én plan og én indgang for borgeren skal være den røde tråd i vores arbejde. Vi er endnu ikke helt i mål, men vi er godt på vej, og vi håber, du vil være med på holdet.<br /> <br />Fremover skal virksomhederne have nemmere ved at rekruttere arbejdskraft. Ledigheden skal nedbringes og evt. barrierer mellem den enkelte ledige og virksomhederne skal ryddes af vejen. Og vi ved, hvordan man gør!<br /> <br />I <strong>Virksomhed</strong>, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning målretter vi vore aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job. Vi ved, at en effektiv beskæftigelsesindsats er betinget af, at alle aktiviteter er virksomhedsrettede og at virksomhederne og de ledige matches med begges behov for øje.<br /> <br />I <strong>den Nye Afdeling</strong> håndterer jobkonsulenter understøttelse af unge under 30, som har vanskeligheder og derfor skal have støtte til at bevæge sig tættere på et job eller en uddannelse. Med virksomhedsrettede indsatser i form af fx praktikker støtter og guider vi unge, der af forskellige årsager har svært ved at håndtere deres liv og dermed også uddannelses- eller arbejdsliv. De er typisk psykisk sårbare og har eventuelt flere diagnoser. Det skønnes, at der er mere end et år til, at de vil kunne påbegynde reel uddannelse. De har brug for guidning i forhold til at være på en arbejdsplads. Flere af dem har yderligere brug for en mentor for, at kunne mestre og følge den uddannelsesplan, der er lagt for pågældendes vej mod uddannelse og job.<br /> <br /><strong>Som afdelingsleder af den Nye Afdeling</strong> <strong>bliver du</strong> såvel fagligt som personalemæssigt <strong>nærleder</strong> for en afdeling, der udgøres af op til 18 jobkonsulenter.<br /> <br /><strong>Som leder</strong> <strong>i den Nye Afdeling</strong> <strong>skal du</strong> udøve den daglige nærledelse for dit område. Du skal sørge for den løbende kvalitetsudvikling med de unge aktivitetsparate borgere i centrum. Du vil referere til områdets chef og skal sammen med denne og det øvrige lederteam i Virksomhed & Arbejdskraft og forvaltningens øvrige afdelinger sikre, at de politiske dagsordner og strategiske mål på området operationaliseres og implementeres. Rammen herfor er kerneopgaven - <em>Alle i uddannelse og job.</em><br /> <br /><strong>Vi ønsker os ledelsesfagligt:</strong> <ul> <li>At du bevæger dig hjemmevant i forandringsprocesser og evner at drive og være omdrejningspunkt for opbygningen af en ny afdeling, så opgaveløsningen i afdelingen fremstår sammenhængende, resultat- og helhedsorienteret.<br /> </li> <li>At du formår at udvikle og vedligeholde en effektkultur, hvor kerneopgaven er fast, men metoder og tiltag skiftes ud, når de ikke længere er produktive. Du opretholder en sikker og solid drift uden at miste blik for udviklingsperspektiver.<br /> </li> <li>At du har forståelse for sammenhængen mellem borgere, politikere & lovgivning og den offentlige organisation, så du i samarbejde med din chef, din ledergruppe dit personale kan udvikle og effektivisere både opgaveløsning og outcome.<br /> </li> <li>At du kan give feedback, sparre, coache og motivere dine medarbejdere og således kunne lede den stolte organisation ved bl.a. at mobilisere medarbejdernes ressourcer.<br /> </li> <li>Er resultat- og handlingsorienteret og indstillet på at blive målt både individuelt og i dit lederteam. Således både kan og vil du udvikle i sammenhæng med de øvrige afsnit og afdelinger i forvaltningen</li> </ul>  <br /><strong>Du har bl.a. flg. kvalifikationer:</strong> <ul> <li>Personlig gennemslagskraft og stærke kommunikative kompetencer</li> <li>Flair for personaleledelse –  kan coache, ramme- og retningssætte og har evne til både at rekruttere og at uddelegere</li> <li>God til at opbygge professionelle relationer – både til medarbejdere og til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.</li> <li>Skarpt blik for kerneopgaven. Du understøtter de tiltag, der fremmer dens løsning og frasorterer dem, der ikke gør.</li> <li>Erfaring med forandringsledelse</li> <li>En kompetent og struktureret problemløser, der evner at anskue udfordringer fra flere vinkler, evaluere alternativer og udvælge den bedste løsning</li> <li>Handlekraftig og vedholdende leder, der kan sætte handling bag ord, så strategier og planer bliver til realiteter og effekt</li> </ul> <strong>I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen</strong> har vi som målsætning, at alle skal i uddannelse eller job og forvaltningen arbejder ud fra flg.: 5 principper: <ul> <li>Uddannelse og job først</li> <li>Hos os er hver dag en træningsdag mod uddannelse eller job</li> <li>Vi bruger vore ressourcer dér, hvor flest kommer i uddannelse eller job</li> <li>Borgerens situation definerer altid det konkrete samarbejde på tværs</li> <li>Den første medarbejder, borgeren møder, har koordineringsansvaret</li> </ul> Det betyder i praksis, at forvaltningens fire områder Uddannelse, Job, Jobrehabilitering samt Virksomhed & Borgerservice løser kerneopgaven omkring job og uddannelse i samarbejde med hinanden, kommunens virksomheder, institutioner og organisationer (såvel frivillige som andre) og ikke mindst med borgerne selv.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Stillingen som afsnitsleder er til besættelse snarest muligt.</strong><br /> <br /><strong>Vi du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk">www.odense.dk</a>, Hvor du også kan se fx Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi.<br /><br />Du kan kontakte Virksomhedschef Lars Povlsen Jensen (telf.:2441 3053) for yderligere information om stillingen.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem<br />Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den. 26. juni kl 12:00.<br /> <br />Vi forventer at afholde 1. samtalerunden den. 30.6 og 2. samtalerunde den 6.7 Forinden 2. Samtalerunde skal der gennemføres en profilanalyse. 
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  26-06-2017 10:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Hvis du er til en dynamisk hverdag med stor selvstændighed og spændende udfordringer, så er stillingen som medarbejder med PA-funktion i Kvalitet & Effekt i Børn- og Ungeforvaltningen måske noget for dig.

  <em>Hvis du er til en dynamisk hverdag med stor selvstændighed og spændende udfordringer, så er stillingen som medarbejder med PA-funktion i Kvalitet & Effekt i Børn- og Ungeforvaltningen måske noget for dig.</em><br /><br />Vi søger en dygtig, serviceminded og analytisk akademiker, der gerne må være nyuddannet, eller med få år på arbejdsmarkedet, til en stilling med gode udviklingsmuligheder, hvor du vil komme i berøring med en meget bred portefølje af opgaver.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kvalitet & Effekt er en stabsenhed, der understøtter Børn- og Ungeforvaltningens politiske og administrative ledelse i arbejdet med strategisk HR, arbejdsmiljø, kvalitetsudvikling og effekt.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil både ligge inden for enheden og på tværs af forvaltningens to stabsafdelinger, hvor du bl.a. vil understøtte stabscheferne i deres opgavevaretagelse.<br /><br />Det forventes, at du vil anvende ca. halvdelen af din tid på PA-funktioner i forhold til stabscheferne og halvdelen af tiden på opgaver i Kvalitet & Effekt. Du skal derfor være indstillet på at modtage opgaver fra flere sider. Ledelsesmæssigt vil du referere til chefen for Kvalitet & Effekt.<br /><br />Det er tale om et varieret og selvstændigt job i en travl hverdag. Du skal have et stærkt servicegen og evne til at samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere. Det er igennem god dialog, at vi løser vores opgaver, og du skal kunne arbejde sammen med kollegaer på tværs af fagligheder. <br /><br /><strong>Dine opgaver </strong><br />Dine opgaver vil primært dække følgende områder: <ul> <li>PA-betjening af forvaltningens to stabschefer (assistance med praktiske opgaver, kalenderkoordination, mødeforberedelse, gennemlæsning af rapporter mm.)</li> <li>Assistance til projektstyring og -gennemførelse</li> <li>Generel ledelsesbetjening</li> <li>Koordinations- og afdækningsopgaver i relation til kontorets arbejde med strategisk HR, arbejdsmiljø, kvalitet og effekt</li> <li>Diverse evaluerings- og analyseopgaver</li> <li>Opgaver vedrørende MED-strukturen (medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse)</li> <li>Udarbejdelse af PowerPoint præsentationer og lignende</li> <li>Diverse ad hoc opgaver med fokus på at yde en god service</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> dig en afvekslende hverdag med indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver. I opgaveløsningen vil du opleve hjælpsomme kollegaer i et travlt, men venligt miljø, hvor vi lægger vægt på en god omgangstone og et smil i hverdagen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi lægger vægt på følgende egenskaber hos dig: <ul> <li>Du har en relevant videregående uddannelse (f.eks. cand.merc., cand.scient.pol. eller lignende)</li> <li>Nyuddannet akademiker med gode resultater og erfaringer fra relevante studiejobs, eller få års erfaringer, f.eks. fra en politisk styret organisation</li> <li>Du har interesse for opgaver med en politisk vinkel og lyst til at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Udadvendt og serviceminded</li> <li>Trives med en bred opgaveportefølje, hvor du både skal løse meget praktiske administrative opgaver og akademiske opgaver af mere analytisk karakter</li> <li>Evner at agere i et fortroligt rum</li> <li>Er systematisk og har god ordenssans</li> <li>Udviser loyalitet og ansvarsbevidsthed i opgaveløsningen</li> <li>Bevarer overblikket og kan håndtere en hverdag med hyppige afbrydelser</li> <li>Evt. erfaring med ledelsesbetjening og koordination</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Kvalitet & Effekt, Simon Bo Anderschou, på 30707817 eller specialkonsulent Thomas Haldbo Hansen på 30121678.  <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 4. august 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 33.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen, Kvalitet & Effekt
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Er du indbegrebet af en faglig stærk koordinerende uddannelsesrådgiver? Kan du kunsten at samle alle interessenter omkring bordet, for med afsæt i én plan, at hjælpe de unge aktivitetsparate i job og uddannelse?

  <em>Er du indbegrebet af en faglig stærk koordinerende uddannelsesrådgiver? Kan du kunsten at samle alle interessenter omkring bordet, for med afsæt i én plan, at hjælpe de unge aktivitetsparate i job og uddannelse?</em><br /> <br />Aktivitetsrådgivningen søger en koordinerende uddannelsesrådgiver til henholdsvis én fast stilling og ét barselsvikariat med tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingerne er 37 timer ugentlig.                       <br /><br /><strong>Om os</strong> <br />I Aktivitetsrådgivningen er vi den koordinerende myndighedsindsats indenfor beskæftigelsesområdet for unge aktivitetsparate i alderen 18-30 år, og vores formål er at hjælpe de unge tilbage til uddannelse og beskæftigelse.<br /><br />Vi er myndighedsafdeling, der arbejder med at skabe de gode løsninger for vores unge, og vi arbejder målrettet på at være den gode og konstruktive samarbejdspartner hos os selv, på tværs af organisationen og uden for organisationen. Vi er i udvikling og forandring, hvor vi har fokus på vores kerneopgaver, kvalitetsudvikling, videndeling og hele tiden med den unge i centrum i vejen mod uddannelse og beskæftigelse<br /> <br /><strong>Aktivitetsrådgivningen</strong><br />I Aktivitetsrådgivningen samarbejder vi med aktivitetsparate unge i alderen 18 - 30 år med forskellige udfordringer på vejen mod uddannelse eller job, udfordringer af helbredsmæssige, faglige eller sociale karakterer. Vi har mange samarbejdspartnere, som alle bidrager med forskellige fagligheder i én plan, med henblik på at få den unge til at lykkedes og komme i selvforsørgelse.  <br /> <br />Arbejdet spænder bredt i Aktivitetsrådgivningen. Vi iværksætter virksomhedsrettede tilbud kombineret med supplerende vejledende forløb hos bl.a. mentorer og andre supplerende indsatser. Vi afholder motiverende samtaler med de unge og understøtter dem i deres vej mod uddannelse. Vi laver også det forberedende arbejde frem mod behandling på rehabiliteringsteamet. Der er en stor grad af skriftlighed forbundet med opgaven i form af bl.a uddannelsesplaner, udredning, beskrivelser, indstillinger, sanktioner m.v.<br /> <br />Aktivitetsrådgivningen arbejder fremskudt på mange af de forskellige tilbud de unge deltager i. I alle 3 stillinger er der fremskudt indsats i bl.a. helhedsplanen for Vollsmose, Børn- og Ungeforvaltningen og andre relevante tilbud.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ser gerne at <ul> <li>du kan lide at sidde for bordenden og samle alle aktører og netværk omkring den unge i indsatsen mod job og uddannelse</li> <li>du er stærk til myndighedsopgaven og forstår du at arbejde struktureret og systematisk</li> <li>du er skarp på lovgivningen og forstår at lave en god udredning med det sigte at finde den rigtige hjælp og indsats, så vores unge kan komme i job og uddannelse.</li> </ul> Derudover forventer vi, at du <ul> <li>Er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har anden relevant uddannelse på minimum bachelor-niveau</li> <li>Er skarp på lovgivningen</li> <li>Har erfaring med myndighedsarbejde</li> <li>Har indgående kendskab til og erfaring med beskæftigelsesloven LAB og LAS</li> <li>Kan mestre funktionen som koordinerende sagsbehandler i en hverdag med mange interessenter og komplekse problemstillinger hos de unge</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og tværfagligt</li> <li>Er systematisk og administrativt stærk og kan prioritere og agere i en travl hverdag</li> <li>Ønsker at gøre en forskel for unge med behov for særlig støtte</li> <li>Er en teamplayer, der gerne vil vidensdele og være med til at udvikle Uddannelses- og Aktivitetsrådgivningens indsatser i afdelingen og på tværs af afdelingerne.</li> <li>Er faglig, empatisk, grænsesættende og involverende i arbejdet med unge  </li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne  <ul> <li>Varetage myndighedsopgaverne i sagsbehandlingen</li> <li>Sikre at lovgivningen overholdes og at de unge understøttes med en hurtig indsats i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse.</li> <li>Motivere den unge til uddannelse og beskæftigelse, - primært ved motiverende og opfølgende samtaler</li> <li>Iværksætte, koordinere og følge op på indsatser i samarbejde med den unge, samt alle vore samarbejdspartnere <strong> </strong></li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK's overenskomst eller i grundløn 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan høre mere om stillingerne kan du kontakte afsnitsleder Dorte Christoffersen på 51463964 eller dch@odense.dk.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28 . juni 2017, kl. 12.00. Samtaler afholdes den 29. juni 2017 og indkaldelse til samtaler vil ske telefonisk.<br /> <br />I din ansøgning bedes du tilkendegive, om du søger fast stilling eller barselsvikariat. 
  Arbejdssted:
  Aktivitetsrådgivningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-06-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagoger til Sct. Hans Skole

  Vil du være del af en spændende arbejdsplads, så har du muligheden nu. Vi søger 2 pædagoger 33 timer/uge, som skal medvirke til at implementere vores nye SFO2 - dvs. være tilknyttet 3. og 4. årgang - og 1 pædagog 31 timer,/uge som skal være tilknyttet kommende 0. årgang.

  Sct. Hans Skole søger 3 uddannede pædagoger til jobstart pr. 7. august 2017.<br /><br />Vi har brug for 2 pædagoger med en ugentlig arbejdstid på 33 timer, som skal medvirke til at implementere vores nye SFO2 - dvs. være tilknyttet 3. og 4. årgang - og 1 pædagog med en ugentlig arbejdstid på 31 timer, som skal være tilknyttet kommende 0. årgang.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sct. Hans Skole er en stor byskole beliggende i Skibhuskvarteret. Skolen har indskrevet 786 elever, hvoraf de 300 også går i SFO/Forårs SFO. Vi arbejder i årgangsteams, og arbejdstiden vil både være i undervisnings- og fritidsdel samt et par aftener om måneden.<br /><br />Skolens vision er at udvikle livsduelige, kreative og internationalt orienterede børn og unge gennem vores 3 dimensioner: Sundhedsdimensionen, den kreative/innovative dimension og den internationale dimension. I SFO’en arbejdes der desuden med de 3 læreplanstemaer: Personlighedsudvikling og social kompetence, mødet med natur og kultur og æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer.<br /><br />Vi tilbyder dig at arbejde på en skole, hvor: <ul> <li>Faglighed prioriteres højt og tværfaglighed ses som en styrke</li> <li>Børnemiljøet hele tiden udvikles</li> <li>Arbejdsmiljøet prioriteres højt</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er uddannet pædagog</li> <li>Har erfaring som skolepædagog herunder klasserumsledelse</li> <li>Er velformuleret i skrift og tale</li> <li>Kan bidrage konstruktivt i både skolen og SFO’en</li> <li>Vægter det gode samarbejde</li> <li>Er fleksibel og ansvarsbevidst</li> <li>Har mod på at planlægge og udføre undervisningsforløb på egen hånd</li> <li>Kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte leder af børnemiljøet Anni Biller Due på 6134 5139 eller anbj@odense.dk .<br />Yderligere information om Sct. Hans Skole finder du på vores <a href="http://www.scthans.odense.dk" target="_blank">hjemmeside</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 29. juni 2017 kl. 9.<br />Bemærk - vi indkalder med kort varsel telefonisk til samtaler fredag den 30. juni 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Sct. Hans Skole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-06-2017 09:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være vores nye kollega på Fyns bedste IT-arbejdsplads? Har en eller flere af følgende kompetencer - Robotic Process Automation (RPA), Active Directory, Softwarepakketering, MS System Center, Powershell, Grundlæggende programmering?

  <em>Vil du være vores nye kollega på Fyns bedste IT-arbejdsplads?</em><br /><br />Vi er så heldige, at vi kan tilbyde store udfordringer, fantastiske kollegaer og et af Fyns største IT-miljøer. <br /><br />Stillingen er placeret i IT Service og Infrastruktur i Borgmesterforvaltningens IT og Digitaliseringsafdeling, hvor din primære opgave vil være at understøtte de efterspørgsler, der kommer i forhold til Robotic Process Automation, sekundært vil dit fokus være alle typer for automation i forhold til vores pc-klienter.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Tænker du, at det er noget for dig, så se om du har en eller flere af følgende kompetencer <ul> <li>Robotic Process Automation (RPA)</li> <li>Active Directory</li> <li>Softwarepakketering</li> <li>MS System Center</li> <li>Powershell</li> <li>Grundlæggende programmering</li> </ul> Du føler et stort medansvar for teamwork og samarbejde, og du trives godt i et uformelt arbejdsmiljø. Du har godt humør og lyst til konstant udvikling og forandring.<br /><br />Vi kigger lige så meget efter talentet som efter den erfarne med mange års erfaring. Er du frisk på en omskiftelig hverdag med masser af udfordringer, hvor du i høj grad selv er med til at præge din dagligdag og din udviklingsretning, så er her stillingen for dig.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ud over ovenstående vil du også have opgaver som <ul> <li>Udvikling og implementering af drifts og supportunderstøttende værktøjer/løsninger</li> <li>Troubleshooting, herunder deltagelse i ITIL incidents og problemprocesser</li> <li>Optimering og videreudvikling af eksisterende IT infrastruktur og visse fagsystemer</li> <li>Deltagelse i analyse-, udviklings- og implementeringsprojekter</li> <li>Teknisk infrastruktur arkitekt på design af nye løsninger</li> <li>Projektkoordinator og/eller projektleder for tekniske infrastruktur projekter med mulighed for stort fagligt ansvar.</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />Vi har i IT og Digitalisering en forretningsorienteret tilgang til vores opgaver. Vi arbejder efter ITIL principper og sætter fremfor alt brugeren i fokus.<br /><br />Vores vision er: Vi vil være et skridt foran!<br /><br />Vi vil være en professionel organisation, hvor vi skaber resultater og som samarbejdspartner opleves som innovativ og dialogorienteret. IT og Digitalisering er en del af Borgmesterforvaltningen.<br /><br />Support og Infrastruktur er i dag 60+ medarbejdere, der løser opgaver for Odense Kommune inden for drift og support af netværk, servere, software og klienter og telefoni. Vi er en dynamisk enhed med stor arbejdsglæde, godt humør og højt fagligt niveau. Vi giver plads til faglige og personlige ambitioner og familieliv.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt. <br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos kontorchef Niels Demant Rasmussen på 21206303 eller hos team-koordinator Stephen Skouboe på 5146 3980.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. juni 2017, kl. 12.00. Samtaler afholdes den 29. juni 2017, og indkaldelse til samtaler vil ske telefonisk.
  Arbejdssted:
  IT Service og Infrastruktur
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-06-2017 12:00
  Jobområder:
  Data og IT
 • Vi søger en pædagog, der vægter fællesskaber for både børn og voksne. Vi drømmer om, at du har erfaring fra børnehave, at du er særlig god til relationsarbejde og kan bruge alle forskellige elementer af det pædagogiske arbejde - lige fra udeliv til robotter og til at understøtte fællesskaberne.

  <em>Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær søger 37 timers pædagog med høj faglighed og erfaring fra 1. august 2017</em>.<br /> <br />Vi søger en pædagog, der vægter fællesskaber for både børn og voksne. Vi drømmer om, at du har erfaring fra børnehave, og at du er særlig god til relationsarbejde og kan bruge alle forskellige elementer af det pædagogiske arbejde - lige fra udeliv til robotter og til at understøtte fællesskaberne i huset. Dog må du gerne være særlig optaget af alt omkring sprogarbejdet.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Ællingen er en del af Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær, der også består af Børnehusene Hjulet, Holluf Pile, Tornbjerg, Viben, Svanen, Agerhønen og Fraugde.<br />Lederteamet i Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær har sat en fælles kurs for den pædagogiske læreplan i børneinstitutionen. Vi ønsker at skabe høj kvalitet i børnenes læringsmiljøer med høj faglighed og har taget udgangspunkt i de 3 kommunale temaer, som er sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /><br /><strong>Vores vision</strong><strong>:</strong> <strong>Faglig udvikling, trivsel og læring for livet med en anerkendende tilgang, der skaber gode relationer og fællesskaber for alle.</strong><br /><br />Ællingen har en vuggestuegruppe med 12 børn og 42-46 børnehavebørn og et godt forældresamarbejde med flere gode traditioner – samt en god personalegruppe. Vi vægter høj faglighed, arbejdsglæde, åbenhed, et godt grin og samarbejdet på tværs af husene i institutionen og en nysgerrig tilgang til den pædagogiske udvikling.<br /> <br /><strong>Vi vil gerne have en pædagog, der</strong> <ul> <li>brænder for det pædagogisk arbejde</li> <li>kan holde barneperspektivet i alle situationer også når det brænder på</li> <li>kan formidle både på skrift og i tale – eks. læreplaner og handleplaner</li> <li>har erfaring i arbejdet med sprog og er teoretisk velfunderet</li> <li>kan inddrage og samarbejde med forældrene i børnenes udvikling og læring</li> <li>har gode digitale kompetencer og kan samarbejde – dele viden og give/modtage konstruktiv feedback</li> <li>kan arbejde selvstændigt og systematisk med pædagogiske processer og evaluering af disse</li> <li>er robust, fleksibel og indstillet på at verden hele tiden forandrer sig</li> <li>har let til smil, en god portion humor og selvironi.</li> </ul> <br />Hvis ovenstående lyder interessant, vil vi blive glade for at modtage en ansøgning fra dig.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte daglig pædagogisk leder Malene Bøje Johansson tlf. 23 83 75 85 eller malbj@odense.dk<br /><br />Du kan læse mere om os på vores hjemmeside:<br /><a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/biholluf-pile-tingkaer">http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/biholluf-pile-tingkaer</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist 26. juni 2017.<br />Samtaler forventes afholdt 29. juni 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  26-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Projektleder med bygherre-DNA

  Har du ambitioner om at gøre en positiv forskel for borgerne og brugerne af de offentlige arealer i fremtidens Odense, og har du et DNA med bygherregener? Har du samtidig en relevant teknisk uddannelse som f.eks. bygge-/anlægsingeniør, konstruktør? Så har vi ønskejobbet til dig.

  <em>Har du ambitioner om at gøre en positiv forskel for borgerne og brugerne af de offentlige arealer i fremtidens Odense?<br />Har du et DNA med bygherregener? </em><br /><br />Så har vi ønskejobbet til dig!<br /> <br />Fremtidens Odense gennemgår en transformation fra stor dansk by til en dansk storby.<br />Der foregår derfor rigtig mange aktiviteter, som afleder store og små anlægsprojekter, som skal udvikles, designes og udføres.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du vil blive forankret i Anlæg & Fornyelse, som er Odense Kommunes bygherrefunktion for anlægsområdet, og som varetager de mange og forskelligartede anlægs- og fornyelsesprojekter på anlægsområdet i tæt samarbejde med den øvrige organisation i kommunen.<br /><br />Anlæg & Fornyelse omfatter tre fagområder – Anlæg, Fornyelse og Kort & Data.<br />Anlæg & Fornyelse er en af i alt fire enheder i Park & Vej, By- & Kulturforvaltningen. Medarbejderne i Anlæg & Fornyelse består af ingeniører, landinspektører, landskabsarkitekter, konstruktører, dataloger, tekniske assistenter og it-medarbejdere.<br /> <br />I Park og Vej er vi cirka 65 medarbejdere, som varetager nyanlæg, fornyelse, driftsmyndighed, kort- og langsigtet drift af trafikarealer og grønne områder i Odense Kommune. Herudover varetager vi myndighedsrollen i forbindelse med de offentlige og private fællesveje.<br /> <br />Vi er overvejende placeret på Odense Slot, som liggeri hjertet af Odense. Vi har en uformel men respektfuld tilgang til hinanden, og kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en ny projektleder til at stå i spidsen for en del af de mange spændende anlægsprojekter, som allerede ligger i og som løbende bliver føjet til projektporteføljen inden for anlægsområdet. Projekterne er af stor diversitet. De spænder fra projektering og udførelse af nye veje, broer og havnefronter til planlægning, projektering og udførelse af nye byrum i Odense by.<br /> <br />Som projektleder vil du få rollen som Odense Kommunes bygherre, og hermed være omdrejningspunktet i forhold til at lykkes med at udvikle og gennemføre de prioriterede projekter. Du vil derfor komme til at indgå i et stort netværk af dygtige kollegaer, som sidder inde med en høj grad af faglig specialviden på en række faglige områder, som der er behov for at bringe i spil i forbindelse med realiseringen af projekterne.<br /> <br />Efter en succesfuld udførelse af projekterne, vil du også være omdrejningspunkt i forbindelse med at sikre den gode overdragelse af projekterne til drift, så der sikres en optimal platform for den efterfølgende mangeårige drift fra overdragelsestidspunktet.<br />  <br />Vi forventer at dine arbejdsopgaver vil være: <ul> <li>Odense Kommunes bygherre i forbindelse med gennemførelse af projekter inden for anlægsområdet</li> <li>Faglig understøttelse af projektudviklere i søsterafdelinger i forbindelse med de indledende planarbejder</li> <li>Koordinering af projekter gennem projektfaserne - fra ide, projektering, udførelse og overdragelse til drift</li> <li>Styring af projekterings- og udførelsesfaserne i forhold til rådgivere og entreprenører</li> <li>Varetagelse af bygherrefunktionen - herunder ansvaret for og deltagelse i processerne for projektering, udbud og udførelse af nyanlæg og fornyelsesarbejder</li> <li>Ledelse af tværgående anlægsprojekter/-opgaver</li> <li>Aflevering og overdragelse af færdigudførte projekter til drift samt garantigennemgange</li> <li>Budget- og økonomistyring</li> </ul> Vi tilbyder: <ul> <li>En centralt placeret arbejdsplads i Danmarks grønne storby - Odense - meget tæt på Odense Banegård Center</li> <li>Et godt fagligt og socialt miljø samt ledelsens støtte og opbakning</li> <li>Stor frihed under ansvar</li> <li>Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. fysioterapi, massage- og motionstilbud, flextid, frugt-/kantineordning</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har erfaring som projekterende eller entreprenør, og nu er projektleder eller bygherre. Vi forventer, at du har en personlig robusthed, evne til at skabe overblik og fastholde fokus. Vi forestiller os desuden, at du har et personligt drive og er motiveret for at bidrage til, at vi gennem høj faglighed opnår de mest værdiskabende løsninger.<br /> <br />Du har et brændende ønske om og viljen til at samskabe med kollegaer, rådgivere, entreprenører, borgere m.fl.<br />Du har forretningsforståelse og evnen til at udvise rettidig omhu – dvs. at handle på rette tidspunkt på rette sted.<br /> <br />Stillingen som projektleder til anlægsområdet vil indebære stor frihed under ansvar. Vi søger derfor dig, som er åben og og ærlig og evner at skabe tillid omkring dig, er omgængelig, og kan prioritere de tildelte opgaver så de skaber størst mulig værdi for borgerne og brugerne i Odense.<br /> <br />Du skal være i stand til at sprede en positiv stemning og skabe resultater gennem relationer. Har du et glimt i øjet og brænder du for at gøre en positiv forskel og dele denne med andre, vil det være på plussiden.<br /> <br />Vi forventer at du har følgende faglige kvalifikationer: <ul> <li>Relevant teknisk uddannelse, eksempelvis som bygge-/anlægsingeniør, konstruktør eller tilsvarende uddannelse</li> <li>Erhvervserfaring inden for og anlægsområdet som bygherre, rådgiver eller entreprenør</li> <li>En struktureret tilgang til opgaverne, som sikrer afstemte forventninger, aftaler og løsninger</li> <li>God tværfaglig forståelse</li> <li>En god forretningsforståelse</li> <li>Gode IT-kundskaber</li> <li>God til at kommunikere relevant information i og ud af organisationen  </li> </ul> Vi ønsker, at du desuden som person: <ul> <li>Trives og evner at agere i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi</li> <li>Er åben, tillidsskabende og ærlig med humor</li> <li>Evner at skabe og bevare overblik</li> <li>Tænker ud af boksen og har fokus på værdiskabelse</li> <li>Trives med udfordrende opgaver, og en til tider hektisk hverdag</li> </ul>   <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Tiltrædelse ønskes senest pr. 1. oktober 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Funktionsleder Poul-Ivan Ikkala på 2170 9612.<br />Bemærk at der i ugerne  29-32 incl. vil være responstid på  din henvendelse pga. ferie.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 13. august 2017.<br />Jobsamtaler forventes at bliver afholdt i uge 34, 2017.<br />Bemærk at vi indkalder til samtale med kort varsel.
  Arbejdssted:
  Slottet, Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  13-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Hunderupgruppen - Vikariat

  Vi arbejder i et tæt, tværfagligt miljø og med høj faglighed omkring den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens behov. Målgruppen er fortrinsvis borgere med Alzheimers, Sclerose og Parkinson i de sene stadier. Det er en fordel, hvis du kan arbejde med kræftrehabilitering.

  Vi søger til hjemmeplejegruppen Hunderup vikar for fysioterapeut i perioden 1. september 2017 - 31. august 2018 på fuld tid.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupgruppen under Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling Syd i Ældre- og Handicapforvaltningen er en hjemmeplejegruppe bestående af i alt to fysioterapeuter, som samarbejder med en ergoterapeut samt en træningsassistent i forløbets anden hjemmeplejegruppe.<br /> <br />Der arbejdes i et tæt, tværfagligt miljø og med høj faglighed omkring den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens behov. Målgruppen er fortrinsvis borgere med Alzheimers, Sclerose og Parkinson i de sene stadier.<br /> <br />Vi tilbyder: <ul> <li>Et afvekslende, udfordrende og krævende job</li> <li>Et godt kollegialt arbejdsklima</li> <li>Gode vilkår for faglig udvikling og gensidig støtte</li> <li>Dynamisk samarbejde med tværfaglige kolleger</li> <li>Udstrakt kompetence til den enkelte medarbejder</li> <li>At blive en del af udviklingsarbejdet i en ny organisation</li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsområder vil være: <ul> <li>Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven i borgerens hjem eller nærmiljø</li> <li>Visitation til ydelser efter Servicelovens §86.1 i tæt samarbejde med Myndighed</li> <li>Faglig sparring i samarbejdet med kolleger – terapeuter, træningsassistent, social- og sundhedsassistenter</li> <li>Tværfaglige møder i borgernes eget hjem og i Udkørende gruppe</li> <li>Tværfagligt samarbejde internt og eksternt</li> <li>Råd og vejledning af borgere, pårørende, tværfaglige samarbejdspartnere inden for kerneopgaven genoptræning</li> <li>Kræftrehabilitering - til denne stilling vil blive foretrukket en fysioterapeut, som vil og kan arbejde med kræftrehabilitering, da ca. 10 timer ugentligt er placeret med fokus på dette arbejde, bl.a. med holdtræning på Træningscenter Bolbro to gange ugentligt</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Tager udgangspunkt i borgerens hele situation og understøtter borgeren i at kunne skabe et meningsfuldt liv</li> <li>Kan arbejde fagligt såvel som tværfagligt ud fra den rehabiliterende tankegang</li> <li>Har et stærkt fagligt niveau</li> <li>Besidder robusthed og kan lide at have flere bolde i luften og at have travlt</li> <li>Har en reflekterende og ansvarstagende tilgang</li> <li>Er fleksibel og er vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>Har tålmodighed, overblik og er god til at tilrettelægge dit arbejde</li> <li>Har en respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker</li> <li>Kan lide at have borgernes hjem som arbejdsplads</li> <li>Kan tænke kreativt og udvikle og finde nye løsninger</li> <li>Har kendskab til IT på brugerniveau</li> </ul>    <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.<br />Der er tale om vikariat i perioden 1. september 2017 - 31. august 2018 på fuld tid.<br />Ansættelsen er betinget af en aktuel og tilfredsstillende straffeattest.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Rehabiliteringsleder Lone S. Hansen på 6551 3711 eller TR Maryanne Wittenhagen på 2051 1868.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 3. juli 2017 kl. 12.<br />Vi forventer med kort varsel at indkalde til samtaler torsdag den 7. juni 2017.
  Arbejdssted:
  Hunderupgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Engageret pædagog til Børnehuset Stjernen

  Vi har spurgt vores forældre og de siger om vores hus – nærværende og imødekommende voksne, samarbejde i top, en atmosfære der er præget af ro, stille stemmer, god struktur og så siger de også at glade voksne skaber glade børn.

  Vi har spurgt vores forældre og de siger om vores hus – nærværende og imødekommende voksne, samarbejde i top, en atmosfære der er præget af ro, stille stemmer, god struktur og så siger de også at glade voksne skaber glade børn.<br /><br />Så kan du se dig selv arbejde i et hus, hvor ovenstående er nogle af kendetegnene, så læs endelig videre.<br /><br />En af vores pædagoger har fået nyt arbejde, og vi søger derfor en 35 timers pædagog til vores vuggestue pr. 1. september 2017.<br /><br /><strong>Hvem er vi</strong><br />Børnehuset Stjernen er en del af Børneinstitution Sanderum-Tingløkke, der også består af børnehusene Tænkehatten, Lahns, Dragen, Afrodite, Dalumgård, Dalum og Midgård.<br /><br />Børnehuset Stjernen er et børnehus med 81-87 glade, nysgerrige og velfungerende børn i alderen 0-6 år.  Vi har til huse i to fysisk adskilte bygninger. I ”Lille Bjørn” har vi en vuggestue med 20 børn og en småbørnsstue med 2 vuggestuebørn og 15 af vores yngste børnehavebørn. I ”Store Bjørn” har vi de ældste børnehavebørn (44-50 børn).<br /><br />Vi har en stor og super dejlig legeplads, hvor der er et område specielt indrettet til vores vuggestuebørn. Indenfor har vi flere større og mindre rum herunder motorikrum, sprogrum og værksted – vi har derfor gode muligheder for at opdele børnene i mindre grupper.<br /><br />Vi bestræber os på at skabe et inkluderende læringsmiljø og møde børnene, så de føler sig betydningsfulde i fællesskabet og forstået i deres intentioner. Vi har fokus på udvikling af praksis og refleksion i professionelle læringsfællesskaber, hvor vi bl.a. arbejder med analyse af praksisfortællinger og laver handleplaner.  <br /><br /><strong>Vi har brug for en pædagog som</strong> <ul> <li>Brænder for og er engageret i arbejdet med vuggestuebørnene</li> <li>Er teoretisk velfunderet og kan omsætte det i praksis – gerne med erfaring med sprogarbejde og motorik</li> <li>Kan lide at arbejde i et større team (4 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper)</li> <li>Kan stille spørgsmål til egen/fælles praksis med henblik på at udvikle praksis til gavn for børnene</li> <li>Arbejder anerkendende og inkluderende</li> <li>Er nærværende og har et godt overblik – også i pressede situationer</li> <li>Er god til den skriftlige såvel som mundtlige formidling</li> <li>Kan arbejde selvstændigt i praksis og med pædagogiske læreplaner</li> <li>Kan indgå professionelt i dialogen med forældrene og møde dem anerkendende</li> <li>Lægger vægt på og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø og samarbejdskultur</li> </ul> Hvis du mener du kan bidrage med ovenstående og derudover har en god portion humor, kan se muligheder frem for begrænsninger og generelt har en positiv livsindstilling, skal du ikke tøve med at søge stillingen hos os.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Henvendelser vedrørende stillingen kan ske til daglig leder Marianne Skøtt Mikkelsen på 63 75 41 65.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 2. juli 2017. Samtaler forventes afholdt onsdag, den 16. august 2017. Ansøgninger læses efter sommerferien, så du kan tidligst forvente invitation til samtale omkring den 11. august 2017. <br /><img height="126" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHAAAACeCAYAAADqro65AAAAAXNSR0ICQMB9xQAAAAlwSFlzAAASdAAAEnQB3mYfeAAAABl0RVh0U29mdHdhcmUATWljcm9zb2Z0IE9mZmljZX/tNXEAAB5VSURBVHja7V2HX1THE//9F9FoNLHEFlsSjYmJGmtM7NJ7E0QFBQVUVMQudmMv0dg7YEWqFY2KICA2sFcsaDRq1Di//c6xl+M4jusc5s3ns3D37r197+13Z3Zmdnb2f6RQtaXY2Nj//U9pBgVAhRQAFVIAVABUSAFQIQVAhRQAFQAVUgBUSAFQIQVABUCFFAAVUgBUSAFQAdDe6O3bt1RcXEyXL10yqzx8+JD++ecfBUBrU0lJCV25fFnd8EVFRVTy5InZ9T55/JgKCwvV9V65coX+/PNPBUBzCVxx+9YtdcM+ePCA3r9/bzbXVka4x71799T3vXvnjtn3/U8BCKDQcIWCE/766y+L1fvixQuaN3eu0dc9f/6cuVKKWwXACrjtcql4fPr0qVXusXPHDur188/07t07k+t4LMQtnvHmjRsKgCCINHAaeri1yd3VgQK8WzAA5tKrV6+4w2EcNqdDVGsAr127xg1gCw3w7NmzNHZUM0rYUp/W/PabZTugUIBuVBFHVgmAd+/eZS548+aNze45OiqKzh6tS7cv1qLQYcEWr585slTR+mABlC9paxX9/v375Onalt4/+4joz4/IaUArVmisQU+FqYN3/Pvvvz8sAG8Jc8CSA/+1q1cpNSWF1Xt0DHyuiCAyN65uwOChLJzVmDLS0+lcTg4VnD/P50AMnjp1ynLPJ4YHW2isVgcQ45sx5gAUAila3+mx2QBKu7Ztaffu3SySv/3mmwrrc3PpS49vfKwG8PThOjR92jSKGDmSpkyezOctXbKE/Hx8LPru0Fivio723opjvFUBhKgEeIYqKTu2b6fuXbtSpw4daGR4OE2bOlUvgN+0aUNdfvyRCgoKGExQ3IwZ5OzoqC6TYmOpQ/uvaWTIFwzemSN1qV/v1uQwoI9RAM6KiytTb35+fpnvKLsTE8tdByXnioXtWZsACPEBztBFwUFB9PNPP3EJDAigmzdvcgEXrfv9d9q4YQODs2zpUnombEJ5LsqE8eNZZAJANNrgwEAaGhysBnCUAH5EaCidPHmSi5+vN0WMaEaujq0YwKMHP+W6w0OaU/9+/XQCiPv/0rMn32/RwoV8LDIiQig/w9T1Pnv2jP8vXbyYvv/uO/5c0fuC4FF6YgG3n00AvH37NouPisjV2ZniZs6kvLw8+ql7d1q/bh1zX88ePRjIEcOHU/SYMRQ4aBArBWjwRNG7D2Vk8Gf0fgDo5uJCl4TC8EP79mUA7NGtG/l4e3Pxdm9Na5c1FL+3EQ39NbX/tg3XsWVtA/4f4O9Pjx49orGjR3NHeP36NXP1ls2baf++fdSpY0dWggCgZr2vRScCpSQnU4fvvzesUxcXs4vOrgG8I8CrTMMDgBCVA/v350bMOnOGGwsN4enhwQoAGixMACkBhDhF6dalCzfotq1bKWToUK5vieCCvr17qwEcNmQIpael0ciwMNq5oT4D2OeXLylt72e0eG4jru9aXm1+hj69ejH4P4nOgw4CAgfjmJd4FgApOXDI4MFcL4o03o0BkIcVwbn39HBqlQJ42wDwJIBTp0yh06dPk7+vL8XGxNCdO3e4Yb09PWn8uHEsTo8cPqwGcM7s2ax4dO7USS2qNB3M8jMAhPgDNwGgpF31GEBtEfrP04/Iw+UbdtuhvCrlKHDgHqEYQSTOnjVLxfFCUgBAWS/K4UOHTAJQ6gaW4kSLAXjHQPAkgAAKCgbGmQXz5tGJEycoIT6ex725c+ZQ5vHjfK4E8Ny5czzuYLzJzc2tsO7EhAS+PkSMV4N8WtC5E3XoVEZdWreiIQNYlFub5s5ozDbh7Kkqc0KT8A7oJKOEgoNOg44ELwsUFNQrS052Np9/6eJFWrhggdHtxSBagBMtAuBtI8ADwam8auVKLjt37tSroWGswXkQmyAoGBcuXKj0HlGCY/L/qKM2HXSVjP2f6ZydQAcB982cPp050VpkCRDNBhDapj6FxRYEMwUFNhfAzcrKIi+31mrPS0Xlxb2a5OLUlx6Udg5tgnFvLY+NZvuZo52aBaClxIA5BA0SWmiHH35gxUOW79p9TZt/a6AXwAdFHwsR2Ya1S22vCcZE1ANt2doECfaXiR3FZADh67sutEVDz4V9h7Gv9y+/kLOTEy1ftswisxAwOzBGAsRBwqaMHDWKOv7Qlhz7t6b1KxvqBfDOpVp8LcroyMgyShEAxHE3V9cy98N4KAtCPEAwgaBg6eJWKETbtmyp9D2uFhUZFC1gMQANnVNDo0AhQGN8164dde3cWdhi37K3xRiHL2zFmTNmlCkwvsE5qNvT3Z3vdVwoPxNGNy0jPv9+VIO1Tm0AcbxTh6/UIG7auLEcBwJAaIxdhfmCZ9bk8vZCocJzQZOWmrI29evTh99XarkVEcwSiGybAAindGUPJOno0aP8ch6igRFBhkZ+KZQW2Xshhg2ZnegigJcNrVlycnL4f2hICJ8HDkzZ/RndvVKLQVoyrxEb8X17fUlB/i1o97Z6ZcDt3EkFIBq5oxDD5/Pz1fd0GDCAAYSkkefAiwQ7cbgoPwuzYvWqVWoAUaBNa1JEaec1BByIUYhTqwIIMXHHiJtsFeIDLwAb6teFC2nlihU8cwDNE8oPOBJ2lKa7TBYY6jAfpOg6kZnJPlLUB9EEjwzUeHyXdUDtbwduF2NbrjAh/L1blAM9POQL5j5NAMHR4Ko+vXurNV4J4Ivnz/kcfz8/7oCaBaQJYE/xDOiopgAIQmcxRjIZDaCx4QjQsPDiaFj5kmio3r16sdwPDwtj7oJ4wm84D59lOVRqMEuCLxTnyamp7LNnVeJZcAdEtLNDKwr0bUGx0U2p5FZNNYAPimrR6UN1eS4Q3+GR0QRwvrBFF/36K3+GT/S5kAraAE4WdivGqZcvX9L169fVYSASQCg8+D9YcKmcUTEWQGPb2CgAje0dmuMgxhE0dlpqKk0YN45fCoa87MngSBxzd3Mr18M1CaJLF4Coy83FgTVLTREpAXxyUzWddC2/FnOn88BWagDhIw3wc+dxCKKYQRSgQGoAQPhscQwGPny3ak1XdBqI3HHR0apO8uAB+3EZ7EmTTAYQnqGKTBuTAUTPA8cYK24XL1pU7uHhImORJBpJEnq1BFAfVQQgZhYiRnxRTlHRBPBydm0aH9WUv4NL3zxWKTE9un5Ffp4tGQA8R1BgoFpaAMCzpfdAgVTAM8IvipkMhBxC1PM9hLRBAefiO5QsUwAEGToNZzCAReIBjI2+ko0Lh3FGRgZ7NTCvBmUBx1csX17mfDi34azW5DzMvMOhLBUdAAhRKSOyLwrDXTYutE/MMixf+Dktnf85AyQBhL0HZQafu3X+ivJPfaI2I/r1/pKvSTpwgOvEGObk4KBWviSAEKFoVG3pIEWoNMghWjGzIsdmUwCECL5mgJlmEIDQOE0Jh8B18HnKcQ9FjnMYy+A41gYQv0MTg3MbZf7cuXwM/kbMFjg5OrI2CPAxZoWPGKFTOwVgT258rFOJ2b21PnPnq+IaNCyoOS2a04iyj9eh6LFj1c+CDgM32zGhRWsCqIu0AQRBtMJvK+9piolgiG1oEIAVDarShYWC8EC4sVAwZsD5i4JpHwkiCrgPIAwOwkRsEJeePbqSh2sH0VtVAPt5taIpE5pyiQprpr72p25fUft2X5OvEHfZx+qoC8a9rKN1aOvvDbgkbqlPl85+UkaEHk76lEaGfqEGF6Dhdzlewk50GPCjzvdE3Ayuc3FyYltPFnQiNDAARKeCs12TDouhAlo2xk5TnBbgcqwFMQtAjAm3bt7U+duB/fv5ATv90IaGDGpBE8c2owWzGqtL/OYGdGBXfVHqUVLCZ3Qlp7aqnKtN9wtVyoZmGRrYnBvq+b2a6jHsbclHNG9GYwZOArl9vX4XWUVjIO5xIL4eh1iwzZZet8y5GEPPlwY5aY//8B5pczIkCkwhiMxjx47pbCO4+gxVSHQRhhB94ZeVAni5kh6AlT0QPcOHNKd7pcazqcXDpWU5AGW5mlub1ixtyOLvzZMaBte5YVVDio5sxuOhPHbmcF2aPL4Jmxma5+oL+sVwgCkuOCZkyS6dUrImyaAwkwA0VPMEq6emppBD/26C6+rrdFsZUgoFZx7a/6lZnUBXeW/gebeFUtO/T3ee4YdLDtxlD+sGIUYrWh2lF0Bj7T6o1Ah7CPT9UthbtS0OhC0KxtP0vZ/RnOlNxHu0JHfXXhQjFC74SaGYWHt6SRfp837pBdDURSAnT54gZ8feQnw1oLdGiDt7KxgzXz2sQQWnP6FdmxrQtIlNydv9O47bgTkEd56hMzLmUkVYVAgguAkLG00leFbmzZlDnq5f0flTn1RbEHWB+uJ+DcpM+1SMyZ/T6PDm5DSwE4UOG8paKZwU0mlvSbpx/Xo5s0svgJZYggU6n59Hnu6O7Ht8/bD6cqO+8RWgQoFLTvxMaMxNaHBAS/Jw68suNphRcMiDIcxWZnTYklYHEISes2LZMnJxaMMBRh8aiLq49OWDGmyLJm5pQJPGNSMfj3bk6+NDM6ZPZ9ELjrKEGNUJIBrcGuvdELPi7+tDcZOb0F8PPjxurAzUp7drlkbIfU4jQyF6f6DwsOHsMz2blVV5++nwzOgEsMjE6X1DCFotIsvw8IgK+y+BqFny/viEbVFnx/5sexqyrBx6BUL0KwXQkuKzIsKDhIYMo5jRTbln/hdAe/2oBu3ZVo8G+bSkEcND6MSJTKMXuWpjU2UAyoF5184dghu70b4d9Ux2ANh7gYNgQVxjcnboRAvmz2fTw1QttVIA3wgRd81Gto0k+AsRFQZn8/2ijz8Y4E6m1+VlbX7ebkJxSeSZfXNJ2ytTDkDEeVZFliI8VPLBJHJz+Zl2bKhfbbnxzzs1eUbEaeDXHCWQm3vOolksMPRoRrKXA9BW4rMiQufBiw/2b0U3CqqHOw4a5oUzn9D0iU3IyaEXB25ZM1pdEyO7A1DS8WNHydO1P61f1dBugXtZXIOnyoKF4Y7FNGmpKTbJvFEtAARBVDgJNbvkpn1pqQ+vfUxL5zciV6fOvAimsPCKTXOpVRsAIU693NrYBWjvSj6irCN1KSrsC3J3daSdO7ZXycxEtQIQk6ZzpzeucvAwiezh2oaihKZ8NutMlabWqlYAYqXu2aN1qhzAfr2/ZdeivaScrBBA9KwiE6KnrEGc38W5p13MJ65e8jlPjdkLVQsALxQU0KjQL+xi/EM8DTRNzPUpABpIWCuP+TW7cYddrEUOA3rymgkFQAMoMMCHiq/al1tt/856vNZRAbASQmS2r0cruzTekeFp7969CoD6CFmZkNvFHgF8dqcmOQ383uiFmDYB0JBQblsQVtnacyDUkaRPKTgokGdu7ApA7R+rghAB7dC/faUpQqq6zJ7WmNauWaMAqE1/nDxJ02Ka2P/s+sMa5OHStsyaegVAQXAOYyVRdZhGQsAv/KJYAKQASKox2MOtH6/bs1QjX8+vTTfOW29ece3yhtzpFABJldoqNLi5RRoWM/rb1zUgL3cHGjJ4EC/kRIjD2xLLuubg6gvyb0mZmZn2AaAxOWAsTZs3baLt6+tbZKI1ZkxTTj2JcD0ET+Wey+FlcN7ubTnkwZJcfqOgFjk79rBKRl5t0k5vVg5AuIruVlH+s+DBgeyyMqcxb4nrPVy+5tRe2rMH+I4cMMhX4+zYmX6d3YhuXahlERD3bq9HY6KirC+ltJIfVGlYoXbP8nT7yqxGREbeAX0705nTlW8fgMnYxIR48vf1oAlRTSkns47ZInvMyGYUv2uXzcSnXQGYnJxM8+MamdR4yLq0ZG4jCgoMMHo5M7xPJzKP08iwEeTj0ZrTdP392DTxihW/jgM6WlWCGQSgvhWh1qLYiRM5U4Sxjfbo+sc0fEhLTs6qa/mVoYT3xeYkqMfdpQOtWvS5SRHjUJQCA3ytsjRB13JrnQAi28J9C2dXr4wc+nemd0bGgub9UUdc9z3t37eX7t26QZdOZNB7wVFXzmVR4rSRdGLzCpOeBcrIls2bxDj5M02PbUIXzxrn1sM1CC20NN3QoWDaZHlZZYRkAeMimxrVSEjo4+nmxAtxWASvmE0HYvwpY1407YjwpPSpwXR0ZZxZzwUuwtr/ocGDKWxYC8pM/ZSDmwwR6e7OrQ1KDW2O+LQbAJGwB3Nths4GTBzblHcj01w0uXv1Ijo4K4o2jA2iI3Mi6chEP0qZFUmXcrI4dN8cgnjNy8vlGB0Pl29p028N6MX9mpVKB6w8slTkWkUTDRUCyLmcbZQL29XFhYGp1N46X5sCfFSJWWVkWEnJU8rKPEQJceG0YUIgrQj3pLS4UQwgyqYwV4of608rw70p7beF9OhhsVmNiM07kMXC1bkLR8zpM3t+X96Q19JbgpAsUDuRkF4AbcWF0NiGBbWuFDysJRzQrwfl5GSXuX7D+o0U4t6H3h1byuVJ8gJKmTlMDeCG4c7qzyjbpoRT/sFdlHM42azwQAQd7xNjr5uLE42PbMZ7MmnPoEDchgxuzhkarSE+7QJA3oJAaHz67KuFsxrRkOCgMolUJT0qfkDp6+fS+c2TKHfjJCrcOY3y1sUwWIdifCltvE8ZALeHu9Le0Z6q3+dEUfGdW2aLtpMnMjlm1Nv9S47j0fTy3L1ciwb2767OUGxTAJEa+datW2RNQvZBZGHSBR5ytgwLakFzZs3Su+bgxbOnlDZ/DOWtGkPXds2kg5MG0YExXrRzpBuljCsL4K5R7pRaeixDAJwsxsmHd3TPrr8oNtyeA5BIi4XMv66OHTn7oTRDUoVtGTZihMltdFVPuq3KU21ZkQtht3m4fi9ETXnDGUnsvNw6UmpKskF1/fm0hJLXLqbESM8ygB2M9i7z/bDG5z1RHgJgb9okxs28bNUa9evnz9Hu2eMoffU8yhCa7OMHxhvlUK62b9sqxGtvzhyMlUujw5vRrp07Lcp9BgEI3+EzK20LjvSRcVPKh85vFSaCq7MD9zxjqPBYMnOVBCg+wp1StADMmOBbBkBw49YwF8oQgIGyDyXTtnGDaXNMKB2NDaDTO1ZTYfYpwaXGSyJ00KNHDtOwoUM56R6SxRqbPAIpN/WlKDEr3aS5hBzTJzUyBmIN+TihEIyPjjZpw8SUFXPKcNjWcLcy4KHsE6I1Y4JKhO4f48nj5MHYIDpxIIE2b95CZ9fHUknyfDq+YASfkxDprgJ+YgBl7tlGxYUFkJdGPRfEa35+Hk2dPJmzARvjMaqs7Q0C8H4FKqy55OrcV21PIdGdj0db3ofBVDde0qr5tC7USSgpHio7UIv7NDkP/6UykyQARPaM1y+eUdqaODq/aTKdWR1N6YJbJYAqjdaF/5/atFTv9rD6CNNbhtqGsF8fV2LDGpxy2dJciND5qHBV6Dw0N0+3npSVdcaMGt9T8sRA2i4Ul70CoI3CfJjt24cOx/iVE6F7ojwF93n9C+SEIFbYQH8JhejomvmULEQrxkddnQDApy+ZQtYmQ9rcYADhH9SlxptK69ev58StMBECBwWYvePzm7/f0H5hyEMkrgt1ZuC2CZNBW4nZI7hzd7Q/rQ3zVIvbxPGBZeo6t31FKdg+dEhjzJQmSbr4vyt6ED17/IisRRj7DEmKYNS2A5bkQqRhxm4qmFy1lOd+/9KZqgYWDb84cABtHx9Mv4e6lgFw0wgXyk7aRZcz0+lwrL9KU52IGM9/x6XUZTMZfHBz8rh/O0CqAA7gJUR4UPpy622KZcwOAUYBaKnIbch2ZHVHVgpL0pGVcf+aCwsniIZ4Q0UXL1BG7CANLvKm9HVLeJub5WE+tHKIIy0ZPECYC//OvqRNC2EAkwX3Hprwrx15cKwXxY9WAXohfrXVADRm52+jd26xhEKDXU8KLRjCz5tepaXQ1lHQKv243Luqmje7fukCJU0aogZhc4Q3FRw5SDknj9MY9340L2IIZWceKVNfxqJYFdizI+nAvPHqaxOnR9CV08dYlGavn2cV8EqMHKpM2vwKXnF7SEUsad/6lRTj2Yem+vSjmX4D6OyBHXz81cuXNDvEh+L8+9Ecv37snbmQtE19HS8V09J4H967SxkzwwVg/lRcdIFuXrtGKaVj34F5Eygn8yjXeSbtgMXfwxQJZxKAxuwdaAtK2LCWti6aRUf2xtP1wovq41cvX6JZo4bR/MihtGvlr3QxN0dvx4PInRboStODPelUsmoF0rKYCJrs1Zfip0fSq5JHfP1bK6USMSUSwuT9A+GduW9GOn2bERrEiEYB12qejxC+R/cxPlo3xKQyj4vFAQTB0W3rsPIPkaDUmTrpbPYmyIV69lSCO0wOyMi6Dq+CTEEFnyDAh8qMzTZQsPkUSH6XPRLBxqgL263iOLz+2GwDn1EfNiaBzYR7SK89rr2iEQAE0VRQUMD3hRIl7wFxiP+oG8+jfRxF7vmOfZrwXSpxWCOI++A/jqMtoP7jM+xacBXOxfUVuc/0baxiEwBBFW2Mhc2v5AZXiDpD5DVySIPChg+nvNxcftEe3btzWMXJ0t0vsT0PwhewUyYIewzCxebh5sb245jRo8nRwYG3OOjfty9vOR49ZgzfQ4p17CzWvWtXulRqu6anpZGzszPvs4u9ArFZJNIfI681fK+OAwfS9m3beNs5OJ+RlQJb5uC5ZHIDbMOK/ZMC/P35O7bRWyneD1vy4FjosGHk4+XF58BMmiSeB9NImJXXpXXzBldGOuytAiB6ty4j31AAO3bowNu54XwQ9iFCQwBAmC0AEI2B0HjUg8ZyEA0eKYDzEoACQACCzbMAIJ4HmzACQDmFk3XmDLm7upKbiwtzIfbcRTQANqIEFyDtMe6B+3p5eHCHwcbKeC657gEbVWLiFvcHVwFAbD2HfSXQYbDJM66PGDWK74OkffK5dAFoCceIRQAEQRRq9yYAAo7BDs9DhwxhAMEB+I5GwErcxYsXc8/GscOlPR0Nh5fHfrXYRBgFDQxAsAUruAIAQnx2E8dQz759+5hzASCkATgKBXlIQdhpGqCCY7GmTwKICVjUieMJ8fFcd1JSEnMRpn/wXCnJyWoAATIARt3YJ/C31auZU4MF0NjtDABC5GNrc5yLDov9pTQBRAeD1LKEKWYxAKVIgCosxSknTxfjDV4IPRbh8/iMgsaTx+U5Mm+0/M7xqQIQcCrGLVyTn5fHDYDxBQ2AYzzGvHrFn+W95RikGVGAcU6ubce50oWHe2GshnmE0Ae8B8Zr+Rxy0Qqul+Mxj72iboxfuA+O4973SuvFc6MOcDekiByb8f+yRhvZFYDq3iUG8qrOJ2aPZIkxz+oASoLIMGVS9kMlaKvWSGVtNQBBEDGWnIKqrgQRb60FL1YFEIQxxZRdSj4UQlyPNaIZbAYgCMoMVGZ9IhXrzE+dOmU3KR0rI2i1sFUrel7MKkBZsdYGKjYFUBJEqq5IM3hMEF4PIxreEgBujy46xLJgX2CYRj7e3rx3LsLsNUmaCLYaOmwKIAg9Ej1TM4QiNiaGd6mGzYW9arFUeWupwW8vhGd2EYY6PDSJCQnsfYGdiogCSXAFojPaUgO3OYCSYEdBrEI7Q0HP3bd3L3tAAoWxD68GMgPCBpRci/NskYAB94GI1Nw6ANJjhuhgv69dy84IACf9m7Bf8S7mhs9XKwAlQTtD74aRD0MajTdX9HJkmEAq/wA/P/bAYFUQUlulpqTw75YmuNpOnz7NHhosXcO9Fy9axM8FsQmCIZ+WlqYe9yRw0glfFVTlAJYBUjSGHDsgapMPHmRnMBzXmB2As9hfAOohGnn61Kk8/mSkp1NOdja7x+AFOpikirOR7i9J+B1ZELFdONxn6DRYl4FOA+9Or19+oTWrV6tcboGBvMcR3GXaJDNd4PoHdjAfajcASoLbCkAisAeKDBpMFvgas7KyKDQkhCKEeIUygbEIi1+cHB1Z9MKRDEc5xBwc0Zh5AM2ZPZsG9O9Py5ctU10vzuvWpQv7MkFYEg2/JeqIEwBv3riRd96UhCAodBAA99RKSw0+CAAlwc+JcQdgouHk+gxwDMQaGhuJV7HYc64AB97/kNLpnGlTppC3+N+nd28aGhzMSgVmIvD7CAEufsMMBzhs7549XO+NUr+s5ryd7Ewo8KHao4ljtwDqFFuljYkCLpDaHn6HyJUz25jVwJ4TqampdC4nhxUfjHHgIkzKQilCB9HUFnF9sRjLNO9RHbxI1QJAXQRAYW9pNrgsPENRQcHMga5r4ICvCi3yPwugPoImCzGrq1hiDz8FQIUUABVSAFQAVEgBUCEFQAVABUAFQIUUABVSAFQAVEgBUCEFQIUUABUAFVIAVEgBUCEFQAVAhRQAFVIAVEgBUAFQIQVAhRQAFVIAVABUSAFQIQVAhRQAFQAVUgBUSAHwvw4g/iil+pb/A+A70kw6Vu1LAAAAAElFTkSuQmCC" width="90" />
  Arbejdssted:
  Børnehuset Stjernen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-07-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du interesse for persondataret og den nye EU Persondataforordning, og har du lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis? Så er du måske vores nye praktikant!

  Odense Kommune står foran en stor opgave med implementering af EU Persondataforordningen. Til dette projekt ønsker vi at tilknytte 1-2 studiepraktikanter, som kan hjælpe med processen.<br /> <br />Det drejer sig om et ulønnet praktikophold i efteråret for studerende, der læser cand.merc.jur. eller cand.jur. på SDU. Praktikopholdet tæller som projektstudie og forudsætter gennemførelse af persondatakurset forinden. Hanne Maria Motzfeldt fra Juridisk Institut kan fortælle dig mere om forløbet (<a href="mailto:hama@sam.sdu.dk">hama@sam.sdu.dk</a>).<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />IT & Digitalisering arbejder med IT-drift og udvikling af IT og systemer i Odense Kommune. Her udgør informations- og IT-sikkerhed en væsentlig del. Vi løser vores opgaver i et godt teamwork og på et fagligt højt niveau. Vi arbejder desuden tæt sammen med medarbejdere i resten af kommunen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studiepraktikant vil du blive tilknyttet projektlederen for implementering af EU Persondataforordningen i Odense Kommune. Du vil primært arbejde komme til at arbejde med de persondataretslige spørgsmål i projektet, men i et vist omfang også med opgaver vedrørende gennemførelse af projektet.<br /> <br />Du vil skulle starte hos os, så snart du har gennemført kurset i persondata i efteråret 2017 og være hos os resten af semestret. Ansættelsen tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for praktikken.<br /> <br /><strong>Din profil </strong> <ul> <li>Du læser cand.merc.jur. eller cand.jur. på SDU.</li> <li>Du har lyst til arbejde med implementering af ny lovgivning i en stor, offentlig organisation.</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan holde flere bolde i luften på en gang.</li> <li>Du er i stand til at arbejde i projekter og bidrage til projektets succes.</li> <li>Du kan rådgive om juridiske problemstillinger vedrørende persondata.</li> <li>Du har gåpåmod og godt humør.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Spændende opgaver og mulighed for sparring.</li> <li>Mulighed for at prøve dine juridiske metoder og teorier af i praksis.</li> <li>Foden indenfor hos Fyns største arbejdsplads.</li> </ul>   <br />IT & Digitalisering påtænker at ansætte 1-2 studentermedhjælpere i 2018 til at hjælpe os færdige med implementeringen af EU Persondataforordningen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Sigurd Kristensen på 65511725 eller IT-sikkerhedsleder John Bonnerup på 65511712.<br /> <br /><strong>Ansøgning</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. september 2017, og du skal søge elektronisk her på siden.
  Arbejdssted:
  Egeparken 2A
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-09-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT||Studerende
 • Vi søger en pædagog, der vægter fællesskaber for både børn og voksne, brænder for relationsarbejde og kan bruge forskellige elementer i det pædagogiske arbejde for at understøtte fællesskaberne i huset.

  Børneinstitutionen Holluf Pile-Tingkær, Børnehuset Fraugde søger 30 timers pædagog med høj faglighed og erfaring fra 1. september 2017.<br /> <br />Vi søger en pædagog, der vægter fællesskaber for både børn og voksne, brænder for relationsarbejde og kan bruge forskellige elementer i det pædagogiske arbejde for at understøtte fællesskaberne i huset.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børnehuset Fraugde er en del af Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær, som består af 8 børnehuse: Agerhønen, Holluf Pile, Ællingen, Hjulet, Svanen, Viben, Tornbjerg og Fraugde. Tornbjerg og Fraugde er også gæstehuse for dagplejen. Alle otte huse har en god tradition for tværfagligt samarbejde. Et af vores principper er, at alt hvad vi laver, skal understøtte vores ønske om fællesskab, gensidig forståelse og forpligtigelse.<br /> <br />Lederteamet i Børneinstitution Holluf PileTingkær har sat en fælles kurs for den pædagogiske læreplan i hele institutionen. Vi ønsker at skabe høj kvalitet i børnenes læringsmiljøer med høj faglighed, og har taget udgangspunkt i de 3 kommunale temaer som er: sprog, dannelse og tidlig indsats.<br /> <br />Vores vision er: Faglig udvikling, trivsel og læring for livet med en anerkendende tilgang, der skaber gode relationer og fællesskaber for alle.<br /> <br />Børnehuset Fraugde består af en vuggestuegruppe på 10 børn + 4 pladser til gæstebørn og en børnehavegruppe på 43-49 børn. Vi arbejder med fordybelsesgrupper, både i små og større grupper, hvor vi har fokus på børnefællesskaber, relationer, inklusion, og på hvordan vi understøtter børns læring, dannelse og deres ihærdighed. Vi vægter høj faglighed, arbejdsglæde, åbenhed, et godt grin og samarbejdet på tværs af husene i institutionen og en nysgerrig tilgang til den pædagogiske udvikling.<br /> <br /><strong>Om dig </strong> <br />Vi søger en pædagog, som er engageret og fagligt velfunderet. Du er opsøgende og reflekterende i dit arbejde og <ul> <li>Du kan holde barneperspektivet i alle situationer - også når det brænder på</li> <li>Du skal have fokus på kerneopgaven og kunne omsætte faglige refleksioner til dagligdags pædagogik</li> <li>Du skal være villige til at træde stien, mens vi går den</li> <li>Du brænder for spændende nye udfordringer og for at skabe gode og spændende læringsmiljøer for vores børn</li> <li>Du er nærværende og anerkendende i din tilgang og kommunikation til både børn, forældre og kollegaer</li> <li>Du kan inddrage og samarbejde med forældre i børnenes udvikling og læring</li> <li>Du er ansvarlig og forpligter dig i forhold til opgaveløsning og for de besluttede aftaler</li> <li>Du er fleksibel og reflekterende i forhold til at arbejde med børn mellem 0-6 år</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte daglig pædagogisk leder Camilla Kennedy på 21 17 40 81 eller <a href="mailto:cvk@odense.dk">cvk@odense.dk</a>.<br /> <br />Du kan læse mere om Børneinstitutionen Holluf Pile-Tingkær <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/biholluf-pile-tingkaer" target="_blank" title="her">her</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske:</strong><br />Ansøgningsfristen er 26. juni 2017. Samtaler forventes afholdt 28. juni 2017.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Holluf Pile-Tingkær
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Brænder du for at koordinere og strukturere en fleksjobbers hverdag? Vil du være med til at styrke fleksjobansattes faglige og sociale kompetencer? Formår du at motivere medarbejdere til at skabe en øget service og vedligeholdelse af Odense kommunes ejendomme?

  <em>Brænder du for at koordinere og strukturere en fleksjobbers hverdag? Vil du være med til at styrke fleksjobansattes faglige og sociale kompetencer? Formår du at motivere medarbejdere til at skabe en øget service og vedligeholdelse af Odense kommunes ejendomme, samtidig med, at du formår at forbedre deres kompetencer til et job i det private? Så er du måske vores nye driftskoordinator til projekt minifleksjob.</em><br /> <br /><strong>Projekt minifleksjob</strong><br />Odense Kommune har et antal fleksjobvisiterede borgere, der kun kan varetage et lavt antal timer ugentligt, hvorfor det er vanskeligt at finde plads til dem hos private virksomheder. Der er derfor et behov for en ”træningsbane”, hvor de fleksjobansatte hen over ansættelsesperioden kan højne deres kompetencer og timetal for at blive mere attraktive for det private arbejdsmarked.<br /><br />Formålet for de ansatte i projekt minifleksjob er at komme tættere på det private arbejdsmarked, samt at opnå en større livskvalitet. Minifleksjob ordningen henvender sig til fleksjobber med et effektivt timetal på op til 4 timer om ugen. Projektet vil omfatte i alt 80 fleksjobansatte, der ansættes i tre etaper. Den første etape starter op den 1. september 2017, den næste den 1. december 2017 og den sidste starter den 1. marts 2018. Projektet vil involvere både By- og Kulturforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil organisatorisk blive ansat i By- og Kulturforvaltningen, Ejendom, Teknisk Service, der har det daglige personale- og opgavemæssige ansvar for projektet. Beskæftigelse- og Socialforvaltningen, vil have ansvaret for fleksjobkonsulentfunktion herunder blandt andet deltagelse ved ansættelsessamtaler, omsorgssamtaler samt rådgivning i forbindelse med de økonomiske aspekter i forbindelse med fleksjobbet.<br /> <br />Din primær opgave bliver derfor at fungere som både kontakt- og støtteperson. Du skal, i samspil med den daglige leder på ejendommen, koordinere og strukturere de daglige driftsopgaver for medarbejderne, så det sikres, at projektets formål opnås samt være kontaktperson i samarbejdet mellem arbejdsstederne, medarbejderne og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /><br />Du skal tillige indgå i et tværfagligt samarbejde mellem Odense kommunens øvrige forvaltninger, der også vil være involveret i det nyopstartet projekt minifleksjob. Du vil få en fast base, men en stor del af din arbejdstid vil foregå ude blandt medarbejderne, der er fordelt på mange ejendomme i Odense kommune, hvorfor der må påregnes en del kørsel. <br /> <br />Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. <ul> <li>Koordinering af medarbejdere i forhold til opgaver ved Odense Kommune ejendomme</li> <li>Vejledning af opgaveudførelsen til medarbejderne</li> <li>Indkøb af materialer og arbejdstøj for/til medarbejderne</li> <li>Arbejdstidsplanlægning inkl. fraværsplanlægning</li> <li>Afholdelse af omsorgssamtaler</li> <li>Udarbejdelse af fastholdelsesplaner i forbindelse med eventuel sygefravær</li> <li>Sikre en god trivsel</li> <li>Ad hoc administrativt arbejde</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du har erfaring som team-koordinator, formand eller fra en anden lignende funktion, hvor koordinering og motivation/støtte af medarbejdere er i fokus. Vi forventer naturligvis, at du har erfaring inden for faget samt et godt kendskab til arbejdsmiljø og arbejdet med at fastholde medarbejdere i jobbet.<br /><br />Det vil være en klar fordel, hvis du tidligere har arbejdet med fleksjobansatte, men det er ikke et krav.<br /> <br />Det er vigtigt, at du har en vindende personlighed samt et positivt sind. Som person er du servicemindet og har lyst til, og evner at indgå i et dynamisk samarbejde med ledere og medarbejdere for at nå målene. Du skal formå at være, støttende, motiverende og tålmodig, men samtidig selvstændigt kunne tage ansvar og træde i karakter, når der er behov for det.<br /> <br />Du skal kunne prioritere og planlægge, de daglige arbejdsopgaver med medarbejderne, i en til tider hektisk hverdag, specielt når der opstår akutte behov. Du har en praktisk tilgang til dine arbejdsopgaver og motiveres af at ”få koordineringen til at gå op”, samt at udvikle medarbejdernes faglige og sociale kompetencer. Du trives med selvstændigt ansvar og går proaktivt til opgaverne.<br /> <br />Derudover forventer vi, at du: <ul> <li>Har flair for IT- systemer og har et godt kendskab til Excel</li> <li>Skriver og taler flydende dansk</li> <li>Har lyst til dagligt at være på ”farten” for at understøtte medarbejderne</li> <li>Har kendskab til arbejdsmiljøregler</li> <li>Har gyldigt kørekort </li> </ul> <strong>Om os</strong> <br />Du bliver en del af Teknisk Service, i Ejendom, By- og Kulturforvaltningen, som er den enhed i Odense Kommune, der varetager alle opgaver omkring Odense Kommunes ejendomme – fra forvaltning til udvikling og drift. Teknisk Service består af 1 teknisk servicechef, 4 driftsledere og ca. 100 medarbejdere, der organisatorisk er opdelt i 4 geografiske distrikter.<br /><br />Som driftskoordinator i Teknisk Service vil du, i tæt samarbejde med de 4 driftsledere få, ansvaret for at koordinere arbejdsopgaverne for de ca. 80 nyansatte fleksjobmedarbejdere. ​<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende, varieret og meget selvstændigt arbejde</li> <li>Stor brugerkontakt og samarbejde med personale på stederne</li> <li>Teamsamarbejde med kollegaer i området</li> <li>Opbakning og støtte fra en stor organisation</li> <li>Mulighed for at tilrettelægge/koordinere egen arbejdsdag</li> <li>Sundhedsordning.</li> </ul>  <br />Stillingen er en tidsbegrænset projektansættelse med start den 1. august 2017 til og med den 28. februar 2019.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte driftsleder, Glenn Andersson på 30 60 07 01 eller chef for Teknisk Service, Jan Geisle på 51 25 31 42.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er  25. juni 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 27. juni 2017 eller 28. juni 2017. 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen, Ejendom - Teknisk service
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-06-2017 12:00
  Jobområder:
  Rengøring, Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Vest, Bellinge

  Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske én af vores nye dagplejere.

  <em>Brænder du for at give børn en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær, og er du klar på også at bruge de digitale medier i denne forbindelse – så er du måske én af vores nye dagplejere. </em><br /><br />Dagplejen Vest søger 1 dagplejer til området Bellinge med ansættelse hurtigst muligt.<br /><br />Som dagplejer må du selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til - Bellinge.<br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.  <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn.<br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud, og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong><br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte dagplejeleder Vest, Svend Besser Degn på 23727013.<br /><strong> <br />Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 29. juni 2017.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagpleje Vest, Bellinge
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejersker til Forløb Sindslidelse

  Vil du bruge din sygeplejefaglighed til at skabe mere meningsfulde liv for mennesker med en sindslidelse eller en hjerneskade?

  <em>Vil du bruge din sygeplejefaglighed til at skabe mere meningsfulde liv for mennesker med en sindslidelse eller en hjerneskade?</em> <br /><br />Så skynd dig at sende os en ansøgning. Vi er på ældre- og handicapområdet i Odense Kommune nemlig på udkig efter dygtige sygeplejersker, der kan understøtte vores sårbare borgere i at leve så selvstændige og meningsfulde liv som overhovedet muligt. <br /> <br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Måske har du hørt rygter om, at det er dødssygt at være udekørende sygeplejerske i hjemmeplejen. At der aldrig sker noget, og at man ikke kan udvikle sig? Men, det er lige præcis bare rygter. Odense er nemlig i forandring. Og det er vi også på ældre- og handicapområdet, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning.<br /> <br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At vi samarbejder med hinanden på kryds og tværs af fagligheder for at tilrettelægge de bedste rehabiliteringsforløb for borgerne. Og at det altid er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Lyder det som noget, du gerne vil være en del af? Og har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os, du skal være. Især hvis du kan leve med, at du ikke nødvendigvis kan fikse alting, men at du med din sygeplejefaglighed i stedet kan vejlede, motivere og samarbejde med en sårbar borgergruppe om at tage mere ansvar for deres liv og i forlængelse heraf få dem til at opleve meget større livskvalitet og selvstændighed i hverdagen.<br /> <br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Som sygeplejerske hos os skal du ligesom alle os andre først og fremmest arbejde rehabiliterende. Det betyder, at du møder borgerne, som ligeværdige samarbejdspartnere, og at du derfor samarbejder med både borgerne og dine kolleger om, at borgerne når deres mål og delmål. Du synes, det er fedt at arbejde tværfagligt og spiller som en selvfølge din egen faglighed ind i teamet, så indsatserne til borgerne bliver så kvalificerede som muligt.<br /><br />Du skal på mange hjemmebesøg hos borgerne hver dag, og du skal her turde stå på egne ben og kunne træffe de nødvendige beslutninger på egen hånd. Rent fagligt skal du være med til at understøtte vores dygtige basispersonalegrupper, og så skal du kunne se det gevinsten i at samarbejde med de pårørende.<br /> <br /><strong>Hvor skal du være?</strong><br />På ældre- og handicapområdet er vi organiseret i fem forløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst at kunne hjælpe og støtte vores borgere. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et øget, fagligt fokus på én bestemt borgergruppe.<br /><br />Du skal være i Forløb Sindslidelse, der hjælper og støtter borgere med en sindslidelse eller en hjerneskade i enten Åsumgruppen eller Jacob Hansensgruppen. Vi mangler dygtige sygeplejersker begge steder.<br /> <br /><strong>Hvilke faglige kompetencer skal du have?</strong><br />Du behøver ikke være hverken superman eller catwoman, men det er vigtigt for os, at du besidder nedenstående faglige kvalifikationer for at komme i betragtning til jobbet: <ul> <li>Kan arbejde selvstændigt i en meget travl hverdag</li> <li>Er god til at planlægge din hverdag og tage opgaverne når de kommer</li> <li>Behersker IT på brugerniveau. Vi arbejder i KMD Care og Én Plan</li> </ul> Vi ser gerne, at du har erfaring med borgere med en psykisk lidelse og eller neurologisk faglig erfaring, men dette er ikke et krav.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Sally Oldenhof, Jacob Hansen gruppen på 21787533 mellem kl. 8-15 og rehabliteringsleder Marianne Fabricius,  Åsumgruppen på 21749140 mellem kl. 8-15.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 25. juni 2017. Samtaler forventes afholdt den 27. juni 2017.
  Arbejdssted:
  Åsumgruppen eller Jacob Hansen gruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Ergoterapeut til Østerbæksgruppen - Vikariat

  Vi søger 1 ergoterapeut, der brænder for at arbejde med borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade og/eller en psykisk lidelse til Østerbæksgruppen. Vil du være en del af et dynamisk terapeutteam og med til at højne tværfagligheden? Synes du, at rehabilitering er vejen frem?

  <em>Vil du være en del af et dynamisk terapeutteam?</em><br /><em>Har du mod på/lyst til at være med til at højne tværfagligheden?</em><br /><em>Synes du, at rehabilitering er vejen frem?</em><br /><br />Østerbæksgruppen søger 1 ergoterapeut, der brænder for at arbejde med borgere, der har en erhvervet eller medfødt hjerneskade og/eller en psykisk lidelse.<br />Der er tale om et vikariat på 37 timer i 1 år fra 1. september 2017 - eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Østerbæksgruppen er en ny opstartet udekørende gruppe, som består af 1 ergoterapeut, 1 fysioterapeut, 1 træningsassistent, sygeplejersker og SOSU-personale.<br />Vi arbejder til dagligt med borgere der har en erhvervet hjerneskade, borgere med medfødte hjerneskader og borgere der har en psykisk lidelse.<br />Vi sætter tværfagligheden og rehabiliteringen højt på dagsordenen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsområdet for stillingen omfatter: <ul> <li>Genoptræning efter Servicelovens § 86 og Sundhedsloven § 140 i borgerens eget hjem og nærmiljø</li> <li>Vurdering af behov og indstilling til visitation af ydelser efter servicelovens § 86.1 og 86.2 Tværfaglige møder i borgerens hjem</li> <li>Tidlig indsats hos borgere, der har behov for genoptræning efter indlæggelse.</li> <li>Tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, SOSU-personale, rehabiliteringsrådgivere og ikke mindst de pårørende med stærkt fokus på borgerens mål og rehabilitering</li> <li>Akutte besøg hos borgere, hvor der er behov for terapeutisk vurdering</li> <li>Strukturere og planlægge oplæg for kollegaer i den tværfaglige gruppe</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du: <ul> <li>Kan sætte rehabilitering på dagsordenen</li> <li>Har en stærk monofaglighed, der kan sætte i spil i den tværfaglige gruppe til gavn for både borgere og kollegaer</li> <li>Er omstillingsparat og vant til at arbejde selvstændigt</li> <li>Er god til at planlægge din hverdag og tage opgaverne når de kommer</li> <li>Behersker IT på brugerniveau. Vi arbejder i KMD Care og Én Plan</li> <li>Bidrager til arbejdspladsen og har lyst til at præge en relativ nyetableret gruppe både fagligt og personligt</li> </ul> Vi ser gerne, at du har erfaring med borgere, der har en psykisk lidelse, neurofaglig erfaring men dette er ikke et krav.<br />Derudover vil det være en fordel, at du har kurser fx inden for Bobath, FOTT, PANat, Bunkan og BAT.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Rehabiliteringsleder Sally Oldenhof på 2178 7533 eller Fysioterapeut Freja Fælling på 5117 0046 - begge i tidsrummet 8-15 på hverdage.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen søndag den 2. juli 2017<br />Samtaler forventer vi at afholde fredag den 7. juli 2017<br />Du vil blive kontaktet telefonisk, hvis du indkaldes til samtale.
  Arbejdssted:
  Østerbæksgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-07-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til Bostedet Munkehatten

  Vi søger to pædagoger med tiltrædelse 1. september 2017. Stillingerne er faste og på 30 timer ugentlig. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.

  Bostedet Munkehatten søger to pædagoger med tiltrædelse 1. september 2017. Stillingerne er faste og på 30 timer ugentlig. Du skal påregne skiftende arbejdstider, ca. lige dele dag- og aftenvagter samt arbejde hver anden weekend.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 45 beboere i alderen 18-72 år, hvoraf størsteparten af beboerne er immobile, og en del borgere er nonverbale. I dagtimerne har beboerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br /><br />Munkehatten er bygget i 2012 og er delt op i tre bo-afdelinger, et aktivitets- og samværscenter samt en aflastning. Hver borger bor i sin egen lejlighed med stue/tekøkken, soveværelse og bad. Derudover er der fælles arealer, hvor man kan spise sin frokost, se film, læse og være sammen med andre beboere. Rundt om huset er der grønne arealer og stier. Vi har et stort caféområde, hvor vi bl.a. viser film, får besøg af bands, holder sommerfest, julefrokost, fastelavn, nytår mm.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte beboer. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med rehabiliteringsmål med udgangspunkt i Munkehattens kerneopgave:<br /><br /><em>”Med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og i samarbejde med denne, skaber vi mulighederne for det gode liv”.</em><br /><br />Derudover skal du vejlede og hjælpe borgeren med diverse praktiske gøremål såsom bl.a. planlægning, økonomi og læsning af post. Borgerne på Munkehatten har behov for personlig pleje til alt hele døgnet. Dette kræver, at du har en god fysik.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>respekterer beboerens ønsker, behov og ressourcer</li> <li>har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>kan arbejde i et miljø med tværfaglighed</li> <li>har lyst til at arbejde i teams</li> <li>er åben og tydelig i din kommunikation</li> <li>trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>har kørekort og kendskab til edb på brugerniveau</li> </ul> Personlige egenskaber<br />Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt, at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> en arbejdsplads, som <ul> <li>har en klart defineret kerneopgave, som tager udgangspunkt i det gode liv for borgerne</li> <li>har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>arbejder med borgernes sansestimulering</li> <li>har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>arbejder med ressourceblomsten, SMARTE-mål og IDEKU som metode</li> <li>arbejder med én Plan som IT system</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Mette Hejesen på 51482325 eller rehabiliteringsleder Christian Juul Hansen på 29 25 10 66.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er den 26. juni 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 27.
  Arbejdssted:
  Bostedet Munkehatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-06-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærere til Tarup Skole

  Vi søger pr. 1. august 2017 to nye kollegaer til faste stillinger til ungemiljøet.

  <em>Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer? </em><em>Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever? </em><em>Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes?</em><em>Kan du være en aktiv, engageret og motiveret samarbejdspartner i relationen til dine kolleger? </em><em>Kan du få øje på det, der virker? </em><em>Er du en voksen, som vores børn kan spejle sig i?</em><br /><em>Så har vi brug for dig!</em><br /><br />Vi søger pr. 1. august 2017 to nye kollegaer til ungemiljøet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />De to stillinger skal dække: <ul> <li>Dansk 8. årgang</li> <li>Tysk 7., 8. og 9. årgang</li> <li>Geografi 8. årgang</li> <li>Dansk som andetsprog</li> <li>Understøttende undervisning</li> <li>Drengeidræt</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />I vores arbejde med at realisere folkeskolereformen har vi fokus på: <ul> <li>Inkluderende fællesskaber</li> <li>Potentialer i det flerfaglige samarbejde</li> <li>Årgangssamarbejde og fagteamsamarbejde</li> </ul> Personalet samarbejder om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse i årgangsteamet, og har ansvar for, at personaleressourcerne bliver anvendt optimalt. Derudover arbejder vi med styrkebaseret pædagogik.  <br /><br />Skolens værdigrundlag bygger på engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. Se mere på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a>.<br /> <br />Vil du være med på holdet, og vil du bidrage med lidt mere end det nødvendige, så send os din ansøgning med eksamensbevis for læreruddannelsen og cv.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingerne er på fuld tid.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til skoleleder Dorthe Boe på 21696286 eller souschef Christin Wichmann på  61346044.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag, den 27. juni 2017, kl. 12.00.  Der afholdes samtaler onsdag, den 28. juni fra kl. 8.30.
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-06-2017 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Praktikant til Kommunikationsafdelingen

  Kommunikation i Borgmesterforvaltningen leder efter en energisk og engageret praktikant, der med klare budskaber og et godt blik for målgrupper kan hjælpe med at kommunikere om Kommunalvalg 2017. Du bliver tovholder på SoMe-delen. Du bliver en del af hverdagen i et travlt kontor.

  <div><em>Har du mod på at prøve kræfter med kommunikation i een af Danmarks største kommuner?<br />Er du dygtig til skriftlig kommunikation?<br />Har du flair for Sociale Medier?</em><br /><br />Så er du måske vores nye praktikant i Borgmesterforvaltningens Kommunikationsafdeling!<br /> </div> Kommunikation i Borgmesterforvaltningen leder efter en energisk og engageret praktikant, der med klare budskaber og et godt blik for målgrupper kan hjælpe med at kommunikere om Kommunalvalg 2017.<br />Du bliver tovholder på SoMe-delen. Derudover vil du løbende blive inddraget i kontorets andre opgaver og blive en del af hverdagen i et travlt kontor, der bidrager aktivt i at understøtte den store transformation, Odense undergår i disse år.<br /> <br />For i Odense demonstrerer vi gang på gang, at vi kan og vil være en by i storbyligaen og af internationalt format. Vi afholder store events som Tinderbox og European Business Forum, tiltrækker internationale it-giganter som Facebook og skaber stærke klynger inden for nogle af tidens allervigtigste brancher såsom droner og robotteknologi.<br />Som kommunens kommunikationsafdeling understøtter vi de demokratiske processer, byens udvikling og kommunes fælles opgaver.<br />Det kunne vi godt bruge en ekstra hånd til - og det er her, du kommer ind i billedet!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Kommunikation er en del af Borgmesterforvaltningen, der har en særlig rolle som den forvaltning, der sikrer sammenhæng på tværs af Odense Kommune.<br />Som praktikant bliver du en del af Kommunikation. Kommunikation arbejder med bystolthed, positiv synlighed, medarbejderopbakning og omdømme gennem fælles kanaler, strategisk, prioriteret kommunikation og kommunikationsmæssig understøttelse af direktørgruppen og Borgmesterforvaltningens chefgruppe. Som ansat i Kommunikation får du et indblik i, hvordan det er at arbejde i en politisk drevet organisation.<br />Du bliver en del af et travlt kontor, hvor der også er tid til uformel snak og socialt samvær.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som praktikant vil du blive inddraget i mange forskellige opgaver på kontoret.<br />Din primære opgave bliver at understøtte Kommunalvalget 2017, hvor vi i år særligt arbejder for at øge valgdeltagelsen blandt børnefamilier, socialt udsatte, nydanskere, unge og handicappede.<br />Du vil blandt andet komme til at beskæftige dig med følgende: <ul> <li>Skrive små historier til kommunens Sociale Medier om valget, valgdeltagelsen, kampagnerne og meget mere</li> <li>Opdatere vores valg-site med informationer til borgere, presse og kandidater (vi bruger Sitecore)</li> <li>Deltage i kampagner og events ift. at øge valgdeltagelsen ved valget</li> </ul> og mange flere spændende opgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du er: <ul> <li>Indskrevet på eksempelvis medievidenskab, journalistik, historie, virksomhedskommunikation eller en anden relevant uddannelse</li> <li>God til skriftlig og mundtlig kommunikation</li> <li>Lærenem, ansvarsfuld og selvkørende som arbejdsressource</li> <li>God til at skabe kontakt til nye relationer</li> <li>Rutineret SoMe-bruger</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte Projektleder Karina Bugge Kold på <a href="mailto:kbk@odense.dk">kbk@odense.dk</a> eller 3089 0839 alternativt Chefkonsulent Nanna Lise Vester på 2037 9184.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 6. august 2017.<br /><br />Praktikken er til besættelse fra 1. september 2017 eller snarest derefter.<br />Praktikperioden er minimum tre måneder, men gerne længere.<br />Bemærk: Praktikken er ulønnet
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Er du klar til at gøre en forskel med en meget omfattende og udfordrende dagsorden, og er du klar til dagligt at møde nye mennesker og udfordringer? Så er du måske vores nye frontløber i SSP Odense!

  <em>Er du klar til at gøre en forskel med en meget omfattende og udfordrende dagsorden, og er du klar til dagligt at møde nye mennesker og udfordringer? Så er du måske vores nye frontløber i SSP Odense!</em><br /> <br />Den 1. februar 2017 skød Odense Kommune et nyt ambitiøst initiativ i gang, der målretter sig børn og unge med tidlige kriminalitetsbekymringer. Til denne indsats – der er forankret i SSP Odense – søger vi en dygtig kollega med metodisk erfaring og stærke relationelle kompetencer.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />SSP Odense har til formål at opbygge netværk på tværs af Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense. Målet er at gøre børn og unge mellem 0-24 år robuste over for risikoadfærd, der på sigt kan føre til kriminalitet.<br /><br />I Odense har vi stolte traditioner for den kriminalpræventive forebyggelse. Vi har arbejdet målrettet med indsatsen siden 1970érne, hvor Odense udviklede den platform, der i dag er kendt som SSP-samarbejdet.<br /> <br />Organisationen arbejder og handler på tværs af administrative og organisatoriske grænser, og som noget særligt i Danmark er boligorganisationerne en ligeværdig partner og medspiller i dette arbejde.<br /> <br />Du vil blive en del af et professionelt og topmotiveret team, der foruden sekretariatschefen består af 12 medarbejdere. Du vil i dit arbejdet have meget stor indflydelse på udviklingen af såvel stillingen som SSP Odenses arbejde. Du vil referere til sekretariatschefen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en kollega, der som del af et professionelt team skal: <ul> <li>afholde kriminalpræventive samtaleforløb med børn, unge og deres forældre samt metodisk sikre dokumentation af progressionen</li> <li>afholde forebyggelsesoplæg for børn, unge, deres forældre, og fagpersonale, herunder specifikt med fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse</li> <li>deltage i det koordinerende arbejde ved lokale og bydækkende kriser/uroligheder med deltagelse af børn og unge</li> <li>deltage i formidlingen af erfaringer og viden på tværs i organisationen, så den individuelle kriminalitetsforebyggende indsats blive kendt af relevante parter</li> <li>deltage i udvikling og drift af SSP Odense og medvirke til, at den individuelle indsats spiller sammen med specifikke og generelle forebyggelsesindsatser</li> <li>medvirke til at kommunikere SSP-arbejdet til borgere og samarbejdspartnere m.m.</li> <li>deltage i ad hoc opgaver med relevans for organisationens drift  </li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du har sandsynligvis en pædagogisk uddannelse, læreruddannelse eller en socialrådgiveruddannelse, og du kan dokumentere solid, praktisk erfaring fra arbejde med mennesker i udsatte positioner.<br /> <br /><strong>Og så forestiller vi os, at du</strong> <ul> <li>har kendskab til forebyggelse – gerne fra SSP-arbejdet</li> <li>er relationel stærk og har gode erfaringer med at skabe positiv kontakt til børn, unge og deres forældre</li> <li>er robust og tydelig som voksen rollemodel</li> <li>har indsigt i ungdomskulturer</li> <li>kan omsætte teori til praksis</li> <li>har kendskab til systematiske analyse- og udviklingsprocesser</li> <li>er en stærk administrator, der evner at holde mange bolde i luften</li> <li>kan arbejde selvstændigt inden for SSP Odenses rammer</li> <li>kan agere og fungere i krydsfeltet mellem forskellige dagsordener og interesser – og kan stå distancen på åben mark og give retning uden at miste overblikket</li> <li>har indsigt i ansvarsfordelingen i forhold til myndighedsområdet, skoleområdet og det politifaglige område</li> <li>har kendskab til relevante dele af gældende lovgivning inden for ovenstående områder</li> <li>kan dokumentere erfaringer og viden med konkrete eksempler</li> <li>er fleksibel, da en del af arbejdet finder sted uden for ’normal’ arbejdstid</li> <li>har vilje og evne til løbende at kompetenceudvikle dig</li> <li>har kørekort og egen bil</li> </ul> Og så ved du, at et team ikke bare er en gruppe mennesker, der arbejder sammen, men at det er en gruppe mennesker, der er afhængige af og stoler på hinanden.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen forventes besat pr. 1. august 2017 eller hurtigst muligt derefter. Vi er dog klar til at vente på den rigtige kandidat.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For flere informationer opfordres du til at tjekke vores hjemmeside <a href="http://www.sspodense.dk/">www.sspodense.dk</a>. Du er også velkommen til at kontakte sekretariatschef Tommy Holst på 6138 4243. Ønsker du at vide mere om jobbets mangeartede opgaver, er du velkommen til at kontakte teamkoordinator Helle Rønnemoss på 2913 0331.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 25. juni 2017. Indkaldelse til samtaler vil ske telefonisk, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 28. juni 2017. Ved samtalerne vil sekretariatschefen og tre medarbejderrepræsentanter deltage. Du vil i forbindelse med samtalen blive stillet en konkret opgave, der tilsendes inden samtalen.
  Arbejdssted:
  SSP Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Pædagogik - Almen- og specialområdet||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til H. C. Andersen Skolen

  H. C. Andersen Skolen huser i skoletiden 350 glade elever fra 0. - 9. årgang i to spor. Vi søger specifikt en fysik/kemilærer til ungeskoleteamet, men vi håber også, du kan dække et eller flere af de øvrige naturfag i 7. – 9. klasse.

  Vi søger specifikt en fysik/kemilærer til ungeskoleteamet, men vi håber også, du kan dække et eller flere af de øvrige naturfag i 7. – 9. klasse.<br /><br />Relations- og samarbejdskompetence står som altid også højt på vores ønskeseddel.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />H. C. Andersen Skolen huser i skoletiden 350 glade elever fra 0. - 9. årgang i to spor. H.C. Andersen Skolen er opdelt i et børnemiljø (0. - 6. kl.) med helhedsskole og et ungemiljø (7. - 9. kl.).<br /><br />I indretningen af H.C. Andersen Skolen er der lagt vægt på fleksibilitet, så rammerne for undervisningen kan tilpasses de elevaktiviteter, der er planlagt. Det forventes således også, at der i det pædagogiske personale er en sådan grad af fleksibilitet, at der kan samarbejdes om tilrettelæggelse af elevernes samlede skoledag.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker kompetent didaktiker, som <ul> <li>har lyst til høj faglig kvalitet i et bredt samarbejde</li> <li>er tryg ved at formidle mål og resultater til sine kolleger og kan håndtere feedback</li> <li>vil arbejde fleksibelt og selvreflekterende</li> <li>er i stand til at møde de udfordringer, der byder sig såvel inden for som uden for skolens eget miljø</li> <li>kan fungere i et selv- og medledende team og har vilje og evne til at udmønte både den økonomiske og den timemæssige ressource</li> <li>kan lide at træde nye stier</li> <li>har blik for mulighederne i en kompleks dagligdag</li> <li>har mod på løbende kompetenceudvikling og undervisning ud fra et fælles teoretisk grundlag</li> <li>har blik for den enkeltes trivsel og sætter arbejdsglæde hos sine elever højt</li> <li>har en god portion humoristisk sans og gerne en lille bitte smule selvironi...</li> </ul> <strong>Du får </strong><br />verdens bedste kolleger og en arbejdsplads, hvor trivsel, professionelt råderum, faglig og personlig udvikling samt inspirerende rammer er nøgleord.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid og med ansættelse 1. august 2017.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at ringe til skoleleder Anna Vadgaard eller souschef Marianne Justesen på 63755101 for yderligere info.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 27. juni 2017. Der afholdes samtaler den 29. juni 2017 mellem kl. 10 og 15.
  Arbejdssted:
  H.C. Andersen skolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Vil du lave lækker mad til alle?

  Er du vild med at lave god mad og interesserer dig for gode råvarer og ernæring? Er din faglighed i top, er du lærelysten, engageret og interesseret i sensorik og kulinarisk kvalitet? Så er uddannelsen som ernæringsassistent helt sikkert noget for dig! Vi søger elever til Byens Køkken fra 1.10.17!

  <em>Er du vild med at lave god mad og interesserer dig for gode råvarer og ernæring?<br />Er din faglighed i top, er du lærelysten, engageret og interesseret i sensorik og kulinarisk kvalitet? </em><br />Så er uddannelsen som ernæringsassistent helt sikkert noget for dig!<br /><br />Odense Kommune søger elever til ernæringsassistentuddannelsen ved Byens Køkken med ansættelse fra 1. oktober 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Byens Køkken leverer mad til 2500 borgere i Odense Kommune. Vi har et nyt stort produktionskøkken på Teknikvej 4, fem døgnkostenheder og to selvejende plejecentre med eget køkken.<br /><br />Køkkenet er et teknologisk og moderne køkken, hvor du vil få kendskab til køleproduktion, MAP, hotfill og forskellige diætformer. Desuden har vi egen bager- og delikatesseafdeling.<br />Du vil under dit elevforløb komme ud på vore døgnkostenheder samt have mulighed for praktikophold i andre af kommunens køkkener.<br /><br /><strong>Om uddannelsen</strong><br />Uddannelsen tager op til 3 år og er en blanding af praktikforløb og skoleforløb.<br />Skoleforløbet består af et grundforløb, hvor du vil stifte bekendtskab med fag som: Grundtilberedning, naturfag, hygiejne, sundhed og meget andet.<br />Du vil også komme til at lære en masse om menu sammensætning og kulinarisk sensorik (duft, smag, udseende m.m.).<br />På hovedforløbet vil du møde fag som fødevarelære, ernæringslære, diætetik og psykologi. Her vil du også få mulighed for at vælge 2 spændende valgfag.<br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan dokumentere at du har bestået grundforløbet til ernæringsassistent (dokumentation skal medsendes)<br />Hvis du har gennemført grundforløbet før den nye reform, skal du medsende dokumentation, der beviser, at du opfylder overgangskravene dansk og naturfag på E niveau</li> <li>Du har lyst til at lave mad til ung som gammel, hverdagsmad samt festmad</li> <li>Du har praktisk sans og er robust</li> <li>Du kan tage ansvar for egen læring og søge medbestemmelse på eget arbejde</li> <li>Du har lyst til kontakt med borgere og samarbejdspartnere</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.<br /><br />Er du fyldt 25 år, kan du aflønnes med voksenelevløn, HVIS du har mindst 1 års dokumenteret, relevant beskæftigelse ved elevkontraktens indgåelse.<br />Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at du inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget som ikke-uddannet med køkkenarbejde i relation til mad og måltider. Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes som 50 %.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om uddannelsen som ernæringsassistent på Odense kommunes <a href="http://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ernaeringsassistent" target="_blank">elevside </a>eller på <a href="http://www.svend-es.dk">www.svend-es.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er <strong>søndag den 2. juli 2017</strong>.<br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 27.<br /><br />Husk at vedhæfte dokumentation for din skolegang og/eller anden relevant uddannelse, når du sender din ansøgning.<br />Opmærksomheden henledes på, at vi kan anmode om tilfredsstillende straffeattest forud for ansættelse.
  Arbejdssted:
  Byens Køkken
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-07-2017 23:59
  Jobområder:
  Elever||Køkken og Ernæring
 • Du har set denne annonce før

  Studentermedhjælper til Udbud & Kontraktstyring

  Er du parat til udfordringer i en af Danmarks største kommuner? Vi søger en dygtig studerende med en økonomisk og/ eller statistisk baggrund til at indgå i opgaveløsningen i Udbud & Kontraktstyring i Odense Kommune.

  <em>Er du parat til udfordringer i en af Danmarks største kommuner?</em><br /> <br />Vi søger en dygtig studerende med en økonomisk og/ eller statistisk baggrund til at indgå i opgaveløsningen i Udbud & Kontraktstyring i Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />I Udbud & Kontraktstyring er vi 23 medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for området. Du vil indgå i et stærkt og kompetent controllerteam, hvor samarbejdet præges af dialog med fagpersoner, samt nysgerrighed over for data og deres fremkomst.<br /><br />Udbud & Kontraktstyring har det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb, og er rådgivende for hele kommunen i indkøbs- og udbudsspørgsmål - herunder gennemførelse og konsulentbistand i forbindelse med EU-udbud.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine hovedopgaver vil grundlæggende være inden for økonomi og indkøb, hvoraf databehandling af større mængder indkøbsdata vil udgøre størstedelen af opgaverne. Eksempler på opgaver kan være analyse af Odense Kommunes indkøb på konkrete områder, beregning af økologi procent i kantinerne samt fakturakontrol af leverandører. Det forventes derfor, at du er vant til at arbejde med store datasæt, og herunder har erfaringer med Excel.<br /> <br />Har du lyst til at arbejde med tal og har du flair og evnerne til at arbejde med regneark, er stillingen ledig til besættelse 1. september  2017 eller snarest muligt herefter.<br /> <br />Din arbejdsplads vil blive i Udbud & Kontraktstyring, placeret på Rådhuset. Arbejdstiden er i snit 15 timer pr. uge. Du kan i høj grad selv tilrettelægge dine arbejdsdage og i eksamensperioden udviser vi selvfølgeligt stor fleksibilitet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er <ul> <li>Stud.merc, stud.scient.oecon eller lignende med matematisk/ statistisk tilgang</li> <li>Ansvarsbevidst i forhold til løsning af dine opgaver</li> <li>Evner at administrere flere opgaver på én gang</li> <li>God til at formulere dig mundtligt og skriftligt</li> <li>Til et godt grin og har et godt humør  <strong> </strong></li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent, Rikke Iversen på 6551 2060 eller controller, Maria Bertelsen på 2945 8067.<br /> <br />Du kan læse mere om Udbud & Kontraktstyring og hvem vi er på <a href="http://www.odense.dk/Topmenu/Erhverv/Udbud%20og%20indkoeb.aspx">www.odense.dk </a> <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag, den 29. juni 2017, kl. 12:00, og vi forventer at holde samtaler tirsdag, den 4. juli 2017.<br /><br />Følg vores Facebook-side - <a href="https://www.facebook.com/studerendeiodensekommune?fref=ts"><strong>Studerende i Odense Kommune</strong></a> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger.
  Arbejdssted:
  Udbud & Kontraktstyring
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-06-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Kulturmaskinen søger PR-medarbejder

  Vi ønsker mere synlighed i og omkring Kulturmaskinen! Kan du fortælle om vores mange aktiviteter og gode historier? Kan du udarbejde tekster til alle typer medier? Vi ønsker at sætte alle vore arrangementer i alle odenseaners bevidsthed gennem dine evner i skrift og tale!

  <em>Vi ønsker mere synlighed i og omkring Kulturmaskinen!<br />Kan du fortælle om vores mange aktiviteter og gode historier?<br />Kan du udarbejde tekster til alle typer medier?</em><br /><br />Kulturmaskinen søger PR-medarbejder/Storyteller, der selvstændigt og i samarbejde med vores grafiker kan arbejde med at fortælle om de mange aktiviteter og gode historier, der knytter sig til Kulturmaskinen.<br />Vi ønsker at sætte alle arrangementer (såvel interne som eksterne) i alle odenseaners bevidsthed. Det er formidlingsevnen i skrift og tale, der er i centrum.<br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. september 2017.<br /> <br /><strong>Om Kulturmaskinen</strong><br />Kulturmaskinen er et stort kulturhus midt i Odense, som præsenterer kulturoplevelser og kulturelle fællesskaber for børn, unge, voksne og ældre.<br />Vi arbejder med høj kvalitet – sikret af professionelle og dedikerede kulturelle ildsjæle.<br />Kulturmaskinen råder bl.a. over Ler- og smykkeværksted, Tekstilværkstedet, Mediegrafisk værksted, Magasinet og Store Sal, OFF (kortfilmfestival). Hertil kommer en række udlejningsfaciliteter.<br /><br />Kulturmaskinen samarbejder med række af Odenses kulturaktører om arrangementer, koncerter og festivaler.<br />Kulturmaskinen har ca. 160.000 gæster hvert år<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine arbejdsområder: <ul> <li>Du skal formidle Kulturmaskinens gode historier som slagkraftig PR på sociale medier, i tryksager, medier og on location</li> <li>Pressearbejdet opdeles i ”hvad sker om 14 dage”, ”nu sker det” og ”sådan gik det”</li> <li>Du skal være Kulturmaskinens mediekontakt</li> <li>Dit arbejdsområde indeholder desuden overvejelser vedr. markedsføring af Kulturmaskinens aktiviteter</li> </ul> Dine succeskriterier vil være øget billetsalg, pressedækning og synlighed!<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Dette ønsker vi os som dine personlige kvalifikationer: <ul> <li>Du evner hurtigt og effektivt at udarbejde en tekster, der er egnet til såvel de sociale medier som hjemmeside og trykte medier</li> <li>Du kommunikerer præcist, hurtigt og i respekt for forskellige målgrupper og på forskellige platforme</li> <li>Du har en indgående forståelse for de sociale medier</li> <li>Du ser i stand til at prioritere og kan lide at arbejde i et til tider hektisk miljø</li> <li>Du kan lide at arbejde sammen med mange kulturarrangører (kulturkøbmænd) og en grafiker samt samarbejde på tværs i organisationen/Kulturmaskinen</li> <li>Du arbejder med stor strategisk forståelse</li> </ul>   <br /><strong>Løn og ansættelsesforhold</strong>:<br />Der er tale om en projektansættelse i et år på deltid med 21 timer pr. uge.<br />Lønnen fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br />Tiltrædelse ønskes pr. 1. september eller hurtigst muligt derefter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger hos Jesper Vognsgaard, Chef for kulturmaskinen på <a href="mailto:jvo@odense.dk">jvo@odense.dk</a> eller 2089 2575.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. august 2017.<br />Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 8. august 2017.
  Arbejdssted:
  Kulturmaskinen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Seden Skole

  Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Seden Skole pædagogisk og værdimæssigt? Er du robust og har glimt i øjet? Kan du brande skolen for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn? Vores skoleleder gennem mange år har valgt at gå på pension, og derfor søger vi en ny skoleleder pr. 1.10.17

  <em>Kan du stå i spidsen for og fortsat udvikle Seden Skole pædagogisk og værdimæssigt?<br />Kan du brande Seden Skole for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn?</em><br /><em>Er du robust og har glimt i øjet?</em><br /><br />Seden Skoles leder gennem mange år har valgt at gå på pension<br />Vi søger en ny skoleleder med forventet tiltrædelse 1. oktober 2017 og genopslår nu stillingen for at tiltrække et bredere felt af kvalificerede ansøgere.<br /><br />Vi søger en robust skoleleder med glimt i øjet, der - i samarbejde med skolens engagerede medarbejdere og forældre - vil stå i spidsen for og fortsat udvikle skolen pædagogisk og værdimæssigt.<br />Dette skal ske med respekt for skolens kultur og traditioner og med fokus på faglig udvikling og trivsel for vore elever, således skolen er en attraktiv og foretrukken skole i vores lokalområde.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Seden Skole er en 3- sporet skole i Odense NØ. Skolen er organiseret i indskoling 0.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og udskoling 7.-9. klasse. Der er i det kommende skoleår SFO for 0.-2. klasse samt SFO 2 for 3.-4. klasse.<br />Seden Skole har 637 elever, som repræsenterer en mangfoldighed af elevbaggrunde og -kulturer samt 70 ansatte. Ledelsesteamet består af souschef, afdelingsleder, sekretariatsleder samt teknisk serviceleder.<br /> <br />På Seden Skole er vi optaget af at: <ul> <li>Hæve elevernes faglige niveau, når de forlader 9. klasse</li> <li>Arbejde med trivsel og inkluderende læringsmiljøer - herunder udvikling af skolens ressourcecenter</li> <li>Fokusere på dannelses- og trivselsopgaverne - bl.a. gennem: ”Tal ordentligt - og opfør dig ordentligt” på hele skolen og MOT – Mod til at leve - i udskolingen</li> <li>Brande skolen i lokalområdet for at tiltrække og fastholde lokalområdets børn - og fortælle de gode historier</li> <li>Arbejde med den varierede skoledag og en bevægelsesstrategi for eleverne</li> <li>Prioritere det gode teamarbejde</li> <li>Renovere og modernisere vores skole</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Ledelsesmæssigt forventer vi, at du: <ul> <li>Kan sætte værdier og retning i spil - og holde kursen</li> <li>Har en tydelig lederstil med klare værdier og med den baggrund kan udvikle skolen - og kan uddelegere og vise tillid</li> <li>Har overblik over skolen som organisation samt interesse og evner for at styre skolens økonomi</li> <li>Stiller krav om høje faglige ambitioner for både elever og personale</li> <li>Kan skabe trivsel gennem anerkendelse af både elever og personale</li> <li>Er en god kommunikator og respekterer dialog og medinddragelse</li> <li>Kan skabe kontakter til det omgivende samfund og deltage i det gode samarbejde</li> <li>Kan være strategisk og tage beslutninger uden at glemme detaljen</li> <li>Vægter det tværprofessionelle samarbejde højt</li> <li>Har erfaring med elever fra mangfoldige kulturer og baggrunde</li> <li>Har erfaringer med udfordrede elever, inklusion og inkluderende læringsmiljøer</li> </ul>  <br />Personligt forventer vi, at du: <ul> <li>Er robust og vedholdende</li> <li>Holder hovedet koldt og hjertet varmt</li> <li>Er anerkendende og tydelig</li> <li>Viser tillid til de professionelle og udfordrer vanetænkning</li> <li>Er empatisk og kan konflikthåndtere</li> <li>Er åben og synlig</li> <li>Har humor og kan vise begejstring</li> </ul>  <br /><strong>Sparring og ledernetværk</strong><br />I Odense Kommune er der 35 folkeskoler, ungdomsskole samt en musikskole. Der er etableret velfungerende ledernetværk, og der er tradition for faglig sparring med ledelseskolleger og med forvaltningen.<br /> <br />Der tilrettelægges endvidere et introduktionsforløb, der byder på solid orientering om forvaltningen, løbende sparringsmøder med skoleafdelingens ledelse og en mentor i form af en erfaren skoleleder.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.<br />Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br /> <br />Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du høre mere om Seden Skole og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på 2913 5754 eller afdelingsleder Eva Runge på 5114 5276.<br />Du er meget velkommen til at aftale besøg på skolen ved henvendelse til sidstnævnte.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 9. august 2017.<br />1. samtalerunde finder sted torsdag den 17. august 2017 og 2. samtalerunde onsdag den 30. august 2017. <br />Forud for en 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse samt oplyse referencer.<br />Du vil under 2. samtalerunde blive bedt om at løse en skolepolitisk case.
  Arbejdssted:
  Seden Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Lavsengruppen

  Har du kendskab til sindslidelse eller neuropædagik, så kunne det måske være noget for dig at arbejde hos os.

  <em>Har du kendskab til sindslidelse eller neuropædagik, så kunne det måske være noget for dig at arbejde hos os.</em><br /><br />Lavsengruppen søger 2 social- og sundhedsassistenter til fast stilling på 30 timer pr. uge i dagvagt og med arbejde hver anden weekend. Ansættelse hurtigst muligt eller senest 1. juli 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Lavsengruppen arbejder vi med Rehabiliterende og Tværfaglige indsatser. Vi er en enhed, som arbejder med borgere, som har erhvervet sig en hjerneskade , medfødt hjerneskade eller sindslidelse  samt deres pårørende. Vi vægter at borgerne er selvbestemmende.<br /><br />Gruppen er sammensat af tværfagligt personale - ergoterapeuter, træningsassistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er <ul> <li>Nærværende og lyttende overfor borgeren</li> <li>Besidder en god empati</li> <li>Kan arbejde selvstændigt <strong> </strong></li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pia Ryberg på 6551 3264 eller assisterende rehabiliteringsleder Camilla Damhave på 6551 3264, hvis du ønkser yderligere oplysninger om stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er 25. juni 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 26.<br /><br /><em>Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere. </em>
  Arbejdssted:
  Lavsengruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en pædagog med helhedsperspektiv fra 15. august 2017 til 1. august 2018. Arbejdstiden er 35 timer pr. uge.

  Børnehuset Afrodite søger en pædagog med helhedsperspektiv fra 15. august 2017 til 1. august 2018. Arbejdstiden er 35 timer pr. uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en del af Børneinstitution Sanderum-Tingløkke, som ud over Afrodite består af 7 andre børnehuse. Afrodite er normeret til 12 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Afrodite er et ressourcehus og derfor er der 3-4 børn med særlige udfordringer i huset.<br /><br />I Afrodite lægger vi vægt på mangfoldigheden i fællesskabet. Vi vil skabe robuste børn, der er vedholdende, læringsparate og nysgerrige. Det gør vi ved at skabe et miljø, hvor vi løfter opgaven i fællesskab med familien.<br /> <br />Hvis du kan se dig selv i disse værdier, synes vi du skal læse videre.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>er uddannet pædagog</li> <li>har diplomuddannelse i social inklusion og relationskompetence</li> <li>er rolig og kan bevare overblikket</li> <li>kan fordybe dig i nærværet med børnene</li> <li>kan samarbejde og være anerkendende i forhold til forældrene</li> <li>er empatisk og omsorgsfuld i forhold til både store og små mennesker</li> <li>holder af udeliv, sang og musik</li> <li>har let til smil og holder af at grine sammen med andre </li> </ul> Hvis du stadigvæk er med os – vil vi gerne fortælle om alt det vi kan tilbyde.<br /><br /><strong>Hos os f</strong><strong>å</strong><strong>r du</strong> <ul> <li>En masse børn og voksne, som simpelthen ikke kan blive væk fra deres børnehus</li> <li>En engageret forældregruppe, der bakker op om deres børns hus</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi har let til smil og masser af humor</li> <li>En arbejdsplads, der hele tiden arbejder på at finde alternative perspektiver, når noget er udfordrende. Vi går hellere ind i "Guldminen" end ind i  "Kulminen".</li> <li>Et børnehus, hvor vi hele tiden tilstræber et højt fagligt niveau</li> <li>Et børnehus, hvor trivsel er i fokus for både forældre, børn og medarbejdere</li> <li>Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og giver sparring til hinanden </li> </ul> Fra 1. august 2017 og ca. et år frem indgår Afrodite i et aktionslæringsforløb med konsulentfirmaet Sprogklar. I løbet af det år vil der være sparring og undervisning af alle pædagoger i forhold til sprogstrategier.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, er du velkommen til at aftale et besøg i vores børnehus. Du kan få yderligere oplysninger hos daglig pædagogisk leder Elly<br />Sørensen på  2372 8588.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag, den 25. juni 2017. Vi forventer at afholde samtaler i uge 26.<br /><br />Hvis du er interesseret i stillingen skal du sende en elektronisk ansøgning via nedenstående link " Søg stilling".<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Børnehuset Afrodite
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en sygeplejerske eller SSA på deltid pr. 1. august, til at indgå i vores team. Ønsker du at være en del af en arbejdsplads i udvikling samt en kollegagruppe med høj faglighed og stort engagement- så er du måske vores nye kollega!

  <em>Vi søger en sygeplejerske eller SSA på deltid pr. 1. august, til at indgå i vores team. Ønsker du at være en del af en arbejdsplads i udvikling samt en kollegagruppe med høj faglighed og stort engagement - så er du måske vores nye kollega! Botilbudet Fangelvej søger 1 medarbejder, sygeplejerske/SSA, på deltid pr. 1 august eller snarest derefter.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Fangelvej er et rehabiliterende botilbud §107 og §108. Fangelvej har 22 borgere, der er i et rehabiliteringsforløb målrettet borgere med svær sindslidelse. Borgergruppen er kendetegnet ved, at de aktuelt har et ønske om at bevare deres kompetencer, så de kan leve et liv på egne betingelser. Forløbet har fokus på at understøtte borgerens mestring og oplevelse af selvstændighed.   <br />Varighed 0-10 år<br /> <br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, pædagoger, socialrådgiver, lægekonsulent og studerende.<br /> <br /><strong>Menneskesyn:</strong> <ul> <li>Vi skabes i de relationer vi indgår i og er i samspil med.</li> <li>Sproget og fortællingerne er vigtige for samspillet.</li> <li>Den enkelte er unik, men indgår i forskellige menneskelige sammenhænge.</li> <li>Den enkelte er noget og kan noget og dette skal han/hun anerkendes og værdsættes for.</li> <li>Den enkelte er unik, men livet leves konkret. Dvs. i konkrete relationer, sproglige fællesskaber. Hvis du igennem konkrete fortællinger er  ”stjernen”, agerer du som ”stjernen”, er du ”problembarnet”….)</li> <li>Alle kan bidrage med noget og tilsammen ved vi meget. </li> <li>Jeg kan ikke vide, hvad der er bedst for dig.</li> <li>Håbet er en grundlæggende tilgang.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i udvikling.</li> <li>Stor medindflydelse på egen arbejdsdag.</li> <li>En kollegagruppe med høj faglighed og stort engagement.</li> <li>Ekstern supervision.</li> <li>Et arbejdsmiljø hvor vi lægger vægt på anerkendelse, åbenhed og ordentlighed overfor hinanden. </li> </ul>  <br />Vi søger 1 medarbejder; en sygeplejerske eller SSA 30 timer ugentligt i blandede vagter: dag/aften/sove og weekendarbejde hver 3. weekend  <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Arbejder ud fra en motiverende tilgang.</li> <li>Er en ansvarstagende og initiativrig fagperson, der med en anerkendende og kreativ tilgang tør fastholde krav om et åbent og refleksivt miljø.</li> <li>Mestrer en konfliktnedtrappende kommunikation i tale og adfærd.</li> <li>Har en stærk <strong>monofaglighed</strong> som du kan anvende i det tværfaglige samarbejde.</li> <li>Kan indgå i en gruppe, hvor vi kontinuerligt arbejder med udvikling af de sundhedsfaglige opgaver.</li> <li>Har psykiatrisk erfaring.</li> <li>Mestrer at have et drive i et længere forløb med fokus på de små skridt og være vedholdende i at se nye muligheder for udvikling.</li> <li>Gode samarbejdsevner og evne til at navigere i samarbejde både internt og eksternt.</li> <li>Herunder relationel koordinering.</li> <li>Mestre netværksarbejde/samarbejde.</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne er på deltid og til forventet besættelse pr. 1. august 2017 eller snarest derefter<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du nærmere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Assisterende rehabiliteringsleder Mette Naja Nakos 2949 4742  eller Rehabiliteringsleder Heidi Stokholm 2028 7256<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er d. 10. juli kl. 12.00<br />Ansættelsessamtaler afholdes d. 18. juli
  Arbejdssted:
  Botilbud Fangelvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Er du klar til nye udfordringer, så kan du være vores nye social- og sundhedsassistent? Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tankegang er omdrejningspunktet? Kan du lide at arbejde i bred tværfaglighed?

  <em>Er du klar til nye udfordringer, så kan du være vores nye social- og sundhedsassistent?<br />Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tankegang er omdrejningspunktet? Kan du lide at arbejde i bred tværfaglighed? Er du glad og har et godt humør, så er det lige dig vi gerne vil være kollega med i Sankt Hans Gruppen.</em><br /><br />Vi søger en social- og sundhedsassistent på 32-35 timer ugentlig til fast stilling. Du kan arbejde hver 2. eller 3. weekend alt efter hvad, der passer ind i dit familieliv.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Sankt Hans Gruppen er en ude kørende gruppe, som yder hjælp til pleje, omsorg og praktisk bistand ud fra den rehabiliterende tilgang og med udgangspunkt i borgernes drømme og mål. Der er tilknyttet ca. 180 borgere, som alle er bosiddende i eget hus eller lejlighed i et område omkring Næsby, Skibhus,Rising, Vollsmose og Seden.<br /><br />Gruppen ligger vægt på det tværfaglige samarbejde mellem sosu-personale, sygeplejersker, fysioterapeuter, demenskoordinator og rådgivere.<br /><br />Borgerne i Sankt Hans Gruppen er mennesker, der grundet fysisk og mental sygdom kan klare mindre og mindre af deres hverdag. For en stor del betyder det, at de lider af en fremadskridende demenssygdom, og at de er tilknyttet Forløb vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker, at du <ul> <li>har en anerkendende og motiverende tilgang til vores borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere</li> <li>kan arbejde målrettet, systematisk og evaluere den enkelte borger</li> <li>er god til at kommunikere - har et godt humør og brænder for dit arbejde</li> <li>er stabil og har et godt overblik og er imødekommende og rummelig</li> <li>brænder for de demente borgere</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>at du kan blive en del af en velfungerende og dynamisk ude gruppe</li> <li>du får de bedste kolleger og en ledelse, der arbejder ud fra  en anerkendende og rehabiliterende tilgang til opgaverne</li> <li>at du har mulighed for at videreudvikle dig og arbejde innovativt</li> <li>at du får medindflydelse på egen hverdag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold gældende overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at ringe til rehabiliteringleder Gitte Boslund på 21667110 eller assisterende rehabiliteringsleder Sofia Jørgensen på 29659899.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 25. juni 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 26.
  Arbejdssted:
  Sankt Hans Gruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Vil du være social- og sundhedsassistentelev?

  Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistentelev? Region Syddanmark, Assens Kommune og Odense Kommune samarbejder om at optage elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen på Fyn til optag November 2017.

  <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=d1791a04-9371-402c-b762-805d69f81ba3" style="height: 41px; width: 100px;" />                    <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=c5235dd0-7a32-4304-8454-76df9dc374c2" style="width: 100px; height: 19px;" />                   <img src="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=509a7baf-9be0-446a-a64b-e9bd77daad07" style="height: 87px; width: 100px;" /><br /><br /><em>Har du lyst til at fortsætte din uddannelse inden for omsorg og sundhed? <br />Så har du nu mulighed for at blive social- og sundhedsassistentelev! </em><br /><em>​</em><br />Odense Kommune, Assens Kommune og Region Syddanmark samarbejder om at optage elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen ved Social- og Sundhedsskolen Fyn til November-optaget 2017. <br />​<br /><strong>Vejledning til ansøgning </strong><br />Læs venligst denne <a href="https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=c0c47702-6adb-42d9-b3a7-60ce7ccd5fc1&cid=198" target="_blank">vejledning</a>, inden du påbegynder ansøgningen.  <br />​<br /><strong>Social- og sundhedsassistentuddannelsen </strong><br />Hovedforløbet varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger.<br />Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og / eller har gennemført en sundhedsfaglig uddannelse. Længerevarende relevant erhvervserfaring kan også give afkortning. <br />​<br /><strong>Er du i gang med grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne? </strong><br />Så skal du vedhæfte din uddannelsesplan, som du kan finde i Elevplan. <br />​<br /><strong>Har du gennemført grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelserne?  </strong><br />Så skal du vedhæfte dit uddannelsesbevis og en realkompetencevurdering/uddannelsesplan udarbejdet af en social- og sundhedsskole. <br /><strong>​</strong><br /><strong>Har du en anden adgangsgivende uddannelse?</strong> <br />Er du uddannet social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejehjemsassistent, pædagogisk assistent eller har gennemført dele af sygeplejeuddannelsen eller dele af social- og sundhedsassistentuddannelsen? <br />​Så skal du have lavet en realkompetencevurdering, som udarbejdes af en social- og sundhedsskole. <br />​<br /><strong>Realkompetencevurdering, uddannelsesplan og vejledning </strong><br />Social- og Sundhedsskolen Fyn foretager realkompetencevurderinger og udarbejder uddannelsesplaner - se mere på <a href="http://sosufyn.dk/ansoegning/" target="_blank">http://sosufyn.dk/ansoegning/</a>  - under ”Ansøgning om realkompetencevurdering til SSA”.  <br />​<br />Har du brug for at tale med en uddannelsesvejleder, henviser vi dig til <a href="mailto:vejledning@sosufyn.dk">vejledning@sosufyn.dk</a> eller 6310 2779.  <br />​<br /><strong>Om dig </strong> <ul> <li>Du opfylder de formelle krav til uddannelsen </li> <li>Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev </li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende </li> <li>Du er robust, og kan indgå i relationer med syge og sårbare mennesker </li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer </li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong>  <ul> <li>Tæt samarbejde mellem skole og praktik </li> <li>Samtaler og opfølgning under uddannelsesforløbet </li> <li>Engagerede praktikvejledere og gode læringsmiljøer </li> <li>Garanti for praktikpladser inden for såvel somatik, psykiatri og primær sundhedstjeneste </li> </ul> <strong>Uddannelsesforløbet </strong><br />Du uddannes til selvstændigt at kunne løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borgere i eget hjem og patienter på sygehuset med fokus på sammenhængende og tværfaglige forløb. <br />​<br />Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borgeren/patienten.  <br />​<br />Du arbejder med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.  <br />​<br />Uddannelsesforløbet rummer mange muligheder, eksempelvis:  <ul> <li>Talentspor  </li> <li>Enkeltfag på højere niveau  </li> <li>Udlandspraktik   </li> </ul> <br />Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent kan du arbejde inden for hjemmeplejen, plejecentre, handicapområdet, sygehuse og det psykiatriske område.<br />Du har også mulighed for at læse videre på de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder. <br />​<br />Du kan læse mere på SOSU Fyns hjemmeside samt på vores <a href="http://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/social-og-sundhedsassistent" target="_blank">elevside</a>. <br />​<br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />​<br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik må påregnes.  <br />​<br />Du skal være indstillet på, at praktikpladserne er fordelt over hele Fyn. Du skal selv kunne transportere dig og være på praktikstedet til arbejdstids begyndelse og afslutning.   <br />​<br />Du får løn i hele uddannelsesperioden.<br />Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn - se <a href="https://cdn-recruiter.hr-manager.net/Export/Attachments/ViewFileManagerDocument.aspx?id=13789342-3048-4ce0-ab8b-147d1688ec3f&cid=198" target="_blank">Ansøgningsskema til voksenelevløn</a>.<br />Udfyldt skema skal vedlægges din ansøgning. <br />​<br />Forud for din ansættelse kan ansættende virksomhed anmode om en straffeattest.<br />Du kan også blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for en praktik. <br />​<br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte: <br />​<br /><em>Odense Kommune</em>  <ul> <li>Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk">bhfil@odense.dk</a></li> <li>Uddannelseskoordinator Dorte Uth Gydesen - <a href="mailto:dugyd@odense.dk">dugyd@odense.dk</a>                   </li> </ul> <em>Region Syddanmark</em>  <ul> <li>Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a></li> <li>Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk">bente.brogaard@rsyd.dk</a><em>​</em></li> </ul> <em>Assens Kommune</em>  <ul> <li>Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="mailto:lefra@assens.dk">lefra@assens.dk</a></li> </ul> ​<br /><strong>Ansættelsesproces </strong><br />Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra de 3 samarbejdende virksomheder. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse. <br />Ved ansøgning giver du samtykke til at informationerne deles mellem de tre samarbejdende virksomheder og Social- og Sundhedsskolen Fyn. <br />Alle oplysninger i ansøgningen afgiver du på tro og love. <br /><strong>​</strong><br /><strong>Ansættelsessamtaler</strong>  <br />Vi afholder samtaler med de udvalgte kandidater i uge 34 og 35 / 2017.   <br />​<br /><strong>Ansøgningsfristen er fredag den 14. juli 2017 kl. 12.00!</strong>
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  14-07-2017 12:00
  Jobområder:
  Elever||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejer til Dagpleje Syd, Hjallese

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />- Så er du måske vores nye dagplejer?</em><br />  <br />Dagpleje Syd søger en dagplejer i Hjallese med ansættelse hurtigst muligt eller senest 1. oktober 2017. Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i Hjallese.<br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov.<br /><br />Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi forventer, at <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du serverer sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>Dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag. </li> </ul> Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du høre mere?</strong><br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Karin Munk Bach på tlf. 24597647.<br /><strong> <br />Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 18. august 2017. Samtaler vil blive afholdt løbende.<br /><br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig,<br />ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Dagpleje Syd, Hjallese
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Din arbejdstid vil ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte  teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Område Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til omsorgsarbejde

  Ejlstrup plejecenter søger 2 pædagoger til omsorgsarbejde

  Ejlstrup plejecenter søger 2 Pædagoger.<br />Stillingerne er til besættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>”Vil du være med til at styrke den tværfaglige samarbejdsproces på Ejlstrup plejecenter?” </strong><br /> <br /><strong>Lidt om os</strong><br /><em>Ejlstrup plejecenter er organiseret i Ældre –og handicap forvaltningen under rehabiliteringsforløbet Vedvarende sygdomsudvikling</em>, hvor 36 beboere forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje.<br />Beboerne kan, på grund af deres sygdom eller de psykiske følger deraf, have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Beboerne er ofte udfordret af flere samtidige sygdomme og høj kompleksitet.<br /> <br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og vores mål er at støtte beboerne i, at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt med størst mulig livskvalitet.  <br />At møde beboerne med en rehabiliterende tilgang betyder, at vi samarbejder med beboerne om, at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Det er altid beboernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br />Ud fra beboernes perspektiv er det afgørende, at fagsammensætningen repræsenterer netop de fagligheder, der tilsammen har viden om og kan handle helhedsorienteret på borgerens komplekse problemstillinger. Vi har derfor nu mulighed for at udvide personalegruppen med 2 pædagoger i aftenvagten.<br /> <br />Der er tale som 2 stillinger i aftenvagt til omsorg. 28 timer om ugen med mødetid kl. 13.00-21.00. Stillingerne har faste vagter mandag og tirsdag eller onsdag og torsdag samt hver anden fredag, lørdag og søndag.<br /> <br /><strong>Om stillingen:</strong><br />2 nyoprettede stillinger, hvor du vil få mulighed for at præge din arbejdsdag.<br />I det daglige vil du have fokus på at gode hverdagsliv for beboerne, gennem aktiviteter. Du vil få til opgave at opstarte og vedligeholde aktiviteter i mindre grupper. Dette kunne fx være spisegrupper. I samarbejde med dine kollegaer skal der i dagligdagen være fokus på at understøtte de fællesskaber, der kan opstå gennem fælles interesser.<br /> <br />  <br /><strong>Om dig:</strong> <ul> <li>Du har gjort dig faglige overvejelser i forhold til, at arbejde i et leve bo miljø for beboerne med vedvarende sygdomsudvikling herunder demens.</li> <li>Du bidrager til et aktivt samarbejde med både beboer, deres pårørende, kollegaer, frivillige og ledelsen.</li> <li>Du udfører dine opgaver med høj faglig kvalitet, og er i stand til at gøre borgeren til en aktiv samarbejdspartner i de nære daglige pleje- og omsorgsopgaver.</li> <li>Du understøtter borgerens kognitive og mentale færdigheder og har blik for borgerens ressourcer, således at der ikke sker tab af funktionsevne og livskvalitet.</li> <li>Du kan med en åben og anerkendende tilgang formidle indsatser, teoretisk viden og metoder til tværfaglige kollegaer.</li> <li>Du er kreativ og eksperimenterende i samarbejdet med beboeren om dennes retningsgivende mål.</li> <li>Du har blik på de daglige rutiner og skaber refleksion.</li> <li>Du har gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt</li> <li>Du deltager i understøttelsen af den faglige dokumentation fordi du har flair for IT og faglig dokumentation.</li> <li>Du bidrager til et godt arbejdsmiljø gennem åben dialog og engagement.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder: </strong> <ul> <li>Et afvekslende job med gode mulighed for sparring og faglig- og personlig udvikling bl.a. gennem kurser og fagligt forum.</li> <li>Vi investere både i faglig- og personlig udvikling af vores medarbejdere, og derved får du stor mulighed for at arbejde med dine faglige og personlige kompetencer i det daglige og at udvikle dig i takt med de udfordringer, du møder.</li> <li>Du vil få fagligt dygtige og engagerede kollegaer, der primært er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter.</li> <li>Der vil dagligt være mulighed for sparring med sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, træningsassistenter, pædagoger, elever, studerende samt ledere.</li> <li>Der er tilknyttet et by dækkende aktivitetstilbud til beboerne, medarbejderne fra OK Aktiv vil også blive dine samarbejdspartnere. </li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du velkommen til at kontakte Assisterende Rehabiliteringsleder Carina Baagøe Larsen på 2057 3359 eller Rehabiliteringsleder Maj-Britt Skovhøj Hansen på 6551 3240, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist 25. juni 2017.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-06-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje