Pædagoger til Børnehuset Lille Højstrup

Vi søger 2 dygtige og udviklingsorienterede pædagoger til Børneinstituion Åløkke-Provstegård, Børnehuset Lille Højstrup.

Den ene stilling er fast på 32 timer - den anden er et barselsvikariat på 32 timer.  Stillingerne er med start december 2017 eller januar 2018.

Begge stillinger er med primær virke i børnehaven, men man skal kunne arbejde på tværs i huset, med børn i alderen 0-6 år, i forskellige læringsgrupper og også på tværs af de andre børnehuse samt med områdets skoler.

Om os
Børnehuset Lille Højstrup er et integreret børnehus med plads til 44 børnehavebørn i alderen 2,10-6 år samt 12 vuggestuebørn i alderen 6 mdr. til 2,10 år. Lille Højstrup er beliggende i et beboelsesområde med mange gode legepladser. Huset er indrettet med 3 store opholdsrum, der kan inddeles til mindre grupperum. Til huset hører en lille legeplads, så derfor er vi tit på ture rundt i området.
Børnene i huset kommer med meget forskellige forudsætninger og baggrunde, hvilket nødvendiggør et tæt samarbejde med forældre og forskellige faggrupper.  
Henover ugen opdeles børnene i mindre læringsgrupper, som har til formål at skabe relationer og læringsmiljøer, der understøtte børnenes læring, udvikling og sociale samspil på tværs af alder og stuer.

Om jobbet
I Børneinstitution Åløkke-Provstegård arbejder vi ud fra følgende værdigrundlag:
Vi vil – vi tør – vi gør
 ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt” (Pippi Langstrømpe)
 
I øjeblikket er vi særlig optaget af relationer og det professionelle samarbejde, kommunikation og prøvehandlinger.
Derfor er vi ikke på forhånd låst fast på bestemte egenskaber/arbejdsmetoder men har et ønske om at få en pædagog, som er fagligt og teoretisk velfunderet, og som har et kæmpe engagement. Vi tilretter løbende vores praksis efter, hvad der er nødvendigt, så det duer ikke at sige, ”vi gør, som vi plejer”.
Vi anvender Vækstmodellen, som tager afsæt i den systemiske tænkning, som arbejdsredskab, og det er en forudsætning, at du har viljen og lysten til at sætte dig ind i denne og bruge den i praksis.

Om dig
Du skal:
 • Kunne arbejde med og være bevidst om inklusions- og eksklusionsmekanismer
 • Kunne italesætte praksis på måder, der gør dem nyttige for fælles refleksion i personalegruppen og højner kvaliteten af den pædagogiske praksis  
 • Kunne varetage et tæt samarbejde med regionens småbørnsteam og andre samarbejdspartnere
 • Kunne arbejde i og med tydelig struktur
 • Kunne skabe ro og forudsigelighed
 • Kunne samarbejde anerkendende og tæt med forældrene
 • Være psykisk og fysisk robust
 • Kunne udvise en høj grad af selvstændighed samtidig med at være tro mod fælles beslutninger
 • Kunne se nye muligheder og være aktiv i implementeringen af nye tiltag
 • Anvende IT i dit arbejde, som pædagogisk redskab, og til dokumentation/kommunikation
 • Være medansvarlig for, at der er et godt arbejdsmiljø og en høj social kapital og dermed turde gå i dialog, også når det er svært
 • Være indstillet på at arbejde med udgangspunkt i Odense Kommunes Ny virkelighed Ny velværd og inklusionsstrategien
 • Have lyst til at arbejde med ”Fri for mobberi” 

Vi tilbyder
 • Dygtige og engagerede kollegaer, der med deres forskellige kompetencer får opgaverne løst i fællesskab.
 • En uformel omgangstone med god plads til humor, hvor den sociale kapital vægtes højt.
 • Et hus, der vægter faglig refleksion, bl.a. gennem vores ugentlige PUF-møder (pædagogisk udviklingsforum) og vores stuemøder i huset.
 • Et arbejdsfællesskab, der arbejder målrettet med den gode kommunikation og en fælles kultur for hele huset.
 • Mulighed for faglig udvikling og samarbejde på tværs af institutionen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte daglig leder Liselotte K. Hansen på 6375 7030, og få yderligere oplysninger om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfrist den 26. oktober 2017. 
Samtaler afholdes den 30. oktober 2017.Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Fakta

Jobområde
Pædagogik - Almen- og specialområdet
Arbejdstid
Deltid
Ansøgningsfrist
26-10-2017
Varighed
Fast, Vikariat
Tiltrædelse
December 2017 eller januar 2018

Kontaktperson

Liselotte K. Hansen
63757030