54 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Mågebakkegruppen - Deltid

  Mågebakkegruppen i Vedvarende Sygdomsudvikling søger en sygeplejerske pr. 1. oktober 2017 til en fast stilling på 32 timer ugentlig og med weekendvagt hver 4 uge. Du får et tæt samarbejde med 3 øvrige sygeplejersker. Vi lægger vægt på kvalitet i opgaveløsningen og fokus på kerneopgaven.

  Til Mågebakkegruppen i Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling søger vi en sygeplejerske pr. 1. oktober 2017 til en fast stilling på 32 timer ugentlig og med weekendvagt hver 4 uge.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Mågebakkegruppen er en udekørende gruppe, som varetager sygeplejefaglige opgaver ved borgere, der pga af vedvarende sygdomsudvikling kan klare mindre.<br />Vi har stor fokus på tværfagligheden og rehabilitering.<br /><br />Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social -og sundhedshjælpere, fysioterapeut og træningsassistent.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Du vil få et tæt samarbejde med 3 øvrige sygeplejersker.<br />Vi lægger vægt på kvalitet i opgaveløsningen og fokus på kerneopgaven.<br />Arbejdstiden er kl. 7-15; enkelte vagter kl. 7-15.30.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en sygeplejerske, som: <ul> <li>Har en bred klinisk erfaring, og kan arbejde med komplekse sygeplejeopgaver</li> <li>Har viden om palliation og sårpleje</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, ansvarligt, er engageret, og kan tage initiativ</li> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger</li> <li>Brænder for at samarbejde med borgere, pårørende, og kollegaer i et tværfagligt miljø</li> <li>Har et godt overblik i en travl hverdag</li> <li>Vil medvirke til at forme de nye rehabiliteringsforløb og er klar til forandringer</li> <li>Evt. kendskab til Én plan og KMD Care</li> <li>Har flair for dokumentation, samt IT</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsevilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er meget velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Inge Moesgaard eller assisterende rehabiliteringsleder Charlotte Hansen på 6551 3642.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 25. august 2017 kl. 12.00.<br />Samtaler finder sted tirsdag den 29. august 2017.
  Arbejdssted:
  Mågebakkegruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Leder til Børneinstitution Munkebjerg

  Har du en drøm om at blive institutionsleder i en stor dynamisk kommune ? Vores institutionsleder i børneinstitution Munkebjerg går på pension efter mange år samme sted. Vi søger en institutionsleder til en institution med stor vægt på mangfoldighed - både i ledelsesteamet og husene imellem.

  <em>Har du en drøm om at blive institutionsleder i en stor dynamisk kommune?</em><br /><em>Vil du være med til at sætte retning?</em><br /><em>Kan du se vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret i forhold til børn?</em><br /> <br />Så har du nu chancen!<br /> <br />Vores institutionsleder i børneinstitution Munkebjerg har nemlig efter mange år samme sted besluttet at gå på pension.<br />Derfor søger vi en institutionsleder til en institution, som lægger stor vægt på mangfoldigheden - både i ledelsesteamet og de enkelte huse i mellem.<br />Institution Munkebjerg ønsker at kendes som et velfungerende, udviklingsorienteret og lærende team, der sætter den faglige barre højt. Et team, der står på et solidt fundament af demokratiske værdier og som værdsætter følgeskab i ledelse.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Dagtilbudsområdet har det overordnede ansvar for drift og udvikling på 0-6 års området herunder dagplejen, børnehaver og vuggestuer, integrerede børnehuse samt pladsanvisningen. En institution er et område, som består af et antal kommunale og selvejende børnehuse med hver sin daglige pædagogiske ledere.<br /> <br />Dagtilbudsområdet hører under Børn- og Ungeforvaltningen, som tager et bevidst afsæt i et børnesyn, hvor barnets perspektiv tænkes ind, og barndommen i sig selv er en betydningsfuld fase i livet, og hvor leg, læring, livsglæde og basal tryghed er kerneværdier. Alle børn og unge i Odense skal hver dag opleve at føle sig som en del af store og små betydningsfulde fællesskaber og herigennem opleve små og store sejre.<br /> <br />Visionen for dagtilbudsområdet er at få skabt den ”højeste faglige kvalitet for børnene”.<br /> <br />Vi kan tilbyde mulighed for et spændende og alsidigt job med udfordrende opgaver samt gode, humørfyldte og hjælpsomme kolleger og medarbejdere - på dagtilbudsområdet som i resten af Børn- og Ungeforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger én institutionsleder, som har ansvaret for driften samt for den strategiske og faglige udvikling af institutionen. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med bla. dagplejen og skolerne.<br /> <br />Institutionslederen har ansvaret for: <ul> <li>Personaleledelse af institutionens medarbejdere, herunder trivsel og arbejdsmiljø, samt opretholdelse og udvikling af et velfungerende ledelsesteam på området</li> <li>Den overordnede pædagogiske, personalemæssige og administrative drift og udvikling af institutionen i overensstemmelse med gældende lovgivning og de politikker og strategier, der er vedtaget på området</li> <li>Den faglige udvikling i form af god og effektiv ressourceanvendelse samt opfylde og følge op på aftalte opgaver og mål for institutionens område</li> </ul>  <br />Institutionslederen skal være åben over for omverdenen og deltage i relevante netværk for at styrke den faglige udvikling på området samt forestå og understøtte samspil med andre afdelinger i forvaltningen og i kommunen som helhed.<br /> <br />Herudover skal institutionslederen bidrage til børn- og ungeforvaltningens strategiske fokus på at styrke sammenhæng og helhedssyn på børns liv og arbejde med de tre fokusområder: Tidlig indsats - Sprog - Dannelse.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />På den baggrund forventer vi, at du fagligt: <ul> <li>Har gode lederegenskaber og gerne erfaring med både personale-, faglig- og strategisk ledelse</li> <li>Er opdateret på den nyeste viden om børn og læring og kan omsætte og oversætte den, så der sættes rammer og motiveres til udvikling og forandringer</li> <li>Er god til at inddrage både brugere, medarbejdere og andre aktører</li> <li>Er systematisk og god til at planlægge og kan holde fokus i en travl hverdag</li> <li>Har gode formidlingsevner og er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt</li> <li>Har en relevant uddannelsesbaggrund, i form af en pædagogisk uddannelse og gerne erfaring fra lignende funktioner.</li> </ul> Som person ønsker vi, at du er: <ul> <li>Initiativrig, engageret og udviklingsorienteret og kan skabe konkrete resultater</li> <li>I stand til at bevare overblikket, fleksibel og arbejde struktureret</li> <li>Udadvendt, energisk og humørfyldt</li> <li>God til at begå dig på tværs af forskellige faggrupper og i forhold til medarbejdere med forskellig baggrund samt i stand til at bringe forskellige kompetencer i spil.</li> </ul>  <br /> <br />Vi glæder os til at høre fra dig!<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter den gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2017 eller snarest muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Læs mere om os<strong><em> </em></strong><a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bimunkebjerg" target="_blank">her</a>.<br />Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos Dagtilbudschef Mette Hviid på 3053 8312 eller <a href="mailto:mehl@odense.dk">mehl@odense.dk</a> alternativt hos Udviklingschef Malene Schmidt Mortensen på 5116 2006 eller <a href="mailto:msmor@odense.dk">msmor@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 3. september 2017.<br />Vi forventer at holde 1. samtalerunde mandag den 11. september 2017 samt 2. samtalerunde fredag den 22. september 2017. I mellemperioden vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse samt opgive referencer.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Munkebjerg
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-09-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Digitaliseringskonsulent med bred erfaring

  Vi har i Forvaltningsunderstøttelse og IT Projekter brug for en ny kollega, der kan løse et bredt felt af forskellige digitaliseringsopgaver, herunder også varetage rollen som projektleder / teknisk projektleder i Odense Kommunes 5 forvaltninger.

  Vi søger en digitaliseringskonsulent med bred erfaring med de forskellige opgaver, der er i en stor organisation med fokus på effektivisering.<br /> <br />Vi har i Forvaltningsunderstøttelse og IT Projekter brug for en kollega, der kan løse et bredt felt af forskellige digitaliseringsopgaver, herunder også varetage rollen som projektleder, eller teknisk projektleder i Odense Kommunes 5 forvaltninger.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />IT & Digitalisering består af et fællessekretariat og fire afdelinger med ialt ca. 150 medarbejdere.<br />ITD’s formål er, at<em> </em>"levere drift og udvikling, og medvirke til løsning og effektivisering af Odense Kommunes kerneopgaver”.<br /><br />I Forvaltningsunderstøttelse og Projekter er vi 15 medarbejdere. Funktionens primære opgaver er projektledelse, forvaltningssamarbejde, understøtte systemansvarlige og gevinstrealisering. Forvaltningsunderstøttelse og Projekter indgår i et tæt samarbejde med den faglige ledelse og medarbejdere i forvaltningerne for at nå de fælles mål for løsningen.<br /><br />Du vil indgå i et team af dygtige, erfarne og engagerede kolleger, der har forskellige faglige kompetencer og uddannelsesmæssige baggrunde. Vi lægger vægt på gode relationer, god dialog og sparring og vi har stor respekt for hinandens forskelligheder som vi ser som en styrke for funktionen.<br /><br />Vi står i spidsen for eller understøtter alle 5 forvaltninger med større eller mindre digitaliseringsopgaver og projekter og indgår meget gerne fra den første tanke til den færdige løsning har vist sit værd - herunder i fx. foranalyse og potentialevurdering over prototype og udbud til selve implementeringen.<br /> <br />Vi kan også hjælpe med fx. arbejdsgangsbeskrivelser og Use Cases til brug for udarbejdelse af en kravspecifikation.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som projektleder skal du: <ul> <li>Lede og koordinere både små og store digitaliseringsprojekter i Odense Kommune</li> <li>Typisk indgå i en projektorganisation med en projektejer og en projektgruppe</li> <li>Have ansvar for bla. planlægning af projektet samt motivation af deltagerne og fremdrift</li> </ul> Din portefølje af opgaver vil blive aftalt med lederen af Forvaltningsunderstøttelse & IT Projekter.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Hvis du er interesseret og vil byde ind på stillingen som digitaliseringskonsulent,<br />forventer vi, at du: <ul> <li>Har erfaring med projektarbejdet, herunder at kunne varetage rollen som projektleder/teknisk projektleder i større eller mindre projekter</li> <li>Har stor erfaring med at facilitere arbejdsgangsanalyser mm.</li> <li>Har god forståelse for IT </li> <li>Evner at omsætte forretningskrav til IT-krav </li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om en fuldtidsstilling med ansættelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem KL og relevant faglig organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere inforrmationer om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Martin Boel Hestnes på 3012 1822 eller kontorchef Marianne Carlsson på 4037 1434.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 1. september 2017 kl. 13.00.<br />Ansøgere vurderes ud fra faglige kompetencer, tidligere erfaringer og personlige egenskaber.<br />Vi afholder samtaler torsdag den 14. september 2017 - og evt. 2 samtaler mandag den 25. september 2017.
  Arbejdssted:
  IT & digitalisering
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-09-2017 13:00
  Jobområder:
  Data og IT
 • Er du god til at inspirere og skabe arbejdsglæde gennem nærværende ledelse? Kan du holde hovedet koldt og hjertet varmt? Så er du måske vores nye souschef for almen afdelingen på Lumby Skole.

  <em>Er du god til at inspirere og skabe arbejdsglæde gennem nærværende ledelse?<br />Kan du holde hovedet koldt og hjertet varmt? Så er du måske vores nye souschef for almen afdelingen på Lumby Skole.</em><br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Skolefællesskabet på Skolerne i Nord består af 6 afdelingsledere/souschefer, 1 administrativ leder og 1 skoleleder. Skolerne i Nord har omkring 700 elever og har ansat 90 pædagogiske medarbejdere.<br /> <br />Skolefælleskabet Odense Nord er et ledelsesfællesskabet mellem 3 skoler: Lumby Skole, Søhusskolen og Stige Skole. Lederteamet arbejder målrettet med at udvikle den pædagogiske og administrative ledelse af skolerne – både lokalt og på tværs af skolerne.<br /> <br />I vores ledelsesfællesskaber arbejder vi målrettet og systematisk med at udvikle os fagligt og personligt som ledere, bl.a. ved kollegasparring, fællesmøder med både drift og strategisk indhold og ”leder til leder” møder. Og så er der også plads til humor og fokus på trivsel.<br /> <br />Lumby Skole er en lille, velfungerende skole i en landsbylignende forstad til Odense. Skolen er et vigtigt omdrejningspunkt for alle borgernes liv i området. Skolens forældre er meget aktive og engagerede og har store positive forventninger til dens medarbejdere og ledere.<br /> <br />Lumby Skole består af en almen afdeling med 1 spor fra 0. kl. til 6. kl. med omkring 130 elever samt en centerafdeling med 60 elever med autismespektrum forstyrrelser.<br /> <br />Almen afdelingen har en dygtig og engageret medarbejderstab bestående af 9 lærere og 4 pædagoger. Teamsamarbejdet er velfungerende og der er fokus på både faglighed og trivsel. For at understøtte elevernes faglige læring og sociale trivsel arbejder det pædagogiske personale i en struktur med rullende skolestart. Undervisningen foregår både på årgangen og i aldersblandede grupper.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vores forventninger til dig som kommende leder er, at du: <ul> <li>Udøver en synlig, dialogbaseret og resultatorienteret pædagogisk ledelse meget tæt på medarbejdernes dagligdag – balanceret mellem respekt for og tillid til medarbejderne og mod og lyst til at påtage sig et tydeligt lederskab.</li> <li>Aktivt kan indgå i fælleskabets lederteam med løsning af opgaver i hele skolefællesskabet.</li> <li>Konstruktivt kan byde ind i forhold til ledelsens samarbejde med skolens bestyrelse.</li> <li>Har en veludviklet forståelse af hovedtemaerne i folkeskolereformen og har lyst og mod på at realisere dem i et tæt samarbejde med interessenterne på skolen.</li> <li>Har fokus på udviklingen af samarbejdet mellem skole og hjem.</li> <li>Har lyst til at udvikle samarbejdet mellem almen skolen og centerafdelingen.</li> </ul> Vi forventer, at du som ansøger har en grunduddannelse som lærer, en lederuddannelse samt nogle års praktiske erfaringer som lærer i folkeskolen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Erling Pedersen, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingerne.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist fredag den 1. september kl. 12.00.<br /><br />1. samtalerunde forventes afholdt i uge 36 og 2. samtalerunde i uge 37. Inviteres du til at deltage i 2. samtalerunde skal du være indstillet på at gennemføre en personprofilanalyse.
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-09-2017 12:00
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Konsulent til Kontrolenheden mod social dumping

  Har du ben i næsen, formår du at gå i dialog med alle slags mennesker og er du ”mand” for at analysere dokumentation og kontrakter? Så har vi en stilling til dig.

  <em>Har du ben i næsen, formår du at gå i dialog med alle slags mennesker og er du ”mand” for at analysere dokumentation og kontrakter? Så har vi en stilling til dig.</em><br /><br /><strong>Kontrolenheden</strong><br />Odense Kommune går forrest i kampen mod social dumping. Derfor har vi vores egen Kontrolenhed, der arbejder for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for de medarbejder, der varetager opgaver og projekter for Odense Kommune.<br />Vi er fysisk tilstede på vores byggerier og handler resolut, når der er behov for det.<br /> <br />Kontrolenheden mod social dumping arbejder med at oplyse, opdrage og rådgive virksomheder i kampen mod social dumping. Det primære arbejde ligger i kontrol af løn- og arbejdsvilkår (arbejdsklausulen), men der arbejdes ligeledes med andre typer af sociale klausuler i kommunens kontrakter. Lærlingeklausuler samt krav til leverandører om, at aftage forskellige typer af ledige i kommunes kontrakter, prioriteres højt i Odense Kommune.<br /> <br />Kontrolenheden fører primært kontrol med arbejde udført i Odense Kommune, men varetager ligeledes ovennævnte kontrolrolle for andre fynske kommuner, herunder Assens, Svendborg og Kerteminde Kommune. Der skal derfor forventes arbejdsdage herunder.<br />Kontrolenheden aflægger besøg på byggepladserne, både forebyggende og efter anmeldelse. Dermed er vi frontløber i forhold til at sikre, at social ansvarlighed ikke blot er noget vi taler om, men noget vi faktisk udøver.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <br />Dine opgaver bliver: <ul> <li>Foretage kontrol på kommunernes projekter og udarbejde besøgsrapporter</li> <li>Ansvarlig for dialog med kommunernes interne projektledere</li> <li>Samarbejde med kommunernes leverandører omkring overholdelse af arbejdsklausulen</li> <li>Bistå med indhentning samt analyse af dokumentation</li> <li>Bistå kommunerne i spørgsmål vedrørende overholdelse af de enkelte klausuler</li> <li>Samarbejde med eksterne parter omkring fælles indsatser mod social dumping</li> <li>Identificere risikoområder i dialog med teamet, samt iværksætte indsatser herunder</li> </ul> Dine kvalifikationer: <ul> <li>Kendskab til danske og europæiske arbejdsmarkedsforhold</li> <li>Stærke formidlingsevner både i forhold til den enkelte medarbejder på et byggeri og til embedsmænd - på såvel skrift og tale</li> <li>Evne/erfaring til at analysere og systematisk gennemgå dokumentation i form af lønsedler, ansættelseskontrakter, timesedler m.m. </li> <li>Evne til at varetage kontrolbesøg samt have en konstruktiv dialog med arbejdere på pladsen samt leverandører</li> </ul> Du opleves af andre som udadvendt og nysgerrig og har gode samarbejdsevner, understøttet af stærke kommunikative evner. Du evner at følge op på projekter og deadlines, arbejder struktureret og udviklingsorienteret og bevarer overblikket selv i pressede situationer.<br /> <br /><strong>Afdelingen</strong><br />Kontrolenheden hører under Udbud & Kontraktstyring, som er en afdeling i Borgmesterforvaltningen. Kontrolenheden refererer til chefen for Udbud & Kontraktstyring, hvor vi er 25 medarbejdere, som med energi, humor og høj faglighed brænder for vores spændende arbejdsområder. Samarbejdet præges af loyalitet og fleksibilitet til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere, ligesom trivsel og arbejdsglæde vægtes meget højt.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. november 2017 eller snarest muligt derefter.<br />Arbejdssted er Odense Rådhus.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Ved spørgsmål til stillingen eller en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer, er du velkommen til at rette henvendelse til kontorchef, Cecilie Schwartz Førby på telefon 51158964 eller mail cesf@odense.dk<br /><br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 15. september 2017, kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt i uge 39.
  Arbejdssted:
  Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-09-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Ungefællesskabet Rømersvej søger pr. 1. oktober 2017 en medarbejder med en socialfaglig uddannelse og baggrund. Stillingen er på 30 timer ugentlig – skiftende arbejdstider. Ungefællesskabet Rømersvej er et §107 bo- og rehabiliteringstilbud for 10 unge borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

  Ungefællesskabet Rømersvej søger pr. 1. oktober 2017 en medarbejder med en socialfaglig uddannelse og baggrund. Stillingen er på 30 timer ugentlig – skiftende arbejdstider.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Ungefællesskabet Rømersvej er et §107 midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i Odense Kommune for 10 unge borgere med nedsat psykisk funktionsevne (udviklingshæmning).<br />Støtten gives efter § 85 i Serviceloven.<br /><br />Ungefællesskabet er organisatorisk en del af Hjemmevejlederteamet i Ældre- og Handicapforvaltningen.<br /> <br /><strong>Målgruppen</strong><br />De fleste unge, der flytter ind i Ungefællesskabet kommer enten fra en special efter-/kostskole, der udbyder STU-forløb eller hjemme fra forældrene. Du unge på Rømersvej er typisk i gang med den sidste del af STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), eller i afklaringsforløb i BSF (jobcentret) i forhold til fleksjob eller pension.<br /><br />Støtten i Ungefællesskabet gives af tre hjemmevejledere, som dækker alle ugens dage. <br /> <br /><strong>Rehabilitering og målarbejde</strong><br />Det er formålet, at man ud fra en rehabiliterende tilgang støtter de unge i at blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt. Det er en forudsætning at de unge ved indflytning accepterer at tilbuddet gælder ca. et år, og at Rømersvej ikke kun er et sted man bor, men også arbejder målrettet på at udvikle færdigheder til at flytte i en mere selvstændig boform (f.eks. egen lejlighed) med støtte fra Hjemmevejlederteamet.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en kollega, der: <ul> <li>Har socialfaglig uddannelse og baggrund - gerne specifik erfaring med målgruppen.</li> <li>Evner og har erfaring med at arbejde selvstændigt.</li> <li>Er tillidsskabende og anerkendende i sin grundlæggende relation til både de unge og kolleger.</li> <li>Kan arbejde med personlige handle/samarbejdsplaner (skriftlighed) med udgangspunkt i de unges behov og perspektiver (rehabiliterende tilgang).</li> <li>Er engageret, psykisk robust (alenearbejde), ansvarlig, åben og har et godt humør.</li> <li>Er fleksibel i forhold til fælles opgaveløsning, og ønsker at være en del af et team, hvor støtte til de unge er omdrejningspunktet i en faglig og uhøjtidelig hverdag.</li> <li>Primært kan handle og agere selvstændigt i hverdagen, men også som dynamisk holdspiller.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Evt. yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos hjemmevejledere Marie Louise, Kia eller Tanja på 6138 4113 eller ved rehabiliteringsleder Kaj Johansen på  4022 8755.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 6. september 2017. Samtaler forventes afholdt den 20. september 2017.
  Arbejdssted:
  Ungefælleskabet Rømersvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-09-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Da vores psykolog er gået på barsel, søger Behandlingscenter (Unge & Rusmidler) en psykolog til en begivenhedsstilling i U18 med tiltrædelse snarest muligt.<br /> <br />Målgruppen i Unge & Rusmidler er unge under 30 år med et overvejende eksperimentelt baseret brug af illegale rusmidler, men også unge med et egentligt misbrug af f.eks. hash.<br />Unge & Rusmidler har tilbud om behandling efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142<br /> <br />Unge, under 18 år, der har rusmiddelproblemer, tilbydes behandling i U18.<br />Behandlingen foretages af et lille tværfagligt sammensat team, som er en del af afdelingens samlede behandlingstilbud.<br /> <br />Der arbejdes i U18 ud fra en beskrevet programteori, og der tages behandlingsmæssig udgangspunkt i kognitiv behandling, kombineret med andre metoder relevant for aldersgruppen. Behandlingen er primært baseret på individuelle samtaler med den unge. Samtidig er der betydelig fokus på forældresamarbejde, ligesom der lægges vægt på at behandlingen i U18 koordineres med andre kommunale tiltag.<br /> <br />Der er p.t. ca. 200 klienter indskrevet til ambulant behandling i Unge & Rusmidler – heraf ca. 35 i U18. <br /><br /><strong>Om jobbet <br />Psykologens opgaver i U18 vil være:</strong> <ul> <li>At være faglig ressourceperson indenfor det psykologfaglige felt</li> <li>At udarbejde sociale udredninger, beskrivelser og vurderinger.</li> <li>At være primærbehandler for unge i misbrugsbehandling.</li> <li>At udarbejde psykologiske udredninger på baggrund af test og screeninger både til brug i behandlingsplanlægningen internt i afdelingen, men også til brug for anbefalinger af øvrige tiltag i forhold til den unge.</li> <li>At kunne levere faglig kollegial bistand vedrørende unge, hvor der kan være mistanke om tilstødende psykiatriske problemstillinger</li> <li>At være aktiv i samarbejdet med det psykiatriske system, herunder også at kunne være med til at udvikle samarbejdet</li> <li>At samarbejde og være i tæt kontakt med forældrene til den unge</li> <li>At være i tæt samarbejde med de kommunale forvaltninger og andre professionelle omkring den unge</li> <li>At yde konsultativ bistand til andre professionelle vedrørende unge og rusmidler.</li> </ul> Der lægges stor vægt på, at psykologen kan være en del den almene misbrugsbehandling, men også kan være tydelig som psykolog både i forhold til enkeltsager og mere generelt i forhold til U18.  <br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Deltagelse i et erfarent team som arbejder fokuseret med misbrugsbehandling til unge under 18 år.</li> <li>Samarbejde og sparring med afdelingens anden psykolog, der arbejder med unge mellem 18 og 30 år</li> <li>Deltagelse i sparringsmøder med psykologer fra andre kommuner, der alle arbejder med misbrugsbehandling.</li> <li>Jævnlig supervision, både metodisk og personlig.</li> </ul> <strong>Om dig <br />Det forventes, at du</strong> <ul> <li>Er psykolog eller cand. pæd. psyk. og har relevant efteruddannelse bl.a. indenfor det kognitive område</li> <li>har testerfaring</li> <li>har erfaring med at arbejde med unge og misbrug</li> <li>er psykisk robust, fleksibel og ansvarlig i forhold til løsning af opgaverne</li> </ul> <strong>Om os</strong><br />I Unge & Rusmidler er der 20 medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, læge, sygeplejersker, psykolog og sekretær.<br />En del af disse medarbejdere arbejder i forskellige udviklingsprojekter, bl.a. med fokus på tidlig indsats <ul> <li>Afdelingen har en faglig stærk og erfaren medarbejderstab, der loyalt samarbejder om målene for området.</li> <li>Vi arbejder bl.a. efter kognitive og systemiske metoder samt med Motivational Interviewing.</li> <li>Fleksibilitet, forskellighed, anerkendelse og humor er vigtige nøgleord.</li> <li>Udvikling er i fokus</li> </ul> Det vil eventuelt kunne komme på tale at ansættelse i stillingen sker i fleksjob.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst indgået mellem KL og den relevante faglige organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Yderligere oplysninger kan indhentes på tlf. 6375 2630, spørg efter leder Åse Kjøller eller en medarbejder i U18 teamet.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist onsdag den 6. september 2017, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler den 13. september 2017.<br /> <br /><br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Behandlingscenter (Unge & Rusmidler)
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-09-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • De to stillinger er tilknyttet Hollufgårdskolen, Den ene stilling er fast, og den anden er tidsbegrænset frem til 30. juni 2018.

  De to stillinger er begge tilknyttet Hollufgårdskolen. Den ene stilling er fast, og den anden er tidsbegrænset frem til 30. juni 2018.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hollufgårdskolen er et helhedsorienteret skoletilbud, der i særlig grad er tilrettelagt for<br />elever med grænsesøgende og ofte udadreagerende adfærd. Tilbuddet er normeret til<br />8 elever i alderen 14 til 20 år. Du kan læse mere om os her:<br /><a href="http://www.ungodense.dk/Skoletilbud/S%C3%A6rlige-l%C3%A6ringstilbud/Hollufg%C3%A5rdskolen">http://www.ungodense.dk/Skoletilbud/S%C3%A6rlige-l%C3%A6ringstilbud/Hollufg%C3%A5rdskolen</a><br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har brug for lærere eller pædagoger, der kan: <ul> <li>rumme elever med ofte komplekse og omfattende problemer og danne brugbare professionelle relationer til dem.</li> <li>tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og elevens specifikke potentialer og behov.</li> <li>arbejde loyalt, struktureret og samtidigt kunne gribe mulighederne i en given situation.</li> <li>samarbejde tæt –såvel med eget team, med ledelsen, med relevante fagpersoner omkring den enkelte elev og med andre kolleger og afdelinger i UngOdense, hvor dette kunne være relevant i arbejdet med den enkelte unge.</li> </ul> Vi forventer desuden, at du er en lærer eller pædagog, der: <ul> <li>er fagligt dygtig i et eller flere af de obligatoriske fag og evt. kan føre elever til afgangsprøver, matematik og engelsk –samt undervise i et eller flere praktisk/musiske fag.</li> <li>har viden og erfaring vedrørende anderledes læringstilgange i relation til mågruppen.</li> <li>kan skabe undervisningsformer og –forløb, der båe forstå og giver mening for den enkelte elev og skaber motivation.</li> <li>er fagligt dygtig inden for de relevante pædagogiske discipliner i relation til mågruppen –herunder udviklingen af personlige og sociale kompetencer samt læringsunderstøttende aktiviteter.</li> <li>kan gennemføre planlagte undervisningssituationer og læringsaktiviteter som en del af elevens samlede udviklingsplan.</li> </ul> Endelig forventer vi, at du: <ul> <li>brænder for at arbejde med unge</li> <li>er fleksibel og omstillingsparat</li> <li>er engageret, ansvarlig og respektfuld som samarbejdspartner</li> <li>er indstillet på at samarbejde med UngOdenses andre aktivitetsområder</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du lyst til at høre nærmere om stillingerne, så kontakt Hollufgårdskolens leder, Henrik Frydenlund Larsen, på 2267 2077.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 27. august 2017, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler <strong>torsdag den 31. august 2017</strong>.
  Arbejdssted:
  Hollufgårdskolen (UngOdense)
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Ønskeøen - Deltid

  Ønskeøen Børnehuset søger en pædagog (30 timer/uge), der er klar til at bidrage vores fællesskab både fagligt og personligt. Vi er en integreret institution med 74 børn i alderen 0-6 år. Personalegruppen er meget engageret, dynamisk og energisk med høj faglighed blandet med en god position humor.

  Ønskeøen Børnehuset søger en pædagog (30 timer/uge), der er klar til at bidrage ind i vores fællesskab både fagligt og personligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Ønskeøen er en del af Børneinstitution Kragsbjerg, der desuden består af 6 børnehuse:<br />Skattekisten, Tryllefløjten, Bifrost, Den Blå Planet og Elverhøjen.<br />Vi arbejder dels med fælles faglig udvikling samt aktiviteter på tværs af børnehusene.<br />Ønskeøen er ressourcehus med plads til 3 børn i udsatte positioner.<br /><br />Ønskeøen er en integreret institution med 74 børn i alderen 0-6 år. I Ønskeøen er vi 30 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Vuggestuebørnene er fordelt på 2 grupper, ligeledes er børnehavebørnene, hvor de yngste er i huset og de ældste er i udflyttergruppen.<br />Børnehusets åbningstid er fra 6.15-16.30. Der er personalemøder en gang om måneden, som afholdes på onsdage fra 16.30 -20.00.<br /> <br />Ønskeøen er et åbent hus, hvor vi bruger hinandens kompetencer på tværs af huset. Vi arbejder med stor fleksibilitet og åbenhed, hvilket bl.a. betyder at alle arbejder med både vuggestue- og børnehavebørn.<br /><br />Vi søger en pædagog med primær tilknytning til børnehavegruppen Perlerne med de yngste børnehavebørn.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />I Ønskeøen arbejder vi ud fra et anerkendende synspunkt, hvor vi er bevidste om, at vi alle hele tiden påvirker og skaber os selv og hinanden gennem de relationer vi indgår i. Vi respekterer alle som den de er - og samtidig lærer alle at respekterer hinanden i fællesskabet. Samværet i fællesskabet bygger på harmoni, samhørighed og glæde. Det gælder i såvel samarbejdet med kollegaer, forældre og børn.<br />Børn anerkendes som kompetente personer, der er unikke med hver deres særlige forudsætning. Vi voksne forholder os til dem individuelt og socialt, for der igennem at kunne skabe og udvikle det bedste for såvel det enkelte barn som hele børnegruppen. Vi prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes sociale samspil for derigennem at forstå det enkelte barn i forhold til dets udvikling.<br />Med udgangspunkt i vores grundopfattelse af at se på børnene som hele mennesker og se på udviklingen som en helhed, kan vi styrke udviklingen og behovene gennem barnets/børnenes styrker.<br /><br />Vi arbejder med social inklusion i forhold til, at alle børn skal opleve sig selv som en vigtig del af fællesskabet. Med anerkendelsen styrkes oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået – dermed evnen til at mærke sig selv. At føle sig accepteret som den person man er.<br /> <br />Vi er en personalegruppe, der er meget engageret, dynamisk og energiske i arbejdet med en høj faglighed blandet med en god position humor.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal have lyst til at bruge og udfordre uderummet. Vi prioriterer uderummet både som læringsrum og legerum. Vi bruger meget motorik, bevægelse, musik og sang sammen med børnene. Du skal kunne lide at bevæge dig sammen med børnene og være aktiv samtidig med, at du skal have faglig interesse i at udvikle og udfordre børnenes færdigheder motorik, kreativt og sprogligt.<br />Kan du bidrage til musikken med at kunne spille et instrument, så er det en kompetence, som vi godt kan bruge.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på 30 timer/uge med ansættelse 1. oktober 2017 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du har mulighed for at besøge os og få en rundvisning i huset tirsdag den 22 august 2017 kl. 12.<br />Du kan få yderligere oplysninger hos daglig pædagogisk leder Lene Jepsen Borg på 6375 4900.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 24. august 2017.<br />Vi forventer at holde samtaler onsdag den 30. august 2017.
  Arbejdssted:
  Ønskeøen Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en skolepædagog, som i samarbejde med skolens lærere og øvrige pædagoger og ledelsen vil tage ansvar for at etablere en skoledag og en undervisning, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer.

  <p><em>Vi søger en skolepædagog, som i samarbejde med skolens lærere og øvrige pædagoger og ledelsen vil tage ansvar for at etablere en skoledag og en undervisning, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer.</em><br />  <br />Paarup Skole søger en skolepædagog til en fast stilling i vores centerafdeling fra 1. oktober eller tidligere.<br /> <br />Paarup Skole er en stor og velfungerende folkeskole med mange glade og dygtige elever samt en engageret medarbejderstab.<br /><br />I Centerafdelingen på Paarup Skole undervises normaltbegavede elever med autismespektrum-forstyrrelser, men vi modtager også elever med ADHD og andre forstyrrelser.<br /><br />Undervisningscentret samarbejder med PPR, og der er også tilknyttet en ergoterapeut og en fysioterapeut til Centret<br /> <br /><strong>Om undervisningen i centeret</strong><br />Undervisningen gennemføres med udgangspunkt i en neuropsykiatrisk og -psykologisk referenceramme. Fagrækken følger folkeskoleloven og tilrettelagt ud fra den enkelte elevs forudsætninger og muligheder. Undervisningen formidles gennem visuel struktur og forudsigelighed ved hjælp af en struktureret pædagogik.<br /> <br />Forældresamarbejdet prioriteres højt, og der samarbejdes om elevernes personlige, faglige og sociale mål med alle relevante fagpersoner.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong></p> <ul> <li>En afdeling som er præget at stor vilje til fleksibilitet og hvor kollegerne er gode til at samarbejde, støtte og vejlede hinanden.</li> <li>Samarbejdsmiljøet er båret af engagement og fleksibilitet. Lærere og pædagoger samarbejder om at skabe den bedste skoledag for eleverne.</li> <li>Du vil blive en del at et team, som holder ugentlige møder om pædagogik og undervisningsforhold såvel samt praktiske forhold.</li> <li>Er der gode muligheder for faglig udvikling sammen med engagerede og kompetente kolleger i et tæt samarbejde med skolens PPR-psykolog og afdelingsledelse</li> </ul> <strong>Vores ønsker til dig</strong> <ul> <li>Du kan indgå i den understøttende undervisning.</li> <li>Du har en rolig, klar og tydelig kommunikation.</li> <li>Du er robust og stabil</li> <li>Du er humørfyldt og livsglad og er fysisk og psykisk robust</li> <li>Har særlig interesse i og måske erfaring med undervisning af elever med ASF-forstyrrelse, samt tillægsdiagnoser</li> <li>Er fleksibel i sit samarbejde med forskellige faggrupper, eksternt som internt</li> <li>Kan holde hovedet koldt og i perioder arbejde under pres</li> <li>Prioritere forældrearbejdet højt og som</li> <li>Er i stand til at etablere relationer til eleverne. Der er indregnet tilsynstid til dækning af pasning af skolens yngste elever i morgenåbning, eftermiddage og i skoleferierne.</li> </ul> Da vi er hinandens arbejdsmiljø forventer vi også, at du kan give og tage mod hjælp.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om en fast stilling på fuld tid med ansættelse pr. 1. oktober 2017 eller snarest muligt.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er ovenstående noget for dig og har du lyst til at vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Susan Stage på telefon 3031 2890.<br /> <br />Du er velkommen til at aflægge os et besøg efter nærmere aftale.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist tirsdag den 5. september 2017, og vi forventer at afholde samtaler den 12. september 2017 fra kl. ca. 13.00.
  Arbejdssted:
  Paarup Skole, Centerafdelingen, Paarupvej 19, 5210 Odense NV
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-09-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at blive en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord? Har du lyst til at arbejde på en skole, hvor vi lægger stor vægt på medarbejdertrivsel, og hvor du møder en hjertevarm og imødekommende personalegruppe?

  <em>Har du lyst til at blive en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor udvikling, ansvar og medindflydelse er nøgleord? Har du lyst til at arbejde på en skole, hvor vi lægger stor vægt på medarbejdertrivsel, og hvor du møder en hjertevarm og imødekommende personalegruppe? Har du lyst til at arbejde på en folkeskole med stort fokus på både dannelse, uddannelse og elevtrivsel? Så har vi stillingen til dig.</em><br /><br />Hjalleseskolen søger en barselsvikar til matematik på 2. og 4. årgang fra den 7. september eller snarest derefter.<br /><em> </em><br /><strong>Om os</strong><br />Hjalleseskolen er beliggende i den sydlige del af Odense tæt på skov og by med store grønne arealer omkring skolen.<br /><br />Vi er en moderne folkeskole med nyrenoverede faglokaler. Vi har 567 elever fordelt på 0.-10. årgang. Vi har to spor fra 0.-7. årgang, 3 spor på 8.-9. årgang og 4 på 10. årgang. På 8.-10. årgang har vi sportsklasser. Vi er 54 ansatte heraf 37 lærere Vi er en skole med stor vægt på elevernes faglighed såvel som på deres dannelse og trivsel. Vi er en <em>Rettighedsskole</em> med deraf stort fokus på elevernes trivsel, elevrettigheder og -medindflydelse. Samtidig arbejder vi i indeværende skoleår med udviklingen af mindsetbaseret undervisning.<br /> <br />Barselsstillingen er på 75% med matematik på 2. og 4. årgang, n/t 2. årgang, kristendom 2. årgang og idræt på 0. årgang. Dertil understøttende undervisning.  <br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du er uddannet lærer, og du brænder for at bidrage til en i forvejen fantastisk folkeskole. Du indgår naturligt i værdiskabende relationer med både elever, kollegaer, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Tryghed og trivsel er en selvfølgelighed og spiller for dig en stor rolle i samarbejdet med eleverne. Du er fagligt og didaktisk velfunderet, og tydelig klasserumsledelse er for dig en selvfølge. Du er en tydelig kommunikator til både elever og forældre. Du har humor og kan bidrage aktivt til vores i forvejen gode personalefælleskab.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Yderligere information</strong><br />Hvis jobbet har din interesse er du velkommen til at henvende dig til skoleleder Louise Theil på 6155 3342 eller afdelingsleder for børnemiljøet Kenneth Rasmussen på 3012 0742.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist den 28. august 2017, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes den 30. august 2017.
  Arbejdssted:
  Hjalleseskolen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • På Risingskolen søger vi en lærer til fastansættelse hurtigst muligt til at varetage undervisningen i vores ungemiljø i matematik, drengeidræt og hvad du ellers måtte brænde for.

  Risingskolen søger en lærer til fastansættelse hurtigst muligt til at varetage undervisningen i matematik, drengeidræt og hvad du ellers måtte brænde for.<br /> <br />Vi søger en robust og velfunderet lærer, som er god til struktur og som med varme og tålmodighed har lyst til at undervise forskellige aldersgrupper.<br />Vi vægter teamsamarbejde og fællesskab omkring ledelse og undervisning i vores klasser og på vores årgange højt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Risingskolen har gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 750 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br />  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker os, at du: <ul> <li>Har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen</li> <li>Brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning</li> <li>Er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> </ul> Vi forventer i øvrigt, at du kan være åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag og anderledes måder at gøre tingene på.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om en fast stilling på fuld tid med ansættelse pr. 1. oktober 2017 eller snarest muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel eller souschef Kathrine Vestergaard Dahl via skolens kontor på 6375 2300.<br />Læs også om os på vores <a href="http://risingskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank">hjemmeside</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 31. august 2017.<br />Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 6. september 2017 fra kl. 8.00.
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Ejlstrup plejecenter søger 3 social- og sundhedsassistenter til fastansættelse.

  Ejlstrup plejecenter søger 3 social- og sundhedsassistenter til fastansættelse. <ul> <li>1 stillinger i aftenvagt på 28 timer pr. uge, med arbejde mandage og tirsdage samt hver anden fredag, lørdag og søndag i ulige uger.</li> <li>1 stillinger i aftenvagt på 28 timer pr. uge, med arbejde onsdage og torsdage samt hver anden fredag, lørdag og søndag i lige uger.</li> <li>1 stilling i dagvagt på 32 timer pr. uge med arbejde hver anden weekend i ulige uger</li> </ul> <br />Stillingerne er til besættelse snarest muligt.<br /> <br /><strong>Lidt om os</strong><br />Ejlstrup plejecenter er et leve-bo-miljø der er organiseret i Ældre –og handicap forvaltningen under forløb Vedvarende sygdomsudvikling, hvor 36 beboere forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje. Beboerne kan, på grund af deres sygdom eller de psykiske følger deraf, have svært ved at overskue, strukturere, forstå og tolke information. Beboerne er ofte udfordret af flere samtidige sygdomme og høj kompleksitet.<br /> <br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang. Vores mål er at støtte beboerne i, at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt med størst mulig livskvalitet. Det betyder at vi samarbejder med beboerne om, at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Det er altid beboernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Engagerede og dygtige kollegaer, der medvirker til at skabe en god atmosfære for kollegaer, beboere og pårørende i en travl hverdag med mange udfordringer.</li> <li>Et tværfagligt team, hvor du som social- og sundhedsassistent, vil blive koordinator for udvalgte beboere og få ansvaret for disse beboeres rehabiliteringsforløb.</li> <li>En arbejdsplads hvor medarbejdernes kompetenceudvikling vægtes højt.</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har gjort dig overvejelser om at arbejde i et leve-bo-miljø, hvor største delen af beboerne har en demens diagnose.</li> <li>Du er stærk i din faglighed og er god til at sætte den i spil i det daglige samarbejde med mono- og tværfaglige kollegaer</li> <li>Du kan arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang  </li> <li>Du vil bidrage til et godt arbejdsmiljø gennem åben dialog og engagement</li> <li>Du er indstillet på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.</li> <li>Du er en god kommunikator både mundtligt og skriftligt</li> <li>Du har IT kompetencer på brugerniveau og kan medvirke til en faglig stærk dokumentation</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Carina Baagøe Larsen på tlf. 20573359. <br /> 
  Arbejdssted:
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  10-09-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til ungemiljøet til Rosengårdskolen

  Vi søger en lærer til en midlertidig stilling til ungemiljøet, der kan undervise i dansk, tysk og madkundskab.

  <em>Vi søger en lærer til en midlertidig stilling til ungemiljøet, der kan undervise i dansk, tysk og madkundskab.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Rosengårdskolen er en folkeskole med i alt ca. 740 elever i en almen skole 0. – 9. klasse samt ca. 80 elever i en helhedsafdeling, der er et undervisningstilbud til børn med særlig undervisningsbehov på grund af bevæge- eller funktionshandicap. Undervisningen og de pædagogiske aktiviteter i helhedsafdelingen er organiseret i et helhedstilbud i tidsrummet 8.00-15.00. Vi er i alt ca. 110 ansatte, hvoraf de 70 er lærere.<br /> <br /><strong>Vi skaber livsduelige mennesker<br />Med solide rødder i<br />Dannelse, trivsel og læring<br /> </strong><br />På skolen lægger vi vægt på en høj grad af faglighed som et godt socialt fundament for at blive aktive medborgere i et demokratisk samfund. Vi vægter det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde i såvel klasseteam, årgangsteam som afdelingsteam, til gavn for barnets hele udvikling. Vi ønsker at skabe den bedste folkeskole, hvor dannelse, trivsel og læring samt mangfoldighed er pejlemærker for elevens udvikling.<br /><br />For mere information om skolen, se vores <a href="http://rosengaardskolen.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>.<br /><br />Rosengårdskolen er en moderne folkeskole med et veluddannet personale, der har en høj faglighed. I de kommende skoleår har vi som indsatsområder at styrke vejlederkulturen og arbejde med co teaching og aktionslæring. Desuden arbejder vi med narrativ teamrefleksion. Vi har en fordybelsesdag hver uge, hvor elever kan fordybe sig i et fag eller emne.<br /><br />Forud for dette skoleår er alle medarbejdere blevet introduceret til ICDP ift. at arbejde systematisk og reflekteret med anerkendende relationer.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en lærer, der er fagligt forankret i sine fag, som arbejder bevist med klasserumsledelse og klassens sociale trivsel samt deltager aktivt i det gode personalefællesskab på skolen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse hurtigst muligt.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder, René Kaaber på 5177 7333<br />eller afdelingsleder for ungemiljøet, Jakob Høj Lundgaard på 6155 3908.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 25. august, kl.12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 35 med opstart hurtigst muligt herefter.
  Arbejdssted:
  Rosengårdskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vil du være en del af et specialiseret og tværfagligt team omkring borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende? Har du erfaring indenfor neurorehabilitering? Ønsker du i udvidet grad tværfagligt samarbejde i en anderledes opbygning? - Hvis ja, så glæder vi os til at se din ansøgning!

  <em>Vil du være en del af et specialiseret og tværfagligt team omkring borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende? Har du erfaring indenfor neurorehabilitering? Ønsker du i udvidet grad tværfagligt samarbejde i en anderledes opbygning? - Hvis ja, så glæder vi os til at se din ansøgning! </em><br /><br />Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering søger en sygeplejerske pr. 1. oktober 2017. Stillingen er på 35-37 timer og tilknyttet Døgnrehabiliteringsafsnittet. Stillingen indebærer skiftende arbejdstider mellem dag, aften og weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Bjerggårdshaven Dag- og Døgnrehabilitering tilbyder målrettet, tidsbegrænset og specialiseret træning og rehabilitering til voksne borgere, som har pådraget sig en hjerneskade - i moderat til svær grad.<br /><br />Vi er et rehabiliteringscenter under Ældre- og Handicapforvaltningen, Forløb Erhvervet Hjerneskade. (§102 og 107 i Serviceloven). Dag- og døgnrehabiliteringen rummer 20 rehabiliteringspladser, hvoraf 6 er døgnrehabiliteringspladser. <br /><br />Som medarbejder vil du blive en del af et tværfagligt team, der samarbejder tæt med vore borgere og deres pårørende omkring borgerens rehabiliteringsforløb. Det tværfaglige team består af ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeuter og 1 neuropsykolog.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Medarbejdere tilknyttet Døgnrehabiliteringen har tilsammen ansvar for at skabe et rehabiliterende miljø for borgeren døgnet rundt - alle ugens dage. Du skal varetage opgaver, der tager udgangspunkt i dine sygeplejefaglige kompetencer samt medvirke til, at rehabiliteringen bliver sammenhængende, meningsfuld og målrettet for borgeren. Der vil blive etableret et sygeplejefagligt team på tværs af enhederne indenfor forløb erhvervet hjerneskade.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal bidrage til <ul> <li>Varetagelse af komplekse sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger.</li> <li>Instruktion af kollegaer i sygeplejefaglige opgaver på tværs af boenhederne. Dette varetages i henhold til Odense Kommunes retningslinjer i Håndtering af medicin.</li> <li>At der skabes individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb, som er tilpasset den enkelte borgers ønsker og behov bedst muligt, i forhold til såvel mål som træningsstrategier.</li> <li>At det tværfaglige team samarbejder om at yde rehabilitering på højt fagligt niveau.</li> <li>At borgerens effekt af rehabiliteringen bliver dokumenteret og videregivet.</li> <li>At relevante samarbejdspartnere inddrages for at sikre optimal overførsel til næste forløb.</li> <li>At vores rehabiliteringstilbud udvikles i takt med ny viden / Best practice på området.</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong><br />Der lægges vægt på:  <ul> <li>At du har erfaring med at arbejde med rehabiliterende pleje af borgere med erhvervet hjerneskade.</li> <li>At du har erfaring i at samarbejde tæt med borger og pårørende, og er en god motivator / støtte for borger i at træffe valg vedrørende deres rehabiliteringsproces.</li> <li>Du skal kunne varetage en koordinerende funktion og derved hjælpe borgeren til, at han eller hun oplever mening og sammenhæng i sit forløb.</li> <li>Du har erfaring med at indgå konstruktivt og relevant i det tværfaglige samarbejde.</li> <li>Har erfaring med skriftlig dokumentation / elektronisk journalføring.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og målrettet, evner at have flere bolde i luften og kan favne bredere end eget fagområde.</li> <li>Evner at rumme og favne komplekse borgere og pårørende, som ofte er i krise eller på anden måde i en svær situation. </li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong><br />Du er tillidsskabende og god til at skabe relation med dine medmennesker, borgere som kollegaer. Du er loyal, stabil og fleksibel og med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Du er åben og anerkendende i din tilgang. Du ser muligheder frem for begrænsninger – også i en foranderlig hverdag og organisation. Du har lyst til at indgå i nye opgaver, såvel omkring den enkelte borger, som i andre udviklingsområder på stedet.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et job med dygtige, tværfaglige kollegaer. Gode muligheder for sparring og personlig/faglig udvikling. Arbejdsopgaverne vil være alsidige og udfordrende, hvor kun sjældent to dage er ens.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Inden du søger stillingen, er du meget velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Annette Vestergaard Hansen på 2463 8209 eller rehabiliteringsleder Peder Sobarnia Dichmann på 2810 9467. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 27. august 2017, og vi forventer at holde samtaler tirsdag den 29. august 2017
  Arbejdssted:
  Bo- og Rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sårsygeplejerske til Tagtækkergruppen

  Tagtækkergruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen søger en sårsygeplejerske til en fast stilling på 32 timer ugentligt med ansættelse den 1. oktober 2017. 25 timer er reserveret til funktionen som sårsygeplejerske,.

   <br />Tagtækkergruppen i Ældre- og Handicapforvaltningen søger en sårsygeplejerske til en fast stilling på 32 timer ugentligt, hvoraf de 25 timer er til funktionen som sårsygeplejerske.<br />Ansættelse ønskes pr. 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Odense er i forandring, og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet. Når borgerne mødes indgår de derved altid i en helhedsorienteret, målrettet og tværfaglig sammenhæng.<br /> <br />Tagtækkergruppen er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen under rehabiliteringsforløb Fysisk Funktionsnedsættelse i Syd.<br />Vi yder indsatser til ca. 400 borgere med høj mestringsevne men med midlertidige eller vedvarende, fysiske funktionsevnenedsættelser. Gruppen leverer både hjemmepleje, sygepleje og genoptræning. Gruppens indsatser ydes i borgerens eget hjem. Borgeren kan samtidig være tilknyttet et af Odense Kommunes genoptræningscentre eller sundhedsklinikker.<br /> <br />Medarbejdergruppen på ca. 50 medarbejdere er tværfagligt sammensat og består af SOSU-personale, sygeplejersker og træningspersonale. Der er højt til loftet og godt humør. Alle er ansvarlige, dygtige og engagerede i deres arbejde.<br /><br />Gruppen er ved at etablere en ny teamstruktur, som skal medvirke til en hurtigere udredning og plan for den enkelte borger, hyppig opfølgning på mål og indsatser samt tidlig opsporing af begyndende tab af funktionsevne. Vi vægter både monofaglighed og tværfaglighed højt, da vi mener, at et stærkt funderet tværfagligt samarbejde fordrer en stærk monofaglighed. <br /> <br /><strong>Om jobbet  </strong><br />Vi udfører komplekse og grundlæggende sygepleje til borgere i eget hjem og i sundhedsklinikker, jf. Lov om Sygepleje. Vi udfører både dagligt planlagte og akutte opgaver.<br /><br />Vi har en omskiftelig hverdag og et stort flow af borgere. Vi har både korte og livslange borgerforløb. Vi yder sygepleje til mange svært syge og døende borgere i terminale forløb.  <br />Vi deltager i tværfaglige møder i gruppen og i udredningsmøder i borgeres hjem, og vi prioriterer et tæt samarbejde mellem sygeplejersker, SOSU-personale, træningspersonale og rehabiliteringsrådgivere. <br /> <br />Som sårsygeplejerske er du med til at udvikle og fastholde kvaliteten af sårbehandling og pleje i Odense Kommune, herunder sikre hensigtsmæssig brug af sårartikler. Derfor skal du holde dig ajourført på fagområdet. Af konkrete opgaver kan nævnes: <ul> <li>Fungere som sparringspartner og ressourceperson  </li> <li>Udarbejde behandlingsplaner for borgere med komplekse sår herunder diabetiske fodsår</li> <li>Deltage i relevante møder og netværk på fagområdet</li> <li>Rådgive, vejlede og formidle tværfagligt, herunder introduktion til nye medarbejdere og studerende</li> <li>Medvirke til vurderer undervisningsbehov, udarbejde undervisningsmateriale samt planlægge og afholde undervisning</li> <li>Samarbejde med OUH sårambulatoriet </li> </ul> <br /><strong>Om dig  </strong><br />Du skal brænde for at arbejde med sår og se dig selv som en drivkraft i udvikling af området. Der er behov for gennemslagskraft, vedholdenhed og pædagogiske evner, herunder evnen til at formidle.<br /><br />Du skal være interesseret i at uddanne dig indenfor området, hvis du ikke allerede har relevant uddannelse (dvs. uddannelse med eksamensbevis svarende til minimum 1/6 del årsværk svarende til 10 ECTS point).<br /><br />Du trives i en travl og til tider hektisk hverdag, hvor du skal træffe hurtige beslutninger. <br />Du er god til at samarbejde, planlægge og kan bevare overblikket. Du arbejder målrettet, struktureret og selvstændigt. <br />Kendskab til kommunal sygepleje er en fordel, men ikke et krav.<br /> <br />Du har kendskab til IT på brugerniveau - gerne kendskab til KMD Care og én Plan (Odense Kommunes nye dokumentationssystem). <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Så er du velkommen til i tidsrummet 6.30-15.00 at kontakte rehabiliteringsleder Yvonne Lykke Rasmussen på 6551 3465 eller assisterende rehabiliteringsleder Mathias Munk Andersen på 6551 3688.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 28. august 2017 kl. 12.00.<br />Du vil blive kontaktet pr. telefon den 29. august 2017, hvis du indkaldes til samtale, som vi forventer at afholde  den 30. august 2017.
  Arbejdssted:
  Tagtækkergruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  28-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Sedenhuse og Bækholmen søger socialfaglige medarbejdere.

  <em>Ældre- og Handicapforvaltningen søger fire socialfaglige medarbejdere (social- og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut mm) til Sedenhuse og Bækholmen.</em><br /> <br />Der er to stillinger på Sedenhuse (en fast, og et årsvikariat) og to stillinger på Bækholmen (en fast og et årsvikariat). En fast stilling er på 32 timer (Sedenhuse) og tre stillinger er på 30 timer.<br /><br />For begge botilbud gælder det, at der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang. Alle beboere har varigt nedsat psykisk funktionsevne. De har alle varierede og individuelle behov for omsorg og praktisk hjælp til dagligdagens personlige gøremål og aktiviteter. Vi understøtter og guider beboerne i at mestre mest muligt i eget liv, udvikle og fastholde socialt netværk i familien og blandt ligestillede.<br /><br /><strong>Bækholmen</strong> er et ca. 3 år gammelt bo-rehabiliterings-afprøvningstilbud. Der bor pt. 9 unge udviklingshæmmede mennesker mellem 19 og 27 år. De unge flytter typisk ind direkte fra forældre og er i gang med en identitetsudvikling og løsrivelsesproces og der arbejdes målrettet med at afklare og udvikle de ressourcer den enkelte unge har, så alle kan visiteres videre til et botilbud i Odense Kommune eller til egen lejlighed med støtte. Beboerne kan typisk bo på Bækholm mellem 1 og 3 år, og skal derefter videre til blivende botilbud, med mindst mulig indgriben i eget liv.<br /><br />Alle beboere har dagtilbud eller skoletilbud i dagtimerne. Beboerne i dagtilbud har en ugentlig fridag.<br /><br />På Bækholmen er der stort fokus på at afklare, undersøge, afprøve, dokumenter, udvikle og øge den unges muligheder for at mestre sit eget liv, der hvor det er muligt og giver mening, da borgerne skal videre til andre botilbud.<br /><br />På bostedet Sedenhuse bor 40 unge beboere, der alle er mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og flere med nedsat fysisk funktionsevne. De har alle varierede behov for omsorg og støtte til dagligdagens personlige gøremål og aktiviteter. De unge er i gang med en identitetsudvikling og har brug for hjælp til at mestre en tilværelse i egen lejlighed med de valgmuligheder, det giver.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En unik chance for at du kan være med til at videreudvikle en kultur i et aktivt miljø, blandt andet via den rehabiliterende tilgang, samt være medskabende i og processerne omkring vores nye dokumentationssystem Én Plan.</li> <li>Et uhøjtideligt miljø, hvor der er plads til at prøve nyt og hvor det forventes, at du bruger din faglighed, sunde fornuft og selv tager ansvar.</li> <li>En engageret personalegruppe, hvor du vil få mulighed for at sætte dit faglige præg.</li> <li>En organisation, hvor der er mulighed for at deltage i diverse udvalg som f.eks TR, AMR, MED-udvalg og være praktikvejleder for både pædagogstuderende og PAU-elever.</li> <li>Der arbejdes ligeledes med neuropædagoggik og seksualvejledning.</li> <li>En organisation, hvor beboerne sammen med forældre og omkring 50 kollegaer har store forventninger og vil indgå i dialog med dig herom.</li> </ul> <strong>Om dig<br />Vi forventer at du</strong> <ul> <li>I samarbejde med øvrige medarbejdere og afdelingsleder kan sikre rette afsæt på opgaven og igangsætte projekter omkring afprøvning, afklaring og dokumentation af den enkelte beboers kompetencer og udfordringer.</li> <li>Har stort fokus på dokumentation og projektarbejde, som er en vigtig del af udredningsarbejdet med beboerne.</li> <li>Har kendskab til målgruppens specielle problemstillinger og gerne har specialviden inden for neuropædagogik, autisme eller psykiatri.</li> <li>Kan håndtere en vis grad af udadreagerende adfærd og har kendskab til konflikthåndtering.</li> <li>Mestrer at kommunikere i et anerkendende sprog i forhold til beboere, pårørende og kollegaer.</li> <li>Har interesse i og flair for at arbejde målrettet/struktureret i forhold til Odense Kommunes rehabiliterende forvaltning og borgernes mestring af eget liv.</li> <li>Er omstillingsparat, handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler.</li> <li>I perioder er villig til at arbejde alene afhængig af beboergruppens sammensætning.</li> <li>Kan agere professionelt og fagligt i alle arbejdssammenhænge med fokus på kerneydelsen.</li> <li>Er fleksibel på skiftende arbejdstider. Bækholmen og Sedenhuse er døgntilbud (der er tilknyttet fast nattevagt) og der arbejdes både dag, aften, hver anden weekend og helligdage i tidsrummet 6.00-23.15 og arbejdstiden ligger på Bækholmen ofte om aftenen, hvor beboerne er hjemme.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />På begge tilbud arbejdes der med skiftende arbejdstider og hver anden weekend.<br /><br />Alle stillinger er til besættelse 1. oktober 2017 eller hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ved spørgsmål kontakt afdelingsleder Marianne Jeppesen på telefon 2229 0907 mandag til fredag mellem kl. 8 og kl. 9 eller på mail <a href="mailto:mjep@odense.dk" target="_blank">mjep@odense.dk</a>.<br /><br />Der afholdes infomationsmøde på Sedenhuse på adressen Bjerggårdshaven 39, 5240 Odense NØ onsdag den 23. august 2017, kl 16.30. <strong>Hvis du ønsker at deltage, skal du tilmelde dig via mail til Marianne Jeppesen på <a href="mailto:mjep@odense.dk">mjep@odense.dk</a>.</strong><br /><br /><strong>Det er vigtigt, at du skriver i din ansøgning, om du søger alle de opslåede stillinger, eller hvilke stillinger du søger på Bækholmen eller Sedenhuse.</strong><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 27. august 2017, og samtaler forventes afholdt onsdag den 6. september 2017.<br /><br /><br /><br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Sedenhuse og Bækholmen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en afdelingsleder, som vil arbejde for Sanderumskolen som en enhed med et særligt fokus på at fortsætte udviklingen af vores Heldagsafdeling.

  Sanderumskolen er en tresporet skole fra 0. - 9. årg. med en tilknyttet Heldagsafdeling.<br /> <br />Vi tænker skolen som en enhed, hvor almendel og specialdel komplementerer hinanden og udgør et fælles hele.<br /> <br />Det betyder, at vi søger en afdelingsleder, som vil arbejde for Sanderumskolen som en enhed med et særligt fokus på at fortsætte udviklingen af vores Heldagsafdeling.<br /> <br />Heldagsafdelingen er normeret til 60 elever med særlige indlæringsvanskeligheder. Eleverne visiteres fra hele kommunen.<br /> <br />Afdelingen er på lige fod med resten af skolen organiseret i et Børnemiljø og et Ungemiljø med hver sin tilknyttede koordinator.<br /> <br />Afdelingslederen vil indgå som en ligeværdig samarbejdspartner med resten af ledelsesteamet, som alle har ledelsesmæssige funktioner udover egen afdeling.<br /> <br />Til skolens Heldagsafdeling er der knyttet en lang række fagpersoner (psykologer, ergoterapeuter etc.), som vores nye afdelingsleder skal være nærmeste samarbejdspartner for.<br /> <br />Skolen har planer om i det kommende skoleår at indgå i et tættere udviklingsarbejde med Korup skole, som også har en Heldagsafdeling. Formålet med udviklingsarbejdet er at udnytte den synergieffekt et tættere samarbejde kan give for såvel elever som medarbejdere på de to skoler.<br /> <br />Ledelsesteamet på Sanderumskolen oplever sig som et velfungerende team, hvor vi har en høj grad af viden om vores individuelle forcer, såvel som blinde vinkler. For at sikre en bred kompetenceprofil for ledelsesteamet, vil ansættelsesforløbet medføre en personlighedstest forestået af en konsulentvirksomhed. Det eksisterende ledelsesteam vil gennemgå samme test, for at være up to date med status på teamets samlede profil.<br /> <br />Ledelsesteamets overordnede mål for skolens udvikling er at arbejde for en eksperimenterende praksis med høj grad af elevinvolvering, og hvor alle tør være stolte af deres skole og egen praksis.<br /> <br />Vi søger en afdelingsleder, der tør være med til at gå nye veje, og som ved, at det forudsætter flid, perfektionisme og disciplin i processerne, således at medarbejderne i en startfase giver følgeskab og efterfølgende produktudvikler det igangsatte.<br />  <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, før du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Johnnie Fischer 6375 2447, souschef Claus Fagerlund tlf. 6375 2404 eller skoleleder Marianne Ubbe tlf. 6375 2401.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Har ovenstående vakt din interesse, ser vi frem til at modtage din ansøgning senest sønda den 27. august.<br /><br />Vi forventer at afholde samtaler onsdag og torsdag i uge 36. Før samtalen vil der være en lille forberedende opgave (15 min.), som kan understøtte selve samtalen. Udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til en 2. samtale.
  Arbejdssted:
  Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Heldagsafdelingen er på lige fod med resten af skolen organiseret i et Børnemiljø og et Ungemiljø med hver sin tilknyttede koordinator, og vi søger nu en koordinator til Børnemiljøet.

  Sanderumskolen er en tresporet skole fra 0. - 9. årg. med en tilknyttet Heldagsafdeling. Heldagsafdelingen er normeret til 60 elever med særlige indlæringsvanskeligheder. Eleverne visiteres fra hele kommunen.<br /><br />Vi tænker skolen som en enhed, hvor almendel og specialdel komplementerer hinanden og udgør et fælles hele.<br />  <br />Afdelingen er på lige fod med resten af skolen organiseret i et Børnemiljø og et Ungemiljø med hver sin tilknyttede koordinator, og vi søger nu en koordinator til Børnemiljøet.<br />  <br />Skolen har planer om i det kommende skoleår at indgå i et tættere udviklingsarbejde med Korup skole, som også har en Heldagsafdeling. Formålet med udviklingsarbejdet er at udnytte den synergieffekt et tættere samarbejde kan give for såvel elever som medarbejdere på de to skoler.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi søger en lærer med specialpædagogiske kompetencer, som samtidig vil være vores nye teamkoordinator i vores Børnemiljø i Heldagsafdelingen. Den fagfaglige profil på lærerstillingen omhandler den humanistiske fagrække. Hvis du har svømmelæreruddannelsen, vil det være et plus; men ikke det afgørende.<br /> <br />Udover at være organiseret i et Børnemiljø er alle også tilknyttet et mindre team, som består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.<br /> <br />Teamkoordinatoren vil blive en del af skolens teamkoordinatorgruppe, som har en betydningsfuld formidlende og koordinerende funktion i skolens hverdag. Indenfor afdelingen vil de to teamkoordinatorer og afdelingslederen være netværk for, at afdelingen i hverdagen fungerer til alles bedste.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Har du spørgsmål, før du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Johnnie Fischer 6375 2447, souschef Claus Fagerlund tlf. 6375 2404 eller skoleleder Marianne Ubbe tlf. 6375 2401.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Har ovenstående vakt din interesse, ser vi frem til at modtage din ansøgning senest søndag den 27. august.<br /><br />Vi forventer at afholde samtaler onsdag og torsdag i uge 36. Før samtalen vil der være en lille forberedende opgave (15 min.), som kan understøtte selve samtalen.<br /> 
  Arbejdssted:
  Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Barselsvikar til Hunderupskolen

  Vil du arbejde på en god skole og bidrage til, at vores elever bliver så dygtige, som de kan? Kan du undervise i tysk, dansk og madkundskab, så er vores ledige barselsvikariat lige noget for dig! Hunderupskolen i Odense søger en lærer til et barselsvikariat snarest muligt og frem til d. 31.12.2017.

  <em>Vil du arbejde på en god skole og bidrage til, at vores elever bliver så dygtige, som de<br />kan? Kan du undervise i tysk, dansk og madkundskab, så er vores ledige barselsvikariat lige noget for dig!</em><br /><br />Hunderupskolen i Odense søger en lærer til et barselsvikariat snarest muligt og frem til d. 31.december 2017. <br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen er tilknyttet vores ungeskole (6. –9. klasse) og skemaet omfatter primært<br />7. klasse dansk, madkundskab og tysk.<br />8. klasse tysk<br />6. klasse tysk og idræt<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hunderupskolen har høje ambitioner på elevernes vegne, og vi er overbeviste om, at et<br />velfungerende teamsamarbejde spiller en stor rolle for elevernes læring. Vi har særlig<br />fokus på at fremme fagteamsamarbejdet og ser frem til at udvikle de muligheder, der<br />ligger i sparring med kolleger. Der er et stort råderum for lærerne til at udfylde rammen<br />med nytænkning og kreative, skæve løsninger, der bidrager til læring i tråd med<br />Odense Kommunes strategier på skoleområet.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en lærer med stort engagement og høj faglighed, og vi forventer af dig, at du <ul> <li>kan sætte læringsmål for vores elever og sikre opfølgning af disse</li> <li>mestrer læringsledelse og klasserumsledelse</li> <li>har gode relationskompetencer og dermed kan bidrage til den gode dannelseskultur for vores elever</li> <li>er fagligt velfunderet inden for flere af fagene og har gode didaktiske kompetencer</li> <li>har gode IT-kompetencer</li> <li>kan arbejde selvstændigt og samtidig er en god teamplayer - og dermed bidrage aktivt til fællesskabet.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong><br />En stor flok dejlige, spændende og nysgerrige elever, der gerne vil lære. Vi har det<br />udgangspunkt, at alle elever gør det rigtige, hvis de kan. Hunderupskolen er en skole<br />med stor fokus på fagligheden, samtidig med, at vi arbejder undersøgende med, hvad<br />der bidrager til bedst mulig læring. Vi har høje ambitioner for vores elever og møder en<br />stor forældreopbakning. Du vil møde dygtige og gode kolleger, der arbejder i et<br />forpligtende fællesskab.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Besøg vores hjemmeside for yderligere oplysninger: <a href="http://hunderupskolen.skoleporten.dk">http://hunderupskolen.skoleporten.dk</a><br />eller ved henvendelse til skoleleder Helle Hjorth på 3066 1553 eller viceskoleleder Lars Rindum på 3033 4387.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 21 august 2017.
  Arbejdssted:
  Hunderupskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  21-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Stabschef til Ældre- og Handicapforvaltningen

  Har du mod på faglig udvikling uden at gå på kompromis med sikker drift? Er dit perspektiv strategisk og helhedsorienteret? Vil du arbejde med politisk effektstyring? Så er du måske Ældre- og Handicapforvaltningens (ÆHF) nye stabschef for økonomi og HR!

  <em>Har du mod på faglig udvikling uden at gå på kompromis med sikker drift?<br />Er dit perspektiv strategisk og helhedsorienteret?<br />Vil du arbejde med politisk effektstyring? </em><br /><br />Så er du måske Ældre- og Handicapforvaltningens (ÆHF) nye stabschef for økonomi og HR!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense har rundet 200.000 indbyggere og er på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer. Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.<br /> <br />Samtidig er stigende pres på økonomi og ressourcer et vilkår. Frem for traditionelle besparelser udvikler Odense sig ud af udfordringerne. På den måde er Odense med til at skabe løsninger til det næste velfærdssamfund; i ÆHF er det med bl.a. rehabilitering som bærende strategi. Kommunen skal støtte borgerne i at leve et meningsfuldt hverdagsliv ved at sætte borgernes egne ressourcer i spil.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen som stabschef for økonomi og HR i ÆHF er en særdeles central funktion. Personlig integritet, solide kommunikationskompetencer og økonomisk indsigt er væsentlige egenskaber for den nye chef, der til gengæld vil blive en del af en velfungerende chefgruppe i en ambitiøs kommune i vækst.<br /> <br />ÆHF’s forventninger til stabschefens kompetencer er beskrevet i job- og personprofilen, som du finder på <a href="http://www.genitor.dk">www.genitor.dk</a>. <br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til administrerende direktør i ÆHF Gitte Østergaard på 2712 0202 eller forretningsudviklingschef i Genitor Trine Schandorff på 3141 0255.<br />Se også <a href="http://www.odense.dk">www.odense.dk</a> for information om Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Konsulentvirksomheden Genitor rådgiver ansættelsesudvalget i ansættelsesprocessen.<br />Stillingen søges via Genitors hjemmeside: <a href="http://www.genitor.dk">www.genitor.dk</a>.<br />Ansøgningsfristen udløber den 29. august 2017 kl. 10.00.<br />Første samtalerunde afvikles den 7. september 2017.<br />Anden samtalerunde afvikles den 22. september 2017.<br />Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb hos Genitor, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.<br />Forventet tiltrædelse er den 1. november 2017.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-08-2017 10:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Sundhedschef (Tværgående) til Odense Kommune

  Vil du præge udviklingen på sundhedsområdet? Kan du samarbejde og samskabe med et helhedsorienteret perspektiv? Motiveres du af at understøtte politisk udvalgsarbejde? Så er du måske Odense Kommunes nye sundhedschef!

  <em>Vil du præge udviklingen på sundhedsområdet?<br />Kan du samarbejde og samskabe med et helhedsorienteret perspektiv?<br />Motiveres du af at understøtte politisk udvalgsarbejde? </em><br /><br />Så er du måske Odense Kommunes nye sundhedschef!<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Odense har rundet 200.000 indbyggere og er på vej til at blive en åben og moderne dansk storby med en livlig bykerne, grønne åndehuller og aktive lokalmiljøer. Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.<br /> <br />Odense Kommune har fokus på sundhed og forebyggelse i en tid, hvor den kommunale sundhedsopgave er under forandring. Kommunen får gradvis flere opgaver på sundhedsområdet, og økonomien er under pres. Det kalder på nye og tværfaglige løsninger, der skal skabes i samarbejde med borgerne, erhvervsliv, kommuner, region og stat.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen som tværgående sundhedschef er derfor både udfordrende og kompleks.<br />Politisk tæft, tydelighed, ledelseserfaring og solide relationskompetencer er væsentlige egenskaber for den nye chef, der til gengæld vil blive en del af en velfungerende chefgruppe i en ambitiøs kommune i vækst.<br /><br />Odense Kommunes forventninger til chefen er beskrevet i job- og personprofilen, som du finder på <a href="http://www.genitor.dk">www.genitor.dk</a>.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til administrerende direktør i ÆHF Gitte Østergaard på 2712 0202 eller forretningsudviklingschef i Genitor Trine Schandorff på 3141 0255.<br />Se også <a href="http://www.odense.dk">www.odense.dk</a> for information om Odense Kommune.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Konsulentvirksomheden Genitor rådgiver ansættelsesudvalget i ansættelsesprocessen.<br />Stillingen søges via Genitors hjemmeside: <a href="http://www.genitor.dk">www.genitor.dk</a>.<br />Ansøgningsfristen udløber den 29. august 2017 kl. 10.00.<br />Første samtalerunde afvikles den 8. september 2017.<br />Anden samtalerunde afvikles den 22. september 2017.<br />Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb hos Genitor, og der indhentes referencer efter aftale med kandidaterne.<br />Forventet tiltrædelse er den 1. november 2017.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-08-2017 10:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskade? Har du evnen til at aflæse de små signaler hos borgeren og handle på dem? Så er stillingen som pædagog på Bjerggårdshaven måske noget for dig.

  <em>Har du erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskade? Har du evnen til at aflæse de små signaler hos borgeren og handle på dem? Så er stillingen som pædagog på Bjerggårdshaven måske noget for dig.</em><br /> <br />Vi søger en pædagog til Bo- og rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven HUS 12 A. For at søge stillingen, skal du have lyst til arbejde på et specialiseret botilbud, i et relationelt tværfagligt samarbejde omkring 10 beboer med meget forskellige støttebehov og problemstillinger.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bo- og rehabiliteringscenter Bjerggårdshaven er beliggende i Seden Syd, og er et specialiseret bo og rehabiliteringstilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Bjerggårdshaven indeholder 2 tilbud. Dag og døgn rehabilitering, som er et midlertidigt tilbud, hvor borger med fortrinsvis nyerhvervet hjerneskade visiteres til et tidsbegrænset forløb i enten dag- eller døgntilbud. Det andet tilbud, HUS 12 A, er et permanent botilbud med plads til 10 beboer med erhvervet hjerneskade i middel til svær grad, samt et Aktivitetshus, som tilbyder aktivitets- og samværstilbud til interne og eksterne bruger.<br /> <br />Personalet er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter. En neuropsykolog, teknisk personale, en rehabiliteringsleder og to assisterende rehabiliteringsledere.<br /> <br /><strong>Dine opgaver bliver at </strong> <ul> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme</li> <li>Arbejde med en anerkendende og neuropædagogisk tilgang til beboerne</li> <li>Varetage plejeopgaver i samarbejde med andre faggrupper med fokus på rehabilitering</li> <li>Være med til at frembringe glæde og håb om et godt liv</li> <li>Støtte til aktivitet og deltagelse af hverdagslivet</li> <li>Medvirke til forebyggelse af tab af sundhed og helbred.  </li> </ul> <strong>Om dig<br />Vi ser gerne, at du</strong> <ul> <li>Har erfaring eller særlig interesse inden for erhvervet hjerneskader eller psykiske udfordringer</li> <li>Har evne til at aflæse de små signaler og handle på dem</li> <li>Har overblik og evner til at koordinere borgernes rehabiliteringsforløb</li> <li>Kan reflektere over egne og andres praksis</li> <li>Tager initiativ til pædagogiske forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte beboer.</li> <li>Er omsorgsfuld og tålmodig</li> <li>Kan med afsæt i egen grundfaglighed arbejde med relationel koordinering</li> <li>Er stabil og har et godt humør </li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et arbejdssted med høj faglighed, hvor neuropædagogisk tilgang og fælles kompetenceudvikling er højt prioriteret. Der tilbydes løbende sagsgennemgang og ekstern supervision. Vi har et spændende teamsamarbejde på tværs og har gode omsorgsfulde kollegaer, der trives og er selvstændige, ansvarlige og humørfyldte og indstillet på udvikling.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /> <br />Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 34 timer fordelt med dag/aftenvagter og weekendvagter hver 2. uge<br /> <br />Stillingen er til besættelse fra 1. oktober 20172   <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Paula Jensen tlf. 5116 6745.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 24. august 2017, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 30. august 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Bo- og rehabiliteringscenter Bjerggårdshaven
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagogmedhjælper til Strikkegården Børnehus

  Vi søger en pædagogmedhjælper til børnehaven, der kan samarbejde og har overblik. Stillingen er en fast stilling med 35 timer ugentlig med tiltrædelse 1. oktober 2017 eller snarest derefter.

  Børneinstitution Munkebjerg, Børnehuset Strikkegården søger en 35 timers pædagogmedhjælper til børnehaven i en fast stilling med tiltrædelse 1. oktober 2017 eller snarest derefter.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Strikkegården er et hus bestående af 32-36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Det er et hus, hvor der arbejdes en del på tværs af børnehaven og vuggestuen. Det gøres der bl.a. ved læreplans temaforløb, men også i det daglige.<br /> <br />På institution Munkebjergs og Strikkegårdens <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bimunkebjerg/topmenu/boernehusene/strikkegarden" target="_blank">hjemmeside</a> kan der læses om pædagogikken og værdier, der lægges vægt på, her skal dog understreges, at børns fysiske og psykiske trivsel, deres sprog og motorik er i fokus.<br /> <br />Vi kan tilbyde et hus: <ul> <li>med et godt miljø, så her er rart at være for både børn og voksne</li> <li>hvor personalets arbejdsmiljø tages alvorligt</li> <li>med grin og humor</li> <li>hvor vi lytter til hinanden og bruger dialog vejen</li> <li>med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>der er åben for nye input</li> <li>hvor der er mulighed for relevant kompetenceudvikling </li> </ul> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en pædagogmedhjælper: <ul> <li>der kan samarbejde med kollegaer både i børnehave og vuggestue</li> <li>der har blik for både de store og de smås behov, udvikling og læring</li> <li>der aktivt vil tage del i planlægning af aktiviteter, der dækker aldersgruppen 2,10 - 6 år</li> <li>der er loyal mod fælles beslutninger</li> <li>der kan arbejde anerkendende og nærværende ud fra et barneperspektiv </li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?                                                                                                         </strong> <br />Så er du velkommen til at kontakte daglig leder Anita Nielsen på 6138 4952 eller 6375 1305. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 21.august 2017 kl. 12.00!
  Arbejdssted:
  Strikkegården Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være en del af et velfungerende team af økonomimedarbejdere og budgetkonsulenter? Er du god til at samarbejde og formidle din viden til ikke-økonomer? Har du erfaring med lønsimulering og budgetopfølgning på driftsområder? Kan du den kommunale kontoplans konteringsregler til fingerspidserne?

  <em>Vil du være en del af et velfungerende team af økonomimedarbejdere og budgetkonsulenter? Er du god til at samarbejde og formidle din viden til ikke-økonomer? Har du erfaring med lønsimulering og budgetopfølgning på driftsområder? Kan du den kommunale kontoplans konteringsregler til fingerspidserne? Så er det måske dig, som skal være vores nye økonomimedarbejder.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er kerneopgaven at få borgerne i uddannelse og job. I Staben understøtter vi driftsområderne i løsningen af kerneopgaven. I Beskæftigelsesøkonomi har vi til opgave at levere kapacitets- og økonomiopfølgning på alle indsatser og ydelser inden for Lov om Aktiv Beskæftigelse. Dertil kommer en lang række ad hoc opgaver, hvor vi bl.a. bidrager til sager til vores politiske udvalg samt mindre økonomiske analyser, der skal sikre en optimal udnyttelse af forvaltningens ressourcer og gennemsigtighed i økonomistyringen.<br /><br />Vi er 4 budgetkonsulenter og 6 økonomimedarbejdere, 2 studentermedhjælpere og 1 leder der arbejder tæt sammen om at løse opgaverne og servicere forvaltningen, når det drejer sig om økonomien på beskæftigelsesområdet. Hos os vægter vi energi og godt humør højt i en travl hverdag, hvor der af og til skal løses opgaver med kort deadline, som kræver at alle holder hovedet koldt og arbejder sammen. Vi deler vores viden med hinanden og sparer på kryds og tværs af opgaver og fagligheder.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som økonomimedarbejder i Beskæftigelsesøkonomi kommer du til at arbejde med mange forskelligartede opgaver <ul> <li>Det bliver din opgave at lave lønsimuleringer og budgetopfølgninger for flere af forvaltningens driftsafsnit</li> <li>Du kommer til at sikre bogføring, bonusopgørelser til eksterne leverandører og regnskabsopgaver som f.eks. momskontrol</li> <li>Du kommer til at bidrage til den samlede budgetopfølgning som laves i Beskæftigelsesøkonomi</li> </ul> <strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du kan have erfaring med lignende opgaver, men du kan også være nyuddannet med masser af gå-på-mod</li> <li>Du har godt kendskab til de kommunale konteringsregler</li> <li>Du har kendskab til arbejdet med lønsimuleringer og budgetopfølgninger</li> <li>Du har en relevant kontoruddannelse inden for offentlig administration</li> <li>Du er rutineret bruger af Excel og gerne ØS</li> <li>Du har også gerne kendskab til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong><br />Du motiveres af skarpe og til tider korte deadlines. Du er relationsskabende og formår at kommunikere med mange forskellige faggrupper på mange niveauer i organisationen. Derudover er du ihærdig, fuld af gå-på-mod, er ansvarsbevidst og arbejder struktureret og selvstændigt og kan overskue flere arbejdsopgaver samtidig.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en arbejdsplads med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Hvor vi samarbejder med mange forskellige faggrupper og lovområder. Vores kontor er beliggende centralt i Odense C kun få minutters gang fra stationen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettige organisation.<br /><br />Stillingen er til besættelse hurtigst mulig og senest pr. 1. oktober 2017.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Maria Bønløkke på tlf. 61347713 eller mail <a href="mailto:makrb@odense.dk">makrb@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag den 22. august 2017, kl. 12.00, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 34 eller 35.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelsesøkonomi
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  22-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Kok laver mad til børn

  Vi drømmer om en kok/køkkenassistent, som er god til at udnytte alle dele af råvarerne, hvor maden er et godt match mellem hvad børnene kan lide og nye smagsoplevelser. Vi tilbyder et køkken, der står klar til at lave og servere frokost til børnene.

  <em>Er du kok/køkkenassistent, der drømmer om at lave mad for børn?</em><br /> <br />Er du klar, så har vi et spændende job til dig.<br />Børnehuset Dalumgård søger vi en kok/køkkenassistent 18 timer ugentlig med tiltrædelse 1. oktober 2017.<br />Vi forestiller os, at stillingen muligvis er supplement til andet arbejde, og vi er fleksible i den henseende.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi drømmer om en kok/køkkenassistent, som er god til at udnytte alle dele af råvarerne, hvor maden er et godt match mellem hvad børnene kan lide og nye smagsoplevelser.<br />Vi tilbyder et køkken, der står klar til at lave og servere frokost til børnene. Køkkenet er en del af fællesrummet, og du og din madlavning kommer derfor i centrum for både børn, personale og forældre.<br /> <br />Jobbet indebære, at du tilbereder frokost til 43 børn i alderen 0-6 år, laver madplaner, bestiller varer samt sikrer den gode hygiejne i køkkenet. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Det er vigtigt, at du har et positivt sind, er kreativ, iderig og kan lide at have børn omkring dig.<br /> <br />Vi forventer at du: <ul> <li>Har en køkkenfaglig uddannelse eller erfaring fra lignende stilling</li> <li>Har hygiejnebevis</li> <li>Har erfaring med planlægning, indkøb og sammensætning af ernæringsrigtig kost til børn</li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt i tæt samarbejde med leder og det pædagogisk personale</li> <li>Er stabil</li> <li>Kan anvende computer på brugerniveau</li> <li>Kan læse, skrive og tale dansk</li> </ul> <br />Har du mod på ovenstående, så send straks din ansøgning.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte daglig leder af Børnehuset Dalumgård Helle Jensen på 2372 8780.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi skal have din ansøgning senest søndag den 27. august 2017.<br />Vi afholder samtaler onsdag den 30. august 2017.
  Arbejdssted:
  Børnehusene Dalumgård
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Køkken og Ernæring
 • Vi søger et antal jobkonsulenter til ny afdeling i Virksomhed. Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse – også for borgere, der grundet sygemeldinger er kommet væk fra arbejdslivet?

  <em>Vil du gerne være med til at styrke indsatsen for at nedbringe ledigheden i Odense? </em><br /><em>Vil du være jobkonsulent i et område, hvor vi formår at sætte fokus på job og uddannelse – også for borgere, der grundet sygemeldinger er kommet væk fra arbejdslivet - en afdeling, hvor vi målrettet understøtter borgere, der har brug for hjælp til at overvinde de barrierer, der ligger mellem dem og en genindtræden på arbejdsmarkedet?<br />Kan du se meningen med et tværgående samarbejde</em><em>, der gennem virksomhedsrettede aktiviteter øger vore borgeres job- eller uddannelsesmuligheder? </em><br /><br />Så modtager vi gerne en motiveret ansøgning og et CV fra dig.<br /> <br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi sagt farvel til skabeloner og standarder og goddag til den individuelle borgerplan. En række aktiveringsindsatser er blevet afløst af den effektive job- og uddannelsesrettede samtale i samspil med vores virksomhedsrettede indsatser. Én plan og én indgang for borgeren skal være den røde tråd i vores arbejde. Vi er endnu ikke helt i mål, men vi er godt på vej, og vi håber, du vil være med på holdet.<br /> <br />Fremover skal virksomhederne have nemmere ved at rekruttere arbejdskraft. Ledigheden skal nedbringes og evt. barrierer mellem den enkelte ledige og virksomhederne skal ryddes af vejen. Og vi ved, hvordan man gør!<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Virksomhed, som er en del Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning, målretter vi vore aktiviteter med fokus på forvaltningens kerneopgave, nemlig at få flere i uddannelse og job. Vi ved, at en effektiv beskæftigelsesindsats er betinget af, at alle aktiviteter er virksomhedsrettede og at virksomhederne og de ledige matches med begges behov for øje.<br /> <br />I Den Nye afdeling skal du som jobkonsulent arbejde med borgere, der i forlængelse af sygdomsforløb har brug for støtte til at genindtræde på arbejdsmarkedet. Med virksomhedsrettede indsatser i form af fx praktikker støtter og guider vi ledige borgere, der har behov for job- eller kompetenceafklarende forløb ude i konkrete virksomheder. Samtidig motiverer vi til forandring i vore borgersamtaler. I tæt samarbejde med bla. de jobrådgivere, der sidder med jobafklarings- og ressourceforløb, sikrer vi, at den enkelte ledige kommer tættere på job og uddannelse.<br /> <br />Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vores primære indsats er hyppige og målrettede borgersamtaler. Med udgangspunkt i den ledige selv understøtter vi processen hen mod uddannelse eller job med selvforsørgelse som mål. Din samtaleteknik er således helt afgørende for dit arbejde, hvorfor du gerne må have erfaring med fx coaching eller Den Motiverende Samtale (MI). Du skal også være villig til at deltage i kompetenceudvikling på feltet.<br /> <br />Som jobkonsulent hos os får du en helt afgørende rolle i borgernes vej ud af ledighed. Du vil komme til at arbejde inden for rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB), hvorfor et godt kendskab til denne er en fordel. Du vil også komme til at indgå i samarbejder på tværs, hvor målet er effektive forløb, hvor borgeren har eller får lagt én plan.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal kunne genkende dig selv i følgende: <ul> <li>Kreativitet, kvalitet og struktur i opgaveløsningen</li> <li>Erfaring med målrettede borgersamtaler</li> <li>Gode IT-kompetencer</li> <li>Forståelse for målgruppen og måske også en viden om regler og bestemmelser på sygedagpengeområdet samt til tilkendelseskriterierne for fleksjob og førtidspension</li> <li>Trives i et tæt og forpligtende samarbejde med dine kolleger – samt med jobrådgiveren, da samtalen er indsatsen hos Jobrådgiveren, som ligeledes spiller en central rolle for borgeren</li> <li>Trives med mange og forskelligartede opgaver på samme tid uden at miste systematik og grundighed</li> <li>Arbejde i en politisk styret organisation, hvor også det administrative skal udføres lovmedholdeligt og korrekt.</li> <li>Erfaring med eller viden om fx coaching, MI eller andre motiverende samtaleteknikker</li> <li>Kørekort til bil  </li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/">www.odense.dk</a>, hvor du også kan se fx Odense Kommunes Beskæftigelsesstrategi.<br /><br />Du kan kontakte afsnitsleder Tom Toft på 6375 5401 eller toto@odense.dk for yderligere information om stillingerne.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Aflønningen vil tage udgangspunkt i grundløn 32 i HK- overenskomsten og trin 31 i overenskomsten med Dansk Socialrådgiverforening. <br />Ønsket tiltrædelse er pr. 1. oktober 2017.<br />Ansættelse i fleksjob kan være en mulighed.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 23. august 2017. <br />Samtaler forventer vi at afholde i uge 35.
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  23-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du have indblik i hvordan en af Danmarks største kommuner køber ind? Er du god til at kommunikere samt analysere data og adfærdsmønstre? Så er du måske vores nye dygtige studentermedhjælper, der skal understøtte afdelingens Contract Managers.

  Vil du have indblik i hvordan en af Danmarks største kommuner køber ind? Er du god til at kommunikere samt analysere data og adfærdsmønstre? Så er du måske vores nye dygtige studentermedhjælper, der skal understøtte afdelingens Contract Managers.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />I Udbud & Kontraktstyring er vi 23 medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for området. Du vil indgå i et stærkt og kompetent team, hvor samarbejdet præges af dialog med fagpersoner, nysgerrighed over for data og fokus på bedst mulig brug af kommunens indkøbsaftaler. Udbud & Kontraktstyring har det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb, og er rådgivende for hele kommunen i indkøbs- og udbudsspørgsmål - herunder gennemførelse og konsulentbistand i forbindelse med EU-udbud.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Dine hovedopgaver vil grundlæggende være inden for indkøb, opfølgning og indsatser for at højne compliance. Dertil et spænd af øvrige administrative opgaver. Eksempler kan være analyse af Odense Kommunes indkøb på konkrete områder, arbejde med e-handel og stikprøvekontrol af fakturaer. Det forventes, at du har erfaring med Excel.<br /> <br />Har du lyst til at arbejde i en politisk drevet organisation og har du flair og interesse for at prøve kræfter med mange forskelligartede opgaver, er stillingen ledig til besættelse 1. oktober eller snarest muligt herefter.<br /> <br />Din arbejdsplads vil være Udbud & Kontraktstyring, placeret på Rådhuset. Arbejdstiden er i snit 15 timer pr. uge. Du kan i høj grad selv tilrettelægge dine arbejdsdage og i eksamensperioden udviser vi selvfølgeligt stor fleksibilitet.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er <ul> <li>Stud.merc, stud.oecon, stud.negot eller lignende</li> <li>Ansvarsbevidst i forhold til løsning af dine opgaver</li> <li>Evner at administrere flere opgaver på én gang</li> <li>God til at formulere dig mundtligt og skriftligt</li> <li>Til et godt grin og har et godt humør</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte Contract Manager, Rikke Pode Madsen på telefon 51 77 73 68.<br /><br />Du kan læse mere om Udbud & Kontraktstyring og hvem vi er på <a href="http://www.odense.dk/Topmenu/Erhverv/Udbud%20og%20indkoeb.aspx">www.odense.dk </a> <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag d. 25. august kl. 12:00, og vi forventer at afholde ansøgningssamtaler torsdag d. 31. august.
  Arbejdssted:
  Flakhaven 2, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog søges til Bolbro Plejecenter

  Bolbro Plejecenter søger 1 pædagog til fast eftermiddags-/aftenarbejde 24½ time/uge med tiltrædelse snarest muligt.

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og tager initiativ til pædagogiske forløb?</em><br /><br />Bolbro Plejecenter søger en pædagog til fast eftermiddags-/aftenarbejde 24½ time/uge med tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Bolbro Plejecenter er med i alt 5 plejecentre en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen.<br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum. Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /><br />Vi er 40 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestring og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>en spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>en engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>en personalegruppe som trives og har et godt arbejdsmiljø</li> <li>at du bliver en del af et pædagogisk netværk.</li> </ul> <br /><strong>Om os</strong> <ul> <li>Vi hjælper gennem støtte/guidning, omsorg og nærvær borgerne til at få et godt liv.</li> <li>Vi vægter det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.</li> <li>Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgeren er den nærmeste samarbejdspartner.</li> </ul> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder og med borgeren som nærmeste samarbejdspartner</li> <li>arbejder selvstændigt - men indgår gerne i teamsamarbejde</li> <li>tager initiativ til pædagogiske forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte borger</li> <li>arbejder tværfagligt og byder ind med viden og udvikler tiltag ud fra din faglige baggrund</li> <li>brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>vil være koordinator for et antal borgere</li> <li>evner at have nærvær med de ældre</li> <li>gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>er god til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>har flair for IT Tager del i Plejen. </li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 – hos Assisterende Rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller Rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Stillingen, der er på deltid 24½ time/uge, ønskes besat snarest muligt. Det praktiske Ansøgningsfristen er søndag den 23. august. Vi forventer at holde samtaler i uge 35.
  Arbejdssted:
  Bolbro Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  To assistenter til Bolbro Plejecenter

  Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder? Arbejder du tværfagligt og har borgeren som nærmeste samarbejdspartner?

  <em>Har du lyst til at arbejde rehabiliterende med respekt for borgernes forskelligheder?</em><br /><em>Arbejder du tværfagligt og har borgeren som nærmeste samarbejdspartner?</em><br /> <br />Bolbro Plejecenter søger 2 assistenter:<br />1 aftenvagt på 24½ time om ugen<br />1 dagvagt på 35 timer om ugen<br />Tiltrædelse ønskes snarest muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bolbro Plejecenter er en del af Vedvarende sygdomsudvikling Nord/Vest i Ældre- og Handicapforvaltningen med i alt 5 plejecentre.<br />På Bolbro Plejecenter bor 50 borgere i egne lejligheder med tilhørende fællesarealer med opholdsrum.<br />Borgerne er i vedvarende sygdomsudvikling med stor hovedvægt på demens, hvor vores indsats i det daglige arbejde bl.a. handler om at kompensere for manglende evne til at overskue hverdagen.<br /> <br />Vi er 40 faste medarbejdere og ca. 20 vikarer, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger forløb, der understøtter mestringer og giver livskvalitet i forhold til borgerens ønsker og drømme.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>grundig introduktion til vores arbejdssted</li> <li>en spændende arbejdsplads, hvor der er plads til udfoldelse og nytænkning</li> <li>en engageret personalegruppe, som er fleksibel og som arbejder ihærdigt for at implementere rehabiliteringsstrategien</li> <li>en personalegruppe som trives og har et godt arbejdsmiljø.</li> </ul>  <br /><strong>Om jobbet</strong> <ul> <li>Vi hjælper med støtte/guidning, omsorg og nærvær den enkelte til at få et godt liv.</li> <li>Vi vægter og vil gerne styrke det tværfaglige samarbejde, så vi får en helhedsorienteret indsats, hvor de pårørende bidrager med livshistorier.</li> <li>Vi arbejder i vores kommunikation ud fra en anerkendende tilgang, hvor borgerne er i centrum.</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi ønsker, at du som ansøger: <ul> <li>har lyst til at arbejde ud fra den rehabiliterende tankegang med respekt for forskelligheder, hvor borgeren er nærmeste samarbejdspartner</li> <li>arbejder selvstændigt - men også kan indgå i teamsamarbejde</li> <li>tager initiativ til forløb, der understøtter struktur og livskvalitet for den enkelte</li> <li>arbejder tværfagligt og byder ind med viden og udvikler tiltagene med din faglige baggrund</li> <li>brænder for at gøre en forskel for de ældre borgere</li> <li>har overblik og gode koordineringsevner</li> <li>vil være koordinator for et antal borgere</li> <li>evner at have nærvær med de ældre</li> <li>gerne har interesse for/kendskab til demensområdet</li> <li>er god til at dokumentere dit arbejde med borgerne</li> <li>har flair for IT.</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger - bedst mellem 8.00 og 9.30 – hos Assisterende Rehabiliteringsleder Charlotte Suhr på 2344 0222 eller Rehabiliteringsleder Berit Kuhlmann på 5142 8651.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne ønskes besat snarest muligt.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 23. august 2017.<br />Vi forventer at holde samtaler uge 35.
  Arbejdssted:
  Bolbro Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Social- og Sundhedsassistent til Natgruppen

  Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent i Natgruppen.

  <em>Er du frisk og tør du gå nye veje? Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistent i Natgruppen.</em><br /><br />Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er i rivende udvikling hen imod at blive den rehabiliterende forvaltning. Vi er godt på vej i at finde tryghed i en ny måde at organisere os på, og lige nu har vi ledige stillinger i Natgruppen.<br /> <br />Derfor søger vi engagerede, udviklingsorienterede og selvstændige social- og sundhedsassistenter, som har lyst til at indgå i et samarbejde med andre faggrupper og som brænder for at skabe et trygt, roligt og professionelt miljø for borgerne om natten.<br /><br />Aktuelt har vi ledige stillinger i såvel vores udegrupper, på vores plejecentre og til vores midlertidige pladser<br /><br />For stillingerne gælder, at timetallet er på 28 timer om ugen. Der arbejdes i 7/7 vagter og med weekendvagt hver 2. uge.<br /><br /><br /><strong>Vel vidende at ingen ansøger besidder alt, ser vi gerne, at du</strong> <ul> <li>kan arbejde tværfagligt og er fagligt velfunderet</li> <li>har det fint med en travl og omskiftelig hverdag</li> <li>har et positivt og medmenneskeligt livssyn</li> <li>har en rehabiliterende tilgang til borgerne</li> <li>har flair for IT. Dokumentation i omsorgssystemer falder dig naturligt som en del af det daglige arbejde og du er mundtligt velfunderet.</li> </ul> <br /><strong>Hvis du vælger at arbejde i Natgruppen, kan du se frem til</strong> <ul> <li>nye udfordringer hver dag</li> <li>at bruge din viden og dine erfaringer med mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>velfærdsteknologi som en mulighed</li> <li>at blive en del af et fællesskab, hvor vi arbejder naturligt med social kapital, og passer på værdien af denne</li> <li>at få medindflydelse og medansvar i forhold til ny organisation, til opgaver og varetagelsen af disse</li> <li>an gruppe kollegaer, der er fleksible i samarbejde og omgang med hinanden, og er motiverede for arbejdet</li> <li>fælles møder og løbende vidensdeling, hvor der drøftes faglige emner, og hvor sparring er en naturlig del</li> <li>en grundig introduktion til dine opgaver og til Kommunen</li> </ul> <br /><strong>Generelt</strong><br />Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /><br />Natgruppen arbejder ind i og på tværs af de fem forløb, men hele tiden med forløbets fokus og med udgangspunkt i borgerens mål. Vi arbejder ud fra i de personalepolitiske værdier og medarbejdergrundlaget i kommunen, som derfor naturligt præger vores hverdag.<br /><br /><strong>Lidt om os </strong><br />Natområdet består af forskellige plejeboliger, bosteder indenfor handicap, psykiatri-, og hjerneskade området, samt syge- og hjemmeplejegrupper i Odense. Medarbejderne i Natgruppen betjener hver nat ca. 2400 borgere<br />Der er ansat ca. 140 medarbejdere, fordelt på sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, pædagoger, sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere.<br />Vi arbejder med en anerkendende tilgang til det, vi begiver os ud i. Vores mål er, at det er fagligheden der styrer driften.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder, Betina Pedersen på tlf. 5115 7850 eller på E-mail: <a href="mailto:beped@odense.dk">beped@odense.dk</a>, assisterende rehabiliteringsleder Mai-Britt Liedtke på telefon 51 42 88 69 eller på E-mail <a href="mailto:malie@odense.dk">malie@odense.dk</a><u> </u>eller assisterende rehabiliteringsleder Anne Mygind på telefon 51164223 eller på E-mail <u>andmy@odense.dk</u><br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den den 23. august 2017, klokken 12:00.<br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være en del af en arbejdsplads med et godt personalesamarbejde, hvor der er plads til forskellighed og fokus på faglighed og et godt arbejdsmiljø? Og er du uddannet pædagog med fokus på faglighed, nærvær og samarbejde? Så læs videre her!

  <em>Vil du være en del af en arbejdsplads med et godt personalesamarbejde, hvor der er plads til forskellighed og fokus på faglighed og et godt arbejdsmiljø? Og er du uddannet pædagog med fokus på faglighed, nærvær og samarbejde? Så læs videre her!<br /><br />Vi søger en ny kollega til en 35 timers pædagogstilling til vores vuggestue med virkning fra 1. oktober 2017 eller tidligere.</em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Højby – Hjallese består af fem børnehuse:<br />Mælkebøtten, Bolden, Bjørnemosen, Skovløkken og Brobækken. Pædagogikken i institutionen tager afsæt i den inkluderende tænkning.<br /><br />Mælkebøtten er et integreret børnehus med en vuggestuegruppe med 12 børn og en børnehavegruppe med 34-44 børn. Vi har et velindrettet hus, med særdeles gode fysiske rammer både ude og inde. Vi har gode læringsmiljøer, som er indrettet med tanke på at tilgodese børns forskellige behov. Vi er et hus med stor åbenhed og samarbejde stuerne imellem. Vi har især fokus på kost, sundhed og motorik.<br /><br />Vi arbejder bevidst med venskaber/ fællesskaber, inklusion, leg, læring, motorik, læreplaner og anerkendende pædagogik – alt sammen i et inkluderende perspektiv. Børnene er inddelt i mindre grupper, I vuggestuen efter alder, i børnehaven på tværs af alder, for at give dem mulighed for at deltagelse i fleksible børnefællesskaber hvor deres læring og relationer understøttes bedst muligt.<br /><br />Vi tilstræber at skabe et fagligt miljø hvor tid til pædagogisk planlægning og refleksion prioriteres højt og samarbejdskulturen er, at der arbejdes i fleksible teams, hvor vidensdeling og faglige og personlige kompetencer kommer i spil.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en medarbejder der: <ul> <li>Er uddannet pædagog og målrettet søger aldersgruppen 0-3 år.</li> <li>Har et godt fagligt fundament og for hvem barnets perspektiv er i centrum.</li> <li>Har et grundlæggende positivt menneskesyn og arbejder anerkendende/ inkluderende.</li> <li>Er aktiv og engageret, kan omsætte faglig refleksioner til konkret pædagogik i dagligdagen.</li> <li>Er omsorgsfuld og nærværende i kontakten med børn og forældre.</li> <li>Kan skabe trivsel omkring sig, har ro og overblik.</li> <li>Er ansvarsbevidst og er god til at se muligheder i en travl hverdag.</li> <li>Er åben og direkte, og tager ansvar for sig selv og for fællesskabet.</li> <li>Har humor og et godt humør.</li> <li>Samarbejder loyalt med udgangspunkt i de aftaler, der er indgået.</li> <li>Vil være engageret og bidrage til at udvikle det faglige miljø og en positiv samarbejdskultur. </li> <li>Kan formidle og dokumenterer pædagogik mundtligt og skriftligt vha. moderne teknologi. </li> </ul> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et hus i stadig udvikling.</li> <li>Dejlige børn og aktive og engagerede forældre.</li> <li>Et godt personalesamarbejde med plads til forskellighed og fokus på faglighed og et godt arbejdsmiljø. </li> </ul> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere er du velkommen til at komme på besøg og høre om vores dagligdag og pædagogik. Ring og lav en aftale med daglig leder Lilly Nissen på tlf. 63754905.<br /><br />Du kan også læse mere på <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bihojbyhjallese">vores hjemmeside</a> - her kan du se en præsentationsfilm om Mælkebøtten.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 24 august. 
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Højby - Hjallese
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Skolepædagog til Risingskolen

  Er du skolepædagog, der holder fokus på klasserumsledelse og gode relationer? Risingskolen søger en skolepædagog til det lille børnemiljø med tiltrædelse den 1. oktober 2017.

  <em>Er du skolepædagog, der holder fokus på klasserumsledelse og gode relationer?</em><br /> <br />Risingskolen søger en skolepædagog til det lille børnemiljø med tiltrædelse den 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen. Det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt samarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />Skolen har 750 elever fordelt på en stor almendel, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt to klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br />På skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /> <br />Hovedparten af skolens indskolingselever går i SFO, og vi har derfor en stor SFO med masser af aktiviteter.<br /> <br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, teknisk samt administrativt personale.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en robust pædagog, som er god til struktur, og som med varme og tålmodighed har lyst til at være en del af skolens børnemiljø.<br />Vi har brug for et menneske med en tydelig pædagogisk profil, som kan stå for at planlægge og udføre den understøttende undervisning i en af skolens indskolingsklasser.<br />Stillingen vil både have timer i skole- og i SFO-del.<br /> <br /><strong>Om dig </strong> <br />Vi ønsker os, at du: <ul> <li>Har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen</li> <li>Brænder for din faglighed - og kan se mulighederne i sammen med kollegaer at forberede og gennemføre og evaluere forskellige pædagogiske tiltag.</li> <li>Er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> </ul> Er du desuden åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag og anderledes måder at gøre tingene på, vil det bestemt være en fordel.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel eller souschef Kathrine Vestergaard Dahl via skolens kontor på 6375 2300.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 24. august 2017 kl. 12.<br />Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 30.august 2017 fra kl. 12 - 14.
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  24-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Centerafdelingen på Paarup Skole

  I Undervisningscentret på Paarup Skole undervises normalt begavede elever med autismespektrum-forstyrrelser, men vi modtager også elever med ADHD og andre forstyrrelser. Undervisningscentret samarbejder med PPR, og der er også tilknyttet en ergoterapeut og en fysioterapeut til Centret.

  Paarup Skole søger en lærer til en fast stilling i vores centerafdeling fra 1. oktober eller tidligere.<br /><br /><strong>Om os </strong><br />Paarup Skole er en stor og velfungerende folkeskole med mange glade og dygtige<br />elever samt en engageret medarbejderstab.<br /><br />I Undervisningscentret på Paarup Skole undervises normalt begavede elever med autismespektrum-forstyrrelser, men vi modtager også elever med ADHD og andre forstyrrelser. Undervisningscentret samarbejder med PPR, og der er også tilknyttet en ergoterapeut og en fysioterapeut til Centret<br /> <br /><strong>Om undervisningen i centeret:</strong><br />Undervisningen gennemføres med udgangspunkt i en neuropsykiatrisk og -psykologisk<br />referenceramme. Fagrækken følger folkeskoleloven og tilrettelagt ud fra den enkelte<br />elevs forudsætninger og muligheder. Undervisningen formidles gennem visuel struktur<br />og forudsigelighed ved hjælp af en struktureret pædagogik.<br /> <br />Forældresamarbejdet prioriteres højt, og der samarbejdes om elevernes personlige,<br />faglige og sociale mål med alle relevante fagpersoner.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>En afdeling som er præget at stor vilje til fleksibilitet og hvor kollegerne er gode til at samarbejde, støtte og vejlede hinanden.</li> <li>Samarbejdsmiljøet er båret af engagement og fleksibilitet. Lærere og pædagoger samarbejder om at skabe den bedste skoledag for eleverne.</li> <li>Du vil blive en del at et team, som holder ugentlige møder om pædagogik og undervisningsforhold såvel samt praktiske forhold.</li> </ul> <strong>Vores </strong><strong>ø</strong><strong>nsker til dig:</strong> <ul> <li>Du kan undervise, primært i dansk, i indskolingen.</li> <li>Du har specialpædagogisk viden og erfaring med individuelt tilrettelagt specialundervisning i indskolingen</li> <li>Du er klar til at undervise elever, der har udfordringer i deres skoleliv, som elever i almenskolen ikke har</li> <li>Du kan indgå i de understøttende undervisningsaktiviteter i flere fag.</li> <li>Du har en klar og tydelig kommunikation.</li> <li>Du er robust og klar til at indgå i samarbejde om udvikling af viden, kompetencer og metoder i forhold til de udfordringer, eleverne møder os med i hverdagen.</li> <li>Du er humørfyldt og livsglad. </li> </ul> <strong>L</strong><strong>ø</strong><strong>n- og ans</strong><strong>æ</strong><strong>ttelsesvilk</strong><strong>å</strong><strong>r</strong><br />Der er tale om en fast stilling på fuld tid med ansættelse pr. 1. oktober 2017 eller snarest.<br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den<br />forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er ovenstående noget for dig og har du lyst til at vide mere, kan du kontakte<br />afdelingsleder Susan Stage på telefon 3031 2890.<br /> <br />Du er velkommen til at aflægge os et besøg efter nærmere aftale.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 24. august 2017, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler den 30. august fra kl. ca. 13.00.
  Arbejdssted:
  Paarup Skole, Centerafdelingen, Paarupvej 19, 5210 Odense NV
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  24-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Fysioterapeut til Hjerneskadecenter Odense

  Vores opgave er at yde specialiseret arbejdsrettet rehabilitering til personer med pådraget hjerneskade i voksenalderen i forbindelse med hovedtraume, blodprop m.v. Borgernes skader er primært af usynlig karakter og af stor betydning for arbejdslivet, hvor vi fokuserer på borgerens omstillingsproces

  Ved Hjerneskadecenter Odense har vi en 30 timers stilling som fysioterapeut ledig pr. 1. november 2017.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjerneskadecentrets opgave er at yde specialiseret arbejdsrettet rehabilitering til personer, som har pådraget sig en hjerneskade i forbindelse med hovedtraume, blodprop m.v.<br />Borgerne har alle erhvervet sig deres skade i voksenalderen, og deres skader er overvejende af usynlig karakter (kognitivt, følelsesmæssigt, praktisk og fysisk, herunder smerter), men med stor betydning i forhold til at magte et arbejdsliv. Hjerneskadecentret har fokus på borgerens omstillingsproces i forhold til hele livssituationen.<br /><br />Hjerneskadecentret er beliggende på Rytterkasernen i Odense - samme sted som Hjerneskaderådgivningen, og der er hermed mulighed for et bredt fagligt miljø.<br /><br />Vores team består af leder, 3 psykologer, 3 ergoterapeuter, 1 sekretær samt 1 socialrådgiver/jobkonsulent.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi arbejder i et tværfagligt team, der i fællesskab vurderer borgerens ressourcer og barrierer i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt tilbyder rehabiliterende indsatser i forhold til dette.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en fysioterapeut, der: <ul> <li>Har neurologisk og neurofaglig viden og erfaring</li> <li>Har lyst til både at arbejde i tværfaglige teams og samtidig kan arbejde selvstændigt</li> <li>Er interesseret i at medvirke til at udvikle indsatser i relation til arbejdsrettet rehabilitering</li> <li>Lægger vægt på at skabe sammenhæng mellem indsatsen på Hjerneskadecentret og borgerens konkrete livssituation</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem KL og Danske Fysioterapeuter.  <br />Stillingen er på 30 timer/uge.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Lene Klinkvort på 2943 4096 samt på hjerneskadecentrets <a href="http://www.odense.dk/hjerneskadecentret" target="_blank">hjemmeside</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningen er søndag den 3. september 2017.<br />Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 13. september 2017.
  Arbejdssted:
  Hjerneskadecenter Odense
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-09-2017 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Korsløkkehaven Plejecenter søger en medarbejder/studerende til at varetage opgaven som personlig assistance i dagvagt.

  <em>Korsløkkehaven Plejecenter søger en medarbejder/studerende til at varetage opgaven som personlig assistance i dagvagt.</em><br /><br />Korsløkkehaven Plejecenter består af fire teams med tilsammen 40 boliger, med borgere der er i forløb vedvarende sygdomsudvikling. Vi arbejder rehabiliterende – hvor samarbejdet med borgeren sættes i fokus, og der arbejdes ud fra at understøtte og styrke borgerens selvbestemmelsesret samt livskvalitet.<br /> <br />Som personlig assistance skal du varetage følgende opgaver <strong>i samarbejde med</strong> medarbejderen, der er bevilget assistancen: <ul> <li>Hjælpe borgere med personlig hygiejne – bad, nedre og øvre hygiejne og påklædning</li> <li>Toiletbesøg</li> <li>Forflytninger</li> <li>Praktiske opgaver i borgerens hjem</li> </ul> Der vil forekomme arbejde i weekender og på helligdage.<br /> <br />Der er bevilget 9 timer i gennemsnit pr. uge, som du planlægger i samarbejde med kollegaen, der har bevillingen.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte rehabiliteringsleder Alice Sundstrøm på telefon 6551 3425 eller assisterende rehabiliteringsleder Sofie Lykke på telefon 3091 3564.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 23. august 2017, kl. 12.00.
  Arbejdssted:
  Korsløkkehaven Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Jobrådgiver til Forebyggelse og Tidlig Kontakt

  Brænder du for den forebyggende indsats på sygedagpengeområdet?

  <strong><em>Brænder du for den forebyggende indsats på sygedagpengeområdet?</em></strong><br /><br /><em>Har du lyst til sammen med os at arbejde ambitiøst med at sikre, at vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, med effekt, løfter vores kerneopgave: ”Job og Uddannelse til alle”? Kan du kommunikere med mennesker på alle niveauer? Brænder du for en tidlig indsats og være med til at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet? Så er det måske dig, vi leder efter!</em><br /><br />Vi søger en ny kollega til et ledigt barselsvikariat med start hurtigst muligt. Der er tale om en stilling på 37 timer ugentligt.<br /><br /><strong>Bliv en del af det dygtige team i Jobcenterafdelingen, Forebyggelse og Tidlig Kontakt</strong><br />Vi er et dynamisk, innovativt og fagligt stærkt team, der arbejder fokuseret og målrettet med sygemeldte borgere og har stor fokus på at gøre det, der virker. Vi arbejder i front og er det første møde borgere, arbejdsgiver og samarbejdspartnere har med Jobcentret, når det handler om sygdom. Det er vigtigt, at vores borgere oplever en helhedsorienteret indsats, samt at der i mødet mellem borgeren og os er kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet!<br />Vi brænder alle for det, vi laver, og betragter det som et fælles ansvar at bidrage positivt til kerneopgaven. Vi er i løbende udvikling og arbejder kontinuerligt med den faglige kvalitet.<br />Der er højt til loftet, rummelighed og en åben kultur i afdelingen.<br />I Beskæftigelses og Socialforvaltningen er jobcenterindsatsen i forhold til sygemeldte, ud over os, fordelt på tre andre afdelinger, som vi har et tæt samarbejde med- Sygemeldte fra job, Sygemeldte fra ledighed og Jobafklaringsforløb.<br /><br /><strong>Vores nye kollega har:</strong> <ul> <li>Relevant socialfaglig baggrund</li> <li>Fokus på at alt det, vi gør, giver borgerværdi</li> <li>Evnen til at arbejde team-orienteret og sætte ”vi” før ”jeg”</li> <li>Samarbejde på tværs som ét af nøgleordene i det daglige arbejde</li> <li>Masser af humor</li> <li>Evnen at have mange bolde i luften</li> <li>Mod til at agere på egen hånd men også søge støtte og sparring, når det er nødvendigt</li> <li>Evnen til at være innovativ, løsningsfokuseret og ofte tænke: ”Hvad kan jeg bidrage med”</li> <li>Gode kommunikative evner og systematisk tilgang til opgaven</li> <li>Lyst til løbende at udvikle sig</li> </ul> <strong>Hvad laver vi i Forebyggelse og Tidlig Kontakt?</strong>  <ul> <li>Vi rådgiver og vejleder arbejdsgivere og samarbejdspartnere om muligheder for fastholdelse i job og generelt om sygedagpengeforløb</li> <li>Vi afholder telefoniske screeningssamtaler tidligt i sygeforløbet med borgere i beskæftigelse og ledige</li> <li>Vi etablerer fast track samtaler</li> <li>Vi arbejder med fastholdelse af borgere i beskæftigelse, der er i risiko for en sygemelding</li> <li>Vi etablerer tidligt samarbejde på tværs i forvaltningen for at lykkes med kerneopgaven ”Job og uddannelse til alle” </li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Spændende opgaver, der stadig er under udvikling, med mulighed for at sætte sit præg</li> <li>Et stærkt fagligt og kollegialt arbejdsmiljø</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Gode kolleger med stor social kapital</li> <li>Ledelsesmæssig faglig støtte – med fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling</li> <li>Gratis kaffe, the- og frugtordning</li> <li>Sundhedsordning og motionsfaciliteter</li> <li>Flextid</li> </ul> Vi har til huse på Tolderlundsvej, centralt i Odenses bymidte med fem minutters gang til banegård og bus- / rutebilstation.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du ønsker yderligere oplysninger i forhold til stillingen, kan du rette henvendelse til afdelingsleder Tanja Fich Holmskov på 6375 6646.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 20. august 2017. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.<br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Jocenterafdelingen - Forebyggelse og Tidlig Kontakt
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Lumby Skole, Centerafdelingen

  Vi søger en ny kollega, 37 timer ugentlig, der kan varetage undervisningen i Centerafdelingens mellemtrins- og overbygningsklasser. Afdelingen er organiseret som en helhedsskole og modtager normaltbegavede elever med en diagnose inden for autismespektret.

  <em>Har du lyst til at være en del af et kollegialt fælleskab, hvor høj faglighed og sparring er i højsædet, og h</em><em>vor der er mulighed for at arbejde systematisk med de enkelte elevers udfordringer og hjælpe dem godt på vej i uddannelsessystemet?</em><br /> <br />Vi søger en ny kollega, der kan varetage undervisningen i Centerafdelingens mellemtrins- og overbygningsklasser.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Centerafdelingen er en del af Skolefællesskabet Odense Nord. Indskoling, mellemtrin og yngste overbygningsklasser er placeret på Lumby skole mens afgangsklasserne fra sommeren 2016 er placeret på Søhusskolen. Begge afsnit har gode rummelige lokaler og grønne omgivelser.<br /><br />Afdelingen er organiseret som en helhedsskole og modtager normaltbegavede elever med en diagnose inden for autismespektret, bl.a. Aspergers syndrom samt børn med andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller grænsepsykotiske tilstande. Flere af eleverne har tilgrænsende vanskeligheder som f.eks. angst, OCD, opmærksomhedsforstyrrelse og perceptuelle vanskeligheder.<br /> <br />Centerafdeling har pt. ca. 60 elever for delt på to afsnit. Elevgruppen er primært fordelt på mellemtrin og udskoling, og klassestørrelsen ligger på 6-12 elever.  Eleverne følger som udgangspunkt fagrækken svarende til deres aktuelle klassetrin, men vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle ressourcer og arbejder med mange individuelle løsninger. De fleste går til afgangsprøver i et eller flere fag eller dele af et fag. Nogle tager fuld afgangsprøve som afslutning på deres skolegang.<br /><br />Vores personalegruppe består af lærere og pædagoger, og vi har en lang velfungerende tradition for et tæt tværprofessionelt samarbejde, hvor omdrejningspunktet er klassens team.<br /><strong> <br />Om jobbet</strong><br />Vi lægger stor vægt på både at udfordre eleverne fagligt og på at støtte dem i udviklingen af personlige og sociale kompetencer. Som lærer skal du være indstillet på, at en aktiv indsats ift. at styrke elevernes trivsel og psykiske overskud kan være det nødvendige fundamentet for, at de har overskud til at tilegne sig ny viden.<br /> <br />Som afdeling har vi fokus på at udvikle vores kompetencer både inden for de nye temaer i folkeskolereformen og ift. den specialpædagogiske opgave.<br /> <br />Du vil løbende deltage i Centerafdelingens kollegiale sparring og i kurser vedr. undervisning og specialpædagogik. Sammen med dit team vil du desuden modtage vejledning og supervision fra afdelingens psykolog samt terapeuter fra børneterapien. Som ny medarbejder vil du i løbet af de første år skulle deltage i forskellige kursusforløb ift. arbejdet med vores elevgruppe, bla. grundlæggende autismeforståelse, konfliktforebyggelse, kognitiv affektiv træning og arbejde med angst.<br /><br />Vi vil gerne invitere dig ind i et kollegialt fællesskab, der er kendetegnet ved åbenhed i forhold til nye kolleger og gensidig respekt for andres faglighed. Vi supplerer gerne dette med humor og godt humør.<br /> <br />Vi har et godt samarbejde med skolens almen afdeling, og der er tradition for sammenhold og sociale arrangementer på skolen.<br /><br />Den ugentlige beskæftigelsesgrad er 37 timer, og din mødetid vil primært ligge inden for tidsrummet 7.45- 15.30. Vores sene møder ligger hovedsageligt på tirsdage.<br /><strong> <br />Om dig </strong><br />Vi søger en lærer med følgende kvalifikationer: <ul> <li>Du har linjefag eller undervisningserfaring inden for matematik / den naturfaglige fagrække.  </li> <li>Du har nogle års undervisningserfaring, evt. også inden for specialområdet, dette er dog ikke noget krav.</li> <li>Du er god til at opbygge stilladsering omkring de faglige opgaver og har sans for elevernes særlige behov for grundig forberedelse og tydelig kommunikation.</li> <li>Du er god til at variere din pædagogiske tilgang til eleverne alt efter deres forskellige kompetencer og problemområder.</li> <li>Du er fleksibel og kan tænke i utraditionelle løsninger, når tingene fungerer anderledes end forventet.</li> <li>Du er psykisk robust og kan klare både psykiske og fysiske udfordringer fra eleverne.</li> <li>Du er indstillet på et tæt forældresamarbejde.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden tilrettelægges ud fra den gældende lokalaftale mellem Odense Kommune og Odense Lærerforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Michala Mandrup på 23310523 eller souschef Jan Kibsgaard Kristensen på 61347741, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Læs også om centerafdelingen på Lumby Skoles <a href="http://lumbyskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgning skal vedlægges <strong>eksamensbevis, CV</strong> og evt. andre relevante bilag, f.eks. udtalelser fra tidligere ansættelser.<br /><br />Ansøgningsfristen er den 25. august 2017, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 30. august 2017.
  Arbejdssted:
  Lumby Skole, Centerafdelingen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Rehabiliteringsleder til Sanderum Plejecenter

  Har du lyst til at være leder i den rehabiliterende forvaltning, hvor vi arbejder sammen med borgeren om at opnå et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt? Vil du som leder være med til at sikre den optimale indsats for borgeren og arbejde rehabiliterende, tværfagligt og sammenhængende?

  <em>Har du lyst til at være leder i den rehabiliterende forvaltning, hvor vi arbejder sammen med borgeren om at opnå et så selvstændigt og uafhængigt liv som muligt?<br />Vil du som leder være med til at sikre den optimale indsats for borgeren og arbejde rehabiliterende, tværfagligt og sammenhængende?</em><br /><br />Vi søger en rehabiliteringsleder til Sanderum Plejecenter. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Borgerne på Sanderum Plejecenterer er tilknyttet forløb Vedvarende Sygdomsudvikling dvs. borgere, der grundet sygdom fysisk og mentalt kan klare mindre og mindre.<br /> <br />Sanderum Plejecenter, der er beliggende på Mågebakken 80 i Odense SV, har i alt 67 boliger fordelt på 7 boenheder med hver 8-10 lejligheder. Der er både 1- rums lejligheder med eget toilet og bad og 2- rums lejligheder med stue, soveværelse og eget bad og toilet. Alle lejlighederne er lyse og har deres egen lille terrasse.<br />Sanderum Plejecenter har også en demens afdeling - Solbakken.<br /> <br />Personalet på plejecentret er fortrinsvis social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Derudover er der et tæt samarbejde med andre faggrupper - fx sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, diætister, administrative medarbejdere og udviklingskonsulenter.<br />Samarbejdet med pårørende og civilsamfundet har ligeledes høj priotet.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som rehabiliteringsleder er du ansvarlig for ledelse af rehabilitering, ledelse af forretningen, ledelse af relationer og ledelse af en politisk styret organisation.<br />Dette ansvar er uddybet i vores <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=26dce4d7-81aa-4a9f-ba44-8df5bddfc63b">rolle- og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen</a>.<br /> <br />For at understøtte dig i jobbet tilbyder vi: <ul> <li>Engagerede medarbejdere, som har gennemgået strategisk kompetenceudvikling</li> <li>Engageret assisterende rehabiliteringsleder</li> <li>Udviklingsorienterede lederkollegaer</li> <li>Ledermøder, bilaterale samtaler og lederudviklingssamtaler</li> <li>Tæt samarbejde med forløbschefen</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Til stillingen som rehabiliteringsleder forventer vi ansøgere med: <ul> <li>Ledelseserfaring samt gerne teoretisk uddannelse i ledelse fx diplomlederuddannelse - alternativt lyst til lederuddannelse, som er en forventning til en fremtidig leder</li> <li>Kompetence til at understøtte udvikling af medarbejdere og faglig miljøer og et godt arbejdsmiljø</li> <li>Gode kommunikative evner i forhold til at samarbejdede med borgere, pårørende samt interne/eksterne samarbejdspartnere</li> <li>Evne til at træffe beslutninger</li> <li>Bevidsthed om at være en del af det store fællesskab</li> <li>Samarbejdsevner horisontalt og vertikalt</li> <li>Erfaring med at styre arbejdstilrettelæggelse og ressourcer</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br />Tiltrædelse ønskes senest 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, så er du velkommen til at kontakte forløbschef Helle Andersen på 6551 3239.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 20. august 2017.<br />Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 24. august 2017.
  Arbejdssted:
  Sanderum Plejecenter
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  20-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse||Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du bliver tilknyttet vores udbudsjurist, som bistår kommunen i udbuds- og kontraktretlige problemstillinger. Du vil samarbejde med de forskellige teams i afdelingen om bla. juridisk informationssøgning og korrekturlæsning, udarbejdelse af juridiske notater, aktindsigtsager og sagsunderstøttelse

  Vi søger pr. 1. september 2017 en dygtig og engageret studentermedhjælper 15 timer/uge til Udbud & Kontraktstyring.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Udbud & Kontraktstyring er vi 25 medarbejdere, der med energi, humor og høj faglighed brænder for området. Du vil indgå i et stærkt og kompetent team, hvor samarbejdet præges af loyalitet og fleksibilitet til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.<br /><br />Vi har det overordnede ansvar for koordinering af Odense Kommunes udbud og indkøb og er rådgivende for hele kommunen i indkøbs- og udbudsspørgsmål - herunder gennemførelse og konsulentbistand i forbindelse med EU-udbud.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil blive tilknyttet vores udbudsjurist, som bistår afdelingen og alle kommunens forvaltninger i udbuds- og kontraktretlige problemstillinger. Du vil dog også skulle understøtte de forskellige teams i afdelingen.<br />Som studentermedhjælper vil du blandt andet blive inddraget i: <ul> <li>Juridisk informationssøgning og korrekturlæsning</li> <li>Udarbejdelse af juridiske notater</li> <li>Aktindsigtsager</li> <li>Understøttelse af udbudskonsulenterne, herunder fx køre miniudbud</li> </ul> Arbejdstiden er 15 timer pr. uge. Du kan i høj grad selv tilrettelægge dine arbejdsdage, og i eksamensperioder er vi fleksible i forhold til planlægning af din arbejdstid.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forestiller os, at du: <ul> <li>Læser cand.jur. eller cand.merc.jur. Bachelorstuderende, der starter på deres tredje år til september, kan efter omstændighederne også tages i betragtning</li> <li>Har god juridiske forståelse og et højt fagligt niveau</li> <li>Har interesse for udbuds- og offentligretlige emner</li> <li>Er ansvarsbevidst i forhold til løsningen af dine opgaver</li> <li>Har gå på-mod og evner at arbejde selvstændigt</li> <li>Evner at administrere flere opgaver på én gang</li> <li>Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt  </li> <li>Har et godt humør og kan bidrage til det sociale sammenhold i afdeling</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.<br />Arbejdstiden er 15 timer/uge.<br />Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2017.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte udbudsjurist Charlotte Brønserud Jespersen på 6089 8370 eller <a href="mailto:chbm@odense.dk">chbm@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 21. august 2017.<br />Vi forventer at holde samtaler hurtigst muligt derefter.
  Arbejdssted:
  Borgmesterforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  21-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Aften-/nattevagt til Krisecenter Odense

  Vi søger en ny kollega til vagtteamet, som arbejder aften/nat. Stillingen er en fast stilling på fuld tid. Du bliver en del af et erfarent team på 5 personer selvom du arbejder alene. Du bliver ansat som sovende rådighedsvagt med såvel akutte, administrative som praktiske opgaver.

  <em>Kunne du tænke dig at arbejde med voldsudsatte kvinder og deres børn?<br />Har du mod på at arbejde alene som sovende rådighedsvagt med såvel akutte, administrative som praktiske opgaver ?</em><br /><br />Krisecenter Odense søger en ny kollega til aften- og nattevagtteamet.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Krisecenter Odense er et kommunalt, midlertidigt døgntilbud til voldsudsatte kvinder og deres børn. Krisecentret er landsdækkende og har plads til 15 kvinder med børn. Krisecentret arbejder rehabiliterende med de kvinder, der opholder sig på Krisecentret. Det betyder, at vi dels tilbyder hjælp i den akutte krise dels samarbejder med og støtter kvinden og hendes børn på deres vej imod et selvstændigt liv uden vold.<br /><br />Vi er en arbejdsplads med en leder og 25 tværfaglige medarbejdere fordelt på socialrådgiverteam, børneteam, kontorvagtteam, vagtteam, køkkenteam og forkontor. Vi har desuden tilknyttet en gruppe af elever/praktikanter, vikarer og frivillige.<br /><br />Vi tilbyder: <ul> <li>Et fagligt højt niveau i en engageret kollegagruppe</li> <li>Løbende supervision og mulighed for faglig sparring</li> <li>Kompetenceudvikling</li> <li>Stor berøringsflade i forhold til samarbejdspartnere, kolleger og frivillige </li> </ul> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en ny kollega til vagtteamet, som arbejder aften/nat. Du vil blive en del af et erfarent team på 5 personer, som på skift og individuelt passer vagtfunktionen. Det vil sige, at du er alene på arbejde og bliver ansat som sovende rådighedsvagt.<br /> <br />Hovedformålet med arbejdet som aften-/nattevagt er at sørge for, at Krisecenter Odenses sikkerhedsberedskab fungerer. Desuden er opgaverne blandt mange at varetage personlige og telefoniske rådgivninger om vold i nære relationer og at bidrage til et godt socialt miljø for kvinder og børn.<br /> <br />Der vil også være akutte, administrative og praktiske opgaver, som skal varetages på vagterne, såsom: <ul> <li>Passe dør og telefon, herunder den landsdækkende ’Hotline for voldsudsatte’ (for både kvinder og mænd)</li> <li>Tilbyde ambulant rådgivning</li> <li>Indskrive/udskrive kvinder og børn</li> <li>Akut konfliktløsning</li> <li>Hjælp i forbindelse med akut sygdom hos kvinder/børn</li> <li>Overlap til kollega, som overtager dagvagten</li> <li>Administrative registreringsopgaver</li> <li>Forefaldende praktiske opgaver, som bidrager til den almindelige drift af Krisecentret på samme vilkår som andre ansatte og frivillige  </li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Som vores kommende kollega, forventer vi, at du: <ul> <li>Har en socialfaglig uddannelse med nogle års arbejdsrelevant erfaring</li> <li>Kan reflektere over egen praksis og er fleksibel og loyal overfor vedtagne beslutninger</li> <li>Kan møde kvinder og børn åbent og respektfuldt</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, da du skal arbejde alene</li> <li>Kan bevare roen og overblikket, når der sker mange ting/opgaver på én gang</li> <li>Kan sætte grænser i dit arbejde og er psykisk robust  </li> </ul> Vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge stillingen.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er fast og på 37 timer/uge.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte leder Charlotte Wæver på 4071 5403 eller <a href="mailto:chwae@odense.dk">chwae@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 23. august 2017 kl. 12.00.<br />Ansættelsessamtaler forventer vi at afvikle i uge 35/36 - du skal desuden være indstillet på en evt. 2. samtale pba. gennemført personprofilanalyse efter 1. samtale.<br />Stillingen ønskes besat snarest derefter. <br />  <br />                                                                                                                            <br /><em>I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen arbejdes ud fra en målsætning om <strong>Uddannelse og job til alle</strong>. Forvaltningens fire områder: Uddannelse, Job, Jobrehabilitering og Virksomhed & Borgerservice. Vi løser kerneopgaven om job og uddannelse i samarbejde med hinanden, kommunens virksomheder, institutioner og såvel frivillige som andreorganisationer og ikke mindst dens borgere. </em><br /> <br /><em>På Krisecenter Odense vægter vi derfor samarbejdsevne og -kultur samt helhedstænkning. Vi bidrager ind i forvaltningens kerneopgave ved at arbejde rehabiliterende og bl.a. understøtte vore borgeres vej mod forbedrede livssituationer og (gen)indtræden i job eller uddannelse.</em>
  Arbejdssted:
  Krisecenter Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  23-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du studerende inden for journalistik eller kommunikation, sukker du efter praktisk erfaring og er du klar til at kaste dig ud i opgaver på lige fod med dine kolleger? Vi søger en studentermedhjælper til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kommunikationsteam.

  <em>Er du studerende inden for journalistik, kommunikation eller lignende?<br />Sukker du efter praktisk erfaring?<br />Er du klar til at kaste dig ud i opgaver på lige fod med dine kolleger? </em><br /><br />Så bliv studentermedhjælper i Beskæftigelses- og Socialforvaltningens kommunikationsteam.<br /> <br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har én kerneopgave: At få borgere i Odense Kommune i uddannelse eller job!<br />Kommunikationsteamets opgave er at hjælpe resten af forvaltningen med at nå det mål. Vi arbejder derfor med at formidle viden og inspiration – både internt til forvaltningens medarbejdere og eksternt til byens borgere.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Som studentermedhjælper i Kommunikation kommer du til at indgå i et kreativt team af seks personer med mange forskellige kompetencer. Der er ofte fart på i hverdagen, men vi har altid fokus på at udføre vores opgaver med stor professionalisme, faglighed og præcision – og et smil på læben.<br /> <br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen beskræftiger ca. 1.400 medarbejdere for at få flere odenseanere i job og uddannelse. Forandringens vinde blæser og vi har sagt farvel til skabeloner og standarder og goddag til den individuelle borgerplan. Nytteløse aktiveringsindsatser er blevet afløst af den effektive job- og uddannelsesrettede samtale i samspil med vores virksomhedsrettede indsatser. Én plan og én indgang for borgeren skal være den røde tråd i vores arbejde. Vi er endnu ikke helt i mål, men vi er godt på vej, og vi håber, du vil være med på holdet.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dine opgaver vil veksle meget, da vi aldrig laver det samme to dage i træk, men de vil typisk høre under: <ul> <li>Hjemmesideredigering og opsætning</li> <li>Produktion til og drift af sociale medier</li> <li>Tekstforfatning</li> <li>Interviews og artikelskrivning</li> <li>Design og layout af blandt andet brochurer og præsentationer</li> <li>Billedredigering</li> <li>Ad hoc understøttelse af Kommunikationsteamet</li> </ul> Opgaverne i teamet er meget alsidige, og selvom der naturligvis vil være opgaver som korrekturlæsning eller administration, så kan vi godt love dig et spændende job.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />På grund af opgavernes høje faglighed forventer vi, at du som minimum er kandidatstuderende.<br />Vi ønsker os desuden, at du: <ul> <li>Besidder et højt niveau af skriftlig og mundtlig dansk</li> <li>Har forståelse for og kendskab til skriftlig og mundtlig kommunikation</li> <li>Har forståelse for kommunikation på sociale medier</li> <li>Har grafisk sans og et godt blik for layout</li> <li>Er hjemmevant i Officepakken inkl. Power Point og Publisher</li> <li>Har kendskab til Adobe Photoshop og InDesign</li> <li>Har erfaring med webredigering</li> <li>Har kendskab til Sitecore eller lignende webredigeringssystemer</li> <li>Har interesse for kommunalpolitik</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.<br />Stillingen er på ca. 15 timer om ugen med mulighed for stor fleksibilitet i fordelingen af arbejdsdage.<br />Tiltrædelse ønskes snarest muligt.<br />Stillingen er tidsbegrænset til seks måneder med mulighed for forlængelse.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong>?<br />Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Bente Lund Hansen på 2979 0650 eller blha@odense.dk.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er onsdag den 23. august 2017.<br />Samtaler afholdes umiddelbart derefter.
  Arbejdssted:
  Odense
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  23-08-2017 23:55
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejersker til Stadiongruppen

  Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø? Hvis ja, så er du måske en af vores nye sygeplejersker til Stadiongruppen.

  <em>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø?<br />Hvis ja, så er du måske en af vores nye sygeplejersker til Stadiongruppen.</em><br /><br />Vi søger to sygeplejersker til faste stillinger på 35 eller 37 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt. Arbejdstiderne er fra kl. 7-15 og med arbejde hver 4. weekend.<br /> <br /><strong>Om os </strong><br />Stadiongruppen er organiseret i Ældre- og Handicapforvaltningen, Vedvarende sygdomsudvikling.<br /><br />Vi er en udekørende gruppe i Vest, som varetager sygeplejefaglige opgaver ved borgere, der på grund af sygdom, kan klare mindre. Medarbejdergruppen er tværfaglig med sygeplejesker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagog, ergoterapeut og terapeuter. Vi har stort fokus på tværfagligheden og rehabiliteringsforløbet. Gruppen er nyetableret pr. 5. januar 2017.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger to sygeplejersker, som: <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i tæt samarbejde med borgere, pårørende og arbejdskolleger i et tværfagligt miljø.</li> <li>Arbejder selvstændigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt.</li> <li>Har en bred klinisk erfaring og kan arbejde med komplekse sygeplejeopgaver.</li> <li>Er stabil og har et godt overblik i en travl hverdag.</li> <li>Er åben, imødekommende, rummelig og har et godt humør.</li> <li>Besidder gode tværfaglige og kommunikative kompetencer.</li> <li>Har viden om sårpleje og palliation.</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT.</li> <li>Evt. kendskab til KMD Care.</li> <li>Evt. kendskab til en Plan.</li> <li>Er robust og klar til forandringer, da vi står over for en ny organisation.</li> <li>Vil være med til at forme de nye rehabiliteringsforløb, hvor der er fokus på kerneydelsen.  </li> </ul> <strong>Vi lægger vægt på</strong> et godt samarbejde, kvalitet, engagement, respekt og dialog. Du vil få et tæt samarbejde med tre øvrige sygeplejesker, som brænder for at arbejde med borgere, der på grund af sygdom, kan klare mindre.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><strong> <br />Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Pernille Hilbert på 65513834 / 24288838.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 20. august 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 35. 
  Arbejdssted:
  Stadiongruppen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  20-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Lumby Skole

  Vi søger en ny kollega med en stærk profil indenfor danskfaget og gerne en person med uddannelsen som læsevejleder med i bagagen pr. 1. september eller snarest muligt - 37 timer ugentlig. Vi har fleksibel skolestart, hvilket betyder vi har første skoledag 4 gange om året.

  <strong>Den mindste skole søger den bedste!</strong><br /><br />Vi søger en ny kollega med en stærk profil indenfor danskfaget og gerne en person med uddannelsen som læsevejleder med i bagagen pr. 1. september 2017 eller snarest muligt.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Lumby Skole har ca. 140 elever fordelt på indskoling/mellemtrin kaldet almen afd. og huser derudover ca. 60 elever i en centerafdeling. Lumby Skole er del af skolefællesskabet Stige, Søhus og Lumby, kaldet Skolerne i Nord. Vi er placeret i det nordlige Odense med masser af plads og grønne omgivelser og et lokalsamfund, der bakker op omkring skolen og SFO.<br /><br />Vi har fleksibel skolestart, hvilket betyder vi har første skoledag 4 gange om året.<br /><br />Vi har et godt samarbejde med skolens centerafdeling, og der er tradition for sammenhold og sociale arrangementer på skolen.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en person, som: <ul> <li>Brænder for danskfaget og læsningen.</li> <li>Kan være med til at drive skolen fremad som inspirator for andre.</li> <li>Har lyst til at arbejde i denne nye form for fleksibel skole.</li> <li>Er nærværende og tydelig i hverdagen.</li> <li>Har evnen til at være selvreflekterende.</li> <li>Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner.</li> <li>Er positiv, stabil og engageret.</li> </ul>  og som har følgende kvalifikationer:  <ul> <li>Du har linjefag eller undervisningserfaring inden for den humanistiske fagrække.  </li> <li>Du har nogle års undervisningserfaring.</li> <li>Du har en læsevejlederuddannelse, dette er dog ikke noget krav.</li> <li>Du er god til at opbygge struktur omkring de faglige opgaver og har sans for grundig forberedelse og tydelig kommunikation.</li> <li>Du er indstillet på et tæt forældresamarbejde.</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Dit skema vil hovedsageligt bestå af undervisning i vores 6. klasse med dansk, engelsk, historie, madkundskab og hele fagdage i forskellig fag. Desuden er der afsat timer til læsevejledning af kollegaer og elever for den rette ansøger. På sigt skal du kunne overtage en af vores aldersintegrerede 1. og 2. klasser.<br /><br />Din mødetid vil primært ligge inden for tidsrummet 7.45- 15.45. Vores sene møder ligger hovedsageligt på mandage.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden tilrettelægges ud fra den gældende lokalaftale mellem Odense kommune og Odense Lærerforening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte souschef Jan Kibsgaard Kristensen på 61347741, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Læs mere om Lumby Skole på vores <a href="http://lumbyskole.skoleporten.dk/sp" target="_blank" title="hjemmeside">hjemmeside</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgning skal vedlægges <strong>eksamensbevis, CV</strong> og evt. andre relevante bilag, f.eks. udtalelser fra tidligere ansættelser.<br /><br />Ansøgningsfristen er den 27. august 2017. Samtaler forventes afholdt den 30. august 2017.
  Arbejdssted:
  Lumby skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder? Så er du den en af de nye centersygeplejersker, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre-og Handicapforvaltningen.

  <em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder? </em><br /><br />Så er du den en af de nye centersygeplejersker, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre-og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Hvem er vi ? </strong><br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre-og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet.<br /><br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /><br /><strong>Hvad skal du lave? </strong><br />Som vores nye centersygeplejerske bliver du en del af det sygeplejerske-team, der er tilknyttet Ældrecenter Øst, Hvenekilden, Marienlund, Skt. Hans Parken og Enrum Plejecenter.<br /><br />Vi ønsker en stor faglighed på plejecentrene for livet går langt fra i stå, bare fordi man kommer på plejecenter. Der masser af opgaver at løse, fællesskaber at indgå i, og drømme der kan gå i opfyldelse – både for dig og for vores beboere.<br /><br />Som centersygeplejerske i teamet skal du bl.a. være med til at kvalificerer det tværfaglige arbejde i hverdagen og rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forbyggede, og det betyder, at du skal spille ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, dokumentation, effektmåling og undervisning.<br /><br /><strong>Dine faglige og personlige kompetencer </strong> <ul> <li>Du er uddannet sygeplejerske</li> <li>Du har indsigt i den rehabiliterende tilgang</li> <li>Du har mod og lyst til at sætte rammer og har mod på at have en koordinerende funktion</li> <li>Du har lyst til udvikling og læring</li> <li>Du kan sætte din faglighed i spil og deler gerne ud af din viden og evt. speciale</li> <li>Du trives med at blive udfordret og er inkluderende i forhold til andre fagligheder og arbejdskulturer</li> <li>Du udviser rummelighed og har pædagogiske evner</li> <li>Du har godt humør og gode samarbejdsevner</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et kompetent, fagligt rum i et tværfagligt miljø, hvor du ikke er alene om opgaven.</li> <li>Mulighed for at udvikle en helt ny position for sygeplejerskerne på plejecentrene</li> <li>Mulighed for at deltage i relevante kurser, efter-videre uddannelse og udviklingsfora</li> <li>Motiverede kollegaer, som brænder for sammen med dig at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for et godt arbejdsfællesskab</li> <li>Introduktion</li> <li>Et super godt netværk og fællesskab i hverdagen.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse er 1. oktober 2017 eller snarest mulig. Stillingen er fortrinsvis dagvagt, og den ugentlige arbejdstid sker efter aftale.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Du kan ringe eller skrive til assistenrende rehabiliteringsleder Heidi Kielstrup på 65513319, <a href="mailto:hchri@odense.dk">hchri@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 20. august 2017. Samtalerne forventes at finde sted den 28. august 2017.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  20-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder? Så er du den en af de to nye social- og sundhedsassistenter, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre-og Handicapforvaltningen, Ældrecenter Øst.

  <em>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kollegaer? Og går du i dialog med de borgere, du møder? </em><br /><br />Så er du den en af de to nye social- og sundhedsassistenter, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen, Ældrecenter Øst. <br /><br /><strong>Hvem er vi ? </strong><br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og uafhængige liv med størst mulig livskvalitet.<br /><br />Det betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. At vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og det er borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /><br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Vi ønsker en stor faglighed på plejecentrene for livet går langt fra i stå, bare fordi man kommer på plejecenter. Der masser af opgaver at løse, fællesskaber at indgå i, og drømme der kan gå i opfyldelse – både for dig og for vores beboere.<br /><br />Som social- og sundhedsassistent skal du bl.a. være med til at kvalificerer det tværfaglige arbejde i hverdagen. Du skal ligesom alle andre arbejde rehabiliterende og forbyggede, og det betyder, at du skal spille ind med din faglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, dokumentation, koordinerende og undervisning.<br /><br /><strong>Dine faglige og personlige kompetencer </strong> <ul> <li>Du er uddannet social- og sundhedsassistent</li> <li>Du har indsigt i den rehabiliterende tilgang</li> <li>Du har mod og lyst til at sætte rammer og har mod på at have en koordinerende funktion</li> <li>Du har lyst til udvikling og læring</li> <li>Du kan sætte din faglighed i spil og deler gerne ud af din viden</li> <li>Du trives med at blive udfordret og er inkluderende i forhold til andre fagligheder og arbejdskulturer</li> <li>Du udviser rummelighed og har pædagogiske evner</li> <li>Du har godt humør og gode samarbejdsevner</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et kompetent, fagligt rum i et tværfagligt miljø, hvor du ikke er alene om opgaven.</li> <li>Mulighed for at deltage i relevante kurser, efter-videre uddannelse og udviklingsfora</li> <li>Motiverede kollegaer, som brænder for sammen med dig at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for et godt arbejdsfællesskab</li> <li>Introduktion</li> <li>Et super godt netværk og fællesskab i hverdagen.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er dagvagt, og den ugentlige arbejdstid er 35 timer ugernlig. Tiltrædelse er 1. oktober 2017 eller snarest mulig.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen. Du kan ringe eller skrive til<br />Heidi Kielstrup på 65513319, <a href="mailto:hchri@odense.dk">hchri@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 20. august 2017. Samtalerne forventes at finde sted den 30. august 2017.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde i en organisation hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder vores beboere, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere.

  <em>Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvor den rehabiliterende tilgang er omdrejningspunktet? Og brænder du for tværfaglighed, helhed og sammenhæng i de indsatser vi tilbyder vores beboere, hvor den motiverende og anerkendende tilgang er i højsæde? Så er du måske en af vores nye medarbejdere til Hjallese Plejecenter.</em><br /> <br /><strong>Hjallese Plejecenter - En familievenlig arbejdsplads</strong> - søger sygeplejersker eller social– og sundhedsassistenter med tiltrædelse snarest muligt.<br /> <br />1 aftenvagt på 24,5 t/uge - med arbejde hver mandag og tirsdag samt fredag/lørdag/søndag i ulige uger <br />1 aftenvagt på 24,5 t/uge - med arbejde hver onsdag og torsdag samt fredag/lørdag/søndag i lige uger<br />1 dagvagt på 35 t/uge - med arbejde hver 3. weekend <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Hjallese Plejecenter er et traditionelt plejecenter med 78 boliger. Aldersfordelingen på vores beboere er i alderen fra 53 - 105 år. Der ydes hjælp til omsorg, pleje og praktisk bistand med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, hvor arbejdet koordineres i en tværfaglig teamorganisering.<br /><br />Hjallese Plejecenter modtager beboere i forløb med vedvarende sygdomsudvikling. For at sikre den bedst mulige rehabiliteringsindsat arbejder vi tæt sammen med sygeplejersker, terapeuter, pædagoger, diætister m.fl. og pr. 1. april 2017 har vi fået vores egen huslæge.<br /><br />For at fastholde, forbedre eller udskyde tab af vores beboeres fysiske og psykiske færdigheder arbejder vi meget på at skabe liv, sociale oplevelser i form af forskellige aktiviteter. Vi er meget målrettet på at fastholde vores beboere i at leve et selvstændigt og uafhængigt liv med størst mulig livskvalitet, hvor beboernes hverdagsaktiviteter indgår både som middel og mål i indsatserne.<br /> <br /><strong>Om dig</strong>  <br />Du skal brænde for helhedspleje med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og komplekse opgaver - og meget gerne erfaring indenfor det somatiske område.<br /><br />Du skal kunne håndtere at være koordinator for 2- 3 beboere.<br />  <br />Derudover ser vi gerne at du   <ul> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og evaluerende i samarbejdet med vores beboere</li> <li>Har en anerkendende og motiverende tilgang til vores beboere, kollegaer, samarbejdspartnere og pårørende</li> <li>Kan arbejde faciliterende, og få tingene til at ske igennem andre</li> <li>Kan håndtere en foranderlig og uforudsigelig hverdag med forskelligartede opgavemængde og sammensætning</li> <li>Kan arbejde selvstændigt, engageret, ansvarlig og initiativrigt</li> <li>Har gode tværfaglige og kommunikative kompetencer og erfaring/ interesse i en bred tværfaglig tilgang i et tæt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere</li> <li>Er positiv, humoristisk og imødekommende</li> <li>Kan mestre Én Plan, Care herunder FMK, hvor medicinhåndteringen har første prioritet </li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong>   <ul> <li>En spændende og rehabiliterende forvaltning</li> <li>Stor frihedsgrad af planlægning af opgaver</li> <li>Kollegaer med høj faglighed</li> <li>Gode muligheder for personlig og faglig udvikling</li> <li>Et ledelsesteam med motiverende og anerkendende tilgang og sparring</li> <li>Mulighed for at være innovativ og medskabende i vores udviklingsprocesser</li> <li>Mulighed for faglig udvikling</li> <li>Massør, der kan benyttes i arbejdstiden</li> <li>Frugt/sundhedsboller /kaffe /the</li> <li>Medarbejderarrangementer </li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at rehabiliteringsleder Susanne Egelund Jensen på 65513658 eller assisterende rehabiliteringsleder Tina Forberg på 65513653, hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingerne.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 20. august 2017. Samtaler forventes afholdt den 29. august 2017.
  Arbejdssted:
  Hjallese Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger en social og sundhedsassistent 32-35 timer ugentligt, fortrinsvis i dagvagt med weekendvagt hver 3 weekend.

  Vi søger en social og sundhedsassistent 32-35 timer ugentligt, fortrinsvis i dagvagt med weekendvagt hver 3 weekend.<br />Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />På Plejecenter Hvenekilden sætter vi en ære i at vores borgere har en indholdsrig hverdag.<br />Vi drager omsorg både for borgerne samt for hinanden som kollegaer og ledelse.<br />Vi er et hus i udvikling, vi har mange bolde i luften og vi prioriterer liv og glæde.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega, som er fagligt stærk og som i sit arbejde har borgeren i centrum samt en kollega, som ønsker at bidrage til trivsel i hverdagen.<br />  <br />Derud over forventer vi at du: <ul> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats der tilpasser borgerens mål og ønsker for fremtiden.</li> <li>Kan agere i en uforudsigelig hverdag.</li> <li>Har erfaring og kan arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt samt indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på høj faglighed.</li> <li>Er reflekterende og kan forholde dig konstruktivt til egen og kollegaers praksis og kompetencer.</li> <li>Er stabil og ser dig selv som en hold spiller og er medansvarlig for et godt arbejdsmiljø.</li> <li>Har indgående kendskab til dokumentationspraksis mundtligt såvel som skriftligt og gerne kendskab til FMK, En Plan samt Care.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer og indflydelse på din hverdag hvor humor vægtes højt samt: <ul> <li>Gode rammer for opgaveløsningen.</li> <li>En uformel omgangstone med ligeværdig kommunikation.</li> <li>Grundig introduktion hvor du tilknyttes en mentor i den første tid.</li> <li>Plads til faglig udvikling i form af relevante kurser og efteruddannelse.</li> <li>Synlig ledelse hvor døren altid står åben.</li> </ul>  <br />På Hvenekilden har vi sammen udarbejdet værdigrundlag som er baseret på:<br />Frihed under ansvar med fokus på kerneopgaven.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Gitte Sigersted Hansen på 65 51 33 10 eller assisterende rehabiliteringsleder Rikke Drejer Larsen på 51 46 46 30.<br />Du er også meget velkommen til at komme og besøge os, hvis du gerne vil vide mere.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist 20 august 2017 kl. 12.00.<br />Vi forventer at holde samtaler 28. og 29. august 2017.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Plejecenter Hvenekilden
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Plejecenter Hvenekilden

  Vi søger en pædagog med social og specielpædagogik/social pædagog til vores leve/bo enhed hvor der bor 7 borgere med forskellige demens sygdomme.

  Vi søger en pædagog med social og specielpædagogik/social pædagog til vores leve/bo enhed, hvor der bor 7 borgere med forskellige demens sygdomme.<br /><br />Stillingen er på 32-35 timer, fortrinsvis i dagvagt med weekendvagt hver 3 weekend.<br />Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. oktober 2017.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />På Plejecenter Hvenekilden sætter vi en ære i at vores borgere har en indholdsrig hverdag. Vi drager omsorg både for borgerne samt for hinanden som kollegaer og ledelse. Vi er et hus i udvikling, vi har mange bolde i luften og vi prioriterer liv og glæde.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega, som er fagligt stærk og som i sit arbejde har borgeren i centrum, samt en kollega som ønsker at bidrage til trivsel i hverdagen.<br /> <br />Vi forventer at du: <ul> <li>Brænder for at arbejde med borgere med forskellige demens diagnoser.</li> <li>Dagligt indgår i plejeopgaver og tydeligt kan se masser af pædagogik i disse.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og tværfagligt samt se glæden i at dele ud af dine pædagogiske kompetencer.</li> <li>Kan agere i en uforudsigelig hverdag.</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang.</li> <li>Er stabil og ser dig selv som en hold spiller og medansvarlig for et godt arbejdsmiljø.</li> <li>Har indgående kendskab til dokumentationspraksis mundtligt såvel som skriftligt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer og indflydelse på din hverdag hvor humor vægtes højt samt: <ul> <li>Gode rammer for opgaveløsningen.</li> <li>En uformel omgangstone med ligeværdig kommunikation.</li> <li>Grundig introduktion hvor du tilknyttes en mentor i den første tid.</li> <li>Plads til faglig udvikling i form af relevante kurser og efteruddannelse.</li> <li>Mulighed for netværk med andre kollegaer af samme faggruppe som dig selv.</li> <li>Synlig ledelse hvor døren altid står åben.    </li> </ul> På Hvenekilden har vi sammen udarbejdet værdigrundlag som er baseret på:<br />Frihed under ansvar med fokus på kerneopgaven.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere</strong> <br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Gitte Sigersted Hansen på 65 51 33 10 eller assisterende rehabiliteringsleder Rikke Drejer Larsen på 51 46 46 30.<br /> Du er også meget velkommen til at komme og besøge os, hvis du gerne vil vide mere.<br /> <br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist 20 august 2017 kl. 12.00.<br />Vi forventer at holde samtaler 28. og 29. august 2017.<br /> 
  Arbejdssted:
  Plejecenter Hvenekilden
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  20-08-2017 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Som vores nye sygeplejerske vil du blive en del af Hunderupgruppen, som er en udekørende cykelgruppe hvor flere faggrupper samarbejder om at arbejde målrettet med borgere, der har en vedvarende lidelse.

  <em>Vil du være en del af Hunderupgruppen?</em><br /><br />Vi søger en sygeplejerske 32-37 t /ugentligt i dagvagt med weekend vagt hver  4 weekend fra 1. oktober 2017 eller så hurtigt som muligt.<br /> <br />Som vores nye sygeplejerske vil du blive en del af Hunderupgruppen, som er en udekørende cykelgruppe, hvor flere faggrupper samarbejder om at arbejde målrettet med borgere, der har en vedvarende lidelse.<br /><br /><strong>Om os</strong> <ul> <li>Vi arbejder rehabiliterende og forebyggende ud fra borgerens retningsgivende mål på tværs af fagligheder.</li> <li>Der er masser af opgaver som vi i fællesskab lykkedes med og sammen er vi stærke, så vi støtter borgeren i sine mål.</li> <li>Gruppen er en daggruppe, hvor fagligheden er mangfoldig.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at: <ul> <li>Du er engageret og fagligt velfunderet i forhold til vedvarende sygdomme eks Demens, Parkinson, ALS, Sklerose.</li> <li>Du kan arbejde rehabiliterende.</li> <li>Du har lyst til udvikling og læring.</li> <li>Du sætter din faglighed i spil og deler din viden med andre.</li> <li>Du  er dynamisk, åben og faglig nysgerrig.</li> <li>Du har en reflekterende tilgang til borgerne.</li> <li>Du behersker IT færdigheder, evt. har kendskab til En plan og Care.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Motiverede kollegaer som glæder sig til, sammen med dig til at udvikle samarbejdet og skabe de bedste rammer for en god trivsel og et godt  arbejdsmiljø.</li> <li>Et spændende og afvekslende job.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>En arbejdsplads i udvikling.</li> <li>Mangeartede komplekse sygeplejeopgaver ved komplekse borgere.</li> </ul> <strong>Vil du vide mere</strong><br />Er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Lone Hansen på 6551 3711 eller sygeplejen på 6551 8992, og du er også velkommen til at besøge os.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong> <br />Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigende organisation.<br />Stillingen ønskes besat hurtigst mulig eller til 1. oktober 2017.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist 20. august 2017.<br />Ansættelsessamtaler 24. august 2017.
  Arbejdssted:
  Hunderupgruppen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  20-08-2017 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere. Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af områderne, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.

  Vi søger faste afløsere og sommerferieafløsere.<br /><br />Har du en relevant uddannelse/erfaring i forhold til et eller flere af nedenstående områder, og har du mod på at arbejde om aftenen og/eller om natten, så send os en ansøgning.<br /><br />Alene arbejde og/eller alene kørsel må påregnes under hensyntagen til borgernes behov og din trivsel.<br /> <br /><strong>Om os<br />Aftenområdet</strong> består af de udekørende aftengrupper, der dækker hele Odense Kommune, men er geografisk inddelt i 3 grupper, Aften Nord, Aften Syd og Aften Centrum. Aften Centrum består til dels af cykelruter.<br /><br /><strong>Natområdet </strong>dækker ligeledes hele Odense Kommune og består udover de udekørende natgrupper af forskellige handicap-, psykiatri-, plejebolig-, sygepleje- og hjerneskadetilbud.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi ser gerne, at du <ul> <li>Har styr på din egen faglighed og kan sige til og fra</li> <li>Kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og indgå i en teamorganisering</li> <li>Er dynamisk, åben, fagligt nysgerrig og motiverende</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremmøde</li> <li>Har kørekort, hvis du ønsker at afløse i udekørende grupper</li> </ul> <strong>Aften- og Natområdet tilbyder</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Kollegialt fællesskab og ansvar omkring opgaverne</li> <li>Introduktion til området og til det/de specifikke steder, du ønsker at afløse/vikariere i</li> <li>Et spændende arbejdsområde</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>Mulighed for ansættelse på fast timetal i sommerferieperioden</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Aftenområdet ved Annette Johansen på <a href="mailto:asjo@odense.dk">asjo@odense.dk</a>, 65513610 eller Natområdets ledere på <a href="mailto:natgruppenaehf@odense.dk">natgruppenaehf@odense.dk</a>, 65513937. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende, og stillingerne besættes løbende.<br /><br />Når vi har modtaget et passende rekrutteringsgrundlag vil annoncen blive fjernet fra odense.dk/job.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen, Aften- eller natområdet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du interesse for persondataret og den nye EU Persondataforordning, og har du lyst til at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis? Så er du måske vores nye praktikant!

  Odense Kommune står foran en stor opgave med implementering af EU Persondataforordningen. Til dette projekt ønsker vi at tilknytte 1-2 studiepraktikanter, som kan hjælpe med processen.<br /> <br />Det drejer sig om et ulønnet praktikophold i efteråret for studerende, der læser cand.merc.jur. eller cand.jur. på SDU. Praktikopholdet tæller som projektstudie og forudsætter gennemførelse af persondatakurset forinden. Hanne Maria Motzfeldt fra Juridisk Institut kan fortælle dig mere om forløbet (<a href="mailto:hama@sam.sdu.dk">hama@sam.sdu.dk</a>).<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />IT & Digitalisering arbejder med IT-drift og udvikling af IT og systemer i Odense Kommune. Her udgør informations- og IT-sikkerhed en væsentlig del. Vi løser vores opgaver i et godt teamwork og på et fagligt højt niveau. Vi arbejder desuden tæt sammen med medarbejdere i resten af kommunen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studiepraktikant vil du blive tilknyttet projektlederen for implementering af EU Persondataforordningen i Odense Kommune. Du vil primært arbejde komme til at arbejde med de persondataretslige spørgsmål i projektet, men i et vist omfang også med opgaver vedrørende gennemførelse af projektet.<br /> <br />Du vil skulle starte hos os, så snart du har gennemført kurset i persondata i efteråret 2017 og være hos os resten af semestret. Ansættelsen tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for praktikken.<br /> <br /><strong>Din profil </strong> <ul> <li>Du læser cand.merc.jur. eller cand.jur. på SDU.</li> <li>Du har lyst til arbejde med implementering af ny lovgivning i en stor, offentlig organisation.</li> <li>Du er engageret, serviceorienteret og kan holde flere bolde i luften på en gang.</li> <li>Du er i stand til at arbejde i projekter og bidrage til projektets succes.</li> <li>Du kan rådgive om juridiske problemstillinger vedrørende persondata.</li> <li>Du har gåpåmod og godt humør.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder dig</strong> <ul> <li>Spændende opgaver og mulighed for sparring.</li> <li>Mulighed for at prøve dine juridiske metoder og teorier af i praksis.</li> <li>Foden indenfor hos Fyns største arbejdsplads.</li> </ul>   <br />IT & Digitalisering påtænker at ansætte 1-2 studentermedhjælpere i 2018 til at hjælpe os færdige med implementeringen af EU Persondataforordningen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Sigurd Kristensen på 65511725 eller IT-sikkerhedsleder John Bonnerup på 65511712.<br /> <br /><strong>Ansøgning</strong><br />Ansøgningsfristen er den 14. september 2017, og du skal søge elektronisk her på siden.
  Arbejdssted:
  Egeparken 2A
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-09-2017 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR, Økonomi og Jura||Data og IT||Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.

  <em>Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /><br />Læs mere om <a href="http://subsites.odense.dk/subsites6/dagplejen" target="_blank" title="dagplejen i Odense Kommune">dagplejen i Odense Kommune</a>.<br /><br />Område Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. Vi ansætter også ægtepar, p.t. i Skibhusområdet. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø.<br /><br />Skibhus / Risingområdet dækker også Østerbro, Grønlandsgade, Danmarksgade, Palnatokesvej og Pjentedamsgade.<br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre områder, Nord, Syd og Vest. I hver område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Selvom du arbejder alene i eget hjem, står du aldrig alene. Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning. <br /> <br />Din arbejdstid vil ligge indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du og børnene vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte  teamleder Annette Appelgren på 24858065 eller dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Område Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet