27 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Sanderumskolen har som de fleste andre skoler gennemgået en markant forandringsproces gennem de sidste tre år. Uden at kende skolereformens endelige udformning har vi gearet skolen til at matche reformens indhold i såvel vores Børnemiljø som Ungemiljø.

  Ledig stilling på Sanderumskolen med undervisning i skolens ældste Børnemiljø (4. – 6. årg.) og i Ungemiljøet (7. – 9. årg.)<br /> <br /><strong>Værdigrundlag Ungemiljø</strong><br />Eleverne forlader Sanderumskolen som livsduelige, nysgerrige og kompetente mennesker med lyst til at udvikle og uddanne sig. Det sker i en skolehverdag, hvor undervisningen har været varieret, fleksibel, kreativ, tværfaglig og virkelighedsnær med mulighed for fordybelse, og hvor den enkelte elev får afdækket sine personlige og faglige kompetencer. Dette opfyldes gennem gode relationer og socialt fællesskab.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Sanderumskolen har som de fleste andre skoler gennemgået en markant forandringsproces gennem de sidste tre år. Uden at kende skolereformens endelige udformning har vi gearet skolen til at matche reformens indhold i såvel vores Børnemiljø som Ungemiljø.<br /> <br />Vi ønsker at fremme en innovativ kultur, hvor medarbejderne tør være kreative og udføre prøvehandlinger. Samtidig har vi stort fokus på begrebet ”Den åbne skole” og ønsker at være skole i et samspil med den omgivende verden.<br /> <br />Teamet er omdrejningspunktet og kittet, der skal få hverdagen til at hænge sammen. Den alene-praktiserende lærers tid er definitivt forbi. Derfor søger vi en lærer, der kan tage ansvar for sig selv og sine forpligtelser sideløbende med, at du tager ansvar for fællesskabet og dets forpligtelser.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Ny-renoverede læringsmiljøer med dygtige og engagerede kollegaer og elever.</li> <li>En skole med stort fokus på teamsamarbejdet og fællesskabet.</li> <li>Interaktive tavler i alle lokaler og med en stor buket af it-abonnementer og net-tjenester.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi ønsker: <ul> <li>En naturfaglig lærer-profil til fagene matematik, N/T og geografi (indeværende skoleårs skema indeholder ikke biologi og F/K – det kan det komme til på sigt) – herudover en 9. klasse til historie, kristendom og samfundsfag.</li> <li>Følgende personlige kompetencer: samarbejdsevne, initiativ, engagement og mod til at afprøve nye undervisningspraksisser.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster indgået mellem KL og den relevante faglige organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål før du afsender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte souschef Claus Fagerlund tlf. 63752404 eller skoleleder Marianne Ubbe tlf. 63752401.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Har ovenstående vakt din interesse, så ser vi frem til at modtage din ansøgning senest fredag den 9. september 2016, kl. 12.00.<br /><br />Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 21. september 2016. Før samtalen vil der være en lille forberedende opgave, som kan understøtte selve samtalen.<br /> <br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-09-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en psykolog til en fast stilling i U18. Unge, under 18 år, der har rusmiddelproblemer, tilbydes behandling i U18. Behandlingen foretages af et lille tværfagligt sammensat team, som er en del af afdelingens samlede behandlingstilbud.

  Unge og Rusmidler søger psykolog til en fast stilling i U18 med tiltrædelse snarest, senest den 1. november 2016.<br /> <br />Målgruppen i Unge & Rusmidler er unge 30 år med et overvejende eksperimentelt baseret brug af illegale rusmidler, men også unge med et egentligt misbrug af f.eks. hash. Unge & Rusmidler har tilbud om behandling efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142<br /> <br />Unge, under 18 år, der har rusmiddelproblemer, tilbydes behandling i U18. Behandlingen foretages af et lille tværfagligt sammensat team, som er en del af afdelingens samlede behandlingstilbud.<br /> <br />Der arbejdes i U18 ud fra en beskrevet programteori, og der tages behandlingsmæssigt udgangspunkt i kognitiv behandling, kombineret med andre metoder relevant for aldersgruppen. Behandlingen er primært baseret på individuelle samtaler med den unge. Samtidig er der en betydelig fokus på forældresamarbejde, ligesom der lægges vægt på at behandlingen i U18 koordineres med andre kommunale tiltag.<br /> <br />Der er p.t. ca. 200 klienter indskrevet til ambulant behandling i Unge & Rusmidler – heraf ca. 35 i U18.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />I Unge & Rusmidler er der 20 medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, læge, sygeplejersker, psykolog og sekretær.<br /><br />En del af disse medarbejdere arbejder i forskellige udviklingsprojekter, bl.a. med fokus på tidlig indsats. <ul> <li>Afdelingen har en faglig stærk og erfaren medarbejderstab, der loyalt samarbejder om målene for området.</li> <li>Vi arbejder bl.a. efter kognitive og systemiske metoder samt med Motivational Interviewing.</li> <li>Fleksibilitet, forskellighed, anerkendelse og humor er vigtige nøgleord.</li> <li>Udvikling er i fokus.</li> </ul> <strong>Om jobbet</strong><br />Psykologens opgaver i U18 vil være: <ul> <li>At være faglig ressourceperson indenfor det psykologfaglige felt.</li> <li>At udarbejde sociale udredninger, beskrivelser og vurderinger.</li> <li>At være primærbehandler for unge i misbrugsbehandling, ligestillet med de andre faggrupper i teamet.</li> <li>At udarbejde psykologiske udredninger på baggrund af test og screeninger både til brug i behandlingsplanlægningen internt i afdelingen, men også til brug for anbefalinger af øvrige tiltag i forhold til den unge.</li> <li>At kunne levere faglig kollegial bistand vedrørende unge, hvor der kan være mistanke om tilstødende psykiatriske problemstillinger</li> <li>At være aktiv i samarbejdet med det psykiatriske system, herunder også at kunne være med til at udvikle samarbejdet</li> <li>At samarbejde og være i tæt kontakt med forældrene til den unge</li> <li>At være i tæt samarbejde med de kommunale forvaltninger og andre professionelle omkring den unge</li> <li>At yde konsultativ bistand til andre professionelle vedrørende unge og rusmidler.</li> <li>At holde sig løbende opdatering omkring ny viden omkring udsatte unge.</li> </ul> Der lægges stor vægt på, at psykologen kan være en del den almene misbrugsbehandling, men også kan være tydelig som psykolog både i forhold til enkeltsager og mere generelt i forhold til U18.  <br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Deltagelse i et erfarent team som arbejder fokuseret med misbrugsbehandling til unge under 18 år.</li> <li>Samarbejde og sparring med afdelingens anden psykolog, der arbejder med unge mellem 18 og 30 år</li> <li>Deltagelse sparringsmøder med psykologer fra andre kommuner, der alle arbejder med misbrugsbehandling.</li> <li>Jævnlig supervision af psykolog, både metodisk og personlig.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Det forventes, at du <ul> <li>Er psykolog eller cand. pæd. psyk.</li> <li>Har relevant efteruddannelse bl.a. indenfor det kognitive område.</li> <li>Har neuropsykologisk erfaring.</li> <li>Har testerfaring.</li> <li>Har erfaring med at arbejde med unge og misbrug.</li> <li>Er psykisk robust, fleksibel og ansvarlig i forhold til løsning af opgaverne.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomster indgået mellem KL og den relevante faglige organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes på 6375 2630, spørg efter leder Åse Kjøller eller en medarbejder i U18 teamet.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 23. september 2016, kl. 12.00, og vi forventer at samtaler afholdes den 29. september 2016.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Unge og Rusmidler
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  23-09-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet, Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Ingeniørpraktikant til LEAN og TWI

  Kan man arbejde med optimering af drift og produktion i den kommunale forvaltning? Ja, det kan man i høj grad, og vi har gode erfaringer med det i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

  <em>Drømmer du om et praktikophold, hvor du arbejder med forandringer direkte i kommunalforvaltningens drift og sammen med forvaltningens ledere?</em><br /><br />Så er det måske dig, vi leder efter!<br /><br />Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning søger en ingeniørpraktikant, som skal deltage i arbejdet med procesbeskrivelse, facilitering af workshops, træning, målstyring og problemløsning.<br />Praktikpladsen er placeret i forvaltningens stab med reference til HR chefen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du vil som praktikant komme til at arbejde med at hæve kvaliteten og effektiviteten i forvaltningens drift med udgangspunkt i borgerens oplevelse. Som praktikant vil du komme til at indgå i et team bestående af to erfarne produktionsingeniører, der med baggrund i bl.a. Lean og TWI er en central bidragsyder til forvaltningens transformation.<br /><br />I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi gennem de sidste 4-5 år arbejdet med at implementere Lean. Vi har i denne forbindelse valgt også at fokusere på TWI, som en del af den arbejdsmetode, der implementeres.<br />For Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er det vigtigt, at den enkelte borger oplever en helhedsorienteret indsats, samt at der i mødet mellem borgeren og kommunen er kontinuitet og sammenhæng i borgerforløbet.<br /><br />Din opgave bliver at indgå som en del af konsulentgruppen i arbejdet med at: <ul> <li>Implementere et driftsfokus med problemløsning, procesafklaring, træning og målstyring – herunder at afdække og håndtere snitfladeproblematikker</li> <li>Identificere om forvaltningen har det nødvendige flow i borgerforløbene og har de arbejdsgange, der sikrer udvikling og optimering</li> <li>Udarbejde materiale til brug ved undervisning i driftsledelsesfærdigheder mm.</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du læser enten P-, GMM eller en anden ingeniørretning, hvor Lean og procesoptimering indgår som en betydelig del af uddannelsen.</li> <li>Du finder det spændende og udfordrende at arbejde med optimering i en serviceorganisation.</li> <li>Du er udadvendt, nysgerrig og hurtig til at sætte dig ind i nyt stof og nye opgaver.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du at vide mere eller har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte: <ul> <li>Driftskonsulent Line Skov Meyerhoff på <a href="mailto:lisme@odense.dk">lisme@odense.dk</a> eller 5146 4600</li> <li>Driftskonsulent Thomas Ilskov på <a href="mailto:thin@odense.dk">thin@odense.dk</a> eller 3012 2378</li> <li>HR-chef Iben Bøtker-Rasmussen på <a href="mailto:ibras@odense.dk">ibras@odense.dk</a> eller 3053 9140</li> </ul>  <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 25. september 2016.<br />Samtaler forventer vi at afholde i begyndelsen af oktober måned.<br />Praktikopholdet varer i 20 uger fra 1. februar 2017.
  Arbejdssted:
  Tolderlundsvej 2
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Eventyrgården

  Børneinstitutionen Næsby søger en pædagog til en stilling på 30 timer ugentlig i Børnehuset Eventyrgården.

  <em>Faglighed, mod, ordentlighed og hjertevarme er grundpiller, som dit arbejde er bygget op omkring.</em><br />Er det dig – så er du måske vores nye kollega.<br /> <br />Børneinstitutionen Næsby søger en pædagog til en stilling på 30 timer ugentlig i Børnehuset Eventyrgården. Stillingen er ledig til besættelse 1.oktober 2016.<br />Børnehuset Eventyrgården rummer en børnehavegruppe på 56/62 børn. Vi har delt børnegruppen op i yngste og ældste børn, og vi søger en pædagog til yngste-gruppen, hvor vi tager imod de 2,10 årige.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vores børneinstitution består af otte børnehuse med hver sin daglige pædagogiske leder, der sammen med institutionslederen udgør et ledelsesteam.<br /><br />Vi er børnehusene: Næsbyhovedgård, Hyldemor, Louisegården, Kastaniegården, Eventyrgården, Stærekassen, Ærtebjerggård og Spurvelund.<br /><br />Vi arbejder med kontekstbestemte mål, handleplaner og evalueringer for børnenes trivsel, læring og udvikling. Det faglige fokus er på social inklusion og de pædagogiske læreplaners temaer.<br /><br />Vi organiserer i dagligdagen arbejdet med overbliksvoksne og fordybelsesvoksne i børnegrupperne og de læringsrum, vi tilbyder.<br /><br />Når det er relevant i forhold til opgaver, vi skal løse, etablerer vi ad-hoc grupper på tværs af børnehusene.<br /><br /><br /><strong>Børneinstitutionen Næsby vil kendes på</strong> <ul> <li>børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fælleskaber</li> <li>at vi tilbyder lærings- og deltagelsesmiljøer, som alle børn kan profitere af</li> <li>et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde</li> <li>høj faglighed og motivation til faglig udvikling</li> <li>et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og ledelse oplever sig som betydningsfulde deltagere i et spændende fagligt fællesskab, hvor der er en høj grad af social kapital med fokus på kerneopgaven<em>.</em></li> </ul> <br />I hvert hus er der en MED/AM-repræsentant, som indgår i institutionens lokaludvalg sammen med børneinstitutionens to tillidsrepræsentanter for henholdsvis pædagoger og medhjælpere. Her samarbejdes der med ledelsen om udvikling af fælles retningslinjer for vilkår for arbejdet i vores otte børnehuse og videndeling og inspiration på tværs af børnehusene i forhold til såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø.<br />  <br /><strong>Vi ønsker, at du</strong> <ul> <li>ser og forstår barneperspektivet</li> <li>kan tilrettelægge og engagere dig i pædagogiske tiltag, der kan udspille sig såvel i inde som i uderummet.</li> <li>kan arbejde selvstændigt og du kan samarbejde</li> <li>indgår aktivt i Eventyrgårdens og institutionen Næsbys faglige fællesskaber</li> <li>har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>møder børn, kolleger, ledelse og forældre med oprigtighed engagement og faglighed</li> <li>har diplommodul i social inklusion eller er indstillet på at tage det.</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Orienter dig på vores hjemmeside <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/binaesby">http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/binaesby</a>,<br />og vi ser gerne, at du besøger os inden du søger stillingen. Kontakt venligst daglig pædagogisk leder i Eventyrgården Conny Østergaard Christensen på tlf.: 6375 1550 for aftale om besøg.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er ansøgningsfrist på stillingen den 5. september 2016.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Eventyrgården
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Hyldemor

  Børneinstitutionen Næsby søger en pædagog til en stilling på 30 timer ugentlig i Børnehuset Hyldemor. Stillingen er ledig til besættelse 1.oktober 2016 - eller hurtigst muligt derefter.

  <em>Faglighed, mod, ordentlighed og hjertevarme er grundpiller, som dit arbejde er bygget op omkring.</em><br />Er det dig? – så er du måske vores nye kollega.<br /> <br />Børneinstitutionen Næsby søger en pædagog til en stilling på 30 timer ugentlig i Børnehuset Hyldemor. Stillingen er ledig til besættelse 1.oktober 2016 - eller hurtigst muligt derefter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vores børneinstitution består af otte børnehuse med hver sin daglige pædagogiske leder, der sammen med institutionslederen udgør et ledelsesteam.<br />Vi er børnehusene Næsbyhovedgård, Hyldemor, Louisegården, Kastaniegården, Eventyrgården, Stærekassen, Ærtebjerggård og Spurvelund.<br /><br />Vi søger en 30 timers pædagog til Børnehuset Hyldemor, som rummer en vuggestue på 13 børn og en børnehavegruppe på 33 børn. Den nye pædagog vil blive tilknyttet børnehavegruppen.<br /> <br />I vuggestuegruppen er der et team med to pædagoger, en medhjælper og en studerende.<br />Du skal indgå i et team med tre pædagoger og en medhjælper omkring børnehavebørnene.<br /><br />Vi arbejder med kontekstbestemte mål, handleplaner og evalueringer for børnenes trivsel, læring og udvikling og det faglige fokus er på social inklusion og de pædagogiske læreplaners temaer.<br /><br /><strong>Børneinstitutionen Næsby vil kendes på</strong> <ul> <li>børnemiljøer, hvor alle børn oplever sig som betydningsfulde deltagere i fælleskaber</li> <li>at vi tilbyder lærings -og deltagelsesmiljøer som alle børn kan børn profitere af</li> <li>et åbent, inddragende og anerkendende forældresamarbejde</li> <li>høj faglighed og motivation til faglig udvikling</li> <li>et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og ledelse oplever sig som betydningsfulde deltagere, i et spændende fagligt fællesskab, hvor der er en høj grad af social kapital med fokus på kerneopgaven<em>.</em></li> </ul> <br />I hvert hus er der en MED/AM repræsentant, som indgår i institutionens lokaludvalg sammen med børneinstitutionens to tillidsrepræsentanter for henholdsvis pædagoger og medhjælpere. Her samarbejdes der med ledelsen om udvikling af fælles retningslinjer for vilkår for arbejdet i vores otte børnehuse og videndeling og inspiration på tværs af børnehusene, i forhold til såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø.<br /> <br />Når det er relevant i forhold til opgaver vi skal løse, etablerer vi ad-hoc grupper på tværs af børnehusene.<br /><br /><strong>Vi ønsker os, at du</strong> <ul> <li>ser og forstår barneperspektivet</li> <li>kan tilrettelægge og engagere dig i pædagogiske tiltag, der kan udspille sig såvel i inde som i uderummet.</li> <li>kan arbejde selvstændigt og du kan samarbejde</li> <li>indgår aktivt i Hyldemors og institutionen Næsbys faglige fællesskaber</li> <li>har kommunikative evner såvel skriftligt som mundtligt</li> <li>møder børn, kolleger, ledelse og forældre med oprigtighed engagement og faglighed</li> <li>har diplommodul i social inklusion eller er indstillet på at tage det.</li> </ul>  <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan orientere dig på vores hjemmeside <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/binaesby">http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/binaesby</a>,<br />og vi ser gerne, at du besøger os inden du søger stillingen.<br />Kontakt venligst daglig pædagogisk leder i Hyldemor Carsten Dam-Olsen på tlf.: 63753160 eller institutionsleder Dorthe Holm på tlf.: 40196947 for aftale om besøg.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist på stillingen den 5. september, og vi forventer at afholde samtaler i uge 37.
  Arbejdssted:
  Børneinstitutionen Næsby, Børnehuset Hyldemor
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vil du være med til at arbejde for høj trivsel, kompetenceudvikling og nedbringelse af sygefraværet i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune? Brænder du for at arbejde strategisk med HR og arbejdsmiljø i en større organisation?

  <em>Vil du være med til at arbejde for høj trivsel, kompetenceudvikling og nedbringelse af sygefraværet i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune?<br />Brænder du for at arbejde strategisk med HR og arbejdsmiljø i en større organisation?</em><br /><br />Kvalitet og Effekt i Børn- og Ungeforvaltningen søger en engageret konsulent med gode formidlingsevner til at samarbejde med forvaltningens afdelinger omkring HR og arbejdsmiljø.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Kvalitet og Effekt er en del af afdelingen Politik og Strategi i Børn- og Ungeforvaltningen.<br />Vi arbejder målrettet med at understøtte forvaltningens direktør, chefer og ledere inden for Odense Kommunes overordnede indsatser omkring arbejdsmiljø, trivsel, kompetence- og lederudvikling samt nedbringelse af sygefravær.  <br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du bliver en del af et team, der i tæt samspil med central og decentral ledelse indgår i den løbende strategiske udvikling og drift af HR og arbejdsmiljøforhold – eksempelvis inden for arbejdsmiljøcertificering, trivselsundersøgelse, analysearbejde og sygefravær.<br />Du vil skulle samarbejde med kolleger på tværs af kommunens forvaltninger om eksempelvis udvikling af arbejdsmiljøforhold, strategier og retningslinier samt arbejdsmiljøcertificering.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer os, at du: <ul> <li>Er struktureret, proaktiv og har sans for detaljerne</li> <li>Har gode samarbejdsevner og en god forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Trives ved at arbejde selvstændigt og bevarer overblikket i en travl hverdag</li> <li>Selvstændigt kan varetage større opgaver under tidspres med inddragelse af mange og engagerede interessenter og samarbejdspartnere</li> <li>Har erfaring med styring af processer</li> <li>Er stærk i behandling og formidling af data, tal, systemer og analyser</li> </ul> Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund og evner derigennem at forstå organisationens behov og omsætte datagrundlag til brug for målrettede indsatser.  <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Så er du velkommen til at kontakte chef for Politik & Strategi Heinz Lorenzen på <a href="tel:2363 8340">2363 8340</a> eller arbejdsmiljøkonsulent Jan Hundebøll på <a href="tel:6551 5414">6551 5414</a>.<br /><br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Ansættelse sker snarest og senest pr. 1. november 2016.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 4. september 2016.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Konsulent til Kvalitetsudvikling og Effekt

  I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder vi med at implementere et kvalitetsudviklingsprogram og med at forbedre effektstyringen i forvaltningen. Vi tilbyder spændende og dynamiske konsulentopgaver samt stor frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet i en nyetableret enhed.

  I Børn- og Ungeforvaltningen arbejder vi med at implementere et kvalitetsudviklingsprogram. Derudover arbejder vi med at forbedre effektstyring i forvaltningen.<br /><br />Til dette arbejde søger afdelingen Kvalitet og Effekt en erfaren og fagligt dygtig konsulent.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tilbyder spændende og dynamiske konsulentopgaver samt stor frihed i tilrettelæggelsen af arbejdet i en nyetableret enhed i Staben i Børn- og Ungeforvaltningen.<br /><br />Du kommer til at indgå i et team af kompetente konsulenter, som særligt arbejder med følgende opgaver: <ul> <li>Kvalitets- og effektstyring, fx sørge for at relevant data, bliver omsat til at udvikle den faglige kvalitet og støtte ledelsesopgaver</li> <li>Bidrag til realisering af politiske beslutninger</li> <li>Tværgående opgaver i relation til KL, ministerier, faglige organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du trives som embedsmand, hvor en hovedopgave er at sørge for, at politiske visioner og beslutninger bliver til virkelighed.<br /><br />Det er vigtigt, at du kan bevare overblikket, arbejder struktureret og selvstændigt – også i meget travle perioder. <ul> <li>Har du en kandidatgrad?</li> <li>Er du god til at formulere dig på skrift?</li> <li>Har du erfaring med kvalitetsmålinger, evalueringer eller udvikling af værktøjer?</li> <li>Har du erfaring med at planlægge og styre store komplekse projekter?</li> <li>Har du erfaring fra en politisk styret organisation?</li> <li>Er du udadvendt, opsøgende, god til at opbygge relationer og skabe resultater?</li> <li>Er du energisk og ambitiøs i din opgaveløsning?</li> </ul> Så håber vi, at du har lyst til at søge stillingen. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål om jobbet, er du velkommen til at kontakte stabschef Camilla Nowak Kirkedal på 3012 2172 eller chefkonsulent Agnete Kramme på 2938 6062 eller specialkonsulent Thomas Haldbo Hansen på telefon 3012 1678.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen ønskes besat snarest muligt.<br /><br />Den fysiske placering er på Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrister fredag den 16. september 2016, kl. 12.00. Vi indkalder med kort varsel til samtaler i uge 38 2016.
  Arbejdssted:
  Børn- og Ungeforvaltningen, Kvalitetsudvikling og effekt.
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  16-09-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Leder til Park og Vejdrift

  Vil du stå i spidsen for at udvikle og konsolidere vores park- og vejdrift - og er du parat til at deltage i tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang? så er du måske vores nye funktionsleder!

  Tænder du på komplekse driftsopgaver inden for vejdrift, park- og skovdrift samt kirkegårdsdrift i en stor organisation? Så er du måske den person vi søger.<br /> <br />Vi søger en funktionsleder til Park & Vej i Odense Kommune, som kan stå i spidsen<br />for at udvikle og konsolidere vores park- og vejdrift og som er parat til at deltage i tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang.<br /> <br /><strong>Din profil</strong><br />Du skal være selvkørende og koordinerende, men med ønske om at arbejde tæt sammen med borgere og resten af forvaltningen om drift og vedligeholdelse af Odense Kommunes arealer. Odense Kommune har stort fokus på optimeret drift af de offentlige veje og grønne arealer hvor borgerne og virksomhederne er i centrum.<br /> <br />Vi forventer derfor, at du er motiveret for, at lede og udvikle fagområdet og medarbejderne inden for den daglige drift, herunder planlægning, prioritering, tilsyn og udbud samt styring af rådgivere og entreprenører. Derudover forventer vi, at du har interesse i og er motiveret for at udvikle nye drifts- og entrepriseformer inden for vej-, park-, skov- og kirkegårdsområdet, med fokus på at skabe større værdi i forhold til kommunens borgere, virksomheder og trafikanter. Arbejdet vil indebære spændende tværfagligt samarbejde i og uden for kommunens organisation. Stillingen som leder af Park og Vejdrift indebærer fuldt personaleansvar. Vi søger derfor dig som evner at motivere dine medarbejdere, omgivelser og dig selv, samt skabe resultater gennem relationer. Du brænder for at gøre en positiv forskel. Der vil være mulighed for selv at præge og udvikle stillingen.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Park- og Vejdrift er et af fire fagområde i Park og Vej, i By- og Kulturforvaltningen. I Park<br />og Vej er vi knap 60 medarbejdere, som varetager nyanlæg, kort- og langsigtet drift<br />af trafikarealer og grønne områder i Odense Kommune, samt myndighedsrollen i<br />forbindelse med de offentlige og private fællesveje. Vi har stort fokus på udvikling af udbudsproces og kontrakthåndtering.<br /> <br />Vi er overvejende placeret på Odense Slot i centrum af Odense. Medarbejderne i Park- og Vejdrift består af parkforvaltere, vejinspektører, forstkandidater, landskabsarkitekter og ingeniører. Du vil få ansvaret for i alt 15 medarbejdere og et større budgetområde.<br /> <br />Vi har en uformel men respektfuld tilgang til hinanden, og kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.<br /><br /><strong>Arbejdsopgaver:</strong> <ul> <li>Daglig ledelse og koordinering af Park- og Vejdrift.</li> <li>Fokus på trivsel i teamet.</li> <li>Sparring med selvkørende medarbejdere.</li> <li>Udvikling af medarbejderne i fagområdet.</li> <li>Koordinering og planlægning</li> <li>Udbud og overordnet styring af drifts- og vedligeholdelsesarbejder inden for Park- og Vejdrift.</li> <li>Udformning af udbudsmateriale og kontrakter.</li> <li>Udvikling og fokus på kontraktstyring.</li> <li>Drifts- og vedligeholdelsesopgaver underlagt funktionsenheden.</li> <li>Overtagelse af større projekters overgang fra anlæg til drift f.eks. Letbanen, Klimaklar Skibhus, Fra Gade til By-projektet på Thomas B. Thriges Gade m.m.</li> </ul> <br /><strong>Kvalifikationer</strong><br />Relevant uddannelse suppleret med driftserfaring inden for vejdrift / grøn drift samt ledelseserfaring. Uddannelse kan være ingeniør, park- og landskabsingeniør, skov- og landskabsingeniør, landskabsarkitekt, forstkandidat eller anden relevant uddannelse.<br /> <br /><br /><strong>Vi ser gerne at du har:</strong> <ul> <li>Viden om drift at veje og grønne områder.</li> <li>Erfaring med udbud og styring af entrepriser.</li> <li>Erfaring fra lignende job som leder</li> <li>Gerne kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation</li> <li>Erfaring fra planlægning, prioritering og udførelse af drift og vedligeholdelse af grønne områder.</li> <li>God tværfaglig forståelse.</li> <li>Gode IT- kundskaber – herunder kendskab til GIS.</li> <li>God forretningssans.</li> <li>God til at kommunikere relevant information videre i organisationen.</li> </ul> <br /><strong>Personlige egenskaber:</strong> <ul> <li>Er åben og ærlig med humor.</li> <li>Har overblik og evner at tænke ud af boksen.</li> <li>Er kreativ, løsningsorienteret og samarbejdsminded.</li> <li>Trives med udfordrende opgaver, og til tider en hektisk hverdag.</li> <li>Evner at se sagen fra andre positioner og perspektiver.</li> <li>Forandringsorienteret og selvledende.</li> <li>Trives i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi.</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads som er centralt placeret i Odense, Danmarks grønne Storby.</li> <li>Et godt fagligt og socialt miljø, i en selvstændig og ansvarsfuld rolle.</li> <li>En blanding af personale-, fag- og projektledelse samt store og små udfordrende opgaver.</li> <li>Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. massage og motionstilbud.</li> <li>Dertil kommer frugtordning og kantine.</li> </ul>  <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Allan Bach Laursen på tlf. 51 48 13 50.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag, den 5. september 2016, kl. 8:00.<br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37 med ansættelse 1. november 2016.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-09-2016 08:00
  Jobområder:
  Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Vi søger en ny kollega til varetagelse af Servicelovens §100, merudgifter til voksne - til en fast stilling på 37 timer ugentligt fra 1. oktober 2016.

  Vi søger en ny kollega til varetagelse af Servicelovens §100, merudgifter til voksne - til en fast stilling på 37 timer ugentligt fra 1. oktober 2016. <br /><br /><strong>Om os</strong><br />Afsnittet Ressourceforløb, §100 og FØP er inddelt i mindre teams, hvor §100 er et selvstændigt område. At arbejde sammen med os indebærer en hverdag, hvor der er travlt og hvor opgaverne kan veksle dagligt. Vores organisation står overfor mange forandringer der medfører, at vi har behov for at udvikle os på området og kan se nye måder at løse opgaverne på. Vi prioriterer i teamet at have et uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Arbejdsopgaverne er blandt andet: <ul> <li>At rådgive og vejlede borgere der ansøger om hjælp efter Servicelovens §100</li> <li>Personlige møder med borgerne</li> <li>Behandle ansøgninger og træffe afgørelser på bevillingsområdet</li> <li>Udarbejdelse af begrundet bevillings- eller afslagsskrivelse til borger</li> <li>Foretage lovpligtige opfølgninger</li> </ul> <strong>Om dig:</strong><br />Vi søger en socialrådgiver eller socialformidler, der har kendskab til Servicelovens voksenområde og gerne med erfaring fra arbejdet med merudgifter til voksne samt med kendskab til KMD og SBSYS. Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidig er du medansvarlig for at teamet løser opgaverne i fællesskab og når målene. Vi er alle ansvarlige for at skabe udvikling på området. Det er vigtigt at du er robust og kan håndtere, at det er et område, hvor der er mange kvalificerede synspunkter, som skal håndteres i og efter et sagsforløb.<br /><br /><strong>Vi lægger vægt på at du: </strong> <ul> <li>Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler</li> <li>Har erfaring med eller kendskab til §100 og bevillingsområdet</li> <li>Du forstår at arbejde struktureret og holde overblik</li> <li>Kan arbejde selvstændigt men også indgå i et team  </li> <li>Har fokus på muligheder frem for begrænsninger</li> <li>Er relationsskabende og formår at kommunikere på flere forskellige niveauer</li> <li>Du har flair for jura og for at arbejde med tal og beregninger</li> <li>Du har lysten og evnen til et arbejde med borgere med funktionsnedsættelser</li> <li>Du trives med at arbejde med komplekse problemstillinger og finde løsninger herpå</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder en organisation i bevægelse, spændende arbejdsopgaver samt gode og dygtige kolleger både i det nære og på tværs af hele Beskæftigelses- og Socialforvaltningen såvel som resten af Odense Kommune. Vi prioriterer at have et uhøjtideligt miljø, hvor arbejdsglæden og det gode humør kan mærkes. Vores kontor er beliggende centralt i Odense C kun få minutters gang fra stationen.<br /><br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afsnitsleder Kaspar Lauridsen på tlf. 30 51 38 63 eller Drina Djorjevic på tlf. 63758342.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er: 02.09.2016. Vi forventer at afholde samtaler: 08.09.2016.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Er du en faglig dygtig og ambitiøs naturfagslærer? Har du erfaring med og lyst til at arbejde med to-sprogede elever? Så hører vi gerne fra dig. Vi søger en naturfagslærer med DSA-kompetencer til ungemiljøet.

  <em>Er du en faglig dygtig og ambitiøs naturfagslærer? Har du erfaring med og lyst til at arbejde med to-sprogede elever? Så hører vi gerne fra dig.<br /><br />Vi søger en naturfagslærer med DSA-kompetencer til ungemiljøet.</em><br /><br /><strong>Om os </strong><br />Abildgårdskolen med ca. 550 elever, hvoraf 90 % har en tosproglig baggrund og 83 lærere og pædagoger fordelt i tre delskoler, er en udviklingsorienteret skole.<br /> <br />Skolen er afdelingsopdelt (indskoling, mellemtrin og ungemiljø). Ud over de almindelige klasser løser Abildgårdskolen entreprenøropgaver for Odense Kommune: specialklasser og modtageflex.<br /> <br />I nuværende skoleår fortsætter vi arbejdet med at implementere folkeskolereformen, og vi har valgt især at fokusere på flg. tre temaer: Læringsmålstyret undervisning, forbedring af elevernes læseresultater og trivsel.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen omfatter fysik/kemi, biologi og geografi på 7. og 9. årgang samt støttetimer på 9. årgang. I alt 23 ugentlige lektioner.<br /> <br /><strong>Om dig </strong><br />Generelle forventninger til dig: <ul> <li>Faglig dygtig og ambitiøs, helst linjefagskompetence i de efterspurgte fag.</li> <li>Indstillet på tæt og forpligtende teamsamarbejde.</li> <li>Åben og fordomsfri.</li> <li>Erfaring med og lyst til at arbejde med to-sprogede elever (DSA-kompetencer).</li> <li>Tydelig, konsekvent og med fokus på relationer og klasserumsledelse.</li> <li>Positiv, anerkendende, engageret og loyal.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />Hvad kan du forvente af os: <ul> <li>Opbakning, råd og vejledning.</li> <li>En rummelig og udviklingsorienteret skole.</li> <li>De bedste kolleger, der findes.</li> <li>Et tæt og forpligtende samarbejde.</li> </ul> Abildgårdskolen er kendetegnet ved et tæt og forpligtende teamsamarbejde og en hverdag fyldt med udfordringer.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og LC<br /><br />Stillingen er på fuld tid. Andet kan evt. aftales, hvis du ønsker det.<br /><br />Stillingen ønskes besat fra 15. september 2016 eller efter aftale.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere om stillingerne kan du kontakte afdelingsleder Meta Hedegaard eller skoleleder Allan E. Feldskou på 6375 2233.<br /><br />Besøg skolens hjemmeside <a href="http://abildgaardskolen.skoleporten.dk/sp">her</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag den 1. september 2016, og ansættelsessamtaler afholdes i uge 36 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Abildgårdskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Ejendomsservicetekniker elever

  Har du lyst til at passe og vedligeholde bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og udendørsarealer? Og kunne du tænke dig at arbejde med miljø, klima og administration? Så er uddannelsen som ejendomsservicetekniker måske noget for dig.

  Teknisk Service, Odense Kommune søger 2 engageret og udadvendte ejendomstekniker elever til et spændende og udfordrende uddannelsesforløb. Har du lyst til at passe og vedligeholde bygninger, varmeanlæg, grønne arealer og udendørsarealer? Og kunne du tænke dig at arbejde med miljø, klima og administration? Så er uddannelsen som ejendomsservicetekniker måske noget for dig.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Du bliver en del af Teknisk Service, i Ejendom, som er den enhed i Odense Kommune, der varetager alle opgaver omkring Odense kommunes ejendomme – fra forvaltning til udvikling og drift. I Ejendom tror vi på styrken i tværfaglighed, og vi er derfor organiseret i tværfaglige teams med fokus på at tilbyde vores brugere optimal service.<br /> <br />Som ansat i Teknisk Service, vil du blive en del af et geografisk distrikt, hvor du bl.a. vil skulle arbejde tæt sammen med både administrative medarbejdere, teknisk servicemedarbejdere og brugere.<br /> <br /><strong>Om uddannelsen </strong><br />I dit uddannelsesforløb kommer du til at arbejde på Odense Kommunes ejendomme som er: administrationsejendomme, fx Rådhuset og Odense Slot, børnehuse, plejecentre og udlejningsejendomme. Her vil du få mulighed for at se og prøve teorien i praksis.<br /> <br /><strong>Under uddannelsen vil du:</strong> <ul> <li>Få selvstændige arbejdsopgaver</li> <li>Få rig mulighed for at udvikle dig både personligt og fagligt</li> <li>Blive en del af et fagligt og socialt stærkt team</li> </ul>  <br /><strong>Vi lægger vægt på, at du:</strong><br /><br />Fagligt: <ul> <li>Har afsluttet grundforløbet til uddannelsen som ejendomsservicetekniker</li> <li>Har flair for teknik</li> <li>Er praktisk anlagt</li> <li>Har kendskab og lyst til at arbejde med IT</li> <li>Har kørekort</li> </ul>  <br />Personligt: <ul> <li>Er fleksibel, nysgerrig, ansvarsbevidst og selvstændig</li> <li>Er serviceminded af natur</li> <li>Har gå-på-mod</li> <li>Kan lide at omgås og arbejde sammen med forskellige mennesker</li> </ul>  <br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte: driftsleder, Mette Ulla Jensen, meuj@odense.dk , tlf. 51147029 eller driftsleder, Glenn Andersson, glean@odense.dk , tlf. 30600701<br /><br />Du kan læse mere om uddannelsen til ejendomsserviceteknikerleve på vores hjemmeside: <a href="https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ejendomsservicetekniker">https://www.odense.dk/job/elev-i-odense-kommune/ejendomsservicetekniker</a><br /><br />Du kan også læse mere om ejendom på Odense kommunes hjemmeside: <a href="http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen/drift-og-anlaeg/ejendom">http://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/by-og-kulturforvaltningen/drift-og-anlaeg/ejendom</a><br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist: onsdag den 31.08.16<br />Samtaler forventes afholdt den 08.09.16<br />Tiltrædelse: 01.12.16<br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltnigen, Ejendom - Teknisk Service
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Rengøring Ejendomsservice og Håndværk, Teknik Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Albanigade

  Børnehuset Albanigade søger en erfaren, engageret, empatisk, stabil pædagog til vores ene vuggestuegruppe.

  Børneinstitution Munkebjerg, Børnehuset Albanigade, søger pr. 19. september 2016 eller snarest derefter en pædagog på 33 timer til vores ene vuggestuegruppe.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Børneinstitution Munkebjerg består af 7 børnehuse, Albanigade, Børneborgen, Chr. Sonnes Vej, Dronningens Asyl, Niels Bohr, Strikkegården og Vandtårnet. Albanigade Børnehus er et integreret børnehus med 66 - 70 børn i alderen 0 - 6 år. Huset er stort og beliggende i centrum og består af to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 42-46 børn.<br /><br />Børnehuset har, ud over en masse dejlige børn, også en velfungerende personalegruppe, som er glade for at gå på arbejde. Spontanitet og humor blander sig dagligt med en seriøs og faglig tilgang til det pædagogiske arbejde. Vi er et hus med traditioner med plads til nytænkning og pædagogiske visioner.<br /><br />Vi arbejder anerkendende og inkluderende i større eller mindre fællesskaber og læringsgrupper. Vores hus er indrettet med forskellige værksteder og læringsmiljøer, som understøttet de dynamiske læreplaner.<br /><br /><strong>Om dig </strong><br />Vi søger en pædagog, der: <ul> <li>Er fagligt dygtig.</li> <li>Har erfaring indenfor 0 - 6 års området.</li> <li>Er engageret i den pædagogiske planlægning og god til at samarbejde.</li> <li>Kan planlægge, organisere og dokumentere det pædagogiske arbejde.</li> <li>Har empati og godt humør.</li> <li>Er robust og stabil.</li> <li>Er initiativrig og fleksibel.</li> <li>Er i stand til at bevare roen og overblikket i en travl hverdag.</li> <li>Forstår at skabe en rar og varm atmosfære til gavn for børn, forældre og kollegaer.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, har du mulighed for at ringe til børnehuset på 63753800.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Der er ansøgningsfrist søndag den 4. september 2016, og vi forventer at holde samtaler i uge 37 2016.<br /><br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Albanigade Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Orlovsvikar til Tarup Skoles Udskoling

  Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer? Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever? Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes? Tarup Skole søger lærer til et orlovsvikariat til 8. årgang i perioden 1. oktober til 31. december 2016.

  <em>Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer?</em><br /><em>Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever?</em><br /><em>Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes?</em><br /><em>Kan du være en aktiv, engageret og motiveret samarbejdspartner i relationen til dine kolleger?</em><br /><em>Kan du få øje på det, der virker?</em><br /><em>Er du en robust voksen, som vores robuste børn kan spejle sig i?</em><br /><br />Så har vi brug for dig!<br /><br />Vi søger 1 lærer til et orlovsvikariat til 8. årgang i perioden 1. oktober til 31. december 2016.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Personalet i Udskolingen på Tarup Skole: <ul> <li>Samarbejder om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse i årgangsteamet</li> <li>Har ansvar for, at personaleressourcerne bliver anvendt optimalt</li> </ul>  <br />I vores arbejde med at realisere folkeskolereformen har vi fokus på: <ul> <li>Inkluderende fællesskaber</li> <li>Potentialer i det flerfaglige samarbejde</li> <li>Målstyret undervisning</li> <li>Årgangssamarbejde og fagteamsamarbejde</li> </ul> <br />Skolens værdigrundlag bygger på engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. Se mere på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Stillingen indeholder følgende fag: <ul> <li>Dansk</li> <li>Engelsk</li> <li>Geografi</li> <li>Samfundsfag</li> <li>Kristendom</li> <li>Understøttende undervisning</li> </ul>  <br />Vil du være med på holdet, og vil du bidrage med lidt mere end det nødvendige, så send os din ansøgning med eksamensbevis og cv.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på fuld tid.  <br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til skoleleder Dorthe Boe på 6375 3101 erller <a href="mailto:dbni@odense.dk">dbni@odense.dk</a> eller ved souschef Christin Wichmann på 6375 3102 eller <a href="mailto:chwic@odense.dk">chwic@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag den 2. september 2016 kl. 12.00.<br />Vi indkalder med kort varsel til samtaler, der afholdes torsdag den 8. september 2016.            <br /> 
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-09-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Ungerådgivningen søger barselsvikar pr. 1. oktober 2016. Du skal brænde for at arbejde motiverende med unge hen imod uddannelse og job. Målgruppen er unge i alderen 15-30 år, men primært for stillingen 15-18 (23) år.

  <em>Har du lyst og mod til at samarbejde med unge om at blive herre i eget liv i forhold til uddannelse, job m.m.? Kan du arbejde systematisk, sætte mål og følge op? Vil du være en del af et dynamisk team?</em><br /><br />Uddannelse BSF, Ungerådgivning søger en erfaren socialrådgiver, der brænder for at arbejde motiverende med unge hen imod uddannelse eller job. Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer ugentlig pr. 1. oktober 2016 eller snarest derefter.<br /><br />At arbejde sammen med os indebærer en hverdag, hvor der er travlt, og hvor opgaverne veksler dagligt. Vores organisation gennemgår mange forandringer, der medfører, at vi løbende har behov for at udvikle os og se nye måder at løse opgaverne på.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ungerådgivningen er en del af Uddannelse, Unge under 30 år, som består af fem afsnit bl.a. UUO og Unge og rusmidler. Fælles for alle afsnit er at støtte de unge i at opnå selvstændig forsørgelse via uddannelse/job. I Ungerådgivningen er der ansat 13 socialrådgivere og 1 leder.<br /><br />Ungerådgivning er en arbejdsplads med mange forskellige arbejdsopgaver og faglige udfordringer og er beliggende på Tolderlundsvej 3B , 5000 Odense C. Afsnittet er en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.<br /><br />Ungerådgivningens målgruppe er borgere, som har afsluttet folkeskolen og op til 30 år, som har et særligt behov for støtte jf. Serviceloven. Målgruppen omhandler blandt andet psykisk sårbare unge, utilpassede unge, unge med forbrug af rusmidler og kriminalitetstruede.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />De primære arbejdsopgaver er <ul> <li>Rådgivning og vejledning til borgere under 18 år (23 år) og samarbejdspartnere</li> <li>Udarbejdelse af ICS § 50 samt handleplaner, lovpligtige opfølgninger samt afgørelser</li> <li>Formulering af klare mål og målbare mål for indsats i tæt samarbejde med den unge og dennes forældre.</li> <li>Koordinering af indsatser omkring den unge med relevante samarbejdspartnere, herunder tværfagligt samarbejde.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega, der <ul> <li>Har en relevant faglig baggrund som enten socialrådgiver eller socialformidler.</li> <li>Har konstant fokus på den unges udviklingspotentiale fremfor begrænsningerne.</li> <li>Har indgående erfaring i at arbejde med unge.</li> <li>Kan arbejde struktureret, systematisk, helhedsorienteret og har sans for at</li> <li>prioritere.</li> <li>Har gode kommunikative evner - både i skrift og tale.</li> <li>Har en bred viden inden for lovgivningen på området.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust.</li> <li>Har humor og lyst til at bruge det sammen med dygtige kolleger.</li> <li>Kan lide at have travlt.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong><br />En spændende arbejdsplads med et godt fagligt miljø og med engagerede og dygtige kollegaer. Vi har en uhøjtidelig omgangstone med respekt for hinandens arbejde. Vi har flekstidsordning og gratis kaffe-/the- og frugtordning.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har lyst til en snak om jobbet, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Linda van Dyk 2447 3024, <a href="mailto:liv@odense.dk">liv@odense.dk</a> eller Marie Lind på 6138 4345, masli@odense.dk<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 2. september 2016, kl.12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 38 2016.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Ungerådgivning
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-09-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Har du mod på et udfordrende job, hvor du får brug for din systemisk forståelse og anerkendende tilgang? Så hører vi gerne fra dig.

  Har du mod på et udfordrende job, hvor du får brug for din systemisk forståelse og anerkendende tilgang? Så hører vi gerne fra dig.<br /><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen søger en socialfaglig medarbejder til Bostøtte og Mentorer.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Bostøtte og Mentorer er en del af Undervisning 2 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Du bliver en del af Bostøtte og Mentorer, som rummer bostøtter og socialfaglige medarbejdere på kollegierne: Mosegaardsvej og Nyborgvej.<br /> <br />Vi arbejder med borgere mellem 18-30 år, med særlige sociale problemer, f.eks. spiseforstyrrede, borgere med OCD, ADHD, Aspergers Syndrom, personlighedsforstyrrelser herunder blandt andet borderline og skizoidpersonligheds struktur, sent udviklede unge stof/alkoholmisbrug etc. Overordnet er der tale om borgere, der har svært ved at fastholde deres bolig og beskæftigelse / uddannelse, borgere med behov for et målerettet rehabiliteringsforløb i forhold til at kunne klare sig i egen bolig.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Opgaven består i at arbejde rehabiliterende med fastlagte og målrettede handleplaner i samarbejde med borgeren. Planen for den enkelte borger er tidsbegrænset og opgaven bestilles af vores visitation. Den socialfaglige medarbejder arbejder sammen med borgeren i borgerens eget hjem, ud fra den rehabiliterende tankegang og Housing First strategien.<br />En del af opgaven er at afholde gruppeforløb for spiseforstyrrede og træning i sociale færdigheder.<br /><br />Vores teoretiske udgangspunkt er en systemisk, motiverende og anerkendende tilgang. <br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega med følgende personlige og faglige kvalifikationer: <ul> <li>En pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig uddannelse.</li> <li>Erfaring i at arbejde med unge med spiseforstyrrelse.</li> <li>Udpræget systemisk forståelse.</li> <li>Har nemt ved at indgå i både et internt og eksternt samarbejde.</li> <li>God til at etablere og fastholde professionel kontakt.</li> <li>Erfaring med målgruppen og gerne med psykiatrisk erfaring.</li> <li>Faglig som personlig robusthed og gennemslagskraft.</li> <li>Professionel tilgang til arbejdet, og ser muligheder frem for begrænsninger.</li> <li>Omstillingsparat.</li> <li>Fleksibel i forhold til arbejdstider.</li> <li>Evne til at prioritere i det daglige arbejde med stor selvstændighed.</li> <li>Engageret og initiativrig, med lyst og vilje til at gøre en forskel.</li> <li>Evnen til at planlægge, beskrive og effektuere målrettet socialfagligt arbejde.</li> <li>Evnen til selvstændigt og respektfuldt at kunne yde en individuel støtte til borgere i og uden for eget hjem, således at borgeren kan mestre egen livssituation.</li> <li>Evnen til at kunne arbejde i borgernes forskelligartede boliger, med eller uden husdyr.</li> <li>En fordel med kørekort og egen bil.</li> <li>Stærke kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt.</li> </ul>  <strong>Vi tilbyder en arbejdsplads med</strong> <ul> <li>Ambitionen om at være på forkant med nye løsninger på det sociale område.</li> <li>Fokus på evidensbaseret og målbar praksis.</li> <li>Understøttelse af tværfagligt samarbejde og netværk.</li> <li>Engagerede kolleger.</li> <li>Et fagligt fællesskab med supervision.</li> <li>En organisation i konstant udvikling.</li> <li>Stor grad af frihed til selvstændig planlægning og strukturering af din arbejdsdag.</li> <li>En hverdag med god energi og humor.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen i tidsrummet kl. 7 og 22. Du vil fra starten indgå i et 6 ugers arbejdsrul på §107 tilbuddet Kollegiet Nyborgvej med skiftende vagter. Der er arbejde hver 3. weekend.<br /><br />Stillingen ønskes besat 1. oktober 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Vil du vide mere så kontakt afsnitsleder Anna-Maria Madsen tlf. 5146 3973.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er søndag den 18. september 2016, kl.12.00 og vi forventer at holde samtaler fredag den 23. september fra kl. 8.30.<br /><br /><br /><br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Bostøtte og Mentorer
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  18-09-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  To lærere til Risingskolen

  Risingskolen søger to lærere med flair for enten musik, tysk, dansk eller naturfag/biologi.

  Risingskolen søger to lærere med flair for enten musik, tysk, dansk eller naturfag/biologi<br /> <br /><strong>Om skemaerne</strong><br />Du behøver ikke at kunne det hele, men Risingskolen søger to nye lærere i skoleåret 2016-2017.<br /><br />Vi har brug for at få dækket dansk i 4.klasse, noget musik og noget tysk. Begge skemaer vil derudover indeholde et antal ”dobbelt timer” i skolens overbygning.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br /><br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er også om torsdagen at skolens overbygnings-elever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />På Risingskolen har vi i dette skoleår haft særlig fokus på udvikling af den understøttende undervisning, forældresamarbejde samt et fokus på skolens kerneopgave. Vi vægter arbejdet mellem forskellige faggrupper højt.<br /><br />I forbindelse med etablering af medarbejderarbejdspladser, så har vi valgt at etablere årgangsrum, hvor medarbejderne på årgangen sidder sammen og forbereder sig.<br />Skolen har 720 elever fordelt på en stor almen del, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder. På skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /><br /><strong>Om dig <br />Vi ønsker os:</strong> <ul> <li>At du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen.</li> <li>At du brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning.</li> <li>At du er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse.</li> <li>At være åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Cirka 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på ledelse, lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale, - som alle hver dag gør deres yderste for at skabe gode rammer for læring og udvikling.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, kan du kontakte skoleleder, Pernille Wessel, eller souschef, Kathrine Vestergaard Dahl via skolens kontor på 6375 2300.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 2. september 2016, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler onsdag den 7.september 2016.<br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-09-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Lærer i Børnemiljøet til Rasmus Rask-Skolen

  Lærerstillingen er primært tilknyttet skolens børnemiljø (0. – 5. årgang). Indholdet i lærerstilling: matematik og natur/teknologi på 1.-, og 4. årgang, engelsk på 3. årgang samt idræt på 1.-, 2.-, 3.- og 4. årgang.

  Lærerstillingen er primært tilknyttet skolens børnemiljø (0. – 5. årgang).<br /><br />Indholdet i lærerstilling: matematik og natur/teknologi på 1.-, og 4.  årgang, engelsk på 3. årgang samt idræt på 1.-, 2.-, 3.- og 4. årgang.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Rasmus Rask-Skolen er beliggende mellem Brændekilde og Bellinge i Odense’s sydvestlige bydel. Skolen er en tosporet skole med 0. - 9. klasse. Ved skolen er etableret skolefritidsordning, fritidsklub for de 10-14 årige, samt klublokaler til lokalområdets fritidsbrugere. Skolen har: <ul> <li>Gode fysiske rammer og er beliggende i grønne omgivelser tæt ved Odense Å.</li> <li>408 rare og velfungerende elever.</li> <li>Engagerede medarbejdere, 25 lærere, 2 børnehaveklasseledere og 9 pædagoger/pædagogmedhjælpere.</li> <li>En engageret og positiv forældrekreds.</li> </ul> <strong>Skolens værdigrundlag:</strong><br /><br /><strong>At vi omgås hinanden på en god måde</strong> <ul> <li>Vi udviser gensidig respekt.</li> <li>Vi giver plads for hinanden.</li> <li>Vi skaber tryghed.</li> </ul> <strong><em> </em>At vi er udviklingsorienteret med respekt for skolens traditioner</strong> <ul> <li>Vi udviser vilje til forandring.</li> <li>Vi tænker i muligheder frem for begrænsninger.</li> <li>Vi værner om skolens kulturbærende traditioner.</li> </ul> <strong>At vi skaber rammerne for det enkelte barns bedst mulige faglige og sociale udvikling</strong> <ul> <li>Vi skaber gode læringssituationer/miljøer.</li> <li>Vi skaber et godt socialt miljø.</li> <li>Vi fremmer samarbejdet omkring det enkelte barn.</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Skolen forventer at du: <ul> <li>Vil indgå engageret i teamsamarbejdet og den fortsatte udvikling af skolen i arbejdet med børnene tør vise både glæde, personlighed og holdninger.</li> <li>Har lune og et lyst syn på livet.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og LC. Lærere er overgået til Ny Løn.<br /><br />Der er tale om en fuldtidsstilling, i fast ansættelse, med tiltrædelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger kan ske ved henvendelse til skoleleder Lasse Bach Sørensen på 5177 7321 eller viceskoleleder Steen Knutzen 4072 0490.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag den 30. august 2016, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 36.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Rasmus Rask-Skolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  30-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Du har set denne annonce før

  Vuggestuen Det engelske Pakhus søger pædagoger

  Er du uddannet pædagog og er du optaget af at skabe og udvikle et inspirerende samspils- og læringsmiljø for de 0-3 årige børn, så kom forbi til åbent hus og oplev en vuggestue der har fokus på faglighed og et godt samarbejde.

  <em>Vuggestuen Det engelske Pakhus søger pr. 1. oktober eller snarest derefter pædagoger på henholdsvis 32 timer ugentligt, 35 timer ugentligt og 37 timer ugentligt.</em><br /><br />Er du uddannet pædagog, og er du optaget af at skabe og udvikle et inspirerende samspils- og læringsmiljø for de 0-3 årige børn, så kom forbi til åbent hus og oplev en vuggestue, der har fokus på faglighed og et godt samarbejde.<br /><br />Vuggestuen Det engelske pakhus er beliggende i Odense C. Der er 84 børn, fordelt på 7 stuer.<br /><br /><strong>Vi søger pædagoger, som har stærke faglige og personlige kvalifikationer eller er optaget af at udvikle sig i retning af følgende områder</strong> <ul> <li>Du er kvalificeret og erfaren i at have fokus på at skabe et samspils- og læringsmiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring</li> <li>Du kan se dig selv i et udviklingsorienteret fagligt miljø, hvor der er høj grad af videndeling</li> <li>Du har stærke relationelle kompetencer og formår at etablere en nærværende og tillidsvækkende kontakt til børnene</li> <li>Du ”brænder” for aldersgruppen, og er i stand til at få øje på børnenes udviklingspotentialer</li> <li>Du har stærke kompetencer i at guide og støtte børnene i næste skridt i deres udvikling</li> <li>Du har erfaring med at skabe uformelle og formelle samspils- og læreprocesser i en vuggestue</li> <li>Du har fagligt initiativ, samt erfaringer med udvikling af inkluderende læringsmiljøer i en vuggestue</li> <li>Du formår at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt med børnene i mindre læringsgrupper</li> <li>Du formår at bevare overblikket og har stærke kompetencer i organisering af et læringsmiljø</li> <li>Du kan finde plads til smil og et godt grin i hverdagen.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder </strong><br />Et fagligt og udviklingsorienteret børnehus, hvor du vil møde kolleger der er meget samarbejdsvillige, nysgerrige, positive og optagede af at lære nyt af dig og at lære dig noget nyt! <ul> <li>Vi ser en værdi i at indgå i tætte og forpligtende relationer med kollegaer, børn og forældre.</li> <li>Vi er fagligt engagerede og er optagede af at forpligte os til at løse de daglige opgaver med meget høj kvalitet</li> <li>Vi er fagligt og kritisk reflekterende i samarbejdet med hinanden, da det medvirker til at skabe faglig og personlig udvikling</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere</strong><br />Så mød op til åbent hus den 23. august kl. 15.30-16.30, hvor vi står klar til at fortælle dig meget mere.<br /><br />Der er ansøgningsfrist den 29. august 2016, kl. 12.00.<br /><br /><strong>Ansættelsessamtaler</strong><br />1. Runde mandag den 12. september i tidsrummet kl. 15.00-19.00<br />2. Runde onsdag den 14. september i tidsrummet kl. 12.00-16.00
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Vestre/Det engelske pakhus
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik - Almen- og specialområdet
 • Vi søger nu en ny kollega til Data Warehouse. Du bliver en del af et team på 7 medarbejdere, som har ansvar for at udvikle, vedligeholde og drifte Odense Kommunes Data Warehouse-løsninger, i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger og med fokus på organisationens behov.

  <strong>Vær med til at gøre vision til virkelighed</strong><br />Odense Kommune investerer i disse år i vækst, ny velfærd og byudvikling. Byrådet har opstillet ambitiøse mål for den effekt, en række indsatser skal have for byen, borgerne og virksomhederne i de kommende år. Det stiller store krav til, hvordan vi som kommune anvender vores viden og data på en værdiskabende måde. Odense Kommunes Data Warehouse er blandt Danmarks mest udbyggede, hvilket giver unikke muligheder for at udnytte data strategisk til politiske og forretningsmæssige formål.<br /><br />Vi søger nu en ny kollega til Data Warehouse. Du bliver en del af et team på 7 medarbejdere, som har ansvar for at udvikle, vedligeholde og drifte Odense Kommunes Data Warehouse-løsninger, i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger og med fokus på organisationens behov. Du vil deltage i udviklingsprojekter, yde sparring og besvare konkrete forespørgsler om databehov. Odense Kommunes Data Warehouse er baseret på SAS (p.t. v. 9.4). Et udbud af den tekniske platform er under planlægning.<br /><br />Organisatorisk vil du blive placeret i Borgmesterforvaltningen, IT og Digitalisering, Digitale Løsninger, Data Warehouse. Arbejdsstedet er Klosterbakken 12, 5000 Odense C.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du er analytisk og arbejder struktureret og målrettet med komplekse opgaver. <br />Vi forventer, at du <ul> <li>Både fokuserer på kvalitet og afslutter opgaver til tiden</li> <li>Arbejder selvstændigt</li> <li>Samarbejder konstruktivt med både kollegaer, brugere og eksterne leverandører</li> </ul> <strong>Fagligt har </strong><strong>du</strong> <ul> <li>En IT-teknisk, datalogisk eller statistisk uddannelse, der har givet dig en indgående forståelse for data management</li> <li>Erfaring med udvikling af Data Warehouse-løsninger</li> <li>Kendskab til SAS-teknologier, specielt DIS men evt. også EG, VA, WRS, Portal</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Faglige udfordringer på et højt teknologisk niveau</li> <li>Arbejde i en funktion med højt humør og uformel omgangstone</li> <li>Et fagligt miljø, hvor gensidig sparring og inspiration er en del af kulturen</li> <li>Der er et velfungerende fagligt netværk, hvor forvaltningernes eksperter mødes til gensidig information og faglige indlæg</li> <li>Velordnede arbejdsforhold med en høj grad af fleksibilitet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse snarest muligt.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger fås hos teamansvarlig for Data Warehouse Henrik Thiesson på 3089 8630 / hthi@odense.dk eller chef for Digitale Løsninger Peter Hauge Jensen på 2913 5883 / <a href="mailto:phaj@odense.dk">phaj@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er mandag den 29. august 2016 kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler i uge 36 2016.
  Arbejdssted:
  Digitale Løsninger
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Data og IT
 • Du har set denne annonce før

  Studerende til praktik i Erhvervskontakten

  Har du flair for kommunikation? Så er du måske Erhvervskontaktens kommende praktikant. Vi søger en praktikant i Erhvervskontakten med start 1. september 2016 eller snarest muligt derefter. Praktikperioden er seks måneder, 30 timer om ugen.

  Har du flair for kommunikation? Så er du måske Erhvervskontaktens kommende praktikant. Vi søger en praktikant i Erhvervskontakten med start 1. september 2016 eller snarest muligt derefter. Praktikperioden er seks måneder, 30 timer om ugen.<br /> <br /><strong>Om opgaverne</strong><br />Dine opgaver, som du styrer i tæt samarbejde med kollegerne i Erhvervskontakten, vil primært være:  <ul> <li>Webkommunikation – sikre, at erhvervssiderne på odense.dk/erhverv er opdaterede og attraktive for såvel eksisterende som nye virksomheder</li> <li>Medvirke i den daglige understøttelse af vores ”kunder” via besvarelse af mails og telefoniske henvendelser fra virksomhederne om alt fra simple forespørgsler til mere komplekse forhold</li> <li>Indgå i ad hoc opgaver, f.eks. mødeforberedelse, mødebookinger, mødereferater</li> <li>Udarbejde tekst til cases, pressemeddelelser, foldere m.v.</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer, at du:</strong> <ul> <li>Er i gang med en videregående uddannelse (overbygning) i kommunikation, medievidenskab eller lignende</li> <li>Skriver fejlfrit dansk, er skrap til at skrive og har kendskab til de journalistiske virkemidler og redskaber</li> <li>Er klar til at komme ud og afprøve teorier fra uddannelsen</li> <li>Er kreativ og vant til at tænke analytisk. Du skal kunne se og vurdere en problemstilling fra flere vinkler</li> <li>Har et godt greb om research og altid har øje for detaljen</li> <li>Er ambitiøs, lærenem, ansvarsfuld, serviceminded og selvkørende</li> </ul>  <br />Diversiteten i opgaverne i Erhvervskontakten betyder, at du skal kunne håndtere en hverdag med mange og skiftende opgaver. Hvis du har mod på det, kan du bidrage til koordinering på tværs af myndighedsområder og processtyre erhvervsrelaterede henvendelser fra afklaring til afsluttet sagsbehandling. Du skal desuden gerne være stærk i engelsk i skrift og tale, så du kan også kommunikere med eller forberede informationsmaterialer for udenlandske virksomheder.<br /> <br /><strong>Om os og hvad vi tilbyder</strong><br />Erhvervskontakten er erhvervslivets hovedindgang til det offentlige Odense. Vi hjælper de virksomheder, der enten ønsker at etablere sig, ekspandere eller står over for andre erhvervsmæssige muligheder og udfordringer. Derudover koordinerer vi virksomhedernes kontakt med alle de offentlige myndigheder, der er nødvendige for at afklare virksomhedernes situation.<br /> <br />Iværksætteri, Smart City-projektet og koordineringen af større kulturevents indgår også i Erhvervskontaktens opgaveportefølge. Her løser vi spændende opgaver, som du også vil blive involveret i.<br /> <br />I Erhvervskontakten arbejder vi struktureret og sætter en ære i at yde Danmarks bedste service til erhvervslivet. Du vil indgå i vores team fra første dag og få ansvar i tæt samarbejde med dine kolleger.<br /> <br />Du får mulighed for at arbejde med forskellige opgaver og discipliner, der giver indblik i, hvordan en offentlig organisation fungerer, og hvordan vi samarbejder med og servicerer erhvervslivet.<br /> <br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Arbejdstiden er ca. 30 timer om ugen. Ansættelsesforholdet tilpasses studieordningen, så det er muligt at opnå ECTS for opholdet. Efter aftale kan arbejdstiden være fleksibel, så du har mulighed for at deltage i eventuelle studieaktiviteter.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til praktikken, er du velkommen til at kontakte teamleder Jane Immerkær på tlf.: 65512493 eller e-mail: <a href="mailto:jimn@odense.dk">jimn@odense.dk</a>.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 24. august 2016. Startdato 1. september 2016<br /> 
  Arbejdssted:
  Nørregade 36
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  24-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.

  <em>Der er en spændende udvikling i gang i Odense. På hvert et gadehjørne øjner man en kran i gang med byens forandring. Vores by bliver mere og mere attraktiv at bo i. Flere vil bo i centrum af byen. Derfor har vi løbende brug for i Odense C at kunne tilbyde dagpleje til børn og deres familier.</em><br /> <br />Brænder du for, at give børnene en tryg og lærerig dagligdag fyldt med glæde og nærvær – så er du måske én af vores nye dagplejere. Som dagplejer i Odense C kan du tilbyde andre rammer end andre steder, og det kan være lige præcis det vi søger. Du må selvfølgelig gerne kunne tilbyde dagpleje med egen have, men det vigtige er, at du kan tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø. Hvis du er interesseret i at høre mere, så kommer vi meget gerne ud til dig til en uforpligtende snak om mulighederne for at oprette en dagpleje i dit hjem.<br /> <br />Dagplejen Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Da din arbejdsplads vil være dit eget hjem, er det vigtigt at du er bosiddende i det område vi søger til (5000 Odense C).</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune består af Nord, Syd og Vest, som hver har ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og vil i perioder skulle modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 - dette tilpasses forældregruppens behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, der sørger for pædagogisk vejledning.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et selvstændigt job med meget høj grad af frihed under ansvar.</li> <li>En pædagogisk dagligdag med en gruppe børn.</li> <li>Mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder.</li> <li>Udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m.</li> <li>Et særligt skattefradrag.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har erfaring med små børn.</li> <li>Du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.</li> <li>Du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter.</li> <li>Du servere sunde og attraktive måltider.</li> <li>Du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på dette.</li> <li>Du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs.</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte:<br /><br />Dagplejeleder Syd Karin Munk Bach på 24597647<br />Dagplejeleder Vest Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Dagplejen Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Chef for Kulturmaskinen

  Kan du løfte Kulturmaskinen ind i fremtiden ? Odense Kommune søger ny chef til Kulturmaskinen, som er Odense Kommunes skabende og kreative kulturhus med knap 200.000 brugere årligt. Kulturmaskinen har netop gennemført en visionsproces, som har medført en lang række udvilingsforslag og -ideer.

  <em>Odense Kommune søger ny chef til byens kulturhus.<br />Kan du løfte Kulturmaskinen ind i fremtiden?</em><br /><br />Kulturmaskinen er Odense Kommunes skabende og kreative hus med knap 200.000 brugere årligt.<br /> <br />Kulturmaskinen har netop gennemført en visionsproces.<br />Processen har medført en lang række forslag og ideer til udvikling af Kulturmaskinen.<br />Herudover er der også formuleret en ny mission/kerneopgave og vision for Kulturmaskinen.<br /> <br />Kulturmaskinens chef har ansvar for den strategiske og langsigtede ledelse.<br />Chefen skal med udgangspunkt i missionen og visionen udvikle huset og løfte Kulturmaskinen ind i fremtiden, som en kulturel dynamo der udfordrer, underholder og involverer.<br />Huset skal have en stærk profil, der med mangfoldighed, høj kvalitet, samarbejde og samskabelse placerer kulturhuset tydeligt på det kulturelle landkort såvel fysisk som mentalt.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. november 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Hvis du vil høre mere om stillingen eller drøfte dine kvalifikationer, er du velkommen til at kontakte Chef for Kunst og Kultur i Odense Kommune Ellen Drost på 4036 1460 eller chefkonsulent Hans Christian Vestergaard på 2275 6772.<br />Alle henvendelser behandles fortroligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den den 28. august 2016.<br />Stillingen søges på baggrund af det fulde opslag, som du finder via linket herunder til jobsiden hos konsulentfirmaet HC Vestergaard, der er konsulent på ansættelsesprocessen.<br />Heri er også angivet ansøgerprocessen i detaljer.
  Arbejdssted:
  Kulturmaskinen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  28-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Kultur Fritid og Design, Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Tandlæge til Specialtandplejen

  Har du lyst til at være en del af et stærkt og solidt team? Vi tilbyder et spændende og afvekslende job med både faglige og menneskelige udfordringer sammen med erfarne kolleger. Arbejdsdagen er ofte uforudsigelig, men den er altid fyldt med interessante og ofte sjove oplevelser.

  Vi søger en tandlæge til ansættelse 3 dage om ugen med start pr. 1. november 2016 til Specialtandplejen ved Center for Tandpleje i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Specialtandplejen behandler mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps og som ikke kan benytte andre tandplejetilbud. Vi behandler både børn og voksne patienter. En del behandlinger foregår med generel anæstesi.<br />Vi har to klinikker i Odense og én klinik i Nyborg.<br /><br />Hele Center for Tandpleje i Odense Kommune er arbejdsmiljøcertificeret og akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel for det kommunale sundhedsvæsen.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi tilbyder et spændende og afvekslende job med både faglige og menneskelige udfordringer. Arbejdet med borgere med særlige behov er krævende, men også meget givende.<br />Arbejdsdagen er ofte uforudsigelig, men den er altid fyldt med interessante og ofte sjove oplevelser.<br /><br />Du får erfarne kolleger og samarbejde med mange andre faggrupper som f.eks. pædagoger, SOSU-personale, anæstesilæger og sygeplejersker.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Har en bred klinisk erfaring</li> <li>Har sympati og forståelse for målgruppen</li> <li>Er i stand til at kommunikere med mange typer mennesker - også dem der ikke er sproglige</li> <li>Er fleksibel og desuden i stand til at arbejde under forhold, der er vanskelige - nogle gange uforudsigelige</li> <li>Fungerer  bedst på en arbejdsplads, hvor man har nogen humoristisk sans og en uhøjtidelig tilgang til arbejdet, når det kræves</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen ønskes besat senest pr. 1. november 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse om Specialtandplejen <a href="http://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/boernetandplejen/specialtandpleje" target="_blank" title="her">her</a>.<br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte klinikleder Torben Gasseholm på 6551 5506.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er torsdag den 25. august 2016.<br />Du skal til ansøgningen vedhæfte eksamensbeviser samt dokumentation for autorisation og tidligere ansættelser som bilag.<br /><br />Vi forventer at holde ansættelsessamtaler fredag den 2. september 2016.
  Arbejdssted:
  Specialtandplejen, Center for Tandpleje
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2016 23:59
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Studentermedhjælp med international profil

  Har du lyst til at blive en del af det internationale arbejde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen? Vi søger en alsidig studentermedhjælp, der kan understøtte vores arbejde med internationalisering og konkrete projekter som International Community Odense og Odense Host Programme.

  <em>Har du lyst til at blive en del af det internationale arbejde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen?</em><br /><em>Vi søger en studentermedhjælp med international profil til Team Tværgående Strategi under Ledelsessekretariatet.</em><br /> <br />Til Team Tværgående Strategi søger vi en alsidig studentermedhjælp, der kan understøtte vores arbejde med internationalisering og konkrete projekter som International Community Odense, Odense Host Programme, Odense Mangfoldighedscharter og Odense Mangfoldighedsråd.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Team Tværgående Strategi består af 13 konsulenter med forskellig faglig baggrund.<br />Teamets opgave er blandt andet at udvikle og implementere forvaltningens strategier på det<br />internationale område.<br />Fokus er mangfoldighed som vækstmotor og vores opgaver spænder fra strategisk udviklingsarbejde over eventkoordinering til sekretariatsbetjening af forvaltningens administrative og politiske ledelse.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som studentermedhjælp i Team Tværgående Strategi får du en alsidig hverdag med både praktiske og faglige opgaver, som blandt andet vil bestå af: <ul> <li>Planlægning og gennemførelse af events i relation til forvaltningens internationale initiativer</li> <li>Kommunikation og markedsføring af events på web og sociale medier</li> <li>Layout af invitationer, foldere, plakater og lignende</li> <li>Koordinering af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og frivillige</li> <li>Forberedelse af og opsamling på møder, fx i form af præsentationer og referater</li> <li>Bidrage til udvikling af forvaltningens arbejde med internationalisering, fx gennem research-opgaver</li> <li>Ad-hoc opgaver vedr. strategisk udviklingsarbejde samt understøttelse af konsulenter og ledelse</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kandidat, der: <ul style="list-style-type: square"> <li>Er studerende på en videregående uddannelse</li> <li>Har en international profil eller har arbejdet med en international målgruppe i Danmark</li> <li>Har stærke sprogkundskaber. Du skal som minimum være flydende i engelsk skrift og tale, samt kunne tale, læse og forstå dansk.</li> <li>Kan kommunikere skarpt og målrettet både på tryk og på online medier</li> <li>Er selvstændig og initiativrig og følger opgaverne til dørs</li> <li>Kan holde mange bolde i luften og trives i et travlt arbejdsmiljø</li> <li>Gerne har et netværk blandt det internationale miljø i Odense</li> <li>Har flair for IT og for at arbejde med layout. Kendskab til Microsoft Office-pakken er et must. Erfaring med Adobe Suite (primært Photoshop og InDesign) er en stor fordel</li> </ul>  <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Som studentermedhjælper i Team Tværgående Strategi får du hands on-erfaring med Odense Kommunes arbejde med mangfoldighed og internationalisering, og du får mulighed for at blive en central del af Odenses voksende internationale community.<br />Du får indblik i kommunens organisation, ligesom du får mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis i et spændende og selvstændigt job – på Fyns største arbejdsplads.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Aflønning sker i henhold til gældende aflønning for kommunalt ansatte studenter.<br />Vi har brug for din assistance ca. 15 timer om uge, som tilrettelægges efter den generelle arbejdsgang. Vi vil være fleksible i forbindelse med eksempelvis eksamensperioder og øvrig studieaktivitet.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte leder for Team Strategi Filip Sand Dalengaard på <a href="mailto:fidal@odense.dk">fidal@odense.dk</a> eller 2443 7902 eller chefkonsulent Julie Fink på <a href="mailto:karjf@odense.dk">karjf@odense.dk</a> eller 5116 5018.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag den 14. september kl. 12.00.<br />Vi forventer med kort varsel at indkalde til samtaler, som afholdes i uge 38.<br /><br />Du er velkommen til at ansøge på både dansk og engelsk.
  Arbejdssted:
  Ledelsessekretariatet, BSF
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  14-09-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration HR Økonomi og Jura, Kommunikation og Formidling, Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje, Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Skoleleder til Spurvelundskolen

  Spurvelundskolen er en udviklingsorienteret skole, der er godt i gang med skolereformen. Vi arbejder med læringsfokuseret undervisning, og bruger data til systematisk at følge elevernes læringsudbytte og trivsel. Vi har fokus på den åbne skole og har i en lang årrække været praktiserende udeskole.

  <em>Spurvelundskolen er en udviklingsorienteret skole, der er godt i gang med skolereformen. Vi arbejder med læringsfokuseret undervisning, og bruger data til systematisk at følge elevernes læringsudbytte og trivsel. Vi har fokus på den åbne skole og har i en lang årrække været praktiserende udeskole.</em><br /> <br />Omdrejningspunktet for skolens pædagogiske udvikling tager sit organisatoriske afsæt i tæt samarbejdende teams på alle årgange bestående af lærere og pædagoger.<br /> <br />Spurvelundskolen er beliggende i Næsbyhoved Broby i den nordlige del af Odense Kommune og har klasser fra 0. - 6. årgang med i alt 250 elever. Vi forventer øget elevtilgang de kommende år. Spurvelundskolen ligger tæt på skov og rekreative områder, og skolen har de senere år gennemgået en række tilbygninger og moderniseringer og er derfor kendt for sine attraktive fysiske rammer.<br /> <br />På skolens matrikel ligger Børnehuset Spurvelund. Vi har et tæt samarbejde om at skabe en rød tråd i børnenes liv fra 0 – 13 år i et ”Børneunivers”.<br /> <br />Spurvelundskolen har en stærk forankring i lokalområdet. Vi er fagligt stærke, og vi vil det gode teamsamarbejde i et professionelt læringsfællesskab.<br /> <br />Vi er en skole, der præsterer godt og har fokus på dette, samt en god opbakning fra forældrene.<br /> <br />Ledelsesteamet består af viceskoleleder, Afdelings/SFO-leder samt den kommende skoleleder.<br /><br />Vi søger en skoleleder, der i respekt for skolens kultur og traditioner vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling.<br /> <br /><strong>Forventninger til den nye skoleleder er, at du</strong> <ul> <li>Er god til at rammesætte en vision med et klart fokus på at styrke alle børns læring med afsæt i et anerkendende børnesyn</li> <li>Kan lede og organisere – med udgangspunkt i viden om undervisning og pædagogisk praksis -  og altid med fokus på at skabe høj kvalitet og størst læringsudbytte for børnene</li> <li>Opfatter fælleskaber mellem børn, voksne, forældre og lokalområde som en værdi og som en væsentlig ressource i arbejdet med børns læring</li> <li>Skal kunne identificere, analysere og anvende data i din pædagogiske ledelse</li> <li>Kan se muligheder i den fortsatte implementering af skolereformen, hvor alle faggrupper anses som en væsentlig drivkraft i at skabe et godt læringsmiljø for børnene</li> <li>Vil arbejde med professionelle læringsfællesskaber, hvor også tværfagligheden og samarbejdet mellem pædagoger og lærere ses som et fagprofessionelt omdrejningspunkt</li> <li>Har en anerkendende ledelsesstil, møder medarbejderne med tillid og opbakning, samt med et blik for de forskelliges kompetencer</li> <li>Kan balancere skolelederrollen i forhold til at være såvel ”indenrigs- som udenrigsminister”.</li> <li>Har gode kommunikative evner og forstår at skabe mening for børn, forældre og ansatte.</li> <li>Har en systematisk tilgang til økonomi og administration.</li> </ul> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er den 4. september 2016.<br /><br />1. samtalerunde gennemføres den 14. september 2016 og 2. samtalerunde forventes gennemført den 29. september 2016.<br /> <br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at løse en skolepolitisk case, gennemføre en personprofiltest og oplyse referencer.<br /><br />Stillingen ønskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med ”Rammeaftale om kontraktansættelse”.<br /> <br />Stillingen ønskes besat med tiltrædelse 1. november 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong> <br />Hvis du vil høre mere om Spurvelundskolen og forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte skolechef Nikolaj Juul Jørgensen på tlf. 29 13 57 54. Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne Kristine Kajberg Riis, tlf.  61 55 35 43 for yderligere information.
  Arbejdssted:
  Spurvelundskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-09-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse, Undervisning - Almen- og specialområdet
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent / social-og sundhedshjælper til Vollsmosegruppen 2 fra 1. oktober 2016. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt - dagvagter og med weekendvagt hver 2. weekend.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent / social-og sundhedshjælper til Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Øst til Vollsmosegruppen 2 fra 1. oktober 2016. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt - dagvagter og med weekendvagt hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vollsmosegruppen 2 er en udekørende tværfaglig gruppe, som består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, terapeuter, sygeplejersker samt elever og studerende. Geografisk er gruppen indtil videre placeret på Vollsmose Allé 40. Gruppen tager sig af borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, der bor i midt byen.<br /> <br />Gruppen blev etableret i januar 2015 i forbindelse med organisationsændringer i Ældre- og Handicapforvaltningen, og er derfor meget udviklingsorienteret. Det er vigtigt, at du har lyst til at bidrage til denne udvikling. Det er en nyetableret gruppe, med en allerede rigtig god stemning her. Vi er en gruppe med højt tempo og mange forskellige opgaver.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Er interesseret i at medvirke til udviklingen af en endnu ikke fuldt etableret gruppe</li> <li>Har en høj faglighed og mestre udfordringer</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og tager del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Er robust og kan lide at to dage ikke er ens</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Tværfaglige kollegaer, som arbejder målrettet i henhold til borgers ønsker og behov ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Tværfaglige og monofaglige fællesskaber, som tager ansvar for opgaver med samarbejde på tværs specialer</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Ingelise Pedersen på 6551 3307 / 2143 5506 eller assisterende rehabiliteringsleder Karina Pedersen 6551 3308 / 2115 4789. Karina træffes i uge 32.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 25. august 2016, kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt tirsdag, den 30. august 2016. <br /> 
  Arbejdssted:
  Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse Øst, Vollsmosegruppen 2
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-08-2016 12:00
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <em>Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?</em><br /><br />Region Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. <br /> <br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /> <br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997 eller teamleder Annette Appelgren på 24858065.<br /> <br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.<br /> 
  Arbejdssted:
  Region Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social Sundhed Omsorg og Personlig pleje