47 ledige stillinger fundet

  • Søg job
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistentelever 2016

  Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistent.

  <em>Har du lyst til en uddannelse inden for omsorg og sundhed? Så er det måske noget for dig at blive social- og sundhedsassistentelev?</em><br /> <br />Region Syddanmark, Assens Kommune, Ærø Kommune og Odense Kommune samarbejder om at rekruttere og optage elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen på Fyn til november-optaget 2016.<br /> <br /><strong>Social- og sundhedsassistentuddannelsen</strong><br />Uddannelsen varer op til 1 år og 8 måneder. Afhængig af din alder og dine kompetencer kan forløbet blive forkortet. Du kan læse meget mere om uddannelsen på <a href="https://sosufyn.dk/uddannelser/social-og-sundhedsuddannelsen/social-og-sundhedsassistent-ssa-trin-2/">skolens webside</a>.<br /> <br />Du kan søge om afkortning af uddannelsesforløbet som social- og sundhedsassistentelev, hvis du tidligere har gennemført dele af uddannelsen eller dele af sygeplejerskeuddannelsen.<br /> <br />Du bliver uddannet til selvstændigt at kunne løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos borger i eget hjem og patienten på sygehuset. Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient.<br /> <br />Uddannelsesforløbet rummer mange valgmuligheder: <ul> <li>Talentspor - skal du vælge, inden du påbegynder uddannelsen</li> <li>Fag på højere niveau - kan vælges, når du er i gang med uddannelsen</li> <li>Innovationslinje - findes aktuelt kun på skolen i Odense</li> <li>Udlandspraktik - kan du vælge, imens du er i gang med uddannelsen</li> <li>Påbygning inden for studie- eller erhvervsrettede fag – kan vælges, imens du er i gang med uddannelsen</li> </ul> Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent kan du arbejde inden for hjemmeplejen/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse, og det psykiatriske område. Du har også mulighed for at læse videre på de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder.<br /> <br /><strong>Formelle krav</strong> <ol> <li>Du skal have et bevis for social- og sundhedshjælperuddannelsen, inden du kan påbegynde social- og sundhedsassistentuddannelsen</li> <li>Bevis for bestået Dansk på D-niveau</li> <li>Bevis for bestået Naturfag på E-niveau</li> <li>Bevis for grundlæggende førstehjælp (12 timers forløb) og elementær brandbekæmpelse</li> </ol> Såfremt du er over 25 år og <strong>ikke</strong> opfylder de formelle krav, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) der skal vedhæftes din ansøgning sammen med en plan for, hvordan du får opfyldt de formelle krav inden du kan påbegynde uddannelsen til assistent.<br /><br />For at opnå en realkompetencevurdering skal du ansøge via <a href="http://www.optagelse.dk/">www.optagelse.dk</a><strong> </strong>(Ungdomsuddannelse – GF2 SOSU retning). <em> </em><br /><br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du er motiveret for at være elev og er uddannelsesparat</li> <li>Du er fagligt nysgerrig og reflekterende</li> <li>Du er robust, og kan indgå i relationer med syge og sårbare mennesker</li> <li>Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer</li> <li>Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Individuelt tilrettelagte elevplaner</li> <li>Samtaler og opfølgning under hele uddannelsesforløbet</li> <li>Engagerede praktikvejledere og gode læringsmiljøer</li> <li>Tæt samarbejde mellem skole og praktik</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik må påregnes.<br /> <br />Du får løn i hele uddannelsesperioden. Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn. Ansøgningsskema til voksenelevløn klik <a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=39daff99-4866-4ba0-b71f-52e8c5729616"><u>her</u></a>. Skemaet skal vedlægges din ansøgning.<br /> <br />Forud for ansættelse kan ansættende virksomhed anmode om en straffeattest.<br /> <br /><strong>Vejledning til ansøgning</strong><br />Læs venligst denne vejledning, inden du påbegynder ansøgningen – <a href="http://www.ouh.dk/wm484561">Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema</a><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=13b308e0-f526-48f4-bfbf-ab27d19f9a72">.</a> Vi vil anbefale dig at printe vejledningen og have den liggende ved siden af, når du påbegynder ansøgningen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål om uddannelsen kan du kontakte:<br /> <br /><strong>Region Syddanmark</strong><br />Uddannelseskoordinator Anja Nørr Nielsen - <a href="mailto:anja.noerr.nielsen@rsyd.dk">anja.noerr.nielsen@rsyd.dk</a><br />Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Bente Brogaard - <a href="mailto:bente.brogaard@rsyd.dk">bente.brogaard@rsyd.dk</a><br /> <br /><strong>Assens Kommune</strong><br />Uddannelses- og udviklingskoordinator Lene Frandsen - <a href="mailto:lefra@assens.dk">lefra@assens.dk</a><br /> <br /><strong>Ærø Kommune</strong><br />Områdeleder ældreområdet/uddannelseskoordinator Anette Sørensen – <a href="mailto:aso@aeroekommune.dk">aso@aeroekommune.dk</a><br /> <br /><strong>Odense Kommune</strong><br />Uddannelseskoordinator Bente Høllsberg Filstrup - <a href="mailto:bhfil@odense.dk">bhfil@odense.dk</a><br />Uddannelseskoordinator Lotte Rosendorf Rasmussen - <a href="mailto:lrkl@odense.dk">lrkl@odense.dk</a><br />                <br /><strong>Ansættelsesproces</strong><br />Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra de samarbejdende virksomheder.<br /><br /><strong>Ansættelsessamtaler </strong><br />Der afholdes samtaler med de udvalgte kandidater i <strong>uge 35</strong> 2016.  <br /> <br />Ansøgningsfristen er den 1. juli 2016 kl. 12.00.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Kommune
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-07-2016 23:59
  Jobområder:
  Elever, Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Erfaren psykolog til Børnehus Syd i Esbjerg

  Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores højspecialiserede og unikke arbejdsplads - Børnehus Syd - beliggende i Esbjerg.

  Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores højspecialiserede og unikke arbejdsplads.<br /><br /><strong>Om stillingen:</strong><br />Vi søger pr. 1. august 2016 en dygtig og erfaren psykolog til vores psykologgruppe i Børnehus Syd i Esbjerg. Du skal have lyst til- og erfaring med at indgå i et bredt tværfagligt samarbejde, være stærk i din psykologfaglighed og du skal trives med at have ansvar for den psykologfaglige indsats og vurdering. Stillingen er normeret til 33,50 timer pr. uge.<br /><br />Det er en spændende stilling, hvor du skal have lyst til at udvikle en høj psykologfaglighed inden for overgrebsområdet, med ansvar for det psykologfaglige arbejde i huset, ligesom du vil være med til at præge det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br /><strong>Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver hovedsageligt at:</strong> <ul> <li>Gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner.</li> <li>Overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner.</li> <li>Udrede og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, herunder at udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere.</li> <li>Bidrage til Børnehusets funktion som vidensenhed.</li> </ul> <br /><strong>Endvidere i et vist omfang:</strong> <ul> <li>At yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb, samt til Børnehusets øvrige samarbejdspartnere.</li> <li>Sammen med Børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med Børnehusets øvrige samarbejdspartnere.</li> </ul> <br /><strong>Vi forventer af dig, at du:</strong> <ul> <li>Er uddannet psykolog – gerne med autorisation.</li> <li>Har erfaring fra området med udsatte børn og familier.</li> <li>Muligvis allerede har specifik erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, evt. erfaring med udrednings- og eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe.</li> <li>Har erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, der har det meget svært.</li> <li>Har høj grad af samarbejdskompetence.</li> <li>Har erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og at du kan lide at arbejde i en uforudsigelig hverdag, hvor fleksibilitet og tværfaglighed er omdrejningspunktet.</li> <li>Evner at bevare ro og overblik i pressede situationer.</li> <li>Har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer.</li> <li>Er "holdspiller" og evner samtidigt at arbejde selvstændigt og tage ansvar, både fagligt og organisatorisk.</li> </ul> Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen. Vi har fokus på opkvalificering og løbende videreuddannelse og forventer, at du som psykolog videreuddanner dig indenfor såvel det tværfaglige og tværsektorielle område, som det monofaglige. Vi tilbyder naturligvis supervision.<br /><br /><strong>Om Børnehusene</strong>:<br />Børnehus Syd er, sammen med landets 4 øvrige Børnehuse, et af initiativerne i Regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Børnehus Syd har placering i henholdsvis Odense og Esbjerg med fast bemanding i begge huse, og det er til huset i Esbjerg, vi søger en psykolog.<br /><br />Formålet med børnehusene er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest nænsomme indsats og hjælp med barnet/den unge i centrum.<br /><br />I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er her Børnehusets opgave i samarbejde med kommunen - og som led i den børnefaglige § 50 undersøgelse - at udrede barnets/den unges behandlingsbehov, samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.<br /><br />Børnehus Syd dækker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at være en del af et højspecialiseret og unikt hus, hvor du vil komme til at indgå i tæt samarbejde med Børnehus Syds socialrådgivere og øvrige psykologer.<br /><br />Som psykolog i Børnehus Syd får du muligheden for at være med til at skabe et fagligt fyrtårn, der såvel i regionen som på landsplan skal være medvirkende til et fagligt løft for området af sager med overgreb mod børn.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong>:<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem KL og DP.<br /><br />Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a> eller telefon 2910 4553.<br /><br /><strong>Bemærk ansøgningsfrist den 13. juni 2016 kl. 12.00.</strong><br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. juni 2016.
  Arbejdssted:
  Stormgade 55, 6700 Esbjerg
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  13-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb? Så har du nu muligheden for at blive en del af vores højspecialiserede og unikke arbejdsplads - Børnehus Syd i Odense.

  Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen over for børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb – så har du muligheden her.<br /><br /><strong>Om stillingen:</strong><br />Da en af vores psykologer er i lykkelige omstændigheder søger vi pr. 15. august 2016 en dygtig og erfaren psykolog til vores psykologgruppe i Børnehus Syd i Odense.<br /><br />Det er en spændende stilling, hvor du vil være med til at udvikle en høj psykologfaglighed inden for overgrebsområdet og præge det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, der er forankret i huset. Stillingen er normeret til 30 timer pr. uge.<br /> <br /><strong>Som psykolog i Børnehuset er dine opgaver hovedsageligt at:</strong> <ul> <li>gennemføre kortevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner</li> <li>overvære videoafhøringer af børn og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner</li> <li>udrede og vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov, herunder at udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere</li> <li>bidrage til Børnehusets funktion som vidensenhed</li> </ul> <br /><strong>Endvidere i et vist omfang:</strong> <ul> <li>at yde rådgivning og vejledning til kommunernes myndighedsrådgivere i sager om overgreb, samt til Børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> <li>sammen med Børnehusets socialrådgivere at deltage i tværsektorielle sagssamrådsmøder med Børnehusets øvrige samarbejdspartnere</li> </ul> <br /><strong>Vi forventer af dig, at du:</strong> <ul> <li>er uddannet psykolog – gerne med autorisation</li> <li>er stærk i din psykologfaglighed og trives med at have ansvar for den psykologfaglige indsats og vurdering</li> <li>gerne erfaring fra området med udsatte børn og familier og muligvis allerede specifik erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, evt. erfaring med udrednings- og eller behandlingsarbejde inden for denne målgruppe</li> <li>har erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme børn og familier, der har det meget svært</li> <li>har høj grad af samarbejdskompetence</li> <li>har erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og at du kan lide at arbejde i en uforudsigelig hverdag, hvor fleksibilitet og tværfaglighed er omdrejningspunktet</li> <li>evner at bevare ro og overblik i pressede situationer</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>er "holdspiller" og evner samtidigt at arbejde selvstændigt og tage ansvar, både fagligt og organisatorisk</li> </ul> Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams - socialrådgivere og psykologer - hvor det er den fælles indsats, der gør forskellen. Vi har fokus på opkvalificering og løbende videreuddannelse og forventer, at du som psykolog videreuddanner dig indenfor såvel det tværfaglige og tværsektorielle område, som det monofaglige. Vi tilbyder naturligvis supervision.<br /><br /><strong>Om Børnehusene</strong>:<br />Børnehus Syd er, sammen med landets 4 øvrige Børnehuse, et af initiativerne i Regeringens Overgrebspakke, som trådte i kraft den 1. oktober 2013. Børnehus Syd har placering i henholdsvis Odense og Esbjerg med fast bemanding i begge huse, og det er til huset i Odense, vi søger en psykolog.<br /><br />Formålet med børnehuse er dels at styrke rammerne for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og dels at barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest nænsomme indsats og hjælp med barnet/den unge i centrum.<br /><br />I børnehusene håndteres således sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. Det er her Børnehusets opgave i samarbejde med kommunen - og som led i den børnefaglige § 50 undersøgelse - at udrede barnets/den unges behandlingsbehov, samt at koordinere sagen, mens den er i Børnehuset.<br /><br />Børnehus Syd dækker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at være en del af et højspecialiseret og unikt hus, hvor du vil komme til at indgå i tæt samarbejde med Børnehus Syds socialrådgivere og øvrige psykologer.<br /><br />Som psykolog i Børnehus Syd får du muligheden for at være med til at skabe et fagligt fyrtårn, der såvel i regionen som på landsplan skal være medvirkende til et fagligt løft for området af sager med overgreb mod børn.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong>:<br />Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem KL og DP.<br /><br />Yderligere information kan du få hos børnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a> eller telefon 2910 4553.<br /><br />Ansættelsessamtaler forventes afholde den 23. juni 2016.
  Arbejdssted:
  Sanderumvej 105, 5250 Odense SV
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Odense Kommune arbejder benhårdt på at blive bedre til at understøtte beslutningstagerne med relevante og skarpe analyser. Hvis du brænder for at lave analyser og for at præge beslutningsprocesserne med gennemarbejdede tal og viden, er det dig, vi leder efter.

  <em>Odense Kommune arbejder benhårdt på at blive bedre til at understøtte beslutningstagerne med relevante og skarpe analyser. </em><br /><em>Hvis du brænder for at lave analyser og for at præge beslutningsprocesserne med gennemarbejdede tal og viden, er det dig, vi leder efter.</em><br /><br />Vi søger en erstatning for vores nuværende studentermedhjælper, som vi desværre må sige farvel til.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som primært ansvarsområde vil du i sommerhalvåret skulle koordinere og sikre målinger på de mange events, der afholdes i Odense, fx Tinderbox, Karrusel og HCA Festivals. Vi har et interviewteam, der laver ansigt-til-ansigt-interview med de besøgende. Du skal koordinere disse interviewere og derefter stå for afrapportering på resultaterne – sammen med de øvrige analysekonsulenter i kontoret.<br /> <br />Et andet ansvarsområde er Odense Kommunes borger- og virksomhedspanel. Her vil du skulle sætte spørgeskemaer op i Survey Xact og derefter analysere på resultaterne.<br /> <br />I den resterende tid kommer du i høj grad til at arbejde med registerdata i kommunens store datavarehus. Her er vores primære værktøj SAS Enterprise Guide, som er et databaseværktøj, der også har analytiske og statistiske funktioner.<br /> <br />Herudover kommer du til at arbejde med registerdata i kommunens store datavarehus. På nuværende tidspunkt er vores primære værktøj SAS EG, som er et databaseværktøj, der også har analytiske og statistiske funktioner. Vi anvender dog også meget Microsoft Excel og ind imellem det statistiske værktøj R.<br /> <br />Du vil også skulle understøtte det øvrige kontor til analytiske ad hoc-opgaver, når der er behov for assistance. Det vil blandt andet betyde, at du skal indgå i de større analyseopgaver, som løses af kontoret.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Er analytisk stærk - især inden for kvantitativ metode</li> <li>Er indskrevet på en videregående uddannelse på en relevant uddannelse, fx oecon, scient.pol, cand.merc. mfl.</li> <li>Har et stort drive og er god til at få tingene til at ske</li> <li>Har et positivt væsen og tør være opsøgende, både hvis du ser et forbedringspotentiale, og hvis der er kollegaer, der kunne bruge en ekstra hånd</li> <li>Har en veludviklet ordenssans</li> </ul>  <br />Vi håber således, at du både kan være dygtig til kvantitativ metode, samtidig med at du trives med at holde et overblik over dine egne ansvarsområder.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Økonomi & Effekt er en del af Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune og har hjemme på Odense Rådhus.<br />Staben, som du bliver en del af, har det overordnede ansvar for kommunens budgetter og finanser og samt står for regnskabsstyring af hele kommunen. Derudover driver vi afdelingsimplementering og udvikling af effektstyringsuniverset i organisationen samt er den centrale analyseafdeling, der både understøtter borgmester og forvaltninger.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.<br />Stillingen er til besættelse fra starten af august 2016.<br />Arbejdstiden forventes at være ca. 15 timer om ugen. Vi har i Odense Kommune naturligvis forståelse og respekt for, at du er studerende, og vi vil derfor tage hensyn til dine eksaminer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger om jobbet, kan du kontakte chefkonsulent Jacob Bojesen Larsen på 3012 0727 eller <a href="mailto:jacob@odense.dk">jacob@odense.dk</a> eller konsulent Sander Ehmsen på 3012 0726 eller <a href="mailto:saehm@odense.dk">saehm@odense.dk</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Send din ansøgning, dit CV samt dine aktuelle eksamenspapirer via linket herunder senest søndag den 12. juni 2016.<br />Ansættelsessamtaler gennemføres den 20. juni 2016.<br />Hvis du har eksaminer på dagen, så anfør det i din ansøgning, så finder vi et andet, passende tidspunkt.
  Arbejdssted:
  Økonomi & Effekt, Rådhuset
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura, Studerende
 • Vi søger en social- og sundhedsassistent, som arbejder rehabiliterende, motiverende og anerkendende.

  Vi søger en social- og sundhedsassistent til Havebæk Plejecenter 2 - Blomsterhaverne. Vi søger en person, som arbejder rehabiliterende, motiverende og anerkendende.<br /><br />Stillingen er primært med aftenvagt og arbejde hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Om os</strong> <br />Vi møder borgeren med en rehabiliterende tilgang det betyder, at vi samarbejder med borgerne, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /><br />Vi arbejder udfra et mål om, at støtte til at leve det selvstændige og meningsfulde liv med størst mulig livskvalitet. Vores målgruppe er borgere der har vedvarende sygdomsudvikling.<br /> <br />Vi er et plejecenter med plads til 72 borgere, heraf 18 på et demensafsnit. Personalet er tværfagligt sammensat af social og sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet vores forløb.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer at du arbejder rehabiliterende, motiverende og anerkendende. Du arbejder selvstændigt og indgår samtidig i team og tværfagligt samarbejde. Derudover forventer vi at du <ul> <li>Er rummelig og sætter pris på mangfoldighed</li> <li>Kan reflekterer over egen praksis og forholde sig konstruktivt hertil.</li> <li>Har humoristisk sans.</li> <li>Er psykisk robust.</li> <li>Har kendskab til IT, KMD- care</li> <li>Har faglig erfaring og tør tage ansvar</li> <li>Har et stabilt fremmøde</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>En arbejdsplads i udvikling, med plads til personlig udvikling</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>Fleksibilitet</li> <li>Teamarbejde</li> <li>Grundig introduktion</li> <li>En arbejdsplads med mange ressourcer og kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Stillingen er på 28 timer pr. uge, og primært med aftenvagt og arbejde hver 2. weekend.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Kathe Storm 6551 3267 eller assisterende rehabiliteringsleder Anita Andersen 6551 3299.<br /><br />Vi glæder os til at modtage din ansøgning.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 12. juni 2016, og vi forventer at holde samtaler den 20. juni 2016.<br /><br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Havebæk plejecenter 2 - Blomsterhaverne
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  12-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Musiklærer til Rosengårdskolen

  Vi søger endnu en engageret musiklærer med linjefag i musik, eller tilsvarende, til at være en del af det musikalske arbejde. Stillingen er primært i Børnemiljøet 0.- 6. klasse og ud over musik vil der være forskellige fag.

  <em>Vil være med til at udvikle musikundervisningen på skolen i tæt samarbejde med de øvrige musiklærere?<br />Brænder du for faget?<br />- så er du måske vores nye musiklærer!</em><br /><br />Vi søger endnu en engageret musiklærer med linjefag i musik, eller tilsvarende, til at være en del af det musikalske arbejde. Stillingen er primært i Børnemiljøet 0.- 6. klasse og ud over musik vil der være forskellige fag.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Rosengårdskolen er, og vil gerne vedblive at være, kendetegnet ved et blomstrende musikliv. Vi har almindelig musikundervisning, samspil, frivillig musik og kor og vi deltager gerne rundt om i byen til arrangementer.<br /> <br />Vi er en almindelig tresporet folkeskole med en tilknyttet specialafdeling, Fønix. Vi er 120 ansatte og 750 elever, men du kan læse meget mere om skolen på <a href="http://www.rosengaardskolen..odense.dk">www.rosengaardskolen..odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Faglige kompetencer <ul> <li>Erfaring med og interesse for klasseundervisning i almen skolen</li> <li>Musik på linje eller tilsvarende</li> <li>Gerne erfaring med korledelse og morgensang</li> <li>Gode ideer til den fortsatte udvikling af skolens musikmiljø-evner til at udføre disse, handling bag ordene</li> <li>Lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde med skolens øvrige musiklærere</li> </ul> Øvrige kompetencer <ul> <li>Være god til at skabe relationer i børnemiljøet og indgå i forskellige samarbejdsrelationer.</li> <li>Gerne erfaring med Dansk som andet sprog.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. august 2016. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Vil du vide mere kan du kontakte skoleleder René Kaaber eller souschef  Maya Lykke Nielsen på 63753700. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 10. juni 2016. Samtaler forventes afholdt den 13. juni 2016.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Rosengårdskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Er du til udvikling og spændende udfordringer, så er stillingen måske din.

  Beredskab Fyn er en sammenslutning af 9 beredskaber med 21 brandstationer. Du bliver en del af ledergruppen i Operativ Afdeling med reference til Beredskab Fyns operative chef.<br /> <br />Du får ansvaret for både Vagtcentralen, der har 9 faste medarbejdere og 5 tilkaldevikarer og for Odense Kommunes vægterkorps, der har 5 vægtere ansat.<br /> <br />Du vil få en vigtig ledelsesmæssig rolle i at udvikle og understøtte den fusionsproces, som Beredskab Fyn gennemløber, hvor vi i ledergruppen sammen med afdelingens mange dygtige medarbejdere skaber resultater for borgere og kommuner på Fyn. Din første opgave vil bestå i at hjemtage vagtcentraldriften for 7 slukningsområder på Fyn i samarbejde med medarbejdere på tværs af organisationen samt vores underleverandører.<br /><br /><strong>Om jobbet </strong><br />Dine ansvarsområder <ul> <li>Fastlægge rammer og mål for din afdeling.</li> <li>Sikre kvaliteten af driften samt sikre opfølgning herpå.</li> <li>Sikre at medarbejdernes kompetenceudvikling matcher kundernes forventninger.</li> <li>Repræsentere Beredskab Fyn ved kvartalsvise opfølgningsmøder med Falck.</li> <li>Personaleledelse.</li> <li>Forestå det ledelsesmæssige ansvar for forretningsudviklingsopgaver og projekter.</li> <li>Budgetmæssigt ansvar for Vagtcentralen og vægtere samt nye forretningsområder.</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br /><strong>Ledelsesmæssige kvalifikationer </strong>- vi forventer at du <ul> <li>Ser ledelse som en disciplin og gerne vil udvikle dig ledelsesmæssigt, samt at du enten er lederuddannet eller ønsker at gå i gang med en lederuddannelse på diplomniveau.</li> <li>Har en motiverende og tillidsskabende lederstil, hvor dialog, involvering og sparring med medarbejderne indgår som naturlige elementer for dig.</li> <li>Har overblik og evner at uddelegere og prioritere opgaver.</li> <li>Er kommunikerende i din ledelsesstil.</li> <li>Betragter forandringer som et vilkår på en moderne arbejdsplads.</li> <li>Ser værdien i at bidrage aktivt til udviklingen af samarbejdet med alle personalegrupper.</li> </ul> <strong>Faglige kvalifikationer</strong> <ul> <li>Bred faglig viden gennem kurser m.v. i beredskabsfagligt regi samt indgående indsigt i gældende normer, vejledninger og regler for området.</li> <li>Erfaring med drift af Vagtcentral/Vagtværn.</li> <li>Økonomistyring og budgetmæssigt tilsyn og opfølgning.</li> <li>Kendskab til vagtcentralsystemer - gerne IHM.</li> <li>Erfaring med personaleledelse, personaleudvikling og kompetenceløft.</li> <li>Superbruger i redningsberedskabets IT-systemer.</li> </ul> <strong>Personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du er uformel og har en humoristisk omgangsform samt ser værdien af en dialog- og værdibaseret ledelsesstil.</li> <li>Du hviler i dig selv, er handlekraftig og robust som person.</li> <li>Du trives med at stille dig op på ”ølkassen” og være dialogsøgende og udadvendt.</li> <li>Du kan sikkerhedsgodkendes til ”hemmelig” ved ansættelsen og kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Ansættelsen sker som områdeleder for Vagtcentral, Vægterkorps og Forretningsudvikling. Den gennemsnitlige arbejdstid er på 37 ugentligt. Der må forventes en del aktivitet uden for normal arbejdstid.<br /><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til operativ chef Hans Erik Nyfjord på 3033 4236 / mail <a href="mailto:haeny@beredskabfyn.dk">haeny@beredskabfyn.dk</a><br /><br />Du kan desuden læse mere om os på vores hjemmeside <a href="http://www.beredskabfyn.dk/">www.beredskabfyn.dk</a><br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er den 9. juni 2016, kl. 12.00, og vi forventer at holde samtaler i uge 24 2016. Så send os din ansøgning, CV og relevante uddannelsesbeviser. <br /> <br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Beredskab Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  09-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Teknik, Miljø og Brandvæsen
 • Du har set denne annonce før

  Studentermedhjælper til Bystrategisk Stab

  Er du glad for tal og analyser og kan du arbejde selvstændigt? - Så er du måske vores nye studentermedhjælper!

  <em>Er du glad for tal og analyser og kan du arbejde selvstændigt? - Så er du måske vores nye studentermedhjælper!</em><br /> <br />Bystrategisk Stab i Odense Kommune arbejder med den overordnede strategiske byudvikling i Odense. Vi arbejder med det plan- og boligstrategiske område samt strategiske byudviklingsprojekter som f.eks. omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade. Bystrategisk Stab er en del af Borgmesterforvaltningen.<br /> <br />Vi søger en studentermedhjælper, som har lyst til at engagere sig i en række forskellige opgaver, primært analyseopgaver. Opgaverne vil have tilknytning til det boligstrategiske arbejde samt plan- og byudviklingsområdet.<br /><br /><strong>Opgaver</strong> <ul> <li>Analyser af forskellig karakter</li> <li>Udarbejdelse af statistisk materiale</li> <li>Vedligeholdelse af monitoreringssystem</li> <li>Udarbejdelse af formidlingsmaterialer, notater og lignende</li> <li>Indgå i projektarbejde</li> <li>Diverse ad hoc opgaver</li> </ul> En af hovedopgaverne vil være at vedligeholde og videreudvikle et monitoreringssystem, der følger udviklingen i en række almene boligområder og byudviklingsområder i Odense.<br />Derudover vil du skulle stå for udviklingen af nye analysesystemer til bystrategisk brug. Det kræver dels teknisk arbejde, samt opfindsomhed og idégenerering.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse eller er studerende med samfundsfaglig indsigt</li> <li>Har gennemført minimum to år af din uddannelse med gode resultater</li> <li>Har god forståelse for statistik</li> <li>Har gode formidlingsevner både i skrift og tale</li> <li>Er god til Microsoft Office-pakken, særligt excel</li> <li>Er selvstændig og tør påtage dig udfordrende opgaver</li> <li>Kendskab til SAS er en fordel</li> </ul> Det er en fordel, hvis du har fornemmelse for at arbejde i databaser. Du vil især skulle arbejde med SAS Enterprise Guide.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Mulighed for at opnå et godt kendskab til et spændende arbejdsområde,hvor der i disse år sker meget</li> <li>Et afvekslende og udviklende job i en politisk ledet organisation, hvor du selv har indflydelse på opgaveløsningen</li> <li>Stor selvstændighed i arbejdet</li> <li>Gode kolleger og et godt socialt sammenhold</li> </ul> <strong>Arbejdstid</strong><br />Arbejdstiden er 10-15 timer pr. uge, det præcise timeantal aftales i fællesskab. Det vil være muligt at planlægge arbejdstiden fleksibelt, så det bedst muligt harmonerer med dine studier og samtidig tilgodeser behovet i Bystrategisk Stab.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Tiltrædelse snarest muligt. Delvis opstart juni og ellers fra august. Du vil få nogle timers introduktion fra vores nuværende studentermedhjælper. <br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Yderligere oplysninger: </strong><br />Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte chefkonsulent Hanne Rosenberg Christiansen på 2962 6659, mail: <a href="mailto:hrc@odense.dk">hrc@odense.dk</a> eller konsulent Bo Jessen på 23629604, mail: <a href="mailto:bojes@odense.dk">bojes@odense.dk</a>.<br />Har du spørgsmål om varetagelse af de konkrete opgaver er du velkommen til at kontakte vores nuværende studentermedhjælper Søren Klausen på 28743571, mail: <a href="mailto:sfkla@odense.dk">sfkla@odense.dk</a>. <br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er 8. juni 2016. Du bedes vedhæfte udskrift af dit karakterblad.<br />Samtaler forventes afholdt den 13. juni 2016.
  Arbejdssted:
  Bystrategisk Stab
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Studerende
 • Er du ergoterapeut og har lyst til at arbejde med borgere, som har en erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig?

  <em>Er du ergoterapeut og har lyst til at arbejde med borgere, som har en erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig?</em><br /><br />Udekørende daggruppe, Forløb Erhvervet Hjerneskade, søger en ergoterapeut på 30 timer pr. uge til et vikariat fra 1. august 2016 til 31. december 2016. <br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Udekørende gruppe Hjerneskadeområdet, Syd er geografisk placeret på Jacob Hansens vej.<br /><br />Gruppen specialisere sig i forhold til samarbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade, fx efter apopleksi eller traume. Gruppen blev etableret i forbindelse med organisationsændringer i Ældre- og Handicapforvaltningen januar 2015, og er derfor meget udviklingsorienteret, og det vil være vigtigt, at du har lyst til at bidrage til denne udvikling. Der er bl.a. fokus på at højne den faglige viden inden for hjerneskadeområdet, såvel tværfagligt som i forhold til monofaglige kompetencer.<br /><br />Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af ca. 22 social- og sundhedspersonaler, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut samt pt. 2 sygeplejersker, som øges til 3. Herudover er der tilknyttet elever og studerende. <br /> <br /><strong>Fokus for indsats</strong><br />Fokus for indsatsen er, at hjerneskadeborgere og deres pårørende ydes det bedste mulige koordinerede rehabiliteringsforløb, og at borgerne udnytter deres træningspotentiale.<br /><br />Medarbejderne skal i dette forløb både tænke i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi. Hvis funktionsnedsættelserne er permanente, skal der ydermere være fokus på fremtidsperspektiver, forebyggelse og mestring af komplekse problemstillinger.<br /><br />Det næste halve år vil der være en ekstra opmærksomhed på implementeringen af den rehabiliterende indsats. Vi vil styrke den relationelle koordinering i det tværfaglige samarbejde.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job med mulighed for at specialisere sig inden for erhvervede hjerneskader</li> <li>Tværfaglige kollegaer, som arbejder målrettet i henhold til borgers ønsker og behov ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Tværfagligt og monofagligt fællesskaber, som tager ansvar for opgaver – med samarbejde på tværs af geografi og specialer</li> <li>Et spændende, afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en høj faglighed og mestre ergoterapeutfaglige opgaver</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag der kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces</li> <li>Kan arbejde selvstændigt/selvtilrettelæggende, og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og tager del i at udvikle praksis</li> <li>Er robust og kan lide at ikke to dage ligner hinanden</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og Care</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Dorthe Weber på 24881707 hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Ansøgningsfrist er 8. juni 2019, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 28. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Hjerneskadeområde Syd, Udekørende daggruppe
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Hjerneskadeområde Syd

  Er du sygeplejerske og har lyst til at arbejde med borgere, som har en erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er stillingen måske noget for dig?

  <em>Er du sygeplejerske og har lyst til at arbejde med borgere, som har en erhvervet hjerneskade og deres pårørende, i tværfaglige teams, så er nedenstående måske noget for dig?</em><br /><br />Udekørende daggruppe, Forløb Erhvervet Hjerneskade, søger en sygeplejerske på 30 timer pr. uge fra 1. juli 2016 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Udekørende gruppe, Hjerneskadeområde Syd er geografisk placeret på Jacob Hansens vej.<br /><br />Gruppen specialisere sig i forhold til samarbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade, fx efter apopleksi eller traume. Gruppen blev etableret i forbindelse med organisationsændringer i Ældre- og Handicapforvaltningen januar 2015 og er derfor meget udviklingsorienteret, og det vil være vigtigt, at du har lyst til at bidrage til denne udvikling.<br /><br />Der er bl.a. fokus på at højne den faglige viden inden for hjerneskadeområdet, såvel tværfagligt som i forhold til monofaglige kompetencer.<br /><br />Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af ca. 22 social- og sundhedspersonaler, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut samt 2 sygeplejersker. Herudover er der tilknyttet elever og studerende. <br /> <br /><strong>Fokus for indsats</strong> <br />Fokus for indsatsen er, at hjerneskadeborgere og deres pårørende ydes det bedste mulige koordinerede rehabiliteringsforløb, og at borgerne udnytter deres træningspotentiale. Medarbejderne skal i dette forløb både tænke i løsninger inden for netværk, det omkringliggende samfund og velfærdsteknologi. Hvis funktionsnedsættelserne er permanente, skal der ydermere være fokus på fremtidsperspektiver, forebyggelse og mestring af komplekse problemstillinger.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et spændende job med mulighed for at specialisere sig inden for erhvervede hjerneskader</li> <li>Tværfaglige kollegaer, som arbejder målrettet i henhold til borgers ønsker og behov ud fra en rehabiliterende tankegang</li> <li>Tværfagligt og monofagligt fællesskaber, som tager ansvar for opgaver – med samarbejde på tværs af geografi og specialer</li> <li>Et spændende, afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>Har en høj faglighed og mestrer sygeplejefaglige udfordringer</li> <li>Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag,der kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces</li> <li>Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og tager del i at udvikle praksis</li> <li>Er robust og kan lide at ikke to dage ligner hinanden</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care</li> <li>Har kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Dorthe Weber, 24881707 hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br />Ansøgningsfrist er 8. juni 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt den 15. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Hjerneskadeområde Syd, Udekørende daggruppe
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du stud.jur. med lyst til at prøve kræfter med juraen uden for universitetets mure? Er du interesseret i lejeret? Kan du se dig selv i en rolle, hvor du er med til at understøtte den øverste politiske og administrative ledelse med forberedelse af mødemateriale og udarbejdelse af dagsordener?

  <em>Er du stud.jur. med lyst til at prøve kræfter med juraen uden for universitetets mure?  <br />Er du interesseret i lejeret?<br />Kan du se dig selv i en rolle, hvor du er med til at understøtte den øverste politiske og administrative ledelse med forberedelse af mødemateriale og udarbejdelse af dagsordener?</em><br /> <br />Så er du måske vores nye studentermedhjælper i Strategi og Jura i By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Vi søger en energisk studerende, der kan hjælpe med at løse forskellige opgaver 15 timer ugentlig i et vikariat.<br /> <br />Arbejdsopgaverne ligger primært i Huslejenævnets sekretariat. Her består opgaverne i sagsbehandling i form af skriftlig høring af sagsparterne og indhentning af dokumentation, udarbejdelse af sagsfremstillinger og afgørelser.<br /> <br />Herud over skal du sammen med resten af Strategi og Juras medarbejdere løse generelle sekretariatsunderstøttende opgaver. Opgaverne består blandt andet i at udarbejde dagsordener og referater i forbindelse med interne møder.<br /> <br />Vi tilbyder dig en spændende og dynamisk arbejdsplads, der giver dig en indsigt, der rækker helt ind i det kommunalpolitiske maskinrum.​<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du er: <ul> <li>Ambitiøs, imødekommende og engageret</li> <li>Stud.jur. eller lignende</li> <li>God til at formidle og se nye vinkler på indhold</li> <li>God til at samarbejde med mange forskellige mennesker på tværs af faglighed</li> <li>God til at have ”mange bolde i luften” – og ikke mindst at ”gribe dem” igen</li> <li>Effektiv og initiativrig</li> <li>God til at bevare overblik i en hektisk hverdag</li> </ul>  <br /><strong>Om os</strong><br />Strategi og Jura er en del af afdelingen Politik og Strategi, som er en støttefunktion for afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen. Afdelingen bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af forvaltningen.<br />Vi faciliterer og understøtter opgaver rundt om i forvaltningen, så vi sammen med vores kollegaer bliver endnu bedre til at løse vores kerneopgaver til gavn for borgere og erhvervsliv i Odense.<br /> <br />I Strategi og Jura arbejder vi primært med betjening af By- og Kulturudvalget, sekretariatsbistand til rådmand, direktør og chefgruppe, juridisk rådgivning, projektledelse samt sekretariatsbistand for huslejenævnet og beboerklagenævnet.<br /> <br />Sekretariatet for huslejenævnet beskæftiger sig bl.a. med klagesager om huslejens størrelse, lejeforhøjelser, istandsættelse i forbindelse med fraflytning, afregning af depositum, vedligeholdelsespligt, forbrugsregnskaber (varme, vand og el) og mangler ved lejeforholdets begyndelse.<br /> <br /><strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.<br />Stillingen er et barselsvikariat på 15 timer ugentligt til besættelse fra starten af august 2016.<br />Vi har i Odense Kommune naturligvis forståelse og respekt for, at du er studerende, og vi vil derfor tage hensyn til dine eksaminer.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Stine Dyhr Vestergaard på <a href="mailto:stves@odense.dk" style="line-height: 20.8px;">stves@odense.dk</a> eller 5146 4199 eller sagsbehandler Lillian Skov Petersen på <a href="mailto:lipet@odense.dk" style="line-height: 20.8px;">lipet@odense.dk</a> eller 6551 2668.​<br />Du kan læse mere om Odense Kommune og By- og Kulturforvaltningen på <a href="http://www.odense.dk/" style="line-height: 20.8px;">www.odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Send din ansøgning, dit CV samt dine aktuelle eksamenspapirer via linket herunder senest tirsdag den 7. juni 2016.<br />Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 16. juni 2016.
  Arbejdssted:
  By- og Kulturforvaltningen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  07-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura, Studerende
 • Vi søger 2 nye indsatskoordinatorer, som kan varetage den daglige opgave i forhold til dels at udvikle nye indsatser og dels matche leverandørerne til de indsatser, der efterspørges.

  Familie og Velfærd gik i januar 2015 nye spændende veje i helt nyt set up, hvor socialrådgivere og indsatsenhed sammen designer indsatserne til udsatte børn og unge og familier med udgangspunkt i en handleplan udarbejdet i samarbejde med borgeren.<br />Som ansat i Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU) bliver du en del af Odense Kommunes Familie og Velfærdsafdeling.<br /><br />Familie og Velfærd løfter Odenses mest specialiserede socialindsatser til børn og unge i alderen 0-18 år. Familie og Velfærd har et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i Børn- og Ungeforvaltningen, således at det specialiserede område kobles sammen med det almene og forebyggende. Den primære opgave er at skabe sammenhængende tilbud og støtte til børn, familier og fagfolk omkring børn og unge.<br /><br />Familie og Velfærd har et stærkt fagligt miljø, hvor vi arbejder teambaseret og med fokus på læring.<br /><br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />CIBU varetager dag- og døgnbehandling til børn, unge og familier, som har psykiske, sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Vi driver bæredygtige og fleksible dag- og døgntilbud, og vi fungerer som kraft- og videnscenter i forhold til udsatte børn og unge.<br />I forbindelse med en større organisationsændring i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning har vi siden januar 2015 haft fokus på, at kommunens myndighedsområde Børne- og Ungerådgivning (BUR) og CIBU skulle rykke tættere sammen med henblik på at løse opgaven for udsatte børn og unge på en endnu bedre måde. I den forbindelse blev der oprettet en Design- og Indsatsenhed, som har eksisteret siden 1. januar 2015. Der vil i denne enhed fremadrettet være et forstærket fokus på at sikre et udviklende og styrende samarbejde mellem BUR og CIBU. Enheden bliver derfor en vigtig aktør i forhold til at opretholde og styrke det gode samarbejde mellem BUR og CIBU.<br /><br />Vi søger 2 nye indsatskoordinatorer, som kan varetage den daglige opgave i forhold til dels at udvikle nye indsatser og dels matche leverandørerne til de indsatser, der efterspørges. Det drejer sig både om indsatser i vores egne enheder og indsatser hos eksterne aktører. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. august 2016.<br /> <br />Stillingerne, som begge er administrative stillinger, vil kræve indgående kendskab til både myndigheds- og leverandørfeltets område. Det er derfor afgørende at finde medarbejdere, der har erfaring fra myndigheds- og leverandørfeltet.<br /> <br /><strong>Dine opgaver</strong><br />Arbejdsopgaver vil omfatte <ul> <li>design og tilvejebringelse af de bedste indsatser hos interne og eksterne leverandører</li> <li>have tæt samarbejde/sparring med myndighedsrådgiverne om mulige indsatser</li> <li>vedligeholde og opdyrke det eksterne område</li> <li>have et tæt samarbejde med leverandører og vores økonomifunktion omkring kapacitet og sammensætning af indsatser</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du <ul> <li>har en socialfaglig uddannelse som socialrådgiver eller pædagog og gerne suppleret med relevant efteruddannelse</li> <li>har solid faglig indsigt i arbejdet med udsatte børn og unge</li> <li>har gode forhandlingskompetencer og en stærk gennemslagskraft</li> <li>er stærk i administrative opgaver</li> <li>er i stand til at arbejde systematisk og struktureret med henblik på at opnå de fastsatte mål</li> <li>har gode samarbejdsevner og har let ved at danne relationer til en bred gruppe af medarbejdere, ledere og private aktører</li> <li>er en stærk kommunikator som mestrer dialogen både mundtligt og skriftligt</li> </ul> <strong>Løn og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdsstedet er i CIBU på Ejby Kirkevej 15, men du skal forvente, at der hver uge vil være dage, hvor du arbejder i BUR i Birkeparken 72 B.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Odense Kommune arbejder med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og ud fra strategien NY virkelighed - Ny velfærd og <a href="https://noteshome.odense.dk/C12575A6004D1E39/0/35D16283E4A49F17C1257DA3005E754C/$FILE/Bilag_4.1.1_Notat%20Nye%20veje%20sammen.pdf" target="_blank" title="Nye Veje Sammen">Nye Veje Sammen</a>.<br /><br />Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Kasper Riedl på 61558449.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 7. juni 2016, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.<br /> 
  Arbejdssted:
  Center for Indsatser til Børn og Unge
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kolleger? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere, du møder? Så er du en af de nye sygeplejersker, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

  <em><strong>Har du lyst til at arbejde tværfagligt med dine kolleger? Og skaber du et ligeværdigt samarbejde med de borgere, du møder?</strong><br /> <br />Så er du en af de nye sygeplejersker, vi rigtig gerne vil have med ombord i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. </em><br /> <br /><strong>Hvem er vi?</strong><br />Odense er i forandring. Og det er vi også i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor vi har sat alle sejl til for at blive en rehabiliterende forvaltning. Det har vi, fordi vores mål er at støtte voksne mennesker i at leve selvstændige og meningsfulde liv med størst mulig livskvalitet.  <br /> <br />At møde borgerne med en rehabiliterende tilgang betyder, at vi samarbejder med de borgere, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Vi samarbejder med hinanden på tværs af fagligheder. Og så er det altid borgernes aktuelle livssituation, der sætter retningen for vores arbejde.<br /> <br />Lyder det som noget, du også gerne vil? Og har du lyst til at kaste din energi og din faglighed ind i at få drømme til at gå i opfyldelse? Så er det hos os, du skal være. Og vi har brug for dig. Vi opnormerer nemlig, fordi den sygeplejefaglige vinkel er en rigtig vigtig del af det tværfaglige samarbejde, der skal sikre de helt rigtige rehabiliteringsforløb til de borgere, der har brug for os.<br /> <br /><strong>Hvad skal du lave?</strong><br />Som sygeplejerske i Ældre- og Handicapforvaltningen skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i dagligdagen samt rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din sygeplejefaglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, udarbejdelse af plan, løbende evaluering og tilpasning af indsatser. Du vil også skulle dele ud af din sygeplejefaglige viden til andre faggrupper via sidemandoplæring og undervisning.<br /><br /><strong>Læs mere her</strong><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=296dafe4-c7da-49f4-a318-2e2d38866f02">Grundlaget for det faglige arbejde i ÆHF</a><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=a8e1fbec-208f-40d9-b1a0-2aeb3039f71a">Strategisk kompetenceudvikling i ÆHF</a><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=57ce0a44-55e0-4490-bb11-d0e57a0ac5df">Samarbejde om borgerens rehabiliteteringsforløb</a><br /><a href="https://odense.emply.net/GetFile.aspx?id=b81c6e5b-07fa-4d56-b8a2-2f0d9275edd4">Geografiske områder i ÆHF</a><br /> <br /><strong>Hvor skal du være?</strong><br />I Ældre- og Handicapforvaltningen er vi organiseret i fem rehabiliteringsforløb. Hvert forløb har fokus på én bestemt borgergruppe. Vi er organiseret på denne måde for bedst muligt at kunne støtte borgerne i den aktuelle livssituation, de er i. Det betyder, at vi er lidt mere specialister, end vi er generalister, og det er både godt for de borgere, der har brug for vores faglighed og for os selv, fordi vi kan fastholde et skarpt, fagligt fokus på bestemte borgergrupper.<br /> <br />De fem forløb er<br />  <ul> <li><em>Fysisk funktionsnedsættelse</em>, hvor borgerne har en fysisk funktionsnedsættelse. Den fysiske funktionsnedsættelse kan variere fra enkel til meget sammensat</li> <li><em>Vedvarende sygdomsudvikling</em>, hvor borgerne forventes at have et vedvarende og stigende behov for støtte og pleje</li> <li><em>Erhvervet hjerneskade</em>, hvor borgerne har få eller mange og sammensatte mentale og fysiske funktionsnedsættelser</li> <li><em>Sindslidelse</em>, hvor borgerne har en sindslidelse og brug for støtte til uddannelse, job eller et botilbud</li> <li><em>Medfødt hjerneskade</em>, hvor borgerne har en medfødt hjerneskade og modtager støtte til at kunne leve et så uafhængigt voksenliv som muligt</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer</strong><br />For alle stillingerne gælder, at vi søger sygeplejersker, som kan og vil<br />  <ul> <li>Indgå i den udvikling, der er i gang på arbejdspladserne i et tværfagligt samarbejde med forskellige fagligheder</li> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>Arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Reflektere, være åbne, fagligt nysgerrige og tage del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Dokumentere gennem IT - evt. allerede ved hvordan man arbejder i KMD Care.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Hos os får du en unik mulighed for at være med til at skabe den rehabiliterende forvaltning gennem<br />  <ul> <li>En tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>En udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>Høj social kapital</li> </ul> <strong>Vi søger sygeplejersker til to af vores fem forløb nemlig<br /> </strong><br /><a href="https://odense.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=8707" target="_blank" title="Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse">Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse</a><br /> <br /><a href="https://odense.emply.net/recruitment/VacancyAd.aspx?vacancyId=8708" target="_blank" title="Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling">Forløb Vedvarende Sygdomsudvikling</a><br /> <br />Læs nærmere om stillingerne og søg stilling ved klik på det enkelte forløb.<br /><br />Ansøgningsfrist er 6. juni 2016, kl. 12.00.
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicapforvaltningen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  06-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Matematiklærer til Risingskolen

  Risingskolen søger en matematiklærer, som meget gerne kan drengeidræt eller musik til skolens børnemiljø.

  Risingskolen søger en matematiklærer, som meget gerne kan drengeidræt eller musik til skolens børnemiljø.<br /><br /><strong>Om skolen</strong> <br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste år i høj grad har formået at omsætte skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br /><br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage, og har hver torsdag fordybelsesdag. På denne dag har underviseren samme klasse og samme fag hele dagen, og det er også om torsdagen at skolens overbygningselever 10 gange om året deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel række eksterne aktører.<br /> <br />På Risingskolen har vi i dette skoleår haft særlig fokus på udvikling af den understøttende undervisning, forældresamarbejde samt et fokus på skolens kerneopgave. Vi vægter arbejdet mellem forskellige faggrupper højt.<br /><br />I forbindelse med etablering af medarbejderarbejdspladser, så har vi valgt at etablere årgangsrum, hvor medarbejderne på årgangen sidder sammen og forbereder sig.<br /><br />Skolen har 700 elever fordelt på en stor almen del, en række med specialklasser (for elever med generelle indlæringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br /><br />På skolens ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br /><br /><strong>Vi ønsker os, at du</strong> <ul> <li>Har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen</li> <li>Brænder for dine fag, - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemføre undervisning</li> <li>Er interesseret i udvikle alle børn og unge i et forpligtende fællesskab med fokus på uddannelse og dannelse</li> <li>Åben og nysgerrig i forhold til nye tiltag, anderledes måder at gøre tingene på – det vil bestemt være en fordel.</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong><br />Cirka 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt på ledelse, lærere, pædagoger, teknisk og administrativt personale, - som alle hver dag gør deres yderste for at skabe gode rammer for læring og udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte skoleleder Pernille Wessel eller souschef Kathrine Vestergaad Dahl via skolens kontor på 6375 2300.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er mandag, den 6. juni 2016, kl.12.00, og vi forventer at holde samtaler 9. juni 2016.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  Barselsvikar (Indskolingen) til Ubberud Skole

  Vi har brug for en lærer, der kan varetage undervisning primært i vores ene integrerede 0.-1. klasse i matematik, engelsk, natur/teknologi og idræt. Der er desuden dansk i skemaet, som varetages i i tæt forberedelse og gennemførelse med en primær dansklærer.

  Ubberud Skole søger en lærer til et barselsvikariat i indskolingen pr. 1. august.<br /> <br />Vi har brug for en lærer, der kan varetage undervisning primært i vores ene integrerede 0.-1. klasse i matematik, engelsk, natur/teknologi og idræt.<br />Stillingens skema indeholder desuden dansk, som varetages i tæt forberedelse og gennemførelse med en primær dansklærer.​<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Ubberud Skole er en to-sporet skole med 400 elever beliggende i det vestlige Odense.<br />Vi er en udviklingsorienteret skole med højt til loftet og en rigtig god stemning blandt personalet.  <br />Vi har gode læringsarenaer både udendørs og indendørs.<br />Skolen er afdelingsopdelt, og lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i årgangs- og afdelingsteams.<br /> <br />Vi har rullende skolestart og aldersintegreret undervisning i indskolingen med parallellagte timer, så der er to lærere til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.<br /><br />Vi arbejder med én ugentlig fordybelsesdag samt strukturerede målsamtaler med eleverne i alle afdelinger.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan se yderligere oplysninger om skolen på <a href="http://www.ubberudskole.odense.dk/" style="line-height: 20.8px;">www.ubberudskole.odense.dk</a><br />Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte indskolingsleder Pernille Madsen på 6375 3202 eller skoleleder Jørgen Drost på 6375 3200.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag d. 5. juni 2016.<br />Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag d. 16. juni 2016.
  Arbejdssted:
  Ubberud Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • I staben Økonomi & Effekt søger vi en chefkonsulent, som bliver en central figur i forhold til at udvikle fremtidens økonomistyring i Borgmesterforvaltningen med fokus på effekt og resultater.

  <em>Brænder du for at udvikle værktøjer til økonomistyring, som skal sikre overblik og gennemsigtighed? Er du holdspiller, og bliver du motiveret af at bidrage til en kollektiv præstation? Og er det vigtigt for dig at være med til at skabe værdi for organisationen? Så er det måske dig vi søger som chefkonsulent i Økonomi og Effekt!</em><br /> <br />I staben Økonomi & Effekt søger vi en chefkonsulent, som bliver en central figur i forhold til at udvikle fremtidens økonomistyring i Borgmesterforvaltningen med fokus på effekt og resultater.<br /> <br />I Økonomi & Effekt understøtter vi arbejdet med byrådets otte effektmål, som udgør det konkrete styringsredskab for Odense Kommune og sætter rammen for vores arbejde. Vi betjener Økonomiudvalget og organisationen med økonomisk indsigt, samt politiske og strategiske analyser. Med afsæt i vores kerneopgaver har vi oversat de otte politiske mål til syv tværgående mål for Økonomi & Effekt og en række underliggende mål for vores kontorer, som vi arbejder ud fra.<br /><br />Du bliver en del af et team på 5 konsulenter, som har til opgave at understøtte organisationen med økonomistyring og udarbejdelse af diverse materialer til kvalificering af beslutningsprocesser. Vi holder af at udvikle os selv og vores opgaver sammen i en positiv og dynamisk hverdag, hvor der både er plads til at gå helt i dybden med vores opgaver, give faglig sparring og se på det igangværende med nye øjne.<br />  <br />Et af vores mål er at udvikle økonomistyringen hen i mod en mere transparent økonomi og skabe et prioriteringsgrundlag for det politiske niveau, chefgruppen og den enkelte chef. Dermed sikres en sund økonomi, hvor pengene bruges, hvor de gør mest gavn.<br /> <br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vores nye chefkonsulent skal medvirke til udviklingen af økonomistyringen, herunder understøtte organisationen i at virkeliggøre ambitionen, om at arbejde systematisk og målrettet i vores tilgang og brug af metoder, i forhold til vedvarende af optimere vores økonomiske ramme. <br /><br /><strong>Du vil blive en central figur i forhold til at</strong> <ul> <li>Indgå i arbejdet omkring det økonomiske årshjul</li> <li>Designe, udvikle og implementere fremtidens økonomistyring i Borgmesterforvaltningen</li> <li>Understøtte afdelinger/chefer bl.a. igennem en åben dialog og godt samarbejde - og ved at medvirke til at sikre et professionelt beslutningsgrundlag</li> <li>Udarbejde materiale til forskellige mødefora som fx Økonomiudvalg og chefgruppen</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Du byder ind med en stærk faglighed kombineret med evnen til at skabe gode relationer og effektive samarbejder. Du er garant for en høj troværdighed, fordi du evner at kombinere din evne til at arbejde systematisk, strategisk og resultatorienteret med dine faglige styrker og din tillidsskabende tilgang til andre.<br />Du vil få ansvar for projekter med særlig tyngde og betydning, og det vil derfor være væsentligt, at du arbejder selvstændigt og professionelt.<br /><br /><strong>Herudover forventer vi, at du</strong> <ul> <li>Evner at være faglig sparringspartner for både kollegaer og ledelse</li> <li>Har et strategisk blik – ofte bredt og på tværs</li> <li>Har en proaktiv adfærd – og altid ”går foran”</li> <li>Er nytænkende og motiveres af udviklingsprojekter</li> <li>Er udadvendt og tillidsskabende</li> <li>Ser diversitet i dit team som en styrke</li> <li>Bidrager til den sociale kapital på tværs af vores fire kontorer.</li> </ul>  <br />Herudover er det en forudsætning, at du har en relevant akademisk uddannelse – eks. cand.oecon, cand.scient pol, cand.merc eller lign.<br /> <br /><strong>Om Økonomi & Effekt</strong><br />I Økonomi & Effekt er vi 90 medarbejdere fordelt i fire kontorer; Effekt & Analyse, Økonomistyring & Regnskab, Udbud & Kontraktstyring og Budget & Finans. Lederteamet består derfor af chefen for Økonomi & Effekt og de fire kontorchefer.<br /> <br />Stillingen er placeret i Økonomistyring & Regnskab. Kerneopgaverne i Økonomistyring & Regnskab er ud over økonomistyringen og controlling, årsregnskabet og regelsættet for den økonomiske styring i Odense Kommune. Økonomistyring & Regnskab har også en opgave omkring automatisering af arbejdsprocesser inden for økonomiområdet.  Ansvaret for kommunens tilgodehavender i forhold til borgerne er også en af vores opgaver, ligesom systemejerskabet for IT-systemerne ØS-Indsigt, Debitor samt Ejendomskatter og forsikringer er en del af opgaveporteføljen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte regnskabschef Kirsten Pilely via mail kp@odense.dk eller på tlf. 2139 3313 med spørgsmål om stillingen.<br /> <br /><strong>Ansættelsesvilkår</strong><br />Der er tale om ansættelse i en fast stilling på fuld tid.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og relevante faglige organisation.<br />Tiltrædelse 1. august.<br /> <br /><strong>Ansættelsesproces</strong><br />Der er ansøgningsfrist den 5. juni<br />Første samtalerunde er den 8. juni<br />Anden samtalerunde forventes afholdt den 15. juni<br />Imellem første og anden samtalerunde vil der være et testforløb.
  Arbejdssted:
  Odense Rådhus
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Specialtandlæger til Tandreguleringscenter Fyn

  Vi søger dygtige og kvalitetsbevidste specialtandlæger til vores fagligt stærke og engagerede team. Har du de nødvendige kompetencer, vil vil meget gerne have dig som en del af vores team.

  <em>Vi søger dygtige og kvalitetsbevidste specialtandlæger til vores fagligt stærke og engagerede team. Har du de nødvendige kompetencer, vil vil meget gerne have dig som en del af vores team.</em><br /><br />Vi søger en fuldtids specialtandlæge til fastansættelse pr. 15. august 2016 til Tandreguleringscenter Fyn. Derudover søger vi en fuldtids barselsvikar for en af vores specialtandlæger pr. 15.august 2016. Vi er interesserede i både deltids- og fuldtidsansøgere.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Tandreguleringscenter Fyn er en sammenlægning af den ortodontiske service for 5 fynske kommuner (Nyborg, Nordfyn, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Odense) og har en population på omkring 66.000 børn og unge.<br /><br />Du vil arbejde sammen med 6 erfarne kollegaer samt dygtige og engagerede tandplejere, klinikassistenter og tandteknikere. Hvert team har et klinikrum med tre stole, hvor opgaverne bliver uddelegeret til tandplejere og klinikassistenter. Tandreguleringscenter Fyn har egen røntgenafdeling og tandteknik. Vi bruger TMTand journalsystem, Romexis til røntgen og Onyx til cephalometri.<br /><br /><strong>Vi ønsker en specialtandlæge der:</strong> <ul> <li>Er fagligt dygtig, engageret og omhyggelig.</li> <li>Er kvalitetsbevidst i forhold til både service og faglighed.</li> <li>Har gode samarbejdsevner og fokus på god trivsel.</li> </ul> <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Et fagligt stærkt miljø med løbende kalibreringsmøder.</li> <li>En arbejdsplads i løbende udvikling inden for service, kvalitet og arbejdsmiljø.</li> <li>Gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling.</li> <li>Eget kursusbudget.</li> <li>Gode fysiske rammer.</li> <li>Mulighed for at være med til at videreudvikle tandreguleringscentret.</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesforhold</strong><br />Løn og ansættelsesvilkår vil blive aftalt efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Ønsker du nærmere oplysning om jobbet, så kontakt overtandlæge Birgit Klausen på telefon 6551 5500 eller på mail <a href="mailto:bsjk@odense.dk">bsjk@odense.dk</a>.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Tandreguleringscenter Fyn
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Drømmer du om at komme til at arbejde strategisk i spændingsfeltet mellem politik og kommunal forvaltning? Kunne du tænke dig at komme tæt på beslutningerne i et kommunalt samarbejde - og vil du være med til at videreudvikle de fynske kommuners fælles målsætninger? Så er du måske vores nye kollega!

  Drømmer du om at komme til at arbejde strategisk i spændingsfeltet mellem politik og kommunal forvaltning? Kunne du tænke dig at komme tæt på beslutningerne i et kommunalt samarbejde - og vil du gerne være med til at videreudvikle de fynske kommuners fælles målsætninger gennem organisationen Byregion Fyn?<br /> <br />Så leder vi i øjeblikket efter den helt rette person, enten nyuddannet eller med et par års erfaring, der har lige de faglige kvalifikationer, vi leder efter - og som ikke er bange for at gå ind i en organisation, hvor tempo og forandringer er et grundvilkår.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Byregion Fyn er et udviklings- og samarbejdsprojekt mellem Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner. Målet for byregionen er at understøtte vækst og udvikling, tiltrække arbejdskraft, virksomheder, kompetencer og investeringer til Fyn.<br /> <br />Det betyder, at byregionens sekretariat, med afsæt i ”Strategi Fyn”, i øjeblikket varetager opgaver som politisk interessevaretagelse for de fynske kommuner, udvikling af en samlet fynsk infrastruktur og udarbejdelsen af en fælles strategisk planlægning på Fyn.<br /> <br />De fynske kommuner har imidlertid ambitioner om at styrke samarbejdet og du vil blive ansat ind i en organisationer, hvor nye opgaver og målsætninger med stor sandsynlighed vil blive tilføjet i den nærmeste tid. Som den ene af tre sekretariatsmedlemmer kan du derfor se frem til at være med til at føre den fynske byregion ind i en ny periode<br /><strong> <br />Kort sagt er sekretariatet sat i verden for at:</strong> <ul> <li>Facilitere det fynske politiske samarbejde og udmønte de beslutninger, der tages.</li> <li>Sikre koordinering og sammenhæng mellem de fælles planlægningstiltag, indsatsområder og projektsamarbejder, der igangsættes på Fyn.</li> <li>Understøtte en løbende, åben dialog mellem de fynske kommuner.</li> <li>Drive igangsættelsen af nye projekter.</li> <li>Sikre det faglige grundlag for en aktiv fynsk stillingtagen til væsentlige fynske dagsordener og udfordringer set i landspolitisk perspektiv.</li> </ul>  <br /><strong>Sekretariatets generelle arbejdsopgaver er:</strong> <ul> <li>At understøtte de fynske kommuner i deres arbejde for at varetage fynske interesser på den nationale scene.</li> <li>Facilitering af fælles fynske fora som Borgmesterforum, Kommunaldirektørforum og Planchefnetværk.</li> <li>Udgøre indgang i forhold til fælles fynske kommunale anliggender.</li> <li>Løbende monitorering af fælles fynske kommunale interesseområder.</li> <li>Ansvar for igangsættelse af konkrete samarbejdsprojekter med baggrund i Strategi Fyn.</li> <li>Ansvar for kommunikationen mellem de fynske kommuner samt eksternt i forhold til fælles fynske interesseområder.</li> <li>planlægning, facilitering, opsamling og opfølgning af Fyns Fremtid konferencer.</li> </ul> Sammen med dine kollegaer vil du få en nøglerolle i arbejdet med at sikre fremdrift i og forankring af samarbejdet mellem de fynske kommuner.<br /><br /><strong>Din motivation for at være med er, at du vil</strong>: <ul> <li>Være tæt på den fynske udvikling.</li> <li>Være med til at præge processerne i kommunernes øverste beslutningslag.</li> <li>Løse en meget kompleks opgave, der samtidig rummer en høj grad af frihed.</li> </ul>  <br /><strong>Om dig</strong><br />Som nyuddannet forlanger vi naturligvis ikke, at du kan stille med erfaring. Til gengæld har vi forventninger til, at du har drive og gåpåmod og ikke er bange for, at vi stiller høje krav til selvstændighed og dine løsningsevner. Til gengæld kan vi tilbyde dig en stilling, hvor der er god mulighed for at få prøvet sig selv af og indhøste værdifuld erfaring.<br /> <br />Vi forventer derfor, at du har personlige kompetencer og en uddannelsesbaggrund, der gør dig parat til at indgå i en sammenhæng, hvor du skal: <ul> <li>Lede og facilitere processer med inddragelse af flere forskellige interessenter.</li> <li>Have stærke formidlingsevner, både i tale og i skrift.</li> <li>Have en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at arbejde i en politisk ledet organisation.</li> <li>Være analytisk tænkende og agere struktureret.</li> <li>Være netværksskabende - åben og udadvendt.</li> <li>Evne at samarbejde med mange forskellige parter.</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Sammen med din kollega arbejder du i praksis for de ni fynske kommuner, der står bag Byregion Fyn.<br /> <br />Stillingen er en fuldtidsstilling, der fysisk og organisatorisk er placeret i Bystrategisk Stab, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune, hvor du indgår i det faglige miljø.<br />Stillingen ønskes besat snarest muligt. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til Teamleder Jacob Pedersen på <a href="mailto:jacpe@odense.dk">jacpe@odense.dk</a> eller tlf. 40 29 03 93, eller Chef for Bystrategisk Stab, Trine Skammelsen på tlf. 30 55 47 88.<br /> <br /><strong>Det praktiske</strong><br />Du kan også læse mere om Byregion Fyn på <a href="http://www.byregionfyn.dk/">www.byregionfyn.dk</a><br /><br />Ansøgningsfrist er 5. juni. Samtalerne forventes holdt i ugerne 25 eller 26. <br /> 
  Arbejdssted:
  Bystrategisk Stab
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  05-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog / ergoterapeut til Munkehatten

  Stillingen er på 30 timer om ugen med tiltrædelse pr. 1. juli 2016 eller snarest muligt. Du skal påregne skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend.

  Stillingen er på 30 timer om ugen med tiltrædelse pr. 1. juli 2016 eller snarest muligt. Du skal påregne skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend. <br /><br />Munkehatten er et botilbud for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der bor 45 beboere i alderen 22-70 år, hvoraf størsteparten af beboerne er immobile. I dagtimerne har beboerne tilbud om beskæftigelse i henholdsvis Munkehattens aktivitetstilbud samt eksterne aktivitetstilbud.<br /><br />Munkehatten er bygget i 2012 og er delt op i tre bo-afdelinger, et aktivitets- og samværscenter samt en aflastning. Hver borger bor i sin egen lejlighed med stue/tekøkken, soveværelse og bad. Derudover er der fælles arealer, hvor man kan spise sin frokost, se film, læse og være sammen med andre beboere. Rundt om huset er der grønne arealer og stier. Vi har et stort caféområde, hvor vi bl.a. viser film, får besøg af bands, holder sommerfest, julefrokost, fastelavn, nytår mm.<br /><br />Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang i forhold til den enkelte beboer. En af dine arbejdsopgaver vil være at opstille og arbejde med rehabiliteringsmål med udgangspunkt i borgerens drømme og ønsker. Derudover skal du vejlede og hjælpe borgeren med diverse praktiske gøremål, såsom bl.a. planlægning, økonomi og læsning af post. Der vil også være opgaver som personlig pleje.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>har lyst til at arbejde med alternativ kommunikation</li> <li>respekterer beboerens ønsker, behov og ressourcer</li> <li>har fokus på et godt samarbejde med pårørende</li> <li>kan arbejde i et miljø med tværfaglighed</li> <li>har lyst til at arbejde i teams</li> <li>er åben og tydelig i din kommunikation</li> <li>trives med administrative opgaver, og kender til dokumentation af det faglige arbejde</li> <li>har kørekort og kendskab til edb på brugerniveau</li> </ul> <strong>Personlige egenskaber</strong><br />Vi søger en medarbejder, som er nærværende og lyttende over for borgere, pårørende og samarbejdspartnere og som besidder en høj grad af empati, da vi vægter selvbestemmelse og relationel koordinering højt. Desuden er det væsentligt at kunne træffe selvstændige beslutninger i den enkelte situation.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde en arbejdsplads , som</strong> <ul> <li>har en værdibaseret tilgang til arbejdet</li> <li>har borgerens selvbestemmelse og selvstændighed i centrum</li> <li>arbejder med borgernes sansestimulering</li> <li>har fokus på medarbejderinddragelse og tværfagligt samarbejde</li> <li>kompetenceudvikler medarbejderne</li> <li>har fokus på social kapital og arbejdsmiljø</li> <li>arbejder med den motiverende samtale som værktøj</li> <li>opstiller mål ud fra SMARTE-modellen og ressourceblomsten</li> </ul> <strong>Vi holder åbent hus den 1. juni 2016, kl. 14.30 til 15.30. Du bedes møde kl. 14.30 for information og rundvisning. Tilmelding skal ske til Mette Hejesen på <a href="mailto:mhej@odense.dk">mhej@odense.dk</a>.</strong><br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte assisterende rehabiliteringsleder Mette Hejesen på 51482325 eller rehabiliteringsleder Christian Juul Hansen på 29 25 10 66.<br /><br />Ansøgningsfrist er 5. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Munkehatten
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  05-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet), Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • I Børneterapien er en tidsbegrænset stilling som fysioterapeut ledig til besættelse pr. 1. august 2016 og frem til 30. juni 2017.

  I Børneterapien er en tidsbegrænset stilling som fysioterapeut ledig til besættelse pr. 1. august 2016 og frem til 30. juni 2017. Stillingen er på 30 timer ugentligt.<br /> <br />Børneterapien er en del af Familie- og Velfærdsafdelingen, og er en dynamisk organisation med 24 specialiserede medarbejdere fordelt på 2 teams samt administrativt personale. Småbørnsteamet består af 12 ergo- og fysioterapeuter til specialområdet småbørn og skoleteamet består af 12 ergo- og fysioterapeuter til Specialområdet, skole. Den ledige stilling er i skoleteamet, primært med arbejdsopgaver på Nørrebjergskolen. Børneterapien anvender ICF-CY som referenceramme for indsatser.<br /> <br /><strong>Arbejdsopgaver i Specialområdet skolebørn</strong><br />Skoleteamet dækker ergo- og fysioterapeutiske opgaver i relation til skolebørn i alderen 5 – 18 år i specialundervisningstilbud på 9 skoler i Odense Kommune. Nørrebjergskolen er en specialskole for børn med omfattende og generelle indlæringsvanskeligheder og børn med multiple funktionsevnenedsættelser, hvor der er 7 ergo- og fysioterapeuter fra Børneterapien tilknyttet.<br /><br />Ergo- og fysioterapeuterne arbejder primært undervisningsrelateret efter Folkeskoleloven i tæt samarbejde med klassernes personale og forældrene med sigte på at fremme elevernes deltagelse i undervisningen. Desuden varetages ergo- og fysioterapeutiske opgaver efter Serviceloven og genoptræningsopgaver efter Sundhedsloven.<br /><br />Stillingen indeholder derfor mangeartede fysioterapeutiske opgaver som undersøgelse, arbejde med hjælpemidler, vejledning og sparring med klassernes personale samt træning med børnene primært på hold eller i klassen, men også enkelte individuelle træningsindsatser. Der er desuden administrative opgaver, herunder evaluering og journalisering af indsatser.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du har</strong> <ul> <li>Viden og erfaring med børneområdet inden for vurdering, vejledning og formidling, hjælpemidler samt træningsindsatser</li> <li>Fokus på kvalitet og effektivitet i din opgaveløsning</li> <li>Evne til at arbejde selvstændigt med en klar fysioterapeutisk profil</li> <li>Vilje til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med flere faggrupper og børnenes forældre</li> <li>Fleksibilitet og overblik til at prioritere mellem mange og forskelligartede opgaver</li> <li>Engagement og mod på at være en aktiv deltager i Børneterapiens samlede opgavevaretagelse, faglige udvikling og vores fælles gode arbejdsmiljø</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et velkvalificeret og udviklingsorienteret fagligt miljø med kultur for samarbejde og gensidig sparring mellem ergo- og fysioterapeuterne</li> <li>Mulighed for samarbejde med forskellige fagpersoner</li> <li>Mulighed for at arbejde med mange forskelligartede behov hos børnene og de unge</li> <li>Mulighed for personlig og faglig udvikling</li> <li>Et spændende, travlt og varieret job</li> <li>Et arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />For yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Malene Fabricius på 2139 2659 eller teamleder Ingrid Lange på 2494 0578. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.<br /><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 3. juni 2016, og vi forventer at holde samtaler fredag, den 10. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Familie- og Velfærdsafdelingen - Børneterapien
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje, Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Niels Bohr Børnehus

  I Børnehuset Niels Bohr arbejder vi bevidst med følgende ”værdi-ord”: Omsorg – tryghed –anerkendende pædagogik – nærvær - socialisering. Dette er udgangspunktet i vores pædagogik og når det er til stede, skabes der udvikling og læring.

  Niels Bohr Børnehus søger en pædagog til en 33 timers stilling fra den 1. august 2016.<br /><br />Niels Bohr Børnehus består af 22 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Vi er en del af Børneinstitution Munkebjerg, som ud over Niels Bohr børnehus består af børnehusene.; Albanigade, Dronningens Asyl, Vandtårnet, Strikkegåden, Børneborgen og Chr. Sonnesvej<br /><br />I Børnehuset Niels Bohr arbejder vi bevidst med følgende "værdi-ord": Omsorg – tryghed –anerkendende pædagogik – nærvær - socialisering. Dette er udgangspunktet i vores pædagogik og når det er til stede, skabes der udvikling og læring for vores børn. Trygge børn har overskud til at tage det næste skridt og lære nye færdigheder, både socialt og kognitivt. Vi er et hus med stor mangfoldighed socialt og kulturelt og ser dette som et positivt særkende.<br /><br />For at skabe optimale udviklings- og læringsrum har vi valgt at inddele børnene i:<br />Hus1 på Niels Bohrs Allé 10<strong>:</strong> med de to vuggestuer og <strong>”</strong>Bølgerne”, som består af de yngste børnehavebørn. Hus 2 på Skovsbovænget, hvor de ældste børnehavebørn holder til. Husene er forbundet med sti igennem vores legepladser. Vi har valgt ikke at sætte alder på grupperne, men ser i stedet på barnets udvikling og venskaber. Derfor planlægges der også fordybelsesgrupper på tværs af grupperne og husene i dagligdagen.<br /><br />Stillingen er i øjeblikket på børnehavegruppen, men du vil også komme til at arbejde med vuggestuebørn, da vi har valgt at strukturere børnehuset, som vi har.<br /><br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et dejligt børnehus, hvor der er let til grin og godt med humor.</li> <li>Glade børn og forældre.</li> <li>Fleksibilitet og engageret personale og ledelse.</li> <li>Mulighed for at arbejde med ”pædagog-fagligheden” og læringsfællesskaber.</li> <li>Et hus med plads til mangfoldighed.</li> <li>En spændende dagligdag som ikke lignede den i går.</li> </ul> <strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Er uddannet pædagog.</li> <li>Har erfaring og interesse for både vuggestue og børnehavebørn.</li> <li>At du kan arbejde og se dig selv i et hus og ikke nødvendigvis på en bestemt gruppe.</li> <li>Er fagligt engageret, initiativrig og samtidig kan bevare overblikket.</li> <li>Motorik interesseret - du har evt. diplom i motorik.</li> <li>Viden og interesse for at styrke børns sprogtilegnelse.</li> <li>Kan lide udeliv og bruger det aktivt – legepladsen er også et læringsrum.</li> <li>Kan arbejde struktureret og stadig være fleksibel.</li> <li>Er god til at se barneperspektivet.</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis dette har vakt din interesse, så ring og aftal tid til besøg på 6375 2930. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig pædagogisk leder Jeannette Moos på 2979 7133.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 3. juni 2016 og vi forventer at holde samtaler den 21. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Niels Bohr Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  Faglig dygtig pædagog til Vandtårnet Børnehus

  Faglig dygtig pædagog på 35 timer til børnehavegruppe søges til Vandtårnet børnehus. Vandtårnet har plads til 32 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. De fysiske rammer er små, til gengæld er der på mange måder højt til loftet. Vi vægter den gode dømmekraft i det pædagogiske arbejde højt.

  Børnehuset Vandtårnet søger en faglig dygtig pædagog til børnehavegruppen. <br /> <br /><strong>Hvem er vi</strong><br />Vi er en del af Institution Munkebjerg, som består af 7 børnehuse der samarbejder tæt. Vi er et lille børnehus med stolte traditioner i hjertet af Odense. I Vandtårnet er der plads til 32 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.<br /><br />Personalet består af 4 pædagoger, to medhjælpere og en studerende, samt en daglig pæd. leder. Det sidste halve år har der været stor udskiftning i personalegruppen. Derfor søger vi en, der på den ene side vil være med til at bevare husets traditioner og kultur, og som på den anden side, kan byde ind med ideer til husets fremtid. De fysiske rammer er små, til gengæld er der på mange måder højt til loftet. Vi vægter den gode dømmekraft i det pædagogiske arbejde frem for regelsæt og procedurer.<br /><br />Fundamentet i vores arbejde er anerkendelse, nærvær og tryghed.<br /> <br /><strong>Hvad tilbyder vi</strong> <ul> <li>Skønne børn, der er vant til nærværende voksne, en engageret forældregruppe, som bakker vores arbejde op.</li> <li>Fagligt dygtige kolleger, der brænder for at skabe de bedste betingelser for alle børn.</li> <li>Ledelse der arbejder med "fritsættende ledelse" - hvilket betyder, at du bliver lyttet til og har indflydelse på diverse beslutningsprocesser.</li> <li>En arbejdsplads hvor du i høj grad kan få lov at dyrke det du brænder for.</li> </ul> <strong>Vi stræber efter en personalesammensætning, hvor alle har forskellige kompetencer. Vores nye kollega skal derfor kunne se sig selv i en eller flere af understående punkter:</strong> <ul> <li>Ønske om og gerne erfaring med at være praktikvejleder</li> <li>Interesse for musik og bevægelse</li> <li>Interesse for udeliv</li> <li>Interesse for at benytte sig af byens mange kulturelle tilbud</li> <li>Skriftlig stærk og gerne med uddannelse i inklusion</li> </ul> <strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, har du mulighed for at ringe til børnehuset på 6375 1736.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 35 timer ugentlig med tiltrædelse 1. august 2016.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag, den 3. juni 2016, og ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag, den 16. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Vandtårnet børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Agedrup Skoles ungemiljø

  Agedrup Skole søger en dygtig og engageret lærer til skolens ungemiljø (6. – 9. klasse). Vi søger en lærer med dansk og tysk som linjefag, som brænder for at arbejde med folkeskolens ældste klassetrin.

  Agedrup Skole søger en dygtig og engageret lærer til skolens ungemiljø (6. – 9. klasse).<br /><br />Agedrup Skole er en tosporet folkeskole med ca. 500 elever og en SFO med ca. 160 elever. Skolen er placeret i udkanten af Odense i naturskønne omgivelser ved skov og å.<br /><br />Skolen er organiseret i selvledende årgangs- og storteam, og i øjeblikket er vi i gang med at realisere folkeskolereformen og de bagvedliggende idealer om et sammenhængende børne- og ungeliv. Herudover er vi meget optagede af at få det bedste frem i alle børn uanset køn, niveau, læringsstil og social baggrund.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en lærer med dansk og tysk som linjefag, som brænder for at arbejde med folkeskolens ældste klassetrin. Kompetencer inden for læse/skriveudvikling og/eller linjefag i et af kulturfagene vil være en klar fordel, men ikke noget krav.<br /><br /><strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>Er fagligt velfunderet inden for dine fag</li> <li>Er engageret og har et optimistisk og positivt livssyn</li> <li>Er dygtig til at skabe inspirerende læringsmiljøer for dine elever</li> <li>Er dygtig inden for læringsledelse, klasserumsledelse og relationskompetence</li> <li>Vil indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med elever, forældre, kolleger og ledelse</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Du får verdens dejligste børn, en engageret forældregruppe og nogle helt fantastiske kolleger. Som medarbejder på Agedrup Skole vil du desuden få et stort professionelt råderum, og du vil være medansvarlig for skolens samlede udvikling.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til skoleleder Mohammed Bibi på 2126 5960 eller souschef Christian Hovendal på 5121 2152. Du er også velkommen til at besøge skolens hjemmeside <a href="http://www.agedrupskole.odense.dk/">http://www.agedrupskole.odense.dk</a>. <br /><br /><strong>Det praktiske </strong><br />Ansøgningsfristen er fredag, den 3. juni 2016, kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt torsdag den 9. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Agedrup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Tør du at tage ansvar og kaste dig ud i opgaverne på lige fod med kommunikationskonsulenter og journalister? Så har du nu mulighed for at få den praktiske erfaring, du sjældent opnår under studiet. Vi søger to studerende inden for kommunikation og journalistik til en travl kommunikationsafdeling.

  <em>Tør du at tage ansvar og kaste dig ud i opgaverne på lige fod med kommunikationskonsulenter og journalister?Så har du nu alletiders mulighed for at få den praktiske hands-on erfaring, som du sjældent opnår under selve studiet. Vi søger to studerende inden for såvel kommunikation som journalistik til en travl kommunikationsafdeling.<br /> </em><br /><strong>Om os</strong><br />Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har én kerneopgave, og det er at få borgerne i Odense Kommune i uddannelse eller job, og Kommunikationsteamets fornemmeste opgave er at understøtte dette. Vi arbejder derfor på at formidle viden og inspiration internt i forvaltningen og eksternt til Odenses borgere. Det er vores opgave, at ledelse, stab og drift er klædt bedst muligt på til at takle denne udfordring.<br /> <br />Som studentermedhjælper i Kommunikation, kommer du til at indgå i et kreativt team med mange forskellige kompetencer, som vi ikke er bange for at sætte i spil i det daglige arbejde. Der er ofte fart på i hverdagen, men vi har altid fokus på at udføre vores opgaver med stor professionalisme, faglighed og præcision – og der er altid plads til grin - og kage. Vi er en del af en stor, politisk organisation, og vi arbejder derfor med både strategisk og praktisk kommunikation, både internt og eksternt.<br /> <br /><strong>Om jobbet</strong><br />Den journalistiske studentermedhjælp vil især komme til at arbejde med story-telling på video samt journalistisk produktion til SoMe. På kommunikationsområdet vil studentermedhjælperen arbejde med en række andre interne og eksterne kommunikationsopgaver.<br /><br />Vi laver aldrig det samme to dage i træk, men opgaverne vil typisk høre under: <ul> <li>Tekstforfatning.</li> <li>Videoproduktion.</li> <li>Konsultation og udførelse af kommunikative opgaver for andre afdelinger i forvaltningen.</li> <li>Web-redigering og opsætning.</li> <li>Opslag på sociale medier.</li> <li>Dataindsamling og analyse i forbindelse med større projekter.</li> <li>Design og layout af blandt andet brochurer og præsentationer.</li> <li>Layout af vores interne digitale nyhedsmagasin – BSF INSIDE.</li> <li>Billedredigering.</li> <li>Interviews til artikler.</li> <li>Ad hoc understøttelse af Kommunikationsteamet.</li> </ul> Opgaverne i teamet veksler altid meget, og selv om der til tider vil være opgaver som korrekturlæsning eller administration, så kan vi godt love, at du som studentermedhjælper i Kommunikation ikke bare bliver sat til at hente kaffe og lægge aviser på plads. Vi er tre ansatte i Kommunikation med byens flotteste udsigt fra Tolderlundsvej 2, 9. sal over Odense by og havn.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />På grund af opgavernes høje faglighed forventer vi, at du som minimum er godt i gang med dit studie – og kan være tilknyttet i mindst et år. Derudover forventer vi, at du har: <ul> <li>Et højt niveau af skriftligt og mundtligt dansk.</li> <li>Forståelse for og kendskab til skriftlig og mundtlig kommunikation.</li> <li>Forståelse for strategisk kommunikation på sociale medier.</li> <li>Grafisk sans og et godt blik for layout.</li> <li>Indgående kendskab til Officepakken inkl. Power Point og Publisher.</li> <li>Kendskab til Adobe Photoshop og InDesign.</li> <li>Erfaring med webredigering og videoproduktion.</li> <li>Kendskab til Sitecore eller lignende CMS-systemer.</li> <li>Interesse for kommunal politik.</li> </ul> Hvis du synes, at dette lyder som dig, og hvis du har mod på at springe ud på dybt vand, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Diana Hoffmann Nielsen på <a href="mailto:dihni@odense.dk">dihni@odense.dk</a> eller på tlf. 61 38 44 51.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Du ansættes i Kommunikationsteamet, som hører under Stabens ledelsessekretariat og refererer til lederen af Kommunikationsteamet. <br />Stillingen er på ca. 15 timer om ugen med mulighed for stor fleksibilitet i fordelingen af arbejdsdage. <br /><br /><strong>Ansøgningsprocessen</strong><br />Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 3. juni kl. 12.00.<br />Vi forventer at holde samtaler d. 9. juni.<br /><br />Følg vores Facebook-side - <a href="https://www.facebook.com/studerendeiodensekommune?fref=ts"><strong>Studerende i Odense Kommune</strong></a> - og hold dig opdateret på de nyeste studiejob og praktikstillinger. <br /> 
  Arbejdssted:
  Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ledelsessekretariatet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling, Studerende
 • Du har set denne annonce før

  Social- og sundhedsassistenter til Kalørgruppen

  Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse, Område Vest søger 4 nye kollegaer til faste stillinger, 32-35 timer ugentlig i dagvagt.

  Vi søger 4 nye kollegaer til faste stillinger hurtigst muligt. Arbejdstiden vil være mellem 32-35 timer ugentligt i dagvagt med weekendvagt hver 2. weekend. Fra omkring 1. september 2016 hver 3. weekend.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />Kalørgruppen er en stor gruppe bestående af 60 medarbejdere, sammensat af SSH ´ere, SSA´ere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter.<br /><br />I Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse yder vi hjælp og støtte til borgere, som alene har en fysisk funktionsnedsættelse, og som er i stand til at planlægge og tage initiativ i forhold til eget rehabiliteringsforløb.<br /><br />Vi oplever et stort flow i vores borgergruppe, og mange borgere modtager kun hjælp og støtte i en kortere periode. Vi er med til at bemande en sundhedsklinik, hvor borgerne kan få hjælp til f.eks. medicindosering, sårpleje og injektioner.<br /> <br />Vi er i fuld gang med at implementere den rehabiliterende tankegang og har fokus på tværfagligt og sammen med borgerene at lave udredning. Vi går om meget kort tid i gang med næste skridt, hvor vi skal have fokus på plan, indsats, evaluering og herunder de 12 rehabiliteringsforløb.<br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>Et målrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv</li> <li>Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling</li> <li>En fyldestgørende introduktion</li> <li>Et udfordrende, selvstændigt og meget varieret arbejde i højt tempo</li> <li>Et godt tværkollegialt samarbejde, hvor vi hjælper og støtter hinanden</li> <li>En gruppe med godt humør og god social kapital</li> </ul> <strong>Vi forventer at du</strong> <ul> <li>ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget mål</li> <li>kan støtte den enkelte borger og tilpasse/graduere støtten løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer</li> <li>kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgeren og kollegaernes arbejde</li> <li>kan arbejde selvstændigt og struktureret med en høj grad af ansvarsfølelse,</li> <li>er dynamisk, åben, faglig nysgerrig og motiverende</li> <li>vil arbejde med dig selv, og tør forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>er robust og kan bevare overblikket i en travl hverdag, samt har et stabilt fremmøde</li> <li>har kørekort</li> <li>er sikker i egne kompetencer</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Ilse Vrist Christensen på 21495198 hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingerne.<br /><br />Ansøgningsfrist er 3. juni 2016, kl. 12.00.  <br /> 
  Arbejdssted:
  Kalørgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejersker til Kalørgruppen

  Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse, Område Vest søger sygeplejersker til henholdvis fast stilling og vikariat, 30-35 timer ugentlig.

  Vi søger 2 sygeplejersker til henholdsvis en fast stilling og et vikariatet indtil 31. oktober 2016. Begge stillinger er 30-35 timer ugentlig og med tiltrædelse hurtigst muligt.<br /> <br /><strong>Om os</strong> <br />I Forløb Fysisk Funktionsnedsættelse arbejder vi rehabiliterende med borgeren som nærmeste samarbejdspartner. Du vil komme til at arbejde i en udekørende gruppe, hvor vi samarbejder på tværs af faggrupper.<br /><br />Borgerne i forløbet har alene en fysisk funktionsnedsættelse. Funktionsnedsættelsen kan variere fra enkel til meget sammensat og vil for nogle af borgerne være ophørende, mens den for andre vil være vedvarende. Forløbet er præget af et højt borgerflow.<br /> <br />Kalørgruppen er en stor gruppe bestående af 60 medarbejdere, sammensat af SSH ´ere, SSA´ere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter. Vi er med til at bemande en sundhedsklinik, hvor borgerne kan få hjælp til f.eks. medicindosering, sårpleje og injektioner.<br /> <br />Vi er i fuld gang med at implementere den rehabiliterende tankegang og har fokus på tværfagligt og sammen med borgerene at lave udredning. Vi går om meget kort tid i gang med næste skridt, hvor vi skal have fokus på plan, indsats, evaluering og herunder de 12 rehabiliteringsforløb. <br /> <br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En tværfaglig arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet i henhold til borgerens ønsker og mål ud fra en rehabiliterende tilgang</li> <li>Et afvekslende og selvstændigt job i et højt tempo</li> <li>Mulighed for faglig sparring og udvikling</li> <li>Et miljø med højt fagligt niveau og mange erfarne kollegaer</li> <li>En udviklingsorienteret arbejdsplads</li> <li>Høj social kapital, et åbent og positivt miljø med plads til humor</li> <li>Dagvagter med weekendvagt hver 4. weekend</li> </ul> <strong>Forventninger til dig</strong><br />Som sygeplejerske i Ældre- og Handicapforvaltningen skal du bl.a. være med til at kvalificere det tværfaglige og helhedsorienterede arbejde i dagligdagen samt rent fagligt understøtte vores dygtige personalegrupper. Du skal ligesom os andre arbejde rehabiliterende og forebyggende, og det betyder, at du spiller ind med din sygeplejefaglighed i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Det gælder både, når vi snakker udredning af borgerne, udarbejdelse af plan, løbende evaluering og tilpasning af indsatser.<br /><br />Du vil også skulle dele ud af din sygeplejefaglige viden til andre faggrupper via sidemandoplæring og undervisning. <ul> <li>Indgå i den udvikling, der er i gang på arbejdspladserne i et tværfagligt samarbejde med forskellige fagligheder</li> <li>Arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme og har fokus på hvilke faglige tiltag, der kan understøtte borgerens egne mål og styrke deres mestring</li> <li>Er omstillingsparat og imødekommende. Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et målrettet tværfaglige samarbejde</li> <li>Reflektere, være åben, fagligt nysgerrig og tage del i at udviklingen sker i praksis</li> <li>Dokumentere gennem IT - evt. allerede ved hvordan man arbejder i KMD Care/ Èn plan</li> <li>Du har lyst til såvel personlig  som faglig udvikling</li> <li>Du har kørekort</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældede overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Du er velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Ilse Vrist Christensen på 21495198 hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingerne.<br /><br />Ansøgningsfrist er 3. juni 2016, kl. 12.00.<br /> 
  Arbejdssted:
  Kalørgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Rengøringsassistent Sanderum skole

  Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat? Så er du måske vores nye kollega. Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.

  <strong>Rengøringsassistent til Ejendom</strong><br />Trives du godt med mange opgaver? Er du omstillingsparat? Så er du måske vores nye kollega. Vi søger en rengøringsassistent, som vil få ansvar for udførelsen af rengøringsopgaver i en af vores mange bygninger.<br /><br />Rengøring i Odense Kommune hører til under enheden kaldet Ejendom.<br /> <br /><strong>Hvad er Ejendom?</strong><br />Vi er en enhed, der varetager alle opgaver omkring vores ejendomme. Vores vision er at holde hus med kommunens bygninger, så vi sammen med brugerne kan udfordre og udvikle med faglig stolthed. Ejendom blev dannet i juni 2012, da en række centrale enheder og decentrale afdelinger blev slået sammen og lagt under By- og Kulturforvaltningen.<br />Vi er samlet set ca. 550 ansatte, hvilket dækker over rengøringsassistenter, teknisk service medarbejdere, samt administrative medarbejdere.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Selvstændigt ansvar.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Engageret arbejdsplads med gå på mod og glæde.</li> <li>Relevant efteruddannelse.</li> </ul>  <br /><strong>Dine opgaver:</strong><br />Du skal udføre rengøringsopgaver som beskrevet i rengøringsinstruktionen.<br />Som rengøringsassistent vil du referere til rengøringslederen i distriktet i Ejendom under By- og Kulturforvaltningen.<br /> <br /><strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Kan tale, læse og forstå dansk.</li> <li>Overholder rengøringsinstruktionerne.</li> <li>Er et engageret og positivt menneske, der vil være med til at gøre en forskel.</li> <li>Kan arbejde selvstændigt.</li> <li>Kan arbejde blandt børn og unge.</li> </ul>  <br /><strong>Vi vil i jobansøgningerne lægge vægt på at du:</strong> <ul> <li>Er fleksibel/omstillingsparat.</li> <li>Er mødestabil.</li> <li>Er omgængelig og præsentabel.</li> <li>Har erfaring med rengøring fra tidligere opgaver.</li> <li>Er selvstændighed.</li> <li>Har AMU- Grundlæggende rengøringskursus</li> </ul>  <br /><strong>Praktisk:</strong><br />Som ansat i Odense Kommune får du gennemsnitlig 29 timers arbejdsuge.<br /><br />Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for skolerengøring med 3F.<br /><br />Som ansat i Odense kommune Ejendom kan du forvente at skulle flytte arbejdsområde.<br />Send os en ansøgning, som indeholder hvorfor du søger job hos os og hvad du har lavet før, gerne med referencer.<br /> <br /><strong>Yderligere spørgsmål:</strong><br />Har du spørgsmål om stillingen er du velkommen til at kontakte rengøringsleder Jette Trolle på tlf. 21258346.
  Arbejdssted:
  Sanderumskole
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  03-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Rengøring,Ejendomsservice og Håndværk
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Strikkegården

  Strikkegården er et hus bestående af 32-36 børnehavebørn og 12 vuggestue børn. Der arbejdes en del på tværs af børnehaven og vuggestuen. Det gøres der bl.a. ved et læreplans temaforløb, men også i det daglige. På hjemmeside kan der læses om hvilken pædagogik og værdier, der lægges vægt på.

  Børneinstitution Munkebjerg søger en pædagog til Børnehuset Strikkegården til deres børnehave.<br /><br />Strikkegården er et hus bestående af 32-36 børnehavebørn og 12 vuggestue børn. Det er et hus, hvor der arbejdes en del på tværs af børnehaven og vuggestuen. Det gøres der bl.a. ved et læreplans temaforløb, men også i det daglige.<br /> <br />På institutions Munkebjergs og Strikkegårdens hjemmeside kan der læses om hvilken pædagogik og værdier, der lægges vægt på, her skal dog understreges, at børns fysiske og psykiske trivsel samt læring og udvikling er i centrum. Læs mere her på <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bimunkebjerg">Munkebjerg</a> eller <a href="http://subsites.odense.dk/subsitesbi1/bimunkebjerg/topmenu/boernehusene/strikkegarden">Strikkegården</a>.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en pædagog, der <ul> <li>Kan begejstres og er et troværdigt menneske</li> <li>Kan arbejde i et åbent og fleksibelt hus</li> <li>Tør forandringer</li> <li>Er åben for at gå i dialog om innovative ideer</li> <li>I samarbejde med sine kollegaer kan skabe trygge og udviklende rammer for børnegruppen</li> <li>Evt. har en diplom i social inklusion</li> <li>Arbejder værdsættende og anerkendende overfor både børn og voksne</li> <li>Kan arbejde deltagende og nærværende med alle børns ret til at være i et fællesskab</li> <li>Kan arbejde med positionering (ikke skemalagt positionering)</li> <li>Evt. har musik og drama kompetencer</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>Et velfungerende børnehus, hvor mennesket er i centrum</li> <li>Et børnehus hvor personalets arbejdsmiljø tages alvorligt</li> <li>Et hus med grin og humor</li> <li>Et hus hvor vi lytter til hinanden og bruger dialog vejen</li> <li>Et job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>Et hus der er åben for nye input</li> <li>Et hus hvor der er mulighed for relevant kompetence udvikling</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om en fast stilling på 35 timer og med tiltrædelse 1. august 2016.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Der vil <strong>kun</strong> være mulighed for, at se børnehuset og snakke med daglig leder og to pædagoger fra børnehaven den 26. maj 2016, kl. 17 - 18 i Strikkegården Børnehuset, Bjerregårdsvej 16. Dette har vi besluttet, for ikke at blive forstyrret i vores daglige pædagogiske arbejde med børnene. Daglig leder Anita Nielsen tlf.: 6138 4952.<br /> <br />Ansøgningsfrist er torsdag, den 2. juni 2016, og vi forventer at holde samtaler uge 24 2016.<br /> <br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Strikkegården Børnehus
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet)
 • Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer? Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever? Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes? Kan du være en aktiv, engageret og motiveret samarbejdspartner i relationen til dine kolleger?

   <br /><em>Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer?</em><br /><em>Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever?</em><br /><em>Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes?</em><br /><em>Kan du være en aktiv, engageret og motiveret samarbejdspartner i relationen til dine kolleger?</em><br /><em>Kan du få øje på det, der virker?</em><br /><em>Er du en robust voksen, som vores robuste børn kan spejle sig i?</em><br /><em>Så har vi brug for dig!</em><br /><br /><strong>Vi søger 1 ny kollega pr. 1. august 2016 til kommende 1.årgang.</strong><br /><strong>Stillingen indeholder</strong>: <ul> <li>Dansk</li> <li>N/T</li> <li>Drenge- og pigeidræt</li> <li>Billedkunst</li> <li>Kristendom</li> <li>Understøttende undervisning</li> </ul> Personalet i indskolingen <ul> <li>samarbejder om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse i årgangsteamet.</li> <li>har ansvar for, at personaleressourcerne bliver anvendt optimalt.</li> <li>arbejder med styrkebaseret pædagogik.</li> <li>tilrettelægger en del af undervisningen uden for skolen på nogle af årgangens ugentlige udedag/fordybelsesdag.</li> </ul> <br /><strong>Vi søger 1 ny kollega til barselsvikariat pr. 1.august til kommende 4. og 5.årgang.</strong><br /><strong>Stillingen indeholder:</strong> <ul> <li>Matematik 4. årgang</li> <li>N/T 4. og 5. årgang</li> <li>Kristendom 4. og 5. årgang</li> <li>Studietid 4. årgang</li> <li>Idræt 4. og 5. årgang</li> <li>Evt. pigesvømning , men ikke et krav 5. årgang</li> </ul> Personalet i mellemtrin <ul> <li>samarbejder om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse i årgangsteamet.</li> <li>har ansvar for, at personaleressourcerne bliver anvendt optimalt.</li> <li>samarbejder med klubpersonalet om elevernes trivsel.</li> </ul>  <br />I vores arbejde med at realisere folkeskolereformen har vi fokus på: <ul> <li>Inkluderende fællesskaber</li> <li>Potentialer i det flerfaglige samarbejde</li> <li>Målstyret undervisning</li> <li>Årgangssamarbejde og fagteamsamarbejde</li> </ul> Skolens værdigrundlag bygger på engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. Se mere på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a><br /> <br />Vil du være med på holdet, og vil du bidrage med lidt mere end det nødvendige, så send os din ansøgning med eksamensbevis og cv.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne er på fuld tid<br /><br /><strong>Vil du vide mere:</strong><br />Er du velkommen til at kontakte indskolingsleder Stine Black på 63753111, <a href="mailto:stbl@odense.dk">stbl@odense.dk</a> eller souschef Christin Wichmann på 63753102, <a href="mailto:chwic@odense.dk">chwic@odense.dk</a>, og få ydereligere oplysninger om stillingerne.<br /><br /><strong>Ansøgningsfrist:</strong><br />Den 2. juni 2016 kl. 12.00.<br />Der holdes samtaler den 6. juni 2016. <strong>                      </strong><br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  To lærere til Tarup Skole

  Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer? Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever? Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes? Kan du være en aktiv, engageret og motiveret samarbejdspartner i relationen til dine kolleger?

   <em>Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer?</em><br /><em>Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever?</em><br /><em>Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes?</em><br /><em>Kan du være en aktiv, engageret og motiveret samarbejdspartner i relationen til dine kolleger?</em><br /><em>Kan du få øje på det, der virker?</em><br /><em>Er du en robust voksen, som vores robuste børn kan spejle sig i?</em><br /><em>Så har vi brug for dig!</em><br /><br /><strong>Vi søger to nye kolleger pr. 1. august 2016 til kommende 1. og 2. årgang.</strong><br /><strong>Stillingerne indeholder</strong>: <ul> <li>Dansk</li> <li>Matematik</li> <li>N/T</li> <li>Engelsk</li> <li>musik</li> <li>Drenge- og pigeidræt</li> <li>Billedkunst</li> <li>Kristendom</li> <li>Understøttende undervisning</li> </ul> <br />Personalet i indskolingen <ul> <li>samarbejder om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse i årgangsteamet.</li> <li>har ansvar for, at personaleressourcerne bliver anvendt optimalt.</li> <li>arbejder med styrkebaseret pædagogik.</li> <li>tilrettelægger en del af undervisningen uden for skolen på nogle af årgangens ugentlige udedag/fordybelsesdag.</li> </ul> <br />I vores arbejde med at realisere folkeskolereformen har vi fokus på: <ul> <li>Inkluderende fællesskaber</li> <li>Potentialer i det flerfaglige samarbejde</li> <li>Målstyret undervisning</li> <li>Årgangssamarbejde og fagteamsamarbejde</li> </ul> <br />Skolens værdigrundlag bygger på engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. Se mere på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a><br /> <br />Vil du være med på holdet, og vil du bidrage med lidt mere end det nødvendige, så send os din ansøgning med eksamensbevis og cv.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår:</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingerne er på fuld tid.<br /><br /><strong>Vil du vide mere:</strong><br />Er du velkommen til at kontakte indskolingsleder Stine Black på 63753111 eller stbl@odense.dk.<br /><br /><strong>Ansøgningsfristen:</strong><br />2. juni 2016 kl. 12.00.<br />Der holdes samtaler den 6. juni 2016.  <strong>          </strong>           <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  1 fast lærer til mellemtrinet på Tarup Skole

  Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer? Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever? Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes? Kan du være en aktiv, engageret og motiveret samarbejdspartner i relationen til dine kolleger?

  <em>Kan du skabe relationer til elever med forskellige kompetencer?</em><br /><em>Ved du, hvor vigtig en voksen du skal være for dine elever?</em><br /><em>Kan du motivere dine elever og give dem troen på, at de kan lykkes?</em><br /><em>Kan du være en aktiv, engageret og motiveret samarbejdspartner i relationen til dine kolleger?</em><br /><em>Kan du få øje på det, der virker?</em><br /><em>Er du en robust voksen, som vores robuste børn kan spejle sig i?</em><br /><em>Så har vi brug for dig!</em><br /><br /><br /><strong>Vi søger 1 ny kollega pr. 1. august til kommende 4. og 5. årgang.</strong><br /><strong>Stillingen indeholder:</strong> <ul> <li>Dansk 4. årgang</li> <li>Håndværk og design (gerne med maskinkursus) 4. og 5. årgang</li> <li>Matematik 4. årgang</li> <li>Billedkunst 4. og 5. årgang</li> <li>Studietid 4. årgang</li> </ul>  <br />Personalet i mellemtrin <ul> <li>samarbejder om fagenes indhold og undervisningens tilrettelæggelse i årgangsteamet.</li> <li>har ansvar for, at personaleressourcerne bliver anvendt optimalt.</li> <li>samarbejder med klubpersonalet om elevernes trivsel.</li> </ul>  <br />I vores arbejde med at realisere folkeskolereformen har vi fokus på: <ul> <li>Inkluderende fællesskaber</li> <li>Potentialer i det flerfaglige samarbejde</li> <li>Målstyret undervisning</li> <li>Årgangssamarbejde og fagteamsamarbejde</li> </ul> <br />Skolens værdigrundlag bygger på engagement, fællesskab, trivsel og udvikling gennem læring. Se mere på <a href="http://www.tarupskole.odense.dk/">www.tarupskole.odense.dk</a><br /> <br />Vil du være med på holdet, og vil du bidrage med lidt mere end det nødvendige, så send os din ansøgning med eksamensbevis og cv.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Stillingen er på fuld tid. <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte souschef Christin Wichmann på 63753102, <a href="mailto:chwic@odense.dk">chwic@odense.dk</a>, og få yderligere oplysninger om stillingen.<br /><br /><strong>Ansøgningsfrist:</strong><br />Den 2. juni 2016 kl. 12.00.<br />Der holdes samtaler den 6. juni 2016.<strong>                       <br /> </strong><br /> 
  Arbejdssted:
  Tarup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Hos os får du en aktie i transformationen af Odense fra stor dansk by til dansk storby. Du er med til at gøre hverdagen lettere for odenseanerne, mens arbejdet med at bygge letbanen står på. Du bidrager til at skabe en større indsigt i og forståelse for Odenses udvikling.

  <strong>Hvem er vi?</strong><br />Hos os får du en aktie i transformationen af Odense fra stor dansk by til dansk storby. Du er med til at gøre hverdagen lettere for odenseanerne, mens arbejdet med at bygge letbanen står på. Du bidrager til at skabe en større indsigt i og forståelse for den byudvikling, der vil sætte sit præg på Odense i de kommende år. Og du får selv indsigt i at arbejde med professionel kommunikation i praksis på et vigtigt samfundsprojekt med en stor bevågenhed.<br /> <br />Odense Letbane P/S står for at projektere og anlægge letbanen i Odense frem mod åbningen i slutningen af 2020. I kommunikationsafdelingen er vores primære opgave at øge odenseanernes, ikke mindst vores umiddelbare naboers, viden om letbaneprojektet. Vi er seks fastansatte kommunikatører i afdelingen, heraf to med en baggrund som journalist. <br /> <br /><strong>Hvem er du?</strong><br />Vi søger en åben og imødekommende studerende, der gerne vil prøve kræfter med et meget alsidigt kommunikationsjob i én af byens mest spændende og travle offentlige virksomheder.<br /> <br />Din primære opgave bliver at producere historier til vores egne medieplatforme – hjemmeside, sociale medier og så videre. Men der vil også være både praktiske opgaver på kontoret samt kommunikationsopgaver ude af huset.<br /> <br />Vi er et travlt kommunikationskontor, så det er vigtigt at du er god til at tage fat og kan bidrage selvstændigt. Derfor er det også en stor fordel, hvis du har erfaring med at producere selvstændigt indhold, så du kan fortælle historier og formidle viden uden den store oplæring. Enten på skrift eller video – eller helst begge dele. Det er også en fordel, hvis du har flair for at tage billeder.<br /> <br />Du har måske lidt af en blæksprutte gemt i dig – eller i hvert fald synes du, at det er sjovt at prøve nye og meget forskellige opgaver. Vi har nemlig også brug for én, der også har lyst til at komme med os ”ud i marken” og hjælpe med for eksempel at uddele materialer og tale direkte med odenseanerne om letbanen. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til at indgå i et team og bidrage, hvor behovet er størst.<br /> <br />Det gør naturligvis heller ikke noget, hvis du også selv har en nysgerrighed over for byudvikling og letbaneprojektet.<br /> <br /> <br /><strong>Konkrete opgaver</strong> <ul> <li>Skrive artikler til vores forskellige medieplatforme</li> <li>Producere video, gerne både optage og klippe</li> <li>Tage billeder med still-kamera</li> <li>Deltage i opsøgende besøg hos borgerne</li> <li>Praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer, uddeling af materialer m.v.</li> </ul>  <br /> <br /><strong>Din faglige profil</strong><br />Din uddannelsesmæssige profil kan for eksempel være journalist- eller kommunikationsstuderende, som har en form for praktisk erfaring med formidling. Du må meget gerne have kompetencer inden for flere af følgende områder: <ul> <li>Skriftlig formidling, gerne af komplicerede emner, på et godt dansk</li> <li>Kommunikation og storytelling i bred forstand</li> <li>Produktion af video og/eller stillfoto</li> <li>Interesse i at kommunikere direkte med borgerne, ansigt til ansigt</li> <li>Empati og indlevelse i de udfordringer, som almindelige mennesker møder til dagligt</li> </ul>  <br /> <br /><strong>Din ansøgning</strong> <br />Spørgsmål om studiejobbet kan rettes til Thomas Juhl Bruun, kommunikationskonsulent, på tlf. 23 41 42 96 eller mail til <a href="mailto:tjbr@odenseletbane.dk">tjbr@odenseletbane.dk</a><br /> <br />Send din ansøgning senest onsdag 1. juni. Vedhæft gerne CV samt eksempler på dit arbejde.<br /> <br />Vi forventer at afholde samtaler fredag 10. juni. Ansættelse forventes fra mandag 8. august.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Arbejdstiden er fleksibel og vil være noget, som vi aftaler løbende efter behov og muligheder. Vi regner med 5-10 timer ugentligt.
  Arbejdssted:
  Odense Letbane
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling, Studerende
 • Har du lyst til at arbejde i et specialfagligt miljø? Vil du gerne undervise børn med multiple funktionsnedsættelser? Og har du lyst til at arbejde i et miljø, hvor elevens læring og trivsel er i centrum? Så er det måske dig vi leder efter til en stilling som lærer på Nørrebjergskolen.

  <em>Har du lyst til at arbejde i et specialfagligt miljø? Vil du gerne undervise børn med multiple funktionsnedsættelser? Og har du lyst til at arbejde i et miljø, hvor elevens læring og trivsel er i centrum? Så er det måske dig vi leder efter til en stilling som lærer på Nørrebjergskolen.</em><br /><br />Nørrebjergskolen er en specialskole for elever med særlige behov – vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Elevgruppen er 6-17 år, og en stor del af eleverne har multiple funktionsnedsættelser. Eleverne kommer fra de fynske kommuner. I skoleåret 2015-16 er der indskrevet 145 elever på skolen. Der er ansat 33 lærere, 31 pædagoger og 25 pædagogmedhjælpere. Skoledagen er i tidsrummet 8.30-15.00, og der er pasning på skolen i tidsrummet 7.00-16.00 på skole- og skolefridage.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Til at varetage undervisning af skolens elevgruppe af elever med multiple funktionsnedsættelser har vi brug for en lærer der: <ul> <li>Kan og vil arbejde flerfagligt/tværfagligt med udgangspunkt i eleven.</li> <li>Kan og vil undervise børn med multiple funktionsnedsættelser.</li> <li>Kan varetage omsorgs- og plejeopgaver i forhold til medicinering, epilepsi, sondemad, toilettræning m.v.</li> <li>Kan og vil undervise elever på et kognitivt niveau på ca. 1-3 år.</li> <li>Kan bidrage til at Nørrebjergskolen bliver et lokalt kompetencecenter inden for vidtgående specialundervisning.</li> <li>Kan gennemføre undervisning og læreprocesser med udgangspunkt i elevens læringsmål.</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Har en læreruddannelse</li> <li>Er en stærk didaktiker, der kan skabe præcise læreprocesser for elever på meget tidlige udviklingstrin i forhold til læringsmål og elevplaner.</li> <li>Mestrer specialpædagogiske metoder.</li> <li>Ser samarbejde med andre faggrupper, forældre og øvrige interessenter som en helt naturlig del af jobbet.</li> <li>Kan håndtere konflikter og forandringer.</li> </ul> Vi ser gerne, at du har en PD inden for neuropsykologi eller specialundervisning.<br /><br /><br /><strong>Hvad kan vi tilbyde?</strong><br />Nørrebjergskolen tilbyder et specialfagligt miljø hvor elevens læring og trivsel er i centrum for skolens medarbejdere. Vi er en engageret medarbejdergruppe bestående af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, psykolog mm.<br /><br />Skolen er i gang med et udviklingsarbejde der har som mål at udvikle nye elevplanskabeloner, til brug på skolen, i kommunen og evt. til udbredelse nationalt.<br /><br />Herudover har vi Fyns flotteste skole med nogle fantastiske rammer.<br /><br /><strong>Nørrebjergskolens visioner, definitioner og værdier</strong><br />Nørrebjergskolens grundlag er folkeskoleloven med det formål at støtte det enkelte barns udvikling frem mod størst mulig grad af selvhjulpethed, selvstændighed og trivsel som grundlag for at mestre sit eget liv.<br /><br />Barnets udvikling og læring støttes gennem forskellige målrettede aktiviteter, der tager udgangspunkt i individuelle læreplaner. Der veksles mellem individuelt tilrettelagte aktiviteter og aktiviteter, som bygger på deltagelse i et fællesskab.<br /><br />I skolens daglige virke indgår flere forskellige faggrupper, der samarbejder om elevens udvikling. Undervisningen suppleres med et særligt tilrettelagt og udviklet indhold, der tager hensyn til elevernes behov og udviklingsmuligheder.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte skoleleder Simon Bay Andersen på 6375 1800, hvis du vil vide mere om stillingen.<br /><br />Ansøgere er meget velkomne til at aftale besøg på skolen.<br />Der er ansøgningsfrist den 1. juni og vi forventer at holde samtaler den 15. juni.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /> 
  Arbejdssted:
  Nørrebjergskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-06-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  CykelScore medarbejder til Byrum og Mobilitet

  Vi søger en medarbejder, der kan sikre fortsat drift og udvikling af CykelScore i Odense Kommune.

  Byrum og Mobilitet søger en medarbejder, der kan sikre fortsat drift og udvikling af CykelScore i Odense Kommune.<br /><br />Odense Kommune arbejder målrettet på, at flere børn skal bevæge sig trygt og sikkert på egen hånd. Derfor etablerer Byrum og Mobilitet nu konceptet CykelScore på yderligere 10 folkeskoler, så det samlet er 20 deltagende skoler. Deltagerne får chips på cyklerne, så deres cykelture registreres og de derved deltager i vedvarende kampagneindsatser, som fx konkurrencer.<br /><br />Desuden laves der løbende en række andre kampagne- og kommunikationstiltag over for skoler og daginstitutioner, som skal understøtte aktiv transport. Du kan læse mere om CykelScore på <a href="http://www.cykelscore.dk/">www.cykelscore.dk</a>.<br /><br />Vi er en del af Byudvikling i By- og Kulturforvaltningen. Byudviklings kerneopgave er at skabe rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger, og levende byrum for alle.<br /><br />Vi søger en medarbejder, der kan <ul> <li>Sikre fortsat drift og udvikling af CykelScore, således at der opnås størst mulig effekt. Der bliver løbende kontakt med skolerne og eleverne. Der skal udvælges og fordeles præmier, og der skal være generel kommunikation og dialog med børn, forældre og presse</li> <li>Opdatere de sociale medier for CykelScore-konceptet, både Facebook og Instagram. Der er desuden en tilhørende hjemmeside og en generel presseindsats</li> </ul> <strong>Om dig </strong><br />Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse eller er i gang med en, og vi forventer, at din erfaring gør dig kompetent til denne stilling. Du skal være glad for at kommunikere bredt, både skriftligt og personligt, f.eks. over for pressen.<br /> <br /><strong>Vi tilbyder</strong><br />Du kommer til at arbejde i et kontor med omkring 30 kollegaer. Vi spænder bredt fagligt, og vi brænder for at gøre Odense til en bedre by for alle.<br />Vi støtter dig i dit arbejde, og der er en stærk faglighed i kontoret, som du bliver en del af.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår </strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Der er tale om en fast stilling normeret til 20 timer om ugen. Vi er fleksible omkring arbejdstid, men ser selvfølgelig gerne, at der ligger en del timer inden for normal arbejdstid.<br /><br />Tiltrædelse er pr. 1. august 2016 eller efter nærmere aftale.<br /> <br />Der vil blive indhentet Børneattest §36.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mobilitetskonsulent Stine Grønbæk via mail <a href="mailto:stigr@odense.dk">stigr@odense.dk</a> eller på 2051 1663.<br /><br />Lyder det som noget for dig, så send dit CV og en ansøgning.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er onsdag, den 1. juni 2016, kl. 12.00 og vi forventer at holde samtaler den 9. - 10. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Byrum og Mobilitet
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  01-06-2016 12:00
  Jobområder:
  Elever, Kommunikation og Formidling, Ledelse og Projektledelse
 • Vestre søger daglig pædagogisk leder til Børnehuset Jernbanegade fra den 1. juli på 37 timer.

  <em>Børneinstitution Vestre søger daglig pædagogisk leder til Børnehuset Jernbanegade. Genopslag.</em><br /> <br /><strong>Børneinstitution Vestre</strong> består af 5 børnehuse i centrum af Odense: Tusindfryd, Det engelske Pakhus, Solkernen, Munke Mose og Jernbanegade.<br /> <br /><strong>Børnehuset Jernbanegade</strong> har plads til 60 børnehavebørn. Der er ansat 5 pædagoger og 3 medhjælpere.<br />Huset er et gammelt, hyggeligt hus i centrum af Odense. Ud over hovedbygningen er der på grunden også en pavillon. Legepladsen er ikke særlig stor, derfor kører en gruppe børn til Spedsbjerg hver dag.<br />Huset fusionerede 1. januar 2016 med Børnehuset Toppen, som blev nedlagt på grund af Letbanen.<br /><br />Du vil møde en gruppe medarbejdere, som er engagerede og har en høj grad af ambition på såvel børnenes som deres egne vegne i forhold til læring, fællesskab, sundhed og trivsel. Medarbejderne værdsætter en ledelse, der er synlig, tydelig, professionel og ser ledelse som fag.<br /> <br /><strong>Vi glæder os</strong> til at byde dig ind i vores ledelsesteam, som består af 5 daglige pædagogiske ledere og 1 institutionsleder. Vi værdsætter ledelseskraft og arbejder systematisk, innovativt, strategisk og procesorienteret. Der er god plads til at folde kompetencerne ud og forstyrre hinanden i vores ledelsespraksis og give tid til refleksion over egen ledelsespraksis.<br /> <br /><strong>Vi har fokus på</strong> kerneopgaven i læringsmiljøer og er optaget af at få styrket den fælles forståelse af læring. Vi lægger stor vægt på det anerkendende møde med børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere.<br />SMTTE modellen er et af vores vigtigste redskaber i det pædagogiske arbejde med læreplaner, ligesom der samarbejdes om at skabe gode fællesskaber og læringsmiljøer for børnene. I Børneinstitution Vestre arbejder vi ud fra et KKL-skema (kortsigtede konkrete læringsprocesser).<br /> <br /><br /><strong>Som daglig pædagogisk leder i Børnehuset Jernbanegade besidder du følgende kompetencer</strong> <ul> <li>Du formår med med fokus på kerneopgaven, at skabe en ambitiøs fælles samarbejds- og fagkultur for de 2 fusionerede børnehuse, hvor der naturligvis også er fokus på kerneopgaven.</li> <li>Du formår at understøtte medarbejdernes faglige udvikling.</li> <li>Du formår at skabe et fagligt miljø hvor det prioriteres at indhente opdateret viden.</li> <li>Du formår, med afsæt i kerneopgaven, at skabe et samarbejde hvor medarbejderne trives og folder deres fulde potentiale ud.</li> <li>Du formår at indgå i en konstruktiv og kritisk dialog med medarbejderne om læringsmiljøet.</li> <li>Du formår at oversætte børneinstitution Vestres mål og strategier, tilpasse og sætte dem i spil i bønehuset.</li> <li>Du formår at opsætte tydelige mål og vise retning for medarbejderne i arbejdet med kerneopgaven.</li> <li>Du formår, i samarbejde med medarbejderne, at opsætte tydelige mål for det pædagogiske arbejde.</li> </ul>  <br /><strong>Vi forventer, </strong>at du har en pædagogisk uddannelse og har lyst til at være i fortsat udvikling inden for det pædagogiske område. Du har lederuddannelse på diplomniveau, eller du er indstillet på at gennemføre en lederuddannelse. Du har ledelseserfaring.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /> <br />Henvendelse vedrørende stillingen skal ske til institutionsleder Kirsten Ramsing på<br />tlf. 4019 6995.<br /><br />Vi genopslår denne stilling for at tiltrække et bredere felt af ansøgere.<br /><br />Der er ansøgningsfrist tirsdag den 31. maj 2016.
  Arbejdssted:
  Børneinstitution Vestre
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  31-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Ledelse og Projektledelse
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Botilbuddet Fælledvej

  Vi søger en pædagog, der arbejder anerkendende og rehabiliterende, og som vil deltage i den tværfaglige opgaveløsning omkring borgeren.

  Vi søger en pædagog, der arbejder anerkendende og rehabiliterende, og som vil deltage i den tværfaglige opgaveløsning omkring borgeren.<br /><br />Stillingen er et årsvikariat på 32 timer ugentlig. Der vil være blandede vagter - både dag- og aftenvagter.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Botilbuddet Fælledvej er for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Stedet henvender sig til psykisk udviklingshæmmede med demens. Aktuelt og på afdelingen hvor ansættelse skal ske, bor der fortrinsvis borgere med sclerose. I fremtiden og i takt med, at boligerne på scleroseafdelingen bliver ledige, tilbydes boligerne til borgere, der er psykisk udviklingshæmmede. <br /><br />Botilbuddet Fælledvej har 18 lejligheder fordelt på 2 afdelinger og er beliggende på Roersvej 25-27, 5000 Odense C.<br /><br />Vi arbejder rehabiliterende med udgangspunkt i borgernes ressourcer, vi ser således på, hvilke ønsker og behov den enkelte måtte have. Borgerne ledsages til læge, tandlæge mm., og der er personale tilknyttet hele døgnet.<br /><br />Personalet er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter/hjælpere og en ergoterapeut. <br /><br />Vi forventer; at alle ansatte deltager i den tværfaglige opgaveløsning omkring borgeren uanset uddannelse, men med særligt ansvar inden for eget fagområde.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi søger en kollega, der <ul> <li>Arbejder rehabiliterende og er anerkendende.</li> <li>Arbejder selvstændigt og samtidig indgår i et det tværfaglige samarbejde</li> <li>Værdsætter det gode og konstruktive samarbejde.</li> <li>Er god til at lytte til andre.</li> <li>Kan bede om hjælp, og sige til og fra.</li> <li>Er rummelig og sætter pris på mangfoldighed</li> <li>Har humoristisk sans.</li> <li>Har et stabilt fremmøde</li> <li>Er psykisk robust.</li> <li>Har kendskab til IT, EKJ og/eller KMD- care.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Har du de faglige og personlige kvalifikationer, kan vi tilbyde en god og afvekslende hverdag, med gode muligheder for at sætte et helt personligt præg. <ul> <li>At arbejde i teams</li> <li>Faglig sparring</li> <li>Medindflydelse og medbestemmelse i en travl hverdag</li> <li>Engagerede kollegaer</li> <li>En arbejdsplads i bevægelse og med høj grad af fleksibilitet</li> <li>Introduktion til jobbet</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br />Tiltrædelse er den 1. august 2016.<br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rehabiliteringsleder Pia Madsen på 2946 9605 eller assisterende rehabiliteringsleder Lene Mølgaard 2048 1657.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er tirsdag, den 31. maj 2016, og samtaler forventes at blive afholdt i uge 23 2016.<br /><br /><br /><br /> <br /> <br /> 
  Arbejdssted:
  Botilbuddet Fælledvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  31-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Er du en engageret kommunikationsperson med lyst til borgerrettede og udadvendte opgaver? Kunne du tænke dig at kommunikere med naboerne til letbanen – såvel borgere som erhvervsliv - om det konkrete letbanearbejde langs den 14 km lange linjeføring gennem byen?

  <em>Vil du tage dig godt af letbanens naboer?</em><br /><br />Er du en engageret kommunikationsperson med lyst til borgerrettede og udadvendte opgaver? Kunne du tænke dig at kommunikere med naboerne til letbanen – såvel borgere som erhvervsliv - om det konkrete letbanearbejde langs den 14 km lange linjeføring gennem byen?  Og sidst men ikke mindst - brænder du for at arbejde med et af Danmarks største anlægsprojekter? Så er arbejdet som strækningskoordinator for kommunikation hos Odense Letbane P/S nok lige noget for dig!<br /><br />Vi søger en medarbejder, der sammen med to andre strækningskoordinatorer vil få ansvar for kommunikationen og dialogen med naboerne til letbanens anlægsarbejde.<br /><br /><strong>Letbanen sætter byen på den anden ende</strong><br />Allerede nu og i de kommende år blomstrer en lang række ambitiøse byggeprojekter op i Odense. Byen skal ikke længere bare være en stor dansk by, men en dansk storby.<br />Odenses nye letbane bliver rygraden i byen. Den kan hurtigt, nemt og behageligt transportere 35.000 mennesker gennem byen dagligt – på arbejde, i skole, på hospitalet, til koncert og ud at handle. Den fører samtidig til stigende boligpriser og vækst langs linjen.<br />Men før det bliver godt, bliver det skidt. Etableringen af letbanen indebærer larm og gener for trafik og naboer, når ledninger skal flyttes, skinner lægges i jorden og stationer bygges.<br /><br /><strong>Hjælp med at fortælle den gode historie</strong><br />Vi skal i kommunikationsafdelingen oplyse, forklare og vække positiv interesse for den forandring, som letbanen fører til i byen på både kortere og længere sigt. Det er en kommunikationsmæssig udfordring, som du skal være med til at løse i direkte dialog og berøring med naboerne på de enkelte arbejdsstrækninger.<br /><br />For at håndtere udfordringerne og formidle letbanens store gevinst for borgere og by, har vi brug for en initiativrig og robust kollega – gerne med godt kendskab til Odense og interesse for de tekniske og praktiske detaljer i letbanens anlægsfase. Du vil blive klædt på med viden om de enkelte strækninger fra vores tekniske kolleger. Foruden dig, vil Odense Letbane P/S på hver arbejdsstrækning have arealansvarlige teknikere, der koordinerer arbejdet på byggepladserne. De vil hjælpe dig med at svare på spørgsmål, du ikke på rede hånd har svar på.  <br /><br />Du vil indgå i naboteamet med to andre strækningskoordinatorer og referere til chefen for nabokommunikation. Derudover består kommunikationsafdelingen af en kommunikationschef for Odense Letbane samt en presse-, grafik og webmedarbejder. I alt er vi dermed seks ansatte i Kommunikation.<br /><br />Tilsammen løfter vi al ekstern kommunikation relateret til Odense Letbane P/S. Du bliver en del af et begejstret projektmiljø, og du får mulighed for at sætte dit synlige aftryk på Odense Letbane P/S og dermed byens udvikling.<br /><br /><br /><strong>Mere detaljeret får du ansvar for at</strong> <ul> <li>Følge med i arbejdet på strækningen og svare på borgere og butikkers spørgsmål – både mundtlige og skriftlige - vedr. byggeriet, trafik- og adgangsforhold.</li> <li>Banke på hos borgere og butikker langs strækningerne og høre, hvordan det er at være nabo til letbanens byggeri.</li> <li>Passe vagttelefonen på dine strækninger på hverdage fra kl. 9-16.</li> <li>Håndtere særlige interessenters særlige behov på strækningerne – fx store erhvervsvirksomheder eller handicappedes situation.</li> <li>Arrangere åbent hus på byggepladserne og events på strækningerne.</li> <li>Planlægge den praktiske kommunikationsindsats forud for nye strækningsopstarter i samarbejde med chefen for Nabokommunikation.</li> <li>Skrive korte artikler og nyheder til hjemmeside og nyhedsbrev om aktiviteter på strækningen.</li> <li>Indsamle og redigere foto og videomateriale fra strækninger til brug på hjemmeside og sociale medier.</li> <li>Føre log og registrere aktiviteter på dine strækninger.</li> <li>Ansvar for udvalgte tværgående opgaver, som koordineres og fordeles i naboteamet.</li> <li>Ad hoc opgaver i kommunikationsafdelingen. Som et team skal vi hjælpe hinanden med alle opgaver på tværs af den overordnede ansvarsfordeling.</li> </ul> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>Du har en kommunikationsuddannelse eller en teknisk faglig uddannelse kombineret med kommunikationskurser.</li> <li>Du kommunikerer venligt og præcist og kan få et klart formuleret budskab igennem til letbanens naboer på arbejdsstrækningerne.</li> <li>Du kan arbejde på fleksible tidspunkter, da vi har aften 1-2 gange om ugen frem til kl. 19 eller 20 - samt weekendarbejde.</li> </ul> <br /><strong>På det personlige plan forventer vi, at </strong> <ul> <li>Du er selvstændig, men samtidig en engageret team-player.</li> <li>Du er udadvendt og serviceminded både over for letbanens naboer og dine kolleger.</li> <li>Du sætter en ære i at levere arbejde af høj kvalitet med fokus på detaljen.</li> <li>Du bidrager til et positivt og dynamisk arbejdsmiljø med samarbejdsånd og humor.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at ringe til chefen for nabokommunikation Rune Bager på tlf. 30 71 80 94.<br /><br />Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansættelsen er tidsbegrænset til anlægsfasens overgang til testkørsel (planlagt til ultimo 2019). Der vil være to samtalerunder og derimellem en test.<br /><br />Ansøgningsfristen er mandag den 30. maj. Vi forventer at holde 1. samtalerunde den 7. juni og 2. runde den 16. juni.
  Arbejdssted:
  Odense Letbane
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  30-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Børnehuset Slåenhaven

  Brænder du for at give de mindste børn en tryg, Vi lægger stor vægt på mangfoldigheden i fællesskabet og understøtter det enkelte barn gennem vores 6 læreplanstemaer. Vi vil skabe selvstændige børn, der er læringsparate og nysgerrige på verden.

  <em>Brænder du for at give de mindste børn en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Så er du måske vores nye vuggestuepædagog!</em><br /><br />Børnehuset Slåenhaven søger en 34 timers pædagog til vuggestuen fra 1. august 2016.<br /> <br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en del af Børneinstitution H. C. Andersen, som ud over Slåenhaven består af 4 andre børnehuse samt Børnebyen. Slåenhaven er normeret til 15 vuggestuebørn og 33 børnehavebørn.<br /> <br />I Slåenhaven har vi den forældrevalgte frokostordning, og vi serverer alle former for mad.<br /> <br />Vi lægger stor vægt på mangfoldigheden i fællesskabet og understøtter det enkelte barn gennem vores 6 læreplanstemaer. Vi vil skabe selvstændige børn, der er læringsparate og nysgerrige på verden. Dette gør vi sammen gennem høj faglighed og omsorg.<br /> <br />Vi vægter det gode forældresamarbejde og ser alle forældre som en ressource.<br /> <br />Hvis du kan se dig selv i disse værdier, synes vi, du skal læse videre.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer, at du: <ul> <li>er uddannet pædagog og målrettet søger aldersgruppen 0-3 år</li> <li>er rolig og kan bevare overblikket - uanset situationen</li> <li>kan fordybe dig i nærværet med børnene</li> <li>kan samarbejde og har fokus på ressourcesynet i forhold til forældrene</li> <li>er omsorgsfuld og ser det unikke ved hvert barn</li> <li>holder af at lave udeaktiviteter med børn</li> <li>kan samarbejde og tør stå ved din faglighed i samarbejdet med hele børnehuset</li> <li>har let til smil og byder ind med godt humør i vores personalegruppe</li> </ul>  <br />Har du diplomuddannelse i social inklusion og relationskompetence, er det absolut et plus.<br /> <br /><strong>Vi </strong><strong>tilbyder</strong><br />I stillingen kan vi tilbyde: <ul> <li>En masse børn, som er vilde med at komme i børnehuset hver dag</li> <li>En engageret forældregruppe, der bakker op om deres børns børnehus</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi har let til smil og masser af humor</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi i fællesskab hele tiden arbejder på at gøre tingene bedre</li> <li>Et børnehus, hvor vi i personalegruppen tilstræber et højt fagligt niveau</li> <li>Et børnehus, hvor trivsel er i fokus for både forældre, børn og medarbejdere</li> <li>Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og giver sparring til hinanden</li> </ul>  <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 34 timer/uge med tiltrædelse 1. august 2016.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du vide mere? </strong><br />Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, er du velkommen til at kontakte børnehusets daglige pædagogiske leder John Knudsen på 5148 0663.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er 30. maj 2016.<br />Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 14. juni 2016.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Slåenhaven
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet)
 • Er du Tingkærskolens nye dansk-, engelsk- og billedkunstlærer i det yngste børnemiljø?

  <em><strong>Er du Tingkærskolens nye dansk-, engelsk- og billedkunstlærer i det yngste børnemiljø? </strong></em><br /> <br />Vi søger pr. 1. august 2016 en dansk-, engelsk- og billedkunstlærer med energi, viden om og lyst til at sætte struktur/retning på arbejdet med vores iPads til vores indskoling i Fraugde.<br /> <br />Tingkærskolen er anerkendende og udviklingsorienteret tosporet folkeskole, der er opdelt i 3 afdelinger: 0.- 2., 3.- 6. og 7.- 9. Afdelingen 0.- 2. årgang ligger i vores afdeling i Fraugde, som er en del af Tingkærskolen. Her er dygtige, engagerede og positive børn og voksne. Skolen har ca. 450 elever – og vi har særligt fokus på arbejdet med læringsmål, vores data, samt generel udvikling og realisering af reformen i disse år.<br /><br />Hos os vægtes faglighed, trivsel, positive relationer, samarbejde og innovation meget højt.Al undervisning er organiseret med udgangspunkt i årgangsundervisning, således at forskellig gruppe- og holddeling tilgodeses.<br /> <br /><strong>Vi søger en lærer, der vil være med til at skabe</strong> <ul> <li>En indskoling, hvor der er rart at komme både som elev, forældre, personale og gæster. Vores miljø er præget af fokus på målstyret læring, ro, orden og imødekommenhed</li> <li>En indskoling, der oplever sig som en samlet helhed, og hvor der er fokus på anerkendelse både blandt børn, personale og ledelse</li> <li>Et øget samarbejde mellem pædagoger og lærere, hvor der er blik for ressourcer og muligheder i den understøttende undervisning</li> <li>En indskoling, hvor medarbejderne systematisk involverer familierne og civilsamfundet som medskabere af læring, fælleskaber og deltagelsesmuligheder for eleverne</li> </ul> <strong>Vi forventer</strong> <ul> <li>At du er læreruddannet, fagligt dygtig og brænder for at undervise</li> <li>Et tæt og positivt samarbejde med engagerede kollegaer om fagene og skolens udvikling</li> <li>At du er robust, fleksibel, engageret, anerkendende, inkluderende og ser børns forskellige forudsætninger, som en styrke</li> <li>Du ser og anvender IT, som en naturlig og nødvendig del i dagligdagen med henblik på at understøtte læringen hos eleverne – og du har et stort kendskab til den pædagogiske brug af iPads hos de yngste, og kan være med til at skabe systematik og fælles retning omkring brugen</li> <li>Du vægter differentiering og variation i undervisningen højt, og har måske CL, som et naturligt redskab i værktøjskassen</li> <li>Du er indstillet på, at den læringsmålsstyrede undervisning, og bevægelse integreret i undervisningen, er vigtige parametre for, at vi lykkedes med opgaven</li> <li>Du finder det helt naturligt at indgå i et tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere, og er indstillet på et tæt forældresamarbejde</li> </ul>  <br /><strong><em>Vi har stor fokus på elevernes læring og trivsel. Derfor vil relationskompetencer og klasserumsledelse være afgørende for at få job hos os.</em></strong><br /> <br /><strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>En anerkendende og udviklingsorienteret skole</li> <li>Dygtige, engagerede og positive børn og voksne</li> <li>Tæt samarbejde omkring undervisningens tilrettelæggelse</li> <li>Et spændende læringsmiljø</li> </ul> <strong>Fag</strong> <ul> <li>Dansk/engelsk/billedkunst – og så glæder vi os til at høre, hvad du ellers kan byde ind med?</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.  <br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere på skolens hjemmeside: <a href="http://www.tingkaerskolen.odense.dk/">http://www.tingkaerskolen.odense.dk</a>.<br /> <br />Du er velkommen til at kontakte os for nærmere information. Henvendelse kan ske til afdelingsleder i Børnemiljøet, Dorrit Weber på 61553339 eller skoleleder, Nanna Lohman på 20378834. <br /> <br />Ansøgningsfrist er 29. maj 2016. Vi forventer at holde samtaler i uge 23. <br /> 
  Arbejdssted:
  Tingkærskolen, Fraugde afdelingen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Vollsmose Bibliotek søger en projektmedarbejder med pædagogisk sans og forståelse for sprog og sprogtilegnelse, gode formidlingsevner og kendskab til flerkulturelle miljøer. Stillingen er på deltid og tidsbegrænset året ud.

  <em>Vollsmose Bibliotek søger til Projekt Bogstart en projektmedarbejder med pædagogisk sans og forståelse for sprog og sprogtilegnelse.<br />Vi ser gerne at du har gode formidlingsevner og kendskab til flerkulturelle miljøer.</em><br /><br />Stillingen er på 30 timer ugentligt og tidsbegrænset for perioden 1. juni 2016 - 31. december 2016.​<br /><br /><strong>Om projektet</strong><br />Bogstart-projektets vigtigste elementer er hjemmebesøg hos familier med børn i førskolealderen, hvor vi gennem leg, snak, dialogisk læsning samt fortælling formidler tips og ideer til udvikling af sprog og begrebsforståelse.<br /> <br />Bogstartsprojektet har været i gang siden 2009 og nærmer sig sin afslutning. Der er netop igangsat en forankringsproces der skal lægge rammerne for tilbuddets fremtid, lokalt og nationalt efter 2016.<br />I Odense Bibliotekerne har Vollsmose Bibliotek været ”Bogstartsbibliotek” siden projektets start i 2009.<br />   <br />Projektet er funderet i Slots- og Kulturstyrelsen, mens de medvirkende biblioteker er udvalgt ud fra kriterier om udsatte boligområder.​<br /><br /><strong>Om Jobbet</strong><br />Projektmedarbejderen planlægger og gennemfører besøgene selvstændigt og dokumenterer de afholdte besøg og udlevering af bogpakker. <br /><br />Børnene og deres forældre inviteres til at besøge bibliotekerne og her - evt. sammen med sprogkonsulent og bibliotekarer - få gode fælles oplevelser samt udvide kendskabet til det brede tilbud i bibliotekerne, som de ser ud i dag. <br />Der udleveres bogpakker ved hjemmebesøgene svarende til børnenes alder. <br /> <br />Projektmedarbejderen indgår i det tværfaglige personaleteam på Vollsmose Bibliotek.​<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Vi har ikke særlige krav til din uddannelse, men vi forestiller os, at du: <ul> <li>erfaring med at være projektmedarbejder</li> <li>har mod på selvstændig udførelse af opgaven</li> <li>har pædagogisk sans og er en god formidler</li> <li>har forståelse for sprog og sprogtilegnelse</li> <li>gerne har kendskab til flerkulturelle miljøer</li> </ul> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Stillingen er på 30 timer/uge med tiltrædelse 1. juni 2016 og tidsbegrænset ansættelse frem til 31. december 2016.<br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Peter Hansen på <a href="mailto:pehr@odense.dk">pehar@odense.dk</a> eller 4017 5309 eller bibliotekar Mogens Wind Jensen på <a href="mailto:mwj@odense.dk">mwj@odense</a><a href="mailto:mwj@odense.dk">.dk</a> eller 6551 4344.<br />Læs evt. mere i <a href="http://iva.ku.dk/dokumenter/Bogstart_og_sprogstart_webudgave.pdf" target="_blank" title="Fra Bogstart til sprogstart">pjecen ”Bogstart & sprogstart”</a> – et biblioteksperspektiv på børn, sprogstimulering & litteratur; 2015.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfristen er søndag den 29. maj 2016.<br />Vi forventer at afholde samtaler mandag den 6. juni 2016.<br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Bibliotekerne
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  29-05-2016 23:59
  Jobområder:
  Kommunikation og Formidling
 • Du har set denne annonce før

  Korup Skole søger to lærere til ungemiljøet

  Lærerstillinger til ungemiljøet 6. - 9. årg i de naturvidenskablige fag på Korup Skole.

  <em>Vi søger to lærere til ungemiljøet i grundskolen/almenskolen (6.-9. årgang) med tiltrædelse 1. august eller hurtigst muligt. Den ene lærer skal have linjefag i de naturvidenskabelige fag.  </em><br /><br /><strong>Om os</strong><br />Korup Skole er en grundskole/almenskole med ca. 590 elever fordelt på 0.-9. klassetrin, en heldagsafdeling med ca. 60 elever med omfattende generelle indlæringsvanskeligheder og en SFO med ca. 200 børn. Vi er pt 85 ansatte.<br /><br />Ledelsen består af en skoleleder, en souschef og to afdelingsledere.<br />Almenskolen er opdelt i et børnemiljø (0.-5. årgang) og et ungemiljø (6.-9. årgang). Personalet er tilknyttet enten børne- eller ungemiljøet.<br /><br />Hele skolen arbejder efter samme skemastrukturer, hvor teamforberedelsestiden er skemalagt. Teamene samarbejder på tværs af to årgange, da vi mener, udvikling sker bedst i fællesskab. Fagteamene er fælles om undervisningsplanlægning, de faglige og sociale årsplaner, kontaktpersonopgaven og relationsarbejdet på tværs af årgangen.<br /> <br /><strong>Vores kerneopgave</strong><br />Vi vil skabe et læringsrigt, trygt og relationsfremmende miljø, som vi er stolte af.<br />Når vi arbejder med kerneopgaven: <ul> <li>tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer.</li> <li>bygger vi fællesskaber som ramme om de faglige og sociale aktiviteter.</li> </ul> <br /><strong>Vi er optaget af</strong><br />Skolen har siden 2007 været LP-skole og har igennem de sidste 4 -5 år bl.a. arbejdet med udviklingsprojektet ”Den fleksible skole”, hvor børnene i forbindelse med skolestart indrulleres på skolen måneden efter de fylder 6 år. Børnene starter i skole/SFO med andre aldersvarende børn, men kommer samtidig på hold med børn, der allerede går i skolen. Der sker således automatisk en overlevering af ”skolekulturen” mellem børnene. I den fleksible skole arbejder vi med aldersintegrerede klasser og årgange.<br /> <br />Vi deltager i indeværende skoleår i UVM’s udviklingsprojektet vedr. ”Målstyret læring” i samarbejde med UVM’s konsulenter. Målet er, at fagteamene på årgangene samarbejder om at formulere elevernes læringsmål, så eleverne kan følge og evaluere deres egen læringsproces.<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi lægger vægt på, at du som ny lærer på skolen får et godt ”lærerliv”.<br />Som en LP-skole søger vi ikke de ”rigtige” svar, derimod ser vi os selv som en lærende organisation. Vi er sammen nysgerrige på at forstå, tolke og diskutere den kontekst vi, vore kolleger, vore elever, vore forældre etc. indgår i. Nøgleordet her er den systemiske tankegang.<br /> <br />Har du lyst til at investere din arbejdskraft og dit engagement i sådan en skole, så skal du være velkommen!<br />Så hjælpes vi ad med at blive dus med målstyret læring, den fleksible skole, LP og skolereformen.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om skolen kan ses på vores hjemmeside <strong><a href="http://www.korupskole.odense.dk/">www.korupskole.odense.dk</a></strong>.<br />Du må meget gerne ringe til afdelingsleder Søren Reimer på 3012 1980 eller souschef Pia B. Jacobsen på 6375 1200 for at høre mere om jobbet hos os.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningsfrist er fredag den 27. maj 2016 kl. 12.00<br />Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 2. juni 2016.
  Arbejdssted:
  Korup Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Du har set denne annonce før

  Vuggestuepædagog med helhedsperspektiv

  Børnehuset Afrodite søger en 35 timers pædagog til vuggestuen fra 1. august 2016. Vi er en del af Børneinstitution Sanderum-Tingløkke som ud over Afrodite består af 7 andre børnehuse. Afrodite er normeret til 12 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Fra 1. august 2016 bliver Afrodite ressourcehus.

  <em>Børnehuset Afrodite søger en pædagog til vuggestuen fra 1. august 2016. Arbejdstiden er 35 timer pr. uge.</em><br /> <br />Vi er en del af Børneinstitution Sanderum-Tingløkke, som ud over Afrodite består af 7 andre børnehuse. Afrodite er normeret til 12 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn. Fra 1. august 2016 bliver Afrodite ressourcehus.<br /> <br />I Afrodite lægger vi vægt på mangfoldigheden i fællesskabet. Vi vil skabe robuste børn, der er vedholdende, læringsparate og nysgerrige. Det gør vi ved at skabe et miljø, hvor vi løfter opgaven i fællesskab med familien.<br /> <br />Hvis du kan se dig selv i disse værdier, synes vi du skal læse videre.<br /> <br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>er uddannet pædagog, og at du målrettet søger aldersgruppen 0-3 år.</li> <li>har diplomuddannelse i social inklusion og relationskompetence.</li> <li>er rolig og kan bevare overblikket.</li> <li>kan fordybe dig i nærværet med børnene.</li> <li>kan samarbejde og være anerkendende i forhold til forældrene.</li> <li>er empatisk og omsorgsfuld i forhold til både store og små mennesker.</li> <li>holder af udeliv, sang og musik.</li> <li>har let til smil og holder af at grine sammen med andre.</li> </ul>  <br />Hvis du stadigvæk er med os – vil vi gerne fortælle om alt det vi kan tilbyde.<br /><br /> <br /><strong>Hos os får du</strong> <ul> <li>En masse børn og voksne, som simpelthen ikke kan blive væk fra deres børnehus.</li> <li>En engageret forældregruppe, der bakker op deres børns hus.</li> <li>En arbejdsplads, hvor vi har let til smil og masser af humor.</li> <li>En arbejdsplads, der hele tiden arbejder på, at finde alternative perspektiver, når noget er udfordrende. Vi går hellere ind i "Guldminen" end i ind "Kulminen".</li> <li>Et børnehus, hvor vi hele tiden tilstræber et højt fagligt niveau.</li> <li>Et børnehus, hvor trivsel er i fokus for både forældre, børn og medarbejdere.</li> <li>Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi reflekterer, deler viden og giver sparring til hinanden.</li> </ul> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Løn- og ansættelsesforhold er henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.<br /><br />Hvis du er nysgerrig efter at vide mere, er du velkommen til at aftale et besøg i vores børnehus. Du kan få yderligere oplysninger hos daglig pædagogisk leder Elly Sørensen tlf. 2372 8588.<br /><br />Vi forventer at afholde samtaler i uge 23.<br /><br />Hvis du er interesseret i stillingen skal du sende en elektronisk ansøgning.<br /><br />Ansøgningsfristen er fredag den 27. maj kl 12.00.
  Arbejdssted:
  Børnehuset Afrodite
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  27-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Pædagogik (almen og specialområdet)
 • Højby Skole er en udviklingsorienteret skole med god elevtrivsel, gode faciliteter for elever og medarbejdere og et utrolig godt kollegialt fællesskab. Vi har nu tre stillinger ledige pr. 1. august 2016 – to faste stillinger og et barselsvikariat.

  <em>Kunne du tænke dig at arbejde på en spændende og udviklingsorienteret skole? Så har vi brug for dig.<br />Har du lyst til at være med til at videreudvikle Højby Skole med afsæt i din egen faglighed sammen med dine nye kolleger og ledelsen? Så har du chancen nu.</em><br /> <br />Højby Skole er en udviklingsorienteret skole med god elevtrivsel, gode faciliteter for elever og medarbejdere og et utrolig godt kollegialt fællesskab.<br /><br />Vi har tre stillinger ledige pr. 1. august 2016 – to faste stillinger og et barselsvikariat.<br /> <br /><strong>Stillingerne<br />Stilling 1, fast – tilknyttet årgangsteam på 2. og 4. årgang</strong><br />Undervisning i matematik på 2. og 4. årgang<br />Undervisning i natur & teknologi på 2. og 4. årgang<br />Undervisning i madkundskab på 6. og 7. årgang<br /> <br /><strong>Stilling 2, fast - tilknyttet årgangsteam på 5. og 7. årgang</strong><br />Undervisning i dansk på 5. og 7. årgang<br />Undervisning i historie og kristendom på 5. og 7. årgang<br />Undervisning i billedkunst på 5. årgang<br />Undervisning i kristendom på 7. årgang<br /> <br /><strong>Stilling 3, barselsvikariat - tilknyttet årgangsteam på 3. årgang</strong><br />Undervisning i dansk og billedkunst på 3. årgang<br />Undervisning i engelsk på 3., 4., 5. og 6. årgang<br />Undervisning i musik på 3. og 4. årgang<br /> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>Er uddannet lærer med linjefag til en af stillingerne</li> <li>Trives med børns videbegærlighed og finurlige spørgsmål</li> <li>Glæder dig over børn og unges umiddelbarhed og spontanitet og går ikke af vejen for nyskabende undervisning sammen med eleverne</li> <li>Er optaget af at udvikle din undervisning og nye læringsformer i et tæt teamsamarbejde med dine kolleger</li> <li>Har stærke kompetencer inden for lærings- og klasserumsledelse</li> <li>Har veludviklede relationskompetencer</li> <li>Anvender og nytænker digitale undervisningsmidler i din undervisning</li> <li>Har et grundsyn på børn og læring, som matcher skolens værdigrundlag – herunder en positiv tilgang til den inkluderende skole</li> <li>Er fagligt velfunderet og ambitiøs - interesseret i udfordringer og vægter personligt ansvar højt</li> <li>Desuden er fleksibel, robust, humoristisk og loyal</li> </ul> <br /><strong>Om Højby Skole</strong><br />Højby Skole ligger i den sydlige del af Odense tæt på motorvej og med gode bus- og togforbindelser til centrum. Højby Skole afspejler det omkringliggende samfund og er godt forankret i et aktivt lokalmiljø med konstruktivt samarbejde med foreninger, erhvervsliv, daginstitutioner m.m. Vi har en engageret forældregruppe og skolebestyrelse, der bakker op om skolens værdier.<br /><br />På skolen er der 424 elever fra 0. til 9. årgang, fordelt i tre huse opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er 50 ansatte fordelt på 35 lærere, to børnehaveklasseledere, 8 pædagoger/medhjælpere, en tekniske serviceleder og en skolesekretær. Ledelsesteamet består foruden skoleleder af souschef og SFO-leder.<br /><br />Højby skole er kendetegnet ved en dygtig og engageret personalegruppe. Vi sætter fagligheden højt og vægter elevernes trivsel. Vi har gennem årerne udviklet et givtigt samarbejde mellem lærere og pædagoger samt med diverse eksterne samarbejdsparter.<br /><br />Vi er en udpræget udviklingsorienteret skole, der generelt er på forkant med politiske, didaktiske og pædagogiske strømninger. Vi er nået langt med tiltag, der understøtter implementeringen af folkeskolereformen. Dagligdagen er i skoleåret 2016/2017 struktureret med 50 minutters moduler 4 af ugens dage, og hver onsdag har vi projektdag, der er en fordybelsesdag fagfagligt og tværfagligt.<br />Det er også om onsdagen, at skolens udskolingselever 10 dage om året har valgfag, hvor der samarbejdes med de øvrige omkringliggende skoler samt andre eksterne samarbejdsparter.<br />It og medier anvendes målrettet på alle årgange og i alle fag for at understøtte elevernes læring.<br /><br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan læse mere om skolen på vores hjemmeside <a href="http://www.hoejbyskole.odense.dk/" style="line-height: 20.8px;">www.hoejbyskole.odense.dk</a><br />Yderligere information om stillingerne kan rettes til skoleleder Pia Smiszek Nielsen på 5115 7759.<br /><br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Ansættelse sker pr. 1. august 2016.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ansøgningen samt CV, kopi af uddannelsesbevis og udtalelser skal være os i hænde <strong>senest fredag d. 27. maj 2016 kl. 12.</strong><br />Ansættelsessamtaler afholdes <strong>torsdag d. 13. juni 2016</strong>.<br /> 
  Arbejdssted:
  Højby Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Undervisning (almen- og specialområdet)
 • Vil du være med til at spille en nøglerolle i en af Danmarks største kommunale vækstsatsninger? Er du ambitiøs, udadvendt og engageret? Og har du lyst til at arbejde ie en polisk styret organisation? Så er du måske vores nye kollega i Odense&Co!

  <em>Vil du være med til at spille en nøglerolle i en af Danmarks største kommunale vækstsatsninger? Er du ambitiøs, udadvendt og engageret?  Og har du lyst til at prøve kræfter med de muligheder og den kompleksitet, der ligger i at arbejde i en politisk styret organisation? Så er du måske vores nye konsulent i Odense&Co.</em><br /> <br /><strong>Der skal sættes massivt ind på at tiltrække </strong>nye virksomheder og investorer til Odense. <br />Odense satser på vækst. Byen er midt i en transformation fra stor dansk by til dansk storby, hvor der er tårnhøje ambitioner for vækst og udvikling. Med afsæt i kommunens vækstpolitik har byrådet valgt at investere 100 mio. kr. årligt i vækstinitiativer. Den massive investering i vækst bliver varetaget af Odense&Co, som gennem et vækstpartnerskab med kommunen,  det private erhvervsliv og byens uddannelsesinstitutionerne sikrer, at der bliver sat gang i en positiv udvikling i Odense.<br /><br />Hvad enten der er tale om iværksætteri, udvikling og vækst af eksisterende virksomhed eller skabelsen af en ny event, skal Odense være det naturlige valg. Odense&Co skaber vækst gennem partnerskaber med virksomheder, organisationer og personer. Fokus er på nye og banebrydende gamechanger strategier og indsatser inden for tre overordnede vækstspor; <em>Tiltrækning af Virksomheder, Investeringer & Talenter, Iværksætteri & Oplevelser.</em><br /> <br />Vores konkrete mål frem mod 2020 er 2% årlig vækst i produktiviteten, 10.000 flere private arbejdspladser i Odense og 2% årlig vækst i realindkomsten.<br /> <br /><strong>Som konsulent i staben</strong> i Odense&Co vil du indgå i samarbejdsrelationer med samarbejdspartner internt i kommunen samt eksternt i erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne om at definere projekter og indsatser, der skal være med til at indfri målsætningerne i vækstpolitikken. Du vil i tæt sparring og samarbejde med vækstchefen og dine kollegaer i Odense&Co få ansvaret for at koordinere og sikre fremdrift og opfølgning i et eller flere projekter.<br /> <br />Herudover vil du komme til at bidrage til Odense&Cos generelle opgaver på tværs af fagområder.<br /> <br />Opgaverne er overordnet skitseret, mens de konkrete snitflader, arbejdsgange og opgavefordelingen bliver fastlagt dynamisk. <ul> <li>Udarbejde og kvalificere business cases samt etablering af- og opfølgning på handlingsplaner, der understøtter realiseringen af business casen</li> <li>Udarbejde beslutningsoplæg</li> <li>Tovholder / projektleder på projekter og udviklingsopgaver</li> <li>Generel bistand til vækstchefen og forskellige samarbejdspartnere</li> <li>Bidrage til Odense&Cos generelle opgaver på tværs af fagområder</li> </ul> Vi tilbyder en spændende stilling med forskelligartede opgaver og gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får en stor samarbejdsflade i såvel det offentlige som det private erhvervsliv samt uddannelsesmiljøet og bliver en del af en synlig satsning, der arbejder ambitiøst og dedikeret for at indfri Odenses vækstpotentialer. Vi er en lille gruppe, der arbejder tæt sammen og mener, at et tæt og kollegialt samarbejde, er forudsætningen for vores succes.<br /> <br /><strong>Den ideelle kandidat</strong> er målrettet og ambitiøs og har gennemslagskraft. Du har kompetencerne til at gennemskue komplekse problemstillinger og du arbejder struktureret, løsningsorienteret og kender betydningen af kvalitet.<br /> <br />Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det forventes, at du har de kompetencer, som gør dig i stand til sikkert at varetage ovenstående opgaver i brændpunktet mellem borgere, politikere og erhvervsliv.<br /> <br /><strong>Som person</strong> forstår du, at din evne til at agere relationelt, konstruktivt og ambitiøst på Odenses vegne og mellem Odenses mange interessenter, er dit vigtigste arbejdsredskab. Du er fagligt stærk og har en selvstændig tilgang til opgaverne. Du forstår nødvendigheden af at levere kvalitet til tiden og du fungerer godt i et tæt samarbejde med ligeværdige kolleger. Du forstår at tage ansvar for de opgaver, der ligger inden for dit område og er hurtig til at omstille dig i en travl hverdag. Du formår, trods travlhed at holde kursen og bevare overblikket, så resultater og fremdrift opnås.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Spørgsmål til stillingen kan rettes Chefkonsulent Louise Hansen på telefon 21392588 eller mail <a href="mailto:louh@odense.dk">louh@odense.dk</a> eller Vækstchef Bjarke Wolmar på telefon 29109040 eller mail <a href="mailto:bjw@odense.dk">bjw@odense.dk</a>.<br /><br /><strong>Løn og ansættelse</strong><br />Tiltrædelse snarest mulig. Arbejdsstedet er Odense.

<br /><br />Aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst med mulighed for aflønning i forhold til kvalifikationer. <br /><br />Vi forventer at holde samtaler i uge 22.<br /> 
  Arbejdssted:
  Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Administration, HR , Økonomi og Jura
 • Du har set denne annonce før

  Landbrugsassistentelev til Den Fynske Landsby

  Har du lyst til at formidle viden om dyr og agerbrug og har du bestået grundforløbet til landbrugsassistentuddannelsen? - så er du måske vores nye elev.

  Odense Bys Museer, Den Fynske Landsby søger en landbrugsassistentelev med tiltrædelse den 1. august 2016. Du vil blive tilknyttet museets landbrugsteam.<br /> <br />Den Fynske Landsby er et frilandsmuseum, der formidler 1800-tallets dagligliv. I Den Fynske Landsby arbejder gartnere, håndværkere, landmænd og andre, der sammen passer og formidler 25 gamle bygningskomplekser, 11 historiske haver, et mindre dyrehold primært bestående af gamle danske husdyrracer samt ca. 2,6 ha ager og græsarealer.<br /> <br /><strong>Hvad laver vi i Landbrugsteamet</strong><br />Landbrugsteamet passer dyr og marker, således at det formidler 1800-tallets fynske landbrug bedst muligt til publikum. Opgaverne består dermed af en blanding af drift og formidling.<br /> <br /><strong>Om dig</strong> <ul> <li>Du har bestået grundforløbet til landbrugsassistentuddannelsen</li> <li>Du har lyst til at formidle viden om dyr og agerbrug</li> <li>Du kan arbejde selvstændigt og fungerer samtidig godt i et lille team</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong><br />En spændende arbejdsplads, hvor arbejdet med pasning af husdyr og dyrkning af jorden afveksles med formidling af landbrug og landbrugshistorie til museets gæster.<br />Du bliver en del af en gruppe engagerede kolleger, der har det fælles formål at drive frilandsmuseet Den Fynske Landsby bedst muligt.<br /> <br /><strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br />Som udgangspunkt er arbejdstiden mandag-torsdag kl. 7-15, fredag kl. 7-12.<br /> <br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landmand Randi Mose Hansen på 21 15 49 11, mail: ramh@odense.dk eller overinspektør Lise Gerda Knudsen på 6551 4650, mail: lgk@odense.dk.<br /> <br />Ansøgningsfrist er 27. maj 2016, kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt i uge 22.<br /> <br />Der gøres opmærksom på, at Odense Bys Museer indhenter børneattest i henhold til Odense Kommunes regler herom.<br /> 
  Arbejdssted:
  Odense Bys Museer, Formidling og satsninger
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-05-2016 12:00
  Jobområder:
  Elever
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Odense C

  Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?<br /><br />Region Syd og Vest søger dagplejere til Odense C med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte<br /><br />Region Syd   -  dagplejeleder Karin Munk Bach på 24597647<br />Region Vest  -  dagplejeleder Svend Besser Degn på 23727013<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.
  Arbejdssted:
  Region Syd og Vest - Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Skibhus / Risingområdet

  Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske en af vores nye dagplejere?

  <div>Brænder du for, at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø?<br />-  Så er du måske en af vores nye dagplejere?<br /><br />Region Nord søger dagplejere til Skibhus / Risingområdet med ansættelse løbende. <br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du</strong> <strong>skal være bosiddende i det område vi søger til.</strong><br /> <br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejepædagoger og dagplejere.   <br /> <br />Ansættes du som dagplejer vil du skulle passe 4 børn mellem 0 – 2,10 år og kan i perioder modtage et gæstebarn. <br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil være 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset forældrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe på 6 – 8 dagplejere, som mødes en gang hver 14. dag i en legestue i nærområdet.  <br /> <br />Du vil indgå i et spændende, fagligt og socialt fællesskab med dagplejekolleger og arbejde tæt sammen med dagplejepædagogen, som sørger for pædagogisk vejledning.  <br /> <br /><strong>Vi forventer, at </strong></div> <div> <ul> <li>du har erfaring med små børn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med forældre, dagplejere og dagplejepædagoger</li> <li>du er åben for faglig udvikling gennem møder, kurser og andre fællesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive måltider</li> <li>du åbner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet på det</li> <li>du har gode fysiske rammer både indendørs og udendørs</li> <li>dit hjem er røgfrit i åbningstiden, og at de primære børnerum altid er røgfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar</li> <li>en pædagogisk dagligdag med en gruppe børn</li> <li>mulighed for at udvikle særlige interesse-/kompetenceområder</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, så som inventar, legetøj m.m</li> <li>et særligt skattefradrag</li> </ul> <strong>Løn- og ansættelsesvilkår</strong><br />Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. <br /><br /><strong>Vil du høre mere? </strong> <br />Vil du høre mere om det udfordrende og spændende job, er du velkommen til at kontakte dagplejeleder Anne Grethe Helmer-Hansen på 65515997 eller teamleder Annette Appelgren på 24858065.<br /><br />Ansøgningsfristen er fortløbende.<br /> <br />Får du tilbudt ansættelse som dagplejer vil der blive indhentet §36 børneattest på dig, ægtefælle og for hjemmeboende børn over 15 år.</div>
  Arbejdssted:
  Region Nord
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  Fortløbende
  Jobområder:
  Social, Sundhed, Omsorg og Personlig pleje