Spring til indhold

Tegn til tale

Kurset henvender sig til forældre, pårørende, pædagoger og dagplejere i kommunale dagtilbud, specialpædagoger og logopæder.

Tegn til tale

Kurset henvender sig til forældre, pårørende, pædagoger og dagplejere i kommunale dagtilbud, specialpædagoger, logopæder 

Tegn til tale er et hjælpemiddel for personer, der har svært ved at anvende talesprog. Målet med at anvende Tegn til tale er at udvikle talesproget og hurtigere opnå kommunikativ succes. 

Specialrådgivningens logopæder vil på kurset gennemgå de grundlæggende forudsætninger for at anvende Tegn til Tale og derved give  

  • Forståelse for hvad Tegn til tale betyder i daglig kommunikation 
  • Hvordan det at bruge tegn integreres i hverdagen 

Vi vil bl.a. gennemgå tegn, der er nødvendige i hverdagen, samt tegn barnet har brug for i sin kommunikation.  

Der vil blive udleveret materialer med tegn, samt vist og gennemgået hvor og hvordan forældrene selv kan lære tegn og udvikle forrådet af tegn. 

Kurset er første skridt på vejen mod en tydeligere og kvalitativt bedre kommunikation.