Spring til indhold

Søskendegrupper

Vi tilbyder også hjælp til søskende af småbørn tilknyttet Specialrådgivningen.

Målgruppe

Søskende i alderen cirka 7-8 år og 9-10 år - der har en bror eller søster, der er eller har været tilknyttet Specialrådgivningen
 

Kursets formål

  • at give søskende til handicappede børn mulighed for at mødes med andre børn i samme situation
  • at give dem mulighed for at snakke om, hvordan det er at have en bror eller søster, der er handicappet
  • at give dem en alderssvarende viden om forskellige handicaps.

Kursets form

Startmøde - 2 faglige medarbejdere fra Specialrådgivningen kommer på besøg i hjemmet inden kursets start. Det vil være en fordel om øvrige børn kan passes andet sted, da fokus gerne skal være på kursusdeltageren. Varighed ca. 1 time.
Kursusdage - 5 kursusdage af 2½ time
Afslutning - Som afslutning afholdes et møde, hvor forældrene inviteres med. Der vil blive fortalt om hvad vi har lavet, varighed ca. 1½ time.

 

Indhold

Der vil være et fast program, som dog kan ændres, hvis der opstår emner i gruppen, der vil være relevante at tage op. Indholdet vil veksle mellem snak om forskellige handicap og hjælpemidler, højtlæsning, sang, spil, brevkasse m.m. 
Hvert møde starter med en let forplejning og snak om dagens indhold og evt. forslag til næste kursusdag.

 

Tid

Kursusdage - 5 gange mellem kl. 15:00 og kl. 17.30.

 

Sted

Specialrådgivningen for småbørn
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ
Kursuslederne vil ringe med besked om barnet er optaget på kurset samt aftale om hjemmebesøg.

 

Det er gratis at deltage.

Eventuelle udgifter til befordring kan søges som merudgift efter Servicelovens § 41.