Spring til indhold

Værdier

Her kan du læse mere om Specialrådgivningen for Småbørns værdisæt, som vi arbejder ud fra.

Værdigrundlaget

Specialrådgivningen har erfaring med at det virker, når et barn med handicap eller forsinket udvikling bliver støttet i sin udviklingsproces med:

  • Tidlig indsats
  • Tværfaglighed i en koordineret indsats
  • Indsats af en vis varighed
  • Et højt fagspecialiseret niveau

 

Tidlig indsats

For os er det vigtigt, at I som forældre hurtigst muligt finder støtte. Både i forhold til jeres nye situation og i forhold til, hvordan I selv bedst kan styrke barnet i dets videre udvikling. Derfor prioriterer Specialrådgivningen kontakten med barn og forældre højt.

 

En tidlig indsats betyder en hurtig udredning af barnets udviklingsmuligheder og vanskeligheder/udfordringer. Nogle børn bliver henvist allerede i det første leveår.

Indsatsen kan tidligt målrettes det enkelte barns udviklingsniveau og derved støtte barnets funktionsmuligheder både fysisk, intellektuelt, kommunikations– og kontaktmæssigt. 

 

På den måde forsøger vi at give nogle redskaber til at imødekomme barnets vanskeligheder og reducere følgevirkningerne. 

 

Tværfaglighed i en koordineret indsats

Tværfagligheden i Specialrådgivningen indebærer også samtidighed i de forskellige fagpersoners udredning. I undersøgelsesplanen, som sendes til forældre og dagtilbud efter førstegangssamtalen, fremgår den koordinerede plan for den tværfaglige udredning, dato for gennemgang af den tværfaglige rapport med jer og dato for det koordinerende møde med jer som forældre og de fagfolk i kommunen, som er tilknyttet jeres barn. 

 

Indsats af en vis varighed

Vi følger typisk familie og dagtilbud i et halvt år, og vi slipper ikke dit barn, før de kommunale samarbejdspartnere er klar til at fortsætte forløbet.
Enkelte børn afsluttes efter udredningen.

De fleste familier tilbydes et vejledningsforløb, som kan vare op til et halvt år. Barnets dagtilbud tilbydes ligeledes vejledning.

 

Specialiseret viden om små børn med handicap

Alle medarbejdere efter- og videreuddannes løbende i den nyeste viden og forskning omkring spæd- og småbørn.

Specialrådgivningens medarbejdere har mange års erfaring med at omsætte teori og praksisviden til udredning, vejledning, kurser og undervisningsforløb, både for forældre og for fagfolk.