Spring til indhold

EarlyBird - autismekursus

Kurset henvender sig til forældre med børn, diagnosticeret inden for autismespektret, i alderen 2-6 år.

EarlyBird tilbyder: 

  • Mulighed for netværksdannelse med andre forældre 
  • At forstå dit barns autisme 
  • Støtte i perioden efter diagnose 
  • Hjælp til at fremme barnets sociale samspil og kommunikation 
  • Hjælp til at fremme en hensigtsmæssig adfærd i dagligdagen 
  • Hjælp til at udvikle gode rutiner, så man foregriber udviklingen af problemskabende adfærd
  • Indsigt i forskellige pædagogiske metoder 

Kurset vil bestå af: 

Et informationsmøde samt en kombination af gruppelektioner og individuelle besøg i hjemmet, herunder videooptagelser af samspilssituationer, faglige oplæg, gruppearbejde, fælles videofeedback, løbende evalueringer. 

Hjemmebesøg (1½ time) eller kursusdag (3½ time) én gang om ugen. 

Antal deltagere: Maksimum 5 forældrepar 

Kurset forløber over 3 måneder med 4 hjemmebesøg og 8 undervisningsgange suppleret med et 3 måneders opfølgningsmøde samt mulighed for et pårørendemøde for bedsteforældre, søskende og eventuelle venner efter kurset. 


Sted:

Specialrådgivningen for småbørn 
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ 

 
Ifølge reglerne i Serviceloven kan forældre ansøge deres kommune om at få dækket udgifter som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle merudgifter i forbindelse med deltagelse i EarlyBird programmet.