Spring til indhold

Mini-autismekursus

Mini-autismekurset er udviklet for at støtte og vejlede forældre omkring børn med diagnoser inden for autismespektret.

Kurset tilbyder 

 • Mulighed for netværksdannelse med andre forældre 
 • Støtte i perioden efter en diagnose 
 • Hjælp til at fremme barnets sociale samspil og kommunikation 
 • Hjælp til at fremme en hensigtsmæssig adfærd i dagligdagen 
 • Hjælp til at skabe gode rutiner, så man foregriber udviklingen af problemskabende adfærd 
 • Indsigt i forskellige pædagogiske metoder 
   

Hvem kan deltage? 

 • Kurset henvender sig primært til forældre med anden etnisk baggrund end dansk, der har et barn med en diagnose inden for autismespektret 
 • Barnet skal være i alderen 2-6 år 
 • Hver familie har 2 pladser på kurset, fortrinsvis til mor og far 
   

Hvad lærer man? 

Kurset vil hjælpe jer til at, 

 • forstå barnets autisme 
 • udvikle kommunikationen gennem struktureret samvær 
 • få redskaber til analysere og forebygge problemskabende adfærd  
   

Sted: 


Specialrådgivningen for småbørn 
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ 
 

Ifølge reglerne i Serviceloven kan forældre ansøge deres kommune om at få dækket udgifter som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og eventuelle merudgifter i forbindelse med deltagelse i kurset.