Spring til indhold

Samarbejde med fagpersoner i kommunen

Specialrådgivningen kan yde konsultativ bistand til fagfolk i kommunen.

Når et barn henvises til Specialrådgivningen for Småbørn, er det stadig PPR-psykologen, der har ansvaret, både i perioden frem til vores undersøgelser og efterfølgende. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Specialrådgivningen i den periode, hvor Specialrådgivningen er inde i billedet.

 

Psykologer, logopæder samt andre fagfolk er velkomne til at deltage i vejledning i institutionen.

 

Psykologen i PPR er sagsførende samtidig med, at Specialrådgivningen yder vejledning. Ofte lægger vi op til et eller flere statusmøder, som kan være en god måde at orientere hinanden om forløbet på.

 

Vi samarbejder med kommunerne både i forhold til børn med og uden en henvisning til Specialrådgivningen.

 

Samarbejdet – henviste børn

De fagpersoner, som er tilknyttet et barn, der er henvist til Specialrådgivningen, kan tilbydes:
  • information og dialog undervejs i forløbene
  • deltagelse i rådgivning, vejledning og opfølgning ud fra en tværfaglig vurdering
  • deltagelse i koordinerende møder
  • afklarende møde med relevante fagpersoner og eventuelt forældre
  • overleveringsmøder til kommende pasningstilbud
  • afsluttende tværfaglige møder

 

Samarbejdet - ikke-henviste børn

Hvis der er mistanke om handicap eller forsinket udvikling, og barnet ikke er henvist til Specialrådgivningen, kan vi tilbyde åben konsultation ud fra et anonymt grundlag.