Spring til indhold

Forløbet

Her kan du læse mere om forløbet dit barn kommer til at gennemgå ved Specialrådgivningen.

Den første samtale

Hvis dit barn er blevet henvist til Specialrådgivningen, bliver I som forældre indbudt til en afklarende samtale om det videre forløb, førstegangssamtalen. 
 

Du kan læse mere om førstegangssamtalen ved at klikke her

 

Undersøgelser 

Specialrådgivningen tilbyder som regel en tværfaglig vurdering og laver forslag til den videre indsats. Derfor skal vi foretage en række undersøgelser af dit barn. 
Det vil typisk være en kognitiv undersøgelse ved en psykolog, en undersøgelse af kommunikation, tale og sprog ved en logopæd samt observation af barnets leg og samspil ved en specialpædagog. 

I vil også blive indkaldt til en undersøgelse ved en børneneurologisk læge på OUH. Derudover vil barnet blive undersøgt af ergoterapeut og fysioterapeut, hvis der er behov for det.

Undersøgelserne foregår hjemme hos jer, i barnets dagtilbud, i Specialrådgivningens lokaler i Odense eller på Odense Universitetshospital. Vi aftaler med jer, hvor undersøgelserne skal finde sted.

 

Rapport

Specialrådgivningen udarbejder en tværfaglig rapport om dit barn baseret på undersøgelserne.  
Vi gennemgår rapporten med jer og sender den til de fagpersoner i hjemkommunen, der har med jeres barnet at gøre. Vi holder efterfølgende møde med jer og kommunen, hvor barnets behov for støtte og den videre handleplan bliver drøftet.

 

Rådgivning og vejledning 

Efter undersøgelserne er afsluttet, tilbyder vi typisk individuelle rådgivningsforløb efter aftale, både til jer som forældre og til medarbejdere i barnets dagtilbud ved logopæd og specialpædagog. Derudover kan I forældre tilbydes samtaler ved en psykolog ved behov samt deltagelse i samtalegrupper.