Spring til indhold

Målgruppe

Specialrådgivningens målgruppe er børn i førskolealderen med handicap, forsinket udvikling eller udviklingsforstyrrelse.

Hensigten med et tilbud i Specialrådgivningen er at skabe overskuelighed og sammenhæng for familier, der har behov for støtte til deres barn. 

Specialrådgivningen er et supplement til den kommunale rådgivning. 


Målgruppen er blandt andet: 

  • Børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade 
  • Børn med syndromer som Williams syndrom, Noonan syndrom 
  • Børn med kromosomanomalier som Downs syndrom, Fragilt X 
  • Børn med svær epilepsi, cerebral parese eller lignende 
  • Børn med mistanke om autisme 
  • Børn med stofskiftesygdomme eller muskelsygdomme