Spring til indhold

HANEN - to skal der til - sprog og tale

To skal der til - er et kursusforløb for forældre til børn fra 0-5 år, der har sprogforsinkelser.

To skal der til lægger vægt på:

 • Vigtigheden af at involvere forældre i jeres barns tidlige sproglige udvikling 
 • Behovet for at hjælpe børn og forældre så tidligt som muligt i barnets liv. 

Programmet er evidensbaseret og udviklet af The Hanen Centre, Canada. Kurset afvikles af Hanen certificerede logopæder fra Specialrådgivningen for Småbørn. 

 

Hvad lærer man? 

Forældre undervises i:

 • hvordan jeres barn kommunikerer lige nu og hvad det næste trin er 
 • hvad motiverer jeres barn til at kommunikere 
 • hvordan I kan skabe dagligdags aktiviteter, hvor jeres barn kan lære sprog  
 • hvordan I kan tale med jeres barn, så det kan lære nye ord og ideer

 

Der vil være fokus på:

 • At kommunikation og samspil er vigtigt for barnets udvikling 
 • At barnet lærer sig sprog og udvikler sin tænkning og sin sociale identitet ved at interagere med andre mennesker 
 • At man som forældre / nær fagperson er de vigtigste samtalepartnere for barnet, og at tale, sprog og kommunikation stimuleres bedst i naturlig interaktion i hverdags aktiviteter. 

 

Kurset tilbyder: 

 • Individuelle hjemmebesøg hvor I  
  • drøfter kommunikationsmål og specifikke strategier for jeres barn 
  • får lavet videooptagelser, hvor I interagerer med jeres barn i dagligdags aktiviteter 
 • undervisning og deltagelse i aktiviteter med andre forældre 
 • udlevering af programmaterialer og en forældrebog 

 

Sted: 

Specialrådgivningen for småbørn 
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ