Spring til indhold

Målgruppe

Specialrådgivningens målgruppe er børn i førskolealderen

hvor,

 • barnet har et handicap, forsinket udvikling eller udviklingsforstyrrelse
 • der er mistanke om handicap, forsinket udvikling eller udviklingsforstyrrelser
 • barnet er født for tidligt, og hvor der er bekymring om barnets udvikling
 • barnet er adoptivbarn eller plejebarn, og hvor der er bekymring om barnets udvikling
 • barnet har erhvervet hjerneskade

Målgruppen kan for eksempel være børn med:

 • Intrakraniel skade og blødning
 • Cerebral parese (CP)
 • Epilepsi
 • Medfødte hjerneskader
 • Medfødte misdannelser i centralnervesystemet
 • Myelomeningocele (rygmarvsbrok)
 • Mikrocephali (underudvikling af hoved og hjerne)
 • Hydrocephalus (væskeophobning i hjernens indre kamre)
 • Corpus callosum agnosi (manglende udvikling af hjernebjælken)
 • Mental retardering, herunder kromosomanomalier
 • Downs syndrom
 • Williams syndrom
 • Sotos syndrom
 • Fragilt X syndrom
 • Prader-Willi syndrom
 • Angelman syndrom
 • Neurofibromatosis Recklinghausen
 • Tuberøs sclerose
 • Apert syndrom
 • Rett syndrom
 • Præmaturitet
 • Føtalt alkohol syndrom (FAS)
 • Adfærdsmæssige udviklingsforstyrrelser (autisme)