Spring til indhold

Henvisning

Her kan du læse mere om henvisning fra andre fynske kommuner.

Der kan henvises småbørn i alderen 0 – 6 år, som bor i en af følgende kommuner:

  • Assens
  • Kerteminde
  • Nyborg
  • Odense
  • Ærø 

Hvem kan henvise til Specialrådgivningen? 

Barnet kan henvises af fagpersoner i kommunen. Det kan være en sundhedsplejerske, sagsbehandler eller en person fra PPR.

 

Barnet kan også blive henvist i forbindelse med en undersøgelse på Odense Universitetshospital, ved egen læge, speciallæge eller lignende. I disse tilfælde er det barnets hjemkommune, der skal fremsende henvisningsskemaet.

 

I de enkelte kommuner er der forskellig praksis med hensyn til henvisning. Kontakt eventuelt Specialrådgivningen for nærmere information om, hvordan henvisningen kan foregå fra din kommune.

 

Hvis I har et barn, som I er i tvivl om, er vores målgruppe, kan Specialrådgivningen yde konsultativ bistand til fagpersoner i kommunerne. Dette kan eksempelvis ske ved en konsultativ drøftelse med de relevante fagpersoner fra kommunen og et team fra Specialrådgivningen.

 

Specialrådgivningen påbegynder først en sag, når hjemkommunen er underrettet og har givet skriftligt tilsagn om henvisning.

 

Hvordan henviser du et barn til Specialrådgivningen?

 

Download henvisningsskema her

 

Henvisningsskemaet skal sendes via sikker mail eller digital post.

 

Tilbud til forældre og søskende

Specialrådgivningen har en række tilbud til forældre og søskende, som det er gratis at deltage i, når barnet har været henvist til os. Se mere under kurser og tilbud.