Spring til indhold

Karlstadmodellen

Kurset henvender sig til forældre, pårørende, pædagoger og dagplejere i kommunale dagtilbud, specialpædagoger og logopæder.

Karlstadmodellen 

Kurset henvender sig til forældre, pårørende, pædagoger og dagplejere i kommunale dagtilbud, specialpædagoger, logopæder 

Iréne Johanssons Karlstadmodel er en vejledningsmodel, der har til formål at støtte og udvikle kommunikation, tale og skriftsprog for det lille barn med handicap eller udviklingsforsinkelse. 

Modellen har fokus på:  

  • Retten for alle til at lære, udvikle og anvende sprog og kommunikation. 
  • Retten til delagtighed. 
  • Retten til respekt. 

Modellen kan anvendes til de børn, der ikke udvikler deres eget sprog spontant, og ikke på egen hånd opsøger og træner færdigheder og kundskaber, de ikke allerede har. 

Tankegangen bag arbejdet med at støtte det handicappede eller det sprogligt forsinkede barn i dets udvikling er helhedsorienteret, systematisk og detaljeret. 

Modellen giver inspiration til et grundigt og rart samarbejde med det handicappede barn, uanset om det er barnets forældre, netværket omkring barnet, eller barnets pædagog, der udfører det. 

Øvelserne fokuserer på de første spæde pludrelyde frem til øvelser, der fokuserer på sætningsopbygning og læsning. 

Specialrådgivningens logopæder tilbyder en introduktion til Karlstadmodellens Performativ kommunikation eller Ordstadium: 

  • Hvordan kommer I i gang 
  • Hvilket niveau starter I på 
  • Hvordan arbejder I med programmet 
  • Hvordan integreres det i hverdagen 

Kurset er første skridt på vejen mod en tydeligere og kvalitativt bedre kommunikation.