Spring til indhold

Tilsyn

I den kommunale dagpleje er alle dagplejere tilknyttet en dagplejepædagog, som forældrene møder første gang til et kontaktmøde hos dagplejeren i forbindelse med barnets start.

På kontaktmødet har I en dialog om barnets vaner og nærmeste udviklingszone, ligesom I taler om de praktiske forhold (mødetider i dagplejen, dagligdagen, hvad skal medbringes i dagplejen mm.)

Dagplejepædagogens tilsyn   

Dagplejepædagogen foretager årligt et antal uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg hos den enkelte dagplejer og jævnlige tilsynsbesøg i legestuen.

Pædagogen giver faglig sparring, råd og vejledning til dagplejerne, samt vejleder dagplejeren i arbejdet med børnene og har fokus på trivslen hos det enkelte barn og samspillet børnene imellem.