Spring til indhold

Tilsynsrapport

Her finder du tilsynsrapporten for Dagplejen Vest.

Tilsynsrapport for Institution Dagplejen Vest

Tilsynsrapporten viser, hvordan udvalgte fokusområder er vurderet ved de seneste tre tilsyn. Rapporten opdateres løbende.

 

Læringsmiljøvurdering 2022 for Dagplejen Vest

Læringsmiljøvurderingen viser, hvordan forældre, medarbejdere og observatører har vurderet kvaliteten af dagtilbuddet. Kvaliteten vurderes ved en spørgeskemaundersøgelse hvert andet år.

 

Referat fra tilsynsdialogmøde i Dagplejen Vest 2023

På tilsynsdialogmødet drøftes kvaliteten af dagtilbuddet med forældrebestyrelsen. Mødet afholdes hvert andet år.

 

Link til mere information om Tilsyn og Kvalitet

Læs mere om Odense Kommunes tilsynsmodel i dagtilbud