Spring til indhold

Forældrebestyrelse

Som forældre til et barn i dagplejen har du mulighed for at påvirke beslutninger vedrørende dit barns dagligdag igennem forældrebestyrelsen .

Valget til forældrebestyrelsen finder sted hvert år i april måned, og alle forældre med børn i dagplejen kan stille op til dette valg.

Forældrebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 personalerepræsentanter og dagplejelederen. 

Bliver et dagplejebarn udmeldt, træder forælderen ud af bestyrelsen. Forældrebestyrelsen har indflydelse på principperne for dagplejen som virksomhed, herunder mål og strategier. 

 

Forældrebestyrelsen skal:

- have indflydelse på udarbejdelse af lokale politikker 

- årligt godkende dagplejens pædagogiske læreplaner 

- være repræsenteret med to personer ved det årlige tilsynsdialogmøde 

- have indflydelse på principperne for dagplejens rammebudget til bl.a. aktiviteter i legestuerne. 

 

Forældrebestyrelsen har mulighed for at afholde forskellige sociale arrangementer for forældre, børn og personale. 

Hvis du ikke selv har lyst til at deltage i forældrebestyrelsen, men alligevel har nogle (ændrings-) forslag, kan du kontakte et medlem af bestyrelsen, der kan tage dit forslag med til næste møde.