Spring til indhold

Velkommen til Dagplejen Vest

Velkommen til Dagplejen Vest

Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns hverdag og udvikling.

I Dagplejen Vest arbejder vi med afsæt i vores værdier glæde, tillid og gode relationer.

 

Hos os vil dit barn gennem hele dagen være sammen med den samme voksen, som i små hjemlige miljøer skaber en tryg hverdag med fokus på dannelse, udvikling, trivsel og læring.

Når det er muligt, benytter dagplejeren nærmiljøet for at tilgå forskellige fællesskaber bl.a. sammen med andre børn i dagplejen. Ud fra læreplansarbejdet tilrettelægger dagplejeren dagen med aktiviteter både i og udenfor hjemmet, der skaber leg og læring for dit barn uanset alder – sang, leg med klodser, tur i skoven, på legeplads, bibliotek etc.

 

Du modtager ved startmødet dagplejepædagogens visitkort, og er altid velkommen til at tage kontakt, hvis der opstår noget, som du gerne vil tale med dagplejepædagogen om.

Dagplejepædagogen er dagplejerens sparringspartner, vejleder og tilsynsførende.

Dagplejepædagogen kommer jævnligt i dagplejehjemmet og legestuen, hvor formålet er at lære dit barn at kende.

Dagplejepædagogen står også til rådighed for dig, hvis du har brug for at tale med en anden fagperson om dit barns udvikling og trivsel.

 

Hvis et barn i dagplejen, ikke trives eller udvikler sig alderssvarende, er der mulighed for at dagplejen og forældre, kan få råd og vejledning fra en fagperson. Vi arbejder med tidlig indsats og har et tæt samarbejde med kommunens tale/sprog konsulenter, sundhedsplejersker, psykologer, ergo/fys, familiebehandler og læringsmiljøpædagoger.

Beslutningen om at inddrage andre fagpersoner, vil altid foregå i samråd med - forældre, dagplejeren og dagplejepædagogen.