Spring til indhold

Legestuer i Dagpleje Vest

Dagplejerne indgår i et netværk med andre dagplejere, som blandt andet mødes regelmæssigt i legestuegrupper.

I legestuerne er der mulighed for, at børnene kan møde andre børn og indgå i et større fællesskab af børn og voksne. Legestuegrupperne mødes hver 14. dag. Legestuen er et rart sted, hvor forældrene kan aflevere deres børn og hvor der tages udgangspunkt i samværet og aktiviteterne med børnene. 

 

Alle legestuer udarbejder aktivitetsplaner ud fra temaerne i de pædagogiske læreplaner, som gruppen arbejder med. Flere legestuer afholder forældrearrangementer og bedsteforældredage.