Spring til indhold

Legestuer i Dagpleje Vest

Dagplejerne indgår i et netværk med andre dagplejere, som blandt andet mødes regelmæssigt i legestuegrupper.

Alle dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe, der mødes hver 14. dag i en legestue.

En legestuegruppe består af 5-8 dagplejere, der som hovedregel har 4 børn hver.

 

I Dagplejen Vest, har vi 3 legestuer Tingløkke, Rasmus og Sophus.

På legestuedage skal dit barn afleveres og hentes i legestuen.

Din dagplejer vil være i legestuen, men ikke nødvendigvis både i forbindelse med aflevering og afhentning. Det er vigtigt at du giver den dagplejer, du afleverer dit barn til, de informationer, der er brugbare for at dit barn får en god dag i legestuen.

 

I legestuen får dit barn mulighed for at møde andre jævnaldrende børn og være en del af et større fællesskab, der vil være gavnligt når dit barn skal videre i børnehus.

Ligeledes lærer dit barn også de andre dagplejere i gruppen at kende.

Samværet med de andre børn og dagplejere vil gøre at dit barn får lettere ved at komme i gæstepleje, når det er nødvendigt.

 

Hver legestuegruppe har et læringstræ de følger som understøtter læreplans arbejde. Læringstræet kan du finde på Aula eller i dagplejerens hjem.