Spring til indhold

Den digitale dagpleje

Den digitale dagpleje

I Dagplejen Vest er det vores mål at stille børnene bedst muligt til det samfund de er en del af. For os betyder det selvfølgelig også, at vi har introduceret ’Den digitale dagpleje’, hvor vi arbejder med den digitale side af læring, dannelse, sprog og motorik.

 

Helt konkret handler det om, at vi bruger udvalgte digitale medier som pædagogiske redskaber. Dermed bliver det digitale en ligestillet del af hverdagen ligesom eksempelvis saks og papir er. Hver dagplejer har en iPad, som de bruger som et pædagogisk redskab. Det er et redskab der bliver taget frem når det giver mening for børnene.

I hver legestue har vi Wizefloor der er et interaktivt gulv, som giver mulighed for aktiviteter passende til børnenes alder eller til at styrke en specifik kompetence. Der bliver arbejdet med Wizefloor på flere forskellige måder, nogle gange er det i små grupper, andre gange er det alle børn der får lov til at boltre sig på gulvet. 

For at du som forældre kan få et indblik i dit barns dagligdag, arbejder vi med Børnetube. Det er en mulighed dagplejeren har for at vise dig billeder eller små videoklip fra dit barns hverdag. Det kan være alt lige fra gåture, leg på værelset, middagsmad ved spisebordet eller læreplanstemaerne.

 

Aula

Aula er en kommunikations platform, hvor dagplejen kan kommunikere til dig som forælder. Det kan være din egen dagplejer, dagplejepædagogen eller ledelsen der bruger Aula som kommunikationsredskab.

Som forældre har du også mulighed for at skrive beskeder til de andre forældre, din dagplejer, dagplejepædagogen eller ledelsen.

I Aula kan dagplejeren også lægge billeder op ad dit barn og børnegruppen/legestuegruppen. Dette kræver naturligvis din tilladelse.

 

Værd at vide om Aula:

Første gang du logger på Aula, skal du give en masse samtykker. Samtykker er med til at sikre, at GDPR-lovgivningen efterleves og angiver hvordan oplysninger kan bruges. Det bruges bl.a. til at styre deling af billeder i Aula. Samtykker i Aula er ens over hele landet og kan ikke oprettes eller redigeres af de enkelte institutioner.

Nedenfor er eksempler på hvad det betyder at sige ja eller nej til disse spørgsmål.

  • Billeder deles med institutionen: Når du siger ja til billeder, betyder det, at legestuegruppen og deres forældre kan se billeder af dit barn. Det kan være efter en legestuedag med fastelavn. Mange af vores dagplejere bruger børnetube. Her er det kun dig som forældre der har adgang til billederne af dit barn. Hvis dit barn, mod forventning, starter i en anden institution, vil du blive spurgt om billederne skal følge med. Hvis du takker ja, kan du fortsat se billederne. Hvis du takker nej, forsvinder billederne.
  • Situationsbilleder/portrætbilleder: Situationsbilleder er billeder, hvor det er tydeligt, at formålet med billedet er at fremvise en aktivitet eller situation. Her optræder ikke genkendelige personer.
    På portrætbilleder er formålet at afbilde en eller flere bestemte personer. Et klassebillede er fx et portrætbillede. Den, der uploader et portrætbillede, har ansvaret for at “tagge” personerne på billedet – dvs. angive hvilke personer man kan se

    Hvis et portrætbillede skal vises i Aula kræver det at personerne på billedet har givet samtykke. Aula tjekker automatisk om der ligger et samtykke, når billedet bliver uploadede og “tagget” med de viste personer

  • Kørsel i privat bil: Hvis du takker ja til at dagplejeren må transportere dit barn i privat bil, betyder det at dagplejer må køre med dit barn og et andet barn i godkendte autostole. De kan f.eks. køre i Zoo.

  • Kørsel i ladcykel: Hvis du takker ja til at dagplejeren må cykle med dit barn, betyder det, at dagplejeren kan gøre brug af de ladcykler vi har i dagplejen. De er alle sikkerhedsgodkendte, der er seler eller indsatsstole samt cykelhjelme til alle børn

 

 

Du kan til enhver tid ændre dine samtykker på Aula

 

For yderligere oplysninger om Aula kan du besøge www.aulainfo.dk