Spring til indhold

Trilledagpleje

Ønsker I en mere rolig start på dagen - og på samme tid bidrage til et bedre klima? Så er trilledagpleje måske noget for dig.

Trilledagplejer

Hvad er trilledagpleje?

Trilledagpleje går i alt sin enkelhed ud på, at dagplejeren henter børnene hjemme hos jer og bagefter cykler hjem til sig selv. Alle får frisk luft og dagen starter samlet for alle børn. Herefter er dagen den samme som en almindelig dagpleje, og I henter også selv jeres barn hos dagplejeren om eftermiddagen. Med trilledagpleje får I en mere rolig morgen, og jeres barn starter dagen på en hyggelig måde sammen de andre børn. Vi er opmærksomme på, at ingen børn skal sidde for længe i cyklen.

Vi har kun oplevet glade børn, der elsker at komme med rundt på cyklen, og som nyder at være en del af fællesskabet i ladcyklen, og som glæder sig til at blive hentet.

Børnene elsker at blive hentet, og de fleste børn oplever det som nemmere at blive hentet og vinke farvel til mor og far derhjemme, end at skulle sige farvel hos dagplejeren.

 

Hvorfor er trilledagpleje klimavenlig?

Når alle børn hentes på cykel, vil transporten af børnene være grøn og klimavenlig. Derudover har I mulighed for også at vælge cyklen på arbejde, så I også transporterer jer klimavenligt og undgår den langsommelige morgentrafik.

 

Trilledagpleje tilpasses jeres behov

Trilledagpleje kan se ud på mange måder. Hvad tid har I behov for at jeres barn bliver hentet, hvor bor I og hvor bor de andre børn? Trilledagpleje aftales mellem dagplejer, dagplejepædagog og forældregruppen. Det kan være, at trilledagplejeren henter børnene hver eneste dag i ugen, men det kan også være, at forældregruppen blot har et ønske om eks. tre dage eller nogle bestemte måneder om året.

 

Det skal I være opmærksomme på

Det er vigtigt, at I som forældre har forståelse for, at trilledagplejeren ikke har mulighed for at hente børnene f.eks. ved sygdom, hvis cyklen er gået i stykker, eller hvis vejret er en hindring. Der kan også være særlig hensyn til et eller flere af børnene i gruppen. I sådanne situationer overgår trilledagpleje i en periode til almindelig dagpleje. I vil altid få besked hurtigst muligt.

 

Fortæl os hvis du ønsker trilledagpleje

Vi har flere dagplejere, der ønsker at tilbyde trilledagpleje, så hvis I tænker, at dette er noget for jer, så vurder om I bor tilstrækkelig tæt på trilledagplejeren og noter venligst ved opskrivning dit ønske om trilledagpleje, så vi kan få det bedst mulige match fra starten.