Spring til indhold

Pædagogik – Læreplaner

I dagplejehjemmene og i legestuen arbejdes der med pædagogiske læreplaner .

I 2004 blev loven om de pædagogiske læreplaner vedtaget for at sætte fokus på begrebet læring i dagtilbuddet.

Dagplejeren tilrettelægger daglige pædagogiske læringsmiljøer således, at alle børn inddrages i læreprocesser som aktører - med det udgangspunkt det enkelte barn har.


Læreplanen behandler seks temaer

- Barnets alsidige personlige udvikling
- Barnets sprog 
- Sociale kompetencer 
- Kulturelle udtryksformer og værdier 
- Natur og naturfænomener 
- Krop og bevægelse

Legestuen er stedet, hvor der arbejdes med læreplaner og hvor der reflekteres, videndeles om det pædagogiske arbejde, og efter hvert læreplanstema evalueres der i samarbejde med pædagogen.

I dagplejerens eget hjem arbejdes der dagligt med det samme læreplanstema som i legestuen for at danne erfaring og viden, som medbringes i legestuen til diskussion.